40. Hangyák szorgos népe

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, online szöveg, kézműves oldal, 
 • Alapige: Példabeszédek 6,5; 30,25
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, kapcsolati
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: hangyakép a Bibliában és a természetben; hangyamondóka, hangyavers megismerése, beszélgetés; hangyamese olvasása, kreatív folytatása; magkép-mozaik készítése csoportmunkában

 

Hangyaszorgalom (Verbális-nyelvi, természeti)

A hangyák rovarállamot alkotva élnek. Fészküket földben, kövek alatt, korhadó fában készítik el. A hangyaboly gyakran magasan kiemelkedik a földből. A Bibliában a belső rend, szorgalom és előrelátó gondoskodás példájaként szerepelnek:

 

Eredj a hangyához, te rest,
figyeld, hogy mit tesz, és okulj!

Példabeszédek 6,5

 

Nem erős a hangyák népe,
mégis beszerzik nyáron az eledelüket.

Példabeszédek 30,25

 

A hangyáknak számos faja van. A Palesztina területén gyakori arató hangya (Messor semirufus) a gabonamagvakat a földben elkészített járatokban halmozza fel, amivel nagy károkat tud okozni a mezőgazdaságban.

Tankockaképeken figyeljük meg egy rokon hangyafaj (messor hebraeus) szorgos munkásait. A fotókat Izraelben készítette Eran Schnecke.

A tankocka elérhető itt: Munkás hangyák

Képek forrása

Nyitókép forrása: Hangyacsapat munkában

 

Egy népi gyermekmondókánk is a hangya szorgalmát emeli ki:

Kis állat a hangya,
de nagy a szorgalma.
Szorgalmas a méh is,
olyan leszek én is.

 

Kérdezzük meg a gyerekektől, mit tudnak ők „hangyaszorgalommal” végezni? Mi az, amiben érdemes követni a hangyát? Mi az, amire vigyázni kell?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

39. Verebeinkről

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, film, online szöveg, 
 • Alapige: Zsoltárok 84,4; Lukács 12,6–7; Máté 10,29–31
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Verebekről szóló mondókák, versek, dal megismerése; verébhangok, képek és film a verebekről, verébhang utánzása; verébtörténet olvasása, mesélése; a Biblia verébképe: a gondviselés, kegyelem példái

 

Verébmondókák, verébhangok (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti)

Mondogassuk az alábbi, verébhangot utánzó mondókát, aminek ritmusa sorról sorra: ti-ti-tá. A mondókát párban, felelgetve is mondhatják a gyerekek, soronként egymásnak felelve:

Egyedem-
begyedem,
megegyem,
ne egyem,
eltegyem,
ne tegyem?

 

Mi a veréb problémája? Milyen döntés előtt áll?

Keressük a választ Móricz Zsigmond A veréb című versében is, ami a mondóka továbbírása.

Mit talál itt a veréb? Hogyan dönt?

 

Móricz Zsigmond
A veréb

Kendermagot talált
A veréb s igy csarált:
Egyedem,
Begyedem,
Megegyem?
Ne egyem?

Jó vón zsákba szedni,
Holnap elővenni!
Egyedem,
Begyedem,
Betegyem?
Kivegyem?

Ej, első a hasam!
Éljünk ma urasan!
Egyedem,
Begyedem,
Ne begyem!
Ne legyen!

 

Mit jelentenek az alábbi kifejezések?

 • csarál – csiripel, verébhangon „darálva” beszél
 • Jó vón – Jó volna
 • Ne begyem! – Nesze, begyem! (Nesze, itt van, begyem!)

 

Hallgassuk meg Gryllus Vilmos Verebek című dalát, és nézzük meg a hozzá készült animációt (elérhető a címre kattintva). Milyen verébfajokról szól a dal? Milyen verébtulajdonságokat említ?

Hasonlítsuk össze a mezei és házi verebet a hangja és képe alapján!

A tankockafeladat elérhető itt: Verebeink

 

Kányádi Sándor Veréb című versében mivel rakja tele a begyét a veréb? Itt milyen verébtulajdonságot figyelhetünk meg? (A teljes vers elérhető a címre kattintva.)

Hipp-hopp,
itt vagyok,
azt eszem,
amit kapok.

 

Nézzük meg egy videófilmen, a házi veréb hogyan eteti fiókáit abból az eleségből, amit kap:

 

Alakítsunk verébkórust, amiben mindenki verébhangon csiripel, elégedetten, élet-és ételörömmel.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

38-2. Égi lények szárnnyal és szárny nélkül

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, gondolkodtató, logikai feladat, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 3,24; 18,1–15; 2Mózes 25,17–22; 26,31; 4Mózes 22,22–35; Bírák 6,11–24; 13,1–23; Ézsaiás 6,1–8; Ezékiel 1,4–14; 10,1–8; Dániel 6,20–23; Máté 1,18–25; Lukács 1,26–38
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, testi-mozgásos, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliaismeret: angyalok, kerúbok, szeráfok; kreatív írás: médiahír, szoborjáték; igaz-hamis állítások felismerése; szentláda-modell készítése papírból, kárpit rajzos terve kerúbokkal

 

Mennyei lények (Verbális-nyelvi, kapcsolati, testi-mozgásos)

Mennyei lényekkel találkozni az embernek a bibliai időkben sem volt egyszerű. Gyűjtsünk a gyerekekkel olyan bibliai történeteket, ahol angyalok vagy kerúbok, szeráfok jelennek meg (akár látomásban). A gyerekek válasszanak ki egy történet, és írják meg úgy, mintha egy „szárnyaló” újságcikk vagy médiahír lenne.

Kerúbok – szárnyas keveréklények emberi és állati vonásokkal:

 • Kiűzetés az Édenből – 1Mózes 3,24
 • Ezékiel látomása – Ezékiel 1,4–14
 • Isten tüzet küld Jeruzsálemre – Ezékiel 10,1–8

Szeráfok – hatszárnyú angyalok:

 • Ézsaiás elhívása – Ézsaiás 6,1–8

Angyalok – általában férfialakban jelennek meg, szárnyak nélkül:

 • Sára nevetése – 1Mózes 18,1–15
 • Bálám szamara – 4Mózes 22,22–35
 • Gedeon elhívása – Bírák 6,11–24
 • Ígéret Sámson születéséről – Bírák 13,1–23
 • Dániel az oroszlánok vermében – Dániel 6,20–23
 • Angyali üdvözlet – Lukács 1,26–38
 • Józsefnek angyal jelenik meg álmában – Máté 1,18–25

 

Giotto: Assisi Szent Ferenc látomása:
egy szeráftól megkapja Krisztus sebeit

(részlet az Assisi Szent Ferenc-bazilika freskó-sorozatából)

Kép forrása

 

A történetekkel ismerkedhetünk, foglalkozhatunk szoborjátékkal is. A történet címét írjuk kis cédulákra. A gyerekek alkossanak néhány fős csoportokat, és húzzanak egy-egy cédulát. Szoborjátékkal elevenítsék meg a történet egy jellemző jelenetét úgy, hogy a többiek felismerjék, melyik angyali jelenésről van szó.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

38-1. Ami szárnyakat ad

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, online szöveg, 
 • Alapige: Ruth 3,9; Zsoltárok 36,8; 104,2–3; 139,9; Példabeszédek 23,4-5; Ézsaiás 40,31; Hóseás 4,19
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, önismereti, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: A szárny átvitt értelmű jelentései, szólásmagyarázat, mondatalkotás; szárnyképes igék értelmezése, beszélgetés; szárny és teher kapcsolata, egzisztenciális tartalma: beszélgetés, versolvasás, kreatív feldolgozás

 

Szárnyas kifejezések (Verbális-nyelvi)

A Bibliában és nyelvünkben is találunk sok olyan képes kifejezést, ami a szárnyakat említi, mégsem konkrét madárszárnyakról van szó. Figyeljünk meg ezek közül néhányat.

Mit jelentenek az alábbi, dőlt betűs kifejezések? – Megbeszélhetjük szóban, és legjobb, ha mondatokat is alkotnak velük a gyerekek. Igazán ekkor derül ki, hogy értik-e, és tudják-e alkalmazni is a kifejezéseket.

 

szárnyaszegett – erőtlen, tehetetlen

szárnyára bocsát (valakit) – kibocsátja az életbe

szárnyra kel (valaki) – önálló életet kezd

kiterjeszti szárnyait (valaki fölött) – védelmébe veszi

szárnyakat ad (valakinek) – lelkesíti, lendületet ad neki

szárnyát szegi (valakinek, valaminek) – működését, alkotókedvét megbénítja

szárnyal (pl. a hír) – repül, szárnyakon jár

 

A jelentésekkel való párosítást tankockafeladatként is elvégezhetjük.
A tankocka elérhető itt: Szárnyaló jelentések

 

Szárnyaló igék (Verbális-nyelvi, önismereti)

Egy ilyen szárnypróbálgató nyelvi gyakorlat után könnyebben megérthetik a gyerekek a bibliai igékben előforduló szárnyképes kifejezéseket is. Hogyan értelmezik az alábbi igéket? (Lehet, hogy a szövegkörnyezet elolvasása is segít.)

 

Terítsd rá ruhád szárnyát szolgálóleányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk! (Ruth 3,9)

Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba! Alig száll rá tekinteted, már nincs meg, mert gyorsan szárnya támad, az ég felé repül, mint a saskeselyű. (Példabeszédek 23,4–5)

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. (Zsoltárok 139,9)

Szárnyára kapja őket a szél, és szégyent vallanak oltáraik miatt. (Hóseás 4,19)

Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. (Zsoltárok 104,2–3)

Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. (Zsoltárok 36,8)

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok… (Ézsaiás 40,31)

 

A gyerekek önállóan, páros vagy csoportmunkában is dolgozhatnak. Végül beszéljük meg közösen, mire jutottak.

 

Beszélgessünk arról, mi az, ami a gyerekeknek szárnyakat ad? Mi az, ami lelkesíti őket? Hogyan élhetjük meg, hogy Isten Lelke által kapjunk szárnyakat?

Kép forrása

 

Teher a szárnyad? (Verbális-nyelvi, egzisztenciális, önismereti, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Milyen kapcsolat van Krisztus keresztje és a madárszárnyak között? – Tegyük fel a kérdést a gyerekeknek, és gondolkodjunk el együtt rajta.

Majd olvassuk fel Clairvauxi Bernát középkori hittudós gondolatát: „Krisztus keresztje olyan teher, mint a madárnak a szárnya – az emeli a magasba.”

Vajon mit jelent ez? Hogyan emelkedhet egy teher a magasba? Mi emeli fel a szárnyakat? Önsúlya (terhe)? Vagy egy rajta kívüli erő (a szél felhajtóereje)?

Olvassuk el Túrmezei Erzsébet: Mint a madár szárnya című versét (elérhető a címre kattintva), ami ezzel a képpel kezdődik:

 

Teher a szárnyad, suhanó madár?
Repülsz! Kék egek végtelenje vár.
Repülsz – fényében aranynapsugárnak.
Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.

 

Dr. Pálhegyi Ferenc gondolatai a témáról: Amikor a teher szárnyakat ad

 

Fogalmazzák meg a gyerekek írásban vagy képben, zenében, esetleg mozgással, amit a fenti gondolatok keltettek bennük.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37-4. Szentlélek-jelképek

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, ünnepi műsorok, programok, képalkotás, vizualitás, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, film, kézműves oldal, 
 • Alapige: 2Mózes 3,2; 1Sámuel 16,13; Zsoltárok 42,3; Máté 3,13–17; János 1,32; 3,8; ApCsel 2,1–13; János 7,37; 1János 2,27
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, logikai-matematikai, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Drámajáték: bibliai történet a „nézők” szemével; a Szentlélek jelképei: szél-galamb, tűz, olaj, víz – igék csoportosítása; papírgalamb készítése és röptetése

 

Szentlélek galamb (Kapcsolati)

Jézus megkeresztelésénél a Szentlélek, mint egy galamb, leszállt Jézusra.

Ezen az alkalmon sokan ott voltak, mint ahogy pünkösdkor, a Szentlélek kitöltésekor is. A gyerekek alkossanak kis csoportokat. Legyenek ők a „nézők” azon a két eseményen, ahol megjelent a Szentlélek. Játsszák el a jelenlevők reakcióit úgy, hogy akik csak őket látják, azok számára is világos legyen, mi történik. (Tehát a gyerekek nem Jézust, Keresztelő Jánost vagy a tanítványokat jelenítik meg, hanem azokat, akik tanúi voltak ezeknek az eseményeknek.)

 

Lélek-jelképek (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

A Szentlélek jelképei közé tartozik a szél és a galamb (levegő, szárnyak), a tűz (tűzlángok), az olaj és a víz. Számos ige utal Isten Lelkére ezekkel a természetből vett képi jelekkel. Az alábbi tankockán megjelenő igéket csoportosítsuk a Lélek-jelképek szerint.

A tankocka elérhető itt: Lélek-jelek

Az igék csoportosítása (kép forrása a jelképre kattintva):

SZÉL-GALAMB

 • Nem tudod, honnan jön és hová megy. – János 3,8
 • Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből. – János 1,32

TŰZ

 • Lángnyelvek jelentek meg előttük. – ApCsel 2,3
 • Ég, de mégsem ég el a csipkebokor. – 2Mózes 3,2

VÍZ

 • Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! – János 7,37
 • Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. – Zsoltárok 42,3

OLAJ

 • Testvérei körében fölkente… az Úr lelke szállt Dávidra. – 1Sámuel 16,13
 • Amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz. – 1János 2,27

Nyitókép forrása

 

Szél, galamb, Szentlélek (Vizuális-térbeli, testi-mozgásos)

A Szentlélek kiáradásakor a tanítványok széllökéseket éreztek. A Szentlélek egyik jelképe a galamb. Ebben a kézműves munkában ezt a két jelképet kapcsoljuk össze. Egy olyan (nagyon egyszerű) papírgalambot készítünk, amit a gyerekek röptetni tudnak a szélben, mint egy papírsárkányt.

Az alábbi videón (0:20-tól) követhetjük a galamb elkészítésének módját:

 

 

 

A képen a fázisműveleteket láthatjuk.

A forrásoldalon további képeket és videófelvételt találunk:

Egyszerű madársárkány

 

 

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37-3. Galambszárnyak

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, természetismeret, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, film, online játékok, 
 • Alapige: Zsoltárok 55,7; Ézsaiás 60,8; ApCsel 1,9–11
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Mozgatható papír galambmakett készítése; beszélgetés, érvelés a bibliai történet alapján, hálaadó imádság írása; mozgásos játék: galambfogó; galambtorony-videó megtekintése, galambmemória

 

Miért is nincs szárnyam (Vizuális-térbeli)

A repülés évezredek óta az emberiség nagy álma volt. A repülő galamb nemcsak a béke, hanem a szabadság jelképe is. A szabadulás vágyával teszi fel a kérdést a zsoltáros is:

 

Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak,
hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék?

Zsoltárok 55,7

 

Elrepülni ugyan nem tudunk, de egy nagyon szép „repülő” papírgalambot könnyen készíthetünk a gyerekekkel. A videón jól látható a galambmakett elkészítése, mozgatása, a videó alatti linkről pedig elérhető a sablon is.

 

 

Miért néztek az égre? (Önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi)

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassanak be gesztusokat, mimikát, amelyek egyértelműen a csodálkozást fejezik ki. A gesztusok között biztosan lesz olyan, ami örömteli, és ami félelemteljes.

Majd kérjük meg a gyerekeket, hogy meséljenek el az életükből egy-egy történetet, ami az ő számukra csodaszámba ment. Örömteli volt az esemény vagy félelmetes? Milyen arcot vágtak hozzá?

Jézus mennybemenetele egy olyan csoda, ami emberi ésszel fel nem fogható. S ha még hozzávesszük, hogy utána két angyal is megjelent a tanítványoknak, akkor nem csodálkozhatunk az értetlenségükön. A gyerekek mit gondolnak, Jézus mennybemenetele, az angyalok megjelenése örömteli vagy félelmetes esemény volt a tanítványok számára? Miért az egyik, miért a másik? Indokolják az álláspontjukat!

Sokszor mi is csodálkozva nézünk az égre, mint a tanítványok Jézus mennybemenetelekor: Hogyan történhetett ez meg? A gyerekek írjanak hálaadó imádságot egy olyan dologért, aminek a megtörténte csodaszámba ment a számukra.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37-2. Mint a galambok

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  csendesnap, ifjúsági alkalmak, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  hanganyag, online szöveg, kép, galéria, 
 • Alapige: Énekek 2,14; 4,1; Máté 10,16
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, kapcsolati
 • Tevékenység: Galambszimbolika a szerelmes énekekben, zenehallgatás, szövegértés; harci galambok a történelemben, animációs filmen, karakterjáték galambokkal; beszélgetés, szituációs játék a szelídség erejéről

 

Szemeid galambok (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

A tavasz, a május a szerelem ideje, régente ilyenkor állítottak hazánkban májusfát a fiúk a szerelmük háza elé. Az Énekek Éneke is szerelmes dalok gyűjteménye. A hagyomány szerint Salamon király írta őket, de a történeti kutatás szerint sokkal inkább olyan esküvői, lakodalmi dalok gyűjteménye, amely évszázadokon keresztül szájról szájra marad fenn a zsidó nép körében. Az Énekek Énekében galambomnak szólítja a kedvesét a beszélő, galambhoz hasonlítja menyasszonya szépségét a vőlegény.

 

Mily szép vagy, kedvesem, mily szép vagy!
Szemeid galambok fátyolod mögött.

Énekek 4,1

 

A galambszimbolika a magyar esküvői népénekekben is meghatározó. Kallós Zoltán az erdélyi Mezőségen gyűjtötte fel egyik legszebb szerelmes dalunkat. A Fehér galamb szállt a házra című dalt Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes előadásában hallgassuk meg először.

A dalszöveg elérhető itt: Fehér galamb szállt a házra

 

 

A néprajzkutatók szerint ezt az éneket eredendően hajadon lányok „temetési” énekeként énekelték, majd lakodalmas ének lett, amikor a menyasszony búcsúzik az édesanyjától, és a lányéletét siratja (meghal a leányságnak, hogy asszonyként támadjon fel az esküvő után).

Kovács Nóri előadásában katartikus élményt nyújthat a dal az ifis korosztálynak: Fehér galamb szállt a házra

A menyasszony-búcsúztató egyszerűbb szövegváltozata kisebb gyerekek számára is könnyen érthető:

Fehér galamb szállt a házra,
Édesanyám, Isten áldja!
Tudom is, hogy fáj a szíve,
De azér(t) csak Isten véle!

Galamb száll a háztetőre,
Édesanyám, Isten véle:
Köszönöm a nevelését,
Eddig való szívességét!

(Galgamácsa, Pest megye)

Forrás

Nyitókép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37-1. Galambhang, galambfészek

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, természetismeret, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, csendesnap, tábor, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, online szöveg, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: Énekek 2,12.14
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Állatmese meghallgatása, hangutánzó játék, kifejezések gyűjtése, párbeszédalkotás; madárhangok és fészkek, szirti galamb élőhelyének megfigyelése; séta, növényi anyagok gyűjtése, fészekdekoráció készítése

 

Galambhangok (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti)

Hallgassuk meg A vadgalamb és a szarka című mesét Arany László feldolgozásában, Pogány Judit előadásában. Figyeljék meg a gyerekek, mit „mond” a vadgalamb, és mit a szarka?

A mese szövege elérhető a címre kattintva.

 

 

Utánozzák a gyerekek a vadgalamb és a szarka hangját a mese hangutánzó szavait, mondatait ismételve:

– Csak így, csak így! Csak így, csak így!

– Túdom, túdom, túdom!

 

Milyen szavakkal tudnánk még utánozni a szarka csörgését és a galamb turbékolását? Gyűjtsünk ilyen szavakat, illetve alkossunk velük mondatokat. Pl.:

 • szarka: Csináld, csináld! Csináld csak, csináld csak! Csak-csak-csak csináld!
 • galamb: Súgom-búgom. Húgom, húgom. Úgy únom! stb.

Alkossanak a gyerekek párbeszédet, amellyel a szarkák és vadgalambok hangját utánozzák!

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

36-3. Vándorélet

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, lexikon, szótár, 
 • Alapige: Ézsaiás 38,14.17; Jeremiás 8,7; Zakariás 5,9
 • Intelligenciatípus: Természeti, kapcsolati, egzisztenciális, önismereti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Madárismeret: daruvonulás megfigyelése, jellemzése; projekciós közösségi játék: vezérdaru-választás; imádság megfogalmazása a menekülni kényszerülőkért; beszélgetés: próbatételek szerepe az életünkben

 

Darvak vonulása (Természeti, kapcsolati)

Jeremiás próféta a költöző madarakat állítja példának népe elé: a költöző madarak, köztük a daru is ismeri Isten rendjét, csak az ő népe nem ismeri, illetve nem akarja elfogadni (Jer 8,7).

Darvak Magyarországon is élnek. Egykor nagy létszámban költöttek hazánkban, de a 20. század elején fészkelő fajként a daru eltűnt, és sokáig csak átvonulóként volt jelen. Néhány éve szórványosan újra fészkel. Ősszel hosszabb időt töltenek nálunk, főleg ekkor figyelhetők meg nagy csapatokban.

Nézzünk meg egy videót a vonulásukról, ami elérhető itt: Daruinvázió a Hortobágyon

Figyeljük meg, hogyan repülnek ezek a madarak!

Miért fontos, hogy legyen vezetőjük? …hogy meghatározott rendben kövessék a vezetőjüket? …hogy tartsák egymás között a távolságot?

A videón nem látszik, de a darvak bizonyos időközönként váltják egymást a vezetői poszton. A vezetőnek van a legnehezebb dolga: ő az, aki megtöri a légellenállást. Azért repülnek a többiek V-alakban, mert a vezérdaru szárnyainak árnyékában könnyebb repülni.

Erről bővebben itt olvashatunk: Miért repülnek „V” alakban?

Kép forrása

 

Mindenki írja le egy lapra, hogy ki lenne a csoportból jó vezérdaru! Ne csak a konkrét repülésre gondoljanak a gyerekek, hanem a lelki, szellemi életre is! Ki tudná úgy vezetni a csapatot, hogy biztonságosan hazataláljatok? (A távoli vidéken is van egy otthon.) Ki az, akiben teljességgel megbízok? Akinek jó ötletei vannak? Stb. Három nevet írjatok le, majd dobjátok kalapba, összesítsétek, és válasszátok ki az első három vezérdaru személyét. Közösen indokoljátok, hogy ők miért lennének jó „vezetői” az osztálynak, csoportnak?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

36-2. Fecske-, gólya- és darujátékok

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  csendesnap, tábor, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Alapige: Jeremiás 8,7; Zakariás 5,9
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Mozgatható papírgólya készítése; mozgásos és ügyességi játékok, mozdulatutánzók; énekes, mondókás játékok

 

Repülő gólyamadár (Vizuális-térbeli)

Zakariás próféta az egyik látomásáról így beszél:

…föltekintettem, és láttam, hogy két asszony közeledik, nagy szelet kavarva szárnyaikkal – olyan szárnyaik voltak, mint a gólyáknak…

Zakariás 5,9

Az ajánlott videón egy repülő gólyamadár elkészítését láthatjuk, ami annyira egyszerű, hogy akár ovisokkal vagy elsősökkel is elkészíthetjük.

A videófilm elérhető itt: Repülő gólya készítése

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/