Új esztendő, vígságszerző…

, ,
Új esztendő, vígságszerző Most kezd újulni. Újulása víg örömet Szokott hirdetni... – Áldott Jézus, dicső Krisztus, Kedvezz népednek! Bor-, búzával, bő terméssel Látogasd őket!

18. Állati csoportjátékok szilveszterre

,
Ön- és társismereti játékok; hiányos igék és állatnevek párosítása; karakterlapok készítése; karaktertotó és -barkochba, karakterkiváltó játék, karaktertánc; mímes-dramatikus játékok

A szeleknek fényes szárnyán – kolinda

, ,
A szeleknek fényes szárnyán, A föld felett bátran szállván zengedezzünk néked, szép csillag! – Áldott születésünnepet kívánunk minden olvasónknak!

17-2. A jászol állatai

,
Meseolvasás, beszélgetés; filmrészlet ugrándozó bárányokról, meseillusztráció rajzolással, festéssel; zenehallgatás, énektanulás; ugrándozás énekszóra és/vagy zenére

17-1. Ökörke, szamárka

,
A születéstörténet igei kapcsolata és ábrázolása; betlehemi dalok, versek, történetek olvasása, állatok szerepének felismerése; kreatív írás: ökör és szamár imája; papírbetlehem: ember- és állatalakok

16-2. Szamárfülek, szamárdolgok

,
Szamaras mondókák ritmizálása, soralkotó nyelvi játék; mozgásos ügyességi játék, egyensúlyozó gyakorlatok; bibliai történet dramatizálása; szent család ábrázolások; önismeret, szamárfül-titkok

16-1. Mint a szamár – szamárközelben

,
Biblia- és természetismeret: a szamár tulajdonságai, a szamár őse; szamaras szólások értelmezése; szamaras mese és vers olvasása, beszélgetés

15-2. Saspróbák

,
Természetfilmek: repülni tanuló sasfiókák; sascsalád pantomimmozgással, képi ábrázolással; érzékelő- és megfigyelőjátékok; jelenségek értelmezése, beszélgetés; éneklés, szimbólumértés, dinamikus előadásmód

15-1. Sasok és pusztai társaik

,
Pusztában élő ragadozó madarak, madártulajdonságok; madárképek: madármemória, gyorsasági sorrend; sas-totó, kvízjáték