Alapige: 2Mózes 14,15–31; Zsoltárok 104,24–25

 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, logikai-matematikai, természeti, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai történet megtekintése animációs filmen, beszélgetés, mondatasszociációs játék nézőpontváltással; tengeri állatok sorba rendezése méret alapján; állatfelismerés árnykép alapján, kollázskészítés; a bálnaének megismerése, kreatív írás; állatmozgást utánzó játékok

 

Átkelés a Vörös-tengeren (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A zsidók nem voltak tengeri nép, sőt, kifejezett félelemmel viseltettek a tenger, a tengeri utazás, a tengeri állatok irányában. Ennek ellenére, vagy éppen ezért a zsidó nép egyik legmeghatározóbb élménye volt Isten szabadítása, amikor átkeltek a Vörös-tengeren.

Az egyiptomi rabság, és szabadulás történetét biztosan ismerik már a gyerekek. Ha nem, akkor elevenítsük fel néhány mondatban, majd nézzük meg az Egyiptom hercege című filmből a vonatkozó részletet. (Az ajánlott filmrészlet angol nyelvű, mivel a magyar kópiák igen rossz minőségűek. Ám ebben a rövid filmrészletben nincs lényeges párbeszéd, így a gyerekek számára is érthető lesz, főleg némi igeismerettel.)

A film elérhető itt (nyitókép forrása): Egyiptom hercege – Vörös-tenger

 

A film megtekintése után beszélgessünk arról, hogy mit érezhettek, mit gondolhattak, miről beszélgethettek a zsidók az átkelés alatt?

Majd fordítsuk meg a dolgot, és váltsunk nézőpontot! A filmrészlet közepén a vízfalban néhány tengeri állat árnyképe úszik keresztül. Vajon mit érezhettek, gondolhattak a vízi lények, amikor megtapasztalták a tenger kettéválását, s azt, hogy az ő lakhelyükön egy egészen más, szárazföldi faj, az ember vág keresztül. A beszélgetés után közösen, mondatasszociációs játékkal alkossunk egy szöveget, ami a vízi állatok reakcióját mutatja be. A gyerekek feladata a játékban az, hogy az adott szereplő vagy szereplők helyzetébe képzeljék magukat (most a tengeri élőlények helyzetébe). Az első játékos mond egy mondatot halszerepben (mintha a hal mondaná-gondolná), és akinek eszébe jut egy másik mondat, az folytatja. Célunk az, hogy a bibliai történetet úgy interpretálják a mondatasszociáció segítségével, ahogyan azt a tengeri élőlények láthatták és megélhették a film képei és az ige alapján: „Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, a víz pedig falként állt mellettük jobbról és balról.” (2Mózes 14,22)

Pl.:

– Jaj! Jaj! Mi ez a nagy áramlás?

– Miért nem tudok tovább úszni!

– Feltornyosodik a víz!

– Ott… Nézzétek! Ott… Mik azok a kétlábúak?

– Emberek! És mennyien? Egy óriás raj!

– De hát ők nem valók ide! Még uszonyuk sincs!

– Mit keresnek itt? Miért nem maradtak a parton? Stb.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

08-2. A tíz csapás: az ember szíve

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: 2Mózes 7,26 – 8,11; 8,12–15; 8,16–28; 10,1–20
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Bibliai történet megismerése, interjú a csapást átélőkkel; zenemű meghallgatása, pantomimmozgás, balettfilm megtekintése; érvelés, vita; szólásértelmezés, beszélgetés, énekhallgatás, imádság írása

 

Csapások Egyiptomban (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

A gyerekeket osszuk négy csoportra az állatoknak megfelelően. Minden csoport olvassa el a kijelölt igeszakaszt, majd beszéljék meg, hogyan élhették meg az egyiptomiak az adott állatok „támadását”. Ezután válasszanak maguk közül (csoportonként) egy riportert. A többiek vegyenek fel valamilyen karaktert a korabeli egyiptomiak közül, és készítsenek egy interjút arról, milyen volt az egyiptomiak élete az adott csapás ideje alatt.

 • Békák – Második csapás: 2Mózes 7,26 – 8,11
 • Szúnyogok – Harmadik csapás: 2Mózes 8,1215
 • Böglyök – Negyedik csapás: 2Mózes 8,1628
 • Sáskák – Nyolcadik csapás: 2Mózes 10,120

Mocsári vadászat Thébából
(Kr. e. 1500 körül)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

08-1. A tíz csapás: békák, böglyök, szúnyogok és sáskák

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, film, hanganyag, kézműves oldal, 

Igaz állítások (Logikai-matematikai, természeti)

Alább igaz állításokat olvashatunk. A gyerekek döntsék el, mely állítás melyik állatra vonatkozik. Figyelj, mert van olyan állítás, amely több állatra is jellemző! (A jó megoldást az állatok neve melletti betűk jelzik: bk – békák, sz – szúnyogok, bö – böglyök, s – sáskák.)

Repülnek: sz – bö – s

Ősi legyek:

Vaskos, zömök testű viszonylag nagy repülő rovarok:

A nőstények az emberek és az állatok vérét szívják: bö – sz

Erős a hátsó lábuk: bk – s

Hangjukat a lábukkal adják: s

Kicsi, törékeny repülő rovarok: sz

Ugrálva közlekednek: bk – s

Betegségeket terjesztenek:

Minden zöld levelet lerágnak, ami az útjukba kerül: s

Egyik fajuk a malária nevű betegséget terjeszti: sz

Még a sivatagokban is megélnek: s

Farkatlan kétéltűek: bk

 

Sáskajárás Etiópiában

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

07-2. Állatok, állatistenek Egyiptomban

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, természetismeret, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 41,1–36; 2Mózes 2,1–10
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, természeti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Részlet megfigyelése a bibliai történet rajzfilm-adaptációjából: állatok, hanghatások; szerepjátékos fogó két part között; a forró éghajlati övezet állatainak megfigyelése filmfelvételen; kép-szöveg párosító feladat: az ókori Egyiptom állat alakú istenei és jellemzőik

 

Mózes kosara a Níluson (Zenei-ritmikus, vizuális-térbeli)

Meséljük el Mózes születésének és megmenekülésének történetét, aztán nézzük meg a nílusi részt az Egyiptom hercege című filmből. Ez a rész egy szép altatóval indul (2:50-től), majd a kisgyermekre leselkedő veszélyeket mutatja be. Figyeljék meg a gyerekek, milyen állatokat látnak a filmen, azokat milyen zenei, illetve hanghatásokkal jeleníti meg a film.

A filmrészlet elérhető itt: Szabadíts meg minket – Egyiptom hercege

A dalszöveg elérhető itt: Egyiptom hercege: Megszabadít

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

07-1. Tehenek a Nílusból

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, természettudomány, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 41,1–36.47–49; 53–57
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, logikai-matematikai, természeti, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliai történet megismerése, üzenet megfogalmazása a fáraó nézőpontjából, papírmakett készítése; háziállatok, állatcsaládok nevei; szólás értelmezése, személyes szűkségeink feltérképezése önismereti játékkal; adománygyűjtés, segítség a rászorulóknak

 

Tehenek a Nílusból (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

Olvassuk fel a gyerekeknek József történetének a fáraó álmáról szóló részletét. Beszéljük meg, mit álmodott a fáraó, mit jelentettek a kövér és a sovány tehenek? Beszéljük meg azt is, hogy az álomfejtés nem József érdeme volt, hanem Isten üzent általa a fáraónak.

Akkoriban nem volt internet, tévé, de még rádió sem. Ha a király parancsolt valamit, akkor hírnökök vitték a hírt tartományról tartományra. Minden tartomány ura megkapta a lepecsételt üzenetet a fáraótól, amit azután kötelessége volt minden településen kihirdettetni.

A gyerekek kis csoportban vagy egyénileg írják meg a fáraó üzenetét Egyiptom bölcseinek és jövendőmondóinak olyan formában, hogy abban (mint egy hirdetésben) minden fontos információ benne legyen. Ehhez (főleg kisebbeknél) nem árt összeszedni, milyen információkról kell szólnia a fáraó levelének.

Pl.:

 • Ki küldi?
 • Kinek?
 • Milyen esemény történt?
 • Mi volt az álom?
 • A fáraó kérdései: Ki tudta megfejteni, és hogyan?
 • Mit jelent az álom?
 • Milyen következményei vannak:
  • a fáraóra nézve,
  • Egyiptom népére nézve?

 

Kisebbekkel elkészíthetjük a kövér és sovány tehén forgatható papírmakettjét. Az elkészítés leírását, és a szükséges sablont megtaláljuk a Református Pedagógiai Intézet segédanyagában, elérhető itt: A fáraó álmai

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

06-2. Juhok és kecskék

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: Máté 25,31–46; 3Mózes 16,7–10
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, természeti, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Kecske és juh megkülönböztetése képek és hangok alapján; juh- vagy kecskecsalád rajza; bárányok mozgásának megfigyelése, futó- és ugrógyakorlatok; beszélgetés az ige alapján; bűnlista, imádság írása

 

Juhok és kecskék képe (Vizuális-térbeli, természeti)

Jézus utolsó ítéletről szóló példázata szerint az Emberfia elválasztja majd a népek fiait egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől (Máté 25,31–33). A hasonlatot persze nem szó szerint kell érteni, de azért mégis… Mi meg tudjuk különböztetni a juhokat a kecskéktől?

Legjobb, ha kimegyünk egy olyan tanyára, ahol mindkét állat fellelhető, és a gyerekek megfigyelhetik, milyen külső jegyekben különbözik egymástól a kecske és a juh, a gida és a bárány.

Ha erre nincs lehetőség, akkor egy tankockafeladattal válogassuk szét a kecskéket és a juhokat:

Felismered, melyik állat a juh és melyik a kecske? Húzd az állat képét a nevéhez!

A tankocka elérhető itt: Juhok és kecskék

 

Azt is tudod, hogy hívják az apa-, anya-, illetve növendék állatot a juh és a kecske esetében?

Juh (birka):

  • hím: kos
  • nőstény: jerke
  • kicsinyük: bárány

Kecske:

  • hím: bak
  • nőstény: anya
  • kicsinyük: gida, gödölye

Miután megfigyelték az állatokat, rajzoljanak le a gyerekek egy juh- vagy egy kecskecsaládot.

Kisebbek színezhetnek is, alább több, ingyenesen kinyomtatható grafikát találunk:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

06-1. Tarka nyájak

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: 1Mózes 30,25–43; 31,38–41
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti
 • Tevékenység: Bibliaismeret: a pásztor munkája; szétvágott párbeszéd összeállítása, pásztoralku spontán párbeszéddel; nyelvi játék tabuszavakkal; videofilmen: az öröklés szabályai, Mendel-törvény kecskékre és juhokra alkalmazva

 

Pásztorélet, pásztoralku (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Jákób húsz évet szolgált pásztorként a nagybátyjánál, Lábánnál, és a kapcsolatuk nem volt zavartalan. Egy dologban azonban egyeztek: mindketten pásztorok voltak. Amikor Jákób a családjával elhagyta Lábánt, „védőbeszédében” így mutatta be a pásztoréletet:

„Már húsz esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, nyájad kosait nem ettem meg. Amit a vad széttépett, nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőlem kérted számon; meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Nappal a hőség emésztett, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az álom. Ilyen húsz esztendőm volt a házadnál: tizennégy évig szolgáltalak két leányodért, hat évig meg juhaidért.” (1Mózes 31,38–41)

Hogyan telt az utolsó hat év? Hogyan tett szert Jákób nagy vagyonra apósa nyájaiból? A történetet Mózes első könyve 30. részében, a 25–43. versekben találjuk meg.

A gyerekeket osszuk négy-öt fős csoportokra. Jákób és Lábán párbeszédét másoljuk ki, tagoljuk (a szereplők neve nélkül) mondatokra, kisebb szövegegységre, és nyomtassuk ki úgy, hogy a szöveget szét tudjuk vágni. (Egy példaoldalt csatolunk, amit csak nyomtatni és darabolni kell.) Minden csoport kapjon egy összekevert szövegcsomagot, amiből közös munkával próbálják rekonstruálni a párbeszédet, hogyan is zajlott az alku: mit mondott Jákób, és mit Lábán.

Majd próbálják eljátszani saját szavaikkal az alkut (elég csak hangjátékként). Jelen lehetnek és véleményt mondhatnak Lábán fiai is, akik később fontos szerepet játszanak a történetben (lásd 1Mózes 31,1–3).

A képen izraeli nyájat látunk: kecskék és juhok vegyesen, köztük fehér és fekete, barna és tarka állatok. Vajon melyik lenne közülük Jákóbé, és melyik maradna Lábán birtokában, ha itt zajlana az alku?

Kép forrása

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

05-2. Galamb békehírrel

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–12; Lukács 2,21-40; Máté 10,16
 • Intelligenciatípus: Természeti, kapcsolati, vizuális-térbeli, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Bibliai történet megismerése, galambfélék megfigyelése; békegalamb jelének megismerése, kapcsolatépítő játék; tulajdonsággyűjtés, tulajdonságteszt; beszélgetés, imádság

 

Galamb vagy gerle? (Természeti)

Egy videórészleten Jézus bemutatását láthatjuk a Templomban. Figyeljék meg a gyerekek, hogy mit vitt Mária és József áldozati ajándékul Istennek.

A videófilm elérhető itt: Jézus bemutatása a Templomban

 

Majd olvassuk fel a gyerekeknek az ige ide vonatkozó részét (Lukács 8,22–24). Vajon a filmen galambot vagy gerlét visznek áldozatul? És egyáltalán, mi a különbség a galamb és gerle között?

A rokon gerléket és galambokat a méretük különbözteti meg egymástól. A gerlék többnyire kisebbek és kecsesebbek, a galambok nagyobbak és zömökebbek. Meg tudjuk állapítani egy tankocka képei alapján, melyik lehet gerle, melyik lehet galamb? Vajon hány galamb és hány gerle szerepel a képek között? Ha az “i” fölé visszük a kurzort, megtaláljuk a fajta nevét.

A tankocka elérhető itt: Gerlék és galambok

A tankockaképeken szereplő gerlék és galambok:

A nyitókép forrása: A galambok és gerlék mint háziállatok

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

05-1. Mint a galambok

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–12 (Lukács 2,21-40; Máté 10,16)
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Bibliai történet mozzanatainak sorrendbe állítása; holló- és galambmodell készítése; sorjáték mímes mozgással; szólások, közmondások jelentésazonosítása, gyűjtése; hangmegfigyelés, hangutánzó játék

 

Madárküldöttek (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Nóé madárküldöttei időről időre jelezték, mi a helyzet a vízállással. A gyerekek egy tankockafeladaton keresztül ellenőrizhetik, mennyire ismerik, illetve logikus sorrendben össze tudják-e állítani a történetet:

Rendezd időrendi sorrendbe a mondatokat Nóé történetéből! Ha bizonytalan vagy a sorrendben, olvasd el Mózes első könyve 8. részének 1-12. igeverseit!

A tankocka elérhető itt: Repülések a bárkából

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

04-2. Hollóságok

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  hanganyag, online szöveg, digitális oktató anyag, lexikon, szótár, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–11; 1Királyok 17,1–7
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, természeti, kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Zenehallgatás, szövegértés, ritmuskíséret; természetismeret: holló és rokon madarak megismerése, megfigyelése; beszélgetés: egy kapcsolat erejének figyelmeztető jelei; belső monológ kihangosítása, imádság szóban, írásban

 

Holló-ének (Zenei-ritmikus)

Hallgassuk meg a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház művészeinek tolmácsolásában Áprily Lajos Holló-ének című versének feldolgozását.

 

 

A gyerekek figyeljék meg, hogy milyennek írja le a hollók életét a költő?

A vers szövege elérhető itt: Áprily Lajos: Holló-ének

Hallgassuk meg újra a dalt, és a gyerekek kísérjék tapsolással, csettintéssel, esetleg egyszerű ritmushangszerekkel az éneket.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/