02-6. Egy óriás tenyerén

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Lukács 19,1–10; Jelenések 22,2
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, természeti, kapcsolati, egzisztenciális
 • Tevékenység: Vershallgatás, mímes mozgás, levélforma megfigyelése, beszélgetés; levélformák összehasonlítása, formatranszformáció: levélből kesztyű mintarajzolással; bibliai történet meghallgatása, beszélgetés; közös képalkotás kollázzsal, hálaadó gondolatok elmondása

 

Óriástenyér (Verbális-nyelvi, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, természeti)

 

Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.
Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.

 

Így kezdődik Nemes Nagy Ágnes Gesztenyefalevél című verse. Folytatását megtaláljuk a címre kattintva.

 

Kép forrása

 

Olvassuk fel a gyerekeknek a verset (vagy tanuljuk meg, és mondjuk fejből), miközben egy gesztenyelevéllel játszunk, felmutatva, arcunk elé tartva, fejünk fölé téve, ahogy a vers mondja és az animáció mutatja:

 

 

Adjunk a gyerekek kezébe egy-egy gesztenyefalevelet, és ők is játsszák a vers nyomán a levélanimációt.

Majd tegyék le a gesztenyefalevelet maguk elé az asztalra, és helyezzék rá a saját tenyerüket. Mekkora a különbség? Vajon ha apa vagy anya tenné a levélre a kezét, melyik lenne a nagyobb?

Milyen hatalmas lehet az az óriás, akinek ekkora a tenyere? El tudjátok képzelni? Nézzünk fel rá, mintha itt állna előttünk. (Szemünk fölé téve a tenyerünket, nézzünk fölfelé, mintha nagyon magasra látnánk.)

De az óriás lehajol, és fejünkre teszi a kezét – megsimogatja fejed búbját a tenyerével, és sapka lesz a fejeden. Járkáljunk egy kicsit levélsapkával a fejünkön.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

02-5. Levéljáték a teremben

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  mozgásos játék, érzékszervi játék, képalkotás, vizualitás, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, film, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Bírák 16,4–21; Ézsaiás 64,5a és 34,4b
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, kapcsolati, vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Mozgásos és érzékelőjáték; színkör kirakása falevelekkel, színkörök megfigyelése, sorba rendezése, színazonosító társasjáték; levélfodrászat: portréalakítás levelekkel; levélforma kreatív továbbrajzolása, -festése; levélkoszorú készítése, az elmúlás és újjászületés emlékeztető jele

 

Csikifogó (Testi-mozgásos, kapcsolati)

A játékosok körben állnak, és a kezüket hátra teszik. Mögöttük körbejár valaki – nevezzük csikizőnek –, és a játékosok kezét egy pálmalevéllel csiklandozza (bármilyen falevél vagy leveles ág alkalmas erre). Váratlanul valakinek a kezébe teszi a levelet, és futásnak ered. Aki megkapta, levéllel a kezében üldözni kezdi a csikizőt. Ha utoléri, a pálmalevéllel ütheti a hátát, amíg a kiindulási pontra nem érnek. Ha nem éri utol, és a csikiző egy megtett kör után beáll az őt üldöző helyére, akkor megmenekül, és az üldöző lesz az új csikiző.

Forrás: Lukácsy András: Népek játékai – Afrikai körfogó (Móra, Bp, 1964, 352. o.)

 

Színkörfogó (Vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai, kapcsolati)

„Körfogót” falevelekkel is játszhatunk. Gyűjtsünk sok színes falevelet, egy-egy formából sokféle színűt, zöldtől a sárgáig, sárgától a pirosig, bíborig.

A gyerekek kis csoportokban csoportosítsák az általuk behozott faleveleket színek szerint. Majd alkossanak a levelekből színköröket, ahol a levelek színárnyalatok, színfokozatok szerint állnak körbe. Ragasztással ne rögzítsék a leveleket, hanem csak rakják ki az asztalra a színkört, hogy mozgatható maradjon.

A színkörök kevesebb és több levélből is állhatnak, amihez segítséget nyújt, ha megnézzük a levélszínkörös tankocka képeit. Rendezzük sorba a képeket a levelek száma szerint (kevés → eggyel több → sokkal több → legtöbb). A képek kattintással nagyíthatók.

A tankocka elérhető itt: Levélszínkörök

Kép forrása

 

A színkörfogót a következő szabály szerint játszhatjuk. A fel nem használt levelek közül véletlenszerűen kiveszünk egy levelet, ő lesz a levélfogó. Megnézzük, milyen színű, majd minden játékos rámutat egy levélre a levélszínkörben, ami szerinte hasonló színű. A választott levél/levelek mellé helyezzük a levélfogót, és ha sikerül eltalálni a színárnyalatot, kicseréljük a két levelet. Majd újabb fogót választunk, és folytatjuk a játékot tovább.

 

Őszi frizurák, levélportrék (Vizuális-térbeli, önismereti, kapcsolati)

A színes levelek, levélkörök sokféleképpen megihletik az embert és gyerekét. Főleg, ha játékos kedvében van, és mondjuk falevelekkel nyit fodrászatot. A videón látható menő modellek mellett a levélfodrászat műhelytitkaiba is bekukkanthatunk:

 

Forrás képekkel, fázisképekkel, leírással

Lásd még: Őszi játék levelekkel

 

A levélfodrászat alkalmas ön- és társismereti játéknak éppúgy, mint karakterépítő, karakterfestő játéknak. Pl.: Válassz a színes levelek sokaságából, és alkoss a segítségükkel olyan portrét, amin a frizurát levelekkel alakítod ki. A portré lehet

 • önarckép: milyennek látod, képzeled magad
 • barátodról, társadról készült arckép: milyennek látod őt
 • egy meseszereplő: akihez legjobban illik a levélfrizura
 • egy bibliai szereplő: Sámson, akinek az ereje hét hajfonatában volt (Bírák 16,4–21)

 

Rajzold tovább, fesd tovább (Vizuális-térbeli)

A falevelek formája, színfoltja arra is ihletet adhat, hogy továbbrajzoljuk, továbbfessük a formát. Így vegyes technikájú képek születhetnek, ami tovább bővíti levélkarakter-készletünket. A variációk száma határtalan, ahogy az ősszel lehullt leveleket sem tudja számon tartani senki.

 

Levélfigurák

 

 

 

 

Állatmese

 

 

Képek forrása

 

 

Levélkoszorú (Vizuális-térbeli, egzisztenciális)

„Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél” … „ahogy a levél lehull a szőlőről, vagy ahogy a lomb a fügefáról” – mondja Ézsaiás próféta (Ézs 64,5 és 34,4). A lombhullás az elmúlásra emlékeztet, noha gyönyörű színpompával lep meg minket. Egyszerre kelthet örömteli és szomorú hangulatot. Őszi temetőlátogatáskor úgy találkozunk a levélszőnyeggel, mintha a természet is ünnepi leplet terítene a temetőre. És az is eszünkbe jut róla, hogy tavasszal a színkör újraéled, a természet újjászületik. Ha így van, miért is ne készíthetnénk virágok helyett színes falevelekből emlékkoszorút: akár az ajtóra, akár a temetőbe, akár a levélkuckónkba.

Néhány koszorúötlet a készítés módja szerint:

 

papírtányér alapra ragasztással

 

cérnára felfűzve, drótkoszorúhoz rögzítve

 

koszorúalapra tűzve, erősítve

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

02-4. Levéldalok, levélmondókák

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 1,1; Dániel 4,7–9; Ézsaiás 34,4b; Jelenések 22,2
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, testi-mozgásos, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli, kapcsolati
 • Tevékenység: Mondóka- és versolvasás, beszélgetés, mímes mozgás; dalhallgatás, dúdolás, éneklés; levélgyűjtés a szabadban, levélmozgás utánzása, levélrepülő hajtogatása; színgyűjtés és -csoportosítás, színkompozíció levelekkel, levélnyomda; sünkarakter ábrázolása levélkollázzsal, levélnyomattal

 

Őszi levélmondókák, levéldal (Verbális-nyelvi, természeti, testi-mozgásos, zenei-ritmikus)

Olvassuk fel a gyerekeknek az alábbi találós kérdést. Aki rájön a megoldásra, hangosan válaszolhat, akár kórusban is szólhat a válasz: FA.

 

Tavasszal kap levelet,
s ősszel küld csak választ,
de nem egyet, nem is kettőt,
hanem sok-sok százat.
Mi az?

magyar népi találós mondóka

 

Vajon milyen levelet (levélüzenetet) kap a fa? És milyen választ küld vissza? Mi különbözteti meg a sok száz levelet egymásól? (A színek.)

Milyen színei vannak a tavaszi és az őszi leveleknek? Milyen színüzenetek szerepelnek a leveleken?

Ki kézbesíti a leveleket? Ki a tavaszi, és ki az őszi postás? (Tavasszal a Nap, ősszel a szél.)

Olvassuk fel a szeles levélmondókát is, majd susogjanak, és mímes mozgással utánozzák a gyerekek a hulló levelek mozgását:

 

Susog, susog a levél,
közeleg a hideg tél,
lepörög a falevél,
lefújta a hideg szél.

magyar népi mondóka

 

Hallgassuk meg Gryllus Vilmos Őszi falevél című dalát, amit animációs kisfilm kísér (elérhető a címre kattintva). Hallgassuk meg többször, és dúdoljuk, majd énekeljük mi is a dalt, legalább ezt a két sorát:

 

Hova mész falevél?
Oda, hova visz a szél.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

02-3. Levélmesék

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 1,1; Dániel 4,7–9; Ézsaiás 34,4b; Jelenések 22,2
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, kapcsolati, zenei-ritmikus, egzisztenciális
 • Tevékenység: Meseolvasás-hallgatás, beszélgetés; növényszereplők felismerése, csoportosítása képek segítségével, élő tapasztalatszerzéssel; makkfigurák készítése, mogyoró- és diótörés, állatkollázs falevelekből; közös mesealkotás szóban, meserajz készítése; levélüzenetek színes levélnyomattal, rajzolással, festéssel

 

Világgá ment a nyár (Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai)

Olvassuk fel Kányádi Sándor Világgá ment a nyár című meséjét (a címre kattintva elérhető). Figyeljék meg a gyerekek, kik a mese szereplői.

Majd beszélgessünk az alábbi kérdések segítségével:

Kik a mese szereplői? Miről beszélgetnek? Mi a problémájuk?

Mit jelent az, hogy világgá ment a nyár? Mikor mondjuk azt, hogy „világgá megy” valaki?

Szerintetek hova ment a nyár? Hogyan jelennek meg a lábnyomai?

Ki érkezett a nyár helyébe? Ki táncol a virágokon?

Milyen növények, termések neve szerepel a mesében?

 

Felismeritek-e képek alapján a mese szereplőit? Gyűjtsük egy helyre a képeket egy tankocka segítségével.

A tankocka elérhető itt: Világgá ment a nyár – növényszereplők

Képek és forrásuk:

BÜKK

TÖLGY

MOGYORÓ

KIKERICS

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

02-2. Levélkép és levéljáték

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  természetismeret, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, családi alkalmak, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 2–3; Zsoltárok 1,1; Dániel 4,7–9; Jelenések 22,2
 • Intelligenciatípus: Természeti, vizuális-térbeli, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Őszi séta, levélgyűjtés, levélképek készítése, levélkarakterek; mozgásos játékok az őszi avarban; építés, jelek, minták kirakása falevelekből; levélkoszorú készítése

 

Levélképek (Természeti, vizuális-térbeli)

Az őszi falevelek mindenkit megihletnek. A sok színes forma „képzeletbarát” környezetet teremt. Könnyen beleképzeli magát az ember az édeni állapotba. Séta közben gyűjtsünk leveleket, majd könyvek alatt, újságpapír közé téve préseljük pár napig. A levélgyűjtésre, -préselésre a családokat is megkérhetjük, így egy-egy családi séta, kirándulás motiválója lehet a levélkuckó.

A színes, préselt levelek, lapos termések (pl. juhartermés) felhasználásával készítsenek a gyerekek levélképeket, ahol levelek alkotják és népesítik be a teret. Téma lehet maga az Éden kertje, vagy a Dániel könyvéből megismert álomkép, az égig érő fával.

A fák, bokrok, növényi környezet könnyen alakítható a falevélformákkal. A változatos színű és formájú levelekből sokféle állatkarakter alakítható.

Mit látnak bele a gyerekek az egyes levélformákba? Mivé változhat át egy gesztenye- vagy egy fügefalevél? Mi lehet a szárnyas juhartermésből?

Inspiráló képeket, ötletet találunk az alábbi weboldalakon:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

02-1. Levélkuckó – Az élet fája

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, természetismeret, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 2–3; Zsoltárok 1,1; Dániel 4,7–9; Jelenések 22,2
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, természeti, testi-mozgásos, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliai életfaképek megfigyelése, beszélgetés; őszi séta, levelek, termések gyűjtése, dekoráció készítése; bibliai történet mesélése, beszélgetés

 

Az élet fája (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

Az Édenkertben ott ált az élet fája is, a jó és a rossz tudásának fája mellett (1Mózes 3,22). Az életfa a gyerekek számára mesei motívum, míg a felnőtt számára olyan összetett szimbólum, ami a különböző kultúrákban a földet és az eget összekötő világképet alkot.

A Bibliában több helyen megjelenik ez az életfa-minőség az isteni forrásból táplálkozó fa képében:

 

Az igaz ember:

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében megtermi gyümölcsét,
és nem hervad el a lombja.

Zsoltárok 1,1

 

A babiloni király álma Dániel könyvében (a látomás első képe azt az állapotot mutatja meg, amíg a király szívében fel nem fuvalkodott):

Láttam egy fát a föld közepén;
nagyon magas volt.
A fa csak nőtt és erősödött;
olyan magas lett, hogy az égig ért,
és még a föld széléről is látni lehetett.
Szép lombja volt és sok gyümölcse,
táplálékot nyújtott mindenkinek.
Alatta mezei vadak tanyáztak,
ágain égi madarak fészkeltek,
róla táplálkozott minden élőlény.

Dániel 4,7–9

 

Az élet fája az újjáteremtett földön, Isten Országában is megjelenik:

A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.

Jelenések 22,2

 

Ferenczy Noémi Ádám és Éva című temperaképe az édeni állapotot ábrázolja, középen az életfa minőségű fával, ami egylényegű a fenti igékkel. Megmutathatjuk a gyerekeknek a képet, és beszélgethetünk róla, milyen állatokat, növényeket fedeznek fel, milyen az ember, milyen a kép hangulata.

 

 

 

 

 

 

Megnézhetjük Henry Rousseau Éva az Éden kertjében című képét is, ami akár egy gyerekkönyv illusztrációja is lehetne. Az Édenkert itt egy dzsungel, a festő Évát levelek és virágok sűrűjében ábrázolja. Mit fedeznek fel a gyerekek a képen? Mi és ki hiányzik róla?

(Képek forrása elérhető a címekre kattintva.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

01-6. Hálaadás gyümölcsasztala

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  mozgásos játék, érzékszervi játék, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kép, galéria, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 2; 5Mózes 24,20–21; 4Mózes 13,23–27; Zsoltárok 136,1
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, kapcsolati, verbális-nyelvi, természeti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Szerepfogó és érzékelőjátékok; bibliai gyümölcsüzenetek, böngészőnap, hálaadás; séta erdőbe, piacra vagy szőlőskertbe; multimédiás feladat: hazai és déligyümölcsök válogatása, megnevezése

 

Lipem-lopom a szőlőt (Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, kapcsolati)

A Lipem-lopom a szőlőt kezdetű mondóka és játék elég közismert. Ha mégsem ismerik a gyerekek, egy animációs film segítségével könnyen megtanulhatjuk.

 

 

Lipem, lopom a szőlőt,
elaludt az öreg csősz.
Furkósbot a kezében,
vaskalap a fejében.

 

Na de ki az a csősz? Ő az, aki régen a kertek, szőlők őrzésével volt megbízva. Ma már inkább mezőőrnek nevezik.

 

A Lipem-lopom szerepjátékot többféleképpen játszhatjuk:

 

 1. Az öreg csősz a fogó, aki fekszik vagy guggol, esetleg egy széken ül, és úgy tesz, mintha aludna. A gyerekek körülötte settenkednek, „lopkodják” a szőlőt, és a dalt éneklik. A csősz a zajra ébredezni kezd, és egyszer csak váratlanul felpattan. Akit leghamarabb elfog a szétrebbenő gyümölcstolvajok közül, azzal szerepet cserél.

 

 1. A lopkodók az előbbihez hasonlóan énekelve lopakodnak az öreg csősz körül. Egyszer csak elkiáltják magukat: „Tele a kosár!” Erre a csősznek azonnal ugrani kell, és próbálni elkapni valakit a lopkodók közül. Ha sikerül, szerepet cserélnek.

 

 1. A harmadik változat már inkább érzékelőjáték: Az öreg csősz leül, és elé rakunk egy kosarat, amiben valóban ott van egy-két szőlőfürt. (A szőlőt helyettesíthetjük apró tárgyakkal, pl. kislabdával, pingponglabdával is.) A csősz a kosár mögött szemét lehunyva ül. A gyerekek tágas körben állnak, és énekelnek. Közben valaki odaoson a kosárhoz, és próbál elcsenni egy szőlőszemet. Ha a csősz idejében elkapja a kezét, vagy csak hozzáér, akkor lefülelte, és szerepet cserélnek. Ha nem sikerül lefülelni a lopót, marad a csősz a helyén. Három-négy sikertelen kísérlet után váltsunk csőszt: Azok közül következhet valaki, akik előtte ügyesen csentek a szőlőből.

 

 1. Végül játszhatunk tisztán érzékelőjátékot, éneklés nélkül. A csősz elé egy gyümölcsökkel teli kosarat rakunk, arra kell vigyáznia. Csakhogy elalszik közben. A gyerekek tágas körben veszik őt körül, és pisszenés sem hallatszik. Egy-egy gyereket rámutatással kijelölünk, aki csendben lopakodva közelíti meg a kosarat, és megpróbál belőle elcsenni egy gyümölcsöt. A csősz a lopakodót gyümölcslopás közben fülelheti le, kézre ütéssel vagy a kezének megfogásával. Ha sikerül lefülelni, szerepet cserélnek. Ha nem sikerül, a lopkodó magával viheti a gyümölcsöt.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

01-5. Királyi fák kincsei

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kép, galéria, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 2; Bírák 9,8–15
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati, önismereti, verbális-nyelvi, egzisztenciális, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Mímes mozgásos játék egyénileg és csoportban; beszélgetés: gyümölcsfa-tulajdonságok; gyümölcsmagválogatás: gyümölcs felismerése, magválasztás; bibliai mesepéldázat mesélése, beszélgetés; a meseszereplők képeinek megfigyelése, csoportosítása, megnevezése; fejbábok készítése, mese dramatizálása csoportmunkában

 

A fa, a szőlőtő élete (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati, önismereti)

Mímes játékkal, csak mozgással játsszuk el egy gyümölcsfa vagy egy szőlőtő életét (minden gyerek egy-egy fa, szőlőtő):

 •  ahogy a kicsi magból (almamag, dió) vagy vesszőből (szőlővessző) lombos fává, szőlőtővé növekszik;
 • ahogy virágba borul, gyümölcsöt érlel (a tenyér lehet megnyíló kehelyforma, összezárva gyümölcsforma);
 • megmozdulnak az ágak, a lomb, amikor fújja a szél, lepottyan egy-egy gyümölcs;
 • végül lehullik a lomb, néhány ágat, gallyat, vesszőt is lemetszenek;
 • de a fa nem hal meg, csak pihen, hogy majd tavasszal újra kizöldüljön, levelet, virágot hajtson, tovább növekedjen.

 

Kisebb csoportokban alakítsanak a gyerekek a testükkel egy-egy kis gyümölcsöskertet, szőlőskertet.

Az egész csoporttal is alakíthatunk szőlőskertet: szőlősorokat, amikben a szőlőtőkék a vesszőikkel (karjaikkal) egymáshoz kapcsolódnak. A karokat magasba emelve és középen összezárva lugast is kialakíthatunk.

 

A játék után telepedjünk le, és a gyerekek számoljanak be arról, hogy érezték magukat gyümölcsfaként vagy szőlőtőként. Ki milyen növényt alakított? Miért pont azt választotta? Milyen tulajdonságai vannak az adott gyümölcsnek, gyümölcsfának?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

01-4. Ízes-képes gyümölcskuckó

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  természetismeret, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 2
 • Intelligenciatípus: Természeti, kapcsolati, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Ízpróba: gyümölcskóstoló, gyümölcssaláta készítése, étlapja, kínálása; gyümölcsnyomda készítése, próbája, egyéni vagy csoportos kompozíciók alkotása; gyümölcsfamakett készítése papírzacskóból, kert alakítása a makettekből

 

Gyümölcsízek (Természeti, kapcsolati, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

Szervezzük meg a szülőkkel, hogy minden gyerek részéről hozzanak be egy-egy ízes gyümölcsöt. Legjobb, ha otthon is megbeszélik, és közösen választják ki a gyerekek és a szülők a legjobb (legfinomabb) megoldást. A gyerekek segítségével kis csoportokban daraboljuk fel, szemezzük le a gyümölcsöket. Készítsenek a csoportok a falatokból egy-egy gyümölcstálat, amin kóstolóként minden behozott gyümölcsből találnak falatot. A gyerekek kóstolják meg a falatkákat, majd beszélgessünk:

Melyik gyümölcsnek milyen íze van? Mely ízek illenek egymáshoz? Ha két vagy három gyümölcsfajtát választhatnál, melyiket tennéd egy salátába? Miért?

 

Készítsenek a kis csoportok gyümölcssalátát a gyerekek választása alapján 3-4 gyümölcs ízkombinációjával. Az összekevert gyümölcsöket mézzel, citromlével, esetleg cukorral ízesíthetik. Érdemes a salátát rövid időre hűtőbe rakni, és kissé lehűtve fogyasztani. A csoportok a salátájuknak különböző fantázianevet adhatnak, ami ezzel a névvel, valamint az összetevő gyümölcsök felsorolásával kerülhet fel az étlapra. A fantázianevet a pedagógus vagy a betűket ismerő gyerek írhatja fel egy lapra. Az összetevőket pedig rajzos ikonnal ábrázolhatják a csoport tagjai.

Gyümölcsuzsonna alkalmával a különböző salátákból választhatnak a gyerekek, vagy megkínálhatják egymást a csoportok a saját készítményükkel.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

01-3. Mondókás gyümölcskuckó

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  hanganyag, online szöveg, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 2
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, természeti, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Kiszámoló és ujjkiolvasó mondókák ütemezése, mímes mozgások, almakiszámoló; mondatbővítés gyümölcsnevekkel, memóriajáték; séta, gyümölcsszedés; zenehallgatás, daltanulás, éneklés; gyümölcstulajdonságok, szövegértő beszélgetés; ütemező ritmizálás, énekes körjáték

 

Almakiszámolók (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, logikai-matematikai)

Mondogassuk az alábbi mondókákat kiszámolóként, ujjunkkal negyedértékenként ütve. Akire az utolsó ütem jut, az mosolyog, mint az aranyalma, vagy „hamm!” mímes mozdulattal bekapja az almát, és majszolja:

 

Aranykertben aranyfa,
aranyalma alatta.

*

Alma, alma, piros alma,
zöld levelű piros alma,
hamm!

 

Kép forrása

Nyulász Péter: Almát eszem… című mondókája hasonló logikára épül (elérhető a címre kattintva).

 

Almát eszem, ropogtatom,
fogaim közt morzsolgatom…

 

Mondogassuk ezt is kiszámolóként, a fentiekhez hasonlóan.

Majd kísérjük a mondókát almába harapó, almát majszoló mozgással.

Vágjunk fel almákat gerezdekre, és a gyerekek kis csoportokban rendezzenek almakiszámolót a gerezdek között: A számoló gyerek a mondókát mondva negyedértékenként mutat egymás után a gerezdekre, és amelyikre a „hamm!” jut, azt bekapja. A maradék gerezdekkel a következő gyerek folytatja a kiszámolást, és így tovább, amíg az alma el nem fogy.

 

Vajon csak almával jön ki a mondókaritmus? Próbáljuk ki más gyümölcsökkel is, gyűjtsünk minél több gyümölcsnevet, ami a mondókába illik. Pl.: Körtét, szilvát, szőlőt, meggyet, málnát, dinnyét, fügét eszem…

Vajon mind „ropog” a fogunk alatt? Melyik gyümölcs ad a ropogó hangot, melyik nem vagy kevésbé?

 

Mindenki gondoljon egy gyümölcsre, amit nagyon szeret. Egy-egy vállalkozó álljon a csoport elé, és játssza el mímes mozdulatokkal, ahogy a kedvenc gyümölcsét eszi. A többiek találják ki, mi lehet az a gyümölcs?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.