2012. december (advent) negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus születése
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Üdvözítő született
Üzenet/téma:
Akit oly régen vártak, peremvidéken születik meg, riasztó körülmények között. Mégis örömmé válik, akit pásztorok dicsérnek, koruk „nehéz emberei”.
Aranymondás/kulcsige:
Hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek? Lukács 2,10 – 11

365 bibliai történet: 209-212***

Motiváció:
Riasztó hírek:

Az újságok, hírportálok manapság inkább riasztó hírekkel vannak tele, mint örömhírekkel. Két évvel ezelőtt jelent meg az alábbi rövid hír az Origo.hu-n, olvasd fel a gyerekeknek:

„Halott csecsemőt talált egy hajléktalan vasárnap reggel Cegléden, egy kukában – közölte a rendőrség. Kovács Viktória, a Pest Megyei rendőr-főkapitányság szóvivője szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen korú volt a csecsemő, hogyan került a kukába és hogy élve vagy holtan jött-e a világra. Ezekre a kérdésekre az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat és a nyomozás adhat majd választ – mondta.”

Forrás: https://www.origo.hu/itthon/20101128-halott-magzatot-talaltak-egy-kukaban-cegleden.html

Beszélgessetek:
Milyen indítéka lehet egy ilyen tettnek? Milyen családi, kapcsolati háttér állhat mögötte?
Milyen indítéka lehetett volna Máriának és Józsefnek, hogy ne vállalják a gyermek születését?
Milyen döntést hoztak? Emberileg miért volt ezt nehéz felvállalni? (Vö. Máté 1,18-25)  

Történetmondás:
Vajon, ha tudták volna, mi vár még rájuk, vállalták volna-e a gyermeket? A fiatalkorú Mária, és József, a Názáret-szerte ismert ácsmester biztosan nem gondolt arra, hogy nemsokára sok száz kilométert kell megtenniük, előbb a hivatal packázása miatt, aztán meg kifejezetten menekülve. Úgy készültek ők is a gyermekük fogadására, mint mindenki más tette volna Názáretben. Mária font, szőtt és varrogatott, hogy előkészítse a gyermek ruháit, takaróit. József bölcsőt fabrikált. Egyikük sem gondolt rá, hogy rövidesen útra kell kelniük.

Lukács 2,1-7: A karácsonyi híradás első része olyan, mint egy szűkszavú, rövid újsághír. Olvasd fel így, kissé hivatalos hangon.

Lukács 2,8-20: A történet további része már novellisztikusabb. Itt mintha tényleg szóban mondaná el valaki a híreket. Válts át te is élő történetmondásra.

Elmélyítés – alkalmazás – munkáltatás:
Ezt a történetet a gyerekek minden évben újra hallják, és már biztosan jól ismerik. Nyugodtan építhetsz a már meglévő ismereteikre, és hagyhatod őket önállóan dolgozni, miközben olyan területeket aktiválhatsz, amely élővé, újra átélhetővé teszi a történetet. Ezért javaslom a „drámás” feldolgozásnak azt a típusát, amikor a történetet nem újrajátsszuk, hanem a szereplők, képzelt mellékszereplők szemszögéből értelmezzük. Most újságíró/tévés csoportok alakulnak, így modern stílusban és eszközökkel reprodukálhatjátok az eredeti híradást.

Válasszanak a gyerekek az alábbi munkacsoportok és feladatlehetőségek közül. Nem muszáj csoportonként minden feladatot megoldani, de jó feladatmegosztással az is lehetséges. A gyerekek kreativitásán múlik, melyik feladatot hogyan oldják meg. Írásbeli, számítógépes, grafikus, fotós, dramatikus megoldások is születhetnek. (A technikai lehetőségekről előre kell gondoskodni.) A munkacsoportok/stábok felkészülésük során olvassák el újra a történet megfelelő szakaszát a Bibliából.

Nazaret.gal hírei:

 • A császári hivatal felhívása a népszámlálásról
 • Villáminterjúk azokkal a személyekkel, akiknek el kell hagyniuk a várost
 • Hír a „Galilea hangja” illegális szervezet mozgolódásáról a császári parancs ellen

Betlehem.jud hírei:

 • A városi hivatal közleménye a szállásproblémák miatt kialakult szükséghelyzetről
 • Villáminterjúk az idegenforgalom illetékeseivel: városi tisztviselők, szállásadók
 • Hír a barlangistállóban született gyermekről

Puszta TV műsorai:

 • Hír a betlehemi pusztákon tapasztalt ufójelenségekről
 • Magazinműsorban pásztorok beszámolója az angyali jelenésről
 • A Homo Angelus zenekar karácsonyi dicsőítő koncertje – élő közvetítés

Mária blog anyagai:

 • Galéria a barlangistálló újszülött lakójáról (fotó/rajz)
 • Mária blogbejegyzései a pásztorok távozása után
 • A pásztorok kommentjei az istállóban látottak alapján

Végül az elkészült írásokat, képeket, jeleneteket olvassátok fel, mutassátok be egymásnak.

Ének:
Énekeljétek el a „Jer, mindnyájan örüljünk” (RÉ: 318) kezdetű régi Mária-éneket az alábbi versszakokkal. Énekeljétek úgy, mint egy mai slágert, toplistás dalt, élénk ritmusban. Lehet hozzá tapsolni, ritmusjátékkal, hangszerekkel kísérni.

Jer, mindnyájan örüljünk, És szívünkben vigadjunk,
Mert született Úr Jézus nekünk.

Kit az Atya Úr Isten, Könyörülvén emberen,
Elbocsájta teljes időben.

Ő életnek adója, Szívek vigasztalója,
Lelkünk megvilágosítója.

Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk,
Érdeméből kegyelmet nyerjünk.

2012. december (advent) negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus születése
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Találtok egy kisgyermeket
Üzenet/téma:
Akit a próféták ígértek Izrael népének, akit az angyal megígért Máriának, egy istállóban születik meg. És ki tudja meg először? Pásztoremberek, messze a várostól, a csillagos ég alatt. A „világ végén” születik a Messiás, hogy megválthassa a világot.
Aranymondás/kulcsige:
?született ma nektek ?az Úr Krisztus ?találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. Lukács 2,11.12

365 bibliai történet: 209-212**

Motiváció:
Baba születik:

Helyezz el az asztalon különböző anyagokat:

 • gyűrt színes csomagolópapír, nyers színű és felületű csomagolópapír, kartonok
 • különböző durvaságú nyers színű és színes, illetve mintás textilanyagok, ritkás szövésű, hálószerű anyag, csipkeanyag, fonalak
 • szalma- és szénaszálak, fapálcikák, botocskák, fa spatula lapok, parafalap
 • papírkorong, gomb, flitter különböző színben, alakban és méretben

Válogassatok az anyagok közül:

 • pólyának, pelenkának való anyagot
 • babaruhának való anyagot
 • takarónak való anyagot
 • gyermekjátéknak való anyagot

Beszélgessetek róla, mit és miért választottatok?
Ha a szülők gyermeket várnak, mi mindent szoktak előkészíteni a születésre? Mit vesznek meg a boltban? Mit készítenek el maguk?

Mária és József is gondosan készült a kisbaba fogadására. De ők a legtöbb dolgot saját kezűleg készítették. Akkoriban sokkal egyszerűbben éltek az emberek, boltban nem is vásároltak, legfeljebb a piacon. De amit csak tudtak, saját maguk készítették el. Mária, ahogy akkoriban minden asszony, tudott fonalat fonni, és ruhaanyagot szőni. József pedig ács volt, aki egyszerű bútorok faragásához is értett.

Történetmondás:
Mária nem tétlenül várta tehát a gyermekét, örökké járt a keze. Amikor elvégezte a ház körüli dolgokat, még egy kicsit font, szőtt vagy varrogatott. Ahogy telt az idő, és nőtt a pocakja, egyre inkább csak varrogatott. József kezében sem állt meg a szerszám soha, mivel meg voltak elégedve a munkájával, volt megrendelése bőven. Miután a napi dolgát elvégezte, egy kis bölcsőt faragott, ebbe a munkába tényleg beleadta szívét-lelkét. Még néhány apró játékszert is fabrikált, amit majd a kisfiú markolászhat. Egy napon azonban mégis megállt kezében a gyalu, és nagyot koppant, ahogy letette a kezéből. Kiment a ház elé, mint még nagyon sokan Názáretben. Egy császári hírnök jelent meg a városban, és hangosan kiáltott?

Lukács 2,1-20: A már sokat hallott történetet töltsd meg a személyes hangú elbeszélés erejével. Így egészen megújulhat, és sikerülhet bevonni erőterébe a gyerekeket.

Elmélyítés – alkalmazás – munkáltatás:
Miután elmondtad a történetet, idézzétek fel vázlatszerűen a legfontosabb eseményeit:

 1. József és Mária útja Betlehembe
 2. Szálláskeresés a városban
 3. A gyermek születése egy istállóban
 4. Angyal jelenik meg a pásztoroknak
 5. Angyalok serege dicséri Istent
 6. A pásztorok elindulnak, hogy megkeressék a gyermeket
 7. Belépnek az istállóba, és elmondják az üzenetet
 8. Visszatérnek és dicsőítik Istent

A gyerekek néhány fős kis csoportokban dolgozzanak tovább, ahogy József és Mária, majd a pásztorok is „csoportmunkában”, egymást erősítve végezték el feladatukat. Minden csoport válasszon ki egyet a fenti helyszínek és események közül, és készítsen róla egy képet az óra elején kipakolt anyagok felhasználásával. Ehhez szükség lesz csoportonként egy nagyobb alaplapra, ami lehet rajzlap, de vastagabb karton, hullámpapír is.

Az angyali üdvözlet témájánál megismert kollázstechnikával dolgozhatnak most is a gyerekek, amiben már van némi tapasztalatuk. A papír-, textil- és egyéb anyagokat most is saját elképzelésük szerint nyírhatják, szabhatják, ragaszthatják. Rajzolással is kiegészíthetik, tehát rajzeszközökről is érdemes gondoskodni. Olyan természetes anyagokat is felhasználhatnak még, mint homok, apró szemű kavics ragasztós felületre szórva, vagy az örökzöld tujalevél, amiből mindenféle cserje és fa alakítható.

Az elkészült képekből rendezzetek kiállítást, és a képek alapján mondjátok el a történetet.

Ének:
Tanuljátok meg a „Jászolban a szalmán” kezdetű karácsonyi éneket (Evangélikus énekeskönyv 169), melynek szövegét Weöres Sándor írta. Ez is életképszerű, mint a gyerekek által alkotott képek. Itt is van széna-szalma ágy, rongyos istálló:

Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!
Boldogan figyelnek égi fényjelek
Széna-szalma ágyat, alvó kisdedet.
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!

Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.
Tekints le az égből, mert szeretlek én,
Tartsd fölém kezecskéd védőn, könnyedén!
Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.

Kottával együtt megtalálod itt: https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek169.htm

2012. december (advent) negyedik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus születése
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Jézus megszületett
Üzenet/téma:
Az ígért fiúgyermek megszületett. Egészen másként, mint ahogy az emberek elképzelték. De angyal hozta a hírt, és pásztorok ismerték fel benne a Messiást.
Aranymondás/kulcsige:
(A pásztorok) Elmentek tehát sietve, és meglátták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Lukács 2,16

365 bibliai történet: 209-212*

Előkészítés:
A mai foglalkozáshoz sokféle tárgyat kell előre beszerezned. De érdemes, mert ezek a tárgyak fogják a gyerekeket igazán bevonni a játékba.
Nagyon fontos a faláda, amit ha máshol nem, piacon vagy zöldségesnél próbálhatsz szerezni. De egy ügyes apuka is összeácsolhat egy jászolszerű alkotmányt. Szalmát vagy szénát szerezni sem ördöngösség, még városban sem. (Ha megnézed pl. a Szuperinfó hirdetéseit, biztosan találsz egy-két állattenyésztőt. Mi is így találtunk a törpenyulunknak szénát.)
A makettkészítést segíti, ha előre elkészíted a papírbetlehemet, és bele is helyezed egy kivágott oldalú dobozba (pl. cipősdoboz).

Motiváció:
Baba születik:

Ha kisbabát vár valaki, nagyon készül. Már előre összekészíti a ruháit, a tisztálkodó szereit. Vesz neki kiságyat és játékokat, berendezi a babaszobát vagy babasarkot.

Az asztalon lévő tárgyak közül válasszátok ki, amit egy mai anyuka/apuka készítene elő a kisbabájának. Az asztalon lehetnek különböző kisbabaruhák, rugdalózók, textil- és papírpelenka, puha takaró, csörgők, plüssjátékok, cumisüveg stb. Mindez vegyesen, összekeverve felnőtt ruhadarabokkal és tárgyakkal, amelyek között legyenek ott a későbbi kellékek: kendők, kucsmák, sapkák, botok, tarisznyák stb.

Beszélgessetek róla, hogy a kiválasztott tárgyak közül melyik mire való, és helyezzétek el ti is a tárgyakat egy babasarokban, ahol állhat egy kiságy vagy babakocsi.

Menj vissza az asztalhoz, és válassz ki néhány kendőt, vásznat és egy takarót, amihez hasonlót Mária készíthetett elő a gyermekének. Beszélj róla, hogy akkoriban egyszerűbben éltek az emberek, nem a boltban vásároltak, hanem amit csak tudtak, maguk készítettek. Még a ruhákat és takarókat is.

Történetmondás:
Mária is így várta a gyermekét, Jézust. Fonalat font és ruhaanyagot szőtt, amíg bírta, és kisruhát varrogatott. József, a jegyese pedig bölcsőt faragott, hiszen ács volt. Nagy gonddal készítette a kis deszkaágyat, talán nem volt még olyan büszke egyetlen munkájára sem. Mégse a faragott bölcsőbe fektette Isten fiát. Egy napon ugyanis császári hírnök jelent meg Názáretben?

Lukács 2,1-20: Hasonló közvetlenséggel folytasd a karácsonyi történetet, amit most nyugodtan „kibélelhetsz”, életszerűbbé tehetsz. Nem szükséges három részre osztani, a 365 bibliai történet leckefelosztása szerint. A történet számunkra már a pásztorok imádásával kerek egész.

Elmélyítés – alkalmazás – ének:
Ahogy befejezted a történetet, mondd el a gyereknek, hogy szereztél valamit, ami hasonlít egy jászolhoz. Vedd elő a deszkaládát/faalkotmányt és töltsétek meg szalmával/szénával. Mondd el a gyerekeknek, hogy most ez a jászol. Így nézett ki régen az állatok etetője. Körülállták az állatok, és rágcsáltak belőle. Ti is álljátok körül. Eljátszhatjátok, hogy csacsik, bocik és barik vagytok.

De most bölcső lesz a jászolból, mert megszületett egy kisfiú. Béleljétek ki alaposan, és takarjátok le egy kis takaróval. Pólyáljatok be egy játékbabát kendővel, és helyezzétek a jászolba. Aztán mindenki válasszon az asztalról egy-egy kendőt, takarót,sapkát, kucsmát, tarisznyát, botot. Legyen valaki József és Mária, ők telepedjenek a jászol köré. Legyenek többen pásztorok, ők feküdjenek le a földre/szőnyegre. Legyenek betlehemi lakosok is, akik szintén pihenjenek valahol a székeken, asztalok körül. Akinek nem jutott semmi, odakucorodhat az istállóba, a jászol mellé, mint egy kis állat. Mindenki bóbiskoljon, hiszen éjszaka van. Mindenki csendesedjen el. Csak Mária és József igazgatja néha a kisbaba takaróját.

Mikor már hallani lehet a csendet, állj meg a pásztorok előtt, és szólítsd meg őket. Te vagy az angyal. Te mondod el nekik az örömhírt. Aztán mutasd az utat, mintha te lennél a súgó/vezető. Menjetek el az istállóig. Lépjetek be. Csodáljátok meg a kisgyermeket. Aztán szaladjatok oda a többiekhez, akik még alszanak: „Gyertek, gyertek, megszületett az Úr Jézus. Megszületett a Messiás, akit úgy vártunk.”
Mindezt spontán játékkal, minden mesterkéltség nélkül.

Gyűljön mindenki a jászol köré, és énekeljétek el a „Karácsonynak éjszakáján” kezdetű éneket (Jézus áldja énekünk 78), aminek a dallama már jól ismert. Kottával együtt megtalálod itt: https://www.gyerekoldal.reformatus.hu/honlapok/enekszoveg/jezusenek/enek78.htm

Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek,
A kis Jézus megszületett!

Munkáltatás:
A játék után készítsétek el a 212. munkalap papírbetlehemét. Szerencsés, ha eleve vastagabb papírra tudod kinyomtatni: https://kateteka.hu/212-a-pasztorok-imadjak-a-gyermeket/

A színezéshez mindenki önállóan hozzáfoghat.
Az alakok kivágásához és a háttér felhajtásához már szükség lesz a segítségedre.
Megoldás lehet az is, hogy aki nem készült el, hazaviszi, és otthon kap szülői segítséget.

A papírbetlehemet el lehet helyezni egy nyitott oldalú papírdobozban, és folytatni az istálló színezését, berendezését, pl. egy kis szalma/szénatörmelékkel. Ez is lehet otthoni feladat, de jó, ha mutatsz hozzá egy előre elkészített mintát.

Ének:
Végül elénekelhetitek újra az iménti karácsonyi éneket, kibővítve új versszakokkal is. A fellelhető ismert szakaszokon kívül álljon még itt egy kevésbé ismert szakasz:

Jézus ágyán nincsen paplan,
Jaj de fázik az ártatlan.
Hogy is lehetne dunyhája:
Elveszett a báránykája.

2012. január első hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: A világ, amiben élünk
Bibliai téma: Teremtés
Igeszakasz: 1Móz 1 – 2
A foglalkozás címe: Alkotás és teremtés
Üzenet/téma: Különbséget kell tennünk az „alkotás valamiből” és a „teremtés a semmiből” között. Isten valóban a semmiből hozta elő, hívta elő szavával a világot!
Aranymondás/kulcsige: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. (1Móz 1,1-2)
365 bibliai történet: 1***

Motiváció:

Előzetes feladat: Képek, médiafájlok gyűjtése „Isten teremtette” és „Az ember alkotta” témában. Ebből két csoportban PowerPoint bemutatót készítenek a gyerekek, amit levetítenek az óra elején.

Beszélgetés az emberek és az állatok különbözőségéről (testi jellemzők, képességek, lelki tulajdonságok, kommunikáció, munka). Keressünk csak az emberre jellemző tulajdonságokat!

Történetmondás:

1Móz 1 – 2,4 alapján – a hangsúly legyen a teremtés ismétlődő rendjén, érdemes megtanulni az ismétlődő szófordulatokat.

Szemléltetés:

Készíthetsz te is PowerPoint bemutatót, a teremtés fázisainak érzékeltetésére!

Elmélyítés:

Isten teremtő munkájával a káoszból rendet teremtett. A természet törvényei mind ezt a rendet biztosítják. Soroljanak fel néhányat a gyerekek! Fedeztesd fel, hogy a teremtés napjaiban is milyen rend uralkodik:

 • Első három nap: szétválasztások, a teremtés színhelyeinek, az élet feltételeinek biztosítása. (Ilyen értelemben a növényvilág is, mint táplálék, az életfeltételekhez tartozik).
 • Második három nap: a színhelyek benépesítése.

Megvizsgálhatjátok a kapcsolatot az egyes napok között is:

 1. világosság/sötétség – 4. égitestek
 2. égbolt/vizek – 5. madarak – halak
 3. tenger/szárazföld – növények – 6. szárazföldi állatok – ember

Alkalmazás:

A himnuszok eredetileg Istent dicsérő, magasztaló énekek voltak, melyeket az istentiszteleti szertartásokon használtak. Ilyen többek között a 148. zsoltár. Olvassák el a gyerekek a zsoltárt, és beszéljétek meg:

Milyen teremtményeket említ a zsoltár?
Mi a feladata valamennyi teremtménynek? (Kulcsszó: „dicsérjétek”)
Hasonlítsátok össze a zsoltár felépítését a teremtéstörténettel!

Munkáltatás:

(Választhatod az alábbi lehetőségek közül az egyiket. Jó lehetőség a differenciálásra is, akár a gyerekek is választhatnak feladatot.)

 1. Kreatív szövegalkotás: A teremtést dicsérő, a Teremtőt magasztaló vers írása a zsoltárköltészet kifejező eszközeivel. A 148. zsoltárhoz hasonló kötetlenebb versformában, ahol a vers lelke, szervező elve a gondolatritmus. Az elkészült műveket összehasonlíthatjátok Assisi Ferenc Naphimnuszával. (Az interneten többféle fordítását is megtalálod.)
 2. 365/1. *** felsős munkalap (instrukciók a munkalapon):
  https://kateteka.hu/1-teremtes/

Ének:

(választható az alábbiak közül)

 • Református énekeskönyv: 148. zsoltár – nehéz dallam, csak gyakorlott énekes csoportnak ajánlott
 • Erőm és énekem az Úr: Minden, mi él (99.) – könnyebb dallam, gitárral kísérhető, tartalmilag összecseng a 148. zsoltárral

2012. január első hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: A világ, amiben élünk
Bibliai téma: Teremtés
Igeszakasz: 1Móz 1-2
A foglalkozás címe: A teremtés hét napja
Üzenet/téma: A teremtés rendjének megismerése
Aranymondás/kulcsige: Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. (ApCsel 4,24)
365 bibliai történet: 1-2**

A gyűjtött anyag csoportosítása:

Van-e köztük olyan, amit az ember készített, nem tartozik a természethez?
A természet dolgai közül melyik élő, melyik élettelen?
Melyik hova tartozik: szárazföldre, vízbe, levegőbe, világűrbe?

Történetmondás:

1Móz 1 – 2,4 alapján, támaszkodva a gyerekek mindennapi ismereteire

Elmélyítés:

Mutasd velem játék:

Sorold fel a teremtés napjait és eseményeit hangokkal és mozgással kísérve. A gyerekek ismételjék a mozgásokat:

 • Első nap: legyen sötétség és világosság (tenyérrel eltakarod a szemed, majd elveszed a tenyered és kinyitod a szemed)
 • Második nap: legyen külön az égbolt és a vizek a földön (az ég felé, majd a föld felé fordítod az arcod)
 • Harmadik nap: legyenek külön a vizek és a szárazföld, nőjenek növények a földön (hullámmozgás a kezeddel vízszintesen, majd függőlegesen, mintha egy növény sarjadna)
 • Negyedik nap: legyenek égitestek az égen (a napot és csillagokat mutatod szétnyíló tenyérrel, ujjakkal)
 • Ötödik nap: legyenek madarak és halak (repülő madár, majd úszó hal mozgását utánozod a karoddal)
 • Hatodik nap: legyenek szárazföldi állatok (valamilyen állat hangját utánozod, mindenki választhat egy állathangot, amit utánoz) és legyen ember (mindenki magára mutat)
 • Hetedik nap: a nyugalom napja (karodra hajtod a fejed, de nem alszol, csak pihensz; vagy karba tett kézzel ülsz)

Ismételjétek a játékot a következőképpen: mutatod a nap számát, „lemozogjátok” az eseményeket, és a gyerekek közül valaki elmondja, hogy mi történt.

Alkalmazás / munkáltatás:

(Idő és lehetőség függvényében választható, akár mindkét feladat, de legalább az egyik.)

1. Teremtés-kiállítás:

A gyűjtött anyagot (ami a foglalkozás elején már előkerült) most csoportosítsátok a teremtés napjainak megfelelően! Az első napnál elég, ha a világosra, sötétre utal valami.

Közben beszélgessetek a képekről:

Melyik a kedvenc napod a teremtés napjai közül? Miért?
Miért pihent meg Isten a hetedik napon?
A napokat feltétlenül 24 órás napoknak kell elképzelnünk?

Hívd fel a gyerekek figyelmét arra, hogy Isten milyen csodálatos rendet teremtett a természetben, ahol minden élő és élettelen dolognak megvan a maga helye, rendeltetése, életideje!

Megfelelő csoportosítás után a képeket, dolgokat tablókon, tárlóban is elhelyezhetitek.

2. Teremtésmodell:

Homokasztalon vagy homokgödörben (esetleg kisebb méretben gyurma, agyag segítségével) alakítsátok ki a teremtett világ színtereit: a tengert borítsátok be kék papírral, a szárazföldön síkságot, domb- és hegyvidéket formáljatok!

Népesítsétek is be a színtereket! A növényeket kis ágak, levelek jelenthetik. Állatokat, embert formázhattok agyagból, gyurmából, termésekből, esetleg papírból hajtogatással. Égitesteket is vághattok ki papírból, és felfüggeszthetitek a teremben vagy egy faágon a homokgödör fölött.

Ének-zene:

Különböző ritmusú és hangzású zenékhez kapcsoljátok a teremtés megfelelő napjait és mozgásait (te is játszhatsz valamilyen hangszeren)! Pl.:

 • lassú: világosodik, nyílnak a virágok, kibomlanak a rügyek
 • gyorsabb: ugrálnak a kecskék, repülnek a madarak, hullámzik a tenger
 • hangos: mindenféle állathang utánzása mozgás közben
 • halk, nyugodt: a Nap és Hold váltakozása az égen, halak a vízben

Énekeljétek a Református énekeskönyv 160. dicséretét! Az első és harmadik sor rímpárja többféle változatban énekelhető:

Minden teremtett állatok
Az Úr Istent áldják.
Néki sok ezer angyalok
„Szent, szent, szent” azt mondják.

Minden teremtett nappalok
…Néki sok ezer csillagok

Minden teremtett madarak
?Néki sok ezer bogarak

Minden teremtett tengerek
…Néki sok ezer delfinek

stb.

2012. január első hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: A világ, amiben élünk
Bibliai téma: Teremtés
Igeszakasz: 1Móz 1 – 2
A foglalkozás címe: Minden, amit teremtett, jó!
Üzenet/téma: Rácsodálkozás Isten teremtett világára.
Aranymondás/kulcsige: És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Móz 1,31a)
365 bibliai történet: 1*

Motiváció:

Tegyetek sétát egy parkba, közeli erdőbe, esetleg folyópartra! Rossz idő esetén legalább az udvarra vidd ki a gyerekeket!

 • Gyűjtsetek színeket! Aki egy új színt talál, tegye rá a kezét, vagy mutasson rá!
 • Mindenki keressen valamit, ami él – tegye rá a kezét!

Elmondhatod: A fák, bokrok akkor is élnek, ha nincs rajtuk levél. Télen pihennek.

 • Mindenki keressen valamit, ami nem él!
 • Mindenki keressen valamit, amit az ember csinált!
 • Mindenki keressen valamit, amit Isten teremtett!

(Szóba jöhetnek élettelen dolgok is: föld, kő, víz, hó, jég?)

Figyeljétek meg, mennyi minden köszönhető Istennek! Mutass rá az ember által alkotott mesterséges környezet és az Isten által teremtett természeti környezet közötti különbségre! Beszélgessetek a természet védelméről is, hogyan vigyázhatnak az épségére, tisztaságára ők, a kisgyerekek. Ilyenkor télen is, amikor a természet pihen.

Történetmondás:

1Móz 1 – 2,4 alapján, támaszkodva a gyerekek mindennapi ismereteire (kedvenc állatok, madarak, fák stb.)

Szemléltetés:

Az óvodás munkalap (1*) felnagyított képeit előzetesen színezd ki, és a történetmondás során ragaszd fel a táblára! (Elkészítheted a képeket a minta alapján saját kezűleg is.) A képkorongokat kifeszített zsinegre, szalagra is felakaszthatod vagy felcsipeszelheted. Ehhez érdemes előtte kartonra ragasztani a képeket.

Elmélyítés:

Vetíts a gyerekeknek a teremtés sorrendjében minél több érdekes képet a teremtett világról! (Készíthetsz hozzá PowerPoint bemutatót is.)

Beszéljétek meg, mi van a képen, és hogy a gyerekek szerint az miért jó!

Megcsinálhatod ezt a feladatot úgy is, hogy újságból kivágott fotókkal „teríted meg” az asztalt, és abból válogatnak a gyerekek.

Alkalmazás:

Válasszanak ki a gyerekek egy-egy állatot, amellyel szívesen azonosulnak! Legyenek köztük madarak, vízi és szárazföldi állatok is! Engedd el őket a teremben/szobában, hadd játsszák az állatok életét, mutassák meg mozgásukat, utánozzák a hangjukat!

Majd szólítsd őket csoportonként:

 • Jöjjenek hozzám a vízi állatok!
 • Jöjjenek hozzám a madarak!
 • Jöjjenek hozzám a szárazföldi állatok!

Munkáltatás:

365/1* óvodás munkalap:
https://kateteka.hu/1-teremtes/

(Az instrukciókat megtalálod az 1* Feldolgozás „Munkalap” címszava alatt.)

Ének:

Énekeljétek a „Ki teremtette?” kezdetű éneket (Jertek, énekeljünk 92.) egyszerű mozdulatokkal kísérve:

 1. – egész világ: két karral nagy kört rajzolunk a levegőbe
 2. – hullámzó tenger: karunkkal a tenger hullámzását utánozzuk
 3. – sok csillag: fel, a magasba mutogatunk
 4. – repülő madárka: karunkkal repülő mozgást végzünk
 5. – téged, őt, engem: egymásra és magunkra mutatunk

Elénekelhetitek a dalt új versszakokkal és mozgással is, és kitalálhattok még hasonló szakaszokat (lásd a 365 bibliai történet 2. lecke, ovis Felfolgozás-lapját): https://kateteka.hu/2-edenkertben/

Ki teremtette

 • a barna medvét,
  bandukoló medvét (cammogó járás)
 • a flamingót,
  rózsaszín flamingót (karunkkal utánozzuk a flamingó hosszú íves nyakát)
 • a zöld békát,
  ugrándozó békát (békaugrások a földön)
  Stb.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

Ovisoknak:

Adventi vagy Teremtés-csillag

A csillagforma a Teremtés hajnalára is utal, ezért nyugodtan nevezhetitek Teremtés-csillagnak. Az elkészítés műveletei jól leolvashatóak az Egyszervolt.hu műhely-lapján: https://egyszervolt.hu/muhely/muhely-adventi-csillag.html

1. muhely_muhely-adventi-csillag_pre_image_4755

Alsósoknak:

Teremtés-ház

001_mesehazEz a hullámpapírból készített, festett meseház könnyen Teremtés-házzá alakítható, ami az osztály- és hittanterem vagy a gyerekszoba kedvelt helyévé válhat. A teremtés napjaira utaló ábrákkal, képekkel lehet kifesteni. A tető az ég felé mutat, a falak a szárazföldet, vizet és levegőt egyaránt jelenthetik. Már csak alkotó-teremtő fantázia kell hozzá, benépesíteni  a tereket…

Oldalán, tetején a teremtés napjaira emlékeztető rajzokat, képeket helyezzetek el:

 1. sötét / világos – egyik tetőfél sötét, másik világos
 2. égi vizek (felhők) / földi vizek (hullámok) – 1. oldal
 3. növények (virág, gyümölcs) – 2. oldal
 4. égitestek – egyik tetőfélen nap, másik tetőfélen hold és csillagok
 5. vízi állatok, madarak – 3. oldal
 6. szárazföldi állatok, ember – 4. oldal

A kép forrása: https://bangasz.blogspot.hu/2014/08/mesehaziko.html

Felsősöknek:

Teremtés-kupola, hexameron

1899-46434

A kép forrása:   https://www.superstock.co.uk/stock-photos-images/1899-46434

Hexameronnak nevezik a világ teremtésének hat napjáról szóló magyarázatot. A kép nyelvén „írott” haxameron betölti a velencei Szent Márk-székesegyház (Basilica di San Marco) Teremtés-kupoláját.

Itt a teljes kupolát láthatod, angol nyelvű magyarázat segít a fázisok beazonosításában: https://www.museumplanet.com/tour.php/venice/sm/66

Fejtsétek meg, hol melyik napját, eseményét ábrázolja a hexameron a teremtésnek?

Miért alkalmas a teremtés ábrázolására egy kupola? A kör forma mit fejez ki? (teljességet, de ismétlődést is: a hét napjainak ismétlődő rendjét)

Hol lehet a hetedik nap, amikor Isten pihen? (Úgy is feltehetjük a kérdést: Hol pihen Isten? – középen, a középpont nyugalmában)

Készítsetek hexameront, kerek formájú teremtés-ábrázolást! Az alapkör lehet nagyméretű karton (akár hullámpapír is), esetleg vászon (régi lepedő). Javasolt technikák:

 • – festés temperával (tojásfehérje + víz oldószerrel élénkebbek maradnak a színek és száradás után
 • – papír montázs (felhasználhatóak színes papírok és képek) vagy kollázs (különböző színű, mintázatú és felületű, pl. gyűrt papírból – a papírokat magunk is meggyűrhetjük, a gyűrt papír térhatást kelt)

Naphimnusz, Teremtés-park és séta

1.3 naphimnusz_17

A kép forrása: https://www.magyaralverna.ofm.hu/kepekuj/allando/naphimnusz/slides/naphimnusz_17.html

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.
VÁROSI ISTVÁN fordítása

A szöveg forrása: https://www.berze-nagy.sulinet.hu/stilus/roman/naphimnusz.htm

A Naphimnusz Park Mátraházán található, a Naphimnuszt jeleníti meg tíz kerámia domborművel. A parkba Fenyvesi László mátrafüredi fafaragó díszes kapuján léphetünk be.

Bővebben a Naphimnuszról (Sík Sándor fordítását találod itt) és Naphimnusz-parkról a mátraházi Ferences lelkészség honlapján:
https://www.magyaralverna.ofm.hu/kultura_naphimnusz.html

A Naphimnusz Dsida Jenő fordításában: https://gondolkodom.hu/assisi-szent-ferenc-naphimnusz/

Feladatötletek:

 • – A Naphimnusz és/vagy a 148. zsoltár képeihez készítsetek rajzokat, festményeket. Ezek felhasználásával rendezzetek kiállítást a teremben vagy az udvaron, amit elnevezhettek Teremtés-parknak, vagy Teremtéshimnusz-parknak.
 • – Tegyetek sétát egy közeli parkba, erdőbe, és egy-egy fánál (kőnél, forrásnál, tisztáson stb.) olvassátok fel a Naphimnusz vagy a 148. zsoltár egy-egy részletét.