A lexikonokban és az interneten többféle magyarázatot találunk, de ezek többsége félreértésen vagy véletlen egybecsengésen alapul. Mint nagyon sok egyházi szó, ez is a latinból került a magyar nyelvbe még a középkorban, amikor a latin volt az egyház nyelve. Az ünnep latin neve: „dies incarnationis” – azaz a testtélétel napja. A 11. században, amikor nálunk a keresztyénség elterjedt, az egyházi latinban a mai olaszhoz hasonlóan az i hang előtti t-t már cs-nek ejtették, tehát az ünnep neve inkarnacsion volt, a kezdő hangsúlytalan in szótag elhagyásával alakult ki a karácsony szavunk.

Dr. Győri István

 

Giotto di Bondone: Jézus születése (1304 körül)

Kép forrása

 

A karácsony szó gyökere valószínűleg a latin incarnatio. Mások szerint szláv jövevényszavaink legősibb rétegéből származik: a korcun, ‘átlépő’ (a téli napfordulóra utal), a korciti, ‘fordul, lép’ igenévi származéka. A magyarokon kívül csak a keleti szlovákok, máramarosi ruszinok, valamint a huculok jelölik e szóval az ünnepet, más szláv népeknél a bozié, ‘Istenfia’ él. A kutatás sokáig a román cracium átvételének tartotta a karácsony szót.

 

Katolikus lexikon

 

Szláv eredetű szó: szerb-horvát, szlovák Kračun, ukrán kracsun. Ezek egy ősszláv korcsun (‘lépő’), azaz ‘napforduló’ származékai. A magyar szóban a szóeleji mássalhangzó-torlódást ejtéskönnyítő magánhangzó oldotta fel, a szóvégi -n palatalizálódott.

 

Magyar etimológiai szótár

 

A karácsony szavunk szláv eredetű: eredetileg a napfordulóhoz kötődő pogány ünnepet jelölt. Nevezhették így a téli, de a nyári napfordulót is. Érdekes módon ma már egyik szláv irodalmi nyelv sem használja, bár egyes nyelvjárásokban előfordul. Más jelentésben is megtalálható, így például egyes ruszin változatokban így nevezik a karácsonykor sütött kalácsot, a régi oroszban viszont a ’téli napforduló’ jelentésből ’pusztulás, végóra’, ill. ’gonosz szellem’ jelentések is fejlődtek. Ugyanez a szó vált azonban az ünnep jelölőjévé a románban (crăciun, kb. [kracsun]).

 

Nyelv és tudomány

 

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

A karácsony lényegét János evangélista abban látja, hogy Jézus az igazi világosság, aki eljött a világba emberi testben: „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.” (János 1,9)

A karácsony időpontja is ezt jelzi, ilyenkor már hosszabbodnak a nappalok, a fény győz a sötétség felett. Már a középkorban is fényekkel emlékeztek Jézusra, az igazi világosságra, ilyenkor gyertyákkal különösen kivilágították a templomokat. A reformátor Luther gyertyákkal díszített fenyőfát állított a családjának.

 

 

Betlehemi árnyképből szép világítós ablakdíszt és lámpást készíthetünk. Ha kimásoljuk egy nagyobb színes fóliára, az ablakra téve szép adventi ablakunk lesz, ha bent ég a lámpa, kintről nagyon szépen látszik. Szépen mutat az iskola vagy óvoda utcai ablakában. Ha bentről akarunk benne gyönyörködni, ragasszuk a belső ablaküvegre, és a két ablak közé tegyünk egy kisebb égőt, a képből szép adventi lámpást készíthetünk.

Üvegfestékkel ráfesthetjük a képet egy hengeres üvegtál külsejére, nagyobb üvegpohárra vagy egy befőttesüvegre is. Ha teamécsest gyújtunk benne, a színes képet kivetíti a közeli fehér falra. Az üvegedénybe tett mécses biztonságosabb, mint az asztalra tett gyertya.

 

 

Készíthetünk adventi koszorút is. A virágboltban kapható kész szalmakoszorú inkább asztali vagy fali dísznek való. Az első adventi koszorút a 19. században J. Wichern német evangélikus lelkész készítette az árvaházban élő gyerekeknek. Az asztal fölé láncra akasztva egy szekérkereket tett fel, a küllőkre fenyőágakat rakott, körben a kerékre pedig gyertyákat, innen terjedt el az adventi koszorú egyszerűbb formája. A koszorúhoz a kerék abroncsát függesztették fel, ezt díszítették fenyőtobozzal, színes termésekkel.

 

 

Ha hagyományos felfüggeszthető koszorút akarunk, legjobb egy legalább félméteres karikát feldíszíteni, ehhez gyűjtsünk arasznyi fenyő- és tujaágakat. A karika lehet egy régi vesszőkosár kávája, hordóabroncs, és erős, kétméteres mogyoróvesszőből vagy szőlővenyigéből is készíthetünk ilyen karikát. De egy tornakarika is megfelel. A karikát asztalra téve néhány fenyőággal vegyük körbe, vékony huzallal erősen kössük át, mint egy csokrot, a következő csokornyi ágat úgy tegyük rá, hogy az előző huzalkötést letakarja, így haladjunk körbe. A végén kössünk rá négy piros szalagot úgy, hogy legalább 80 centire túlérjen. Ezek végét középen felemelve csomózzuk össze, a csomóhoz akasztott kampóval vagy lánccal fogjuk a karikát felfüggeszteni. Díszítsük fenyőtobozzal, az ágak közé tűzött csipkebogyóval vagy magyalterméssel. Gyertya helyett inkább néhány karácsonyfaégőt tegyünk rá, ha fűtetlen helyen akasztjuk fel, pl. verandán, tornácon, akkor egészen karácsonyig, sőt újévig sem pereg le a fenyőtű, és emlékeztet Jézusra, a világ világosságára.

 

Közzéteszi: Dr. Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Ha ma tesszük fel ezt a kérdést, hogyan utazott Pál, ilyenekre gondolunk: a repülő vagy vonat nem késett-e, rendben volt-e a lekötött szállása. Mindezek annak idején ismeretlen dolgok voltak. Pál apostol több ezer km-t tett meg gyalog, a térképek jól megmutatják útvonalait. Ha hajóval ment, nem volt menetrend, a teherszállító hajók elvittek egy-két utast is, a széltől függött a hajózás, így nem volt késés sem. A mai embernek az utazás kaland, kikapcsolódás. Pálnak a misszió része volt. Mivel nem volt nyomtatás és posta, internet és telefon végképp nem, csak úgy tudta az evangéliumot terjeszteni, ha elutazott sokfelé, és elmondta az embereknek. Inkább a városokat kereste fel, ahol több embert elért, ahol voltak zsidók, a zsinagógában prédikált, máshol a piacon, ami minden városban a fő találkozóhely volt. A gyülekezetekkel és munkatársakkal való kapcsolattartás is hasonlóan történt, jó példa erre a Timóteusnak küldött személyes üzenete: „Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz; hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket.” (2Tim 4,13)

Akkori szokás szerint az utazók egy takarót vittek magukkal, azon aludtak a földön, és a felsőruhájukkal takaróztak. Ennyi volt Pál vagyona. Kéri a könyvtekercseit és a pergameneket is, amik talán térképek lehettek, a görögök jó térképeket készítettek a hajózáshoz, a körzőhöz hasonló eszközzel tudták a térképeket másolni. Feltüntették a tengerpart vonalát, a szigeteket, a magasabb hegyeket, ez segítette a tájékozódást.

 

A Szent Pál-öböl Rodosz szigetén, háttérben az akropolisz, Lindosz fellegvára. A szigetet Pál apostol is érintette 3. missziói útján, útban Jeruzsálem felé.

 

Ahol nem voltak kiépített utak, pl. Ázsiában, a települések közti ösvényeket a helyiektől kellett megkérdezni. Ahol volt épített út, ott Pál is ezt használta kísérőivel együtt. A második missziói útra Tróászból hajóval kelt át a tengerszoroson, a hajó Neápoliszban kötött ki, innen az akkori egyik legjobb úton, a Via Egnatián folytatta az útját. Ezt az utat az építőjéről nevezték el, Egnatius konzul célja az volt, hogy a főváros és a meghódított keleti provinciák között kapcsolatot teremtsen. Az út az Adriát kötötte össze a Fekete-tengerrel, a mai Albániától a mai Isztambulig, az akkori Büzantionig tartott, és a Balkán-félsziget északi részét járta be. Jellemző a római útépítő mérnökök tudására, hogy a hegyes terepen annyira megtalálták az optimális vonalvezetést, hogy a mai főutak sok helyen pár száz méterre az ókori út nyomát követik. A szépen kikövezett úton főleg kereskedők jártak, a legtöbb csak gyalog, esetleg teherhordó szamárral. Elképzelhető, hogy Pál és Szilász is hozzájuk csatlakozva haladtak nyugat felé.

 

Via Egnatia Filippi közelében – Fotó: Jaap Doedens

 

 

Az akkori utazók sok csomagot nem vittek, ennivalóként kenyeret és aszalt fügét ettek, valószínűleg Pál is így élt, ahogy ő maga írja: „fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben” (2Kor 11,27). Ezek ismeretében még jobban megértjük, amit idős korában visszatekintve mondott magáról: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2Tim 4,7).

 

Kilátás a rodoszi akropoliszból

 

 

Közzéteszi: Dr. Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

A bibliai Thesszalonika, mai nevén Thesszaloniki érdekes hely, Görögország második legnagyobb városa. Mivel Szegedtől 850 km, autóval egy nap alatt elérhető, és sok magyar turista van ott nyáron, akik nem is gondolják, milyen bibliai esemény történt a városban. A római kori piac és a végéhez épült színház a város központjában, magas házak közt található, és feltűnően jó állapotban megmaradt. Lukács így írja le, mi történt itt:

„Thesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az Írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból; és hogy »ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek«. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost, felvonultak Jászón házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászónt néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak: Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászón befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást mondanak királynak: Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászóntól és a többiektől, elbocsátották őket” (ApCsel 17,4–9)

 

A thesszalonikai régi piac / Fotó: Jaap Doedens

 

Végül is Pált nem vitték el a színházba város vezetői elé, de az éppen keresztyénné lett testvérek itt álltak. Nem lehetett könnyű, képzeljük el, előttünk a színház lépcsőin a város vezetői, hátunk mögött a piactér a felizgatott csőcselékkel. A hely ma is félelmet kelt, mert a színházban látszik a nézőtér alá vezető kijárat, a most üveglapokkal lefedett helyen egy lépcsőfeljáró volt, ami szintén a nézőtér alatti kamrákhoz vezetett, itt jöttek be a gladiátorok, vagy a kiéheztetett vadállatok a cirkuszi játékoknál. Az éppen megalakult kicsiny thesszalonikai gyülekezet ezt is túlélte. Erre emlékeztet, hogy Pál két levelet is írt az itteni gyülekezetnek. A másik dolog a piactértől fél óra sétányira található katakomba, amit az itteni keresztyének a 2-3. században építettek, aztán a török megszállás idején újra használták.

 

Színház Thesszalonika piacán, ahol Pált bevádolták / Fotó: Jaap Doedens

 

 

Közzéteszi: Dr. Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Az Ószövetségben több várostromról, pontosabban városostromról olvasunk. A várostromról legtöbbünknek az Egri Csillagok, főleg az abból készült film jut az eszébe. Az itt látható látványos ostromjelenetek tele vannak robbanásokkal, amire a bibliai időben nem is lehetett gondolni, hiszen a puskaport még nem ismerték. A régészeti leletek szerint az ókori városfalak kőből készültek, 5-6 méter magasak és legtöbbször 3-4 méter szélesek voltak. Sokszor a városfalra is építettek házakat, az építéskor a köveket megfaragták, így nagyon jól illeszkedtek egymáshoz. A korabeli hadseregek csak kézifegyvereket használtak, íjat, nyilat, parittyát, dárdát, ezért a várfal megbontásával nem is kísérleteztek. A város ostroma inkább a védők megfélemlítéséből állt, hogy ez sokszor milyen sikeres volt, jól mutatja Jerikó ostroma. Izráel népe többször körbejárta a kőfallal védett várost, mikor egy csoda folytán leomlott a fal, és ellenállás nélkül foglalhatták el: „amikor meghallotta a nép a kürtzengést, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost.” (Józs 6,20)

 

Jerikó: torony és városfalak maradványai

 

Később Izráel népe is megerősítette a maga városait. Ha ellenség közeledett, igyekeztek élelmiszert tartalékolni, ami akkor nem is volt egyszerű, mivel a konzervet nem ismerték, inkább gabonát tároltak. Ha a városfalon belül nem volt forrás, a vizet ciszternákban gyűjtötték. Az asszírok fenyegetése miatt Jeruzsálemben a közeli forráshoz földalatti alagutat vágtak a sziklákba, óriási mérnöki teljesítmény volt, hogy a kétfelől megkezdett vágat középen pontosan találkozott.

A Bibliából értesülünk arról, hogy Ezékiás tavat és vízvezetéket készíttetett, hogy bevezesse a vizet a városba (2Kir 20,20). Az asszír király ostroma előtt pedig kijavíttatta és megerősíttette az egész várfalat, megnagyobbíttatta az őrtornyokat, és a forrásokat is betömette a város körül, hogy az ostromlók ne találjanak elég vizet (2Krón 32,3–5).

 

Jeruzsálem városfalai

 

A megszállók igyekeztek a városban levőket kiéheztetni, ezért szoros ostromgyűrűt építettek ki a város körül, éjjel sátrakban aludtak, a sátrak előtt tüzet raktak, sokszor még több tüzet is, hogy a sereg többnek tűnjön, ezzel is jelezve, hogy itt nem jut át senki. Egyedül a madarak tudtak kijárni, ezért a városokba még időben sok galambot telepítettek. Jó állapotban maradt fenn Nagy Heródes erődítménye a Holt-tenger mellett, ahol a kőfalak belső oldala tele van kis kőfülkékkel. Ezek voltak a galambfészek-falak, latinul columbarium a columba-galamb szóból, ma a temetői urnafalakat nevezik így. A galambokat azért tartották, mert a galambtrágya tele van gabonamagvakkal, amit kirostáltak, ha meg tudták mosni, megőrölték kenyérnek, ha nem, tyúkokkal etették meg.

 

Columbarium torony a Holt-tenger melletti Masszáda erődben

 

A körbezárt városban a friss tojás nagy kincs volt. Erre utal, hogy a megszállt városban milyen drága lett a galambtrágya: „Történt ezek után, hogy Benhadad, Arám királya összegyűjtötte egész seregét, fölvonult, és ostrom alá vette Samáriát. Nagy éhínség támadt Samáriában, mert addig ostromolták, míg egy szamárfej nyolcvan ezüstbe, egy maréknyi galambtrágya pedig öt ezüstbe került.” (2Kir 6,24–25)

Tudták ezt az ostromlók is, és felégettek mindent a város körül, még egy száraz fűszál sem maradt a mezőn, mindez nagy környezetpusztítással járt, de legtöbb kárt az erdőkben tettek. A várfalak elé fából tornyokat építettek, a fatörzsekből összeállított, rönkvárhoz hasonló tornyot kivágott fatörzsekből előbb távolabb építették fel, majd igyekeztek a várfalhoz közel újra felállítani. Ha a városfalnál magasabbra sikerült felépíteni, a tetejéről íjjal, parittyával már át lehetett lőni a falon. A védők az ilyen ostromműveket mindig felgyújtották, majd a támadók újat építettek, amíg volt fa a környéken. Nebukadneccarról, Babilónia királyáról is azt olvassuk, hogy amikor egész hadseregével Jeruzsálem alá érkezett, tábort ütött a várossal szemben, körülötte pedig ostromműveket építtetett (2Kir 25,1).

 

Babiloni harcosok az Istár-kapu és felvonulási útvonal kerámia domborművén (Pergamon Múzeum, Berlin)

 

Mindez olyan mértékű erdőpusztulással járt, hogy amikor Izráel népe visszatért a fogságból, már nem volt elég fa a város körül. Korábban a templomba érkező zarándokok a város környéki erdőkben találtak annyi fát, amit felvittek a templomba, és az áldozati oltáron mindig égett a tűz. Mindezt most külön meg kellett szervezni a kevesebb fa miatt. „Mi, papok, léviták és a nép kisorsoltuk, hogy évről évre mikor melyik család hordja be az áldozathoz szükséges tűzifát Istenünk házába, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltárán, ahogyan az elő van írva a törvényben.” (Neh 10,35)

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Az első húsvét

Nagypénteken Jézus holttestét a közelgő ünnep miatt egy közeli sziklasírba tették, de a szokásos temetési végtisztesség nélkül, tehát a holttestet nem kenték be illatos kenetekkel. Ezt akarták harmadnap korán reggel az asszonyok pótolni, de hiába vitték magukkal a drága olajokat, mert a sírt üresen találták. Először azt hitték, hogy valaki elvitte a holttestet. A tanítványok csak akkor hitték el, hogy Jézus feltámadt, amikor találkoztak szeretett mesterükkel.

 

Golgota, sírkert maradványai Jeruzsálemben

 

A húsvét ünneplése, az ünnep időpontja

Jézus a feltámadása napján találkozott a tanítványaival, majd nyolc nap múlva újra, amikor már a hitetlenkedő Tamás is ott volt közöttük. Ennek emlékére Jézus tanítványai később is mindig a hét első napján, a szombat utáni napon jöttek össze, így váltotta fel a zsidók nyugalomnapját a következő nap mint keresztyén ünnep. Később aztán évente megemlékeztek külön is Jézus feltámadásáról. A zsidók pászka ünnepe, amikor Jézus feltámadt, az év negyedik hónapján a 14. napon volt, tehát a mi naptárunk szerint április közepén. A keresztyének azonban szándékosan nem a zsidó pászka ünnepén ünnepelték Jézus feltámadását, ezzel akarták jelezni a zsidóságból való kiválásukat, így vidékenként más időpontban ünnepelték a húsvétot, ami sok vitára adott okot. A vitát a 4. században a niceai zsinat zárta le azzal, hogy egységesen megállapodtak a húsvét időpontjában. A ma is érvényes szabály: húsvét első napja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnap. Ezért esik a húsvét a hold járásától függően évente más időpontra, március végétől április végéig.

A 16. században a szökőévek okozta elcsúszás korrigálására Gergely pápa naptárreformot rendelt el, és előreléptek közel két hetet a naptárban. Reformját az ortodox egyház nem vette át, tehát a húsvét időpontja ma sem egységes. Ebből adódik, hogy míg Kárpátalján vagy Erdélyben a reformátusok és római katolikusok a nálunk is használt naptárt követve ünneplik a húsvétot, az állami munkaszünet csak egy-két héttel később következik. Ukrajna és Románia ugyanis ortodox többségű ország, és az állami ünnepek is az ortodox egyház rendjét követik. 2010 után, Benedek pápa idejében tárgyalások indultak arról, hogy a húsvét legyen inkább egységesen egy időpontban. Legnagyobb esélye annak volt, hogy mindig április második vasárnapján legyen, de a pápa visszavonulása miatt a kérdés egyelőre lekerült az ökumenikus találkozók programjáról. A kérdést az is nehezíti, hogy minden olyan országban is meg kellene egyezni, ahol a nagypéntek is ünnep.

 

A Szent Sír-templom Jeruzsálemben

 

A jeruzsálemi Szent Sír-temploma

A 4. században az első keresztyén császár, Nagy Konstantin anyja, Heléna császárné templomokkal jelölte meg Jézus életének fontos helyszíneit, a helyben lakó keresztyének akkor még számon tartották ezeket. Jézus sírját érintetlenül hagyva, a bejárat fölé kisebb kápolnát építettek, majd e fölé egy hatalmas templomot.

Már az első századokban kialakult a húsvét ünneplésének helyi szokása, amire mindig sok zarándok is érkezett a világ minden részéről: nagyszombat éjszaka éjfélkor kezdődött az ünnepi istentisztelet, ennek során a pap hangos szóval kihirdette, hogy „Khrisztosz aneszté – Krisztus feltámadt”, a nép pedig így válaszolt: ”aléthósz aneszté – valóban feltámadt”. Ezután a pap a szent sír bejáratánál levő örökmécsesről meggyújtott egy gyertyát, a lángot továbbadta a népnek, amikor a templomban mindenki kezében égett a gyertya, a lángot továbbadták a téren és a közeli utcákban álló zarándokoknak is. Ez a látványos „húsvéti világítás” még több zarándokot vonzott, hisz amikor még nem volt tévé, csak úgy lehetett részese valaki az eseménynek, ha elment, és részt vett benne. A keresztes háborúk azért indultak, hogy a szent helyekhez el lehessen jutni. Később a Szentföld a török megszállással mégis a muszlimok kezére került, akik egészen az első világháborúig birtokolták a területet.

 

Keresztek találkozása: Latin kereszt és a görög keresztből kialakított keresztvégű kereszt (Szent Sír-templom)

 

Újabb húsvéti csoda Jeruzsálemben

A 18. századból több útikalauz készült a zarándokok részére, ezekben olvasunk egy érdekes esetről (forrás: S. N. Kadas: Oi Agioi Topoi, Greek, Kapon Editions, 1998, 217-218. o.). A leírás szerint a törökök betiltották Jeruzsálemben a húsvét hagyományos, demonstratív megünneplését. 1740 körül az egyik évben ellenőrként török hivatalnokok és katonák jelentek meg a templom előtti téren, hogy a tilalom betartását ellenőrizzék. Ennek ellenére a helybeli keresztyének a püspökük vezetésével csak összegyűltek a téren, mert a templomot a törökök lezárták, oda nem tudtak bemenni. Éjfél után nagy volt a feszültség, amikor a püspök csak meggyújtotta a kezében lévő gyertyát az egyik lámpásról, és továbbadta a lángot. Ekkor kiderült, titokban mindenki reménykedett, hogy mégis lesz húsvéti világítás, és a tiltás ellenére hoztak magukkal gyertyát. Az emberek legyőzték a félelmüket, felbátorodtak, és pár pillanat múlva fényben úszott a tér. A jelenlévő muszlimok isteni csodát láttak a dologban, a vezető tiszt maga nyittatta ki a templom ajtaját, hogy a szokás szerint a pap bemehessen a sírhoz, és onnan is hozzon lángot. Az csoda leírását arab nyelvű táblán felírták a templom falára, jelentették a török császárnak, aki egy időre megengedte a keresztyéneknek, hogy szabadon gyakorolják a vallásukat.

Az egész leírás még szóhasználatában is nagyon hasonlít Dániel könyvéhez, ott Nebukadneccar újbabiloni uralkodó hirdeti ki birodalmában, hogy Izráel Istenét imádják, amikor látja, hogy az izráeli ifjak hűségesek Istenhez, és az Úr segítségével túlélik a tüzes kemencét is. Itt a török főtiszt ismeri fel a csodát, ami az emberek szívében történik meg, amikor legyőzik a félelmüket, majd ő segíti a húsvét megünneplését.

 

Gyertyagyújtás a Szent Sír-templomban

 

„Valaki átment a temetőn”

Krisztus feltámadásának értelméről a fenti címmel írta le Győri József református lelkész a következő sorokat:

 • Megérintett: ez az én sorsom is.
 • Féltem és irtóztam,
 • ha át kellett mennem a temetőn.
 • S egyszer csoda történt:
 • megnyílt a szemem.
 • Megláttam Őt,
 • ki köztünk élt,
 • előttünk járt,
 • kit halálba adtak,
 • sírba tettek
 • a temetőben,
 • de életre kelt,
 • és győztesen átment a temetőn.

 

A Szent Sír-templom gyertyafényei

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

A karácsonyi énekek elmaradhatatlan szereplőiről, a napkeleti bölcsekről Máté evangéliumában olvasunk röviden:

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. […] a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Máté 2,1–2.9–12)

 

 

Rövid látogatásuk során a bölcsek mégis sok emberrel találkoztak, voltak Jeruzsálemben a királyi udvarban és Betlehemben a jászolbölcsőnél, itt találkoztak a pásztorokkal, Máriával és Józseffel. Abban az időben az írás-olvasás nem volt elterjedve, a modern kép és hangrögzítés nem létezett, ezért mindent jól megfigyelve szóban adtak tovább. Amikor Jézus tanítványai később leírták a szóban megőrzött emlékeket a napkeleti bölcsekről, ezek beépültek a Jézussal kapcsolatos Biblián kívüli, írásbeli hagyományba. Mivel feltételezhetjük, hogy a szemtanúkra vezethető vissza, ez a régi hagyomány nagyon jól kiegészíti a Máténál olvasottakat, megmutatja, hogy az első keresztyén nemzedék hogy emlékezett Jézus születésének részleteire.

A Máté által is feljegyzett három ajándék alapján általános volt az a vélekedés, hogy a bölcsek hárman voltak. Az 5-6. századtól a neveik is megjelennek, a ravennai mozaikon pl. Balthasar, Melchior, Gaspar néven szerepelnek. Egy VII-VIII. századi kódex a Bithisarea, Melchior, Gathaspa neveket említi, ezekből alakult ki a Boldizsár, Menyhért és Gáspár. A drága, uralkodókhoz illő ajándék alapján feltételezték, hogy uralkodók voltak, innen származik a magyar „három királyok” elnevezés. Máté a görög magosz szóval jelöli őket, a latinon keresztül a mágus szó ebből jön, ami ma inkább varázslót, pl. cirkuszi bűvészt jelent. Eredetileg azonban így nevezték azokat a tudós embereket, akiknek a munkáját az átlagember nem tudta követni, ide tartoztak a papok, az orvosok és különösen a csillagászok. A Betlehembe érkező bölcseket egy feltűnő csillag, talán két csillag együttállása vagy egy ritka üstökös vezeti, ezért arra kell gondolnunk, hogy valószínűleg a csillagokkal is foglalkozó tudósok lehettek, akik emellett ismerték az Izráel népének adott régi próféciát is: „Csillag jön fel Jákóbból, jogar támad Izráelből.” (4Mózes 24,17)

 

 

Tudjuk, hogy évszázadokkal korábban a babiloni fogságba elhurcolt zsidók magukkal vitték a Szentírás számukra legfontosabb részét, a Tórát, a mózesi könyveket, hiszen ez szabályozta a mindennapi életüket is. A fogság után sokan nem tértek haza, hanem Babilonban maradtak, a mai Irak és Irán területén élő zsidó diaszpóra olyan jelentős volt, hogy a Tóra tanulmányozására saját útmutatót is készítettek. Innen ismerhették a bölcsek a csillagra vonatkozó próféciát, így arra kell gondolnunk, hogy a nagyon nagy területet is jelölő napkeleten belül innen érkezhettek.

A bölcseket a 3-5. században még azonos korú és karakterű alakoknak ábrázolták. A 6. századi ravennai mozaikon jelennek meg először úgy, mint három életkorszak – fiatal, középkorú, idős – allegorikus képviselői. A világ egészét testesítik meg, vagyis az egész világ hódol Jézus előtt. Koronaábrázolás csak a 10. századtól jelenik meg, az pedig, hogy az egyik király sötétbarna vagy fekete, a 15. századtól terjedt el az ábrázolásokon. Üzenete ennek is ugyanaz: ők hárman az emberiség összességét jelképezik, az egész embervilág nevében hódolnak a mindenség Urának, a megszületett Istenfiának.

 

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.” (Máté 2,1–3)

 

Mozaikpadló Heródes király Masszádabeli palotájában

 

A régi Károli fordítás szerint Heródes „megháborodék”, a folytatást ismerve pedig modern szóval azt mondhatnánk, hogy bepánikolt. De miért volt ez a nagy izgalom egy számára még ismeretlen gyermek születése hírére? Heródes nem volt zsidó, apja edomita, anyja nabateus származású. Hogy lett akkor király Jeruzsálemben? Az apja, Antipáter vagyonos és befolyásos ember volt, Julius Caesar Kr. e. 47-ben őt nevezte ki Júdea helytartójának. A ravasz Antipátert néhány év múlva megölték ugyan, de fia folytatta intrikákkal és hivatalnokok lefizetésével járó Róma-barát politikáját. Végül Antonius és Octaviánus (a későbbi Augustus) támogatásával elérte, hogy a római szenátus kinevezze őt Júdea királyává.

 

Kilátás Heródes erődjéből, a Heródiumból Jeruzsálemtól délre, a Júdeai hegyvidéken

 

Miért volt erre szükség a római helytartón kívül? A rómaiak a meghódított népeknél azért adtak királyi címet egy-egy befolyásos helyi vezetőnek, hogy a népet csendben tartsa, ne engedje, hogy Róma ellen lázadjanak, és a törekvő Heródes erre pont megfelelt. Heródes azért is kapóra jött a rómaiaknak, mert segített a Palesztinába betörő pártusok elűzésében. Uralkodását Kr. e. 37-ben azzal kezdte, hogy az elégedetlenkedőket kivégeztette, köztük több férfirokonát, családtagját, sőt még a feleségét is. Így akart rendet tenni, és megelőzni, hogy riválisai legyenek, de továbbra is rettegett, hogy valaki ellene támad.

 

Kilátás a Holt-tenger partvidékére Masszáda erődjéből, amit szintén Nagy Heródes építtetett

 

Ezért fogja el Heródest a pánik, amikor azt hallja, hogy valahol egy újabb, királyságra várományos gyermek született. Gyűlölettől és félelemtől hajtva megparancsolja hát, hogy a katonái öljenek meg Betlehem környékén minden kétévesnél kisebb fiúgyermeket. Így lett Heródes a karácsonyi történet negatív szereplője. Persze mindez semmit sem ért, a gyermek Jézus megmenekült, és király lett, bár nem a Heródes trónján, hanem annál nagyobb tisztséget kapva, a világ Megváltójaként.

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Erre könnyű azt mondani, hogy természetesen 2018 éve, december 25-én, hiszen azóta számoljuk az éveket, Jézus születésnapját pedig ezen a napon ünnepeljük karácsonykor. A gond ott van, hogy a Bibliában pontos adatot nem találunk Jézus születési idejére nézve, nem is volt akkor a maihoz hasonló évszámozás, az uralkodók hivatali idejéhez viszonyítva adták meg az időpontokat. Így olvassuk ezt az Ószövetség történeti könyveiben is (pl. 1Királyok 14,25), ahol a királyok korában a nagyobb pontosság kedvéért az egyik király trónraléptének idejét a másik király uralkodási évéhez viszonyították (Pl. 1Királyok 15,1).

Jézus születésének időpontjára csak Lukács utal: „Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó.” (Lukács 2,1–2) Illetve Máté evangéliumából tudjuk, hogy Nagy Heródes hogyan fogadta Jézus születésének hírét. De a megnevezettek hivatali ideje is többévnyi átfedést mutat.

Jézus születésének évét a 6. században Dionysius Exiguus tudós szerzetes számolta ki. Számítása szerint Jézus Róma alapítása után 753-ban született. Ekkortól terjedt el a keresztény Európában a mai időszámítás, a latin jelölés szerint anno Domini incarnationis (= az Úr testté létele évében), rövidebben anno domini, rövidítve A. D. (= az Úr évében).

 

Dionysius Exiguus, középkori latin keresztény író (kb. 470–574)

 

Az egzakt történetírás inkább az időszámításunk előtt (i. e.) és időszámításunk szerint (i. sz.) megnevezést használja, ami nálunk a kommunizmus idején terjedt el. A névhasználat oka, hogy Jézus születése dátumát később korrigálni kellett. Sajnos a tudós szerzetesnek kevés pontos forrása volt, hiszen a nagy keresztyénüldözés idején a római hatóságok megsemmisítettek minden iratot, ami Jézus életére utalt. Újabb kutatások szerint Jézus születése kb. 7 évvel hamarabb lehetett. Csillagászok akkorra teszik a Jupiter és a Szaturnusz együttállását a Halak csillagképben, ez lehetett a betlehemi csillag. További történeti tény, hogy Nagy Heródes négy évvel a mai időszámításunk előtt meghalt, valamint hogy Augustus császár első összeírása a római időszámítás 746-747. évében, vagyis Kr.e. 8-7-ben történt.

 

Karácsonyi csillag Betlehem felett – illusztráció

 

A kérdést bonyolítja, hogy volt-e nulladik év, a történészek szerint elvileg kellett legyen. Ha két esemény pl. Kr. e. 2-ben és Kr. u. 2-ben történt, akkor a kettő között nem 4, hanem 5 évnek kellett lenni, hiszen az az év, amikor Jézus született, nem számítható be sem előtte, sem utána. A kérdés inkább a mai számítógépes gondolkodást tükrözi, annak idején nem gondoltak ilyenre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nincs is nagy súlya a kérdésnek, inkább történeti érdekesség. Sokkal fontosabb az a tény, hogy maga az időszámítás is Jézus születésére emlékeztet, Ő lett a kronológiánk alapja.

„Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.” (Kolossé 1,17–20)

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

A karácsonyi énekekből már a kisgyerekek is tudják a választ, hogy Jézus Betlehemben, mégpedig egy istállóban született. Karácsonyra készülve mégis tanulságos végiggondolni, hogy miért Betlehemben, és miért éppen istállóban. Jézust ugyanis már életében „Názáretinek” nevezték, nagypénteken Pilátus ezt íratta a keresztre: a Názáreti Jézus, a zsidók királya. A latin verzió kezdőbetűi adják ki a feszületekről ismert INRI szót: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, az elnevezés pedig onnan jön, hogy Jézus a nevelőapja, József családjában nőtt fel Názáretben. Jézus születéséről a legfontosabb forrásunk Lukács evangélista feljegyzése:

„Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács 2,1–8)

 

A Születés Temploma Betlehemben

 

Mindenkit a születési helyén írtak össze, ahol a rokonok közül két tanú igazolta a személyazonosságot a helybeli római hivatalnoknál. Mivel személyi igazolvány vagy lakónyilvántartás nem volt, ilyen egyszerű módon történt a népszámlálás. El lehet képzelni, hogy az akkori viszonyok között ez mennyi fáradsággal járt. Csak a gazdagok tudtak szekéren utazni. József azonban egyszerű ácsmester volt, egy második századi feljegyzés szerint csak egy szamaruk volt. Több régi kép maradt fenn kettőjük betlehemi útjáról. Van, ahol Mária a szamáron ül, és József vezeti a szamarat, van, ahol mindketten gyalogolnak, a szamár viszi a csomagokat, felismerhetők a hátán a felcsavart sátorponyva, takarók és néhány főzőedény. Bármelyik kép áll közelebb a valósághoz, a jó 150 km-es út több hetes gyaloglást is jelenthetett, kiépített utak híján gyalogösvényeken faluról falura mentek.

 

Hátas szamár, utasára várva

 

Betlehemben zsúfoltság fogadta őket. Voltak már akkor is fogadók, hiszen az irgalmas samaritánusról azt olvassuk, hogy a megmentett sebesülttel a közeli fogadóban szállt meg, egynapi szállásuk két dénárba került, ami akkor kétnapi munkabér volt. A népszámlálás miatt a hatóságok bizonyára középületeket is kiürítettek, a Lukács 2,7-ben olvasható katalüma szó jelentése szétszedés, szétbontás, eltakarítás, kiürítés, átvitt értelemben kiürített helyiség. Itt valószínűleg valamilyen épület közös szálláshelyéről, esetleg udvaráról lehet szó, hiszen az ottani éghajlaton általános volt a szabadban való alvás, a katonák, utazók két takarót vittek magukkal, a vastagabbat letették a földre, a másikkal takaróztak.

Betlehemben olyan nagy volt a zsúfoltság, hogy József és Mária egy istállóba húzódtak be. Igaz, hogy Lukács nem beszél istállóról, de erre utal, hogy a gyermeket bepólyálva jászolba fektetik. A karácsonyi képeken a jászolnak x-formájú lába, sőt sokszor íves talpa van, igazi bölcső. A valóságban inkább széles kővályú lehetett, mert Jézus születése nem is épületben, hanem egy istállónak használt barlangban történt. Jeruzsálemben és Betlehemben is volt faragható kőzetréteg, Jézus sírja is hegyoldalba vágott kőbolt volt. Amikor a 4. században az üldözések elmúltával Nagy Konstantin császár a kereszténységet államvallássá tette, az anyja, Heléna császárné (Szent Ilona) Jézus életének helyszíneit egy-egy templommal akarta megjelölni, és a helybeliek a császári követeknek egy barlangot mutattak, hogy itt született Jézus. Mivel a kőzetréteg túl vékony volt ahhoz, hogy a barlangot templommá átalakítsák, úgy döntöttek, hogy meghagyják eredeti formájában, és fölé építik a templomot. Ez lett a mai napig is itt álló Születés Temploma.

 

A Születés Temploma bejárata

 

Az utóbbi időben hazánkból is sokan eljutottak ide, beszámolóikból ismerjük a mai állapotot. A templomból lépcső vezet a születés barlangjába, a nagyobb szobányi, ablaktalan termet a középkorban márvánnyal kipadlózták, az egyik fele egy lépcsővel magasabb, jól látható, hogy évszázadok alatt a zarándokok ezreinek keze, térde vékonyra koptatta a márványlépcsőt. Ezen a magasabb részen csillag formájú ezüstlap jelöli a helyet a következő latin felirattal: Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est, azaz Itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától. Ugyanazt hirdeti, mint a betlehemi mezőn az angyal: „üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2,11)

 

Ezüst csillag jelzi Jézus születésének helyét

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.