A csodálatos kereszt

, , Életkorok:  ifis, felnőtt, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  ifjúsági alkalmak, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, 
Multimédia:  hanganyag, 

 

Eredeti szöveg:

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

Forbid it, Lord, that I should boast,
Save in the death of Christ my God!
All the vain things that charm me most,
I sacrifice them to His blood.

See from His head, His hands, His feet,
Sorrow and love flow mingled down!
Did e’er such love and sorrow meet,
Or thorns compose so rich a crown?

Were the whole realm of nature mine,
That were a present far too small;
Love so amazing, so divine,
Demands my soul, my life, my all.

Isaac Watts (1707)

Szöveg forrása

Kép forrása

Az Amikor rátekintek a csodálatos keresztre című himnuszt Isaac Watts írta; 1707-ben jelent meg a Himnuszok és lelki énekek című könyvben. Csak átfogalmazott bibliai szövegeket használ, a második versszak Pál apostol gondolatára épül a Galata 6,14-ből: „Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára.”

Isaac Watts (1674–1748) angol protestáns (kongregacionalista) gyülekezeti vezető, teológus és himnuszköltő, akinek mintegy 750 himnuszt tulajdonítanak. „Az angol himnusz keresztapjaként” emlegetik. A református énekeskönyvben is szerepel népszerű „Úr lesz a Jézus mindenütt” kezdetű himnusza (398. dicséret).

Új magyar fordítás, mely a dalformát előtérbe helyezve készült:

Sandro Botticelli: A keresztet hordozó Krisztus

Ha látom a kereszt jelét,
hogy meghalt a dicső Király,
gazdagságom csak veszteség,
büszkeségem szégyenre vált.

Más dicsekvést ne hagyj, Uram,
mint hogy értem halt Krisztusom!
Mi elbűvöl, hiába van,
az Ő vérének áldozom.

Lásd homlokát, lábát, kezét,
bánat, szeretet járta át!
Sajgott-e már szeretet így,
tövisből fontak-e koronát?

Lenne bár enyém a világ,
ajándéknak az sem elég;
lelkem, életem adom át
az isteni szeretetért.

Miklya Zsolt fordítása, lektorálta Abrudán Katalin