Bírák 4 – 5

Mesélő zsákmány

 • Karakterábrázolás mozgással, narrációval
 • Intelligencia: kapcsolati, testi-mozgásos

 

„Tarka ruha lesz, tarka ruha lesz Sisera zsákmánya, festett kendőt kapok, nem is egyet, kettőt, a nyakamra zsákmánynak!” – olvassuk Debóra énekében (Bír 5,30)

Az alábbi játéksor kiindulópontja a kendőzsákmány:

 • ●   Középen van egy szőnyeg, amin kupacban színes kendők, vékony sálak, övek és övtáskák (tarsoly). A csoportból mindenki, aki részt vesz a játékban, választ egy ruhadarabot, és magára ölti, amivel valamilyen karakter viselkedését is magára veszi.
 • ●   A beöltözött játékosok sétálnak a teremben, és a karakterüknek megfelelő gesztusokkal köszöntik, üdvözlik egymást. Igyekeznek minél többekkel találkozni, és ismerkedni egymással mint új karakterekkel.
 • ●   Párválasztás következik: egy fiú/férfi és egy lány/nő karakter találja meg egymást, és álljon párba. Ha nem kiegyenlített a nemi szerepeloszlás, akkor karaktermódosítást végezhetünk.
 • ●   Minden karakterpár egy feladatra szövetkezik egymással, amit csak együtt tudnak és fognak elvégezni. Ezt megbeszélik maguk között. Majd bemutatják pantomimmozgással a választott feladatot, ahogy azt végrehajtják. A nézők figyelnek, és a bemutató után elmesélik, miről volt szó. Többen is mesélhetnek, egymást kiegészítve. A bemutatkozó pár ezután elmondja, ők mire gondoltak, illetve kiegészíti a hallottakat. Ha szándékuk egyezik hallottakkal, akkor csak annyit kell mondani: Mi is így gondoltuk.

 

Debóra és Bárák szövetsége Izráel számára győzelmet hozott. Harci feladatra szövetkeztek, amely több fázisból állt. Keressétek meg a bibliai történet fázisait, és a párok mutassák be a jeleneteket „filmkockákkal” – mint egy megállított, kimerevített kép a képernyőn. (Cs. Szabó, 39-40)

Képek forrása

Végül vegyétek le a kendőket, sálakat, öveket, és dobáljátok vissza a szőnyegre. Ma nem lesz zsákmánya Siserának, sem tarka ruha, sem festett kendő, sem rabszolga, sem rabnő nem kerül ki Izráelből.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 4 – 5

Játék az esőben

 • Mozgásos szabadtéri játékok
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

A bibliai történetben döntő szerepe van az esőnek, felhőszakadásnak. Amikor „csepeg az ég is, vizet csepegtetnek a fellegek (Bír 5,4).

Esőben is lehet mozogni, játszani. Az eső így élménnyé válik, a gyerek játszva azonosul vele. Ezt jelentheti a „sárima” is: az esővel való teljes azonosulással kérik a Fülöp-szigetiek az ég Urát, hogy számukra termést hozó esőt adjon.

Hasonló alakokat lehet látni folyóparton, mikor iszappal kenik be magukat a strandolók. Akár iszappal, akár homokkal vagy sárral történik ez, a folyó úgyis lemossa.

További esős játékötletek képpel, videóval, játékleírással:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 4 – 5

Mit tesz a Sisera-had?

 • Szófejtő, szómagyarázó nyelvi játék, feladat
 • Intelligencia: nyelvi

 

Hallottad-e már azt a szót, hogy siserehad vagy siserahad? Milyen összefüggésben szerepelt a szó? Vajon mit jelent? A szó hangulata alapján mire tippelsz? Írj a vélt jelentéséről egy rövid, lexikonba illő meghatározást.

Válassz az alábbi jelentés-értelmezések közül. Vajon melyik lehet az igazi? (Vigyázz, becsapós!)

 • A/   Mindent letaroló, pusztító sáskahad.
 • B/   Gyülevész, lármás, garázdálkodó hadsereg.
 • C/   Lármás, zsibongó, népes embercsoport.
 • D/   Egyszerre fortyogó, sistergő fazekak a tűzhelyen.

 

 1. A szó elsődleges jelentése a B-válasz – az összetett szó a bibliai történet alapján keletkezett. Milyen szavakból áll? Figyeld meg, hogy milyen szerepe van Siserának és hadseregének a történetben.
 2. A szó második jelentése a C-válasz – ami az első jelentés alapján keletkezett. Vajon mikor használhatjuk ma ezt a kifejezést? Te milyen mondatban, szövegben tudnád elképzelni?
 3. A szó hangulatfestő, amiben nagy szerepe van a susogó-zsizsegő hangzásnak is. Így a ’sistereg, bizsereg, nyüzsög’ szavaink, ha nem is rokon értelműek, de rokon hangzásúak. Tehát a D-válaszban is van valami.
 4. Az A-válasz pedig annyi részigazságot tartalmaz, hogy itt is pusztító hadseregről van szó. A Jelenések könyve az ötödik trombitaszó után támadó sáskákat a lovas-szekeres had képeivel írja le: „A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló… páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak.” (Jel 9,7.9)

 

Hasonlítsd össze a helyes válaszokat az általad írt meghatározással.

A Sisera név eredeti jelentése: csatarend; vezér.

Figyeld meg, milyen szerepe lesz a történetben a hadvezérnek és csatarendnek, a garázdálkodó hadseregnek és a lármának, a csatalónak és hadiszekérnek.

 

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/