06-1. Mesterségem címere…

,
Labdastaféta mondókaritmusban; mímes mesterségkitaláló játék; történetolvasás: egy korabeli zenészcsalád élete; hangszerjáték, éneklés táncmozgással; egy különös foglalkozás: a siratóasszony 

05-6. Csak egy szót szólj

,
Bibliai szövegtanulmány, beszélgetés, írásbeli jellemzés: a százados jellemvonásai; szókereső, szövegkiegészítő és keresztrejtvény; kreatív írás: kapernaumi hírek

05-5. A római százados hite

,
Ujjpárbaj, szempárbaj; szemközt a halállal: beszélgetés, történetolvasás; imádság megfogalmazása írásban, énekelt imádság

05-4. Istenek és az egy Isten

,
Görög és római istenalakok; az egy Isten és a Semá Jiszráél, szövegkiegészítés, igés karszalag készítése; virtuális zsinagógalátogatás

05-3. Kinek a hatalma?

,
Védelmi alakzatok, összehangolt mozgás alakzatban; történetolvasás, beszélgetés: mi történt a zsinagógában; énektanulás, éneklés

Te ismersz engem

Játékos hittan 3. – E-könyv (PDF)

05-2. Pajzsok védelmében

,
A római hadsereg felépítése, a légionárius fegyverzete; papírpajzs és -kard készítése; pajzsalakzatok alakítása, összehangolt mozgás alakzatban

05-1. Katona-iskola

,
Katonasággal, sporttal járó szenvedés- és fájdalomtűrés; történetolvasás, beszélgetés: katonaélet a római hadseregben; mozgásos játékok: erő- és ügyességpróbák

04-4. Halak hálója

,
A hal és háló szimbolikája, hálóvetés, halfogás dramatikus játékkal; papírhalak, papír- és fonalháló készítése, hálófelület alkotása halakkal