21. Társak és tanácsok

, felsősön- és társismeret, kapcsolatÉletkorok: felsős
 • Alapige: Eszter 5
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Tulajdonságvizsgálat; tanácsok döntéshelyzetben; mérés-számítás könyökkel

 

Házastársi tulajdonságok (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

A történet második felében Hámán feleségét, Zerest is megismerhetjük. A gyerekek kis csoportokban gyűjtsenek olyan tulajdonságokat, amelyek Hámánra és Zeresre vonatkoznak, majd olyanokat is, amelyek Ahasvérós királyra és Eszterre:

Eszter könyvéből eddig elég jól megismertük Esztert, Ahasvéróst és Hámánt. Most megjelenik a történetben Hámán felesége is. Milyennek képzelitek el ezeket az embereket? Gyűjtsétek össze a házaspárok tulajdonságait személyenként külön-külön, majd karikázzátok be azokat, amelyek a házaspár minkét tagjánál megvan.

A csoportok olvassák fel egymásnak, mire jutottak, majd beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy vajon a házasságban, párkapcsolatban, szerelemben mi a jobb: ha nagyon hasonlítanak, vagy ha nagyon különböznek egymástól a pár tagjai? Miért jó az egyik, és miért a jó a másik?

Mik azok a házastársi tulajdonságok a történet szereplői részéről, amelyek pozitív példaként állhatnak a mai házaspárok előtt is? Melyek azok, amiket nem szabad vagy nem érdemes követni?

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

20. Kép, zene, vacsora

, alsósképalkotás, vizualitásÉletkorok: alsós
 • Alapige: Eszter 5
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, természeti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: mozaikkép készítése; hangritmus, dallamritmus alkotása; étrend összeállítása

 

Téglamozaik (Vizuális-térbeli)

A súsáni királyi palota szépségéről alkothatnak képet a gyerekek, ha megnézik a Szúzai mozaikok című tankockát. Ezekről a mozaikokról tudni kell, hogy téglából készültek. Ha a gyerekek jobban megfigyelik, láthatják, hogy a képeket színes mázzal kiégett egész téglákból rakták össze.

A tankockához kattints ide: Szúzai mozaikok

Kép forrása

 

A képek megtekintése után a gyerekek maguk is készítsenek „téglamozaikokat”: Színes papírból vágjanak ki egyforma méretű téglalapokat, majd azokat rajzlapra felragasztva alakítsák ki az ábrázolni kívánt forma alapját. A színes alapon aztán filctollal rajzolhatják tovább a formát. A rajzolt vonalak megmutatják, milyen pontos mintázásra, illeszkedésre lenne szükség, ha ezeket az elemeket valóban kerámialapokból kellene megmintázni és összerakni.

A mozaikkép kerülhet a meghívó elejére (lásd a Vacsorameghívás c. feladatot):

 • osztálytársnak, barátnak szülinapi bulira
 • nagyszülőnek, rokonnak karácsonyi vacsorára
 • osztályfőnöknek ballagási ebédre

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

19. Mi járatban vagy?

, alsósmozgásos játékÉletkorok: alsós
 • Alapige: Eszter 5
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Közelítő mozgásos játékok; önzetlen kívánságok; meghívólevél fogalmazása

 

Lépj közelebb a királyhoz! (Testi-mozgásos)

Sorsoló változat

Válasszunk egy királyt a gyerekek közül. Ő álljon a terem egyik végébe. Vele szemben a többi gyerek. A király nyújtsa ki egy gyerek felé a kezét. Neki lesz joga lépni, de csak annyit, amilyen számot dob egy dobókockával. Vajon ki fog leghamarabb a királyhoz érni? (Beszéljük meg, hogy mivel a király igazságos, minden körben mindenkinek ad esélyt a közelebb lépésre, tehát a dobásra.)

Kegyelem-változat

Hasonlóan kezdődik a játék, mint az előbb: A király a terem egyik végébe áll, az udvar népe (a többi gyerek) a terem másik végébe. A király hátat fordít, mire az udvaroncok halk léptekkel közelednek. A király hirtelen visszafordul, mire mindenki megáll mozdulatlanul. Aki megmoccan, vagy a tartása csúnya, illetlen, annak a király int, és kiáll az udvaroncok közül (most nem jut a király elé). Amikor végzett a szemlével, a király újra hátat fordít. Az udvaroncok léphetnek felé megint. A király hirtelen visszafordul, és újra szemlét tart. Így megy a játék addig, míg valamelyik udvaronc a király elé nem lép. Ki lesz a „kegyelembe fogadott”?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

18. Néma tudsz maradni?

, alsósnyelvi feladat, játékÉletkorok: alsós
 • Alapige: Eszter 4
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Nevek és jelentésük, névadás, portrérajzok, vita az imaközösségről, imalista és imádság írása

 

Beszélő nevek és arcok (Verbális-nyelvi, kapcsolati, vizuális-térbeli)

Az ókorban gyakoriak voltak a beszélő nevek, így Eszter könyve szereplőinek is jelentéssel bír a nevük.

 • Ahasvérós: Legfőbb uralkodó
 • Eszter: Csillag
 • Hadassza: Mirtusz
 • Hámán: Jóindulatú vagy Aki iránt jóindulattal vannak, kegyelt
 • Mordokaj: Marduk (asszír isten) kegyeltje
 • Haták: hírvivő

Beszélgessünk arról a bibliai történet alapján, kire volt igaz nevének a jelentése, és kire nem? Miért?

Majd a gyerekek találjanak ki beszélő nevet a barátjuknak vagy valakinek az osztályból. Vigyázat! Csúfoló, megalázó nevet nem szabad adni! A neveket írják egy kis cédulára, gyűjtsük össze, egyesével olvassuk fel, és a gyerekek próbálják kitalálni, kié lehet a beszélő név.

 

A képen Mordokaj és Eszter néz szembe egymással a férfi üzenetén keresztül (Eszter 4,14):

Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra?

Készítsetek ti is egyéni vagy páros portrét a történet egyik szereplőjéről vagy szereplőiről. Felhasználhatjátok az ige neveit, szavait, mondatait is.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

17. Gyász és böjt

, felsősnyelvi feladat, játékÉletkorok: felsős
 • Alapige: Eszter 4
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, kapcsolati
 • Tevékenység: Beszélgetés a gyász szokásairól, textilkollázs készítése, sirató-pantomim, ismerkedés a böjt és várakozás kultúrájával

 

A gyász jele (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi)

Beszélgessünk a gyerekkel Eszter könyve negyedik részének első versei alapján, hogy mi volt a gyász jele a zsidók között a bibliai időkben. Miért éppen zsákruhát hordtak? Milyen lehetett a zsákruha? Valóban zsákból készült? Miért szaggatták meg a ruhájukat?

Majd beszélgessünk arról, hogy ma mit illik viselni a gyász jeleként?

 

Vigyünk be a gyerekeknek különböző anyagminőségű textildarabokat. Legyen köztük finomabb vászon, selyem, tüll vagy ezekhez hasonló anyag, és legyen durva szövésű vászon, zsákvászon is. Legjobb, ha tudunk szerezni egy zsákot, és szétvagdossuk kisebb darabokra.

A gyerekek vegyes technikával készítsenek textilkollázst, amit rajzzal, grafikai elemekkel is kiegészíthetnek. A kollázs a Biblia-korabeli gyászruhát, gyászt ábrázolja, az Eszter könyvéből megismert történet illusztrációja is lehet.

Készíthetnek a gyerekek rajzot, kollázsképet a mai gyászról, gyászruháról is.

Eszter gyásza

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

16. Siratóénekek

, felsősnyelvi feladat, játékÉletkorok: felsős
 • Alapige: Eszter 4
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Egy zsidó siratóének megismerése: szöveg, dallam, előadásmód, mozgásforma; jiddis siratóének, népzene meghallgatása

 

Szól a kakas már… (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

Eszter könyve 4. részének legmegrázóbb momentuma Mordokaj gyásza. A zsidó nép életében a gyász, a siratás mindennapos volt, hiszen nemcsak szeretteik elvesztését siratták meg, hanem a fogság/szétszóratás idején Jeruzsálemét is. És ahogy Nehémiás esetében látjuk (vö. Neh 1), Mordokaj is az egész nép (tervezett) vesztét siratja.

Hazánkban is sokan ismerik a Szól kakas már kezdetű népdalt, azt viszont kevesen tudják, hogy ez valójában egy jiddis siratóének.  A hagyomány szerint Taub Izsák (Eizik) nagykállói csodarabbi írta 1758-ban. A dal szinte azonnal „sláger” lett, nemcsak a zsidók körében, hanem szerte Magyarországon. Sőt! A zsidó közösségekben mai napig éneklik eredeti magyar(!) szöveggel, leginkább púrimkor, tehát éppen azon az ünnepen, amikor Eszter királynéra és a nép halálból való szabadulására emlékeznek.

Jobbára a következő szöveggel ismerjük:

 

Szól a kakas már, majd megvirrad már
Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár
Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár

Hej, de micsoda madár, de micsoda madár
Sárga lába, zöld a szárnya, engem oda vár
Sárga lába, zöld a szárnya, engem oda vár

Várj madár, várj, de csak mindig várj
Ha az Isten néked rendel, tiéd leszek már
Ha az Isten néked rendel, tiéd leszek már

 

A gyerekek legelőször (mielőtt még bármit tudnának a dal eredetéről) olvassák el vagy hallgassák meg ezt a közismert változatot, ami népdalként is ismert, többek között Kodály Zoltán gyűjtésében. Beszélgessünk arról, hogy miről szólhat a dal? Ki beszél? Kihez szól? Miről szól?

Majd olvassuk el a teljes verziót:

 

Szól a kakas már, majd megvirrad már
Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár
Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár

Hej, de micsoda madár, de micsoda madár
Sárga lába, zöld a szárnya, engem oda vár
Sárga lába, zöld a szárnya, engem oda vár

Várj madár, várj, de csak mindig várj
Ha az Isten néked rendel, tiéd leszek már
Ha az Isten néked rendel, tiéd leszek már

De mikor lesz az már, de mikor lesz az már?
Jibone hámikdos veir Cijojn tömálé
(Ha a Szentély felépül, és Cion városa megtelik)
Akkor lesz az már.

De miért nincs az már, de miért nincs az már?
Mipné chátoténu golinu méárcénu
(Mert bűneink miatt szétszórattunk földünkről)
Azért nincs az már.

Forrás

 

Értelmezzük most a teljes szöveg ismeretében a dalt. Miről szól így? Kit szólíthatott meg a beszélő? Ki az, akit annyira vár? Vajon miért?

Majd nézzünk meg egy felvételt, ahol Sebestyén Márta énekli a dal teljes verzióját, a Di Naye Kapelye zenekar kíséretével:

 

Ha a gyerekeknek van kedvük, megtanulhatjuk a dalt énekelni, a felvétel segít ebben.

Ezek után beszélhetünk a mű keletkezéséről, kapcsolódásáról Eszter könyvéhez.

 

Végezetül megnézhetünk egy videofelvételt, melyen amerikai haszid rabbikat látunk, amint a fenti dalt éneklik magyar nyelven:

 

A felvételt csak akkor nézzük meg a gyerekekkel, ha megfelelő komolysággal rendelkeznek, és képesek elfogadni egy másik kultúra szokásait, kifejezőeszközeit. Ha megnézzük, érdemes megfigyelni (a magyar mondatok felfedezésén túl) a rabbik hagyományos haszid viseletét, a prémes kalapot (stájmli), a fekete kaftánt, valamint a megnövesztett és lokniba csavart pájeszt. Ezen kívül fontos megemlíteni a rabbik testmozgását is, az úgynevezett davenolást, ami az imádság és a siratás testmozgása is.

 

Kiváló háttéranyag, tanulmány a népdal szövegváltozatairól és a szöveg eredetéről: Szigeti Csaba: Válaszlevél Weöres Sándornak, poste restante.

 

 

Egy jiddis sirató (Zenei-ritmikus)

A Muzsikás együttes a múlt század nyolcvanas éveiben felgyűjtötte a máramarosi zsidók (jiddisek) népzenei hagyományát. Hallgassunk meg egy jiddis siratót Sebestyén Márta előadásában: Máramarosi zsidó népzene.

A gyűjtőmunkáról lásd bővebben a következő beszélgetést: „Ezek a dallamok csak együtt működnek”.

Kép forrása

 

A Szól a kakas már című filmet Szomjas György rendezte (1992), és megtekinthető a YouTube-on, ahol ezt olvassuk:

„A magyar anyanyelvű zsidóság hagyományos zenéjét és táncait nem őrzi semmilyen hangfelvétel, kotta vagy leírás. A holocaust előtti időkben léteztek magyar zsidó zenekarok, de ezek nem élték túl a deportálásokat. A filmben a Muzsikás együttes egy máramarosi román cigányprímás – Gheorghe Covaci (Farkasrév, Románia) – segítségével próbálja életre kelteni a régi magyar zsidó népzenét, amely kölcsönhatásban állt más vidékek zsidó dallamvilágával, stílusával éppúgy mint a velük élő – magyarok, románok, cigányok stb. – népzenéjével.”

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

15. A Holokauszt emlékezete

, alsósön- és társismeret, kapcsolatÉletkorok: alsós
 • Alapige: Eszter 3
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális nyelvi
 • Tevékenység: dokumentumfilmek megtekintése, beszélgetés; filmélmény feldolgozása a szereplő nézőpontjából: kreatív írás; történelmi ismeretek átadása alsós korosztálynak

 

Gyerekszemmel (Kapcsolati, egzisztenciális, verbális nyelvi)

A Holokauszt iszonyata, illetve a rasszizmus igen szenzitív téma. Éppen ezért a most következő feladatot két verzióban közöljük. Életkort azért nem írunk, mert a gyerekek érettsége (és érintettsége) nagyban befolyásolja, hogy mit lehet és tanácsos a csoporttal elvégezni, és ezt legjobban a pedagógus tudja felmérni.

A Balázs Béla-díjas Salamon András 2007-ben írt és rendezett egy öt perces rövidfilmet a Holokausztról, illetve a velünk élő rasszizmusról Meséld el… címmel, amely Mózes második könyve 13. fejezetének 8. versére utal. A film egy kislány sorsán keresztül mutatja be nagyon érzékenyen és finoman az eseményeket. Ettől függetlenül a film teljes megtekintése felkavaró, hiszen ez a rendező célja.

A gyerekkel csak az első perc 10. másodpercéig nézzük meg (a tankocka ezt a filmrészletet tartalmazza), és beszélgessünk arról, hogy mit is látnak a filmen. Végül tegyük fel a kérdést, hogy vajon mit súghatott az anya gyermekének? Mit gondolunk, hogyan alakult ezután a sorsa?

A tankocka elérhető itt: Meséld el…

 

Ezek után mutassuk be a Sztehlo Gáborról szóló tankockát, és ismertessük az evangélikus lelkész gyermekmentő szolgálatát, amiről itt olvashatunk bővebben: Ki volt Sztehlo Gábor?

A tankocka elérhető itt: Sztehlo Gábor

Itt pedig egy rövid, ismertető dokumentumfilmet nézhetünk meg a Gaudiopolisról.

Ajánljuk még a témához Miklya Luzsányi Mónika: Kistamás című ifjúsági regényét, ami Sztehlo Gábor gyerekmentő szolgálatát és a Gaudiopolis életét mutatja be a gyerekek szemszögéből:

 

Meséld el… (Önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi)

Nagyobb vagy érettebb gyerekekkel nézzük végig Salamon András filmjét.

 

 

Beszélgessünk a látottakról, majd a gyerekek képzeljék magukat a kislány helyzetébe, és írják meg, hogy idős(ebb) korukban hogyan emlékeznének vissza ezekre az eseményekre. (A visszaemlékező személy életkorát maguk választhatják meg.)

 

Holokauszt (Egzisztenciális, kapcsolati)

A Holokausztról nem egyszerű alsó tagozaton beszélni. Ha felvállaljuk kisebbekkel is a témát, akkor se az elrémítés vagy a horrorisztikus események felsorolása legyen a fontos, hanem inkább próbáljuk a gyerekeket belehelyezni a szituációba. Ahhoz, hogy megértsék a Holokauszt abszurditását, használhatjuk a következő hasonlatot: Képzeljétek el, mi lenne, ha egyik napról a másikra a szőkéknek és kékszeműeknek megtiltanának egy csomó dolgot. Vagy azoknak, akiknek pisze az orra. Vagy akiknek negyvenesnél nagyobb a lába. Nem tanulhatnának, nem járhatnának könyvtárba, moziba, később az autójukat, lakásukat, mindenféle tulajdonukat elvennék tőlük. Végül összeterelnék őket, és mindenkit megölnének, aki szőke és kékszemű, vagy akinek pisze az orra vagy negyvenesnél nagyobb a lába.

Igazságos dolog lenne ez? Miért nem? Vajon mennyi embert érintene az osztályból egy ilyen törvény? Hány szőke van? Hány pisze? Hány nagylábú? És a városban, az országban, Európában hány embert érintene? Lenne ennek bármi értelme?

Ezután lehet beszélni arról, hogy a két világháború között a zsidók ellen egyre több törvényt hoztak, egyre jobban beszűkült az életterük, végül gettókba zárták őket, és több millió embert kivégeztek, közöttük gyerekeket, időseket is. Voltak családok, ahol csak egy-két ember élte túl a népirtást, és sok család teljesen elpusztult.

A pedagógusok magyar nyelvű összefoglalót olvashatnak a New York-i Holocaust Museum oldalán a témáról (kép forrása): A holokauszt alapjai.

Ha van a családban érintett gyerek, és a szülők vagy nagyszülők vállalják, hogy beszélnek azokról az emlékekről, ami a vészkorszakról rájuk maradt, feltétlenül hívjuk el őket a gyerekekhez, hiszen leghitelesebben ők (a ma már jobbára nem túlélők, hanem leszármazottak) tudnak tanúbizonyságot tenni a korszakról.

 

 

(A feladat megtalálható a Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt által szerkesztett Kezd őszülni a nyár című szöveggyűjteményhez kapcsolódó Tanítói ötlettárban, amelyet Református Tananyagfejlesztő Csoport adott ki.)

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

14. Zsidó szokások

, alsósének, zene, ritmusÉletkorok: alsós
 • Alapige: Eszter 3
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Zenehallgatás, dalszöveg értelmezése, gyászszokások; tánc- és daltanulás; szédertál készítése, bibliaismeret: a páskavacsora eredete

 

Volt egyszer egy kis zsidó (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

Nézzük meg a Gryllus-fivérek és Tihanyi Szilvia előadásában a Kányádi Sándor által fordított Volt egyszer volt egy kis zsidó című jiddis népdal videoklipjét:

 

 

A szöveg megtalálható a Volt egyszer egy kis zsidó című kötetben.

Miről szól a dal? Mi történt a családban?

Ti már veszítettetek el valakit? Milyen érzés volt? Mit gondoltok, miben segít az imádság a gyász idején?

Ha a szöveget meg tudjuk szerezni, olvassák el a gyerekek magukban a verset. Melyik szót nem értitek?

A beszélgetés után osszuk meg mindazt a gyerekekkel, amit a kaddisról tudunk:

A kaddis egy zsidó imaforma, amit leggyakrabban gyászban, halálesetkor mondanak. A versben is erre utal a „kadis” szó. (Tehát nem a gyerek beceneve.)

A zsidók gyászfelfogását a kaddis fejezi ki legjobban, amelynek szövege valójában egy Istent dicsőítő imádság, ami az Ő nagyságát dicséri, és lényege az Ámen-mondás (Úgy legyen!) Isten akaratára. A kaddis imaszövege itt megtalálható.

(A feladat a hozzákapcsolódó témanappal együtt, illetve a vers szövege megtalálható a Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt által szerkesztett Kezd őszülni a nyár című szöveggyűjteményben és a hozzá kapcsolódó Tanítói ötlettárban, kiadja a Református Tananyagfejlesztő Csoport, illetve megbízásából a Kálvin Kiadó.)

 

Ünnepi körtánc (Testi-mozgásos, zenei-ritmikus)

Ismerjük meg jobban a zsidó kultúrát, nézzünk meg egy örömmel átitatott ünnepi körtáncot is:

 

 

A Hava nagila lépései nagyon egyszerűek, így a gyerekek is könnyen meg tudják tanulni.

A dal magyar szövege online megtalálható a keresztény körökben ismert fordítással, illetve átirattal, dallama is könnyen megtanulható. Kottával együtt lásd itt.

(A feladat és a dal szövege megtalálható a Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt által szerkesztett Kezd őszülni a nyár című szöveggyűjteményben és a hozzá kapcsolódó Tanítói ötlettárban, kiadja a Református Tananyagfejlesztő Csoport, illetve megbízásából a Kálvin Kiadó.)

 

Páskavacsora (Természeti, verbális-nyelvi)

A gyerekek olvassák el Varga Gyöngyi írását a páskavacsoráról (lásd alul a csatolt mellékletet).

Elevenítsük fel az egyiptomi szolgaság és a menekülés eseményét, és beszéljük meg, miért volt örömünnep a páska Izráel népe számára?

Azután gyűjtsük ki, milyen hozzávalók kellenek egy szédertálhoz. Nézzük meg a szédertál képét, és beszéljük meg, mi mit jelképez.

Kép forrása

A gyerekek 6-8 fős csoportban készítsenek szédertálat. Minden csoport mutassa be a munkáját, majd kóstoljuk is meg, amit készítettünk.

 

Megjegyzés

A zsidók Jézus korában báránysültet használtak a szédertálhoz. Ma sokszor libasült kerül rá, mi viszont csirkehúst használunk, mivel az előző kettőt nehéz beszerezni.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

13. A rasszizmus áldozatai

, alsósnyelvi feladat, játékÉletkorok: alsós
 • Alapige: Eszter 3
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Problémafeltáró beszélgetés; számadatok összehasonlítása, számítások; filmrészlet alapján történet rekonstruálása, beszélgetés

 

Eszter könyve egy genocídium, egy népirtás iránti kísérlet megakadályozásáról szól. A könyv központi problematikája ez, nem lehet elsiklani felette, már csak azért sem, mert a zsidó nép a II. világháború idején ismét átélte ezt az iszonyatot. Ám a fajgyűlölet, egy teljes népcsoport megbélyegzése, kizárása a társadalomból, emberi méltóságának megtiprása, végül halálra ítélése, a zsidókon kívül sok más népet is sújtott a világtörténelem folyamán, és nem merült feledésbe a náci uralommal.

Ezen a héten tehát – Eszter könyve kapcsán – a fajüldözéssel és rasszizmussal foglalkozunk, ám a zsidóüldözésnél szélesebb körben dolgozzuk fel a témát.

 

Van egy nép (Verbális-nyelvi)

„Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülve él a népek között birodalmad minden tartományában. Törvényeik különböznek minden más népétől, és a király törvényeit sem tartják be.” Eszter 3,8

Hámán vádja a fajgyűlölet alapjait fogalmazza meg. Az igéből kiindulva beszélgessünk ezekről a problémákról:

 • Van egy nép – a fajgyűlölet mindig egy nép vagy egy embercsoport ellen irányul
 • elszórtan (él) – az össznépességhez képest kevesen (kisebbségben) vannak
 • elkülönülve él a népek között – nem vagy kevéssé keverednek más népekkel
 • birodalmad minden tartományában – „beszivárogtak” az ország minden területére, minden társadalmi rétegben jelen vannak
 • Törvényeik különböznek minden más népétől – szokásaik, kultúrájuk teljesen más, mint a környezetüké
 • és a király törvényeit sem tartják be – saját törvényeik szerint élnek, a vád szerint nem tartják tiszteletben a befogadó ország törvényeit

Külön figyelmet igényel az a probléma, hogy meddig tarthatja egy etnikai-vallási közösség magát az uralkodó hatalom törvényeihez (meddig tart a törvénytisztelet határa)? Ez mind a diaszpórában élő zsidóság problémája (vö. Dániel 3; 6), mind a kisebbségben élő keresztény gyülekezetek problémája volt (vö. ApCsel 5,20) a bibliai időkben.

 

Zsidó áldozatok (Logikai-matematikai)

A fajgyűlölet egyik legtragikusabb vadhajtása a Holokauszt, amiről már biztosan hallottak a gyerekek, de most próbáljuk kicsit kézzelfoghatóbbá tenni ezt a tragédiát a számok segítségével.

A Holokauszt európai áldozatainak száma 5-6 millió fő.

Budapest lakossága 2020-ban 1 700 000 fő. Közelítőleg hány „budapestnyi” zsidót öltek meg a Holokauszt idején?

A második legnagyobb város Magyarországon Debrecen, közel 200 000 lakossal. Hány Debrecent lehetett volna megtölteni a Holokausztban meghalt zsidókkal?

Számoljátok ki, hogy a ti településetek népességének hányszorosa a zsidó áldozatok száma.

A Holokauszt minden tizedik áldozata magyar zsidó volt. Hány magyar ember halt meg a Holokausztban? Itt beszéljünk arról is, hogy a Holokauszt idején nemcsak a zsidó származásúakat, hanem a cigányokat is üldözték, internálták és megölték.

Számoljátok ki azt is, hogy a saját településetek népességének hányszorosa a magyar zsidó áldozatok száma!

Összehasonlíthatjuk az adatokat a világháború összes áldozatának, ezen belül a katona és civil áldozatok számával is. Forrás: A világháborúk adatai

 

Egy fekete kislány (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi)

Nézzük meg a gyerekekkel a Ruby Bridges életéről szóló film trélerét. Mielőtt levetítenénk a 3 perces filmrészletet, mondjuk el, hogy nincs szinkronizálva vagy feliratozva, és nekik éppen az a feladatuk, hogy kitalálják, mi történik a filmen.

 

 

Először nézzük végig egyben a filmrészletet. Majd nézzük meg újra úgy, hogy mozzanatonként megállunk, és a gyerekek tippelnek arról, hogy mit látunk, végül megbeszéljük a valós eseményeket.

Ruby Bridges az egyik első afro-amerikai gyerek, aki csak fehéreknek fenntartott iskolába járt. A filmrészletben az első iskolai napjának indulását látjuk.

Háttérinformáció angolul (kép forrása) és magyarul.

 

A gyerekek biztosan hallottak az Egyesült Államokban folyó fekete egyenjogúsági mozgalom jelenlegi fellángolásáról. A Black Lives Matter-mozgalom 2013-ban indult, s idén George Floyd megölése után egyre radikálisabbá vált. Az erőszakos eseményekről biztosan láttak tudósításokat, azt azonban valószínűleg nem tudják, hogy a feketék egyenjogúsági mozgalmának egyik legelső „frontharcosa” egy baptista lelkipásztor, Martin Luther King volt, akit végül meg is gyilkoltak. Ám Martin Luther King a mai sokszor agresszív megmozdulásokkal ellentétben a békés megoldáskeresés híve volt, és 1964-ben elnyerte a Nobel-békedíjat.

Beszélgessünk a gyerekekkel az afroamerikai polgárjogi mozgalmakról és Martin Luther Kingről. Ehhez jó összefoglaló anyagot találunk többek között az Életmagazin blogon.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

12. Székek, futárok, talentumok

, alsósmozgásos játékÉletkorok: alsós
 • Alapige: Eszter 3
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, kapcsolati, logikai-matematikai
 • Tevékenység: székfoglaló játék, futárstaféta, tömegbecslés és -mérés

 

Székfoglaló (Testi-mozgásos)

Ahasvérós magas rangra emelte Hámánt, amit úgy fejez ki a Biblia, hogy „feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető emberénél.” (3,1)

Játsszunk székfoglaló játékot: Rakjunk körbe annyi széket, ahány gyerek van a csoportban, majd vegyünk ki egyet. A gyerekek járjanak körbe a székek előtt, és adott jelre (pl. tapsra) mindenki üljön le egy székre. Aki nem tud leülni, kiesik. Minden kör után vegyünk ki egy széket, egészen addig, amíg egy szék és két gyerek marad. Vajon ki lesz a győztes?

Kép forrása

Futárlánc (Kapcsolati, testi-mozgásos)

A királyi rendeletet futárok vitték el mindenhova a Birodalomban. Játsszunk most futárstafétát:

A gyerekek alkossanak egyenlő számú tagból álló csoportokat. Jelöljünk ki egy pályát (pl. a kosárpálya hossza). A gyerekek helyezkedjenek el egymástól egyenlő távolságra, csoportonként sorshúzással eldöntött sorrendben. Minden csoport első tagja kapjon egy üzenetet jelképező tárgyat (lapocskát, pingponglabdát, bármit, ami a markukba belefér). A cél az, hogy az üzenet minél gyorsabban eljusson kézből kézben a csoport utolsó tagjához, aki előrefutva adja át az elsőnek. Melyik csoport lesz a leggyorsabb?

Második körben a csoportok maguk dönthetik el, hogy ki legyen az első és utolsó játékos, milyen sorrendben álljanak fel, és milyen távolság legyen a játékosok között (nem kell azonos távolságnak lenni). Tíz percük van a stratégia megbeszélésére, majd játsszuk újra a játékot.

 

Talentumok (Logikai-matematikai, testi-mozgásos)

A történetben azt olvassuk, Hámán tízezer talentum ezüstöt ajánlott fel a királyi kincstár számára, ha teljesítik a tervét. De mi az a talentum? Eredetileg súlymérték, amit egész Elő-Ázsiában ismertek és használtak. Egy talentum kb. 59 kg, ami igen nagy súly (tömeg), főleg ezüstből. A tízezer talentum ezüst pedig több, mint a Perzsa Birodalom egy éves adóbevétele lehetett (Jubileumi kommentár I/493.).

Végezzünk becslést és tömegmérést, amihez egy vagy több szobai mérlegre van szükség:

Mit gondoltok, kinek a testtömege közelíti meg a csoportban legjobban az egy talentumot? Becsüljétek meg, és mindenki tippeljen valakire. (Kisebb gyerekek álljanak párba, és páronként becsüljék meg a közös testtömegüket.)

Mit gondoltok, a csoport össztömege hány talentum lehet? Becsüljétek meg ezt is, mindenki írjon fel egy számot.

Majd méréssel ellenőrizzétek, ki becsült legjobban? Számítsátok ki pontosan a csoport össztömegét talentumban megadva. Kiszámíthatjátok a csoport átlagtömegét is talentumban kifejezve.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/