03-8. Babavárók

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 21,1–8; Zsoltárok 139,13–16
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Verskezdő kérdések nyomán kicsi kori emlékek felidézése, vershallgatás; nézőpontváltás: babavárás a szülők szerepében, kapcsolatépítő kérdések; fejbáb készítése, vers dramatikus előadása hangszerkísérettel; énkép apa vagy anya álmába vetítve – versbeszélgetés, rajzolás

 

Mesélj rólam (Verbális-nyelvi, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális)

Csorba Piroska: Mesélj rólam című verse így kezdődik (a teljes vers elérhető a címre kattintva):

 

Mesélj anya,
milyen voltam,
amikor még kicsi voltam?

 

Olvassuk fel a verskezdő kérdést, majd kérdezzük meg a gyerekektől:

Te kérdeztél már anyától vagy apától ilyesmit?

Meséltek a kicsi korodról valamit a szüleid? Ha igen, meg tudnád osztani velünk, milyen kisbaba voltál? (Hallgassuk meg az önként vállalkozókat. A visszahúzódók csak figyeljenek, de bármikor jelezhetik, hogy ők is szeretnének elmesélni valamit.)

Beszélgetés után olvassuk fel a teljes verset. Figyeljék meg a gyerekek, hogy ki beszél, ki szólal meg a versben? A kérdései alapján milyen nevet adhatnánk neki? Miért?

Nektek vannak-e még hasonló kérdéseitek? Mi izgat benneteket a születés előtti és utáni időszakból?

Anyának és apának is feltehetitek a kérdéseiteket. Vagy csak kérjétek meg őket, hogy meséljenek a születésetekről, kicsi korotokról.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

03-7. Babakorszak

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 12,2; 21,3; Ézsaiás 43,1
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, kapcsolati, önismereti, testi-mozgásos, zenei-ritmikus, egzisztenciális
 • Tevékenység: Babaképek alapján személyes tulajdonságok felismerése; névadó játék, beszélő nevek, saját név története, jelentése; babakori és mai képek összehasonlítása, csoporttabló készítése; arcmutogató, testtudatosító mondókák mondogatása mímes mozgással, babanévadás; „csuklós” papírbaba készítése, öltöztetése textil- és fonalapplikációval

 

Babaképtár (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, kapcsolati, önismereti)

Előzetesen megkértük a gyerekeket, hogy hozzanak magukról egy-egy babaképet. Lehetőleg úgy gyűjtsük össze a képeket, hogy ne derüljön ki, melyik kit ábrázol. Vonjuk be a gyerekeket a játékba rögtön azzal, hogy egyelőre a képek titkosak.

Az összegyűlt képeket terítsük szét egy asztalon, és vegyük körbe. (Nagy létszám és sok kép esetén több csoportot is alakíthatunk, mindenütt a csoporttagok képeivel.)

Felismerik-e csupán a kép alapján a gyerekek, hogy ki van a képeken? (Senki se kotyogja ki, melyik kép az övé!)

Körben haladunk, mindenki rámutat egy képre (a sajátját kivéve), és mond egy nevet. Ha eltalálta, megerősítjük, és lelepleződik a titok. A jól tippelő maga elé teszi a képet. Egy teljes kör után hány képet sikerült felismerni? Hányat nem? Miért?

A maradék képekkel tegyünk egy újabb próbát: azok tippeljenek először, akiknek még nincs képe, utána a többiek. Ha még mindig marad gazdátlan kép, az maradjon középen.

Ezután mindenki mondja el, miről ismerte fel, ki van a képen. Akit nem sikerült felismerni, miért nem?

Végül vegye magához mindenki a saját képét, és mondja el, milyennek látja most babakori önmagát.

 

Beszélő nevek (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, önismereti)

Rakjunk ki az asztalra néhány ismeretlen babafotót (amit újságokból, nyomtatott képekről vághatunk ki, vagy könyvben, albumban lapozgatva találunk).

Milyen neveket adhatnánk ezeknek a babáknak? Melyik babához milyen név illik?

A Biblia korában „beszélő” neveket kaptak az újszülöttek. A héber neveknek jelentése volt, pl. Ábrahám: „sokaság Atyja”, Izsák: „nevetés”, Sára: „úrnő”, Ráhel: „anyjuh, bárány”, Dávid: „szeretett, kedvelt”, Salamon: „békés, békességes” stb.

Adjanak a gyerekek beszélő neveket a fotókon látható kisbabáknak, amelyek a képről leolvasható tulajdonságaikat fejezik ki. Pl. Napsugár, Bátor, Morcos, Kecses, Hercegnő, Muki stb. Majd nézzék meg újra a babakori képeiket, és adjanak azoknak is beszélő nevet.

Kép forrása

Tudják-e a gyerekek, hogy miért kapták a keresztnevüket? Van-e a nevüknek története?

És azt tudják-e, mit jelent a nevük? Keressük meg a gyerekek nevének jelentését az utónévkönyvben vagy az interneten itt: Utónévkereső.

 

Csoporttabló (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, kapcsolati, önismereti)

Szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján gyűjtsünk a gyerekekről aktuális (idei) képeket is azzal a céllal, hogy azokból csoporttablót fogunk készíteni. (Digitális képről nyomtatott változat is jó.)

Hasonlítsuk össze a babakori és mai képeiket. Látszik-e a „rokonság”? Vannak-e közös vonások, tulajdonságok, amik már babakorban megmutatkoztak? Mi a különbség a képek alapján? Miben változtak meg a gyerekek?

Majd a jelenkori képeikből készítsünk csoporttablót, aminek alapformája többféle lehet, illeszkedve a megismert bibliai történetek kontextusába:

 • Nomád sátor, natúr színű és csíkos csomagolópapírból, mintha Ábrahám sátra lenne. Készíthetünk hozzá felhajtható sátorajtószárnyat, amit felemelve válnak láthatóvá a képek.
 • Sötétkék égbolt, ami szintén lehet sátortető alakú vagy boltíves alakzat. Az égbolton csillagformákban vannak elhelyezve a fényképek.
 • Sátoralakú vagy boltíves kék égbolt, amiről esőcseppek függenek, a cseppekben a gyerekek arcképe.

Vonjuk be a gyerekeket a tablókészítésbe, amennyire lehet. Pl. ők maguk vághatják körbe a képeiket; maguk rajzolhatnak csillag- vagy cseppformát, és vághatják ki; maguk ragaszthatják vagy fűzhetik fel a formákat az alaplapra stb. A tabló elhelyezésében is segédkezhetnek, így fogják igazán sajátjuknak tekinteni.

Képek forrásai: csillag

égbolt, esőcseppek

 

Babatudat (Testi-mozgásos, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, kapcsolati, egzisztenciális)

A kisbaba először nem ismeri a saját testét sem, fel kell fedeznie. Ezt szolgálják a különböző, kicsiknek szóló népi mondókák is, pl. az arcmutogató. Tanuljuk meg az alábbi mondókákat, s miközben mondják, érintsék is meg a gyerekek a saját arcukon az arcrészeket. Majd álljanak párba, és mondogatva érintsék meg egymáson is:

 

Sűrű erdő,                   (haj)
kopasz mező,              (homlok)
pillogtató,                    (szem)
szortyogtató,               (orr)
tátogtató,                     (száj)
tojástartó,                    (áll)
gégevágó,                   (nyak)
tyik-tyik-tyik.                (csiklandozás)

***

Itt van az oltár,                       (homlok)
itt van a két gyertya,               (szem)
itt van a két párna,                 (orca)
itt bemegy a harangozó,         (száj)
meghúzza a harangot:            (orrát húzzák/rázzák)
bim-bam, bim-bam.

 

Forrás: Bihari gyermekmondókák (Kriterion, Bukarest, 1982, 52-56. o.)

 

Hasonló módon játszhatunk Varró Dániel Testtudatosítgató című versével (elérhető a címre kattintva vagy a szerző Akinek a lába hatos című kötetében). A megnevezett testrészek érintését tovább építhetjük mutogató mozgásokkal:

 

húzzák meg mindkét fülüket
tátsák el a szájukat
borzoljanak a hajukba

nyomják meg az orrukat
simogassák körkörös mozgással a hasukat
emeljék fel az öklüket
mutassák a muszklijukat

fogják meg a bokájukat
csippentsék meg a „tokájukat”
simogassák meg a hasukat
tolják ki a hasukat jó nagyra

 

Balázs Imre József A baba című verse egy készülő játékbabán keresztül tudatosítja a testrészeket, valamint a személyiséget összefogó név jelentőségét. A verset megtaláljuk a szerző Hanna-hinta című verskötetében (Koinnónia, Kolozsvár, 2009) vagy a Szivárvány újság 2008/5. számának 12. oldalán (elérhető a vers címére kattintva).

Olvassuk fel a gyerekeknek a verset, és a fenti mondókákhoz hasonló módon mutogassuk magunkon végig a testrészeket.

Megismételhetjük párban, szerepjátékkal: Egyik gyerek a baba, másik az apa, aki a babát készíti, a testrészeket igazítja. A párok szerepcserével ismételjék meg a versjátékot.

Vajon milyen nevet adhatott a versben megszólaló gyerek a babának? Ti milyen nevet adnátok neki?

 

Papírbabák (Vizuális-térbeli, egzisztenciális)

Készítsünk a gyerekekkel „csuklós” papírbabát, aminek a végtagjait mozgathatjuk, és amit fel is öltöztethetünk textil- és fonalapplikációval. Az ötletadó weboldalon angol nyelvű magyarázó szöveget, képsorozatot és letölthető sablont is találunk.

A weboldal elérhető itt (kép forrása): Csuklós papírbaba

 

 

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

03-6. Sátorbölcső, csillagsátor

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, képalkotás, vizualitás, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, barkácsolás, kézművesség, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, film, hanganyag, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 12,1–8; 21,1–8; Zsoltárok 148,1.3
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, természeti, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, kapcsolati, zenei-ritmikus, egzisztenciális
 • Tevékenység: Levélformákra babarajz, névadás, számlálás, évfüzér készítése; nevettető játékok és mondókák; sátorbölcsők megfigyelése, lengő bölcső készítése; Ábrahám csillagai, csillagos ringatók mondogatása, éneklése

 

25 év remény (Logikai-matematikai, természeti, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi

Ábrahám 75 éves volt, amikor elindult Sárával Kánaánba. 100 éves volt, amikor a fia megszületett. Sára pedig 90 éves. Közben eltelt 25 év, várakozással, reménységgel. 25 ősz, amikor lehulltak a levelek. Képzeljétek el, hogy mennyit tervezhettek ezalatt. Hány nevet kitaláltak, hogy majd így fogják hívni a fiukat. Mert fiút vártak, aki tovább viszi majd a család nevét.

25 ősz – 25 levélhullás – 25 levél: Rajzoljatok és vágjatok ki levélformákat (lehet sablonhasználattal, de lehet szabadon is). Minden levélre rajzoljatok egy kisfiút, akit vártak a szülők, hogy majd meg fog születni. Adjatok neki nevet. Aki tud írni, ráírhatja a levélre nyomtatott betűkkel a fiú nevét.

Számoljuk meg együtt, megvan-e mind a 25? Ötösével csoportosítsuk a leveleket. Majd fűzzük fel őket cérnára, és akasszuk fel jól látható helyre a füzért: 25 levél – 25 év. Ennyit kellett várnia Ábrahámnak és Sárának, hogy Isten megadja, amit ígért: egy fiút, akivel folytatódik a család. A 25. fiú neve legyen Izsák, ami azt jelenti: NEVETÉS.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

03-5. A sátor vendégei

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  érzékszervi játék, nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 18,1–15; 21,1–8
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, természeti, kapcsolati, egzisztenciális
 • Tevékenység: Kuckóépítés, asztalsátrak a teremben, hangérzékelő játék; beszélgetés, képzeletjáték, történetmesélés/történethallgatás; történet újramesélése, hallgatózó történet-puzzle, szerepjáték

 

Hallgatózók (Testi-mozgásos, zenei-ritmikus)

Építsünk asztalokból egy kis sátortábort: Elhelyezünk tágas kör alakban 5-6 asztalt, és letakarjuk mindet egy lepellel, úgy, hogy a lepel minden oldalon érjen le a földig. Az asztalsátor belső, kör felé néző oldalán annyira engedjük le a leplet, hogy könnyen fel lehessen hajtani, és csipeszekkel fel lehessen tűzni (lásd a képet).

Kép forrása

 

A sátortábor közepére is helyezzünk el egy alacsony asztalt vagy egy plédet, rajta legalább 10-15 tárgyat, amivel hangokat lehet adni. Pl.: üres üveg, bögre, tányér, lábos, serpenyő, PET-palack, kanalak, fakanalak, reszelő, kulcscsomó, csengő, papírdoboz, tárolódoboz (műanyag), dobozlant (befőttesgumival), csengő, furulya, síp, kavicsok, ágak stb.

A gyerekek közül minden sátorba bújjon be egy önként vállalkozó, és hegyezze a fülét. A többiekkel vegyük körül a sátortábort. A pedagógus mutasson rá valakire, aki középre megy, felvesz egy tárgyat, és hangot ad vele. Még legalább kétszer ismételjük meg ezt, majd hívjuk elő a sátorlakókat.

Felismerik-e, melyik tárgynak a hangját hallották? Akinek van tippje, próbálja ki. Ugyanazt a hangot hallja? Minden próba után mondjuk el, sikerült-e megtalálni a hangadó tárgyat. Ha valamelyiket nem sikerül kitalálni, a végén áruljuk el és mutassuk be, melyik volt.

A játékot többször is megismételhetjük, új hallgatózókkal és hangadókkal.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

03-4. Sátorépítők

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 12,1–8; 13,14–18; Ézsaiás 54,2
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, kapcsolati, logikai-matematikai,
 • Tevékenység: Ismerkedés a bibliai sátrakkal; kuckóépítés, nomád sátor építése a teremben; sátormakett építése; sátorszerkezet kialakítása a terem belső teréből

 

Ábrahám sátrai (Verbális-nyelvi, természeti)

Ábrahám és családja meg a pásztoraik sátrakban laktak. A sátor volt a házuk, amit, ha kellett, lebontottak, és felállították másutt. Úgy, hogy ne vigye el a szél, ne mossa el az eső. Jó sátrat építeni nem is olyan könnyű. Ézsaiás próféta ezt tanácsolja a sátorverőknek: „Tágas helyet keress a sátradnak, feszítsd ki sátorlapjaidat, ahogy csak lehet! Húzd meg jól a köteleidet, erősen verd le cövekeidet!” (Ézsaiás 54,2)

Ábrahám sátrairól keveset tudunk, nem írja le a Biblia, hogy is néztek ki pontosan. A mai nomád sátrakhoz hasonlíthattak. Mutassunk a gyerekeknek egy-két képet róluk, pl. erről a weboldalról (kép forrása):

Hagyományos teveszőr sátrak

 

Kuckósátor (Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, kapcsolati)

A legtöbb gyerek szeret kuckót építeni, és a kuckóba, sátorba együtt bebújni a többiekkel. A kuckó, a sátor jó eszköze a közösségépítésnek az ovis csoportban is. Nem kell hozzá több, mint egy-két pokróc, takaró, lepel. A kuckóépítéshez használhatunk botokat, bútorokat, egyéb tereptárgyakat is. Az anyagokat erős csipeszekkel lehet a legkönnyebben egymáshoz rögzíteni, de jó szolgálatot tesz az erős zsineg is.

Ilyenkor, késő ősszel már kevésbé jöhet szóba a szabadtéri sátorépítés. De ne féljünk attól sem, hogy a teremben építsünk sátrat. Találunk hozzá jó ötleteket ezeken a weboldalakon:

 

 

 

 

 

 

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

03-3. Nyájak és pásztorok – Ábrahám nyomában

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
 • Bibliai történet: 1Mózes 12,1–8; 13,14–18; Ézsaiás 54,2
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Dramatikus játék: állatvásár, állatszámlálás, csoportosítás; nyájalakítás, állathangpróba, nyájak vonulása, letelepedése; bibliai történet mesélése/meghallgatása kuckóhelyzetben; ismerkedés a pásztoréletet bemutató memóriakártya képeivel, történetmesélés a képek segítségével

 

Állatvásár (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati, logikai-matematikai, zenei-ritmikus)

Választunk a gyerekek közül egy árust (lehetőleg a talpraesett gyerekek közül), aki az állatokat árulja. Az árus kiválaszt öt vásárlót, akik kimennek a teremből, vagy bebújnak egy kuckóba. Akik bent maradtak, különböző állatok lesznek. Az árus sorban megkérdi, ki milyen állatnevet választ. Akinek nem jut eszébe azonnal, annak javasoljunk egyet a bibliai négylábú háziállatok közül: szamár, juh/bárány, kecske, tehén, teve stb. Előfordulhat, hogy egy állatot többen is választanak, ami nem baj.

Ha mindenkinek megvan az állatszerepe, az árus behívja a vásárlókat, akik felsorakoznak egymás mellé az állatokkal szemben. A vásárlók egymás után mondanak egy-egy állatnevet. Akik a mondott nevet választották, az illető vásárló háta mögé állnak. A neveket addig sorolják a vásárlók, amíg minden állat el nem kelt (minden gyerek valakinek a háta mögé nem kerül).

Ekkor a vásárlók megszámolják, hány állatuk van. (A számolásban a pedagógus segít, ha szükséges.)

Ki csinálta a legjobb vásárt? Kinek van a legtöbb állata?

Ki milyen állatot vásárolt? – Hallgassuk meg a hangjukat! Egy-egy vásárló állatai szólaljanak meg állathangon.

Ki vásárolt több háziállatot? A vásárlók válasszák külön a háziállatokat és a vadon élő állatokat.

Játék forrása: Megy a gyűrű vándorútra: Állatvásár (Gondolat Kiadó, Bp, 1982, 292. o.)

 

Pásztorok és nyájak (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli)

Vannak-e az állatvásár szereplői között juhok, kecskék, tehenek, szamarak, tevék? – Őket állítsuk külön. A vásárlókból most pásztorok lesznek, és minden pásztor egy-egy nyájra vigyáz (az öt állatcsoport közül, ha valamelyik hiányzik, azt most pótoljuk). A többi gyerek is csatlakozik a nyájakhoz, és lesz belőlük juh/bárány, kecske/gida, tehén/boci, szamár/csacsi, teve/tevecsikó.

Hallgassuk meg, melyik nyájnak milyen hangja van.

Az előző játék árusa lesz a gazda, akié az öt nyáj. Int a pásztoroknak, és elindul a teremben. A pásztorok mennek utána a nyájaikkal: A pásztor elöl halad, utána kis csoportban az állatai.

Megérkeznek a legelőre. Az állatok legelésznek, a pásztorok a gazda és a pedagógus (ő lehet a gazdasszony) segítségével sátrat építenek néhány székből, asztalból, lepelből. Karámot is építenek a többi székből: körülkerítenek velük egy területet. És egy kutat, szintén néhány székből vagy hulahoppkarikából.

Ha elkészültek, megitatják nyájanként az állatokat, beterelik a nyájakat a karámba (egy területre). Kiválasztanak valakit, aki őrködni fog, a többiek lefekszenek a sátorban pihenni.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

03-2. Sátorkerekítő

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, barkácsolás, kézművesség, természetismeret, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, művészetek, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 15,1; 19,5–7; 61,5; Ézsaiás 4,6
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, természeti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Tenyeresdi mondókák csikizéssel, mímes, mozgásos játékkal; őszi séta, kisméretű sátor építése gallyak, levelek, termések felhasználásával; falevélkollázs

 

Tenyeresdi mondókák (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Talán még ismerjük mindnyájan a tenyeresdi játékot: A felnőtt ujjával a kisgyerek tenyerében köröz a mondóka ütemére, a végén pedig megcsiklandja vagy belecsap a tenyerébe. Játsszanak most a gyerekek hasonló módon párban, miközben mondogatják az egyik mondókát:

 

Kerekecske, dombocska,
itt szalad a nyulacska.
Itt elszalad, itt megáll,
itt egy körutat csinál.

      ***

Kerekecske, dombocska,
merre fut a nyulacska?
Zöld erdőbe, zöld mezőbe,
itt megbújik, itt elbújik,
hogy senki meg nem leli.

 

Forrás: Bihari gyermekmondókák (Kriterion, Bukarest, 1982, 60-61.)

Kép forrása

A tenyércsikizőt „továbbfejleszthetjük”, az alábbi módon:

Az első két sornál a csikiző mutatóujjal köröket rajzol a társa tenyerébe. A következő soroknál elindul az ujja a karon föl, egészen a nyakig.

A játékot szerepcserével megismétlik a párok.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

03-1. Sátorkuckó – sátorhét

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, családi alkalmak, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kép, galéria, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 15,1; 19,5–7; 61,5; Ézsaiás 4,6
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, kapcsolati, egzisztenciális
 • Tevékenység: Meseolvasás-hallgatás, beszélgetés; mímes mozgásjátékok, séta, térmegfigyelés; sátormakett készítése: váz, burkolás, díszítés; sátor-családrajz készítése, kiállításrendezés; kuckózás, mesealkotás; otthoni sátorépítés, családszelfi

 

Apukám sátrat épít (Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli, kapcsolati, egzisztenciális)

Rofusz Kinga illusztrációja

Majoros Nóra Apukám sátrat épít című meséje három szóra épül: apa, sátor, szél. A mesében egy apa és gyereke hét nap alatt épít fel egy sátrat, ami befogadja és védelmezi a családot. Ám igazi mesesátor épül, amihez nemcsak faanyagra és vászonra meg építőkre van szükség, hanem dombra, erdőre, szélre és mesére is. Mert a sátor legtartósabb eleme a mese.

Majoros Nóra meséje az Író Cimborák blogon jelent meg először (elérhető a fenti mesecímre kattintva.) A műhöz papírszínház készült Rofusz Kinga illusztrációival, ami kitűnő lehetőség a meséléshez. Elérhető itt: Apukám sátrat épít – papírszínház

 

Elolvashatjuk a teljes mesét, jól bekuckózva hozzá, akár csak hallásra építve, akár papírszínház segítségével a látást is bevonva. Majd válogathatunk a sátorhét kreatív játékai, feladatai közül.

Ám ennél is izgalmasabb, ha egész héten a sátorral foglalkozunk, és a mese napjaiból felépítünk egy sátorhetet.

 

Sátorhét (Verbális-nyelvi, természeti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, kapcsolati, egzisztenciális)

A sátorhét a mesehét napjaihoz kapcsolódik. A mesehét napjait kétszer össze kell vonni, hogy a hét mesenap elférjen öt munkanapon.

 

hétfő – 1-2. mesenap:

Mozgásjátékok

Ujjaiddal lépdelj

 • az asztalon,
 • a tenyereden,
 • a karodon,
 • a társad tenyerén, karján.

Ülj le „törökülésben”, keresztbe tett lábakkal.

Térdelj le, és ülj rá a sarkaidra. Majd tedd szét a két lábfejedet, és ülj óvatosan a két sarkad közé (a fenék ne érjen le e földre). – Apa is így ül a mesében, csak ő teljesen le tud ülni a két oldalra kitett lába közé a földre. Rajzoljunk a gyerekeknek egy fordított W-alakot, ami megmutatja a lábak vonalát.

Állj fel, és

 • nyújtózkodj a reggeli széllel,
 • hajladozz a fa szél fújta ágaival,
 • simítsd meg a tenyereddel a tó tükrét,
 • szaladj fel a domb tetejére, és ugrándozz rajta kicsit.

 

Terepszemle

Menjünk ki az udvarra, vagy sétáljunk ki a parkba, közeli mezőre, és keressük meg a legmegfelelőbb helyet az adott területen, ahová sátrat lehetne építeni. Képzeljük el és beszéljük meg, hogy hol lenne a legjobb helye a sátornak apa szerint.

 

kedd – 3. mesenap:

Ujjrajz, ujjfestés

Milyen alakú lesz a sátor? Mihez hasonlít?

Ujjaddal rajzold a levegőbe a sátor képét.

Aztán rajzold a sátrat egy csomagolópapírra a festékbe mártott ujjaddal. Elég, ha a sátor vonalait megrajzolod. De rajzolhatsz az ujjaddal komolyabb tervet is, ami megmutatja, hogyan épül fel a sátor, mi tartja, hogy a szél ne vigye el. A részletes tervrajz készülhet ceruzával, filctollal is.

 

szerda – 4. mesenap:

Sátorvázak

Mi tartja a sátrat? Milyen a jó sátorszerkezet? Mitől lesz stabil (szilárd, erős)?

Apa egy erős, egyenes fát szemel ki, amit kivágnak, legallyaznak. Ez lesz a sátoroszlop, ami majd a sátor közepén áll. Sátrat tarthat több sátorkaró is, amit a széleken földbe szúrnak, középen pedig egymáshoz erősítenek. Készítsük el egy-egy ilyen sátorszerkezet makettjét. A gyerekek párban dolgozhatnak, így tudnak egymásnak segíteni.

Hozzávalók egy maketthez:

 • egy papírtányér vagy kisebb hullámkarton (esetleg hungarocell) lap
 • három (esetleg több) saslikpálca, ami egyik végén hegyes
 • gyurmaragasztó vagy cellux (esetleg zsineg)

Az elkészítés lépései:

 • A papírtányér kiemelkedő peremébe vagy a puha kartonalapba egymástól egyenlő távolságban beleszúrjuk a pálcákat. A szúrás helyét érdemes előre kijelölni filctollal és előlyukasztani tűvel a gyerekeknek.
 • A három (vagy több) pálcát középen összefogjuk, és ragasztóval (vagy zsineggel) egymáshoz erősítjük.
 • Érdemes a szúráspont körül is ragasztóval megerősíteni a pálcák alját, mert könnyen kimozdulhatnak a helyükről.
 • Az elkészült modell elég erős ahhoz, hogy nyomáspróbát végezzünk: kezünkkel enyhén lefelé nyomhatjuk.

 

csütörtök – 5-6. mesenap:

A sátor ruhája

A családi sátor ruhája a mesében vászonból készül. A mi kis sátorvázunkat felöltöztethetjük papírral is, amihez puha szalvétát, krepp-papírt vagy kicsit keményebb, de jól formálható merített gyűrt papírt használhatnak a gyerekek. Két négyzet vagy téglalap alakú papírlappal már megoldható a borítás. A lapot a pálcákra borítva összefogják, összeérő széleit celluxszal egymáshoz erősítik. Ha ügyesek, ajtónyílást is tudnak hagyni, de ezt utólag is ki lehet vágni.

Az egymásra erősített sátorlapokra ragaszthatnak még mintákat, lombot, lepkét, virágot. A sátrat át lehet kötözni zsineggel is.

 

péntek – 7. mesenap:

Családi sátor

„Milyen legyen a sátor?” – kérdezte a gyereket a szél. „Tágas, hogy elférjen benne az egész család” – felelte ő.

Kikből áll a család? Nem tudjuk meg pontosan. Kiket említ a mese? Kik lehetnek még a családban? Milyen tágas lehet a sátor?

Ha a te családodnak építenétek sátrat, milyen és mekkora lenne? Hányan férnétek bele?

Rajzold le a családodat egy sátorban, amibe mindenki belefér.

Ha a családrajz a fontos, adhatunk hozzá rajzlapból kivágott széles (tágas) sátorformát, amibe csak bele kell rajzolni az alakokat.

A családi sátorrajzokat kiállíthatjuk a csoportszobában úgy, mintha sátorzsinegen lógnának. Feszítsünk ki annyi szál zsineget, amennyire szükség van, lehetőleg sátorszerkezetben. Keressünk ehhez fix függesztési pontokat, pl. polc, szekrény sarokvasa, ablak kilincse. A kifeszített zsinegekre ruhaszárító-csipeszekkel erősíthetjük fel a rajzokat.

 

Sátorkuckó

Délután a pihenéshez kuckózzunk össze úgy, mintha egy óriás sátorban feküdnénk le pihenni. Elalvás előtt csendesedjünk el, és füleljünk a szélre, ami birizgálja a sátrat. Kérdezzük meg, miről mesél? A gyerekeket is vonjuk be a széllel való beszélgetésbe, amiből keletkezhet egy spontán mese, amit a szél mesél.

 

Sátorotthon

Vonjuk be a szülőket, és biztassuk a gyerekeket is, hogy hétvégén „építsenek” otthon valamilyen sátrat, amiben az egész család elfér. Egy kis ötlettel a belső teret, egy-egy szobát is sátorrá lehet „varázsolni”. Elég hozzá néhány szál zsineg, szalagok, könnyű leplek, kuckózáshoz párnák, és persze mese. Mert a mesénél nincs jobb sátorerősítő.

A sátorotthonról készülhetnek családszelfik, amit meg lehet mutatni a csoportnak, illetve meg lehet osztani a csoport weboldalán.

 

 

Ötletek a sátorépítéshez belső és külső térben (képek forrása):
Kuckóötletek gyerekeknek

A fa köré épített sátor megmutatja, hogy nem muszáj fát kivágni a sátorkuckó-építéshez, elég egy jó ötlet.

 

 

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.