2012. december (advent) első hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
A Messiás várása – Zakariás és Erzsébet
Igeszakasz:
Ézsaiás 9; Malakiás 3; Lukács 1
A foglalkozás címe:
A Békesség fejedelme – Illés lelkével
Üzenet/téma:
Ígéretek, próféciák kapcsolódnak egymásba, és kapcsolódnak össze Izrael történetével. Ebben a láncolatban élt a hívő Zakariás és Erzsébet is. Meg kellett tapasztalniuk, hogy mindez az ő életüket is alakítja, sőt átformálja.
Aranymondás/kulcsige:
Feleséged, Erzsébet fiút szül neked? nagy lesz ő az Úr előtt? és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével. Lukács 1,13.15.17

365 bibliai történet: 171***; 202***; 205***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma: Új év – új élet; Napkeleti bölcsek és Nikodémus
Igeszakasz: Máté 2,1-12; János 3,1-16
A foglalkozás címe: Éjszakai baglyok
Üzenet/téma: Ú jonnan születhet a vén is? A tudós is? Az éjszakai bagoly is? Jézus válasza így szól: Újonnan születhet mindenki, aki hisz bennem. De hogy ez hogyan történik, az az Isten titka. Ő azt tesz, amit akar.
Aranymondás/kulcsige: Mert ú gy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16

365 bibliai történet: 214 és 223***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma: Új év – új élet; Napkeleti bölcsek és Nikodémus
Igeszakasz: Máté 2,1-12; János 3,1-8.16
A foglalkozás címe: Éjszakai látogatók
Üzenet/téma: Az éjszaka nemcsak a félelmek, hanem a csodák ideje is. A pásztorok éjszaka kapnak hírt a kisded Jézusról, és indulnak megkeresni. A napkeleti bölcsek éjszaka látják a csillagjelet, ami szintén Jézushoz vezeti őket. És évtizedekkel később Nikodémus éjszaka keresi fel Jézust, hogy a hit csodájában részesüljön.
Aranymondás/kulcsige: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16

365 bibliai történet: 214 és 223

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december negyedik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma: Új év – új élet; Napkeleti bölcsek és Nikodémus
Igeszakasz: Máté 2,1-12; János 3,1-8.16
A foglalkozás címe: Isten ajándéka
Üzenet/téma: Akit nagyon szeretünk, annak értékes ajándékot veszünk. Akit a legjobban szeretünk, annak a legértékesebbet. Isten annyira szeret minket, embereket, hogy a Fiát adta ajándékul. Hogy Jézus által hinni tudjunk, és boldog életünk legyen.
Aranymondás/kulcsige: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta? János 3,16

365 bibliai történet: 214 és 223

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december harmadik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma:
A világ világossága
Igeszakasz:
János 8,12; 9,5; Ézsaiás 60,1; Lukács 2,1-20
A foglalkozás címe:
Fényajándék
Üzenet/téma:
Isten ajándéka a fény, a világosság, ami életet táplál. Életet ad és táplál Isten igéje is. És az élő Ige, Jézus, a Messiás. Az ő világossága üdvözít, örök életre táplál.
Aranymondás/kulcsige:
Kelj, fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. (Ézsaiás 60,1) ?hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek? (Lukács 2,10-11)

365 bibliai történet: 266**/*** és 210-212***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma: A világ világossága
Igeszakasz: János 9,5; Ézsaiás 60,1; Lukács 2,1-20
A foglalkozás címe: Fény a sötétben
Üzenet/téma: A fénynek köszönhetjük, hogy élet keletkezett a sötétségben. Isten ajándéka ez. Isten ajándéka Jézus is, a Messiás. Ő a lélek, a szív világosságát hozta a világba. Ebben a lelki fényben lehet igazi békességünk.
Aranymondás/kulcsige: Kelj, fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Ézsaiás 60,1

365 bibliai történet: 210-212*/**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december harmadik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma: A világ világossága
Igeszakasz: János 9,5; Ézsaiás 60,1; Lukács 2,1-20
A foglalkozás címe: Fény és árnyék
Üzenet/téma: Az árnyék, a sötét hozzátartozik az életünkhöz. Gyakran félünk a sötétben, nem véletlenül. Ha nem lenne fény, nem lenne élet. Isten világossága nélkül sincs élet. Jézus hozhatja el szívünkbe ezt a világosságot.
Aranymondás/kulcsige: Kelj, fel, tündökölj, mert eljött világosságod… Ézsaiás 60,1

365 bibliai történet: 210-212*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december második hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma: A vakon született meggyógyítása
Igeszakasz: János 9
A foglalkozás címe: Nyisd meg a szemem
Üzenet/téma: A közismert szólás – „megnyílt a szeme” – is azt mondja, hogy különbség van látás és látás között. Sőt, a vak is lehet látó, lelki értelemben. Jézus lelki látást akar adni mindenkinek, hogy felismerjük őt, mint az életünk Urát.
Aranymondás/kulcsige: „Hiszel te az Emberfiában?” „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” „Látod őt, és aki veled beszél, ő az.” János 9,35 – 37

365 bibliai történet: 266***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december második hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma: A vakon született meggyógyítása
Igeszakasz: János 9
A foglalkozás címe: De jó, hogy látok!
Üzenet/téma: A látás is azok közé tartozik, amit észre sem veszünk, amíg rendesen működik. Akkor van baj, ha romlik a látásunk, vagy elveszítjük azt. Vagy ha soha nem is láttunk. Hogy mit jelent látni, érdemes hát egy kicsit számba venni, és hálát adni érte. Különösen Jézus születésünnepét várva.
Aranymondás/kulcsige: Bár vak voltam, most látok. János 9,25

365 bibliai történet: 266**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. december második hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 4. – várakozás, reménység, új látás
Bibliai téma: A vakon született meggyógyítása
Igeszakasz: János 9
A foglalkozás címe: Köszönjük, hogy láthatunk
Üzenet/téma: Aki lát, bele sem gondol, milyen sokat jelent a számára. Csak akkor vesszük ezt észre, ha valami akadályozza a látásunkat. Érdemes megtapasztalni belőle valamit. És nyitott szemmel rácsodálkozni újra a világra, amit Istentől kaptunk. Rácsodálkozni Jézusra, aki szintén Isten ajándéka. Akinél nincs fényesebb és ragyogóbb „szín” a világban.
Aranymondás/kulcsige: …vak voltam, most látok. János 9,25

365 bibliai történet: 266*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!