10. Aki nem hajt térdet

, Életkorok:  , alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  teológia, exegézis, módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Eszter 3
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Érvek gyűjtése csoportmunkában; beszélgetés a tiszteletadás formáiról, értéklista; naplóírás, reflexió szerephelyzetben

 

Mordokaj segítségével sikerült leleplezni a királyi udvarban egy összeesküvést, és a folytatásban azt olvassuk: „Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérós király az agági Hámánt, Hammedátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető emberénél.” Tehát nem Mordokaj kapott jutalmat, hanem az agági Hámán. Hogy miért, azt a történetből nem tudjuk meg. Az sem derül ki pontosan, hogy vajon miért nem hajtott térdet Mordokaj a főméltóságra emelt Hámán előtt. A gyerekek mit gondolnak erről, ha hallják vagy olvassák a történetet?

 

Miért nem hajolt meg? (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Kis csoportokban olvassák el a gyerekek Eszter könyve 3. részét, és vitassák meg, gyűjtsenek érveket amellett, hogy Mordokaj miért nem hajolt meg Hámán előtt. A közösen gyűjtött érvek alapján fogalmazzanak meg szóban vagy írásban egy érvelést, ami Mordokaj tettét magyarázza.

Kép forrása

Az írásmagyarázók sem értenek egyet:
Van, aki a Hámán előtti térdhajtást a bálványimádással hozza összefüggésbe (hasonlóan a Dániel könyve 3. részében olvasott történethez). Valószínűbb azonban az a magyarázat, ami a Hámán neve előtt álló „agági” jelzőből von le következtetéseket. Agág amálék népének királya volt, akit Saul győzött le, és Sámuel próféta koncolt fel (1Sámuel 15). Az ellenségeskedés a két nép között azonban még régebbi gyökerű: a pusztai vándorlás idején amálék népe támadta meg az izraelitákat, akik Isten segítségével tudták legyőzni őket (2Mózes 17,8–16). Amálék és Izrael népe között ettől kezdve az ellenségeskedés nem múlt el, sőt isteni átokkal, igékkel is meg lett erősítve (vö. 2Mózes 17,16 és 5Mózes 25,17–19). Nem csoda hát, hogy Mordokaj nem hajtott térdet egy amáléki előtt. (Forrás: Jubileumi kommentár I/492–493. o.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Eszter 2,21–23
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, kapcsolati
 • Tevékenység: Hallásjáték, fogójáték, kacsintós játék

 

Hallgatózó (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

Mordokaj valószínűleg kihallgatta az őrök beszélgetését, így leplezte le az összeesküvést. No de az összeesküvők biztosan nem kiabálták ki a titkukat. Úgyhogy Mordokajnak igencsak hegyeznie kellett a fülét ahhoz, hogy kiderítse, kik lehetnek az összeesküvők. A gyerekek álljanak párba egy lépés távolságra egymással szemben, és különböző szavakat esetleg mondatokat suttogjanak egymásnak. Egyszerre több pár is játszik, de közülük csak egy pár az összeesküvő, ezt cédulahúzással sorsolhatjuk ki (mindenki húz, az összeesküvő pár céduláján egy jel található). Az összeesküvők úgy beszélgetnek, hogy szavaik közé a merényletre utaló kifejezéseket is közbeszőnek. Mordokaj körbejár, hallgatózik, és megpróbálja kitalálni, kik lehetnek az összeesküvők.

Másik változat, ami inkább a hangzásra, mint a jelentésre épül: Minden pár általános témáról beszélget, de az összeesküvők időnként kiejtik a király nevét: Ahasvérós. Vajon Mordokaj kihallja-e a nevet a beszélgetések közül. (Kezdhetjük a játékot suttogva, és ha nehéz a felismerés, válthatunk normál hangerőre.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Eszter 2,21–23
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai
 • Tevékenység: „Akasztófa” betűjáték, titkos üzenetváltás kódolt jelnyelven, történetírás udvari nézőpontból

 

Akasztófa (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Fontos, hogy ennél a játéknál úgy meséljük el az igeszakaszban leírt történetet, hogy ne mondjuk ki az őrök nevét!

Ha fontos pozícióban lévő emberek elárulják a királyt, netán merényletet követnek el ellene, az általában több ember életét követeli. Mordokaj tehát nemcsak Ahasvérós király életét mentette meg azzal, hogy leleplezte az ellene szőtt összeesküvést, hanem vélhetően többekét.

A királyi testőrség katonái

forrás

Kik voltak az összeesküvők? Nevüket keressük az úgynevezett „akasztófa” játékkal, amit általában ismernek és szoktak is a gyerekek játszani. Ha mégsem, a Wikipédián megtaláljuk a szabályait.

A játék során az összeesküvő őrök nevét kell kitalálni az osztálynak. Természetesen ezt csak vak tippeléssel lehet. De Mordokaj nélkül a királyi udvarban is csak találgatni lehetett volna, hogy ki lehet az áruló. A csoportnak hány „életbe” kerül kitalálni az összeesküvők nevét?

A játékot játszhatjuk az akasztófa játék szabályai szerint a táblán, de ha van interaktív táblánk, akkor használhatunk konkrét tankockát is.

A Worwall tankockáján egy élet 7 szívből áll. Ha mind a hét szív elvész, akkor egy élet elvész: nem sikerült kitalálni az őr nevét. Újraindítással egy következő élet lehet a tét.

A Learning apps tankockáján a rossz tippeknél egy virág hullajtja le a szirmait. Tíz szirmából legalább egyet meg kell őriznie, hogy ne vesszen el.

A tankockák játékai már humánusabbak, nem ábrázolják az akasztófát és az akasztott embert, mert megzavarhatja a gyerekek nyugalmát. A történetmondás során mi se menjünk bele az akasztás technikai részleteibe, de mivel a téma többször előkerül Eszter könyvében, jó ha tudjuk, hogy az ókori kelet népeinél, többek között Perzsiában is, az akasztás vagy fára függesztés nem a hurok általi halált jelenti, mint az európai kultúrában. Ez a halálnem megegyezik az európai karóba húzással. Bővebben lásd a Keresztyén bibliai lexikon akasztás szócikkét:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Eszter 2,19–20
 • Intelligenciatípus: Természeti, vizuális-térbeli, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális
 • Tevékenység: Beszélgetés szokásokról, értékekről, ruhatervezés, ön- és társismereti játék, értéksorrend kialakítása csoportmunkában

 

Szűz lányok ruhái (Természeti, vizuális-térbeli)

A 19. versben azt olvassuk, hogy másodszor is gyűjtöttek szűz lányokat a király háremébe. Nagyobb gyerekekkel beszélgessünk arról, mit jelent a „szűz”, és milyen értéke volt a szüzességnek a Biblia korában.

Dávid király lányáról azt olvassuk: „Támáron tarka ruha volt, mert ilyen köntösbe szoktak öltözni a király szűz lányai.” (2Sámuel 13,18) Tehát abban a korban a szűz lányokat már a ruházatukról is fel lehetett ismerni.

A királyi menyegzőről így szól a zsoltár: „Csupa dísz a királylány odabent, arannyal van átszőve ruhája. Hímzett ruhákban vezetik a királyhoz, szüzek, barátnői követik, így vonulnak hozzád.” (Zsolt 45,14–15)

Jézus pedig így festi le a virágok szépségét: „Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is.” (Máté 6,28–29)

Tervezzetek a perzsa király háremébe hívott szűz lányok számára színes, virágszínekkel vagy virágmotívumokkal díszített ruhákat. Ami kifejezi a lány tisztaságát és virághoz hasonlítható szépségét is.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

06. Királynő-próba

, Képesség területek: 
Szervezési formák: 
 • Alapige: Eszter 2,1–18
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: királyi párválasztás, pályázati tanácsok és egy nagy kívánság

 

Te leszel a királynő, mert… (Kapcsolati)

Királyi párválasztó játék, amihez a gyerekek álljanak körbe. Mindenki találja ki, kit szeretne a királynőnek/királynak maga mellé. Szemkontaktussal vegyék fel a kapcsolatot, és ha tekintetükkel elfogadják egymást párnak, menjenek oda egymáshoz, a következő mondattal: Te leszel a királynő/király, mert… – Egészítsék ki a mondatot egy olyan kifejezéssel, amely szerintük jellemző a választott párjukra, és igazán király tulajdonság.

 

Hogyan nyerd el a király szívét? (Önismereti, egzisztenciális)

A gyerekek kis csoportokban írjanak tanácsokat a pályázó lányoknak arról, hogyan nyerjék el a király szívét. A tanácsokat állítsák fontossági sorrendbe.

Majd a csoportok számoljanak be egymásnak tanácsaikról. Vannak-e azonos, hasonló, illetve eltérő tanácsok?

A csoportlisták alapján összeállíthatunk egy közös értéklistát is a királynői „pályázatokhoz”.

Kép forrása

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

05. Perzsa udvari élet

, Képesség területek: 
Szervezési formák: 
 • Alapige: Eszter 2,1–18
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: zenehallgatás, mozgás zenére, uzsonnakészítés gyümölcsökből, illatos testápoló készítése

 

Zene a palotában (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Az óperzsa idők zenéjéről keveset tudunk, annyi azonban bizonyos, hogy Dárius és Ahasvérós (Xerxész) király udvarában is több mint száz főtt tett ki a zenészek és a táncosok száma. A kutatók az iszlám hódítás előtti perzsa zene alapján próbálják meg rekonstruálni a Perzsa Birodalom zeneiségét. A YouTube videón egy ilyen kísérletet hallgathatunk meg a gyerekekkel:

Először hallgassák meg a gyerekek behunyt szemmel a felvételt, majd mindenki mondja el, hogy mit látott, mit érzett a zene hallgatása alatt.

Majd hallgassuk meg újra a zenét, és a gyerekek szabadon mozogva improvizáljanak rá valamilyen mozgásformát.

Végül próbáljunk megalkotni egy közös táncot: a videó első szakaszában egy menetelős, katonai táncra, a második részében pedig egy körtáncra lesz lehetőségünk.

Csoportmunkában is dolgozhatnak a gyerekek, amikor a zene egy-egy részletére kell kiscsoportos munkában mozgásos, táncos koreográfiát kitalálniuk.

 

Királyi uzsonna (Természeti, testi-mozgásos)

Készítsünk együtt a gyerekekkel királyi uzsonnát olyan gyümölcsökből, amelyeket Eszter is ehetett a perzsa udvarban: szőlő, narancs, gránátalma, füge, datolya, dinnye, alma, dió, mandula, fán termő eper. Gyümölcssalátához édesítőszerként – módjával – mézet használhatunk.

 

Szépítkezés, természetesen (Természeti, testi-mozgásos)

Az ókori keleten igen fejlett volt a kozmetikumok készítése. Sajnos kevés recept maradt ránk, de azt tudjuk, hogy oliva- vagy argánolajba keverték bele az illatos olajokat. Ilyen egyszerű kozmetikumot mi is keverhetünk a gyerekekkel.

Hozzávalók:

  • 15 ml argánolaj
  • 15 ml nyersen sajtolt, szűz olivaolaj
  • 15 ml mandulaolaj
  • néhány csepp rózsaolaj

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Eszter 2,1–18
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: újságcikk írása, illusztráció készítése, ékíráspróba, ruhatervezés

 

Királyné kerestetik (Verbális-nyelvi)

Olvassátok el Eszter második könyvét, és írjatok egy újságcikket arról, milyen volt a királyné-jelöltek élete Ahasvérós palotájában. A cikkhez rajzos illusztráció is készülhet (lásd alább a tankockát).

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Eszter 1,1–22
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Kreatív írás, vita szerephelyzetben, projekciós és drámajáték

 

Meghívólevél (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

Írjátok meg a király meghívólevelét a főuraknak.

 

Saját perzsa nevem (Önismereti, verbális-nyelvi)

Eszter első könyvében sok név szerepel (lásd a zenei intelligencia feladatánál). Neked melyik tetszik a legjobban, és miért? Válassz vagy alkoss magadnak egy perzsa nevet, és mondd el, hogy szerinted mit jelent. Meg is indokolhatod, hogy miért pont ezt választottad.

 

Mit mond a név? (Egzisztenciális, verbális-nyelvi)

A perzsa nevek, csakúgy, mint a héberek, sokszor utaltak saját istenükre vagy istenük valamelyik tulajdonságára. Sajnos nem tudunk óperzsa nyelven, de az Eszter első könyvében szereplő perzsa nevekkel eljátszhatunk még egy kicsit. Olvasd el ezeket a neveket, és képzeld el, hogy mind a perzsák istenére vagy valamelyik tulajdonságára utal. Mely nevek lehetnek ezek, és mit fejezhetnek ki?

Miután eljátszottunk a nevekkel, utánanézhetünk a perzsák vallásának, aminek középpontjában a JÓ istensége áll. Lást többek között a Wikipédia szócikkét az Óperzsa Birodalom vallásáról.

Iráni vallási szimbólum a perszepoliszi palota falán
forrás

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Eszter 1,1–22
 • Intelligenciatípus: Természeti, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Téma, tevékenység: Perzsia régen és ma, térképek megfigyelése, zenehallgatás, ritmusjáték perzsa nevekkel, szoborjáték: a történet fő részei

Ahasvérós országa (Természeti, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi)

Ahasvérós királyt hagyományosan a nagy perzsa uralkodóval Xerxesszel azonosítják (uralkodása: Kr. e. 486–465). A gyerekek keressék ki Eszter első verséből, hogy mekkora volt Ahasvérós király birodalma. Azután mutassuk meg a gyerekeknek a birodalom térképét.

Térkép forrása

A gyerekek kis csoportokban gyűjtsenek minél több olyan országnevet, amely ma ezen a területen helyezkedik el.

Majd mutassuk meg a gyerekeknek a nagyítható világtérképet, nagyítsunk rá a vizsgált területre, és gyűjtsük össze közösen, hány ország fekszik most Xerxész egykori birodalmának területén.

Világtérkép országokkal

Felső tagozatos gyerekekkel beszélgethetünk arról is, hogy miért „hibás” a világtérkép? Vajon miért nem tartalmazza az Iszlám Állam által elfogadott területeket? (Mert a világpolitikai hatalmak nem ismerték el hivatalos államként.)

Nézzük meg az Iszlám Állam térképét (a térkép a 2015-ös állapotokat mutatja, azóta jócskán csökkent az Iszlám Állam területe). A gyerekek keressék meg, mely országokat kebelezte be a szélsőséges iszlám szervezet? Beszélgethetünk arról is, hogy mit tudnak az ott élők helyzetéről?

Térkép forrása

 

A beszélgetésben segíthet Uğur Gallenkuş török fotóművész sorozata, amely egymás mellé rendeli a szíriai és az európai gyerekek helyzetét.

A tankockához kattints ide: Békében és háborúban

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Eszter 1,19
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, logikai-matematikai
 • Tevékenység: perzsa építészeti emlékek, tárgyak megfigyelése, képi ábrázolása, jelalkotás, szerepjáték: idegenvezetés szóban

 

Új sorozatunk Eszter történetét veszi végig Eszter könyve alapján, a Howard Gardner által leírt intelligenciatípusokat figyelembe véve. A domináns intelligenciatípus mellett feltüntetjük a szintén fontos intelligenciaterületeket, hiszen általában több is aktiválódik egy-egy tevékenység során, nem különülnek el egymástól. Sorozatunk olyan játék- és feladatgyűjteménnyé bővül, amelyből szabadon válogathatnak a pedagógusok, lelkipásztorok.

 

A súsáni palota (Vizuális-térbeli)

Súsánt Ahasvérós (Ahasvérus) király apja, Dárius tette királyi székhellyé. Súsánról (Szúzáról) nem sok minden maradt fent, viszont Dárius perszepoliszi palotájáról tudunk képeket mutatni a gyerekeknek. A Perszepoliszban lévő királyi palota romos állapotban még ma is látogatható. A régészek a romok alapján rajzolták meg, milyen lehetett a palota. Tankockánkat ezekből a képekből állítottuk össze. (A képek nagyíthatóak!)

A tankockához kattints ide: Perzsa királyi palota

A képek megtekintése után a gyerekek rajzolják le, hogy ők milyennek képzelik el a palotát, illetve a palota melyik része tetszik nekik legjobban.

A perszepoliszi palota romjai – forrás

 

Idegenvezetés Ahasvérós palotájában (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A fenti tankocka alapján a gyerekek mutassák be a főuraknak Ahasvérós palotáját.

Képzeld el, hogy te vagy Ahasvérós király fő udvari kalauza, főidegenvezetője. Nézd meg a rekonstrukciós rajzokat! Ilyesmi lehetett a súsáni királyi palota is. A képek segítségével vezesd végig a vendégeket a királyi palotán, és meséld el, mit láthatnak. Természetesen úgy, hogy Ahasvérós király gazdagságát és nagyságát emeld ki!

 

Arany kupák (Logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

A tankockán néhány perzsa arany kupát láttok. Ilyenekből ihattak a főurak Ahasvérós lakomáján. (A képek nagyíthatóak!)

A gyerekek nézzék meg jól a kupákat, és vizsgálják meg a sormintákat a kupák szélén, majd maguk is tervezzenek aranykupákat különböző sormintákal. A mintákon szerepelhetnek vonalak: egyenes, hullámos, spirális, valamint zárt geometrikus formák: kör, négyzet, háromszög, sokszög, csillagalakzat stb.

A tankockához kattints ide: Perzsa aranykupák

Kép forrása

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/