Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Példaképek a bírák korából

 • Azonosulás a választott szereplővel, projekciós játék
 • Intelligencia: önismereti

 

Ki lennél legszívesebben a bírák korában? Találsz-e olyan személyt a megismert történetekben, aki valamiért pozitív példa a számodra? Akivel szívesen azonosulsz, akár példaképként is választhatod, akit követni érdemes. Nem fontos, hogy az illető bíra legyen, lehet mellékszereplő is a történetben. Ha senkivel sem tudsz azonosulni, akkor alkoss egy szereplőt, és helyezd el a korban, valamelyik történetben. (Pl. Jefte lányának egyik barátnője. Gedeon egyik vitéze. Sámson rabtársa. Stb.)

A választott személyt mutasd be

 • ●   rajzzal,
 • ●   leírással, jellemzéssel,
 • ●   egy történettel,
 • ●   egy imádsággal.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Ki a parancsnok?

 • Utánozó- és megfigyelőképesség fejlesztése, együttműködés
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

A bírák történetei többnyire harcról, csatáról szólnak, ahol döntő szerepe van a hadvezérnek. Ő adja ki a parancsot a támadásra, hadmozgásra. Ő irányít akkor is, ha a csata kimenetelét hittel az Úrra bízza. Ilyen hadvezér volt Éhúd, Bárák, Gedeon, Jefte. Sámson kivétel, ő magányos hős, és kissé önfejűnek is tűnik. De amíg az Úrra figyelt, addig magát jól vezérelte. Egy názír számára, hogy megtartsa a fogadalmát, elég nagy önuralomra van szükség, parancsolnia kell tudni önmagának.

Játsszatok parancsnok-játékot, ami inkább karmester-játék néven ismeretes:

Kiküldesz egy játékost a teremből, a többiek körbe állnak. A bent maradók választanak maguk közül egy parancsnokot, aki majd a mozgást irányítja. Behívod a kiküldöttet, akinek meg kell figyelnie, hogy ki irányítja a mozgást. A parancsnok kezdi a mozdulatokat, a többiek utánozzák. Bármilyen mozdulatot tehet, egyszerűbbeket és bonyolultabbakat is. Pl. megsimítja a haját, felemeli az egyik lábát, szökdécselni kezd, lefekszik a földre, stb. Mindezt olyan tempóban, hogy követhető legyen. A csapat tagjai igyekeznek gyorsan átvenni a mozdulatokat, hogy ne lehessen könnyen észrevenni a kezdeményezőt. A megfigyelő viszont résen van, és igyekszik leleplezni a parancsnokot. Ha sikerül, a parancsnok lesz az új megfigyelő, kimegy a teremből, és a többiek új parancsnokot választanak. Ha nem sikerül, a megfigyelő marad még egy játékra, és akkor is új parancsnokot választanak.

(Kaposi, 36)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Bírák szobra

 • Történetek ismétlése szerephelyzetben, szoboralkotás, együttműködés, testnyelv értelmezése
 • Intelligencia: vizuális-térbeli, kapcsolati

 

Alkossatok párokat vagy kis csoportokat (3-5 fő), és húzzatok egy-egy kártyát, rajta egy bíra és társa vagy társai nevével. A csoportok ne árulják el egymásnak, hogy kik szerepelnek a kártyán. Maguk között találják ki, hogy az adott személyekből hogyan formálnak egy szoborcsoportot.

 • ●   Éhúd – Eglón és szolgái
 • ●   Debóra és Bárák – Sisera és katonái
 • ●   Gedeon és katonái
 • ●   Jefte és lánya – barátnői
 • ●   Sámson és a szülei
 • ●   Sámson és Delila – filiszteusok
 • ●   A vak Sámson és a szolgafiú – filiszteusok

A csoportok egymás után bemutatják a szoborcsoportokat, a többieknek ki kell találni, hogy kik szerepelnek benne. Aki kitalálja, odamehet, és beállhat maga is a szoboralakzatba. Majd új csoport következik.

Ha nem sikerül rögtön kitalálni, egy-egy gyerek odaléphet a szoborcsoporthoz, és megérintve egy alakot, azt életre kelti. Feltehet neki egy kérdést, amire az alak a legjobb tudása szerint válaszol. A kérdés nem vonatkozhat az illető nevére vagy státuszára, pl. Hogy hívnak? Ki vagy te? Úgy kell kérdezni, hogy minél több segítő információ kiderüljön. Pl. Balkezes vagy? Móáb népén uralkodsz?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 16,4–31

 

Erősségeim és gyengeségeim

 • Önismeret és társismeret, tulajdonságok és fejlesztő stratégiák
 • Intelligencia: önismereti, egzisztenciális

 

Mik voltak Sámson erősségei, és mik a gyengéi? Gyűjtsétek össze a tulajdonságait csoportosítva.

Minek köszönheti a győzelmeit? Miért lehetett húsz éven át Izráel bírája? Mi vezetett a bukásához? Hogyan kerülhette volna el? Mi vezetett utolsó hőstettéhez?

 

Saját életünkben sem árt, ha ismerjük erősségeinket és gyengéinket. Feladat- és problémahelyzetben így választhatunk igazán jó stratégiát. Bátran építhetünk az erősségeinkre, ami sikerélményt ad, és még inkább bátorít. Okosan elkerülhetjük a gyengéinket, s ha van elég energiánk, fejleszthetjük is azokat.

De mik az erősségeink és mik a gyengéink? Tisztában vagyunk-e vele? A gyerekek végezzék el az alábbi feladatokat:

Egy írólapot hosszában megfelezve írd össze azokat a tulajdonságokat, amelyeket erősségednek vagy gyengeségednek tartasz.

Válaszd ki azokat a tulajdonságaidat, amelyekre érdemes építeni

 • ●   a tanulásban,
 • ●   az ismerkedésben, kapcsolattartásban,
 • ●   a sportban, testedzésben,
 • ●   a szórakozásban,
 • ●   a családi, gyülekezeti feladatokban, stb.

Gondold végig, milyen stratégiával tudsz ezeken a területeken előrehaladni. Mit kell elkerülnöd, hogyan védheted ki a kudarcot? Miben kell magadat fejlesztened? Kitől kérhetsz ehhez segítséget?

Mindezeket 3-4 fős kis „bizalmi” körökben megoszthatjátok egymással, közösen megbeszélhetitek. Lehet, hogy a társaid, barátaid valamit másképp látnak, másképp értékelnek, mint te. Hallgasd meg őket is.

Források:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 16,4–31

 

Papírfűzés, foltszövés

 • A szövés elvének megismerése és alkalmazása papírmunkával
 • Intelligencia: vizuális-térbeli

 

Sámson és Delila történetében fontos szerepet játszik a szövőszék, mint az egyik próbatétel kelléke. Egyben azt is mutatja, hogy kéznél levő, mindennapi asszonyi munkaeszköz volt a házban. A fonal, cövek, vetélő, szövedék szavak mind a szövés folyamatához tartoznak, amiről ma már kevés fogalma van a gyerekeknek. Érdemes ezért a szövés elvét megismertetni velük, aminek lényege, hogy a váltakozva kereszteződő szálak egybefüggő felületet alkotnak.

Legegyszerűbb ezt papírcsíkok egymásba szövésével modellezni. Erre épült a korábban népszerű papírfűzésnek nevezett technika, amihez ma is kapható fűzőlap készlet. Ám a gyerekek számára sokkal motiválóbb, ha egyszerű formát párhuzamosan bemetszünk, majd színes papírcsíkokkal szőjük be a foltot. Itt egy halformán figyelheted meg a foltszövés lépéseit.

A témához jobban illő formák lehetnek:

Bármilyen egyszerű forma hasonló módon beszőhető, és rajzzal kiegészíthető, pl.: emberalak, malom, ház, oszlop, stb. De a kész rajzon is kialakíthatunk szövött felületeket. (Horváthné, 107-109)

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 16,4–31

 

Filiszteus kisokos

 • Információgyűjtés internetes források és a Biblia alapján
 • Intelligencia: verbális-nyelvi

 

A filiszteus nép Izráel népének „ősellensége” volt, és viszonyuk alapvetően meghatározta Izráel történelmét. Sámson kezdte el a filiszteusokkal való harcot, ám a filiszteusok fölényét nem tudta megtörni. Ez majd az izráeli királyokra, főleg Dávidra vár.

Tíz fontos dolog, amit a filiszteusokról érdemes tudni:

 • ●   A filiszteusok sem az izraelitáknak, sem a kánaáni népeknek nem rokonaik.
 • ●   A filiszteus név eredete sem tisztázott.
 • ●   Palesztina területe a filiszteusokról kapta a nevét.
 • ●   A filiszteusok nem a mai palesztinok (arabok) ősei.
 • ●   A Biblia szerint Kaftórból (Kréta szigetéről) vándoroltak Palesztina területére.
 • ●   Az úgynevezett „tengeri népek” vándorlását Egyiptom felől III. Ramszesz fáraó szorította vissza (Kr.e. 12. század), ekkor telepedtek meg Palesztinában.
 • ●   A filiszteusok itt öt városállam – Gáza, Askelón, Asdód, Gát, Ekrón – szövetségét alkották.
 • ●   Katonai fölényüket a vas ismeretének, vasfegyvereiknek köszönhették.
 • ●   Átvették a kánaáni istenek – Dágón, Baal-Zebub, Astarte – tiszteletét.
 • ●   Dágón egy termékenységisten, akit hal alakban, emberfejjel és kezekkel ábrázoltak.

Források és ajánlott irodalom az érdeklődőknek:

Nyomozzatok a Bibliában ti is a filiszteusok után. Mi derül ki róluk az alábbi igehelyek alapján?

 • ●   1Mózes 26,1.8.18
 • ●   Jeremiás 47,4
 • ●   Bírák 3,31
 • ●   1Sámuel 5,1–5
 • ●   1Sámuel 13,19–22

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 14,1 – 16,3

 

Párválasztás és páros játék, a jó párválasztás titka

 • Metakommunikáció páros helyzetekben, a párválasztás szempontjai, értékrend-egyeztetés és konszenzusvita
 • Intelligencia: kapcsolati

 

Szemkontaktus

A játékosok szabadon sétálnak a teremben, és figyelik egymás tekintetét. Szavak és egyéb jelzések nélkül, szemkontaktussal kell párt keresniük, lehetőleg a másik nemből. Akik egymásra találtak, azok félreállnak, amíg mindenki meg nem találta a párját.

(Kaposi, 13-14)

 

Milyen közel jössz?

Két sorba állnak a párok egymással szemben, olyan távolságra, amekkorát a tér megenged. Az egymás mellett állók között is legyen legalább egy lépés távolság. A párok tagjai most csak egymásra figyelnek. Előrenyújtott kézzel, becsukott szemmel haladnak lassan egymás felé. Akkor állnak meg, ha úgy érzik, már nagyon közel vannak a párjukhoz. Egymást elérni viszont nem szabad. Mekkora a távolság van az egyes párosok között?

 

Egymásra hangolva

A párok most egymás mellett állnak, de nem érhetnek egymáshoz. Egymásra koncentrálnak, majd mindenféle külső jelzés nélkül próbálnak egyszerre elindulni, és néhány lépést együtt megtenni. Végül egyszerre is állnak meg, amennyire tudnak. Mennyire sikerült egymásra hangolódni?

(Cégtréning.hu)

 

Távkapcsolat

A párok tagjai 4-5 méterre állnak egymástól. Egyikük lesz a kezdeményező, aki valamilyen jelzést ad a társának mimikával, gesztusokkal. A társa hasonlóan válaszol.

A páros jelenetek témája sokféle lehet, pl. szerelmi vallomás, vallatás, táncfelkérés, sportjáték, közös utazás, búcsúzás, stb. Egy vagy több jelenetenként kezdeményezőt lehet váltani.

(Kaposi, 39)

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 14,1 – 16,3

 

Oroszlános játékok

 • Mozgásos játékok szerephelyzetben
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

Afrikai leopárdcsapda

Nagy létszámú csoporttal játszható. A játékosok körbeállnak, és a körív mentén egymás mögött körben járnak. A kör egy pontján két játékos egymással szemben állva, egymás kezét fogva „csapdát” tart, ami alatt a többieknek el kell menni. A körben járók ütemre lépdelnek (egyenletesen), és énekelnek vagy dúdolnak (tapsolhatnak is). A játékdal szövege két változatban:

 • Oroszlán és leopárd, oroszlán és leopárd,
 • két éji vadász.
 • Oroszlán és leopárd, oroszlán és leopárd,
 • zsákmányra talál.

Oroszlán, leopárd, oroszlán, leopárd,
éjszaka vadásznak.
Oroszlán, leopárd, oroszlán, leopárd,
zsákmányra találnak.

 

Amikor a dal az utolsó szótaghoz ér, a csapda (a két kar) lecsapódik, és megfog egy játékost. A megfogott kiáll, a többiek folytatják a játékot. Ha már két játékos állt ki, ők új csapdát alkotnak, és a dal végén ketten is csapdába esnek. És így tovább: egyre kevesebb játékos marad a körben, és egyre több a csapda. Az utolsó két játékos a győztes.

(Lukácsy, 347, Szudán)

 

Oroszlán és kölyke

 

Oroszlán és antilop

A fogó az oroszlán, a menekülők pedig az antilopok. A játék kezdetén az antilopok fejüket összedugva szemüket eltakarják, vagy fának fordulva „hunynak”. Eközben az oroszlán a bokros-fás terepen valahová elrejtőzik. Az antilopok szétszélednek, de nem tudják, hol van az oroszlán, aki váratlanul tör rájuk. Minél nagyobb a meglepetés, az antilopoknak annál nehezebb elmenekülni. Az elfogott antilopok oroszlánkölykök lesznek, és az oroszlánt segítik, így a többi antilopnak egyre nehezebb a dolga. Az utolsó a győztes, ő lesz az új oroszlán.

(Lukácsy, 348, Szudán)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 14,1 – 16,3

 

Lakodalmi gondolattérkép

 • Szavak és szókapcsolatok gyűjtése, csoportosítása, relációkba rendezése
 • Intelligencia: verbális-nyelvi, logikai-matematikai

 

A Bírák 13 utolsó versében és a Bírák 14 első versében helymeghatározást, helyneveket találunk. Keressétek meg ezeket térképen a gyerekekkel.

Helyzet-meghatározást is ábrázolhatunk térképszerűen, ha a kulcsszavakat és -gondolatokat nem lineárisan, egymás után vagy alá írjuk le, hanem csoportosítva, csomópontok köré szervezve, rajzos jelekkel, vonalakkal kiegészítve rendezzük el.

Érdemes erre megtanítani a gyerekeket, egy olyan témán keresztül, amihez vélhetőleg mindenkinek vannak tapasztalatai, gondolatai, asszociációi. A bibliai történethez kapcsolódóan adódik most a téma: LAKODALOM.

 

Kis cédulákat ossz ki a gyerekeknek (3-5 db-ot), amire mindenki írjon fel cédulánként egy fontos szót, szókapcsolatot, ami a lakodalomról eszébe jut. A LAKODALOM szót előre írd ki egy nagyobb papírcsíkra, és helyezd el az asztalon középen, vagy a tábla közepén (BluTack gyurmaragasztóval).

Ha a gyerekek elkészültek, a céduláikon szereplő szavakat, szókapcsolatokat sorra olvassák fel, és helyezzétek el a központi témaszó körül. A lényegileg azonos szavak csak egyszer szerepeljenek. A tartalmilag összetartozó szavakat rendezzétek egy csoportba, amikből további szavak, szócsoportok ágazhatnak ki. Bármilyen asszociáció, gondolat elhelyezhető a térképen, akkor is, ha nincs hozzá hasonló több. Ilyen esetben a gondolat „egyedülálló”.

Az alábbi példában a fő- és alcsoportok elrendezésére mutatunk példát, lineáris-mélységi rendszerben és gondolattérkép formájában is. A gondolattérkép vizuális rendszeréhez lásd többek között a Tanulásmódszertan.hu példaanyagát.

 

LAKODALOM

 • menyasszony
  • menyasszonyi ruha
   • fátyol
  • koszorúslányok
 • vőlegény
  • legénybúcsú
 • násznagy
  • viccelődés
  • vőfélyversek
  • vőfélybot
 • násznép
  • rokonság
  • örömanya – örömapa
   • anya sírva fakad
   • zsebkendő
 • nászajándék
  • három étkészlet
  • öt robotgép
  • ajándéklista
 • vacsora – lakoma
  • evés-ivás
  • torta
 • játékok
  • csokordobás
   • Ki lesz a következő menyasszony?
  • rizsszórás
  • menyasszonytánc
   • Eladó a menyasszony!
  • seprűtánc
 • tánc
  • hajnalig tartó mulatság

 

Nagy létszám esetén a csoportosítást végezhetitek kis csoportokban is, és a csoportok összehasoníthatják a térképeiket. Bizonyára sok személyes élmény és gondolat is előkerül, ami kellőképpen bevonja a gyerekeket a témába.

 

A bibliai történetet ez után ismertesd meg a gyerekekkel. Fő megfigyelési szempont: Miben különbözött Sámson lakodalma a mai lakodalmaktól? Gyűjtsétek össze a különbségeket.

A történetben mire helyeződik a hangsúly? Miért válik fontossá a találós kérdés és megfejtése? Hogyan válhatott „háborús konfliktus” egy lakodalmi játékból?

Vajon mi járhatott Sámson fejében a lakodalom napjaiban? Erről is írhattok, gyűjthettek gondolatokat.

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 13

 

A gyermek ígérete

 • Bibliai párhuzamok, ígéretek, tulajdonság-magvak
 • Intelligencia: egzisztenciális, verbális-nyelvi

 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” – mondja a 127. zsoltár (3.v.). Igen ám, de az ajándék meglepetés szokott lenni, így lesz igazán jutalomértéke. Többnyire így is van. A Bibliában sem gyakran fordul elő, hogy az Úr előre bejelenti valakinek a születését. Ha mégis megtörténik, annak valami különleges célja van, ami növeli az ajándék, a jutalom értékét.

Emlékeztek-e valakire a Bibliából, akinek a születését angyal jelentette be?

Keressétek meg ezeket a történeteket. Figyeljétek meg, milyen ígéret kapcsolódik a születés bejelentéséhez.

 • ●   Izsák – születés bejelentése: 1Mózes 18,1–15; előzetes ígéret: 1Mózes 17,1–8.15–16
 • ●   Keresztelő János – Lukács 1,5–25
 • ●   Jézus – Lukács 1,26–38; Máté 1,18–25

 

Anna kisfia, Sámuel születésének története is rokon a Sámsonéval: 1Sámuel 1,1–20.

Hasonlítsátok össze a két történetet: Mik a rokon vonások, mik a különbségek? Mi az, ami szinte szó szerint azonos? (nem éri borotva a fejét)

 

Vajon mit tudhatott még az Úr és angyala előre Izsákról, Sámsonról, Sámuelről, Keresztelő Jánosról és Jézusról? Milyen adottságokkal, tulajdonságmagokkal ajándékozta meg őket, hogy majd beteljesítsék az ígéretet, a feladatot?

 

Ézsiás próféta messiási ígéreteiben milyen tulajdonságmagok rejlenek?

Mert egy gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz,
és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya,
Békesség Fejedelme!

Ézsaiás 9,5

Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről,
hajtás sarjad gyökereiről.
Az Úr lelke nyugszik rajta,
a bölcsesség és értelem lelke,
a tanács és erő lelke,
az Úr ismeretének és félelmének lelke.

Ézsaiás 11,1–2

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/