Ódor Fanna böjti kötetét egy húsvéti írás zárja, és kacagó öröm.

Ezzel kívánunk minden kedves olvasónknak áldott Húsvétot.

 

 

Ódor Fanna
SZÍNE-VISSZÁJA
Böjti morzsák
Bódi Kati grafikáival

 

Ódor Fanna

Kelj fel!

 

Ráhel nagyon boldog volt, hogy ők is felmennek az ünnepre a templomba. Talán ez lesz az utolsó, hogy a szüleivel mehet, jövőre már biztosan férjhez adják. Utoljára lehet a gyermekek között. Persze, a nagylányok között fog menni, és tudja, hogy a fiúk figyelni fogják őket, de úgy érezte, ez még gondtalan zarándoklat lesz. Édesapja nagyon féltette őt, mióta majdnem elveszítette, de sokáig nem várhat a férjhezmenetellel.

Jeruzsálemben előkelő szállást kaptak, hiszen édesapja mégiscsak egy zsinagógai elöljáró volt, még ha messzi kis városé is.

Ráhelt, aki a kicsi vidéki zsinagógához szokott, mindig lenyűgözte a templom pompája. Mégis távolabbinak érezte a Mindenhatót itt, mint otthon. Túl sok volt itt az ember, és túl nagy a zsivaj. Az áldozatbemutatásokat sem szerette. Kisebb korában el is ájult, amikor látta, ahogy a bárányokat levágják. Azt gondolta, hogy Isten egy kegyetlen gyilkos, és félt Tőle. Ezt persze senkinek nem merte elmondani. Nem értette, miért kell bárány az Istennek, hiszen minden az Övé. Nekik, embereknek, kell a hús, mert enniük kell, de Isten nem eszik.

A páskavacsorát viszont szerette. Igyekezett nem gondolni a hús eredetére. Szerette a szabadulás történetét, a finom ételeket, és hogy együtt van a család és a rokonok. A főváros zaját is szerette, csak Istent nem érezte.

Őt otthon érezte, Kapernaumban. Legjobban azt szerette, amikor hajnalban kiment a Galileai-tó partjára, és nézte a végtelenbe nyúló vizet. Mindig azt gondolta, hogy kicsiny életének búját, bánatát egy-egy hullám messzire sodorja tőle, és a távolban kisimítja. Bárhogyan is háborgott a szíve, mindig békességgel ment tovább. Hitte, hogy a Mindenhatóval találkozott. Azt képzelte, hogy egyszer ő is felfekszik a vízre a part közelében, becsukja a szemét, aztán a hullámok lassan beljebb viszik, és mikor újra kinyitja szemét, a hatalmas Isten ölelésében találja magát. Ilyenkor nem félt az Istentől.

Egyszer majdnem megtörtént. Beteg lett. Nagyon beteg. Mindenki kétségbeesett körülötte, de ő nem félt. Becsukta a szemét, és úgy érezte, a hullámokon fekszik… olyan békességes volt minden… aztán kinyitotta a szemét, és egy olyan szemet látott meg, amiben benne volt a végtelen. Azt érezte, hogy megérkezett. Aztán hallotta a hangot, érezte a kezekből belé áradó erőt, és tudta, hogy mindez valóság, hogy mindig is jól tudta, csak még nem most van az ideje. Nem ő ment az Istenhez, hanem az Isten jött el hozzá.

Most viszont teljesen összezavarodott. Édesapja, Jairus mesélte, hogy borzasztó dolog történt: azt a Jézus nevű rabbit, aki őt visszahozta a halálból, istenkáromlás vádjával elítélték. Már végre is hajtották az ítéletet, átadták Őt a rómaiaknak, akik keresztre feszítették.

Ráhel kirohant. Egyedül akart maradni a gondolataival. Szombat volt, messzire nem mehetett. És különben is hová menjen itt? Hol érezheti itt az Istent?

Korán lefeküdt, és amikor lehunyta szemét, megint azt képzelte, hogy a hullámokon fekszik, és egyre beljebb, beljebb viszi a víz. Minden olyan békességes volt, mint édesanyja ringatása gyermekkorában.

Amikor kinyitotta a szemét, még sötét volt, de a madarak már készülődtek az új nap köszöntésére. Hirtelen felpattant fekhelyéről, és kiosont a házból. Mennie kell. Kell találnia egy helyet, ahol ugyanezt érezheti. Itt sajnos nincsen tópart, de kicsi szíve húzta valahová.

A hűvös miatt magára kerítette felsőruháját, és elindult a néptelen városban. Úgy tervezte, visszaér, mire a családja felébred. Itt nem kellett korán kelni, mint otthon, hiszen nem volt semmi dolguk.

Tópart híján csendes ligetet vagy kertet keresett. Arrafelé vette útját, amerre ilyet látott.

Szívében a békességet meg-megzavarta a kétségbeesés egy-egy hulláma: ha Jézus meghalt, akkor semmi sem igaz abból, amit érez. Akkor ki fogja várni őt? Maguk alá fogják temetni a hullámok?

Még a könnye is kicsordult erre a gondolatra.

A következő hullám az értetlenségé volt: hogyan halhatna meg az, aki másokat visszahoz a halálból? Márpedig őt visszahozta. Már ott voltak a siratóasszonyok. Ő halott volt.

Arra eszmélt, hogy lábai a temetőkert felé viszik őt. Lassan jött fel a Nap. A távolban pár árny vált kivehetővé, asszonyoknak látszottak. Megnyugtatta a gondolat, hogy nincs teljesen egyedül, de nem akart csatlakozni senkihez.

Az út feletti kis dombon a pálmafák alatt pár fügefa virított. Ráhel gyomra nagyot kordult. Felkapaszkodott hát a dombra, óvatosan, hiszen a még harmatos füvön kissé csúszott a könnyed saru. Letépett egy fügét, letelepedett a fa alá, és nézte maga alatt az utat. Aztán elnézett a messzeségbe, látta megcsillanni a napot a templom arany tetején.

Beleharapott a fügébe. Szemét lehunyta, és arcán a Nap melegét érezte. A nyers, édes gyümölcshús jólesően áradt szét szájában, és valami különös örömmel töltötte el.

Kinyitotta szemét, hogy megnézze, milyen füge ez, és mi olyan különös ebben a napsütésben. Pillantása az útra esett, ahol egy fehér ruhás férfi állt. A ragyogás Tőle jött. A szeméből, amit Ráhel olyan jól ismert, hiszen egyszer nagyon közelről látta.

Amint a kislány felismerte, a férfi elmosolyodott. Szája nem mozdult, mégis hallatszott a hangja, éppen úgy, mint akkor:

– Leányka, kelj fel!

Majd áldásra emelve sebhelyes kezét, továbbment az úton.

Ráhel felpattant ültéből, és kacagva szaladt a szállásuk felé.

 

 

 

Ódor Fanna új könyvében is megszólalnak a Szívöltöztetés című adventi kötetből ismert Réka és Anya, Papa és Dédike. Rajtuk kívül még sok szereplő és nézőpont jelenik meg a böjti morzsaszedegetésben. A kötet önvizsgálatra és empátiára késztető írásai mindennapi olvasmányunkká válhatnak akár nagyböjt idején, akár más, elmélyülésre szolgáló, lelki csendességet kívánó időszakban. A gyereknézőpontot megszólaltató írások pedig alkalmasak otthon vagy hittanórán való felolvasásra is a gyerekek számára.

Alábbiakban a kötet két indító írását közöljük, ami a nagyböjti időszak indító egyházi hagyományához kapcsolódik.

 

Ódor Fanna: SZÍNE-VISSZÁJA
Böjti morzsák
Bódi Kati grafikáival

Parakletos Könyvesház, 2024

 

Ódor Fanna

Hisztihagyó kedd

 

– Anya, mi az a húshagyó kedd?
– A böjt kezdete.
– És mi az a böjt?
– A húsvét előtti negyven nap, amikor igyekszünk még jobban Istenre figyelni.
– És ehhez el kell hagyni a húst?
– A böjt azt jelenti, hogy valami számunkra fontosat elhagyunk, lemondunk róla, hogy jobban tudjunk Istenre figyelni.
– Mert Isten nem figyel ránk, ha húst eszünk?
– De, Ő mindig figyel ránk. Inkább a mi figyelmünkről van szó.
– De én nem tudok jobban odafigyelni, ha nem eszem húst. És amikor éhes vagyok, akkor csak arra tudok gondolni, hogy mikor eszünk már…
– Nem csak hússal lehet böjtölni. Régen ez volt a szokás. De bármit elhagyhatsz, amiről úgy érzed, hogy az segít közelebb kerülni Istenhez…
– Megvan!!!! Nekem ez hisztihagyó kedd lesz. Szerinted kibírom negyven napig, hogy ne hisztizzek meg ne nyafogjak?
– Ne tervezz olyan hosszan! Minden reggel határozd el, hogy MA nem teszem. Akkor naponta kibírhatod.

 

Szívező szerda

Kicsi Réka a lábát lógázva ült a kopott padon, és nézte, ahogyan nagyapja a hamarosan kezdődő kerti munkákhoz készíti elő a szerszámokat. Iskola után mindig Boldi papának mesélt először, hiszen a szülei estig dolgoztak.
– Képzeld, Papa, a katolikus hittanosokat ma elvitték a templomba, és mikor visszajöttek, maszatos volt a homlokuk. Szóltam Zsófinak, de azt mondta, hogy nem szabad lemosni. Hamuval rajzoltak a homlokukra keresztet, de nem tudta, hogy miért, csak azt, hogy még ne mossa le.
Boldizsár jóízűen mosolygott a megfogalmazáson, és letette az ásót, amit élezett, mert tudta, hogy ez hosszabb beszélgetés lesz. A kislány mellé telepedve kezdte magyarázatát:
– Ma van hamvazó szerda. Tavalyi barka hamujával rajzolnak ilyenkor a katolikus papok.
– Hamuval? Miért nem csillámporral vagy liszttel? – kérdezte tágra nyitott szemmel a kislány.
– Hát a csillámpor elég furcsán venné ki magát – kacagott fel a férfi –, de a liszt nem rossz ötlet. Viszont a hamunak jelentése van. Ilyenkor ugyanis azt mondják: „Emlékezz rá, hogy porból lettél, és porrá leszel.”
– Az mit jelent?
– A Biblia azt írja, hogy Isten porból teremtette az első embert… és amikor meghalunk, a testünk elporlik – jött a magyarázat.
Réka egy kis időre elgondolkodott. A tavasz kezdete volt. A fák némelyike már rügyezett, a ház mögötti árnyékos részen hóvirágszőnyeg fehérlett, pár kismadár civódott hangosan a még csupasz ágak között. Nehéz volt a halálra gondolni, miközben az élettől pezsgő tájat nézte. Pár perc múlva megszólalt:
– Miért kell erre emlékezni? Azt szoktad mondani, hogy amikor meghalunk, az olyan, mint a tél, és utána jön az örök tavasz a Jóistennél. Akkor miért emlékezzünk a télre? Az szomorú lenne, ha nem lenne utána tavasz. Miért nem a tavaszra emlékezzünk?
– Te mire emlékeztetnéd az embereket, Kedves? – adta vissza a kérdést Boldizsár.
Réka szeme felcsillant. Úgy tűnik, már készen volt a válasz:
– Én szívecskét rajzolnék a kezükre, hogy mindig lássák. Arra emlékeztetné őket, hogy az Isten szeret minket.
– Remek ötlet! – mondta a férfi.
– Van is tetkós filcem, amivel a bőrünkre lehet írni – lelkesedett be a kislány.
– Kihozod? – kérdezte a nagyapja.
Réka eltátotta a száját, majd ujjongva mondta:
– Persze! És rajzolhatok rád szívet? Te meg nekem, jó?
– Naná! Hogy mindig emlékezzünk a legfontosabbra.

 

Hárman jönnek Napkeletről

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 

 

Vízkereszt

Közeledik vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, amit a római katolikus, evangélikus keresztények január 6-án ünnepelnek. Három eseményre emlékeztet az ünnep: a napkeleti bölcsek imádására, Jézus megkeresztelkedésére a Jordánban és Jézus első csodájára a kánai menyegzőn.

De kik is a háromkirályok, akiket a néphagyomány így tart számon, és inkább a karácsony ünnepéhez sorol? Elevenítsük fel a gyerekekkel közösen a napkeleti bölcsek történetét (Máté 2,1–12):

Honnan jöttek? Mit követtek? Hol keresték először a kis Jézust? Hol találták meg? Miért volt ez furcsa? Milyen ajándékokat hoztak neki?

 

Az evangélium nem említi a bölcsek nevét, hogy hányan voltak, pontosan honnan érkeztek. Azt sem, hogy királyok lettek volna. A drága, uralkodókhoz illő ajándék alapján feltételezték, hogy uralkodók voltak, a hármas szám is a három ajándékból ered. Nevük az 5-6. századtól tűnik fel, egy ravennai mozaikon, majd egy 8. századi kódexben: Gaspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Mágusok voltak, tudós emberek, akik a csillagok tudományához is értettek. Feltételezhető az is, hogy Babilonból érkeztek, ahol az évszázadokkal korábban fogságba hurcolt zsidók nagy számban éltek, és így az Izráel népének adott régi próféciát is ismerhették: „Csillag jön fel Jákóbból, jogar támad Izráelből.” (4Mózes 24,17)

 

Szélsodorta mágusok

Hogy jelennek meg a mágusok Kovács András Ferenc Vízkereszt című versében? (Kattints a címre.)

Olvassuk el, és idézzük fel a vers alapján a három mágus alakját. Vajon miért ilyen furcsák ezek az alakok? Milyen kifejezéseket használ a költő?

Milyen szerepe van a neveknek? Milyen kapcsolat van a név és a versszakban szereplő többi szó között?

Gáspár és Boldizsár esetében könnyen felfedezhetjük a gyakori alliterációt, illetve hangfestést (az adott hang/betű a szó elején vagy belsejében ismétlődik). Gáspár és Boldizsár után Menyhért szakaszában is felfedezhetjük a hangfestés nyomait.

Keressük meg együtt az ismétlődő hangokat/betűket:

 

Gáspár gajdolgat magába,
görcsös éneket hiába,
s görnyedezve támolyog.

 

Menyhért elmerengve battyog,
hátán messzi ócska batyuk,
köntösében csillagok.

 

Boldizsár balgán botorkál,
bodros bajsza barna perkál,
botján indaszalagok.

 

Mivé alakítja a hangokkal való játék ezt a három figurát? Milyen üzenetet hordoz ez a számunkra?

Belegondolhatunk abba is, hogy a bölcsek igen hosszú, kb. 1200-1500 km-es utat tettek meg, ha Babilonból érkeztek, ami teveháton is több hetes út lehetett. Ezalatt volt idő a töprengésre, merengésre, gajdolásra (éneklésre). Bár a költő inkább gyalogos zarándokoknak mutatja be őket, akik a hosszú úton bizonnyal elfáradtak, mégis kitartóan haladnak a céljuk felé.

 

Kovács András Ferenc Betlehemes című versében már megérkeznek és „királyul” hódolnak a kisded előtt (kattints a címre):

 

Három perzsa bölcs királyul
érkezik, s elébe járul,
hogy palásttal bétakarja!

Gáspár, Menyhárt s Boldizsár is
térdre hull hódolni máris –
Isten is, ha úgy akarja.

 

Mágus-bábok

A versek lapján milyennek képzelik a gyerekek a mágusokat? Készítsenek papír- vagy műanyagpohárból asztali bábokat, ami a mágusokat ábrázolja. Használhatnak színes papírt, textilt, fonalat, zseníliadrótot a bábkarakter alakításához. A mintaként bemutatott képen farizeust látunk, de ez alapján már nem nehéz a mágusok figuráját is megoldani.

Képek forrása

A bábok bemutatkozhatnak a saját versszakuk felolvasásával, akár meg is tanulhatják a gyerekek a versszöveget.

 

 

A bábok kézre húzható változata is elkészíthető, amivel az alakok imbolygó, „szélsodorta” mozgását még jobban be lehet mutatni.

 

 

 

 

 

 

Új esztendő, vígságszerző

Most kezd újulni.

Újulása víg örömet

Szokott hirdetni.

 

 

Hirdeti már a Messiást

Eljöttnek lenni.

Légyetek a nagy Istennek

Igaz hívei!

 

Alsó kék ég, felső kék ég,

Dicsérd uradat;

Urad áldjad, menny, föld, tenger,

Te megtartódat!

 

Megtartódnak, táplálódnak

Mondj hozsannákat.

Hozsánna néked, Úr Jézus.

Mondj jónapokat!

 

Áldott Jézus, dicső Krisztus,

Kedvezz népednek!

Bor-, búzával, bő terméssel

Látogasd őket!

 

Ormánság (Baranya)

 

Szövegforrás

Nyitókép forrása

 

 

 

 

Ó, szép fényes hajnalcsillag,
Ki a sötétségben ragyog.

Ragyog aranyos zászlaja,
Fénylik mennyország kapuja.

Kapu felett arany karszék,
Abban ül az Isten Fia.

Gyertek, fiúk, mi örvendjünk,
Pásztorokkal megjelenjünk!

Lássuk, mit adott az Isten
Hozzánk való szeretetben:

Egy kisgyermek szénán fekszik,
Jászoltól nem iszonyodik.

 

 

Karácsonynak éjszakáján mennyi változatban szólal meg a dicséret!
Mindegyik változat ringat. Mindegyik változat ígér jövőt.
Amiből megszülethet a mi reménységünk is.
Áldott Születésünnepet!

 

 

Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek:
A kis Jézus megszületett!

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos Szűz az anyja.
Lábaival ringázgatja,
Két kezével ápolgatja.

– Aludj, aludj, én kisdedem,
Aludj, aludj, én kisdedem!
Nem királyné a te dajkád,
Szolgálóból lettem anyád.

Nincs a Jézus ágyán paplan,
Jaj, de fázik az ártatlan!
Takargatja édesanyja
Dirib-darab posztókába.

Nincs a Jézusnak bundája,
Posztóba van bepólyázva.
Elveszett a báránykája,
Miből lett volna bundája?

Kirje, kirje, kisdedecske,
Betlehemi hercegecske,
Azért nekünk jót szereztél,
A pokoltól megmentettél.

magyar népdal, Tápé (Csongrád)

 

Nyitókép forrása

 

Adventi ablakok 1/2 – Ünnepi sütés-főzés

, , Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, természetismeret, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, családi alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 4Mózes 11,5; 2Sámuel 17, 27–29; Énekek 2,3.5; Máté 2,13–15; Lukács 1,26–38; János 21,9.13
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, kapcsolati, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, természeti
 • Tevékenység: Énekes játék vonulással, mozdulatutánzással, szógyűjtés mondatismétléssel; mézeskalács gyúrása, formázása és sütése, mézesformák készítése; illatos, ízes teák készítése és kóstolása; sütés-főzés: ünnepi menü a Biblia korából

 

Süssünk, süssünk valamit… (Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, kapcsolati, verbális-nyelvi)

Játsszuk el a Süssük, süssünk valamit című vonuló gyermekjátékot a teremben. A gyerekek sorba állnak, megfogják egymás kezét. A sor elejére áll a pedagógus, aki vezeti a sort, miközben a gyerekek éneklik a dalt (kottával együtt elérhető a címre kattintva). Éneklés és vonulás közben a sor csiga alakúvá tekeredik össze.

 

Süssünk, süssünk valamit,
azt is megmondom, hogy mit:
Lisztből legyen kerekes,
tölteléke jó édes.

Sodorva, tekerve,
túróval bélelve,
csigabiga rétes,
kóstoltam, jó édes.

 

A „Süssünk, süssünk valamit” mondatot alakítsuk át a tárgyat megnevezve sokféleképpen. A gyerekek sorban mondjanak egy-egy lehetőséget teljes mondattal. Pl.:

 

Süssünk, süssünk kenyeret!
Süssünk, süssünk kalácsot!
Süssünk, süssünk palacsintát!
Süssünk, süssünk kolbászt!
Süssünk, süssünk libacombot!
Stb.

 

A mondóka mézessütéshez átalakított változatát utánzó mozdulatokkal játszva mondogassuk (lisztszórás, mézcsorgatás, gyúrás, kóstolás, nyújtás, írókázás, sütőbe helyezés, kínálás stb.):

 

Süssünk, süssünk valamit,
azt is megmondom, hogy mit:
Lisztből legyen, mézes,
illatos és édes.

Vékonyra kinyújtva,
cukormázzal írva,
ünnepnapi mézes,
vendégtálon ékes.

 

Mézes sütik (Testi-mozgásos, természeti, vizuális-térbeli, kapcsolati)

Készítsünk a gyerekekkel mézeskalácsot, amihez találunk receptet az interneten, a cukormáz készítésével együtt, pl. a Katakonyhán (kattints a névre).

További mézesreceptek és -ötletek:

 

Saját tervezésű, illetve sablon segítségével kivágott mézesformákat is készíthetünk.

Érdemes sütőpapíron nyújtani a tésztát, így nem baj, ha letapad kicsit. A mintarajzot helyezzük a kinyújtott tésztára, majd éles késsel vágjuk körbe a formát. A felesleges tésztát távolítsuk el, a sütőpapírt a tésztaformákkal húzzuk át a tepsire, és már süthetjük is.

 

Teakóstoló (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati)

A mézeskalács mellé kiváló ital a tea. Tartsunk illatos teakóstolót.

Előbb vegyenek illatmintát a gyerekek az alapanyagokról, majd készítsünk néhány kancsónyi ízes teát fűszer- és gyógynövényekkel, gyümölccsel, mézzel ízesítve. Pl. (recepthez kattints a kiemelt névre):

 • Fahéjteák:
  • Narancsos fahéjtea (két teáskanál fekete tea, egy narancs héja, egy fahéjrúd, 6 dl víz )
  • Fahéjas mentatea (két teáskanál mentalevél, egy rúd fahéj, fél liter víz)
  • Mézes fahéjtea (egy evőkanál őrölt fahéj, egy liter víz, két evőkanál méz)
 • Gyümölcstea (két-három evőkanál gyümölcsteakeverék, egy liter víz)

 

Ünnepi étrend Mária konyhájából (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati)

Ajánlás a Bibliai szakácskönyv alapján, egy képzelt ünnepi menü Mária konyhájából:

Dávid sűrű bablevese (2Sámuel 17, 27–29)

Hozzávalók: 350 g fehérbab, 1,5 l víz, 1 tk. oregánó és kakukkfű, 1 tk. őrölt koriander és kömény, 1 tk. só, 1 aprított hagyma, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 2 ek. olaj, 1 ek. ecet, 1-2 tk. méz.

Áztassuk be a babot éjszakára, majd pároljuk 1-2 órán át együtt a kakukkfűvel, oregánóval. Törjük meg pürének. Adjuk hozzá a koriandert, köményt, sót. A hagymát, fokhagymát pároljuk üvegesre az olajban, majd keverjük el a babban a mézzel, ecettel együtt.

Friss kenyérrel, olívaolajjal nagyon finom. Készíthetjük bab helyett csicseriborsóval is.

Genezáreti sült hal (János 21,9.13)

Hozzávalók: 1 kg hal (édesvízi, vagy lazac, tőkehal), 450 g liszt, 0,5 l langyos víz, 0,5 tk. sütőpor (vagy szódabikarbóna), 0,5 tk. só, 1,25 l olaj a sütéshez.

Szeljük fel a halat 3×5 cm-es darabokra. 300 g lisztből, só, víz, sütőpor hozzáadásával keverjünk palacsintatésztát, és hagyjuk pihenni 1 órát. A halat forgassuk meg a maradék lisztben. Mártsuk meg a palacsintatésztában, és forró olajban süssük pirosra.

Citromkarikákkal, friss kenyérrel tálaljuk. Ajánlott mellé a saláta és más zöldféle is.

Egyiptomi póréhagyma saláta (4Mózes 11,5; Máté 2,13–15)

Hozzávalók: 1 cs. póréhagyma karikára szelve, 2,5 dl víz, 1 fej apróra vágott hagyma, 1 ek. vaj, 2 tk. őrölt fűszer (koriander, kurkuma, oregánó), 1 tk. só.

Pároljuk meg a vajban a vöröshagymát, adjuk hozzá a fűszereket, egy kicsit süssük át, hűtsük le egy kevés vízzel, sózzuk meg, tegyük bele a pórét. Gyenge tűzön pároljuk 15 percig.

Kiváló zöldségféle, bármilyen ételhez adhatjuk, a sült halnak is remek kísérője.

Názáreti sült alma (Énekek 2,3.5)

Hozzávalók: 4 közepes alma, 4 ek. méz, 4 ek. mazsola, 2 tk. fahéj, kevés vaj, kis pohár bor.

Vegyük ki a magházakat, töltsük meg mazsolával, mézzel. Tegyük kivajazott tűzálló tálba. Öntsük le az almákat mézzel, a bort öntsük alájuk. 180 fokon fél óráig süssük.

Forrón, tejszínnel tálaljuk.

Kép forrása

 

Jó étvágyat!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Adventi ablakok menüpont alatt.

 

Adventi ablakok 1/1 – Karácsony illata

, , Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  érzékszervi játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, óvodai foglalkozás, ünnepi műsorok, programok, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Lukács 1,26–38; Efezus 5,2; Filippi 4,18; 2Korinthus 2,14–16
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati, vizuális-térbeli, logikai-matematikai, verbális-nyelvi, egzisztenciális
 • Tevékenység: Érzékelő játékok: illatkereső, illatfelismerő; képzeletjáték: konyhai illatok ma és a bibliai korban, kis fűszerismeret; párhuzamos történet felolvasása: a konyha mamánál és az angyal Máriánál, beszélgetés; illatos adventi dekoráció készítése

 

Illatkereső – illatbújócska (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati)

Játsszunk illatkeresőt: Játék előtt jellegzetes illatú fűszereket, gyógynövényeket és gyümölcsöket helyezzünk el a szoba, terem vagy a lakás különböző pontjain (pl. fahéj, szegfűszeg, menta, narancs, citrom, lehet köztük teafilter is). Az erősebb illatúakat a szem elől el is rejthetjük. A gyerekek keressék meg, és gyűjtsék össze az illatforrásokat. Meg tudják-e mindet nevezni?

 

Illatfelismerő (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati)

Kis méretű műanyag poharak aljára tegyünk vattát, és csepegtessünk rá különböző illóolajokat, parfümöt, ecetet, citromlevet, vagy vizes vattára szórjunk pl. fahéjat, szegfűszeget, édesköményt (ánizst), borsmentát stb. Elhelyezhetünk bennük szárazon egy-egy karakteres illatú teafiltert is. A poharakat fedjük le sütőpapírral, amit befőttes gumival rögzíthetünk. A papírfedélbe közvetlenül játék előtt tűvel szurkáljunk lyukakat, amin keresztül bele lehet majd szagolni a pohárba.

A poharakat szám- vagy betűjellel jelöljük, amivel azonosítani tudjuk az illatokat. A gyerekek egymás után tehetnek illatfelismerő próbát a poharakkal. Ki tud az illatok közül többet megnevezni? (A tippjeit leírhatja.) Vagy: Ki tudja a megadott illatlistát a poharakkal azonosítani? (A listán szereplő nevek mellé kell odaírni a megfelelő pohár jelét.)

Forrás

 

A konyha illata (Vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai)

Játsszunk a gyerekekkel képzeletjátékot:

Képzeld el, hogy a nagyinál (vagy otthon) belépsz a konyhába, és az orroddal azonnal érzed, hol jársz. Ráadásul valami finomság készül éppen, aminek már messziről érezted az illatát. Miről lehet felismerni ezt az illatot? Milyen illatanyagokból áll össze?

Ha a konyhából benyitsz a kamrába, ott is jellegzetes illat fogad? Milyen illatokkal találkozol itt?

Képzeletben utazzunk vissza az időben jó kétezer évet, a Biblia korába. Milyen illatokkal találkozhattunk volna itt, ha belépünk egy egyszerű ház konyhájába? (Ahol nem voltak elkülönített helyiségek, a konyha, a lakószoba és hálószoba egy térben helyezkedett el.)

Tudjátok-e, milyen fűszer- és gyógynövényeket használtak, milyen zöldségfélét, gyümölcsöt fogyasztottak? (Pl. fahéj, kapor, kömény, menta, mustár; uborka, dinnye, vöröshagyma, fokhagyma; füge, datolya, szőlő, alma, gránátalma.)

 

Felismered a Bibliában is szereplő fűszereket? Elég, ha a párokat megtalálod a Fűszermemória című tankockán a memóriajáték szabályai szerint (elérhető a címre kattintva).

 

Adventi ablakok 1 (Verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális)

Folytassuk a képzeletjátékot. Lépjünk be előbb együtt Bori nagyi konyhájába a két kis unokájával, majd utazzunk vissza az időben, és kukkantsunk be egy názáreti ház konyhájába. Olvassuk fel Miklya Luzsányi Mónika páros történetét, amit középen megszakíthatunk néhány figyelemirányító kérdéssel.

 

A konyha ablaka

Bori nagyi sürgött-forgott a konyhában.

– Liszt, cukor, szódabikarbóna, tojás, margarin… Mi kell még? – állt meg egy pillanatra gondterhelten. – Hát persze! – csapott a homlokára. – Méz és fűszerek! Mézeskalácsot nem lehet méz nélkül sütni! A karácsonynak pedig mézeskalácsillata van: fahéj, szegfűszeg, szerecsendió.

Egy nagy tálban keverte össze a hozzávalókat, azután gyúrta, nyújtotta, majd kiszaggatta a tésztát. Volt, amit magvakkal díszített, de a többire nem tett semmit. Azután zsupsz, már mentek is be a sütőbe. Alig telt el pár perc, és csodás illat töltötte be a konyhát. Fahéj, szegfűszeg, szerecsendió. A karácsony illata.

Hirtelen kicsapódott a konyha ajtaja, és beszaladtak az ikrek, Borka és Dorka.

– A legjobbkor jöttetek! – ölelte meg őket Bori nagyi. – Éppen kisült a mézeskalács. Szeretnétek megkóstolni?

– Persze! – kiáltották az ikrek, és már nyúltak is a tálba. Bori nagyinak kérdeznie sem kellett, a hangos csámcsogásból világosan tudta, hogy jól sikerült idén is a mézeskalács.

Borka már nyúlt volna a következő sütemény után, de a keze megállt a tál felett.

– Mamika, ezek a mézesek miért ilyen csupaszok?

– Azért, hogy együtt díszítsük fel őket – válaszolta Bori nagyi, és már keverte is össze a tojásfehérjét a porcukorral, töltötte az írókába, és meg is mutatja az unokáinak, hogyan kell szép mintákat írókázni a mézesekre.

Amikor készen lettek, négy dobozba rakták a süteményt.

– Egy csomagot elvisztek haza, egyet a gyülekezetbe, egyet a szeretetotthon lakóinak szánok, ez a kis csomag pedig megmarad nekem.

– De miért a legkisebb csomag a tiéd? – kérdezték az ikrek. – Te nem szereted a mézeskalácsot?

– Dehogynem – nevetett Bori nagyi –, de azt még a mézesnél is jobban szeretem, ha megajándékozhatok valakit.

– Ó, ezt tudjuk, tudjuk! – harsogták a kislányok, és összemosolyogtak, mert Bori mami zsebében mindig lapult valami kis meglepetés.

– De karácsonykor még jobban szeretek ajándékozni, mint máskor. És tudjátok miért?

– Igeeen! – kiabálták a lányok lelkesen. – Mert az a szeretet ünnepe!

– Így igaz – bólintott Bori nagyi. – Isten szeretetének ünnepe, aki a legnagyobb ajándékot adta nekünk Jézus születésével: az örök életet.

 

Bori nagyinál milyen illata van a karácsonynak? Milyen illata lehetne még? Nálatok milyen illatú a karácsony?

És a szeretetnek milyen „illata” van? Miről lehet már messziről felismerni? (Vö. Filippi 4,18)

Most ellátogatunk oda, ahova Isten szeretete különös módon érkezett:

 

Angyal a konyhában

Mária a konyhában tett-vett. Boldog volt. Szerelmes. És a szerelme, József, hamarosan feleségül veszi. Biztosan gyönyörű menyegzőjük lesz, hét napra szóló, ahogyan az szokás. Vagy ha nem is hét napra, legalább háromra. Mert bizony nem voltak túl gazdagok, és egy hét napra szóló lakodalom igen drága mulatság. Mária éppen azon gondolkodott, hogyan fogják egész Názáretet jól tartani három napig, mert az esküvőjükre biztosan eljön az egész falu. Ám ekkor valami zajt hallott.

Megfordult, és hirtelen levegőt venni is elfelejtett. Egy angyal állt előtte.

– Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! – szólt az angyal. Mária megdöbbent a köszöntésen, de nem ért rá sokat gondolkozni, mert az angyal folytatta:

– Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd.

Mária nem egészen értette, hogy miről beszél az angyal. De meghajtotta fejét, és ezt mondta:

– Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem a beszéded szerint!

Kép forrása

Mire készült, készülődött Mária a konyhában? Miért volt meglepő az angyal megjelenése, köszöntése és üzenete? Miért volt „Istennek kedves illat” Mária válasza? (Vö. Efezus 5,2)

 

Illatos adventi dekoráció (Vizuális-térbeli, természeti)

Készítsünk illatos ünnepi dekorációt, ami egész adventben kint lehet a teremben, a lakásban.

Néhány ötlet, ami további ötleteket indíthat el:

 

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Adventi ablakok menüpont alatt.

 

Réka és a nagyapja cseresznyét szedtek a kertjükben. A kislány a közelgő ünnepre gondolva kérdezősködni kezdett:

– Papa, pünkösdkor mit csinált Jézus? Mert karácsonykor megszületett, nagypénteken meghalt… ugye, jól mondom? – majd amikor a férfi bólintott, folytatta. – És húsvétkor feltámadt. Aztán felment az Apukájához, aki a mi Apukánk is… – itt megint megakadt kicsit, felnézett a nagyapjára – és… és mit csinált utána?

– Figyelj csak, Kedves! – fogta két kezébe a férfi unokája kezecskéit. – Amikor tavaly elutaztunk a mamával, hiányoztunk neked?

– Nagyon! – vágta rá azonnal.

– És sírtál is?

– Nem. Nem sírtam, mert tudtam, hogy visszajöttök. És hallgattam a meséket, amiket felolvastál nekem. Meg beszéltünk telefonon… – mondta emlékei között kutatva. – Olyan volt, mintha velem lennél. Sokszor úgy aludtam el este, hogy a mesédet hallgattam, és reggel újra meg kellett hallgatnom, mert belealudtam – csacsogott, és apró, hófehér fogacskái csak úgy csillogtak. –Velem volt belőletek egy darab – mondta olyan hangsúllyal, mint aki végkövetkeztetésre jut valamivel kapcsolatban.

– Jaj, de szépen mondtad! – dicsérte meg nagyapja. – Ismételd meg, kérlek!

– Velem volt belőled egy darab – mondta Réka, most már csak a férfire fókuszálva.

– Pontosan ezt tette Jézus. Elküldte a Szentlelket, hogy velünk legyen Belőle egy darab. Ez történt pünkösdkor.

– Papa, benned van Szentlélek? – faggatózott tovább Réka, és most már valóban szedte is a cseresznyét.

– Igen, bennem is és benned is van Szentlélek, Kedves – mondta most már komolyan a férfi. – A szívünk lehelete az. Ha a szívedben ott van a Jóisten, akkor a szádon olyan szavak jönnek ki, amik kedvesek, szeretettel vannak teli. – Pici gondolkodás után megkérdezte: – Ez milyen fa?

– Cseresznyefa – vágta rá Réka kérdő tekintettel, mert gyanús volt neki, hogy ennyire kézenfekvő a válasz.

– Honnan tudod? – jött a következő kérdés.

– Hogy cseresznye van rajta. Azon – mutatott a másik fára – már látszanak a pici almák, mert az almafa.

– Pontosan. Jézus azt mondta, hogy a gyümölcseiről lehet megismerni a fát. A cseresznyefán mindig cseresznye fog teremni, az almafán mindig alma. Ha az életed gyümölcsei jók: kedvesen beszélsz, szeretettel fordulsz mindenki felé, helyesen gondolkodsz, akkor jó fa vagy. Az pedig csak úgy lehet, hogy benned van Isten, mert Ő a Jóisten, Ő maga a jóság. Érted, Kedves?

– Igen. Értem. Papa, akkor benned tényleg ott van a Szentlélek.

– Benned is, Kedves, benned is – biztatta a kislányt a férfi.

– És nem fogy ki? – kérdezte aggodalmasan. – Tudod, mint a benzin a kocsiból…

– Hát, a kocsit is tankolni kell….

 

 

Nyitókép forrása

Cseresznyés lepény recept

Mini cseresznyés pite muffinformában

 

 

 

 

Krisztus, ártatlan Bárány,
ki miértünk megholtál,

A keresztfa oltárán nagy engedelmes voltál.
Hordozván bűneinket,
Te váltottál meg minket:
Irgalmazz nékünk, ó, Jézus!

 

forrás

 

Krisztus feltámadott,
Kit halál elragadott,
Örvendezzünk, vígadjunk,
Krisztus lett a vígaszunk,
Alleluja!