07-5. Taníts minket…

,
Jézus imatanítása és példázata, beszélgetés az imádságról, imatémákról; versolvasás, beszélgetés a hálaadásról; hálaadó imádság szóban és képalkotással

07-4. Egy csodauzsi

,
Számoló mondóka, számlálás mozgással, csoportalkotás; számlálás kis csoportokban; halas szendvicsek készítése, vendéglátás; mondókák mímes játékkal, versimádság

07-3. Baráti körben

,
Tanítványsoroló mondókák; csoportjáték: kiszámoló, tenyértorony-építés; tenyérnyom-alakzatok csoportmunkában

07-2. Gyertek velem

,
Fogyó-gyarapodó kérőjáték, elhívásjáték; történetmesélés: tanítványok elhívása; színes halformák készítése, halak elhelyezése hálóban

07-1. Barátságkuckó

,
Barátság-ige; kapcsolatépítő játékok; versolvasás, beszélgetés, barátságrajz; egy különös barát meséje; tengerészlépés gyakorlása

06-6. Kisokos – kisbölcs

,
Nyelvjátékos találós kérdések; találós négyzet: kérdés lóugrással; beszélgetés életbevágó kérdésekről; labirintus rajzolása, modellezése, labirintusjárás

06-5. Történet a templomban

,
Beszélgetés a templomokról, templomtúra; templomlátogatás, énektanulás, történetmondás a templomban; éneklés mozgással, ritmuskísérettel, szóló-kórus párbeszéddel; virtuális templomtúra

06-4. Jézus gyerekkora

,
Hogyan éltek a gyerekek Jézus korában; gyerekjátékok rongylabdával, kavicsokkal; képalkotás spatulával; betűsüti készítése, betűkirakó, betűkóstoló

06-3. Templomkuckó

,
Oltáros arcmutogató; harangozó mondókák mozgásos ritmusjátékkal; beszélgetés templomi élményekről, templomrajz; templommodell építése; séta egy templomhoz