06-2. Juhok és kecskék

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: Máté 25,31–46; 3Mózes 16,7–10
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, természeti, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Kecske és juh megkülönböztetése képek és hangok alapján; juh- vagy kecskecsalád rajza; bárányok mozgásának megfigyelése, futó- és ugrógyakorlatok; beszélgetés az ige alapján; bűnlista, imádság írása

 

Juhok és kecskék képe (Vizuális-térbeli, természeti)

Jézus utolsó ítéletről szóló példázata szerint az Emberfia elválasztja majd a népek fiait egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől (Máté 25,31–33). A hasonlatot persze nem szó szerint kell érteni, de azért mégis… Mi meg tudjuk különböztetni a juhokat a kecskéktől?

Legjobb, ha kimegyünk egy olyan tanyára, ahol mindkét állat fellelhető, és a gyerekek megfigyelhetik, milyen külső jegyekben különbözik egymástól a kecske és a juh, a gida és a bárány.

Ha erre nincs lehetőség, akkor egy tankockafeladattal válogassuk szét a kecskéket és a juhokat:

Felismered, melyik állat a juh és melyik a kecske? Húzd az állat képét a nevéhez!

A tankocka elérhető itt: Juhok és kecskék

 

Azt is tudod, hogy hívják az apa-, anya-, illetve növendék állatot a juh és a kecske esetében?

Juh (birka):

  • hím: kos
  • nőstény: jerke
  • kicsinyük: bárány

Kecske:

  • hím: bak
  • nőstény: anya
  • kicsinyük: gida, gödölye

Miután megfigyelték az állatokat, rajzoljanak le a gyerekek egy juh- vagy egy kecskecsaládot.

Kisebbek színezhetnek is, alább több, ingyenesen kinyomtatható grafikát találunk:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

06-1. Tarka nyájak

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: 1Mózes 30,25–43; 31,38–41
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti
 • Tevékenység: Bibliaismeret: a pásztor munkája; szétvágott párbeszéd összeállítása, pásztoralku spontán párbeszéddel; nyelvi játék tabuszavakkal; videofilmen: az öröklés szabályai, Mendel-törvény kecskékre és juhokra alkalmazva

 

Pásztorélet, pásztoralku (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Jákób húsz évet szolgált pásztorként a nagybátyjánál, Lábánnál, és a kapcsolatuk nem volt zavartalan. Egy dologban azonban egyeztek: mindketten pásztorok voltak. Amikor Jákób a családjával elhagyta Lábánt, „védőbeszédében” így mutatta be a pásztoréletet:

„Már húsz esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, nyájad kosait nem ettem meg. Amit a vad széttépett, nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőlem kérted számon; meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Nappal a hőség emésztett, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az álom. Ilyen húsz esztendőm volt a házadnál: tizennégy évig szolgáltalak két leányodért, hat évig meg juhaidért.” (1Mózes 31,38–41)

Hogyan telt az utolsó hat év? Hogyan tett szert Jákób nagy vagyonra apósa nyájaiból? A történetet Mózes első könyve 30. részében, a 25–43. versekben találjuk meg.

A gyerekeket osszuk négy-öt fős csoportokra. Jákób és Lábán párbeszédét másoljuk ki, tagoljuk (a szereplők neve nélkül) mondatokra, kisebb szövegegységre, és nyomtassuk ki úgy, hogy a szöveget szét tudjuk vágni. (Egy példaoldalt csatolunk, amit csak nyomtatni és darabolni kell.) Minden csoport kapjon egy összekevert szövegcsomagot, amiből közös munkával próbálják rekonstruálni a párbeszédet, hogyan is zajlott az alku: mit mondott Jákób, és mit Lábán.

Majd próbálják eljátszani saját szavaikkal az alkut (elég csak hangjátékként). Jelen lehetnek és véleményt mondhatnak Lábán fiai is, akik később fontos szerepet játszanak a történetben (lásd 1Mózes 31,1–3).

A képen izraeli nyájat látunk: kecskék és juhok vegyesen, köztük fehér és fekete, barna és tarka állatok. Vajon melyik lenne közülük Jákóbé, és melyik maradna Lábán birtokában, ha itt zajlana az alku?

Kép forrása

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

05-2. Galamb békehírrel

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–12; Lukács 2,21-40; Máté 10,16
 • Intelligenciatípus: Természeti, kapcsolati, vizuális-térbeli, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Bibliai történet megismerése, galambfélék megfigyelése; békegalamb jelének megismerése, kapcsolatépítő játék; tulajdonsággyűjtés, tulajdonságteszt; beszélgetés, imádság

 

Galamb vagy gerle? (Természeti)

Egy videórészleten Jézus bemutatását láthatjuk a Templomban. Figyeljék meg a gyerekek, hogy mit vitt Mária és József áldozati ajándékul Istennek.

A videófilm elérhető itt: Jézus bemutatása a Templomban

 

Majd olvassuk fel a gyerekeknek az ige ide vonatkozó részét (Lukács 8,22–24). Vajon a filmen galambot vagy gerlét visznek áldozatul? És egyáltalán, mi a különbség a galamb és gerle között?

A rokon gerléket és galambokat a méretük különbözteti meg egymástól. A gerlék többnyire kisebbek és kecsesebbek, a galambok nagyobbak és zömökebbek. Meg tudjuk állapítani egy tankocka képei alapján, melyik lehet gerle, melyik lehet galamb? Vajon hány galamb és hány gerle szerepel a képek között? Ha az „i” fölé visszük a kurzort, megtaláljuk a fajta nevét.

A tankocka elérhető itt: Gerlék és galambok

A tankockaképeken szereplő gerlék és galambok:

A nyitókép forrása: A galambok és gerlék mint háziállatok

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

05-1. Mint a galambok

, , Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–12 (Lukács 2,21-40; Máté 10,16)
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Bibliai történet mozzanatainak sorrendbe állítása; holló- és galambmodell készítése; sorjáték mímes mozgással; szólások, közmondások jelentésazonosítása, gyűjtése; hangmegfigyelés, hangutánzó játék

 

Madárküldöttek (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Nóé madárküldöttei időről időre jelezték, mi a helyzet a vízállással. A gyerekek egy tankockafeladaton keresztül ellenőrizhetik, mennyire ismerik, illetve logikus sorrendben össze tudják-e állítani a történetet:

Rendezd időrendi sorrendbe a mondatokat Nóé történetéből! Ha bizonytalan vagy a sorrendben, olvasd el Mózes első könyve 8. részének 1-12. igeverseit!

A tankocka elérhető itt: Repülések a bárkából

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

04-2. Hollóságok

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  hanganyag, online szöveg, digitális oktató anyag, lexikon, szótár, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–11; 1Királyok 17,1–7
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, természeti, kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Zenehallgatás, szövegértés, ritmuskíséret; természetismeret: holló és rokon madarak megismerése, megfigyelése; beszélgetés: egy kapcsolat erejének figyelmeztető jelei; belső monológ kihangosítása, imádság szóban, írásban

 

Holló-ének (Zenei-ritmikus)

Hallgassuk meg a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház művészeinek tolmácsolásában Áprily Lajos Holló-ének című versének feldolgozását.

 

 

A gyerekek figyeljék meg, hogy milyennek írja le a hollók életét a költő?

A vers szövege elérhető itt: Áprily Lajos: Holló-ének

Hallgassuk meg újra a dalt, és a gyerekek kísérjék tapsolással, csettintéssel, esetleg egyszerű ritmushangszerekkel az éneket.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

04-1. Nézzétek meg a hollókat

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–11; 1Királyok 17,1–7
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, önismereti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai történetek felidézése feleletválasztással; mozgásos eledelkapó játék; szólások, közmondások jelentésazonosítása, alkotása és gyűjtése; projekciós játék; madárszínek azonosítása, festés madárszínekkel

 

Holló-kvíz (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

A holló Nóé és Illés próféta életében is fontos szerepet töltött be. Figyeljük meg ezt egy kvízjátékon keresztül. A gyerekek előtte ismerkedjenek meg a két bibliai történettel, illetve idézzük fel ezeket (1Mózes 8,1–11; 1Királyok 17,1–7).

A tankockán található válaszok közül válasszuk ki az igazat! Segít az igehely.

A tankocka elérhető itt: Igaz vagy hamis?

 

A kvízjáték végén feltehetjük a kérdést, amit Jób könyve így fogalmaz meg: „Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük?” (Jób 38,41)

A kérdés nyitott, egy jó beszélgetés elindítója lehet. Jézus válasza így hangzik a Bibliában: „Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket.” (Lukács 12,24)

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

03-2. Nóé és az állatok védelme

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, természettudomány, 
Multimédia:  hanganyag, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 6,9 – 8,22
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, természeti
 • Tevékenység: Zenehallgatás, hangulat- és mozgásjáték; állatkarakter választása, rajzos-írásos üzenetváltás; állatkitaláló karaktervonások alapján; veszélyeztetett állatfajok megismerése, problémafeltáró beszélgetés, kreatív írás

 

A tengeren (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Az özönvíz ideje alatt az állatok és az emberek a bárkában voltak összezárva. Nem láttak semmit, csak a víz hullámzását, a vihar tombolását, majd csendesülését hallották.

Az özönvíz által elárasztott föld olyan volt, mint a tenger. Hallgassuk meg Claude Debussy A tenger című művének részletét (a viharos rész 1:31-től kezdődik). A gyerekek hunyják le a szemüket, és képzeljék el, hogy ők is ott vannak Nóé bárkájában. Milyen érzések kavarognak bennük?

Vajon hogyan viselkedhettek az állatok a különböző hangok hallatán?

Hallgassuk meg a darab részletét újra, és gyerekek játsszák is el az állatok mozgásait, amivel kifejezik az izgatottságot, félelmet, menekülési vágyat stb.

A zenemű részlete elérhető itt: Debussy: A tenger (részlet)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

03-1. Állatok a bárkában

, , Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 6,9 – 8,22
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti, kapcsolati, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Állatmondókák megismerése, kreatív átírása; névkitaláló csoportbarkochba játék; állatok csoportosítása különböző szempontok szerint; bárkamodell készítése csoportmunkában

 

Hívószavak (Verbális-nyelvi)

Nóénak nem lehetett könnyű összegyűjteni az állatokat. Hogy ez hogyan is történt, nem írja le a Biblia, hiszen nem a „módszer” a fontos, hanem Isten megmentő szeretete. Ettől függetlenül állathívogató és egyéb állatos mondókák mintájára a gyerekek írhatnak különböző állathívogatókat, állatmondókákat más állatokra alkalmazva is. Pl.:

Nincs szebb állat, mint a lúd,
nem kell néki gyalogút.
Télen-nyáron mezítláb,
úgy kíméli a csizmát.

Nincs szebb állat, mint a boci,
nem kell neki hintó, kocsi.
Kerék nélkül, gyalog jár,
jó helye lesz Noénál.

Nincs szebb állat, mint a malac,
mindegy neki, milyen falat.
Mindent szeret, amit adsz,
egy cseppet sem válogat.

Csigabiga gyere ki,
ég a házad ideki.
Ha nem hiszed, gyere ki,
majd meglátod ideki.

Rókakoma gyere ki,
nyúlhús vár rád ideki.
Ne csodálkozz, ha szalad,
neki is kell a falat.

Cicuskám kelj fel,
itt a jó tejfel.

Ha én cica volnék,
száz egeret fognék,
de én cica nem vagyok,
egeret se foghatok.

Kutyuskám, kelj fel,
csontot kapsz reggel.

Ha én egér volnék,
sajt után kutatnék.
Kamrafalban laknék,
macska elől futnék.

Dirmeg-dörmög a medve,
nincsen neki jó kedve.
Alhatnék, mert hideg van,
jobb most bent a barlangban.

Zimmeg-zümmög a dongó,
virágokról hírmondó.
Süt a nap és tavasz van,
ez a jó a tavaszban.

Kérdezi az őzike,
az ebédet főzik-e?
Ebben a nagy sietségben
konyhapénzzel győzik-e?

Kérdezi az őzike,
friss füvecske ízlik-e?
Ebben a nagy szárazságban
esőfelhő hízik-e?

Kérdezi az őszapó,
van-e pondró eladó?
Fenyőmagban az a jó,
hogy télen is kapható.

Forrás: Bihari gyermekmondókák – közzéteszi Faragó József és Fábián Imre (Kriterion, Bukarest, 1982)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

02-2. Tekeredik a kígyó

, , Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 3,1–15
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Mozaikszerű sor- és síkminták alkotása; kígyómodell készítése papírból; fogójáték: láncfogó; énekes-vonulós játék: kígyó-rétes

 

Kígyóbőr (Logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

Az ajánlott linken egy kígyóbőr fekete-fehér rajza tölthető le ingyenesen. Töltsük le és nyomtassuk ki a színezőt, a gyerekek pedig alkossanak sor- illetve síkmintát a kígyó pikkelyeinek textúráját felhasználva.

A színező elérhető itt: Kígyóbőr textúrája

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

02-1. Igaz-hamis kígyónyelvek

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 3,1–15
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliai szöveg elemzése, hangzós felolvasása, kreatív történetmesélés; igaz vagy hamis állítások a kígyóról; önismereti játék; hamis és fiktív féligazságok felismerése, írása; álhírek felismerése, írása, védekezés módja

 

Kígyónyelv (Verbális-nyelvi)

Olvassuk el a gyerekekkel a bűnbeesés történetét (akár gyermekbibliából, akár az újfordítású Bibliából). Majd beszéljük meg, hogy miért volt alattomos a kígyó beszéde? Miben mondott igazat, miben nem?

A kígyók beszédét leginkább úgy szoktuk utánozni, hogy a sziszegő hangokat eltorzítjuk: s, z helyett sz-t, c helyett cs-t ejtünk, az sz-t pedig hosszan ejtjük, jól meg is nyújthatjuk. Olvassák fel így a kígyó beszédét a gyerekek.

Isten megbüntette a kígyót, ezért kell hason csúsznia. De vajon hogyan mesélhetik el a kígyók a gyerekeiknek ezt a történetet? Mint láttuk, nagyon értenek a szófacsaráshoz. Próbáljuk meg kitalálni, hogyan „adják el”, szépítik meg a valóságot a kígyók, majd mondják el a gyerekek kígyónyelven, sziszegve a kígyók szerinti történetet.

Végül beszéljünk arról, hogy a nyelv csalafinta: nagyon gonosz is tud lenni, és sok jót is tudunk általa cselekedni (Jakab 3,1–12). Hozzanak a gyerekek mindkettőre példát.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/