Húsvét előtt boldogan indult el Jeruzsálembe Jézus két tanítványa Emmausból, a 60 futamnyira (kb. 11 km-re) fekvő faluból. A páskaünnepre mentek a templomba, és azért, hogy Jézussal találkozzanak. De nem az történt, amire számítottak. Jézust elfogták, elítélték és keresztre feszítették. Húsvét után csalódva indultak vissza Emmausba. Mi maradt a reményeikből, a hitükből? Maradt-e belőle valami? És akkor melléjük szegődött a feltámadott Jézus, akit először nem ismertek fel.

 

Tegyünk mi is egy gyalogtúrát a környéken, egy kb. 10-11 km-re fekvő kirándulóhelyre. Ez kényelmes tempóban kb. 3-4 órás túra, amit gyerekekkel is bevállalhatunk. Közben lehet jókat beszélgetni, ismerkedni egymással, a környezettel.

Kép forrása

„Emmausban” – a gyalogtúra célállomásán – uzsonnázzunk meg, beszélgessünk az út közben szerzett élményekről, majd meséljük el az emmausi tanítványok történetét (Lukács 24,13 – 35).

Ők vajon hogy érezhették magukat útközben? Hogyan láthatták a környezetüket? Mi juthatott az eszükbe?

Mi változtatta meg a gondolkodásukat, érzéseiket? Miből ismerték fel Jézust? Milyen lehetett a visszaút?

 

Mintha kicserélték volna a két tanítványt, azonnal útnak indultak, és szinte „repültek” visszafelé. A visszautat érdemes úgy szervezni, hogy „kapjanak szárnyakat” a gyerekek: szálljunk vonatra, autóbuszra, vagy jöjjenek értünk autókkal. A visszaúton is folytatódhat az élmények mesélése, a beszélgetés.

 

Gyalogfogó

A kirándulóhelyen, ha maradt még a gyerekekben elég energia, mozgásos játékokat is játszhatunk.

A gyalogfogó egyszerű fogócska, de most csak gyalogolni szabad, futni nem. Tehát menekülni és kergetni is csak gyaloglépésekkel lehet. Kell hozzá egy játékvezető is, aki figyeli a lépéseket, és a hibázókat figyelmezteti. Nem könnyű a futólépés helyett a hosszú gyaloglépést megtanulni, könnyen visszatér a futó mozdulat, amikor mindkét láb elhagyja a földet. A váltás egyik mozgásformáról a másikra példázza azt a váltást is, amit a tanítványok átélhettek Mesterük elvesztése után.

Akit háromszor figyelmeztet, az kiáll a játékból, vagy ottmarad a pályán akadálynak.

 

Emmaus-ugróiskola

Aszfalton, térkövön vagy a puszta földön rajzoljunk egy hatvan mezőből álló útvonalat, ami kanyaroghat hosszan, vagy tekeredhet csiga alakban is. Az útvonal kiindulópontja Jeruzsálem, végpontja pedig Emmaus.

A játékosok a kezdőpontról egy-egy kis kövecskét, cserép- vagy fadarabkát rugdosva indulnak el fél lábon ugrálva. A kövecskét mindig a következő lépésmezőbe kell pöccinteni lábfejjel (vonal is elfogadható). Ha sikerül, a játékos továbbugrál, és addig folytatja a pöckölést, amíg nem ront. Itt megjelöli, meddig jutott, és az új körben innen folytatja. A következő játékos hasonlóan kezdi, majd folytatja a játékot. Ki ér hamarabb Emmausba? Ki hány próbálkozással tud végigugrálni a pályán? Aki eljutott Emmausig, visszafelé már lépkedve vagy futva is megteheti az utat.

A játékot páros vagy csapatváltóként is játszhatjuk, amikor a pár vagy csapat tagjai egymásnak adják át a stafétát (a követ). Itt is az a cél, hogy minél kevesebb váltással tegyék meg az utat Emmausig.

 

Elmeséli Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt
az 1Sámuel 17 alapján

Illusztráció: Kelemen Czakó Rita

 

 

Eredeti megjelenés:
Dávid és Góliát, Trixi-könyvek, 2010

 

 

Dávid testvérei katonák voltak. Bal-jobb. Ahová kellett, oda indultak. Bal-jobb. Bal-jobb.

– Sereg állj! Tábort verünk a völgyben, és csatarendbe állunk a hegyen.

 

Hadrendbe állt az izraeli sereg. No de miféle sereg ez? Nézd csak meg, mindenki fél, remeg… Mert jön az ellenség, páncéljuk csörög, lépésük dübög, fegyvereik élesek. És ki vezeti őket? Egy óóóóriás! A híres-neves filiszteus Góliát.

 

Dumm! Megrendül a föld, ahogy Góliát lép egyet. Dumm! Damm! Remeg a föld, ahogy Góliát lépeget. Dumm! Damm! Dumm! Az izraeliekkel szemben feláll a filiszteus sereg.

 

– Uáááááá!!!!!!! – lép ki a sereg elé Góliát, és ordít egy nagyot. – Hát senki se mer kiállni velem? Féltek ugye? – kérdi gúnyosan. – Hát hol van az Istenetek, aki megvéd titeket? Berezelt ő is, mint ti, mindannyian?

 

Zrim-zrum, ziriri-zum, zörög a rézpáncél, ahogy Góliát a mellét veri.

Va-va-va-vacognak az izraeliták fogai. Ne-ne-ne-nem mer kiállni senki a párviadalra.

 

Zim-zum, zilili-zum… Mi ez a furcsa zaj?

Zim-zum, zilili-zum… Ez nem vacogás. Se nem remegés. Ez valami más.

Zim-zum, zilili-zum… Lantot penget valaki.

 

Az Úr, az én pásztorom. Zim-zum

Füves mezők, várnak reám… Zilili-zum

Ez egy pásztordal. De kinek van kedve most énekelni?

Dávid jön ott, a pásztorfiú. Élelmet hoz a bátyjainak a táborba.

 

Zrim-zrum, ziriri-zum. Va-va-va-vacogók. Cidri-dri-cidrizők.

Dávid csodálkozva néz körül:

– Mit vacogtok, mit reszkettek itt? Hát nincs Istenetek, hogy ennyire féltek?

 

Zrim-zrum, ziriri-zum, zörög a rézpáncél. Góliát megint a mellét veri, és gúnyolódik.

Dávid hallja, de nem ijed meg. Harcra készül. Párviadalra készülődik.

 

Nincs más fegyvere Dávidnak, csak a botja meg a parittyája. Kiválaszt a patakból öt kis követ. Az lesz a lőszer. És hopp, máris Góliát előtt terem.

– Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? – ordít az óriás.

 

– Uáááááá!!!!!!! – harsogja Góliát.

Dávid pedig segítségül hívja Istenét. Megforgatja parittyáját, megcélozza, hipp-hopp, s eltalálja, kipp-kopp, Góliát fejét.

– Auuuuuu!!!!!!! – leheli Góliát.

 

– Góliááááááát… Go-go-go-góliááát… – iszkol a filiszteus sereg.

– Hurrá! Isten erős! – zeng a kiáltás. – Dávid legyőzte az óriást!

És az öröm, ami a győzelmet kíséri, óóóóóriás.

 

 

József ruhái 1Rajzolta: Votin Dóra

 

József 17 éves koráig egyszerű pásztorruhát viselt, mint a testvérei. Ám akkor egy tarka, szép ruhát kapott, ami az életét alaposan megváltoztatta. Ettől kezdve József sorsfordulóit ruhaváltásai is jelzik, ami a gyerekek számára szemléletesen mutatja be e fordulópontokat.

Színes makett

József ruhái 2A makett elkészítése egyszerű:

  1. Színezős változatban előbb kiszínezzük a formákat. Kivágjuk a színes József-alakot és a ruhaformákat (a behajtós fülekkel együtt).
  2. Felöltöztetjük Józsefet: Kiválasztjuk a megfelelő ruhákat, és a füleket behajtva a megfelelő testrészen elhelyezzük.

 

József életszakaszai, amelyekhez mindig más ruházat tartozott:

  • ●   pásztor a testvérei között (1Móz 37,2)
  • ●   kiemelt helyzetben a testvérei között (1Móz 37,3–22)
  • ●   kútba dobják, majd eladják rabszolgának (1Móz 37,23–36)
  • ●   Potifár házában (1Móz 39,1–11)
  • ●   Potifárné elől menekül (1Móz 39,12–18)
  • ●   a börtönben (1Móz 39,19 – 40,23)
  • ●   a fáraó előtt (1Móz 41,14kk)
  • ●   Egyiptom felügyelőjeként (1Móz 41,41kk)