48. Az én virág-vasárnapom

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Virágvasárnap: Máté 21:1–11; Márk 11,1–11; Lukács 19,28–44; János 12,12–19
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Beszélgetés: a hitünkről való bizonyságtétel nehézségei; hamis és reális váradalmak; dicsőítő imádság vagy ének írása, dallamszerzés, előadás

 

Miért nehéz bizonyságot tenni? (Kapcsolati)

„Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lukács 19,40)

A világ számos országában életükkel fizetnek a keresztények, ha bizonyságot tesznek Jézusba vetett hitükről. Nekünk itt Európában könnyű kereszténynek lenni, Jézusról beszélni. Valóban könnyű? Bizony sokszor még a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy a gyerekeknek. Beszélgessünk velük erről. Mikor, miért nehéz megvallani, hogy keresztény vagy? Hogyan tudsz leginkább bizonyságot tenni társaidnak a Jézusba vetett hitedről? Mi segíthet ebben?

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

47. Pálmák, virágok vasárnapja

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Virágvasárnap: Máté 21:1–11; Márk 11,1–11; Lukács 19,28–44; János 12,12–19
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Levél vagy papírcsík hajtogatása; ünnepi táncmozgás megfigyelése, utánzása, tánc- és mozgáskompozíció alkotása; virágos füzér készítése

 

Pálmakereszt (Vizuális-térbeli)

A virágvasárnap több nyelvben is a pálmák vasárnapja nevet kapta, utalva arra, hogy a Jeruzsálembe való bevonuláskor az emberek pálmaágakat vágtak, és azzal üdvözölték Jézust.

Azokban az országokban, ahol megnő a pálma, gyakran hajtogatnak pálmalevélből keresztet húsvétkor. Ezt mi is megtehetjük, ha nem is pálmalevéllel, hanem egy papírcsíkkal (esetleg gyékényből is készíthetjük, ha hozzá tudunk jutni az alapanyaghoz).

Itt a hajtogatás fázisrajzait látjuk.
Forrás

 

Kép forrása

A hajtogatás lépései jól elsajátíthatóak egy videó alapján, ami elérhető itt: Pálmalevél kereszt

 

 

 

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

46. Aki az Úr nevében jön

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Virágvasárnap: Máté 21:1–11; Márk 11,1–11; Lukács 19,28–44; János 12,12–19
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Igék értelmezése, párosítás a jelentésükkel; szavak válogatása, mondathoz rendelése, mondat összeállítása; virágvasárnapi énekek éneklése, zenehallgatás

 

Messiási próféciák (Verbális-nyelvi)

A virágvasárnapi történetben többször is találunk utalást a messiási próféciák beteljesedésére. Tankockánkon a Zsoltárok könyvéből gyűjtöttünk össze néhány próféciát, amely húsvétkor teljesedett be. Párosítsák össze a gyerekek a Zsoltárok könyvének igéit a jelentésükkel.

A tankocka elérhető itt: Húsvéti próféciák

Megoldás:

Áldott, aki az Úr nevében jön! (Zsolt 118,27) – Hozsánna!

Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat. (Zsolt 8,3) – Gyerekek dicsőítik

Átlyukasztották kezemet, lábamat. (Zsolt 22,17) – Keresztre feszítik.

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Zsolt 22,2) – Jézus szavai a kereszten.

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! (Zsolt 118,17) – Feltámad.

 

Beszélő szókövek (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

A tankockán két ige szavait, szókapcsolatait kell a gyerekeknek a megfelelő oldalra szétválogatni, majd értelmes mondattá rendezni. A szavak rendezés közben is áthúzhatók a másik oldalra. A válogatás helyességét a tankockán ellenőrizhetik, a mondatok pontos összeállítását pedig a Bibliában.

A tankocka elérhető itt: Beszélő szókövek

Megoldás:

Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. (Lukács 19,40)

Az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. (Máté 21,13)

 

Hozsánna! (Zenei-ritmikus)

A gyerekek több virágvasárnapi éneket ismerhetnek, ismételjük át ezeket (pl. Ref. ék. 331: A nagy király jön; Erőm és énekem az Úr 57: Hozsánna, hozsánna; 103: Nagy király).

Majd hallgassunk meg néhány Hozsanna feldolgozást!

Először nézzük meg a Hillsong együttes videoklipjét, amelynek segítségével bepillantást nyerhetünk abba, hogyan is zajlik ma Jeruzsálem utcáin a pálmavasárnap.
Elérhető itt: Hosanna

Kép forrása

Dan Schutte kortárs amerikai jezsuita zeneszerző a Közel-Kelet zenei elemeiből építette fel virágvasárnapi himnuszát: Hosanna, Son of David

Thomas Weelkes a 17. században élt anglikán komponista művét a Saint Michael kórus adja elő:
Hosanna to the Son of David

Végezetül Orlando Gibbons az ezerhatszázas években élt komponista, a westminsteri apátság vezető orgonistájának művét hallgassuk meg: Hosanna to the Son of David

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

45. Zákeus-tükör

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: A gazdag ifjú; Zákeus: Lukács 18,18–30; 19,1–10
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Önvizsgálat: károk és jóvátétel; értékvizsgálat, lemondásteszt; aktualizálás: mai Zákeus-karakter szituációban, imádság írása, képalkotás

 

Mit adnék neked? (Kapcsolati, önismereti)

Beszélgessünk arról, mi mindennel tudjuk egymást „megkárosítani”, és hogyan lehet ezeket a károkat jóvátenni?

Majd kérjük meg a gyerekeket, gondolkodjanak el azon, van-e valaki, akivel rosszban vannak, akit megbántottak, esetleg megkárosítottak (akár lélekben is). Hogyan tudnák jóvátenni, amit elkövettek? A gondolataikról nem kell beszámolniuk!!!

 

Lemondások (Önismereti)

A gazdag ifjú és Zákeus két végletet mutat be: az egyik nem tudott lemondani a vagyonáról, a másik igen. A gazdag ifjú és Zákeus egyszerre élhet bennünk, hiszen sok mindenről le tudunk mondani, de valószínűleg vannak olyan dolgok, amikről képtelenek vagyunk.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy írjanak le három olyan dolgot, amit értékes kincsnek tartanak az életükben. Olvassák fel, mi pedig írjuk fel a táblára ezeket. Beszéljük meg, melyek azok, amiket kérhet Jézus, hogy lemondjunk róluk. A gyerekek készítsenek maguknak listát, mi az, amiről le tudnának mondai Jézusért, és mi az, amiről nem.

Figyelem: A szülők, baráti vagy rokoni kapcsolatok is szerepelhetnek a listán. A tanítványoknak is el kellett hagyniuk a szeretteiket, szüleiket, így ezt egyértelműen kérheti Jézus. (Alighanem ez az egyik legkeményebb kérés.) Ám a szeretetről nem kell lemondania senkinek Jézus közelében.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

44. Hang-, mozgás- és ízpróba

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, érzékszervi játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Zákeus: Lukács 19,1–10
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Hangokkal, zajokkal, zörejekkel hangkompozíció alkotása; testmozgás: gyorsasági, koordinációs, mászó és egyensúlygyakorlatok; a korabeli lakoma ízei: gyümölcs- és ételkóstoló

 

A tömeg hangjai (Zenei-ritmikus)

A tömeget jellemző zajokkal (lábdobogás, tikfa-ütögetés, kiáltások, kurjantások stb.) alkossanak a gyerekek „zeneművet”, amely Jézus Jerikóba érkezését mutatja be. Nagyobb létszámú csoport/osztály esetén dolgozhatnak a gyerekek kisebb csoportokban, amikor egy-egy kiscsoport különböző „szekciót” képvisel a zajzenekarban, pl.:

 • lábdobogók – távolról érkező tömeg, hangjuk erősödik
 • tikfások (bármilyen fanyelű eszköz helyettesítheti) – patakopogást, ágrecsegést imitálhatnak
 • kiáltozók – hangos híradók, „hangszóró” szerepet betöltők
 • egyéb zörejek – kapudöngés, ajtócsapás, állathangok, fegyvercsörgés stb.

A szekciók együtt, összehangoltan adják elő a tömeghangjelenetet, aminek a végén megszólalhat Jézus hangja: „Zákeus, szállj le hamar…”

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

43. Ami lehetetlen az embernek

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, kép, galéria, 
 • Alapige: A gazdag ifjú; Zákeus: Lukács 18,18–30; 19,1–10
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai eredetű szólások, közmondások felismerése és értelmezése; vagyoni adatok alapján összehasonlító számítások; látószögvizsgálat, ábrázolás különböző látószögekből

 

Igék a tű fokán (Verbális-nyelvi)

A gazdag ifjú példázatát egy olyan képpel zárja Jézus, ami szólássá, illetve közmondássá vált. Beszélgessünk a gyerekekkel arról, mit jelenthet az a mondat, hogy a teve átjut/nem jut át a tű fokán, illetve az, hogy ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges.

A Bibliában sok olyan ige van, ami szólássá, közmondássá vált az évezredek alatt. A Wikidézet weboldalán sok ilyen igét találunk (Károli fordításában). Adjunk meg a gyerekeknek néhány igehelyet, keressék ki, majd beszéljük meg, melyik közmondás bújt meg az igében, és az mit is jelent.

A weboldal elérhető itt: Bibliai közmondások

Kigyűjtöttünk néhány példát (az új fordítású Bibliából):

Aki vermet ás, beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza. (Példabeszédek 26,27) – Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. (Lukács 6,44) – Amilyen a fa, olyan a gyümölcse.

Amit vet az ember, azt fogja aratni is. (Galata 6,7) – Ki mint vet, úgy arat.

Szellő simította végig az arcomat, felborzolódott a szőr testemen. (Jób 4,15) – Minden haja szála égnek áll.

Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. (Prédikátor 1,9) – Nincs új a Nap alatt.

De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. (Máté 19,30) – Utolsókból lesznek az elsők.

Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. (Máté 15,14) – Vak vezet világtalant.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

42. Ötezren, csak férfiak

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, 
 • Alapige: Ötezer ember megvendégelése: Máté 14,13–21; Márk 6,30–44; Lukács 9,10–17; János 6,1–15
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, vizuális-térbeli, kapcsolati, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Embertömeg (létszám) becslése, számítása, csoportosítása; papírkollázs készítése; kapcsolati lista írása, bővítése; az ételosztás mozdulatai, mozdulatsor ismétlése; étel mennyiség és tápérték számítása

 

Mennyi is az ötezer? (Logikai-matematikai)

A Máté evangéliumban leírtak alapján a Bibliában leírt ötezer ember valószínűleg jóval több volt, mivel a kor szokásainak megfelelően feltehetőleg csak a (család)főket számolták bele az ötezer főbe.

De akkor mennyi lehetett az ötezer? Nem tudhatjuk. Volt, aki egyedül ment, volt, aki a barátjával, és teljes családok is ott lehettek. A kisebb gyerekekkel kiszámolhatunk egy tól-ig mennyiséget:

Mennyien lehettek, ha minden férfihez átlagosan egy másik ember is tartozott (10 000 fő)

– ha kettő (15 000 fő)

– ha öt (25 000 fő)

Megnézhetjük azt is, hogy mit jelent ez a tömeg. Az alábbi Wikipédia-oldalon a magyar labdarúgó stadionokról találunk információt, többek között a befogadóképességükről is (a képek alatt találjuk a táblázatokat). Válasszunk ki néhány olyan stadiont, amit ismerhetnek a gyerekek, és tippeljék meg, hogy vajon oda befér-e az 5, a 15 vagy a 25 ezer ember?

A Wikipédia-oldal elérhető itt: Magyar labdarúgó-stadionok

Az embereket százas és ötvenes csoportokban ültették le a tanítványok. Számítsuk ki, hogy hány százas, illetve ötvenes csoportra osztható a tömeg 5, 10 vagy 15 ezer ember esetén? (Legalább száz, de akár 2-300 csoport is üldögélhetett a füvön.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

41. Csodálatos vacsora

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Ötezer ember megvendégelése: Máté 14,13–21; Márk 6,30–44; Lukács 9,10–17; János 6,1–15
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, egzisztenciális, önismereti, kapcsolati
 • Tevékenység: Témaindító beszélgetés mai filmfelvétel alapján, összehasonlítás a bibliai történet kiinduló helyzetével; a csendbe beszűrődő hangok megfigyelése, szituációba helyezkedés, belső beszéd „kihangosítása”; megküzdési stratégiák krízishelyzetben; önvizsgálat: megosztható javaim

 

Celebség (Verbális-nyelvi)

Márk evangéliumában az ötezer ember megvendégelése előzményeként egy olyan jelenetet olvasunk (Márk 6,30–34), ami ismerős lehet a mai gyerekek és fiatalok számára.

Nézzük meg a Celebség című tankockán látható alig egyperces videót, és beszélgessünk róla a gyerekekkel:

– Mit látunk? Mi történik? (Nem érdekes, hogy ki a celeb, és mit tudunk róla.)

– Hogyan viselkedik a videó elején a celeb?

– Hogyan viselkednek a fanok?

– Mi a történet vége?

– Vajon miért futott el a sztár a rajongói elől?

– Hogyan viselkedhetnek még a sztárok a rajongóik erőszakos közeledésekor?

– Miért veszik körül magukat testőrökkel?

– Miért védik sokan a magánéletüket? Hogyan lehet jól és rosszul védeni a privát szférát?

A tankocka elérhető itt: Celebség

Az előkészítő beszélgetés után olvassuk el Márk evangéliumának a megfelelő részét, és hasonlítsuk össze Jézus viselkedését a sztár (sztárok) viselkedésével. (Nem csak a videón látható celebre gondolhatunk.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

40. Találkozás a halállal

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, művészetek, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: Jairus lánya: Márk 5,21–24 és 35–43
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, egzisztenciális, kapcsolati, önismereti
 • Tevékenység: Halottkísérő ének és zene, klasszikus gyászzene meghallgatása; sirató, majd örömének írása; beszélgetés veszteségeinkről, a halálról; közös ima vagy imádság írása

 

Siratóének (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyennek képzelik el Jairus lányát. Már nem volt kicsi, tizenkét évesen a lányok akkoriban már férjhez mentek. Milyen lehetett a viszonya az édesapjával? Miért szerethette a lányát Jairus annyira, hogy még Jézust is a házába hívatta? Milyen tulajdonságai lehettek a lánynak és apának? Miért szerethették őket az emberek?

Amikor Jézus megérkezett, a siratóasszonyok már ott jajgattak Jairus házában. Ma már nem divat a siratás, de hosszú évszázadokon keresztül szokás volt a magyar népi kultúrában is.

Hallgassunk meg a gyerekekkel egy mezőségi halottkísérőt Kallós Zoltán gyűjtéséből, Zsikó Zsuzsanna előadásában.

Tankockán elérhető itt: Siratóének

 

Ezek után a gyerekek kis csoportokban vagy egyénileg próbáljanak meg siratóéneket írni Jairus lánya halálára. (A siratóasszonyok tudatával, tehát feltételezve, hogy valóban meghalt.) Végül írhatnak öröméneket is, a lány gyógyulása, feltámasztása örömére. Az énekeknek nem kell rímelniük, versformájuk a zsoltárköltészetre jellemző gondolatritmus, visszatérő gondolatpárhuzam lehet.

 

Gyászzene, gyászének (Zenei-ritmikus, egzisztenciális)

Hallgassunk meg a Muzsikás együttes előadásában egy mezőségi halottkísérőt (nem muszáj végighallgatni, a gyerekek reakcióiból érzékelhetjük az optimális időt).

Elérhető itt: Mezőségi halottkísérő

Beszélgethetünk arról, hogy kiben milyen érzéseket keltett ez a zene. Ha felmerül az is, hogy „unalmas”, kérdezzük meg, miért? Egyáltalán, miért ilyen hosszú? Beszéljünk arról, hogy a régi ember számára (főleg a gépek előtti korszakokban) nem szaladt ilyen gyorsan az idő. Mindent lassabban, nyugodtabban csináltak. A virrasztás, halottkísérés is sokáig tartott.

Majd hallgassuk meg Mahler Gyermekgyászdalok című szerzeményének első tételét Atala Schöck előadásában, melynek szövegírója Friedrich Rückert (1788–1866). A halott gyermekét sirató apa fájdalma szólal meg a dalokban, a költő pár hét különbséggel elhunyt kislányától és kisfiától búcsúzik el a versekben. Az első tétel szövege így kezdődik:

Víg a nap, ahogy ragyogva kél,
mintha nem sújtott volna az éj.
Igaz, a csapás csak engem ért,
ám a nap ragyog mindenkiért.
Az éjszakát ne rekeszd magadba,
süllyeszd el az örök fényfolyamba.

 

Tankockán elérhető itt: Mahler: Gyermekgyászdalok

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

39. Csodálatos gyógyulás

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Jairus lánya: Márk 5,21–24 és 35–43
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, kapcsolati, testi-mozgásos, természeti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Történetkövetés: szereplők reakciói hangulatjelekkel; mozgás akadálypályán, emberi „akadályokon” keresztül; animáció készítése

 

Emoji-kíséret (Logikai-matematikai, kapcsolati)

Minden gyerek kapjon öt írólapot, és lehetőleg vastag filccel vagy zsírkrétával rajzolják rájuk egyenként a következő hangulatjeleket:

Vidám 😊, szomorú ☹, síró 😢, csodálkozó 😲, haragos 😠

 

Osszuk ki a csoportban a szerepeket: Jairus, Jairus szolgája, Jairus felesége, tanítványok, tömeg, siratóasszonyok. Mindenkinek jusson valamilyen szerep! Olvassuk fel a történetet, miközben a gyerekek mindig emeljék fel azt a hangulatjelet, amit a rájuk kiosztott szereplő érezhet a történet adott pontján.

 

Jairus útja Jézushoz (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati)

Jairusnak, bár elöljáró volt, mégsem lehetett könnyű a tömegen keresztül eljutnia Jézushoz. Ezt a helyzetet szimbolizálhatja a „lézerfolyosó”, amelynek elkészítése nem túl bonyolult, hiszen elég a csíkokra vágott krepp-papírt celluxszal a falra erősíteni a képen látható módon.

Kevésbé látványos, de erősebb megoldás, ha bútorok, csövek között zsineget hurkolunk át és feszítünk ki hasonló módon. Szabad téren mindezt természetes tereptárgyak, ágak, fatörzsek között is megoldhatjuk.

A gyerekeknek úgy kell átjutni a folyosón, hogy ne érjenek hozzá a „lézercsíkokhoz”, tehát a krepp-papírokhoz vagy zsineghez. Akármilyen furcsa, de ezt a játékot még az ifisek is élvezik!

Forrás

Ezek után eljátszhatjuk Jairus „átjutását” a tömegen keresztül Jézushoz úgy, hogy a csoportból kiválasztunk egy Jairust, akinek a terem egyik sarkából a másikba kell eljutnia. A többiek lesznek a tömeg, akik „akadályt” képeznek: egyénileg, vagy közösen olyan alakzatot vesznek fel, amin nehéz lesz Jairusnak átjutni. Fontos, hogy az „akadály” nem mozoghat játék közben, és más eszközt (pl. székeket) sem használhatnak.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/