04-1. Nézzétek meg a hollókat

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–11; 1Királyok 17,1–7
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, önismereti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai történetek felidézése feleletválasztással; mozgásos eledelkapó játék; szólások, közmondások jelentésazonosítása, alkotása és gyűjtése; projekciós játék; madárszínek azonosítása, festés madárszínekkel

 

Holló-kvíz (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

A holló Nóé és Illés próféta életében is fontos szerepet töltött be. Figyeljük meg ezt egy kvízjátékon keresztül. A gyerekek előtte ismerkedjenek meg a két bibliai történettel, illetve idézzük fel ezeket (1Mózes 8,1–11; 1Királyok 17,1–7).

A tankockán található válaszok közül válasszuk ki az igazat! Segít az igehely.

A tankocka elérhető itt: Igaz vagy hamis?

 

A kvízjáték végén feltehetjük a kérdést, amit Jób könyve így fogalmaz meg: „Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük?” (Jób 38,41)

A kérdés nyitott, egy jó beszélgetés elindítója lehet. Jézus válasza így hangzik a Bibliában: „Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket.” (Lukács 12,24)

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

03-2. Nóé és az állatok védelme

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, természettudomány, 
Multimédia:  hanganyag, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 6,9 – 8,22
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, természeti
 • Tevékenység: Zenehallgatás, hangulat- és mozgásjáték; állatkarakter választása, rajzos-írásos üzenetváltás; állatkitaláló karaktervonások alapján; veszélyeztetett állatfajok megismerése, problémafeltáró beszélgetés, kreatív írás

 

A tengeren (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Az özönvíz ideje alatt az állatok és az emberek a bárkában voltak összezárva. Nem láttak semmit, csak a víz hullámzását, a vihar tombolását, majd csendesülését hallották.

Az özönvíz által elárasztott föld olyan volt, mint a tenger. Hallgassuk meg Claude Debussy A tenger című művének részletét (a viharos rész 1:31-től kezdődik). A gyerekek hunyják le a szemüket, és képzeljék el, hogy ők is ott vannak Nóé bárkájában. Milyen érzések kavarognak bennük?

Vajon hogyan viselkedhettek az állatok a különböző hangok hallatán?

Hallgassuk meg a darab részletét újra, és gyerekek játsszák is el az állatok mozgásait, amivel kifejezik az izgatottságot, félelmet, menekülési vágyat stb.

A zenemű részlete elérhető itt: Debussy: A tenger (részlet)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

03-1. Állatok a bárkában

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 6,9 – 8,22
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti, kapcsolati, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Állatmondókák megismerése, kreatív átírása; névkitaláló csoportbarkochba játék; állatok csoportosítása különböző szempontok szerint; bárkamodell készítése csoportmunkában

 

Hívószavak (Verbális-nyelvi)

Nóénak nem lehetett könnyű összegyűjteni az állatokat. Hogy ez hogyan is történt, nem írja le a Biblia, hiszen nem a „módszer” a fontos, hanem Isten megmentő szeretete. Ettől függetlenül állathívogató és egyéb állatos mondókák mintájára a gyerekek írhatnak különböző állathívogatókat, állatmondókákat más állatokra alkalmazva is. Pl.:

Nincs szebb állat, mint a lúd,
nem kell néki gyalogút.
Télen-nyáron mezítláb,
úgy kíméli a csizmát.

Nincs szebb állat, mint a boci,
nem kell neki hintó, kocsi.
Kerék nélkül, gyalog jár,
jó helye lesz Noénál.

Nincs szebb állat, mint a malac,
mindegy neki, milyen falat.
Mindent szeret, amit adsz,
egy cseppet sem válogat.

Csigabiga gyere ki,
ég a házad ideki.
Ha nem hiszed, gyere ki,
majd meglátod ideki.

Rókakoma gyere ki,
nyúlhús vár rád ideki.
Ne csodálkozz, ha szalad,
neki is kell a falat.

Cicuskám kelj fel,
itt a jó tejfel.

Ha én cica volnék,
száz egeret fognék,
de én cica nem vagyok,
egeret se foghatok.

Kutyuskám, kelj fel,
csontot kapsz reggel.

Ha én egér volnék,
sajt után kutatnék.
Kamrafalban laknék,
macska elől futnék.

Dirmeg-dörmög a medve,
nincsen neki jó kedve.
Alhatnék, mert hideg van,
jobb most bent a barlangban.

Zimmeg-zümmög a dongó,
virágokról hírmondó.
Süt a nap és tavasz van,
ez a jó a tavaszban.

Kérdezi az őzike,
az ebédet főzik-e?
Ebben a nagy sietségben
konyhapénzzel győzik-e?

Kérdezi az őzike,
friss füvecske ízlik-e?
Ebben a nagy szárazságban
esőfelhő hízik-e?

Kérdezi az őszapó,
van-e pondró eladó?
Fenyőmagban az a jó,
hogy télen is kapható.

Forrás: Bihari gyermekmondókák – közzéteszi Faragó József és Fábián Imre (Kriterion, Bukarest, 1982)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

02-2. Tekeredik a kígyó

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 3,1–15
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Mozaikszerű sor- és síkminták alkotása; kígyómodell készítése papírból; fogójáték: láncfogó; énekes-vonulós játék: kígyó-rétes

 

Kígyóbőr (Logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

Az ajánlott linken egy kígyóbőr fekete-fehér rajza tölthető le ingyenesen. Töltsük le és nyomtassuk ki a színezőt, a gyerekek pedig alkossanak sor- illetve síkmintát a kígyó pikkelyeinek textúráját felhasználva.

A színező elérhető itt: Kígyóbőr textúrája

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

02-1. Igaz-hamis kígyónyelvek

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 3,1–15
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliai szöveg elemzése, hangzós felolvasása, kreatív történetmesélés; igaz vagy hamis állítások a kígyóról; önismereti játék; hamis és fiktív féligazságok felismerése, írása; álhírek felismerése, írása, védekezés módja

 

Kígyónyelv (Verbális-nyelvi)

Olvassuk el a gyerekekkel a bűnbeesés történetét (akár gyermekbibliából, akár az újfordítású Bibliából). Majd beszéljük meg, hogy miért volt alattomos a kígyó beszéde? Miben mondott igazat, miben nem?

A kígyók beszédét leginkább úgy szoktuk utánozni, hogy a sziszegő hangokat eltorzítjuk: s, z helyett sz-t, c helyett cs-t ejtünk, az sz-t pedig hosszan ejtjük, jól meg is nyújthatjuk. Olvassák fel így a kígyó beszédét a gyerekek.

Isten megbüntette a kígyót, ezért kell hason csúsznia. De vajon hogyan mesélhetik el a kígyók a gyerekeiknek ezt a történetet? Mint láttuk, nagyon értenek a szófacsaráshoz. Próbáljuk meg kitalálni, hogyan „adják el”, szépítik meg a valóságot a kígyók, majd mondják el a gyerekek kígyónyelven, sziszegve a kígyók szerinti történetet.

Végül beszéljünk arról, hogy a nyelv csalafinta: nagyon gonosz is tud lenni, és sok jót is tudunk általa cselekedni (Jakab 3,1–12). Hozzanak a gyerekek mindkettőre példát.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

01-2. Teremtett állatok – állatképek

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kézműves oldal, film, 
 • Alapige: 1Mózes 1,20–31; 2,18–20
 • Intelligenciatípus: Természeti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Állatfelismerés, állatok kültakarója; állatalakok árnyjátékkal; állatok tulajdonságai és szuperképessége; önismereti játék; hálaadó imádság

 

„Formatervezett” állatok (Természeti)

Tankockafeladatok:

Felismerjük-e az állatokat csak a kültakarójuk alapján? Tippeljétek meg, melyik állat lehet a képen, azután az i-betűre húzva az egeret nézzétek meg a megfejtést! Klikkeléssel a képek nagyíthatóak!

A tankocka elérhető itt: Állatok kültakarója

 

Nézzük meg az állatok képeit, és vegyük végig a külső tulajdonságaikat. Beszélgessünk arról, hogy miért „praktikus a kialakításuk”? Miért jó, hogy a halnak pikkelyei vannak, és áramvonalas? Vagy mire szolgálhatnak a zebra csíkjai, az oroszlán sörénye?

A tankocka elérhető itt: Formatervezett állatok

A tankockákon szereplő állatok:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

01-1. Teremtett állatok – állatsoroló

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 1,20–31; 2,18–20
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Szóláncalkotó, névadó játék; állatok csoportosítása, állatnevek gyűjtése; madártollak rajza, színezése; hangfelismerő, hangutánzó játék

 

Névkereső, névadó (Verbális-nyelvi)

1. Szólánc alkotása:

A gyerekek kis csoportokban dolgozzanak. Minden csoport adott idő (mondjuk 10 perc) alatt alkosson egy szóláncot, amely állatok nevéből áll. A szólánc alkotásának elve többféle is lehet:

 • A szó utolsó betűje legyen a következő szó első betűje (pl. farkas, sakál, leopárd, darázs)
 • Azonos betűvel kezdődjenek (alliteráljanak) a nevek (pl. teve, tapír, tonhal, tukán)
 • Szótagazonosság legyen a nevek elején (pl. kakas, kaméleon, kabóca, kardfogú tigris)
 • Szótagazonosság legyen a nevek végén-elején (pl. róka, kanári, rigó, gólya)

 

2. Tankockafeladat:

Isten alighogy megteremtette az embert, munkát adott neki: nevet kellett adnia az állatoknak. Ez nem lehetett könnyű feladat, tekintve, hogy milyen sok állat él a Földön. Most néhány olyan állatot mutatunk, amit valószínűleg nem ismersz. Te milyen nevet adnál nekik? Érdemes ráklikkelni a képre, hogy megnézhesd a fotókat nagyobb méretben, mert érdekes és vicces dolgokat fedezhetsz fel. Például: Észrevetted, hogy a szürke szarvasnak agyara van? Ha elnevezted az állatokat, húzd az egeret az i-betűre, és meglátod, mi a valódi nevük.

A tankocka elérhető itt: Állatok új neve

 

A tankockán szereplő állatok és a képek forrásai:

 

Állatok csoportosítása (Logikai-matematikai, természeti)

Isten sokféle állatot teremtett, és Biblia csoportosítja is az állatok sokaságát. A gyerekek keressék ki a teremtés leírásából, hogy az állatok mely csoportjait különbözteti meg itt a Szentírás!

 • Vízi állatok
 • Madarak
 • Szárazföldi állatok: jószágok (barmok), vadállatok
 • Csúszómászó állatok

Mondjunk különböző állatokat, és próbáljuk őket elhelyezni a különböző csoportokba. Talán a csúszómászók csoportjának meghatározása a legnehezebb, mert nem azonos a mai állatrendszertani kategóriával. Mózes törvényében ezt a pontosítást olvashatjuk: „földön nyüzsgő kisebb állatok”, „hasán csúszik” vagy „a földön mászik”, „négy vagy több lábon jár” (3Mózes 11,42.44). Ide tartoznak tehát a kígyók, békák, de a férgek, rovarok is, legalábbis a földön mászók.

Játsszunk táblázatos állatnévgyűjtőt. Minden gyerek hajtson széltében ketté, majd újra ketté egy írólapot. A hajtásokkal négy oszlopra (hasábra) osztottuk a lapot. Minden oszlop tetejére írjuk fel egy állatcsoport nevét a teremtés leírása szerint. Majd válasszunk (sorsoljunk) ki egy betűt, és ezzel a kezdőbetűvel gyűjtsenek a gyerekek állatneveket minden oszlopba meghatározott idő (pl. egy perc) alatt. Melyik állatcsoporthoz tudunk több nevet gyűjteni? Adott idő alatt ki gyűjt több jó állatnevet? (A hibás neveket és ha valahova nem írt, a kihagyott helyeket le kell vonni az összértékből.)

Végül beszéljünk arról, hogyan csoportosíthatjuk még az állatokat, illetve az állatok egy részét? (Pl. háziállat – vadállat, növényevő – ragadozó.) Keressük ki az írólapról (húzzuk alá) a háziállatok nevét. Melyik oszlopban (bibliai csoportban) találjuk őket? Majd keressük ki hasonlóan a ragadozók nevét. Stb.

 

Madarat tolláról (Vizuális-térbeli, természeti)

1. A madarak tolla kápráztatóan szép, színes és érdekes mintázatú lehet. Ha van a csoportban a szülők között madártenyésztő, vagy akinek papagájai vannak, esetleg csak néhány baromfija a ház körül, akkor érdemes begyűjteni ezeket a tollakat. A gyerekek vizsgálják meg, hogyan épül fel egy toll, majd készítsenek tanulmányrajzot róla.

Az ajánlott weboldalon a madártoll rajzolásának különböző módozatait, stílusait mutatják be, lépésről lépésre. A szöveg angol nyelvű, de a képek magukért beszélnek.

A cikk elérhető itt: Hogyan rajzoljunk tollat?

 

2. Ha vidéken élünk, és tudunk szerezni fehér liba- vagy kacsatollakat, akkor színes alkoholos filccel kiszínezhetik azokat a gyerekek.

Ötlet és kép forrása

 

Állatkórus (Zenei-ritmikus, természeti)

A gyerekek hallgassák meg a tankockán lévő állatok hangját, és találják ki, hogy mely állatot hallják. Dolgozhatnak

 • egyéni munkában: Mindenki lejegyzi egy lapra sorban az állatok nevét.
 • csoportmunkában: Hallgassák végig a hanganyagot, majd emlékezetből gyűjtsék össze az állatok nevét.
 • frontálisan: Minden hang után mondja valaki az állat nevét (a nehezeknél tippelni is lehet).

A tankocka elérhető itt: Állathangok

Majd nézzük meg együtt a videót, amiről a hanganyag való, és ellenőrizzük, hogy jól tippeltünk-e?

A videó elérhető itt: Állathangok gyerekeknek

 

Milyen hangutánzó szavakkal szoktuk utánozni egy adott állat hangját. Pl. cica: miáu, kutya: vau-vau. Hangoztassuk is ezeket a hangokat. Majd próbáljuk meg az állat valódi hangját utánozni.

Egy állathangutánzó mondókát is megismerhetünk egy tankockafeladaton keresztül, illetve a mondóka felelgető mondogatásával.

A tankocka elérhető itt: Állathang-mondóka

 

Liba mondja: gi-gá-gá,
mikor megyünk világgá?
Ruca mondja: zsák-zsák-zsák,
lassan telik a papzsák.
Pulyka mondja: rút-rút-rút,
pöffeszkedő mindig rút.
Kecske mondja: mek-mek-mek,
ne csúfolj, mert megböklek.
Borjú mondja: mú-ú-ú,
minden sarkon egy kapu.
Disznó mondja: röf-röf-röf,
hol egy tócsa, hadd fürdök.
Tyúkom mondja: koty-koty-koty,
gazdasszonykám, gondoskodj.
Azt is mondja: kotkodács,
mindennapra egy tojás.

(Fugyivásárhely, Bihar)

 

Végül mindenki válasszon egy állathangot, és alakítsunk állati kórust úgy, hogy mindenki a választott állat hangját utánozza.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29. Fák és királyok tükre

, Életkorok:  alsós, felsős, felnőtt, 
Képesség területek:  természetismeret, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  csendesnap, családi alkalmak, áhítat, gyermekistentisztelet, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, vizuális térbeli
 • Tevékenység: fa és uralom képeinek felismerése a Bibliában; mímes-mozgásos játék; levélkorona készítése

 

Dániel próféta könyve egyfajta királytükörként is szolgál, ha figyelmesen olvassuk. Mikor Isten látomásban megjelenti Dánielnek a babiloni király, Nebukadneccar első álmát, a próféta ezekkel a szavakkal áldja Istent:

Legyen áldott Isten neve örökkön-örökké;
övé a bölcsesség és a hatalom!
Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat.
Királyokat taszít el, és királyokat támaszt.
Ő ad bölcsességet a bölcseknek
és tudományt a nagy tudósoknak.

Dániel 2,20-21

 

És valóban, Nebukadneccar nemsokára ítéletes álomban tudja meg, mi vár rá felfuvalkodottsága miatt. Az álomkép egy fáról szól, ami az „égig” növekszik:

A fa csak nőtt és erősödött;
olyan magas lett, hogy az égig ért,
és még a föld széléről is látni lehetett.
Szép lombja volt és sok gyümölcse,
táplálékot nyújtott mindenkinek.
Alatta mezei vadak tanyáztak,
ágain égi madarak fészkeltek,
róla táplálkozott minden élőlény.

Dániel 4,8-9

 

Ám a fa hamarosan kivágatik, gyümölcse szétszóratik, töve bilincsbe kerül.

Hadd tudják meg az élők,
hogy az emberek királyságán
a Felséges uralkodik:
annak adja, akinek akarja,
és a legalacsonyabb sorból is
trónra emelhet valakit.

Dániel 4,14

 

Összecseng mindez Ezékiel próféta szavaival:

Akkor majd megtudja a mező minden fája,
hogy én, az Úr, teszem alacsonnyá a magas fát,
és magassá az alacsony fát.
Én szárítom ki a zöldellő fát,
és én teszem virulóvá a kiszáradt fát.

Ezékiel 17,24

 

De összecseng Mária énekével is:

…nagy dolgokat tett velem a Hatalmas,
és szent az ő neve,
irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre
az őt félőkön.
Hatalmas dolgot cselekedett karjával,
szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
Hatalmasokat döntött le trónjukról,
és megalázottakat emelt fel;
éhezőket látott el javakkal,
és bővelkedőket küldött el üres kézzel.

Lukács 1,49-53

 

Jézus példázatában pedig a kicsiny válik „égig érővé”, a legkisebb növekszik legnagyobbá, a mennyek országává, amit szintén a fa képe mutat meg:

Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.

Máté 13,31-32

 

Legyünk mi is

 • cédrusok, égig érők: nyújtózzunk meg, nyújtsuk a kezünk jó magasra
 • fügefák, gyümölcsöt adók: tárjuk szét a kezünket, nyitott tenyérrel
 • borókabokrok, alacsonyak, de illatozók: guggoljunk le, ujjainkat mozgassuk

 

Majd játsszuk a következőt:

A játékvezető csak annyit mond, véletlenszerűen váltogatva: CÉDRUS / FÜGE / BORÓKA. A gyerekek szétszóródva helyezkednek el, és minden fa- vagy cserjenévre a hozzá tartozó mozgásformát végzik, tehát hol magas fák, hol közepesek, hol alacsony bokrok lesznek.

Ha eleget játszottunk, alakítsunk közösen egy cédruserdőt, aztán egy fügéskertet, végül egy cserjést.

 

Végül gyűjtsünk színes leveleket, és készítsünk levélkoronát:

Forrás

Ötlet forrása

Nyitókép forrása

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Természeti intelligencia menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

28. Jóllaknak az Úr fái is

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, kortörténet, háttéranyag, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kép, galéria, 
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi, vizuális térbeli
 • Tevékenység: Biblia- és növényismeret: fenyő- és ciprusfélék a bibliai textusokban; interaktív multimédiás feladat: igék és faportrék párosítása, cédrus-galéria: ókori tárgyak, újkori és kortárs ábrázolások

 

Még a ciprusok is így örülnek, meg a Libánon cédrusai:
Mióta elterültél, nem jön favágó ellenünk!

Ézsaiás 14,8

 

Az igevers szerint babiloni király bukásának örülnek így a ciprusok és cédrusok, mivel az ókori kelet uralkodóinak nagy építkezéseihez erdőnyi faanyagot, főleg a királyi cédrust és a szintén kiváló faanyagot biztosító ciprust használták. Nem véletlenül nevezték Salamon palotáját is Libánon-erdő palotának, aminek oszlopsorai és gerendái, mennyezete és burkolata is libanoni cédrusfából készült (1Királyok 7,2). Az ókor minden nagy építményének és a hajóknak is cédrus volt a fő építőanyaga, még Egyiptomba is a föníciai városállamok szállították a cédrusfát mintegy ezer éven keresztül. Nem csoda, hogy a Libanoni-hegységben hírmondója is alig maradt.

 

Hufu fáraó libanoni cédrusból készült napbárkája (Kr. e. 26. szd.)

 

A cédrus nemcsak kiváló épületfa, hanem királyi termetével kiemelkedik a többi fa közül, és uralkodói méltóságra tör. Ezért is válik a Bibliában többször is az uralkodó vagy az uralomra törő hatalom, birodalom jelképévé. Ezékiel Asszíria nagyságát hasonlítja a cédrushoz költői erejű leírásában:

 

Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus:
szépek voltak ágai, árnyas a lombja,
magasra nőtt, teteje a felhőket érte.
Víz növelte nagyra, a mélység vizei tették magassá.
Folyóikat az ő tövéhez árasztották mindenfelől,
csak patakokat bocsátottak a mező többi fájához.
Ezért lett magasabb növésű, mint a mező többi fája:
sok ága nőtt, és hosszú hajtásai lettek
a sok víztől, amely feléje áradt.
Ágain fészket rakott minden égi madár,
hajtásai alatt fialt a mező minden vadja,
és árnyékában lakott mindenféle nép.
Szép volt nagyságával, hosszan kinyúló ágaival,
mert gyökerei sok vizet kaptak.
Nem volt hozzá fogható cédrus az Isten kertjében,
a ciprusoknak sem voltak hozzá hasonló ágai,
és a platánoknak sem voltak olyan hajtásai, mint neki:
Isten kertjében egy fa sem volt szépségben hozzá hasonló.

Ezékiel 31,3–9

 

Csakhogy Asszíria felfuvalkodott, Isten helyére tört, ezért bukás lett a sorsa. Mert akármilyen királyi is egy fa, egy uralkodó vagy egy birodalom, ismernie kell a helyét:

 

Jóllaknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.

Zsoltárok 104,16-17

Akkor majd megtudja a mező minden fája,
hogy én, az Úr, teszem alacsonnyá a magas fát,
és magassá az alacsony fát.
Én szárítom ki a zöldellő fát,
és én teszem virulóvá a kiszáradt fát.

Ezékiel 17,24

 

Jöjjenek hát sorban a magas és alacsonyabb fák:

 

Libanoni cédrus (Cedrus libani)

Lassú növésű, hosszú életű, 15-40 méter magas, a fenyőfélék családjába tartozó, örökzöld fa. Ősszel virágzik, porzós barkavirágzata és apró termős virágzata van, tojásdad tobozai két évig fejlődnek, tűlevelei csomókban állnak. Kelet-mediterrán faj, az ókorban a Libanon-hegység volt leghíresebb élőhelye, ahol már csak néhány védett erdőfolt emlékeztet erre. A törökországi Torosz-hegységben van még nagyobb állománya. A Bibliában a legtöbbször említett fa, annak ellenére, hogy nem élt Izrael földjén, importálni kellett. Salamon király Tírusz föníciai városállam királyával kereskedett, hogy beszerezze az építkezéseihez szükséges faanyagot (1Királyok 5,15–25).

 

Aleppói fenyő (Pinus halepensis)

Közepes termetű, 10-18 méter magas fenyőféle, sima, szürke kéreggel. 5-15 cm hosszú tűlevelei párosával állnak, vékony, kúp alakú tobozai vörösbarnák, majd megszürkülve évekig a fán maradnak. Igazi mediterrán faj, szárazságtűrő, jól viseli a hosszú, száraz nyarakat, így Izrael területén az egyik leggyakrabban telepített fa, a bibliai időkben is ismerhették. Oszlopokat, gerendákat faragtak belőle, a Biblia a jól faragható fák közt tartja számon (Ézsaiás 44,14; Károli ford.). Jézus keresztfája is ebből készülhetett, mivel leggyakrabban az olcsó aleppói fenyőt használták cölöpök készítésére.

 

Európai ciprus (Cupressus sempervirens)

Kelet-mediterrán vidéken élő, Izraelben is őshonos, a ciprusfélék növénycsaládjának névadó faja. Alapfaja szétterülő koronájú, és 30 méter magasra is nőhet. Hosszú, karcsú koronájú fajtái 15-20 méter magasak, és a mai mediterrán vidékek jellegzetes örökzöld fái. Törzse sötétbarna, hengeres hajtásai sötétzöldek, tobozai gömbölydedek. Kellemes illatú, korhadásnak jól ellenálló fája miatt az ókori hajóépítők igen kedvelték (Ezékiel 27,6), de építkezéshez, bútor-, hangszer- és szerszámkészítéshez is használták. A kutatók feltételezik, hogy Nóé bárkájának is ciprus volt az alapanyaga.

 

Föníciai boróka (Juniperus phoneicea)

A borókák a ciprusfélék családjába tartozó növénynemzetség, jellegzetes mediterrán faja a föníciai boróka. A Földközi-tenger medencéjében a tengerparti törpecserjésekben őshonos cserje vagy 2-6 méteres kis fa. Apró pikkelylevelei, gömbös tobozbogyói vannak. Fája tartós, illatos, ezért fafaragásra alkalmas. A borókabogyót ízesítésre és gyógyításra is használták. A Szentföldön valamikor több borókafaj élhetett, ma már a föníciai boróka is csak a déli területeken él. A messiási ígéretek között a borókafenyő ültetése is szerepel:

A pusztában cédrust növesztek
meg akáciát, mirtuszt és olajfát,
a kietlen tájon borókát ültetek,
kőrist és ciprusfát.

Ézsaiás 41,19

 

Források:

 • Fráter Erzsébet: A Biblia növényei (Scolar, Bp, 2017, 216–225.)
 • Képek forrása: a növény nevére kattintva

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Természeti intelligencia menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

27. Rekettye, csipke, akác(ia)

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Biblia- és növényismeret: nevezetes cserjék és fák a bibliai történetekben; interaktív multimédiás feladat: hiányos igék kiegészítése, növények csoportosítása, megfigyelése

 

Palesztina középső és északi részét a bibliai időkben összefüggő erdők borították, melyeket főleg tölgyek alkottak. Dél felé haladva azonban, ahogy fogy a csapadék, és egyre szárazabb és forróbb területre érünk, ahol megritkulnak és el is tűnnek a zárt erdők, és cserjések váltják fel őket. A bibliai történetek jó része ilyen területeken játszódik. A cserjésekből csak néhány növényfaj vált nevezetessé egy-egy bibliai történet által.

Cserjevegetáció akáciával a Negev-sivatagban

 

Illés próféta a Karmel-hegyen bemutatott áldozat és véres leszámolás után az őt üldöző Jezábel és Aháb király elől menekült. Dél felé indult, a Júda déli részén fekvő Beérsebáig jutott, majd onnan is egynapi járóföldre gyalogolt a pusztába, ahol lefeküdt egy rekettyebokor alá, és meghalni kívánt. Ám egy angyal keltette fel, lángoskenyérrel és vízzel kínálta, és ereje feletti útra küldte Isten hegyéig, a Hórebig. (1Királyok 19,1–8)

A rekettye többször is szerepel a Bibliában, de a kutatók szerint nem rekettyefajról, hanem egy másik cserjéről, a kákaborsóról van inkább szó.

 

Kákaborsó (Retama raetam)

Pillangós virágú, 1-3 méter magas cserje, a rekettye rokona, de attól különböző faj. Szárazsághoz alkalmazkodó, sivatagi növény, mélyre hatoló gyökereivel a legnagyobb szárazságot is kibírja, sok helyen az egyetlen árnyékvető növény. Lándzsás levelei néhány hét után lehullnak, csökkentve a párologtatást, és a fotoszintézist a zöld szárak végzik. Tavasszal nyíló fehér virágaiból kis hüvelytermések fejlődnek. Közel-Kelet és Észak-Afrika homokos, sivatagi tájain őshonos. Gyökeréből és szárából a sivatagi népek faszenet készítenek, erre utal a zsoltár: „Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait rekettye parazsával!” (Zsoltárok 120,3–4)

 

Illés eljutott Isten hegyéig, a Hórebig, ahol az Úr megszólította őt, és új feladatokkal bízta meg. Korábban Mózes is a Hóreb hegyénél találkozott Istennel, aki egy másik nevezetes cserje, a „csipkebokor” közepéből szólította meg őt. Mózes, a pásztor, juhait legeltetve vette észre a tűzben égő csipkebokrot, amely „ég, de mégsem ég el”. A jelenés vonzotta őt a bokor közelébe, ahol saruját levéve lépett Isten színe elé, és kapta megbízását az Úrtól. (2Mózes 3,1–10)

Nem vadrózsabokorról és a Sínai-hegyen előforduló, ritka arab rózsáról van itt szó. A kutatók feltételezése alapján három növényfaj jöhet szóba csipkebokorként:

 

Vérvörös szeder (Rubus sanguineus)

1-2 méter magas, változatos alakú cserje, a rózsafélék családjába tartozik. Fehér, rózsaszín, olykor piros virágú, tüskés ágú, szúrós bozótot alkot. Sokan emiatt azonosítják Mózes lángoló bokrával, egy idős példánya a Sínai-hegy lábánál lévő Szent Katalin-kolostorban található. Mediterrán vidékeken őshonos, gyakori növény.

 

 

Valódi szennacserje (Cassia senna)

Egy méter magasra növő, a lepényfafélék családjába tartozó cserje. Halványzöld, párosan összetett levelei, fürtökbe tömörülő, élénksárga virágai vannak, gyógyhatása is ismert. Trópusokon elterjedt, a Sínai-félszigeten őshonos növény, ezért is gondolhatnak rá egyes bibliakutatók mint „égő csipkebokorra”.

 

 

Akáciafakín (Loranthus acaciae)

Akáciafákon élősködő, a fakínfélék családjába tartozó, élénkvörös virágú növény, a sárga fagyöngy rokona. Fotoszintézisre képes, de a vizet és a benne lévő tápelemeket a gazdanövénytől szívja el.

Kép forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loranthus_acaciae.jpg

 

 

Amikor Mózes ismét a Hóreb-hegyhez érkezett, már vele volt Izráel népe is. A Hóreb lett a szövetségkötés és törvényadás helye, és itt készítették el Isten útmutatása alapján a szent sátrat és felszerelését is. A sátor oldalát képző deszkák, a szövetség ládája és az oltárok alapanyaga is akáciafa volt (2Mózes 25–27). (Károli Gáspár fordításában sittimfa szerepel, ami a héber kifejezés – shittah, többes számban shittim – átvétele. Az 1990-es újfordítású Bibliában helytelenül akácfa szerepel, ami azért zavaró, mert nem a nálunk ismert akácfáról vagy rokonáról van szó. A revideált új fordítású Bibliában már akáciafát találunk.)

Az akácia a hüvelyesek családjába tartozó változatos növénynemzetség, cserje vagy kisebb fa is lehet, kétszeresen összetett levelekkel. Közel ezer faja meleg égövi területeken él, Izraelben öt akáciafajt tartanak számon. A Biblia nem tesz különbséget az akáciafajok között, pedig nyilvánvalóan több fajt is használtak a különböző vidékeken. Az ősatyák és Mózes idejében a legfőbb építési faanyag volt, de tűzifának, szerszámnak és szent tárgyak készítésére is használták. Néhány jellemző faja:

 

Fehér akácia (Acacia albida)

A legmagasabb akáciafaj, Afrikában őshonos, de elterjedt Palesztina területén is, a Parti-síkságon és a Jordán völgyében, homokos és öntéstalajokon, vádikban él. Halványszürke törzse, fehér füzérvirágzata, vastag hüvelytermése van.

 

 

Ernyős akácia (Acacia tortilis)

Tövétől elágazó, 2-4 méter magas kis fa, koronája lapos, ernyő alakú. Halványsárga virágai fejecskevirágzatban nyílnak, hüvelytermése spirálisan csavarodott. Északkelet-Afrikában és az Arab-félszigeten őshonos, sivatagi növény, a Holt-tenger környékén is megtalálható.

 

 

Pusztai akácia (Acacia raddiana)

Kerekded koronájú, 4-6 méter magas kis fa, az ernyős akácia közeli rokona. Észak- és Kelet-Afrikában és az Arab-félszigeten őshonos, de a kevésbé forró sivatagokban él. A leggyakoribb akáciafaj Palesztina területén; a Negev-sivatagban, a Jordán völgyében, a Holt-tenger környékén, sivatagi vádikban és oázisokban is előfordul.

 

 

Források:

Fráter Erzsébet: A Biblia növényei (Scolar, Bp, 2017, 226–228., 244–250.)

Képek forrása: a növény nevére kattintva

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Természeti intelligencia menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/