Bírák 6

 

Gyapjútincs-staféta

 • Szógyűjtés, mondatalkotás és történetmondás csoportkörben
 • Intelligencia: kapcsolati, verbális-nyelvi, egzisztenciális

 

Szerezz a játékhoz gyapjútincset, amit helyettesíthet egy gyapjúfonal-gombolyag, gyapjúfilc-darab is. Körben ül a csoport, a tincset/gombolyagot egymásnak adjátok át, aki megkapja, mond valamit. Több körben zajlik a játék:

1. kör: Szógyűjtést végeztek a történethez kapcsolódva: Csupa olyan szót kell gyűjteni, ami egy élőt nevez meg a bibliai környezetből, illetve magából a történetből: állatok, növények nevei, emberek, népek nevei, stb. Jut-e mindenkinek elég név?

2. kör: Most olyan szavakat, szókapcsolatokat gyűjtsetek, amelyek a félelmet, fenyegetettséget, a veszélyt, a menekülést fejezik ki.

3. kör: Mesélni kezded a történetet, és mindenki egy-két mondattal folytatja azt. Közben a gyapjútincs/gombolyag halad kézről kézre, „tapinthatóvá téve” a történetet.

4. kör: Gedeon bizonytalan (magában is, a helyzetben is, Istenben is), tele van megválaszolatlan kérdéssel. Ti mit kérdeznétek a helyében? Mindenki tegyen fel egy kérdést az angyalnak vagy Istennek címezve.

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 6

Számos kifejezések

 • Szókincsbővítő, jelentés-differenciáló feladat, fogalommagyarázat
 • Intelligencia: nyelvi, matematikai-logikai

 

Mit jelentenek az alábbi szavak, kifejezések? Hogy igazán érted, bizonyítsd azzal, hogy mondatba helyezed őket.

 • ●   számtalan
 • ●   számba vesz
 • ●   se szeri, se száma
 • ●   számok beszélnek
 • ●   megszámlálhatatlan
 • ●   szám szerint
 • ●   száma sincs
 • ●   számot ad
 • ●   leszámol
 • ●   elszámol
 • ●   számvetés
 • ●   számháború

Kép forrása

Melyik szó, kifejezés illik Midján népéhez és a tevékhez (vö. Bírák 6,5; 7,12)? Melyik tartozik inkább Gedeonhoz? Bizonyítsd ezeket is egy-egy mondattal. (Ami kimarad, az nem kapcsolódik igazán a történethez, vagy egészen mást jelent.)

Számtalan, megszámlálhatatlan, száma sincs, se szeri, se száma…

Hogyan folytatnád a sort? Gyűjtsetek szinonimákat (rokon értelmű szavakat, kifejezéseket). Vajon ki talál többet? Mennyit gyűjt az egész csoport?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 6

Rejtett szöveghelyek

 • Szövegértés, mondat-kiegészítés, történetvázlat
 • Intelligencia: verbális-nyelvi

 

Izráel népe elrejtőzött Midján rabló serege elől, és amit csak tudtak, el is rejtettek. Most a történet rövid összefoglalásában találsz rejtett összefüggéseket. Milyen szókapcsolat illik az üres helyekre? Keresd meg a sorkupacban, és illeszd a helyére:

Midján és más nomád törzsek _____________________ már hetedik esztendeje.

A nomád törzsek __________________________, amit csak találtak.

Izrael fiai ______________________, barlangokban, rejtekhelyeken éltek.

Gedeon is egy présház rejtekében ____________________, hogy mentse Midján elől.

Megjelent az Úr angyala, és ezt mondta neki: ___________________, erős vitéz!

Gedeon panasszal válaszolt: Ha velünk van az Úr, miért ______________________?

Menj, és te _______________________ Midján markából! – mondta neki az angyal.

Gedeon még problémázott egy sort, de aztán _________________ az Úrtól.

Étellel kínálta az angyalt, aki botjával ____________________, és azt tűz emésztette meg.

Az angyal eltűnt, Gedeon pedig hitt, és __________________ az Úrnak.

Lerombolta apja bálványoltárát, aztán ___________________ a nomád törzsek ellen.

Még mindig ________________ magában, ezért újabb jelet kért. Nem is egyet, hanem kettőt.

Egy gyapjúfürtöt tett ki éjszakára: hajnalra _____________ a gyapjú, a föld pedig száraz maradt.

Másnap fordítva történt: _____________ a gyapjú, a földet pedig mindenütt harmat borította.

 

jelet kért
oltárt épített
harmatos lett
száraz maradt
sereget gyűjtött
csépelte a búzát
Az Úr veled van
fosztogatták Izráelt
nem volt elég biztos
adott Midján kezébe
megérintette az ételt
szabadítsd meg Izráelt
a hegyek közé menekültek
elvittek minden termést és állatot

Megoldás:

 • Midján és más nomád törzsek fosztogatták Izráelt már hetedik esztendeje.
 • A nomád törzsek elvittek minden termést és állatot, amit csak találtak.
 • Izrael fiai a hegyek közé menekültek, barlangokban, rejtekhelyeken éltek.
 • Gedeon is egy présház rejtekében csépelte a búzát, hogy mentse Midján elől.
 • Megjelent az Úr angyala, és ezt mondta neki: Az Úr veled van, erős vitéz!
 • Gedeon panasszal válaszolt: Ha velünk van az Úr, miért adott Midján kezébe?
 • Menj, és te szabadítsd meg Izráelt Midján markából! – mondta neki az angyal.
 • Gedeon még problémázott egy sort, de aztán jelet kért az Úrtól.
 • Étellel kínálta az angyalt, aki botjával megérintette az ételt, és azt tűz emésztette meg.
 • Az angyal eltűnt, Gedeon pedig hitt, és oltárt épített az Úrnak.
 • Lerombolta apja bálványoltárát, aztán sereget gyűjtött a nomád törzsek ellen.
 • Még mindig nem volt elég biztos magában, ezért újabb jelet kért. Nem is egyet, hanem kettőt.
 • Egy gyapjúfürtöt tett ki éjszakára: hajnalra harmatos lett a gyapjú, a föld pedig száraz maradt.
 • Másnap fordítva történt: a gyapjú maradt száraz, a földet pedig mindenütt harmat borította.

 

Képek forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/