38. Halfogás, csapatháló

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, 
 • Alapige: Péter halfogása, a tanítványok elhívása: Lukács 5,1–11; Máté 4,18–22; Márk 1,16–20
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, kapcsolati, önismereti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Napkép készítése selyempapír-ragasztással; csoportszerkezet feltárása, szociogram készítése; csapatépítő képzeleti játék

 

Halfogás Napképen (Vizuális-térbeli)

Nézzük meg a gyerekekkel az alábbi képet (alkotója ismeretlen). Forrás

 

 

Selyempapír-ragasztással, csak geometrikus formákat alkalmazva, készítsenek a gyerekek képet a csodálatos halfogásról, amit aztán ablakon lehet elhelyezni, hogy a Nap átvilágítsa.

Az alábbi weboldalon bemutató spotok segítségével könnyen megtanulhatjuk a technikát. A második módszert ajánljuk, ahol pausz- vagy zsírpapírra rakjuk ki a selyempapír formákat, és tapéta- vagy dekupázsragasztóval ragasztjuk rá.

A bemutató elérhető itt: Hogyan készítsünk papír Napképet?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37. Halászból tanítvány

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Péter halfogása, a tanítványok elhívása: Lukács 5,1–11; Máté 4,18–22; Márk 1,16–20; János 1,40–42
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Képes kifejezések, szólások értelmezése; beszélő név értelmezése, személyiséget kifejező új név alkotása; önvizsgálat beszélgetésben, imádságban

 

Emberhalász leszel (Verbális-nyelvi)

Jézusnak, illetve a Bibliának több mondata szólássá vált az évezredek alatt. Az egyik ilyen mondat a Lukács 5,10 igeversében olvasható: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” De mit is jelent ez pontosan? Beszélgessünk róla, próbáljuk értelmezni a gyerekekkel a szólást különböző szinteken:

 1. Ha szó szerint értjük, van-e „értelme”? Vagy egy meghökkentő, abszurd képről van szó inkább?
 2. Ha a képet megvizsgáljuk, mit tudunk elmondani a halászatról? Miért volt ez ismerős a hallgatóságnak? Kép forrása
 3. A halászatnak milyen vonását lehet a tanítványok életformájához hasonlítani? Miben hasonlít a halász és a küldetést végző tanítvány?
 4. Mit jelent maga a mondat, a kifejezés? Hogyan tudnánk más szavakkal vagy más módon a mai nyelvre „lefordítani”?
 5. Végül keressünk olyan mai kifejezést, mi szintén a halászat egyik képével él. A „világháló” szó miben hasonlít az „emberhalász” szóra?

Hasonló módon megvizsgálhatunk még több bibliai eredetű szólást, képes kifejezést, pl.:

 • Kőszíve van. (Ezékiel 36,26)
 • Hegyeket mozgat (a hite, akaratereje). (Máté 17,20)
 • Haja szála se görbül. (Máté 10,30)
 • Véka alá rejti (a tehetségét, az igazságot). (Máté 5,15)
 • Ez nekem túl magas! (Zsoltárok 139,6)
 • Isten szeme mindent lát. (Jeremiás 23,24)
 • A test lámpása a szem. (Lukács 11,34)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

36. Csodálatos halfogás

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Péter halfogása, a tanítványok elhívása: Lukács 5,1–11; Máté 4,18–22; Márk 1,16–20
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Filmjelenet megtekintése, szinkronizálás beszéddel, hangokkal, zörejekkel; mozdulatutánzás: a háló kivetése, bevonása; rövidfilmek megtekintése a Genezáret-tóról és halairól, jellemző halfajták megismerése

 

Halfogás-szinkron (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

Nézzük meg a gyerekekkel egy Jézus-film halfogás jelenetét úgy, hogy némítsuk le a hangot. A gyerekek kis csoportban szinkronizálják alá filmet. Ne csak a beszédet, hanem a különböző zajokat is. (A csoportok a link megosztásával saját okoseszközükön is dolgozhatnak.)

A filmrészlet elérhető itt: Csodálatos halfogás

 

Halászmozdulatok (Testi-mozgásos)

Nézzük meg a tankockán lévő bejátszást arról, hogyan veti ki a hálót a halász, majd figyeljük meg a csodálatos halfogásról szóló filmrészleten a háló bevonását.

A tankocka elérhető itt: Háló kivetése a Genezáret-tavon

A filmrészlet (kicsit bővebb) elérhető itt: Csodálatos halfogás

A gyerekek figyeljék meg a halászok mozgását, és utánozzák azokat.

Felsősöknél a feladat az lehet, hogy 4-5 fő együtt, egyszerre mozogva mutatja be a halfogás mozdulatait.

 

A Genezáret-tó (Természeti)

Először nézzünk meg egy drónfelvételt, illetve annak részleteit a Genezáret-tóról:

 

 

De vajon milyen halak élnek Izraelben, illetve a Kinneret-tóban, amit egykor Galileai-tengernek neveztek?

Néhány jellemző hal képéből állítottuk össze az első tankockát. A képek klikkeléssel nagyíthatók, úgy jól olvashatók a halak nevei. Nézzük meg a képeket, és beszélgessünk azokról a jellemzőkről, amiket a képek alapján le tudunk olvasni (forma, szín, mekkora méretűnek gondoljuk?)

A tankocka elérhető itt: Izrael halai

 

Majd nézzünk meg egy rövid bejátszást arról, hogyan halásznak ma a Kinneret-tavon. A gyerekek az előző tankockára visszaemlékezve próbálják beazonosítani a filmben megjelenő halakat. (Sorrendben: afrikai harcsa, kinnereti szardínia és Szent Péter hala). Az afrikai harcsánál van egy rövid bejátszás a Nílusról, mivel ez a fajta ott is gazdagon tenyészik, és valószínűleg Mózes idejében is halászták.)

A tankocka elérhető itt: Halak a Genezáret-tóban

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

35. Házasfelek

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: A kánai menyegző: János 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: A házassági fogadalom szövegének értelmezése, beszélgetés; a párválasztás fő szempontjai ma, értéklista összeállítása; hálaadó imádság megfogalmazása írásban a szülők házasságáért

 

Házassági fogadalom (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

Református egyházunkban az esküvő egyik legszebb pontja, amikor a vőlegény és a menyasszony fogadalmat tesz. A fogadalom szövege a következő:

 

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek hozzá), Isten törvénye szerint (feleségül). Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem ebben megsegítsen. Ámen.

 

Olvassuk fel a gyerekeknek az eskü szövegét, és vegyük végig, mire tesznek fogadalmat a jövendőbeli házasok. Majd kérjük meg a gyerekeket, hogy mondjanak olyan példákat a családjukból, amikor ennek a fogadalomnak a pontjai beteljesültek az életgyakorlatban.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

34. Lánykérés, tánc és bor

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: A kánai menyegző: János 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Jiddis dal meghallgatása, szövegértés hallás alapján, dalszövegírás; zenehallgatás, tánclépések megfigyelése, táncpróba; kis bibliai borismeret, magyar borvidékek

 

Szeretnél-e? (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

Jézus korában nagyon fiatalon házasodtak, a lányokat akár már 12-13 éves korukban férjhez adhatták. Ritka volt a szerelmi házasság (inkább a szegények között fordult elő), a szülők választották ki a lány jövendőbelijét. Az eljegyzés sokszor már gyermekkorban megtörtént.

Kép forrása

 

A lánykérésről szól az alább hallható jiddis népdal, amit Kányádi Sándor fordított, és a Gryllus testvérek zenésítettek meg. Hallgassuk meg a gyerekekkel a dalt, és közben figyeljék meg:

 1. Kiknek ajánlják a lányt?
 2. Kihez miért nem akar hozzámenni?
 3. Kihez menne szívesen, és miért?

 

 

Ezután a gyerekek maguk is írhatnak (egyénileg vagy kiscsoportban) dalszöveget mai szakmákkal. Lehet lánykérőset (pl. Szeretnél-e, szeretnél-e egy informatikushoz menni?), de olyat is, amelyikben saját maguknak választanak szakmát (pl. Szeretnél-e, szeretnél-e informatikus lenni?)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

33. Menyegző Kánában

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: A kánai menyegző: János 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Rövidfilm megtekintése, kommentálása a szereplők szemszögéből, kortörténeti vonatkozások megfigyelése; űrmérték számítások

 

A kánai menyegző (Verbális-nyelvi)

A kánai menyegzőről készült kisfilm bibliahű, és kortörténetileg is pontos. (A film angol nyelvű, de magyar feliratozással.)

 

 

Nézzük meg a filmet, előbb szabadon, majd újra, akár megállítva egy-egy helyen. A gyerekek fogalmazzák meg szóban (majd írják le), hogy az adott szituációban melyik szereplőnek milyen érzései lehettek, mire gondolhatott?

0:45 – Menyasszony

0:58-1:13 – Jézus anyja

1:45-2:17 – Háznagy (szolgák felügyelője)

2:18-2:21 – Násznagy és a háznagy

2:37-2:44 – Mária

2:53-tól – Tanítványok vagy Jézus testvérei (nem tudjuk pontosan kik ők)

 

Métrétamérték (Logikai-matematikai)

„Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért.” (János 2,6)

A métréta a legnagyobb űrmérték volt Jézus korában, közel 40 liter folyadékot jelent. Hány liter vizet változtatott borrá Jézus, ha a hat kővederbe egyenként két métréta fért? Mennyit, ha három? És ha a két-három métréta átlagát számítjuk, akkor hány liter borról van szó? (6x2x40 = 480; 6x3x40 = 720; 6×2,5×40 = 600 l)

(Egy kisebb, fekvő fürdőkád 120 literes.)

Ha egy pohárba két deciliter bor fért, akkor hány pohárnak felelt meg az átváltoztatott bor mennyisége? (Átlagértékkel: 600×5 = 3000 pohár.)

Kép forrása

 

Zsidó lakodalom (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi)

A kánai menyegzőről készült kisfilm (lásd fent) nemcsak kortörténetileg is pontos. Figyeljük meg a gyerekekkel azokat a sajátosságokat, melyek Jézus korára voltak jellemzőek:

– Milyen ételeket látunk az asztalokon?

– Mik lehetnek az asztali állványokon lógó kis kancsók? (Pl. 0:03-nál, 0:07-nél: mécsesek, mécstartón)

– Milyen edényekből ettek?

– Milyen evőeszközöket látunk? (Semmilyet, mert kézzel ettek.)

– Hogyan öltözködtek az emberek?

– Hol ül a menyasszony és a vőlegény? (A menyasszonyi sátor, vagyis a huppa alatt.)

– Hogyan volt felöltözve a menyasszony?

– Mi van a fején? (pl. 0:38-nál, 0:45-nél: Pénzérmékből készített homlokkötő, ami a hozomány része volt.)

– Milyen és mekkora volt egy kőveder? Vajon beleférne egy gyerek? (Egy kisebb, fekvő fürdőkád 120 literes.)

– Miben különbözött a násznagy pohara a többiekétől? (1:59-től: Üvegből volt, ami akkor igen értékes anyagnak számított. A násznép cseréppoharakból ivott.)

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

32. Fekete-fehér, igen-nem

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: János a pusztában, Jézus megkeresztelése: Máté 3,1–17; Márk 1,1–11; Lukács 3,1–22; János 1,19–34
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális, önismereti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Szövegértő igaz-hamis játék, szövegkorrekció; beszélgetés: igaz megtérés foglalkozások, társadalmi szerepek szerint; a megtérés személyes tartalma, pozitív tulajdonságok felismerése; galambmakett készítése papírból

 

Fekete-fehér (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Keresztelő János számára egy tett vagy igaz volt, vagy hamis, középút nem létezett. Ezért hirdethette ilyen határozottan a megtérést: tegyétek igazzá útjaitokat, vessétek el a hamisságot, a hamis tetteket és gondolatokat. A hamis tett is gondolatban kezdődik, amikor „csúsztatunk”, féligazságokat vagy negyed igazságokat fogadunk el igaznak. Modellezhetjük ezt egy nyelvi játékkal. Alább a történet egy-egy mondata, állítása olvasható. Némelyik teljesen igaz, bár nem feltétlenül szó szerint, van köztük viszont olyan, ami igaznak tűnik, mégsem az. Válasszák szét a gyerekek az igaz és hamis állításokat egy-egy betűjellel, és javítsák ki a hamisakat. Ha kell, a javításhoz el lehet olvasni a bibliai szöveget Lukács evangéliumából (3,1–17).

János hirdette a megértés keresztségét a bűnök bocsánatára.

Kiáltó szava hangzott a palotában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek sövényeit!

Minden völgyet feltöltöttek, minden hegyet és halmot elhordtak.

Sokan felkeresték, hogy megkeresztelkedjenek.

János így kiabált velük: Ti viperafajzatok! Ki mondta, hogy menekülnötök kell?

Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt, nem elég, hogy Ábrahám fiai vagytok!

Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik.

Akinek két ruhája van, szerezzen egy harmadikat, és adja annak, akinek nincs!

A vámszedőknek azt mondta, ne hajtsatok be többet a megszabottnál!

A katonáknak azt mondta: Senkit se bántsatok, és sose elégedjetek meg magatokkal!

Jön valaki, aki erősebb nálam, én még a saruja szíját se tudom megoldani.

Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

31. János, a pusztai próféta

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, természetismeret, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: János a pusztában, Jézus megkeresztelése: Máté 3,1–17; Márk 1,1–11; Lukács 3,1–22; János 1,19–34
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Összehasonlító szövegfeldolgozás, címszavas összefoglalás; visszhangjáték igékkel; természetismeret: sáskák; cipőlevétel, saruszíjkötés párban

 

Keresztelő János, a médiasztár (Verbális-nyelvi)

Keresztelő János a saját korában is elég kirívó jelenség volt, ma pedig még inkább izgalmas figurának tűnik, ahogyan a Biblia lapjain megelevenedik előttünk.

A Jézus korában nem volt internet, ám a mai gyerekek a multimédiás tartalmak idején élnek, ezért a feldolgozás is lehet ilyen fókuszú. Egyénileg vagy kis csoportokban olvassák el a Keresztelő János életéről szóló igeszakaszokat. A nagyobbak elolvashatják mind a négy evangéliumból, és összevethetik, hogy melyik evangélista milyennek mutatta be Keresztelő Jánost? Mi az, ami mind a négy evangéliumban megjelenik, mi az, ami az egyes evangélisták saját anyaga? Kisebbeknek olvassuk fel valamelyik gyermekbibliából a Keresztelő Jánosra utaló részt. Majd alkossanak a gyerekek „kattintásvadász” szalagcímeket: egy mondatban foglalják össze János életét és tanítását oly módon, hogy az felkeltse az olvasók érdeklődését. Több címet is írhat egy gyerek vagy egy csoport.

 

Kiáltó hang (Zenei-ritmikus; verbális-nyelvi)

Keresztelő Jánost Ézsaiás próféta szavaival mutatja be az evangélium: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Lukács 3,4)

Miután megismerték a gyerekek Keresztelő János történetét, játsszunk velük visszhang-játékot. Válasszunk ki néhány messiási igét, és kiáltsuk oda az osztálynak, ők pedig visszhangozzák, ahogyan egy sziklafal is visszhangozhatja (visszaverheti) a pusztába kiáltott szót. (A játék inkább kisebbeknek, kisiskolásoknak való.)

Keresztelő János szavai közül is választhatunk:

 • Készítsétek ez Úr útját!
 • Tegyétek egyenessé ösvényeit!

Keresztelő János többi szava azonban ehhez a játékhoz túl kemény, illetve könnyen célt téveszthet. Néhány jól megválasztott messiási igével viszont közelebb kerülhetünk Jézus megkereszteléséhez és Keresztelő János alakjához. Pl.:

 • Velünk az Isten! (Ézsaiás 7,14; Máté 1,23)
 • Vigasztaljátok népemet! (Ézsaiás 40,1)
 • Áldott, aki az Úr nevében jön! (Zsoltárok 118,26)
 • Az Úr megszabadította népét! (Jeremiás 31,7)
 • Eljött az idő! (Jeremiás 31,31)
 • Térjetek meg! (Zakariás 1,4)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

30. Gyermeki hittel

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Jézus a templomban: Lukács 2,41–52
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Hitkérdések: beszélgetés, vita; biztonságot jelentő hely bemutatása; Isten jelenlétében – imádság írása, kifejezése más formákban is

 

Mai hitkérdések (Verbális-nyelvi)

Nem tudjuk, a tizenkét éves Jézus miről beszélgetett a templomban az írástudókkal, tanítómesterekkel. Csak annyit tudunk, hogy csodálkoztak, milyen értelmes fiú, milyen okosan beszél. Mi is tapasztalhatjuk, hogy a gyerekeink néha olyat kérdeznek vagy mondanak, amire felkapjuk a fejünket, hogy juthat eszébe ez egy gyereknek. És bizony, gyakran hitkérdések is szóba kerülnek. Abban is bizonyosak lehetünk, hogy a mi gyerekeink is gyakran kerülnek „hitvitába”. Beszélgessünk velük arról, hogy a barátaik, osztálytársaik milyen kérdésekkel szoktak feléjük fordulni a hit, a kereszténység, a templomba járás, vagy akár Isten, illetve Jézus személyét illetően. Mit szoktak, mit tudnak ezekre válaszolni? És bennük – a gyerekeinkben – milyen kérdések fogalmazódnak meg? Ki mit válaszolna ezekre a kérdésekre? Gyűjtsük össze kérdésenként a válaszokat, amelyek segítségünkre lehetnek egy ilyen beszélgetésben vagy akár vitában is.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29. Templom és Törvény fia

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, történelem, egyháztörténet, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: Jézus a templomban: Lukács 2,41–52
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: 3D-s templomrekonstrukció megtekintése; a zsidó vallás felnőtté avatási szertartásának megismerése, énektanulás

 

A templom (Vizuális-térbeli)

A zarándoklat célja a templom volt, ahol áldozatot tudtak bemutatni, legalább a nagy ünnepeken. A zsidóknak egyetlen temploma volt, Jeruzsálemben, ami fenségével, monumentalitásával lenyűgözte a zarándokokat. Számukra tehát nem ugyanazt jelentette a templom, mint a mai keresztények számára, akik minden városban több templomot is találnak. (Az izraeliták lakta városokban a gyülekezet háza, az istentisztelet helye a zsinagóga volt, áldozatot viszont csak a templomban lehetett bemutatni.)

Nézzünk meg a gyerekekkel egy videofilmet a korabeli jeruzsálemi templom 3D-s rekonstrukciójáról, hogy konkrét elképzelésük legyen róla:

 

 

Bár micva (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

A zsidó vallásban a fiúk 13 éves korukban váltak felnőtté, a zsinagóga (gyülekezet) teljes jogú tagjává. Így volt ez Jézus korában, és így van ez napjainkban is a zsidó közösségekben. A fiúk felnőtté avatását „Bár micvának” vagy „Bar-micvo”-nak nevezik, ami azt jelenti: a „Törvény fia”. Jézus idejében a zsidóknak elvben minden évben legalább egyszer el kellett zarándokolniuk a jeruzsálemi templomba. Ezt nem mindenki tette meg minden évben, azonban a Bár micvát megelőző évben (tehát a fiúk 12. életévében) rendszerint minden fiút elvittek szülei a templomba, hogy lássa még férfivá válása előtt.

Egy zsidó fiúnak a Bár micva napja (tehát a 13. születésnapja) előtt el kell olvasnia Mózes öt könyvéből és a prófétai könyvekből azokat a szakaszokat, amelyeket a rabbi kijelöl számára. A Bár micva napján a fiút a Tóra elé szólítják, ahol felolvas a Tórából, majd egy rövid beszédet (igemagyarázatot) kell tartania, amit a rabbi beszéde követ, végül a rabbi az Ároni áldással megáldja a fiatalt. A Bár micva fontos családi ünnep, ezért (hasonlóan a keresztelőhöz, illetve konfirmációhoz) odahaza vidám vendégfogadással, étkezéssel folytatódik az ünneplés.

Az első tankocka videóján Köves Sálém (Köves Slomó, magyarországi főrabbi fiának) Bár micvájába pillanthatunk be. A gyerekek figyeljék meg:

 • az örömünnep jellegzetességeit
 • miről beszél Sálem a Tóra előtt
 • a sófár hangját
 • a Tóra megszentelését
 • végezetül a Tórából való felolvasását

A tankocka elérhető itt: Bár micva

A következő tankockán hallgassuk meg Johnathan Cahn rabbi előadásában, héber nyelven az Ároni áldást.
Elérhető itt: Ároni áldás héberül

Tanuljuk meg a gyerekekkel az Ároni áldás megzenésített verzióját. Az alábbi videón hallható változat kottáját és szövegét megtaláljuk az Erőm és énekem az Úr c. énekeskönyvben (Harmat Kiadó, Bp., 1994, 4. sz. ének, szerző: Draskóczy László).

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/