13-15. Nyárhangok, tücsökzene

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, ének, zene, ritmus, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, film, hanganyag, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 65,10–14; 66,1–4
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, önismereti, kapcsolati, zenei-ritmikus, egzisztenciális
 • Tevékenység: Vershallgatás, a természet gazdagságának felfedezése, állathangok utánzása, hangkompozíció csoportmunkában; dobozlant készítése, tücsökhang utánzása, megfigyelése, zenehallgatás, éneklés; nyár végi sóhajok, versértelmezés, beszélgetés, énekhallgatás

 

Gazdagok vagyunk (Verbális-nyelvi, természeti, önismereti, kapcsolati, zenei-ritmikus)

Mennyi mindent gyűjtöttünk a nyáron hangyaszorgalommal! És mennyi mindent kaptunk! Mennyi mindenünk van, amit talán észre sem veszünk.

Gazdagok vagyunk, mondhatjuk Markó Bélával együtt, ha elolvassuk Gazdagok vagyunk mi című versét (elérhető a címre kattintva).

Először olvassuk fel csak az első versszakot. Majd gyűjtsük össze, mi mindenünk van/lehet még, ha Balázs (a gyerek versbeszélő) szerint gondolkodunk? (Gyűjtésünket nem kell rímelő verssorokban megfogalmazni, elég, ha a gyerekek sorolják egymás után, mi mindenünk van.)

 

Van rigónk és cinkénk,
varjúnk és verebünk,
tücskünk, hangyánk, lepkénk,
van vagyonunk nekünk…

 

Valószínűleg sokféle állatot sorolnak még. Ha valaki mást is mond, pl. növénynevet, esetleg állathangot, tereljük a sorolást abba az irányba. Majd tegyük fel a kérdést: Mi mindene van még Balázséknak a vers szerint? Figyeljétek meg! – És olvassuk fel a teljes verset.

Majd beszélgessünk:

Miben áll Balázs családjának a gazdagsága? Mi mindenük van? Hogy lehet tele a pince, a padlás és valószínűleg az egész ház? (A hangok betöltik a házat.)

Milyen állathangok szerepelnek a versben? Gyűjtsük össze, és próbáljuk ki mindet. (A verset újra felolvashatjuk.)

Majd a gyerekek kis csoportokban (nevezhetjük ezeket családoknak) próbálgassák az állathangokat. A csoportok/családok alkossanak a hangokból hangkompozíciót, csak állathangokkal megszólaló verset. Megszólalhatnak a hangok a versben szereplő sorrendben, de más sorrendben és akár egymás mellett, több szólamban is.

Végül a vállalkozó csoportok/családok bemutathatják a hangverseiket.

Alternatív csoportfeladat:

Készítsenek a gyerekek hangkompozíciót a nyár emlékezetes hangjaiból, melyben szerepelhetnek állathangok és egyéb hangok is. A hangjátékhoz fel lehet használni különböző ritmushangszereket és zörgő-börgő tárgyakat is.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-14. Hangyamesék

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kép, galéria, 
 • Bibliai történet: Példabeszédek 6,6–8; 30,25; Zsoltárok 65,10–14; 104,13–14
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Hangyakép a Bibliában, mesehallgatás, mese folytatása, beszélgetés; morzsaszedegetés: nyári élmények felidézése szóban és rajzzal; közös képnézegetés, galériakészítés

 

 

Hangyaszorgalom (Verbális-nyelvi, természeti, kapcsolati)

Már a Biblia is úgy említi a hangyák szorgalmát, mint példaértékű tulajdonságot:

 

Eredj a hangyához, te rest,
figyeld, hogy mit tesz, és okulj!

Példabeszédek 6,6

 

De nem elég, hogy szorgalmasok, olyan szervezett rendben dolgoznak együtt a hangyák, mintha irányítaná őket valaki:

 

Bár nincs vezére,
elöljárója vagy uralkodója,
mégis biztosítja a kenyerét nyáron,
begyűjti eledelét aratáskor.

Példabeszédek 6,7–8

 

Nem erős a hangyák népe,
mégis beszerzik nyáron az eledelüket.

Példabeszédek 30,25

 

De mit jelenthet ez a rend egy-egy hangya számára? Vajon ők hogyan élik meg a hangyaéletmódot: a táplálékszerző gyűjtögetést?

Erről (is) szól Kányádi Sándor Mesemorzsa című meséje (elérhető a címre kattintva, 4. mese).

Olvassuk fel a bevezető mondatokat:

Két kicsi hangya elindult szerencsét próbálni. Mentek-mendegéltek, fűszálról fűszálra másztak, repedésből hasadékba kószáltak. Bejártak vagy tíztenyérnyi helyet, dél volt már, s még semmit sem leltek.

Kérdezzük meg a gyerekektől: Hogyan folytatnátok a mesét? – Hallgassunk meg néhány ötletet, akár összefüggő mese is kikerekedhet belőle. Majd olvassuk fel a mese folytatását, és beszélgessünk:

Mit kívánt az éhes hangyagyomor? Mi van akkor, ha a hangyák sem lelnek elég élelmet?

Mit kívánt (volna) a hangyabecsület? (Nem csapom be a társaimat. Megosztom velük, amit találtam.)

Ki döntötte el a vitát, és hogyan?

Ti mit tettetek volna a „döntőbíró” helyében? Milyen tanácsot adnátok a két kis hangyának?

 

A hangyák a mesében morzsát találtak. Még milyen élelmet találhattak volna? Tudjátok-e, mi mindent gyűjtenek nyáron a hangyák? (magokat, növényi részeket)

maggyűjtő hangyák

 

 

 

 

levélvágó hangyák

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-13. Kavicstársas

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Sámuel 17,40; Zsoltárok 102,15; Jelenések 2,17
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, természeti, kapcsolati
 • Tevékenység: Játékkészítés, kavicsfestés; társasjátékok kavicsokkal: dominó, tic-tac-toe, amőba, nim, malom

 

Kavicsgyűjteményünket egész évben használhatjuk különböző társasjátékokhoz is, akár szabadtéren, akár bent a teremben.

 

Kavicsdominó (Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, természeti, kapcsolati)

Lapos és hosszúkás, illetve különböző alakú kavicsok, kövecskék felhasználásával festett dominókészletet készíthetünk. A köveket egyenes kontúrvonallal osszuk két félre, majd a kövek két felét fessük le különböző vagy azonos színekkel. A kő natúr, saját színét is meghagyhatjuk. Igyekezzünk minél változatosabb módon variálni a színpárosokat.

A kövekkel a dominójáték szabályai szerint játszhatunk, színt színhez illesztve.

Kép forrása

 

 

 

 

Mindezt számértéket kifejező pöttyökkel is megtehetjük – forrás.

 

 

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-12. A kövek is…

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, természetismeret, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Sámuel 17,40; Zsoltárok 18,3; 102,15; Ézsaiás 51,1; Habakuk 2,11; Lukács 19,40; János 1,42; Jelenések 2,17
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, természeti, verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Kavicsfestés, nyáridéző játék, mesealkotás szóban; játékos tevékenységek bibliai kövecskékkel, szöveg- és történetalkotás; karakterépítés kavicsformákkal, kirakójáték

 

A nyár folyamán sok alkalom adódott, amikor kavicsokat, kövecskéket gyűjthettek a gyerekek vízparton vagy más helyen. Gyönyörködhettünk bennük a természetes lelőhelyükön, és további örömet tudnak szerezni játékainkban. Gyűjtsünk össze egy változatos, bő kavics- és kőkészletet, amiből aztán válogatni tudnak a gyerekek.

 

Mesélő nyári kavicsok (Vizuális-térbeli, természeti, verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati)

Válasszon ki magának minden gyerek néhány lapos, sima felületű kavicsot. Ezekre rajzoljon/fessen egy-egy képjelet, ami a nyári élményeire emlékezteti. Több élmény jelei is szerepelhetnek a kavicsokon, de egyetlen fontos élményhez is kapcsolódhatnak a jelek. Rajzolhatnak a gyerekek vastag alkoholos filccel, vagy festhetnek tempera- vagy akrilfestékkel. A festéket érdemes fedőlakkal rögzíteni.

Kép forrása

Nyitókép forrása

 

A mesélő kavicsok „megszólalhatnak” a következőképpen:

Helyezkedjünk el egy asztal körül, és tegyük a kavicsokat egy kis zsákba vagy kosárba. Sorban egymás után vegyenek ki a gyerekek egy-egy kavicsot (ha valaki a sajátját vette ki, cserélje ki másik kavicsra). Aki kivette, nézze meg a kavicson lévő képet, és mondja el, hogy az miről „mesél” (mire emlékezteti a kép). Ezután vegye át a szót az, aki rajzolta/festette a képet: neki miről mesél a kép?

Az asztalon összegyűlt egy kis készlet a mesélő kövekből. Alkossunk a segítségükkel egy nyármesét. A mesealkotás szóban, láncmeséléssel történhet. Valaki (legelőször a pedagógus) kiválaszt egy kavicsot, és a rajta lévő kép beleszövésével elkezdi a mesét. Néhány mondat után átadja annak, aki jelzi, hogy szeretné folytatni. Ő is kiválaszt egy kavicsot, és a képével folytatja a mesét.

A mesealkotást kis csoportokban is végezhetik a gyerekek, a csoportban összegyűlt mesélő kavicsokkal.

 

Mesélő bibliai kövecskék (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális)

Hitoktatók gyakori dilemmája, hogy mivel is tudnák szemléltetni, aktiválni a bibliai történetet. Sok lehetőség kínálkozik, a filctábláktól az ujjbábokon és asztali bábokon keresztül a Duplo-figurákig. Legjobb, ha több lehetőségből mindig a legadekvátabbat választjuk ki. Ezek közé tartozhatnak a mesélő kövek is. Egy-egy bibliai történet kulcsfiguráit és tárgyait, jelképeit rajzolhatjuk, festhetjük kis kövecskékre, amikkel aztán egy asztalon a köveket rakosgatva mesélhetjük el a történetet (a gyerekek körülveszik az asztalt).

A kő alapvető szimbólum a Bibliában: Dávid Istent kősziklának nevezi (Zsolt 18,3), utalva szilárdságára, ahogy majd Péter is a Kőszikla nevet kapja Jézustól, mert sziklaszilárd lesz a hite (János 1,42). Isten a kövekből is teremthet fiakat (Ézsaiás 51,1), és ha az emberek némák maradnak, a kövek fognak kiáltani (Lukács 19,40).

Néhány ötlet a mesélő kövek használatához:

 • A kis köveket a kisgyerekek örömmel veszik kézbe, az érintésük segít bevonni őket a történetbe. Már a történetmondás előtt ismerkedhetnek így a történettel.
 • Hasonlóan a történetmondás után könnyebben felidézik a történetet, és mesélnek el belőle egy-egy részletet, ha a kövecskéket kézbe vehetik. Osszuk ki a gyerekeknek a köveket, mindenki kapjon egyet-kettőt, és így közösen meséljük el újra a történetet.
 • Ha a mesélő köveket képpel lefelé fordítva helyezzük el az asztalon, akkor megfordítva más sorrendben, véletlenszerűen bukkannak elő a szereplők. De azért így is elmesélhető a történet, csak kicsit csavarosabban, más logika szerint. A gyerekek felváltva fordítsák meg a köveket, és építsék be az új szereplőt vagy tárgyat a történetbe. Mókás, ötletes megoldások születhetnek így.
 • A gyerekek válasszanak a mesélő kövek közül, és az adott karakter, tárgy szemszögéből mondjanak néhány mondatot a történetről (mesében a tárgyak is megszólalhatnak). Nagyobb gyerekek ezt a feladatot írásban is végezhetik.
 • A választott személy vagy tárgy köré fűzve találjanak ki egy új történetet (a bibliai korban és környezetben), amit meséljenek el vagy írjanak le. Rajzot is készíthetnek hozzá.
 • Szabad játékidő alatt hagyjuk kint az asztalon a mesélő köveket, a gyerekek hadd játsszanak velük, mondják el szabadon újra a történetet, vagy alkossanak újat akár.
 • Ha a kavicsfestés technikailag megoldható, és belefér a foglalkozásba, a mesélő köveket kiegészíthetik a gyerekek új alakok, tárgyak festésével, ami a történet képi világába illeszthető.

Forrás

 

Összetett kavicsfigurák (Vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai, verbális-nyelvi, kapcsolati)

A kavicsok egymáshoz illesztve alkalmasak a további karakterépítésre. Változatos formákkal összetett alakokat állíthatunk össze, amit aztán kifesthetnek a gyerekek. Egy teljes állatmese szereplői megjelenhetnek a kavicsalakzatokon. De próbálkozhatunk további mesealakok, figurák kirakásával is. Természetesen egy-egy bibliai történet állat- és emberszereplői is sorra kerülhetnek. Pl. az elveszett bárány, a jó pásztor, a ragadozó farkas vagy oroszlán stb.

A festett kavicsokat összekeverve kirakójátékot játszhatunk. A testrészeket összekeverve vicces keverékalakokat is összeállíthatunk. Emberalakok esetében pedig a fejformák különböző testekhez illeszthetők, ami szintén izgalmas karaktervariáló játék.

Természetesen a mesealkotás is bőven belefér a játéklehetőségekbe a figurák alapján.

Források:

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-11. Kő, kő, körbemegy

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  természetismeret, érzékszervi játék, mozgásos játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, tábor, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, online játékok, 
 • Bibliai történet: 1Sámuel 17,40; Jób 22,24–25; Zsoltárok 102,15; Habakuk 2,11; Lukács 19,40; Jelenések 2,17
 • Intelligenciatípus: Természeti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, logikai-matematikai, verbális-nyelvi, kapcsolati, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Kavicson járás mezítláb, kavicstulajdonságok érzékelése, lábujjal kavicsgyűjtés; kavicsok válogatása, csoportosítása, sorminták, képek kirakása, mesélés, versmese-hallgatás; tapintó-érzékelő, mozgásos játékok

 

Kavicson, kövön lábaló (Természeti, testi-mozgásos)

Sétáltatok már mezítláb kavicsos vízparton? A víz és a gömbölyű kövecskék kombója felér egy lábmasszázzsal. Érdesebb, zúzott kövön sétálni már kellemetlenebb, szúrós érzetet kelt. Vigyázni kell, meg ne sértse a lábat. Ha nagy kövekkel, sziklákkal teli patakkal találkozunk, a köveken lépdelni, ugrálni is lehet, amíg nem veszélyes. Ez is feledhetetlen élmény.

Keressünk kavicsos, köves talajt, vagy szórjunk szét kisebb-nagyobb kavicsokat, kövecskéket, és sétáljanak a gyerekek mezítláb rajtuk. Milyen érzés? Melyiken kellemesebb a séta?

Milyennek érzi a lábatok a köveket? Melyik gömbölyű, hegyes, szúrós? Melyik apró, kicsi vagy nagyobb? Melyik sima, síkos vagy érdes, kemény?

Melyiket sikerül felvenni a lábujjaitokkal? Gyűjtsetek a lábatokkal kavicsokat, köveket.

 

Kavicsválogató, kőkirakó, kőmese (Természeti, vizuális-térbeli, logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Gyűjtsenek a gyerekek sokféle kavicsot, követ. Aztán válogassák szét őket színek, formák és méret szerint. Külön csoportba kerülhetnek a legérdekesebb, különleges kövek. Mitől különlegesek? Kinek melyik kövecske tetszik legjobban? Miért?

A színek, formák, méretek figyelembevételével rakjanak ki sormintákat.

Rakjanak ki különböző figurákat. Kirakhatnak egy teljes képet is.

Meséljenek a figurákról, képekről. Összeállhat egy-egy történet is.

Végül felolvashatjuk Buda Ferenc Kőből rakott mese című versét (kicsiknek elég csak az első két versszakot, a vers elérhető a címre kattintva).

Játékötletek

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-10. Gyíkmesék

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, kirándulás, sport, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, tábor, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 3Mózes 11,29–30; Példabeszédek 30,24.28
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, kapcsolati, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Gyíkbemutató, beszélgetés, történethallgatás, mesealkotás szóban; séta, kirándulás: gyíkles; vershallgatás, beszélgetés, közös mesealkotás; gyíkkarakterek ábrázolása rajzzal, formára tekert fonalképpel; gyíkpalota építése a szabadban vagy a teremben (esőnap)

 

Paloták gyíkja (Természeti, verbális-nyelvi, testi-mozgásos)

Kérdezzük meg a gyerekektől:

Ki látott már gyíkot? Hol találkoztál vele?

Hogyan mutatnád be ezt a kis állatot annak, aki még életében nem látott gyíkot?

Olvassuk fel / mondjuk el a példabeszédet:

 

Kézzel is megfogható a gyík,
mégis ott van a királyi palotákban.

Példabeszédek 30,28

 

Tényleg megfogható kézzel is a gyík? És ott lehet a királyi palotában? Mi a véleményetek?

Milyen állat illene inkább egy királyi palotába? Miért érdekes, hogy a gyík mégis ott van? Miért lehet ott?

A gyík kicsiny állat, elfér a kövek rései között. S mivel a palota régen kövekből épült, talált magának réseket bőven a palotában is. Akkor is, amikor a palota új volt. Ma is, amikor a palota esetleg már romos, és még több rajta a rés.

 

Olvassuk fel az alábbi történetrészletet a királyi palota gyíkjáról (a teljes történet megtalálható a szerző Józsua és az állatok című könyvében):

 

Miklya Luzsányi Mónika: A Király Gyíkocska (részlet)

Józsuáék szerettek kirándulni. A Duna-kanyar egyik kedvenc helyük volt. Azon belül is Visegrád. A királyi palotát számtalanszor bejárták már. Fejből ismerték minden zegét-zugát: a konyhától a királyi hálószobán át a reneszánsz kertig. Játszottak is itt sokat, csak az volt a baj az egészben, hogy mindig Dani akart Mátyás király lenni. Józsua meg sohasem lehetett. Ilyenkor indítványozta általában apa, hogy ha ennyi energiájuk van, akkor nyomás, irány a fellegvár. De nem ám kocsival! Gyalog, a turistaösvényen. Nos, mire fölértek a fiúk, általában már nem veszekedtek. Levegőt se nagyon kaptak. Csak lihegtek. Lógott a nyelvük. És várták, hogy apáék is felérjenek végre.

Fent a várban a kilátó volt az egyik legjobb hely, mert onnan be lehetett látni az egész Dunakanyart. Zebegénytől Kisorosziig. A másik jó hely meg a hátsó bástyafok. Mert ott meg a Pilis-hegység terült el a szemük előtt. Éppen a Rám-szakadék felé kémleltek a szemükkel, túl a Sárkány-gerincen, amikor anya felvisított. Pedig nem történt semmi, csak egy pici gyík szalad át a kezén. Egy egészen apró fali gyík. Apa meg is mutatta anyának. Alig volt pár centi. Ott napozott a falon, néhány másik társával együtt.

– Nézd, nem bánt – mutatta apa anyának. – Látod, milyen kicsi. Kézzel is megfogható, mégis ott van a királyi palotákban. Mátyás király idején is itt voltak. És Józsua unokái idején is itt lesznek.

– Olyan, mint egy apró leguán – hajolt közelebb a gyíkhoz Józsua.

– Ja, mintha lekicsinyítették volna. Hódolatom Kicsi Királygyík! – hajolt meg bohóckodva Dani a gyíkocska előtt.

– Ne viccelődj velem, te gyermek – hallott egy furcsa, dörmögő hangot Józsua. Először azt hitte, a gyík szólalt meg, de aztán rájött, hogy apa viccelődik már megint. – Az én rokonaim ugyan nincsenek olyan hatalmasok, mint a leguánok vagy a varánuszok, de csoda eseményeket láttunk mi már az idők folyamán.

– Igen? – csillant fel Józsua szeme. – És milyen csodákat! Mesélj! Hadd halljam!

 

Vajon mit mesélne egy gyík, aki valóban királyi palotában él? Körülötte ott az egész királyi udvar: a király és királyné, hercegek és hercegkisasszonyok, urak és hölgyek, udvarmester és udvari bolond, szolgák és ajtónállók, katonák és őrök. Ki tudna elmondani egy gyíkmesét? (Ha a gyerekek önállóan még nem tudnak mesélni, vagy nem elég motiváltak, alkothatunk közösen is egy gyíkmesét.)

 

Induljunk el közösen gyíklesre: tegyünk egy kiadós sétát, amiben lakott terület, erdő, mező, köves, sziklás vagy romos terep is lehet. Találkozunk-e gyíkkal, gyíkokkal. Ha igen, hol? Figyeljük meg, de ne riasszuk el! Ne is próbáljuk megfogni! Inkább próbáljuk lefotózni.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-09. Unkanóta, békalagzi

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  természetismeret, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, tábor, csendesnap, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, film, hanganyag, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 105,30; 148,7.10
 • Intelligenciatípus: Természeti, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, kapcsolati
 • Tevékenység: Képzeletjáték: vízpart képei és hangjai, hangutánzás, hangutánzó mondókák, unkakórus; séta vízpartra, békák megfigyelése; zenehallgatás: dalok a békákról, dalkíséret mozgással; vershallgatás, beszélgetés, kép-szereplő párosítás; rajz, kollázskép, makett készítése a vers alapján, ugró béka hajtogatása

 

Békatúra (Természeti, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos)

Helyezkedjenek el a gyerekek kényelmesen, és hunyják le a szemüket.

Képzeljétek el, hogy kisétálunk egy tó partjára. Széles, nagy víz, messze van a túlsó part. A part mentén nem messze nádas, előttünk nyílt víz. A nád mellett, a vízen széles, kerek levelű tavirózsák. Vadkacsák úsznak, vízi madarak repülnek. A nád között békák. Egy is béka ül a tavirózsa levelén. Mindezt látjuk. De milyen hangokat hallunk? Füleljetek a belső fületekkel.

Kis ideig tartsuk ki csendben a belső képet és hangzást. Majd nyissák ki a szemüket a gyerekek, és mondják el, milyen hangokat hallottak. Nevezzék meg a hangok forrását is. Pl.: szúnyog zümmög, nád zizeg, szellő susog, béka brekeg, gólya kelepel, harkály kopog stb. Mondhatnak emberi hangokat is, pl. gyerekek pancsolnak a vízben vagy egy motorcsónak zúg. Ne tekintsük hibának, de hívjuk fel a figyelmet, hogy ezek emberi vagy gépi hangok. Ha csendben vagyunk, akkor viszont sok mindent meghallhatunk a természet hangjaiból.

Utánozzunk néhány hangot a felsoroltak közül.

A béka hangját hogyan tudjuk utánozni?

Próbáljunk ki néhány hagyományos és mai hangutánzó mondókát:

 

Béka, béka, brek, brek, brek,
vasvellával kergetlek!

*

Mit varrsz, mit varrsz?
Papucsot-csot-csot-csot.
Kinek-nek-nek-nek?
Uraknak-nak-nak-nak.

 

Bartos Erika Brekegő című mondókája így kezdődik: Béka, béka, brekeke… – elérhető a címre kattintva.

Nyulász Péter Unkabéka című versét megtaláljuk az ABC-kuckó 84. oldalán vagy a hozzá kapcsolódó ötlettárban (elérhető a címre kattintva, az Unkanóta című feladatötletnél)?

Alakítsunk unkakórust:

 • először a refrént ismételjük folyamatosan: umtatta, umtatta…
 • majd a sorok első felét mondja a pedagógus, amire a gyerekek umtattázva válaszoljanak
 • végül válasszunk néhány gyereket a szólórészekre, a többiek lesznek a kórus: az ismétlődő és átalakított refrénnel

Kép forrása

Mit gondoltok, ki lehet Lelle manó? – Hallgassuk meg a gyerekek véleményét. Majd mondjuk el, hogy Lelle egy kislány, akit az apuka Lelle manónak szólít.

Vajon miért unhatta Lelle manó az unkanótát?

Ki hallott már békakórust? Ki szereti hallgatni? Ki nem szereti? Meg lehet-e unni?

 

Tegyünk egy béka-túrát: Sétáljunk ki egy vízpartra vagy vizenyős helyre, ahol meg tudjuk figyelni a békákat.

Ha nem sikerül, hallgassunk békahangot felvételről. Pl. a vöröshasú unka hangját a Dinnyési-fertőből (elérhető a békanévre kattintva).

Meghallgathatjuk hozzá Gryllus Vilmos Békavacsora című kis dalát is, ami animációval együtt elérhető a Mese Tv-n (a címre kattintva).

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-08. Csigaműhely

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ének, zene, ritmus, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, tábor, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, film, online szöveg, kép, galéria, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 1,24; 3Mózes 11,30; Zsoltárok 58,9; 148,7.10
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, kapcsolati, természeti, vizuális-térbeli, logikai-matematikai, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Vonuló-tekeredő énekes sorjáték, tésztagyúrás, formázás és sütés; csigaképek, csigamodellek készítése különböző anyagokból; csiga-ugróiskola rajzolása és játéka; mesehallgatás, beszélgetés, csigaházminta-tervezés és -festés

 

Csigabiga, rétes (Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, kapcsolati, természeti)

Szabadtéri játék, amit a Tekeredik a kígyó című játékhoz hasonlóan játszanak. A játékosok kézfogással sorba álltak, és énekelve a sor elején álló játékos után vonulnak. A sor a dal végére csiga alakúvá tekeredik össze. Kép forrása

 

Süssünk, süssünk valamit;
azt is megmondom, hogy mit:
lisztből legyen kerekes,
tölteléke jó édes.
Sodorva, tekerve,
túróval bélelve,
csigabiga, rétes,
kóstoltam, jó édes.

 

Majd az éneket újrakezdve, a sorban legkívül álló játékos vezetésével tekerednek ki, és tekerednek be újra, egy új csigarétesbe. Forrás, kottával együtt

 

Nyári táborok, nyaralás, vakáció idején jobban adódik olyan kötetlen alkalom, amikor együtt tudunk sütni-főzni a gyerekekkel. A megénekelt csigabiga rétes is sorra kerülhet, akár túróval bélelve, akár más töltelékkel. Lásd pl. az alábbi recepteket:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-07. Csigadolgok

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  természetismeret, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, tábor, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, hanganyag, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 1,24; 3Mózes 11,30; Zsoltárok 58,9; 148,7.10
 • Intelligenciatípus: Természeti, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, egzisztenciális, testi-mozgásos, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Csigakeresés, csigahívogatás mondókákkal, beszélgetés; versek hallgatása, ritmizálása, versértő beszélgetés; mozdulat és mozgásjáték, csigavonalas pörgettyű készítése

 

Csigamondók (Természeti, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Keressünk a kertben, udvaron csigát, és ha találunk, ne bántsuk, hanem mondókázó türelemmel csalogassuk elő a házából. Néhány mondókaváltozat a Bihari gyermekmondókák és a Wikipédia nyomán:

Kép forrása

Csigabiga, gyere ki,
jó élet van ideki.

*

Csigabiga, gyere ki,
ég a házad ideki.
Ha nem hiszed, gyere ki,
majd meglátod ideki.

*

Csigabiga, gyere ki,
ég a házad ideki.
Kapsz tejet, vajat,
holnapra is marad.
Ha nem jössz ki, megbánod,
nem leszek a barátod.

*

Csigabiga, gyere ki,
ég a házad ideki.
Ha nem jössz ki, bent maradsz,
nem kapsz tejet, se vajat.

*

Csigabiga, told ki szarvad,
én is tolom talicskádat.

 

Hogy az „ég a házad ideki” mit jelent, arról beszélgetést kezdeményezhetünk. Vajon a gyerekek hogy értik, mit jelent ez a sor?

 • Ha ég a ház, az veszélyt jelent. Mi veszélyeztetheti a csigát? – Forróság (égeti a nap): kiszárad. Valaki rátapos: összetörik a háza.
 • Ha az ég (égbolt) a ház, akkor az azt jelenti, hogy a csiga otthon van a teremtett világban, nyugodtan kijöhet. Isten gondoskodik róla, mint a virágokról, fűszálakról vagy madarakról, hiszen a teremtményei közé tartozik. Mégis törékeny az élete, veszélyek leselkednek rá, mint minden állatra vagy növényre.

Ha lekuporodunk a csigához, és türelmesen várunk, kidugja a szarvacskáit, és elindul. Lassan, nyugodtan csúszik a testéből kiengedett váladékon, ezért is sorolja a Biblia a csúszómászók közé (3Mózes 11,30). A Biblia a csiga „törékenységéről” is tud: könnyen széjjelmálik a teste (Zsolt 58,9).

 

Csigaversek, csigamozgás (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli)

Világlátó csiga

Milyen állat a csiga? Milyennek mutatja be Nemes Nagy Ágnes A csiga című versében (elérhető a címre kattintva).

Hol él a csiga? Milyen utakat jár be a saját „lábán”? (A csigának nyálkás „haslába” van, ezen csúszik.)

Hogy lett a versbéli csiga „világlátó”?

 

Csigaexpressz

Lassú állat a csiga. Hogy lehet mégis gyorssá? Mi lesz belőle Balázs Imre József A csigabiga-expressz című versében? Olvassuk fel a verset (elérhető a címre kattintva, a Szivárvány c. gyerekújság 2009/3. lapszámának 7. oldalán), majd beszélgessünk:

Mi az az „expressz”? Milyen sebességgel közlekedik?

És a „csigabiga-expressz” mi lehet? Vajon az milyen sebességgel közlekedik? Hogyan utazhat a csiga gyorsan? – Pl. felmászik az állomáson a vonatra, és vele robog, amikor elindul.

Vagy roboghat a versben. – Mondjuk soronként felelgetve ritmikusan. A pergő időmértékes ritmus ad nagy sebességet a versnek:

tá-tá │ ti-ti-ti-ti │ ti-ti-ti-ti │ tá-tá

ti-ti-ti-ti │ tá-tá │ ti-ti-tá │ tá-tá

tá-tá │ ti-ti-tá │ ti-ti-tá │ tá-tá

ti-ti-ti-ti │ tá-ti │ ti-ti-ti-ti │ tá-tá

 

Majd lassítsuk le, mintha a csiga a saját lábán vánszorogna. Milyen lassan tudjuk elmondani a verset?

Hallgassuk meg a vers megzenésített változatát is a Kaláka együttes előadásában: Csigabiga-expressz (a címre kattintva). Hogyan fejezi ki a zene az expressz-sebességet?

 

Ha a gyerekek már tudják a verset, álljunk fel, és mondókázva vonatozzunk az udvaron vagy a teremben (vagy a teremből az udvarra és vissza). A játék végén a vonat csigavonalba görbülve lelassulhat, és ha kész a csiga, meg is állhat.

 

Csigakalapács

Balázs Imre József biztosan szereti a csigákat, szeret játszani a csiga szóval. Erre gondolhatunk, ha A csigakalapács című versét is elolvassuk (elérhető a címre kattintva).

Mi lehet az a csigakalapács?

Mi az a csigán, aminek nyele van? Láttátok már, hogyan mozgatja a csiga a nyeles szemét?

Két mutatóujjunkat felemelve tegyük egymás mellé, mintha ez lenne a csiga szeme. Mozgassuk is a szemeket – a csigakalapácsot – ide-oda.

Majd a két ujjunkkal felváltva üssük a vers ritmusát, miközben sorról sorra felelgetve mondjuk a verset:

ti-ti-ti-ti-ti-tá //4x//

ti-ti-ti-ti-ti-tá-tá

ti-ti-ti-ti-ti-tá

tá-ti-ti-ti-ti-tá-tá

ti-ti-ti-ti-tá

 

Pörgő csiga

Figyeljük meg az első versszak rímszavait: kép – kúp – szép – búg.

Melyiket nem ismerik a gyerekek?

Mutassunk meg egy kúpformát. Mutassunk fel egy búgócsigát. Melyik része kúp alakú?

Ki tudja jól megpörgetni? Figyeljük meg a mozgását és a búgását.

 

Készítsünk kartonpapírból, hurkapálcából pörgettyűt, amire csigavonalat rajzolhatnak a gyerekek. A forrásoldalon részletes leírással találkozunk. Megkönnyíti a munkát, ha hegyezett végű hurkapálcát tudunk beszerezni.

Forrás

 

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

13-06. Katicadalok és -mesék

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, tábor, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 1,20–25; Zsoltárok 148,7.10
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, természeti, egzisztenciális, kapcsolati, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Zene- és vershallgatás, éneklés, ritmizálás, beszélgetés: a teremtés parányi csodája; versértés, beszélgetés: eltérés az átlagtól; mesemagból szóbeli mesealkotás közösen, fantáziarajz a mese alapján

 

Kicsi katicabogár (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, természeti, egzisztenciális)

Hallgassuk meg Gryllus Vilmos Katicabogár című dalát a szerző előadásában (elérhető a címre kattintva).

 

Mit tudunk meg a katicabogárról?

Olvassuk fel a verset, és figyeljük meg, miből van hat, és miből van hét?

Mi mindenben hasonlít az alábbi két fél verssor? Figyeljük meg a ritmusát is a félsoroknak:

 

hat pici lábam                          tá-ti-ti │ tá-tá
hét kicsi pöttyöm                       tá-ti-ti │ tá-tá

 

Soronként felelgetve, ritmizálva mondjuk el az egész verset. Majd hallgassuk meg újra a dalt, és énekeljük együtt az előadóval.

 

Mintha ugyanarról a katicabogárról lenne szó, olvassuk fel Nagy Bandó András Pöttyös Katica című versét (elérhető a címre kattintva). Figyeljék meg a gyerekek, mit tudunk még meg a katicabogárról?

A gyerekek válaszai alapján beszélgessünk:

Kire utalnak a kérdések? Miért nincs kimondva a neve?

Isten teremtményei között milyen helye van a katicabogárnak? Hogy lehet egy pici műve ennyire szép és tökéletes?

 

Végül hallgassuk meg a Kicsi katicabogár című evangéliumi gyerekéneket, majd énekeljük az előadókkal (elérhető a címre kattintva).

 

Kicsi katicabogár,
gyere itt az ujjam vége,
mássz fel rá és most már végre
ülj nyugodtan kis bogár.

Figyelj csak,
mert kérdezlek:
Honnan van a kicsi lábad,
érző csápod, pöttyös hátad,
ki alkotott tégedet?

Téged Isten teremtett,
mondj hát néki ezért hálát,
de te ilyet nem tudsz,
így hát én teszem meg helyetted.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.