2012. december (advent) első hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
A Messiás várása – Zakariás és Erzsébet
Igeszakasz:
Ézsaiás 9; Malakiás 3; Lukács 1
A foglalkozás címe:
A Békesség fejedelme – Illés lelkével
Üzenet/téma:
Ígéretek, próféciák kapcsolódnak egymásba, és kapcsolódnak össze Izrael történetével. Ebben a láncolatban élt a hívő Zakariás és Erzsébet is. Meg kellett tapasztalniuk, hogy mindez az ő életüket is alakítja, sőt átformálja.
Aranymondás/kulcsige:
Feleséged, Erzsébet fiút szül neked? nagy lesz ő az Úr előtt? és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével. Lukács 1,13.15.17

365 bibliai történet: 171***; 202***; 205***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. december ötödik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus bemutatása a templomban
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Világosság a népeknek
Üzenet/téma:
Hogy mi is hálát adhatunk Jézus születéséért, az annak köszönhető, hogy őt nem csak egy néphez küldte Isten. Izrael népének és a világ minden népének fiai így lehetnek testvérek Krisztusban.
Aranymondás/kulcsige:
?meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek. Lukács 2,30-32

365 bibliai történet: 213***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. december ötödik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus bemutatása a templomban
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Nem vártál hiába
Üzenet/téma:
Simeon és Anna egész életükben vártak, mégsem voltak türelmetlenek. Bíztak Isten ígéretében. S amikor az beteljesedett, szívüket betöltötte az öröm és a hála.
Aranymondás/kulcsige:
? meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára? Lukács 2,30-31

365 bibliai történet: 213**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. december ötödik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus bemutatása a templomban
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Jézus az Isten Fia
Üzenet/téma:
Simeon és Anna már öregek voltak nagyon. De amikor karjukba vették a kis Jézust, úgy örültek, mint a gyerekek.
Aranymondás/kulcsige:
?amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei, ?[ Simeon] akkor karjába vette, áldotta az Istent… Lukács 2,27.28

365 bibliai történet: 213*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. december (advent) negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus születése
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Üdvözítő született
Üzenet/téma:
Akit oly régen vártak, peremvidéken születik meg, riasztó körülmények között. Mégis örömmé válik, akit pásztorok dicsérnek, koruk „nehéz emberei”.
Aranymondás/kulcsige:
Hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek? Lukács 2,10 – 11

365 bibliai történet: 209-212***

Motiváció:
Riasztó hírek:

Az újságok, hírportálok manapság inkább riasztó hírekkel vannak tele, mint örömhírekkel. Két évvel ezelőtt jelent meg az alábbi rövid hír az Origo.hu-n, olvasd fel a gyerekeknek:

„Halott csecsemőt talált egy hajléktalan vasárnap reggel Cegléden, egy kukában – közölte a rendőrség. Kovács Viktória, a Pest Megyei rendőr-főkapitányság szóvivője szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen korú volt a csecsemő, hogyan került a kukába és hogy élve vagy holtan jött-e a világra. Ezekre a kérdésekre az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat és a nyomozás adhat majd választ – mondta.”

Forrás: https://www.origo.hu/itthon/20101128-halott-magzatot-talaltak-egy-kukaban-cegleden.html

Beszélgessetek:
Milyen indítéka lehet egy ilyen tettnek? Milyen családi, kapcsolati háttér állhat mögötte?
Milyen indítéka lehetett volna Máriának és Józsefnek, hogy ne vállalják a gyermek születését?
Milyen döntést hoztak? Emberileg miért volt ezt nehéz felvállalni? (Vö. Máté 1,18-25)  

Történetmondás:
Vajon, ha tudták volna, mi vár még rájuk, vállalták volna-e a gyermeket? A fiatalkorú Mária, és József, a Názáret-szerte ismert ácsmester biztosan nem gondolt arra, hogy nemsokára sok száz kilométert kell megtenniük, előbb a hivatal packázása miatt, aztán meg kifejezetten menekülve. Úgy készültek ők is a gyermekük fogadására, mint mindenki más tette volna Názáretben. Mária font, szőtt és varrogatott, hogy előkészítse a gyermek ruháit, takaróit. József bölcsőt fabrikált. Egyikük sem gondolt rá, hogy rövidesen útra kell kelniük.

Lukács 2,1-7: A karácsonyi híradás első része olyan, mint egy szűkszavú, rövid újsághír. Olvasd fel így, kissé hivatalos hangon.

Lukács 2,8-20: A történet további része már novellisztikusabb. Itt mintha tényleg szóban mondaná el valaki a híreket. Válts át te is élő történetmondásra.

Elmélyítés – alkalmazás – munkáltatás:
Ezt a történetet a gyerekek minden évben újra hallják, és már biztosan jól ismerik. Nyugodtan építhetsz a már meglévő ismereteikre, és hagyhatod őket önállóan dolgozni, miközben olyan területeket aktiválhatsz, amely élővé, újra átélhetővé teszi a történetet. Ezért javaslom a „drámás” feldolgozásnak azt a típusát, amikor a történetet nem újrajátsszuk, hanem a szereplők, képzelt mellékszereplők szemszögéből értelmezzük. Most újságíró/tévés csoportok alakulnak, így modern stílusban és eszközökkel reprodukálhatjátok az eredeti híradást.

Válasszanak a gyerekek az alábbi munkacsoportok és feladatlehetőségek közül. Nem muszáj csoportonként minden feladatot megoldani, de jó feladatmegosztással az is lehetséges. A gyerekek kreativitásán múlik, melyik feladatot hogyan oldják meg. Írásbeli, számítógépes, grafikus, fotós, dramatikus megoldások is születhetnek. (A technikai lehetőségekről előre kell gondoskodni.) A munkacsoportok/stábok felkészülésük során olvassák el újra a történet megfelelő szakaszát a Bibliából.

Nazaret.gal hírei:

 • A császári hivatal felhívása a népszámlálásról
 • Villáminterjúk azokkal a személyekkel, akiknek el kell hagyniuk a várost
 • Hír a „Galilea hangja” illegális szervezet mozgolódásáról a császári parancs ellen

Betlehem.jud hírei:

 • A városi hivatal közleménye a szállásproblémák miatt kialakult szükséghelyzetről
 • Villáminterjúk az idegenforgalom illetékeseivel: városi tisztviselők, szállásadók
 • Hír a barlangistállóban született gyermekről

Puszta TV műsorai:

 • Hír a betlehemi pusztákon tapasztalt ufójelenségekről
 • Magazinműsorban pásztorok beszámolója az angyali jelenésről
 • A Homo Angelus zenekar karácsonyi dicsőítő koncertje – élő közvetítés

Mária blog anyagai:

 • Galéria a barlangistálló újszülött lakójáról (fotó/rajz)
 • Mária blogbejegyzései a pásztorok távozása után
 • A pásztorok kommentjei az istállóban látottak alapján

Végül az elkészült írásokat, képeket, jeleneteket olvassátok fel, mutassátok be egymásnak.

Ének:
Énekeljétek el a „Jer, mindnyájan örüljünk” (RÉ: 318) kezdetű régi Mária-éneket az alábbi versszakokkal. Énekeljétek úgy, mint egy mai slágert, toplistás dalt, élénk ritmusban. Lehet hozzá tapsolni, ritmusjátékkal, hangszerekkel kísérni.

Jer, mindnyájan örüljünk, És szívünkben vigadjunk,
Mert született Úr Jézus nekünk.

Kit az Atya Úr Isten, Könyörülvén emberen,
Elbocsájta teljes időben.

Ő életnek adója, Szívek vigasztalója,
Lelkünk megvilágosítója.

Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk,
Érdeméből kegyelmet nyerjünk.

2012. december (advent) negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus születése
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Találtok egy kisgyermeket
Üzenet/téma:
Akit a próféták ígértek Izrael népének, akit az angyal megígért Máriának, egy istállóban születik meg. És ki tudja meg először? Pásztoremberek, messze a várostól, a csillagos ég alatt. A „világ végén” születik a Messiás, hogy megválthassa a világot.
Aranymondás/kulcsige:
?született ma nektek ?az Úr Krisztus ?találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. Lukács 2,11.12

365 bibliai történet: 209-212**

Motiváció:
Baba születik:

Helyezz el az asztalon különböző anyagokat:

 • gyűrt színes csomagolópapír, nyers színű és felületű csomagolópapír, kartonok
 • különböző durvaságú nyers színű és színes, illetve mintás textilanyagok, ritkás szövésű, hálószerű anyag, csipkeanyag, fonalak
 • szalma- és szénaszálak, fapálcikák, botocskák, fa spatula lapok, parafalap
 • papírkorong, gomb, flitter különböző színben, alakban és méretben

Válogassatok az anyagok közül:

 • pólyának, pelenkának való anyagot
 • babaruhának való anyagot
 • takarónak való anyagot
 • gyermekjátéknak való anyagot

Beszélgessetek róla, mit és miért választottatok?
Ha a szülők gyermeket várnak, mi mindent szoktak előkészíteni a születésre? Mit vesznek meg a boltban? Mit készítenek el maguk?

Mária és József is gondosan készült a kisbaba fogadására. De ők a legtöbb dolgot saját kezűleg készítették. Akkoriban sokkal egyszerűbben éltek az emberek, boltban nem is vásároltak, legfeljebb a piacon. De amit csak tudtak, saját maguk készítették el. Mária, ahogy akkoriban minden asszony, tudott fonalat fonni, és ruhaanyagot szőni. József pedig ács volt, aki egyszerű bútorok faragásához is értett.

Történetmondás:
Mária nem tétlenül várta tehát a gyermekét, örökké járt a keze. Amikor elvégezte a ház körüli dolgokat, még egy kicsit font, szőtt vagy varrogatott. Ahogy telt az idő, és nőtt a pocakja, egyre inkább csak varrogatott. József kezében sem állt meg a szerszám soha, mivel meg voltak elégedve a munkájával, volt megrendelése bőven. Miután a napi dolgát elvégezte, egy kis bölcsőt faragott, ebbe a munkába tényleg beleadta szívét-lelkét. Még néhány apró játékszert is fabrikált, amit majd a kisfiú markolászhat. Egy napon azonban mégis megállt kezében a gyalu, és nagyot koppant, ahogy letette a kezéből. Kiment a ház elé, mint még nagyon sokan Názáretben. Egy császári hírnök jelent meg a városban, és hangosan kiáltott?

Lukács 2,1-20: A már sokat hallott történetet töltsd meg a személyes hangú elbeszélés erejével. Így egészen megújulhat, és sikerülhet bevonni erőterébe a gyerekeket.

Elmélyítés – alkalmazás – munkáltatás:
Miután elmondtad a történetet, idézzétek fel vázlatszerűen a legfontosabb eseményeit:

 1. József és Mária útja Betlehembe
 2. Szálláskeresés a városban
 3. A gyermek születése egy istállóban
 4. Angyal jelenik meg a pásztoroknak
 5. Angyalok serege dicséri Istent
 6. A pásztorok elindulnak, hogy megkeressék a gyermeket
 7. Belépnek az istállóba, és elmondják az üzenetet
 8. Visszatérnek és dicsőítik Istent

A gyerekek néhány fős kis csoportokban dolgozzanak tovább, ahogy József és Mária, majd a pásztorok is „csoportmunkában”, egymást erősítve végezték el feladatukat. Minden csoport válasszon ki egyet a fenti helyszínek és események közül, és készítsen róla egy képet az óra elején kipakolt anyagok felhasználásával. Ehhez szükség lesz csoportonként egy nagyobb alaplapra, ami lehet rajzlap, de vastagabb karton, hullámpapír is.

Az angyali üdvözlet témájánál megismert kollázstechnikával dolgozhatnak most is a gyerekek, amiben már van némi tapasztalatuk. A papír-, textil- és egyéb anyagokat most is saját elképzelésük szerint nyírhatják, szabhatják, ragaszthatják. Rajzolással is kiegészíthetik, tehát rajzeszközökről is érdemes gondoskodni. Olyan természetes anyagokat is felhasználhatnak még, mint homok, apró szemű kavics ragasztós felületre szórva, vagy az örökzöld tujalevél, amiből mindenféle cserje és fa alakítható.

Az elkészült képekből rendezzetek kiállítást, és a képek alapján mondjátok el a történetet.

Ének:
Tanuljátok meg a „Jászolban a szalmán” kezdetű karácsonyi éneket (Evangélikus énekeskönyv 169), melynek szövegét Weöres Sándor írta. Ez is életképszerű, mint a gyerekek által alkotott képek. Itt is van széna-szalma ágy, rongyos istálló:

Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!
Boldogan figyelnek égi fényjelek
Széna-szalma ágyat, alvó kisdedet.
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!

Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.
Tekints le az égből, mert szeretlek én,
Tartsd fölém kezecskéd védőn, könnyedén!
Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.

Kottával együtt megtalálod itt: https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek169.htm

2012. december (advent) negyedik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Jézus születése
Igeszakasz:
Lukács 2
A foglalkozás címe:
Jézus megszületett
Üzenet/téma:
Az ígért fiúgyermek megszületett. Egészen másként, mint ahogy az emberek elképzelték. De angyal hozta a hírt, és pásztorok ismerték fel benne a Messiást.
Aranymondás/kulcsige:
(A pásztorok) Elmentek tehát sietve, és meglátták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Lukács 2,16

365 bibliai történet: 209-212*

Előkészítés:
A mai foglalkozáshoz sokféle tárgyat kell előre beszerezned. De érdemes, mert ezek a tárgyak fogják a gyerekeket igazán bevonni a játékba.
Nagyon fontos a faláda, amit ha máshol nem, piacon vagy zöldségesnél próbálhatsz szerezni. De egy ügyes apuka is összeácsolhat egy jászolszerű alkotmányt. Szalmát vagy szénát szerezni sem ördöngösség, még városban sem. (Ha megnézed pl. a Szuperinfó hirdetéseit, biztosan találsz egy-két állattenyésztőt. Mi is így találtunk a törpenyulunknak szénát.)
A makettkészítést segíti, ha előre elkészíted a papírbetlehemet, és bele is helyezed egy kivágott oldalú dobozba (pl. cipősdoboz).

Motiváció:
Baba születik:

Ha kisbabát vár valaki, nagyon készül. Már előre összekészíti a ruháit, a tisztálkodó szereit. Vesz neki kiságyat és játékokat, berendezi a babaszobát vagy babasarkot.

Az asztalon lévő tárgyak közül válasszátok ki, amit egy mai anyuka/apuka készítene elő a kisbabájának. Az asztalon lehetnek különböző kisbabaruhák, rugdalózók, textil- és papírpelenka, puha takaró, csörgők, plüssjátékok, cumisüveg stb. Mindez vegyesen, összekeverve felnőtt ruhadarabokkal és tárgyakkal, amelyek között legyenek ott a későbbi kellékek: kendők, kucsmák, sapkák, botok, tarisznyák stb.

Beszélgessetek róla, hogy a kiválasztott tárgyak közül melyik mire való, és helyezzétek el ti is a tárgyakat egy babasarokban, ahol állhat egy kiságy vagy babakocsi.

Menj vissza az asztalhoz, és válassz ki néhány kendőt, vásznat és egy takarót, amihez hasonlót Mária készíthetett elő a gyermekének. Beszélj róla, hogy akkoriban egyszerűbben éltek az emberek, nem a boltban vásároltak, hanem amit csak tudtak, maguk készítettek. Még a ruhákat és takarókat is.

Történetmondás:
Mária is így várta a gyermekét, Jézust. Fonalat font és ruhaanyagot szőtt, amíg bírta, és kisruhát varrogatott. József, a jegyese pedig bölcsőt faragott, hiszen ács volt. Nagy gonddal készítette a kis deszkaágyat, talán nem volt még olyan büszke egyetlen munkájára sem. Mégse a faragott bölcsőbe fektette Isten fiát. Egy napon ugyanis császári hírnök jelent meg Názáretben?

Lukács 2,1-20: Hasonló közvetlenséggel folytasd a karácsonyi történetet, amit most nyugodtan „kibélelhetsz”, életszerűbbé tehetsz. Nem szükséges három részre osztani, a 365 bibliai történet leckefelosztása szerint. A történet számunkra már a pásztorok imádásával kerek egész.

Elmélyítés – alkalmazás – ének:
Ahogy befejezted a történetet, mondd el a gyereknek, hogy szereztél valamit, ami hasonlít egy jászolhoz. Vedd elő a deszkaládát/faalkotmányt és töltsétek meg szalmával/szénával. Mondd el a gyerekeknek, hogy most ez a jászol. Így nézett ki régen az állatok etetője. Körülállták az állatok, és rágcsáltak belőle. Ti is álljátok körül. Eljátszhatjátok, hogy csacsik, bocik és barik vagytok.

De most bölcső lesz a jászolból, mert megszületett egy kisfiú. Béleljétek ki alaposan, és takarjátok le egy kis takaróval. Pólyáljatok be egy játékbabát kendővel, és helyezzétek a jászolba. Aztán mindenki válasszon az asztalról egy-egy kendőt, takarót,sapkát, kucsmát, tarisznyát, botot. Legyen valaki József és Mária, ők telepedjenek a jászol köré. Legyenek többen pásztorok, ők feküdjenek le a földre/szőnyegre. Legyenek betlehemi lakosok is, akik szintén pihenjenek valahol a székeken, asztalok körül. Akinek nem jutott semmi, odakucorodhat az istállóba, a jászol mellé, mint egy kis állat. Mindenki bóbiskoljon, hiszen éjszaka van. Mindenki csendesedjen el. Csak Mária és József igazgatja néha a kisbaba takaróját.

Mikor már hallani lehet a csendet, állj meg a pásztorok előtt, és szólítsd meg őket. Te vagy az angyal. Te mondod el nekik az örömhírt. Aztán mutasd az utat, mintha te lennél a súgó/vezető. Menjetek el az istállóig. Lépjetek be. Csodáljátok meg a kisgyermeket. Aztán szaladjatok oda a többiekhez, akik még alszanak: „Gyertek, gyertek, megszületett az Úr Jézus. Megszületett a Messiás, akit úgy vártunk.”
Mindezt spontán játékkal, minden mesterkéltség nélkül.

Gyűljön mindenki a jászol köré, és énekeljétek el a „Karácsonynak éjszakáján” kezdetű éneket (Jézus áldja énekünk 78), aminek a dallama már jól ismert. Kottával együtt megtalálod itt: https://www.gyerekoldal.reformatus.hu/honlapok/enekszoveg/jezusenek/enek78.htm

Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek,
A kis Jézus megszületett!

Munkáltatás:
A játék után készítsétek el a 212. munkalap papírbetlehemét. Szerencsés, ha eleve vastagabb papírra tudod kinyomtatni: https://kateteka.hu/212-a-pasztorok-imadjak-a-gyermeket/

A színezéshez mindenki önállóan hozzáfoghat.
Az alakok kivágásához és a háttér felhajtásához már szükség lesz a segítségedre.
Megoldás lehet az is, hogy aki nem készült el, hazaviszi, és otthon kap szülői segítséget.

A papírbetlehemet el lehet helyezni egy nyitott oldalú papírdobozban, és folytatni az istálló színezését, berendezését, pl. egy kis szalma/szénatörmelékkel. Ez is lehet otthoni feladat, de jó, ha mutatsz hozzá egy előre elkészített mintát.

Ének:
Végül elénekelhetitek újra az iménti karácsonyi éneket, kibővítve új versszakokkal is. A fellelhető ismert szakaszokon kívül álljon még itt egy kevésbé ismert szakasz:

Jézus ágyán nincsen paplan,
Jaj de fázik az ártatlan.
Hogy is lehetne dunyhája:
Elveszett a báránykája.

2012. december (advent) harmadik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Keresztelő János születése; Zakariás áldása
Igeszakasz:
Lukács 1
A foglalkozás címe:
A Magasságos prófétája leszel
Üzenet/téma:
János kegyelemből született, nem véletlenül. Előre megkapja feladatát, amihez fel kell nőnie, és amit majd be kell töltenie. Ez a próféták sorsa.
Aranymondás/kulcsige:
Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az Ő útjait… Lukács 1,76

365 bibliai történet: 208***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. december (advent) harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Keresztelő János születése; Zakariás áldása
Igeszakasz:
Lukács 1
A foglalkozás címe:
János a neve
Üzenet/téma:
János leírt neve nemcsak azt jelenti, hogy Isten kegyelmes, hanem azt is, hogy Zakariás most már feltétel nélkül megbízik Istenben.
Aranymondás/kulcsige:
János a neve. ?Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét! Lukács 1,63.68

365 bibliai történet: 208**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. december (advent) harmadik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma:
A Messiás ígérete és születése
Bibliai téma:
Keresztelő János születése; Zakariás áldása
Igeszakasz:
Lukács 1
A foglalkozás címe:
Születés és névadás
Üzenet/téma:
A gyermek áldás, köszönet jár érte Istennek. János is áldást hozott a szüleinek és népének. Neve is azt jelenti: jó hozzátok az Isten.
Aranymondás/kulcsige:
Erzsébet? fiút szült. ?János a neve. Lukács 1,57.63

365 bibliai történet: 208*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!