06-1. Lélek-próba: Ki ül a trónon?

,
Képek és párhuzamok a Bibliából; igaz-hamis állítások megítélése, torz információk szűrése, javítása; zsoltárszövegek kreatív feldolgozása: szövegírás, zenei kíséret, ének; képzeletjáték, képalkotás választott technikával

05-2. Oroszlán-próba: Oroszlánverem

,
Ókori oroszlánábrázolások; fogójáték szerephelyzetben; érzékelő- és reflexjáték, mímes-mozgásos játék; papírmaszk készítése, pantomim-, hang- és szoborjáték; asztali bábok készítése, történet újramesélése bábjátékkal

05-1. Oroszlán-próba: Oroszlánverem

,
Bibliaismeret, kortörténet; a történet újrafogalmazása; zsoltárhallgatás, zsoltáréneklés; hallásjáték, szövegrekonstrukció; érvelés, vita; drámajáték negatív és pozitív érzelmekkel; törvényalkotó játék, értéksorrend

04-2. Kéz-próba: Írás a falon

,
Szórejtvények megfejtése, alkotása; versolvasás, játékos önvizsgálat, kreatív írás, képalkotás; meseolvasás, az igazságtevés helyes módszere; sokrétű Ki mit tud; zenehallgatás, énektanulás, éneklés hangszerkísérettel

04-1. Kéz-próba: Írás a falon

,
Bibliaismeret, történetnyomozás; szó- és szólásmagyarázat; játékos méréspróbák; lelki, kapcsolati értékek, élethelyzetek dramatizálása; üzenetátadás bőrérzékeléssel és árnyképírással

03-2. Tűz-próba: Tüzes kemencében

,
Mozdulatváltó játék; érzelemkifejező hangjáték; téri tájékozódó csoportjáték; három férfi a forró vallatószékben; hangszerkészítés; 137. zsoltár: zenehallgatás, énektanulás, vershallgatás, imádság írása

03-1. Tűz-próba: Tüzes kemencében

,
Babilónia istenei, istenábrázolások; a bálványtilalom igéi, tudósítás két nézőpontból; könyökmérték; szoborkereső séta, szoborkarakter-játék; szoborépítés, mímes-mozgásos játék és szoborbemutató

02-2. Álom-próba: A király álmai

,
Életfakép és párhuzamai, összehasonlító igetanulmány; életfagaléria, életfakollázs; projekciós csoportjáték, álomtörténet; versolvasás, dalhallgatás, illusztráció, álomkollázs; ima az álmainkért, zsoltár és versima; álmok a jövőről, zsoltárének, zenehallgatás

02-1. Álom-próba: A király álmai

,
Bibliai nevek jelentése, szóalkotás; történetnyomozás, álomlogika; az álomszerkezet ugróiskolája; városismeret, városvideó szinkronizálása; toronyépítés, függőkertépítés