2012. január negyedik hete
Korosztály: Felsős
Élettéma: A világ, amiben élünk (Genezis)
Bibliai téma: Bábel
Igeszakasz: 1Móz 11,1-9
A foglalkozás címe: Az ember önhittsége
Üzenet/téma: Bábel tornya az emberi büszkeség, nagyravágyás jelképe: amikor az ember magától akar Istenhez eljutni, saját műve és hírneve fontosabbá válik Istennél.
Aranymondás/kulcsige: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. (1Mózes 11,4)
365 bibliai történet: 8***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!


2012. január negyedik hete
Korosztály: Alsós
Élettéma: A világ, amiben élünk (Genezis)
Bibliai téma: Bábel
Igeszakasz: 1Móz 11,1-9
A foglalkozás címe: Különböző nyelvek
Üzenet/téma: A nagyravágyás, büszkeség elrontja kapcsolatainkat, összezavarja nyelvünket egymással és Istennel. A nyelvtanulás – bizalom és alázat is egyben.
Aranymondás/kulcsige: Gyertek, építsünk… várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet… (1Mózes 11,4)
365 bibliai történet: 8**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. január negyedik hete
Korosztály: Óvodás
Élettéma: A világ, amiben élünk (Genezis)
Bibliai téma: Bábel
Igeszakasz: 1Móz 11,1-9
A foglalkozás címe: Közös munka, közös nyelv
Üzenet/téma: A büszkeség, dicsekvés elválaszt egymástól és Istentől is.
Aranymondás/kulcsige: Gyertek, építsünk… tornyot, amelynek teteje az égig érjen… (1Mózes 11,4a)
365 bibliai történet: 8*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. január harmadik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: A világ, amiben élünk – Genezis
Bibliai téma: Nóé
Igeszakasz: 1Móz 6-9
A foglalkozás címe: Özönvíz, bárka, világvége
Üzenet/téma: Az ember nem érdemli meg Isten a teremtett világát, bűnössé vált természete miatt. Isten mégis az élet mellett döntött, és még mindig türelmes, bármennyire is elrontjuk a dolgot.
Aranymondás/kulcsige: Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. (1Mózes 9,11)
365 bibliai történet: 6-7***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. január harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: A világ, amiben élünk – Genezis
Bibliai téma: Nóé
Igeszakasz: 1Móz 6-9
A foglalkozás címe: Pusztulás és menedék
Üzenet/téma: A gonoszság büntetést érdemel: Isten haragjában elpusztította teremtményeit. Mégis gondoskodott róla, hogy az élet folytatódhasson. Irgalma nagyobb a haragjánál.
Aranymondás/kulcsige: Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról, sem azokról az élőlényekről, …amelyek vele voltak a bárkában. (1Mózes 8,1a)
365 bibliai történet: 5-7**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. január harmadik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: A világ, amiben élünk – Genezis
Bibliai téma: Nóé
Igeszakasz: 1Móz 6-9
A foglalkozás címe: Isten megment a bajtól
Üzenet/téma: Isten szereti teremtményeit: az állatokat és az embert is. Jobban szereti, mint amennyire haragszik rá, ha rosszat tesz.
Aranymondás/kulcsige: Vigyél be a bárkába minden élőlényből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. (1Mózes 6,19)
365 bibliai történet: 5-7*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. január második hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: A világ, amiben élünk (Genezis)
Bibliai téma: Bűneset
Igeszakasz: 1Móz 2-3
A foglalkozás címe: Az ember felelőssége a teremtett világban
Üzenet/téma: Az ember feladatokat kapott a teremtett világban, amit engedetlensége miatt nem tud igazán teljesíteni. Isten segítségét kell kérnünk, hogy ne a kívánság uralkodjék rajtunk.
Aranymondás/kulcsige: Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. (Jel 2,7)
365 bibliai történet: 2-3***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. január második hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: A világ, amiben élünk (Genezis)
Bibliai téma: Bűneset
Igeszakasz: 1Móz 3
A foglalkozás címe: Rosszat tettem
Üzenet/téma: Az első engedetlenség és következménye.
Aranymondás/kulcsige: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz… (1Móz 2,16b-17a)
365 bibliai történet: 2 3 **

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. január második hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: A világ, amiben élünk (Genezis)
Bibliai téma: Bűneset
Igeszakasz: 1Móz 2-3
A foglalkozás címe: Hogyan lett a jóból rossz?
Üzenet/téma: A jó is rosszra fordulhat, ha nem vigyázunk.
Aranymondás/kulcsige: Hol vagy? (1Móz 3,9b)
365 bibliai történet: 2-3*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. január első hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: A világ, amiben élünk
Bibliai téma: Teremtés
Igeszakasz: 1Móz 1 – 2
A foglalkozás címe: Alkotás és teremtés
Üzenet/téma: Különbséget kell tennünk az “alkotás valamiből” és a “teremtés a semmiből” között. Isten valóban a semmiből hozta elő, hívta elő szavával a világot!
Aranymondás/kulcsige: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. (1Móz 1,1-2)
365 bibliai történet: 1***

Motiváció:

Előzetes feladat: Képek, médiafájlok gyűjtése “Isten teremtette” és “Az ember alkotta” témában. Ebből két csoportban PowerPoint bemutatót készítenek a gyerekek, amit levetítenek az óra elején.

Beszélgetés az emberek és az állatok különbözőségéről (testi jellemzők, képességek, lelki tulajdonságok, kommunikáció, munka). Keressünk csak az emberre jellemző tulajdonságokat!

Történetmondás:

1Móz 1 – 2,4 alapján – a hangsúly legyen a teremtés ismétlődő rendjén, érdemes megtanulni az ismétlődő szófordulatokat.

Szemléltetés:

Készíthetsz te is PowerPoint bemutatót, a teremtés fázisainak érzékeltetésére!

Elmélyítés:

Isten teremtő munkájával a káoszból rendet teremtett. A természet törvényei mind ezt a rendet biztosítják. Soroljanak fel néhányat a gyerekek! Fedeztesd fel, hogy a teremtés napjaiban is milyen rend uralkodik:

 • Első három nap: szétválasztások, a teremtés színhelyeinek, az élet feltételeinek biztosítása. (Ilyen értelemben a növényvilág is, mint táplálék, az életfeltételekhez tartozik).
 • Második három nap: a színhelyek benépesítése.

Megvizsgálhatjátok a kapcsolatot az egyes napok között is:

 1. világosság/sötétség – 4. égitestek
 2. égbolt/vizek – 5. madarak – halak
 3. tenger/szárazföld – növények – 6. szárazföldi állatok – ember

Alkalmazás:

A himnuszok eredetileg Istent dicsérő, magasztaló énekek voltak, melyeket az istentiszteleti szertartásokon használtak. Ilyen többek között a 148. zsoltár. Olvassák el a gyerekek a zsoltárt, és beszéljétek meg:

Milyen teremtményeket említ a zsoltár?
Mi a feladata valamennyi teremtménynek? (Kulcsszó: “dicsérjétek”)
Hasonlítsátok össze a zsoltár felépítését a teremtéstörténettel!

Munkáltatás:

(Választhatod az alábbi lehetőségek közül az egyiket. Jó lehetőség a differenciálásra is, akár a gyerekek is választhatnak feladatot.)

 1. Kreatív szövegalkotás: A teremtést dicsérő, a Teremtőt magasztaló vers írása a zsoltárköltészet kifejező eszközeivel. A 148. zsoltárhoz hasonló kötetlenebb versformában, ahol a vers lelke, szervező elve a gondolatritmus. Az elkészült műveket összehasonlíthatjátok Assisi Ferenc Naphimnuszával. (Az interneten többféle fordítását is megtalálod.)
 2. 365/1. *** felsős munkalap (instrukciók a munkalapon):
  https://kateteka.hu/1-teremtes/

Ének:

(választható az alábbiak közül)

 • Református énekeskönyv: 148. zsoltár – nehéz dallam, csak gyakorlott énekes csoportnak ajánlott
 • Erőm és énekem az Úr: Minden, mi él (99.) – könnyebb dallam, gitárral kísérhető, tartalmilag összecseng a 148. zsoltárral