30. Púrimi szokásjátékok

, , , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Eszter 9–10
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Báb- és maszkkészítés; zajkeltés, ritmushangszer készítése; kergető-alakoskodó játék

 

Púrimi maszkok, jelmezbál (Vizuális-térbeli)

A púrim ünnepe a mi télbúcsúztató farsangolásunkhoz hasonló népszokás volt a zsidóknál, mivel farsang időszakában van (Adár hónap 14-15-e 2021-ben február 25-26-ra esik). Mordokaj parancsára hivatkozva púrimkor a gyerekek Hámán-bábut készítettek, és elégették, mint nálunk a kiszebábot. Ha szokás az iskolában kiszebáb készítése, most készíthetünk a gyerekekkel Hámán-bábot is.

 

Közismertebb szokás ennél a farsangi alakoskodás, a jelmezbál, ami a zsidó néphagyományban a púrim ünnepéhez köthető. Ilyenkor a gyerekek jelmezekbe öltöznek, és nemegyszer Eszter könyvének szereplőit jelenítik meg.

Készítsünk a gyerekekkel mi is maszkokat Eszter könyvéhez kapcsolódva.

A képen egyszerű, papírkivágással készült típus látható. Az alapformát fehér kartonból vagy rajzlapból vágjuk ki, arra ragasztjuk a színes papírból kivágott díszítőelemeket. Végül hurkapálcát (vagy kalapgumit) erősítünk a maszkhoz.

Forrás

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29. Közösségi ajándékháló

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, gondolkodtató, logikai feladat, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Eszter 9–10
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, logikai-matematikai, természeti
 • Tevékenység: Beszélgetés az ajándékozásról, a rászorulók segítéséről; ajándékozó játék, csomagadomány készítése; ajándéksüti saját kezűleg

 

Legalább kettő… (Kapcsolati, logikai-matematikai)

Eszter könyve 9. részének 22. igeverse szerint Mordokaj a zsidók számára úgy rendelkezett, hogy tegyék a púrim napját „az evés-ivás és az öröm napjaivá, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek.”

A púrim fontos eleme az egység és barátság, hiszen ez tette lehetővé, hogy a csoda megtörtént. Erre való emlékezésül a zsidó közösségekben ételajándékokat szokás küldeni a barátoknak és rokonoknak. Mindenkinek legalább kétféle, elkészített ételt kell küldenie legalább egy embernek. Az ajándékot egy harmadik személlyel küldik, mivel Eszter könyve „ajándék küldéséről” beszél.

A szűkölködőkkel való törődés Mózes törvénye szerint egész évben kötelessége a zsidóknak. Mégis különösen púrimkor fontos, hogy hozzásegítsék a szükséget szenvedőket saját ünnepük megüléséhez, ezzel is kinyilvánítva, hogy egy népközösséghez tartoznak. Még a szegénynek is adnia kell, bár maga is adományra szorul. A zsidó hagyomány szerint akkor teljesítik a rendelkezést, ha legalább két szűkölködőnek adományoznak. A szegényeknek küldendő ajándékot tartják a legfontosabbnak a púrim többi rendelkezései és szokásai közül. A kicsi gyerekeket is megtanítják az adományozás parancsolatának teljesítésére.

 

Játsszunk közösségi ajándékhálót, a fenti szokások elve alapján:

Csoporton belül:

Mindenkinek a nevét felírjuk kétszer, két külön cédulára. Összekeverjük, majd mindenki húz két nevet (ha a sajátját húzta, húz másikat). Kitűzünk egy napot, ez lesz az ajándékozás napja. Előtte mindenki készít otthon valami finomságot (fontos, hogy saját kezűleg készítse, tehát ne „késztermék” legyen). Ajándékozás napján mindenki küldje el valakivel a kihúzott személyeknek az ajándékait (tehát ne saját kezűleg adja oda). Ez a csoporton belül többszörös interakciót jelent, így ennek az élményével is megajándékozzuk egymást. (Az ajándékozás napja összekapcsolható a Mikulás-advent-karácsony ünnepi időszak ajándékozási kedvével és szokásával.)

 

Csoporton kívül:

Gyűjtsünk ajándékot rászorulóknak, pl. csatlakozhatunk egy karácsonyi ajándékküldő „cipősdoboz akcióhoz”, vagy megszervezhetjük a helyi családsegítő intézményen, gyülekezeti diakóniai szolgálaton keresztül egy rászoruló család ajándékcsomagját. A gyerekek között – a szülők tudtával – adománygyűjtést indíthatunk erre a célra.

Első körben a gyerekek gondolkozzanak el azon, hogy van-e olyan gyerek a környezetükben, aki szegénysorsú, és ők szívesen megajándékoznák karácsonyra. Találják ki azt is, hogy mit ajándékoznának neki.

Majd beszélgessünk a gyerekekkel az adományozó akciónkról. Mi a célja, kiknek fogjuk eljuttatni az összegyűjtött ajándékokat, mi kerüljön bele a dobozokba.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

28. Gyűlölet helyett

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Eszter 9–10
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, önismereti
 • Tevékenység: Beszélgetés a megtorlás törvényéről; áldásról és gyűlölködésről; áldott személyes jövőkép elképzelése

 

Szemet szemért? (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Eszter könyvének alapproblémája a genocídium, a zsidó nép kiirtásának elkerülése. Eszter könyve 9. fejezetének első részében azonban már nemcsak a megmenekülésről, hanem a megtorlásról is szó van. A fejezet részletesen, számszaki pontossággal adja meg a legyilkoltak számát. Ezt a részt (főleg kisebb gyerekekkel) nem érdemes részletekbe menően tárgyalni, de arra lehetőségünk nyílik, hogy beszélgessünk a gyerekekkel a megtorlás, illetve a bosszú problémájáról.

Először is kérdezzük meg, hogy ismerik-e a „Szemet, szemért, fogat, fogért” – szólást, majd kérjük meg őket, hogy magyarázzák el, szerintük mit jelent. Azután beszélgessünk a témáról: ki élt már át olyat, hogy elkövetett valamit, ami után ugyanannyira (vagy még keményebben) megbüntették. Rendezhetünk vitát is arról, hogy miért jó vagy nem jó a „szemet szemért”-elv.

Majd kérdezzük meg a gyerekeket, tudják-e, honnan ered ez a szólás. Valószínűleg nem fogják tudni, ezért olvassuk fel nekik Mózes második könyve 21. fejezetének 23–24. igeverseit: „Ha viszont nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kék foltot kék foltért.”

Az „életet életért” a korabeli bíráskodás alapelve volt, ami nem azonos az önbíráskodással vagy korlátlan bosszúval. A Mordokaj által kiadott rendelkezés is korlátozó jellegű: csak azokat lehet elpusztítania a zsidóknak, akik velük szemben ellenségesek, tehát az életüket akarják.

Ezek után beszéljünk az Eszter könyve 9. részében olvasható harcról, ami önvédelemből végrehajtott megtorlás volt, birodalmi szinten 75 ezer áldozattal. Ez ma vérengzésnek számít, az Ószövetség korában azonban elfogadott volt.

Kép forrása

 

Van egy másik mondásunk is, ami a Bibliára, pontosabban az Újszövetségre vezethető vissza: „Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel.” – Vajon ki mondhatta ezt?

Valójában senki, maga Jézus sem mondott ilyet, viszont részletesen beszélt a megtorlás problémájáról (innen eredeztethető idézett közmondásunk). Legbővebben a Hegyi beszédben, Máté 5,38–48. igeverseiben olvashatunk erről. Nagyobb gyerekekkel érdemes a két igeszakaszt (2Móz 21,23–24; Mt 5, 38–48) összehasonlítani, és beszélgetni annak következményeiről, ahogyan Jézus értelmezi a „szemet szemért” törvényét (is).

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

27. Kert és futárok

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Eszter 7–8
 • Intelligenciatípus: Természeti, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Perzsiából származó növények megismerése; adatok, számítások a perzsa postarendszerről; mondóka patakopogó ritmuskísérettel, ritmusstaféta

 

A perzsa király kertje (Természeti)

Ahasvérós mérgében kiment a kertbe. De milyen növények lehettek ebben a kertben? Természetesen nem tudjuk pontosan, de az alábbi tankockán néhány Perzsiából származó növényt mutatunk be, amelyeket már az ókorban is termesztettek a területen. A gyerekek nézzék meg a tankockát, és beszéljük meg, hogy a növények közül melyiket ismerik, melyiket nem.

A tankockához kattints ide: Perzsa kert

Van-e olyan növény, ami annyira meghonosodott nálunk, hogy kifejezetten magyar növénynek tartjuk? Melyik növényt tartják a gyerekek a legérdekesebbnek, és miért?

 1. Ázsiai boglárka
 2. Vadrózsa
 3. Tulipán
 4. Spenót
 5. Perzsa varázsfa vagy tűzmadár (lásd a képen)
 6. Perzsa orgona
 7. Mandula
 8. Perzsa liliom
 9. Citromfa
 10. Fügefa
 11. Császárkorona
 12. Bazsalikom

Kép forrása

 

Lovasfutárok (Logikai-matematikai)

A perzsáknak már jól kiépített postarendszerük volt. A hatalmas Perzsa Birodalomban szükség is volt erre. A korabeli források alapján egy futár kb. 100 km-t tett meg egy nap alatt, ehhez ötször kellett lovat váltania (tehát 6 lovon lovagolt).

Vajon mennyi idő alatt ért el Susán várából a király üzenete Etiópiába, ha az közelítőleg 5 300 km-re van Susántól? Ki tudod számolni azt is, hogy összesen hány lovon lovagolt a futár?

Számoljuk ki azt is, hogy hány nap alatt jutott el a király üzenete a birodalom széléig más irányokban.

Pl. India határig, ha az közelítőleg 2 600 km-re van; Görögországig, ha az közelítőleg 2 400 km-re van Susántól (a mai közutakon).

 

Lovasfutár ritmusváltó (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

A Perzsa Birodalomban a lovasfutárok váltott lovakkal vitték a hírt egyik városból a másikba. És bár az utak nem voltak kikövezve, patakopogás kísérte a futár útját. Kövessük patakopogó ritmuskísérettel az alábbi mondókát, ami napi öt váltással és hat lóval számol. Üthetjük a ritmust ujjunkkal a padon vagy egy szájával lefelé fordított műanyag pohárral. A páratlan sorokra üthetünk egyenletes tá ütemmérőt, a páros sorok refrénjére tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá ritmust.

Játszhatunk ritmusstafétát is: Lovanként (kétsoronként) adhatják át a gyerekek egymásnak a szólamot és ritmizálást, amíg a csoport bírja. (Akár többször megismételve egy futár-napot, a csoport létszámának megfelelően.)

 

A futár lovon vágtatott.
Kopp pata kopp pata kopp.
Másik lovon vágtatott.
Kopp pata kopp pata kopp.
Harmadik lovon vágtatott.
Kopp pata kopp pata kopp.
Negyedik lovon vágtatott.
Kopp pata kopp pata kopp.
Ötödik lovon vágtatott.
Kopp pata kopp pata kopp.
Hatodik lovon vágtatott.
Kopp pata kopp pata kopp.
Lepihent és álmodott:
Hopp pata hopp pata hopp.

Másnap korán felpattant, és
a futár lovon vágtatott…

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

26. Pecsét és törvény

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Eszter 7–8
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, Önismereti , Egzisztenciális
 • Tevékenység: Ókori pecsétgyűrűk megfigyelése, pecsétminták rajzolt terve; sorsjavító törvények kigondolása a nép és az egyén boldogulása érdekében

 

A király pecsétgyűrűje (Vizuális-térbeli)

Nézzük meg a gyerekekkel a tankockát, amelyen ókori pecsétgyűrűket láthatunk. Vajon melyik illik leginkább Eszter korába, a perzsa király kezére?

A tankockához kattints ide: Ókori pecsétgyűrűk

 1. Egyiptomi pecsétgyűrű Eszter korából
 2. Görög pecsétgyűrű Pál apostol korából
 3. Jeruzsálemben, Dávid városában talált pecsétgyűrű
 4. Perzsa pecsétgyűrű Eszter korából (Kr. e. 5. század)
 5. Poncius Pilátusnak tulajdonított gyűrű. Valójában annyit tudunk róla, hogy Jézus korából való, római eredetű, Betlehemben találták, és magas tisztséget töltött be a tulajdonosa.
 6. Jézus korabeli görög gyűrű, Athéné, a tudás istennőjének szent állatával, a bagollyal.

Kép forrása

Tervezzenek (rajzoljanak) a gyerek pecsétmintát a perzsa király, illetve Mordokaj gyűrűjére. Tervezhetnek pecsétgyűrűt minden fontosabb szereplőnek is. A pecsétgyűrűn olyan jel szerepeljen, ami a történet alapján leginkább kifejezi az illető szerepét, személyiségét.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

25. Illem és jelzések

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Eszter 7–8
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Beszélgetés az illemszokásokról, köszönőlevél írása; udvarias kifejezések gyűjtése, szituációs játék; metakommunikációs játék

 

Kérés, köszönet udvariasan (Verbális-nyelvi)

Eszter könyve hetedik részében végre elhangzik a kérés, de továbbra is udvariassági formában, mint a vacsorameghíváskor: „Ha elnyertem a király jóindulatát, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem!” (Eszter 7,3)

Az illem tanítására sajnos egyre kevesebb figyelem és energia jut manapság, ezért nem baj, ha beszélgetünk a gyerekekkel az alapvető illemszokásokról. Pl. kinek, milyen helyzetben, hogyan illik köszönni. Beszéljük meg azt is, hogy személytől és helyzettől függően hogyan kérhetünk valamit illedelmesen, és milyen formái vannak a köszönetmondásnak.

A vacsorameghívás alkalmával meghívó levelet kellett írniuk a gyerekeknek, most írjanak köszönőlevelet különböző személyeknek.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

24. Arcok és hősök

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Eszter 6
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Történetmondás emojikkal képregényszerűen; referenciaszemély bemutatása írásban; személyes értékrend tudatosítása

 

A történet arcai (Kapcsolati, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi)

A gyerekek készítsenek egyszerű emoji fejeket, amelyeket vágjanak ketté, hogy minél inkább variálhatóak legyenek.

Olvassuk fel (lassan) a történetet, és a gyerekek minden egyes történetrészhez válasszanak ki egy megfelelő emojit. Majd kis csoportban „mondják el” vizuálisan, a fejek segítségével az egész történetet, mint egy képregényt.

Kép forrása

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

23. Kitüntetés lóháton

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, természettudomány, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Eszter 6
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, természeti, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Mozgás- és szerepjáték; ismerkedés a lófajtákkal; rejtvényfejtés lóugrással

 

Mordokaj diadalmenete (Testi-mozgásos)

A gyerekek játsszák el csak mozgással Mordokaj diadalmenetét. Egy gyerek legyen Mordokaj, aki felül a „ló” hátára. A lovat két gyerek „alakítja”: Az első áll, a második derékban meghajol, és az első gyerek derekába kapaszkodik. Az első gyerek feje lesz a ló feje, a második gyerek háta pedig a ló háta. Mordokaj üljön fel a lóra. Hámán vezesse körbe az ünneplő tömegen keresztül.

Szerepváltással több lovat és lovast is kipróbálhatunk: ki a legalkalmasabb a szerepre, aki a királyi paripát és Mordokajt fogja alakítani.

 

 Királyi lovak (Természeti)

A gyerekeknek mutassuk meg a lófajtákról készült tankockát, majd kérjük meg őket, hogy válasszák ki, szerintük melyik lovon lovagolhatott Mordokaj. A megbeszélésnél közölhetünk is néhány dolgot az adott lófajról.

A tankockához kattints ide: Lófajták

Kép forrása

 

Akhal Teke (arany ló) – Sztyeppei nomádok lova, egyes kutatások szerint az ősmagyaroknak is ilyen lovuk volt.

AppaloosaEredetileg Olaszországban kitenyészett lófaj, de később az észak-amerikai indiánok kedvelt lova lett.

Arab telivérMár az időszámításunk előtt 2500 évvel tenyésztették az Arab-félszigeten és Egyiptomban. Nemes megjelenése miatt mindig is az arisztokrácia lova volt, így esélyes, hogy Mordokaj is arab telivéren lovagolt. Magyarországon Bábolnán tenyésztenek arab telivéreket.

FrízA frízek a mai Hollandia és Németország északi részén élő nép voltak az ókorban. Britannia meghódításánál már bizonyítottan használtak fríz lovakat a római katonák.

Gidrán – Arab telivérből Mezőhegyesen keresztezett lófaj. Színe csak sárga (világosbarna) lehet, orrán, lábán megengedett fehér foltokkal.

Lipicai – Az ezerötszázas évektől tenyésztett lófaj, kifejezetten a bécsi császári udvar számára tenyésztették, eredetileg Horvátországban. A napóleoni háborúk idején menekítették a ménest Magyarországra, jelenleg Szilvásváradon található a nemzeti kincsként számontartott lipicai ménes.

Muraközi A második világháború után, Mezőhegyesen kitenyésztett munkaló.

Noniusz Francia-osztrák eredetű, magyar lófajta. Mezőhegyesen tenyésztik.

 

Lóugrásban (Logikai-matematikai)

Kit akar kitüntetni a király? Ez most a kérdés. A négyzetrács mezőiben négy név betűi vannak szétszórva a történetből. Annak a nevét, akit a király ki akar tüntetni, a sakkjátékból ismert lóugrás szabályaival lehet megtalálni. Tehát egy név lóugrással található meg, a többi név viszont nem.

A lóugrás szabályai: Az ábrában haladhatunk vízszintesen két kockát lépve jobbra vagy balra, majd függőlegesen egyet fel vagy lefele; vagy előbb függőlegesen két kockát felfelé vagy lefelé, majd vízszintesen egy kockát jobbra vagy balra.

A név kiinduló első betűjét is a játékosnak kell megkeresnie (több lehetőség is kínálkozik). Aki hamarabb megtalálja a keresett nevet (jelölni kell a megtalált betűket), az lesz a királyi rejtvényfejtő.

A megoldás betűi színes háttérrel kiemelve (a kiindulópont piros):

 

A csatolt mellékletben nyomtatható, szétvágható lap található az egyéni munkához.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

22. Nevezetes történetek

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, érzékszervi játék, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Eszter 6
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Hétköznapi hősök és hőstettek felfedezése; érzelemkifejező maszkok készítése; hang- és irányészlelés, felismerő játék

 

Elfeledett hősök (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

A király a krónikákat olvasta, de nem a régi idők, hanem a közelmúlt feljegyzéseit. A hétköznapok sodrásában a király észre sem vette, hogy Mordokaj megmentette az életét. A mi környezetünkben is vannak ilyen hétköznapi hősök. A gyerekek gondolkodjanak el azon, kik ilyen elfeledett hősök az életükben, és fogalmazzák meg néhány mondatban (szóban vagy írásban), hogy kinek, miért adnának méltó jutalmat. El lehet játszani azzal, hogy kinek, mi lenne a méltó jutalom, minek örülne a leginkább (a pénzen kívül). Az elfeledett hősök lehetnek konkrét személyek, akiknek a gyerekek sokat köszönhetnek, de foglalkozásukból adódóan hétköznapi hőssé váló emberek (pl. tűzoltók), vagy egy-egy vészhelyzetben hősiesen helytálló személyek is (pl. egészségügyisek egy járvány alatt).

 

Hámán arcai (Vizuális-térbeli)

Olvassuk el a gyerekekkel Eszter könyve 6. részét Hámánra fókuszálva. Beszéljük meg, milyen érzései lehettek Hámánnak, amikor

 • megérkezett a királyhoz a kéréssel, hogy akasztassa fel Mordokajt?
 • a király elmondta, hogy valakit ki akar tüntetni?
 • kiderült számára, hogy a kitüntetett nem ő, hanem az ellensége, Mordokaj?
 • végig kellett kísérnie Mordokajt királyi pompában a városon?
 • hazatért megszégyenülve?

A gyerekek készítsenek maszkokat, amelyekkel Hámán különböző érzelmeit mutatják be. A legegyszerűbb, kicsikkel is elkészíthető, és könnyen váltogatható ez a papírtányérból készült félmaszk.

Forrás

Papírkivágással, papírapplikációval is elkészülhetnek a maszkok:

Hajtsunk hosszában félbe egy A/4-es lapot. Vágjuk ki a száj formáját, majd a két szemet. Egy másik félbehajtott lapból vágjuk ki az orr formáját, illetve a hajat (göndöríteni úgy tudunk, hogy a bevagdosott papírcsíkokat egyenként felcsavarjuk egy ceruzára). Végül ragasszuk az arcformára a külön kivágott elemeket.

Forrás

 

 

Ki van az udvarban? (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Ahasvérós király zajt hallott az udvar felől, valószínűleg Hámán lépteit, és megkérdezte a szolgáitól: Ki van az udvarban?

A gyerekek álljanak körbe. A kör sugara legalább 5-8 lépésnyi legyen. Egy vállalkozó gyerek álljon a kör közepére behunyt szemmel – ő lesz a király –, de előtte jól nézzen körbe, és próbálja memorizálni, hogy ki hol áll a körben. Ezután csukja le a szemét, lesni nem ér. A pedagógus rámutatással válasszon ki egy gyereket, aki lassan elindul a király felé. Nem lopakodik, hanem rendesen (hallhatóan) lépked, ám minden lépés után megáll egy kicsit, hogy a király tudjon hallgatózni. Ha felfedezte, melyik irányból közelítenek hozzá, abba az irányba mutat, és megpróbálja felidézni, hogy ki lehet, aki közeledik hozzá. Ha eszébe jut, akkor a mutatással együtt a közelítő gyerek nevét is mondja. Ha eltalálta, helyet cserélnek: a közelítő gyerek lesz a király, és aki a király volt, beáll a helyére a körbe. Ha nem tudja eltalálni mindkettőt (nevet és irányt is), és a közelítő gyerek megérinti, akkor a következő körben is ő marad a király.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

21. Társak és tanácsok

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, drámajáték, élménypedagógia, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Eszter 5
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Tulajdonságvizsgálat; tanácsok döntéshelyzetben; mérés-számítás könyökkel

 

Házastársi tulajdonságok (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

A történet második felében Hámán feleségét, Zerest is megismerhetjük. A gyerekek kis csoportokban gyűjtsenek olyan tulajdonságokat, amelyek Hámánra és Zeresre vonatkoznak, majd olyanokat is, amelyek Ahasvérós királyra és Eszterre:

Eszter könyvéből eddig elég jól megismertük Esztert, Ahasvéróst és Hámánt. Most megjelenik a történetben Hámán felesége is. Milyennek képzelitek el ezeket az embereket? Gyűjtsétek össze a házaspárok tulajdonságait személyenként külön-külön, majd karikázzátok be azokat, amelyek a házaspár minkét tagjánál megvan.

A csoportok olvassák fel egymásnak, mire jutottak, majd beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy vajon a házasságban, párkapcsolatban, szerelemben mi a jobb: ha nagyon hasonlítanak, vagy ha nagyon különböznek egymástól a pár tagjai? Miért jó az egyik, és miért a jó a másik?

Mik azok a házastársi tulajdonságok a történet szereplői részéről, amelyek pozitív példaként állhatnak a mai házaspárok előtt is? Melyek azok, amiket nem szabad vagy nem érdemes követni?

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Eszter könyve menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/