A hanuka nem bibliai eredetű, de a Bibliában is szereplő ünnep. A hírműsorokban évente megemlítik, amikor az első gyertyát meggyújtják Pesten a Nyugati téren. 2018-ban december 2. és 9. között lesz az ünnep. Ilyenkor a média azt tárgyalja, hogy a politikai vezetők közül ki volt ott, ki maradt távol, de az ünnepről keveset mondanak.

 

 

A hanuka eredete visszamegy az intertestamentális, a két testamentum közti korra. Nagy Sándor halála után világbirodalmát helyi uralkodók osztották fel, Izráel földje Szíria uralma alá került. Antiokhosz Epiphanész görög-szír uralkodó a hellénizmust, a görög kultúrát és sokistenhitet akarta a zsidókra erőltetni. Üldözte azokat, akik ragaszkodtak őseik hitéhez, a zsidó hagyomány több vértanút is számon tart ebből az időből, akik a halált is vállalva kitartottak. Volt pl. egy Anna nevű asszony, akit azzal akartak a pogány hitre, bálványimádásra kényszeríteni, hogy a gyerekeit a szeme láttára megölték, de ő akkor is hűséges maradt.

Végül a zsidók egy része Makkabeus Júdás vezetésével fellázadt az uralkodó ellen, amikor a jeruzsálemi templomban pogány áldozatot mutatott be. (Ezekről az eseményekről tudósít a Makkabeusok két könyve, ami megtalálható a katolikus bibliakiadásokban.) Először egy kis csoport harcolt az idegen király ellen, de hamarosan országos szabadságharc lett belőle. Amikor felszabadították Jeruzsálemet, a templomban egynapi szent olajat találtak, de mikor meggyújtották a templomban a mécseseket, mégis kitartott nyolc napig. Ezalatt új oltárt építettek, visszaállították a templomi szolgálatokat, és eldöntötték, hogy minden évben meg fogják ünnepelni.

Hamar általánossá vált az ünnep, amikor később a rómaiak szállták meg az országot. Ilyenkor mindig az ország egykori szabadságharcára is emlékeztek. Jézus is felment a templomszentelés ünnepére, az ünnep felfokozott hangulatára jellemző a zsidók kérdése: „Elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!” (János 10,22–24)

 

Családi gyertyagyújtás hanuka ünnepén

 

Kr. u. 70-ben a rómaiak lerombolták a templomot, és a zsidók többsége szétszóródott: Ettől kezdve az ünnep még fontosabb lett, mert a lerombolt templom helyett bárhol tudtak rá gyertyagyújtással emlékezni. Ilyenkor a zsidók ma is nyolcágú gyertyatartót állítanak az egyébként hétágú menóra helyett, és minden este meggyújtanak egy új gyertyát otthon a lakásban, a zsinagógában. Az amerikai zsidók ilyenkor nagy kerti partit rendeznek, ennek mintájára terjedt el Budapesten a Nyugati téri szabadtéri utcabál szokása. A gyerekeknek édes süteményeket és ajándékokat adnak, szokás az is, hogy üdvözlőkártyákat adnak, küldenek egymásnak „Boldog hanuka” felirattal.

Több okból is a karácsonyhoz szokták hasonlítani a hanuka-ünnepet: az évnek ugyanarra a részére esnek, mindkettőn ajándékot kapnak a gyerekek, és mindkét ünnep fontos tartozéka a gyertyaláng. A hanukát a fények ünnepének is nevezik, mégsincs köze a karácsonyhoz. És bár Jézus azt mondta a templomban: „Én vagyok a világ világossága” (János 8,12), a templomszentelés, a hanuka máig megmaradt a zsidók egyistenhitét megvalló ünnepnek.

 

A fények ünnepe

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

A betlehemépítés szokása onnan ered, hogy régen, amíg nem volt fényképezés, tv és vetítő, úgy tudták a templomban szemléltetni a karácsonyi történetet, hogy felállították a betlehemi istálló mását, innen került ki a templomon kívülre is. A betlehemi jelenet, az egyszerű istálló hangulata ma is megállítja a karácsony előtti bevásárlás forgatagában az embereket, elgondolkodnak egy pillanatra, hogy az, akit ma olcsó fényekkel és vásári reklámmal ünnepelnek, a valóságban ilyen egyszerű körülmények között született meg. Igazából az a jó betlehem, ahol csak üres jászolbölcső figyelmeztet arra, hogy karácsonykor Jézusnak a szívünkben kellene megszületnie.

 

 

A legegyszerűbb betlehem az ablakba ragasztható árnykép. Ha azt akarjuk, hogy kintről mutasson jól, a külső ablaküveg belső oldalára ragasszuk ki a fekete kartonból kivágott bölcsőt, és mellé néhány emberalakot, Mária, József és két pásztor, esetleg még egy bárány vagy tehén sziluettjét. A kép fölé tegyünk átlátszó papírból vagy fóliából egy sárga vagy bordó csillagot, ha szükséges, tegyünk egy kisebb lámpát a csillag mögé, elég egy elemmel működő izzó. Ha azt akarjuk, hogy bentről legyen jól látható, megfordítva tegyük a belső ablaküvegre kívülről.

 

 

A kültéri betlehem akkor szép, ha sokan látják, ezért keressünk neki olyan helyet, ahol a járdáról jól látható. Felépíthetjük pl. a templomkert bejárata mellett a belső oldalon. Ha a járdától kb. 3 méterre kerül, jól mutatnak a 30 cm magas emberalakok. Előbb készítsük el egyharmad méretben, tehát 10 centis figurákkal kartonból, itt még lehet akár ollóval igazítani az emberalakokon. Ezen kipróbálhatjuk az elrendezést, hogy ne takarják egymást, melyik szögből látható jól, milyen színeket alkalmazzunk. Ez a kicsinyített makett önmagában is szép betlehemi kép lehet egy asztalon.

 

Gyerekek által készített asztali betlehem Sóshartyáni Általános Iskola, 7. o.

 

A kültéri betlehem készülhet sokféle anyagból, akár lehet szalma vagy kukoricacsuhé bábokat is odatenni, de műanyagbabák nem illenek ide. Ha több évben gondolkodunk, legjobb, ha vékony deszkából fűrészeljük ki a figurákat, és lenolajjal lekenjük, ami megőrzi a fa erezetét, nem nedvesedik át, és évente más ruhával fel lehet az alakokat újítani. 30 centis figurák esetén szerezzünk be 30 cm hosszú, 15 cm széles, max. 20 mm vastag gyalult fenyődeszkákat egy asztalostól, a kartonról arányosan nagyítva másoljuk rá a figurákat, és fűrészeljük körbe. Annyi talp vagy támaszték kell hozzájuk, hogy szélben se boruljanak fel. A jászol is készülhet ugyanilyen deszkából, elég ha pár szál szénát teszünk bele, a frissen gyalult fa természetes anyaga a legszebb. Ne használjunk fahulladékot vagy bútorlapokat.

Ha állatokat is teszünk a betlehembe, a tehén lehet 20 cm, a bárány 10 cm magas. A korabeli hosszú felsőruhát utánozva az emberalakok vállára kisebb kendőt terítsünk, a pásztoroké legyen barna vagy festetlen zsákvászon, József ruhája lehet élénkebb, Máriáé inkább fehér vagy más világos szín. Az egész fölé építsünk egyszerű tetőt néhány fából, lécből, egyszerű keretet, amit elöl feltámasztunk. Mintha két oszlopa lenne, takarjuk le szalmával, esetleg kisebb fenyőággal díszítsük. Az egészet megvilágíthatjuk egy kültéri karácsonyfaégő-sorral úgy, hogy egy égő alul legyen, a többiből a tető fölé kereszt alakú csillagot formálunk.

 

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Amikor József testvérei Egyiptomba érkeztek, biztosan sok új dolgot láttak, ami nem volt Kánaán földjén. Nemcsak a kőépületek voltak érdekesek, de megcsodálták a hatalmas Nílust és a vízen járó hajókat is. Az egyiptomiak nem is tudták, hogy ez a világ leghosszabb folyója, mert csak az alsó, csendesebb folyású részét ismerték, ott azonban nagy volt a hajóforgalom. Érdekes módon éppen egy magyar régész, Kákosy László talált egy sírban hajómodellt, de több hasonló modell és ábrázolás is előkerült, és még sok dokumentum maradt ránk a Níluson való kereskedésről. Ezek alapján képzeljük el egy nílusi kereskedő néhány napját, és csatlakozzunk hozzá.

 

 

Korán reggel van, tessék beszállni. A hajó nem nagy, mai fogalmak szerint inkább egy nagyobb lapos csónak. Fedélzete nincs, szélessége kb. 3 méter, hossza 12 méter körüli, kétoldalt ül hat evezős szolga, középen állnak a gabonás zsákok. A hajó hátulján áll a tulajdonos kereskedő a fiával, ők ismerik az utat, és kezelik az egyetlen nagyobb lapból álló kormányt, ezzel irányítják a hajót. Az evezősök fele rabszolga, az ő biztatásukra a kereskedő hosszú nyelű ostort is tart maga mellett.

 

10 m hosszú dahsuri teherszállító dereglye palánkolása (kb. Kr.e. 1700), darabonként illesztett palánkokból van összerakva a hajó

 

Indulunk gyorsan, mielőtt feljön a nap, a kereskedő egy rézlapot ütöget a kezével, ezzel adja a ritmust az evezősöknek. A folyón felfelé haladunk, déltájban megállunk vizet inni. Egy kis patak folyik be a Nílusba, a forrása egy futamatnyira van. Kiszállnak az evezősök és a kereskedő fia, aki egy korsó friss vizet hoz az apjának. Betakarják vizes takaróba, hogy friss maradjon. Este megállunk egy kis falunál, csak pár ház van a vízparton, egy nagyobb kőházba megyünk be. A házigazda a kereskedő barátja, örül a hozott ajándékoknak, ételt készít a vendégeknek. Éjszaka a magunkkal hozott takarón alszunk a házban. A kereskedő fia az evezősökkel a kertben alszik a pálmák alatt.

Reggel korán folytatjuk az utat, déltájban oda is érünk a következő faluba. A faluvezetőt keressük, a kereskedő itt is ismerős, rabszolgákat akar kapni a gabonáért. A faluvezető elmondja, hogy nemrég egy pusztai népcsoport telepedett le a közelben, és mivel a falu legelőjén legeltettek, megtámadták őket. Sokakat megöltek, a többiek visszamenekültek a sivatagba. Ejtettek foglyokat is, akik könyörögtek, hogy ne öljék meg őket, inkább szolgálni fognak. Ezeket szeretné most eladni, van köztük két barna arcú, akiknek a beszédét nem érti, de mind erős, fiatal férfiak, jó áron el lehet adni őket. Ezután a faluvezető behozat egy marék gabonát, két kő közt összemorzsolja, kevés vízzel lepényt süt belőle, meg van elégedve. A kereskedő is megnézi a rabszolgákat, aztán megszületik az egyezség: négy zsák gabonáért öt rabszolgát vihet magával. Este még itt alszunk, reggel korán indulunk.

 

 

A faluvezető ajándékként küld a fáraónak egy kosárba zárt kis majmot, azt mondja, evett eleget, csak inni kell neki adni. A megvásárolt rabszolgák lekuporodnak a zsákok helyére, látszik, hogy figyelnek, nekik is új minden. Lefelé már gyorsabban megy a hajó, csak éppen inni állunk meg. Most is két nap az út odafelé, de egy másik faluban kötünk ki, mert cédrusfát is akarunk hozni. Mikor odaérünk, a part mentén nagy füst jelzi, hogy a kivágott fák gallyát égetik, itt kikötünk, és megtaláljuk a munkavezetőt. A hatalmas cédrustörzsek ki vannak rakva a falu szélső háza mellett a vízparton, sikerül itt is megegyezni, a gabonáért tizenkét fatörzset kapunk. A jó üzletkötés után a házigazda vacsorát készít, éjszaka a házában alszunk, a szolgák a fiúval a kertben.

Reggel a nap első sugara már a hajónál talál, a munkavezető emberei lehordják a víz szélére a fatörzseket, a vízre rakják és összekötik kötéllel. A hajóval vontatjuk a fát, a folyón lefelé jól haladunk, inkább csak azért kell evezni, hogy az úszó fatörzseket a víz rá ne tolja a hajóra, mert akkor nehéz kormányozni. Napnyugtára éppen hazaérünk. A város szélén egy nagyobb, félig kész épület felé tartunk, a kőből rakott falak már állnak, de még nincs rajta tető. Az építésvezető nem vár a parton, elibénk jön egy nádból font csónakkal, mutatja, hol álljunk meg. Az emberei derékig a vízben állva kihordják a partra a cédrusrönköket, a többiek azonnal nekiállnak fejszével szögletesre faragni.

 

Hagyományos vitorláshajó, felluka úszik a Níluson

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

A halloween ünneplése az utóbbi években terjedt el nálunk, elsődlegesen olyan, főleg amerikai filmek hatására, amikben halloweenparti szerepel. A fiatalok szívesen utánozzák az amerikai szokásokat, a médianyomás pedig elég erős, már csak a halloweenkellékek piacának szélesítése miatt is.

 

Halloweenparti a jelképpé vált töklámpással

 

De miről is van szó?

A halloween nem keresztény ünnep, eredetileg az észak-európai népek kereszténység előtti pogány szokása. A druidák úgy gondolták, hogy az északon háromhónapos teljes sötétség előtt még meg lehet szólítani az elhunytakat. Az ősi kelta hagyományokból kialakult ünnepet október 31. éjszakáján tartják, a mindenszentek (all hallows’ evening = „minden szent estéje”) előtti este. Ebből csinálták az amerikaiak nagyon praktikus módon a nyári kerti partik szezonját lezáró bulit a felnőtteknek, miközben elküldik a gyerekeket édességet gyűjteni a szomszédokhoz. A halloween divatja mára az egész világon elterjedt, így a mindenszentek és halottak napját megelőző nap világszerte egy bulizós, játékos hangulatú ünneppé vált. Veszélyét, bármilyen játékos formában is, a halottakkal való érintkezés, az okkult világra való „nyitás” jelenti.

 

A gazdag és Lázár – Codex Aureus of Echternach (1030-1050)

 

A keresztény tanítás teljesen más. A mózesi törvényekben tiltva volt a jóslás és a halottidézés. Jézus is tanított erről a gazdag és Lázár példázatában. A gazdag nem veszi észre a kapujában ülő koldus Lázárt, keményszívűsége miatt halála után a pokolra jut, ahol azt kéri, hadd menjen vissza valaki a túlvilágról a rokonait figyelmeztetni, nehogy ők is ide jussanak. De ezt a választ kapja: nem lehet innen oda átjárni, de „van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra” (Lukács 16,29). Mózes és a próféták a Szentírás könyveit jelentik, azaz Isten a Szentírásban mindent kijelentett, amit az embernek az életről, halálról, túlvilágról, üdvösségről tudni szükséges, ne akarjunk többet tudni.

A halloween halottidézése, ha játékos formában is, de ezt a határt lépi át. A fiatalok mindig szeretik az idősebbeket bosszantani, ilyen polgárpukkasztó dolog a sokszor tűzijátékkal egybekötött zajos halloweenparti, amikor egyébként mindenki csendes imádságban a szeretteire gondol otthon vagy a temetőben. Lehetne erre nyugodtan mondani, hogy nem az iszlám bevándorlástól kell félni, keresztény gyökereinket elvagdaljuk magunk is. Sokkal nagyobb veszély a halloween a gyerekek lelki, szellemi fejlődésére, amit persze ők még nem tudnak. Ha van ilyen fiatal ránk bízva, vigyázzunk rájuk!

 

Mindenszentek fényei

 

Mindenszentek napja november 1-én következik, ilyenkor az üdvözült lelkekre emlékeznek a katolikusok. A kereszténység elterjedésével az ősi szokásokhoz igazította a római egyház a keresztény szokásokat, így az egykori kelta halottkultusz beleépült a mindenszentek ünnepébe. A halottak napját november 2-án tartja a katolikus egyház, az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekre emlékezve. Ez vált mára az elhunytakról való megemlékezés általános ünnepnapjává, felekezetektől függetlenül.

 

Halottak napja Indiában

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

A lombsátrak ünnepe (héberül: szukkót) kétszeres ünnep volt Izráel népe számára, ilyenkor egy hétig mindenki lombokból épített sátorban lakott, amit úgy kellett megépíteni, hogy éjjel lehessen látni a csillagokat. Ezzel arra emlékeztek, hogy a pusztai vándorlás idején nem építettek rendes házakat, hanem csak sátorban laktak, és amikor elfogyott az állatok legelője, tovább kellett menni, nem volt sem vetés, sem betakarítás. Az ünnep egyben hálaadás is volt Kánaán gazdagságáért, a honfoglalás után ez lett az őszi nagy hálaadó ünnep. Mózesnek az Úr parancsolta meg, hogy így ünnepeljenek, ki ne vesszen a pusztai nyomorúság emléke és a termésért való hálaadás szokása:

„Tartsd meg a lombsátrak ünnepét hét napig, amikor megtörténik a betakarítás szérűdről és borsajtódból. Örvendezz az ünnepeden fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóleányoddal együtt, meg a lévitával és jövevénnyel, az árvával és az özveggyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. Hét napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldotta Istened, az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját: örvendezz tehát! Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek, az Úrnak a színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt!” (5Mózes 16,13–16)

 

Izraeli zsidó család szukkót ünnepén

 

„Vegyetek magatoknak az első napon nemes fákról való gyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű lombú faágakat és fűzfagallyakat, és örvendezzetek hét napon át Istenetek, az Úr előtt. …Lombsátrakban lakjatok hét napig, lombsátrakban lakjék az országban minden izráeli. Hadd tudják meg nálatok az eljövendő nemzedékek, hogy sátrakban adtam lakást Izráel fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.” (3Mózes 23,40.42–43)

 

Az idők folyamán sok hagyomány kapcsolódott még az ünnephez, kialakult, hogy milyen növényekből állítanak össze csokrot, azzal díszítették a házakat, kivitték az utcára és a zsinagógába is. Szépség és hasznosság szerint válogatták össze, volt a csokorban egy fűzfaág, ami a vadon növő fákat képviselte, volt benne egy pálmaág, mint az uralkodók győzelmi jelképe. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, a hagyomány szerint őt is pálmaágakkal köszöntötték, ezért régen a virágvasárnapot pálmák vasárnapjának nevezték (latin elnevezéssel: Dominica palmarum, angol neve: Palm Sunday). Mindig volt a csokorban dísznövényként nevelt virágzó mirtusz, de voltak gyümölcsöt hozó ágak is. Fontossá vált az etrog nevű citrusféle (Citrus medica), ami ilyenkor még nem érett be, de szépen mutatott a csokor mellett a kézben.

 

Az etrog vastag héjú, édeskés húsú, átlagos citrusféle – egy hétig mégis a szukkót egyik dísze, ahol az emberi szívet szimbolizálja

 

A reformáció után sokfelé felelevenítették bibliai szokásként a betakarítási ünnepet, a reformátusoknál ebből lett az újkenyéri úrvacsoraosztás augusztusban. A magyarországi német evangélikusok Erntedank (hálaadás) ünnepének mintájára sokfelé elterjedt, hogy a gyülekezetben egy őszi vasárnap hálát adnak a termésért, ilyenkor kosarakban, ládákban mindenféle gyümölcsöt és virágokat raknak ki a templomban.

 

„Hálaadás-oltár” egy németországi katolikus templomban

 

„Hálaadó kosarat” magunk is készíthetünk, tegyünk ki a tanteremben vagy az iskola folyosóján egy asztalra egy kisebb kosarat, ha nincs kertünk vagy kertészkedő barátunk, nézzünk szét a piacon. Tegyünk a kosárba színes gyümölcsöket, terméseket szépen elrendezve: néhány piros és sárga alma, egy fürt szőlő, egy cső kukorica, pár kisebb tök, sárgarépa, esetleg dió, mogyoró, gesztenye jelzi, hogy mi minden terem nálunk is. Tegyünk mellé egy szépen megírt kártyát ezzel vagy hasonló szöveggel: „Hálát adunk Istennek, hogy olyan sok gyümölcsöt hozó növényt teremtett a hasznunkra, köszönjük, hogy ebben az évben is hozott termést a föld. Imádkozunk azokért, főleg a gyerekekért, akiknek ebből kevesebb jut.” Ha már nem akarjuk tovább tartani, vigyük el egy idős, beteg házaspárnak, vagy pl. ha van a közelben gyerekotthon, ahol fogyatékos gyerekek élnek, szerezzünk nekik örömet vele.

 

Hálaadó kosár

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

A jom kippur, az engesztelés napja a zsidó vallás egyik legnagyobb ünnepe. Eredete a pusztai vándorlás idejére nyúlik vissza. Izráel népe sokszor vétett az Úr parancsa ellen, de az Úr adott lehetőséget a megbánásra.

„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Ugyanennek a hetedik hónapnak a tizedike [Tisri: szeptember/október] az engesztelés napja. Tartsatok szent összejövetelt, tartóztassátok meg magatokat, és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Ne végezzetek ezen a napon semmiféle munkát, mert az engesztelés napja ez, hogy engesztelést végezzenek értetek Isteneteknek, az Úrnak színe előtt. Ha pedig valaki nem tartóztatja meg magát ezen a napon, azt ki kell irtani népe közül. És ha valaki bármiféle munkát végez ezen a napon, azt az embert kipusztítom népe közül. Ne végezzetek semmiféle munkát akkor. Örök rendelkezés legyen ez mindenütt, ahol laktok, nemzedékről nemzedékre. A teljes nyugalom napja legyen ez nektek, tartóztassátok meg magatokat. A hónap kilencedikének estéjén, ettől az estétől a következőig pihenjetek nyugalmatok napján.” (3Mózes 23,26–32)

A főpap évente egyszer, ezen a napon mehetett be a szent sátor, később a jeruzsálemi templom belső részébe, a szentek szentjébe, és engesztelő áldozatot mutatott be a nép bűneiért, a nép pedig egész nap böjtölt és bűnbocsánatért imádkozott. A főpap bikát és kecskebakot áldozott, ezeknek vérét vitte be a kárpit mögé, hogy engesztelést szerezzen vele. Majd a szentély előtt, az égőáldozati oltár mellett egy másik bak fejére tette a kezét, és fölötte megvallotta Izráel minden bűnét. Így ruházta át vétkeiket a bakra, aztán kivitték a pusztába, hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy kietlen vidékre” (3Mózes 16,22). Így lett belőle „bűnbak”.

 

Két kecskebak közül sorsolással döntötték el, melyik lesz áldozat, melyik lesz bűnbak

 

A szétszóratás után már nem volt templom és áldozat, de az egész napos böjt és imádság szokása megmaradt. A magyarországi zsidók hosszúnapnak nevezték, mert ilyenkor az egész napot böjtölve a zsinagógában töltötték estétől estéig, ott is virrasztottak. Vannak zsidók, akik a vallásukat már alig tartják meg, csak ezt a böjti napot, mivel néhány nappal van a zsidó újév után. Szokás, hogy ilyenkor a haragosok kibékülnek, akinek adóssága van, igyekszik rendezni, hogy tiszta lappal kezdje az új esztendőt.

 

Maurycy Gottlieb: Zsidók imája a zsinagógában jom kippur idején (1878, Tel Aviv Museum) – Forrás

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Az ókorban az emberek többsége falun lakott, mezőgazdasággal foglalkozott, így az év ritmusát a természet rendje szabályozta. A mi naptárunk a régi római naptárból alakult ki. Itália éghajlata hasonló a miénkhez, de mivel délebbre van, a tavasz hamarabb érkezett, március elején már nyíltak a gyümölcsfák, ekkor kezdték a veteményezést, ezért az év kezdetét is innen számították, március volt az első hónap.

Mai naptárunkban néhány hónap neve őrzi ezt a beosztást. Október jelentése: „nyolcadik hónap” a latin octo – nyolc szóból ered; ebből jön az oktáv szavunk is. Ennek megfelelően december a tizedik hónap a latin decem – tíz szóból, ez is több idegen szóban előfordul.

 

Újévi üdvözlet

 

Kánaán földjén más volt az éghajlat, mivel délebbre van. A hosszú és száraz nyár csak az aratásra volt alkalmas, télen nem volt fagy, ősszel és tavasszal volt egy esős időszak, amit korai és kései esőnek neveztek. A mezőgazdasági év kora ősszel kezdődött, és ennek megfelelően innen számolták az év kezdetét is. A zsidóság a saját naptárát a szétszórattatásban is megőrizte, ráadásul a Bibliában található időadatok és nemzetségtáblázatok alapján tartják számon az éveket a teremtéstől folyamatosan. Ebben az évben a zsidóknál a mi naptárunk szerint 2018. szeptember 9-én este az 5779. év kezdődik.

Mikor Izrael és Júda az önállóságát elvesztette, a zsidóságnak alkalmazkodnia kellett az asszír-babiloni birodalmak rendjéhez is: A polgári év kezdete így náluk is tavaszra esik, Niszán (Ábib) hónapra (3Móz 23,5), ám ennek első napját nem tekintik ünnepnek. A vallási életben az őszi, Tisri hónap (a hivatalos naptár szerint a hetedik hónap) maradt az év kezdete (Rós hásáná), ezt tették a kürtzengés ünnepévé (3Móz 23,24).

 

Sófár: egyszerű kosszarv, melyet kürt módjára szólaltatnak meg

 

A zsidóknál nem szokás a zajos óévbúcsúztatás, inkább csendben, családi körben ünnepelnek. Hálát adnak a teremtésért a Teremtőnek, a zsinagógában az egyévi rendbe beosztott szentírási szakaszok hetenkénti felolvasását ilyenkor kezdik újonnan, amit azzal jeleznek, hogy megfújják a sófárt, a kosszarvból készült kürtöt.

A kosszarv arra a kosra emlékezteti őket, amelyet Ábrahám kapott Istentől, hogy azt áldozza fel Izsák helyett: „Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett.” (1Mózes 22,13) – Izsák születésének és megkötözésének története minden újévkor előkerül, hogy Isten jelenlétére emlékeztessen, a sófár hangjával együtt.

 

Sófárt fújó izraelita férfi

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Izráel ősatyja, Ábrahám Isten hívására elhagyta ősei földjét. Amikor egy termékeny vidékre, Kánaán földjére érkezett, csodálatos ígéretet kapott: „A te utódaidnak fogom adni ezt a földet!” (1Mózes 12,7) Ábrahám utódai, Izráel népe később Egyiptomból szabadulva a pusztai vándorlás során értek el újra az ígéret földje határáig. Mózes ekkor kémeket küldött ki, akik jó híreket hoztak a földről: olyan termékeny, hogy joggal nevezik azt tejjel-mézzel folyó földnek:

„Szedtek gránátalmát és fügét is… Negyven nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek, és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izráel fiainak egész közösségéhez… Beszámoltak nekik meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcseit… ezt mondták: Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse!” (4Mózes 13,23–27)

 

Gránátalma, alma, méz – a Ros Hásáná (év kezdete) ünnep jelképei

 

Kánaán földje jó földrajzi adottságának és a tenger közelségének köszönhette termékenységét, nagyobbrészt erdős dombvidék, csak északon voltak magasabb hegyek. A nyár meleg, de a tenger közelsége miatt reggelente derült időben bőséges harmat üdíti fel a növényeket. Az északi határszélen a közel háromezer méter magas Hermón hegyen télen sok hó esett, ami csak nyár végére olvadt el. Ha onnan fújt a szél, mindig hozott egy frissítő záport, amit Hermón harmatjának neveztek, és az Úr áldásához hasonlították. „Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére.” (Zsolt 133,2)

 

A hófödte Hermón a Hula-tó partja felől, Észak-Izraelben

 

Kánaán földjének különlegessége volt a kiszámítható időjárás. A fő termény a kenyérgabona volt, amit nyár végén vetettek el. Az ősz pár hetes kiadós esővel kezdődött, és mivel ez jött a vetés után, ezt nevezték korai esőnek. Az enyhe télen a vetés jól áttelelt. A tél végén jött még egy esős időszak tavasszal, ekkor fejlődtek ki a kalászok, ez az eső volt a késői eső. A korai nyár beérlelte a vetést, így pünkösdre, kb. május végére már mindig arattak. A korai és kései eső a kiszámíthatóságnak, Isten hűségének volt a jele: „Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.” (Hós 6,3–4)

 

Fügefa nőtt egy romos kőfal mellett – a képen a fal mögül kandikál ki

 

A föld gazdagságát mutatta, hogy több olyan gyümölcstermő fa nőtt, ami vadon is megélt. Ha ültették, akkor is kevés gondozást igényelt, csak a termést kellett leszedni. Ilyen volt az évszázadokig is termőképes olajfa, vagy az itt vadon is terjedő füge, aminek a termése, a fügekalácsként ismert aszalt füge nagy cukortartalma miatt a nehéz munkát végzők, a sokat gyalogló kereskedők, katonák eledele volt. Ezt hordták magukkal, olyan volt, mint ma a csokoládé. A szőlőből a pontuszi, nagy szemű, mag nélküli fajták voltak elterjedve, ezeket a mediterrán országokban ma is termesztik, néha nálunk is kapható. Akkoriban még nem került be Amerikából a filoxéra betegség, ha leszúrták a szőlő egy vesszőjét, megfogant, és öreg fákra futtatva lugast alkotott, pár év múlva pedig már termett.

 

Aszalt füge füzérek a gyümölcsárusnál

 

A saját szőlő és fügefa a jólét, a bőség jelképe lett, Mikeás próféta a Messiás uralkodását a bőség és béke korszakaként jövendöli meg: „Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem háborgatja őket. (Mik 4,4) Ezzel Kánaán gazdagsága, a tejjel és mézzel folyó ország annak az előképévé vált, hogy az Úr a jövőben még sok jót készít az Ő népének.

 

Szerzetesek által gondozott szőlő az izraeli Latrunban, a trappista kolostor kertjében

 

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Sokszor feltesszük ezt a kérdést, türelmetlenek vagyunk, ha porosak az utak, mert rég nem esett eső. Sokszor okoljuk a klímaváltozást a nyári kánikula miatt. A tőlünk délebbre fekvő országok már az ókorban is szárazabbak voltak, és a bibliai helyszínek többsége ide tartozott. A sivatagos vidéken még nagyobb kincs volt a víz, jó példa erre Egyiptom, amit már az ókorban a Nílus ajándékának neveztek.

 

Homokdűne tükröződése a Nílus vizén Asszuánnál, Egyiptom déli részén

 

A Nílus évenkénti áradása nagy mennyiségű szerves hordalékot hozott, az afrikai erdők korhadékát az esők belevitték a Nílusba, így áradás után a folyópartot termékeny iszapréteg borította. Mai képpel olyan volt, mintha zsákszámra öntözték volna ki a virágföldet. Az egyiptomiak hamar rájöttek, hogy ha ezt a lerakódott humuszos réteget a terméketlen homokhoz keverik, akkor az is termővé válik. Már csak a vízellátást kellett megoldani, amihez csatornákat, víztározókat építettek. Pontosan kiszámolták a csatornák lejtését, és olyan magasra építették, hogy áradáskor a folyóból kifolyó víz megtöltötte őket. Így a csatornákban és tározókban megmaradt vizet egész évben tudták öntözésre használni, a mi gémeskútunkhoz hasonló szerkezettel merték ki a földekre. Egyiptomban annyi élelmiszert, főleg gabonát termeltek, hogy eladásra is jutott belőle.

József testvérei is gabonáért mentek Egyiptomba, amikor Kánaán földjén éhínség támadt. Aztán Izráel népe nagyra nőtt, és az egyiptomiak szolgálatra fogták őket, amiből Mózes vezetésével csodás úton szabadultak ki. A negyven évi pusztai vándorlás során a mai Sinai félszigeten át mentek észak felé. Útközben sokszor visszakívánkoztak Egyiptomba, mert a pusztában nem volt mód földművelésre, ha az állatok legelője elfogyott, tovább kellett menni. Amikor beértek az ígéret földjére, elcsodálkoztak, hogy milyen gazdag az a föld, az ország nagyobb része termékeny dombvidék volt. A tenger közelsége és az erdős vidék biztosította, hogy mindig legyen elegendő csapadék.

 

Kilátás a Tábor-hegyről: Jezréel völgye és a környező dombvidék

 

Csak annyi erdőt irtottak ki, amennyi területre a földműveléshez szükség volt. Jóval később, még Dávid idejében is éltek oroszlánok a területen. A pásztorfiú Dávidnak sokszor kellett a nyájat ezektől megvédeni. Márpedig ha volt oroszlán, bizonyos, hogy sok fűevő állat is élt itt, gazellák, antilopok. Ez a helyzet az asszír hódítás idején változott meg, az akkori hadviselés azzal járt, hogy teljesen letarolták a megszállt területet, mert a városok ostromához sok fára volt szükség. A falakkal szemben farönkökből tornyot építettek, ha ennek teteje magasabb volt, mint a városfal, akkor íjjal, parittyával is át tudtak lőni a várfalon.

 

Asszír dombormű

 

Samária és Jeruzsálem ostroma során az asszírok kiirtották a környékbeli erdőket. Mikor a zsidók a babiloni fogság után visszatértek, lepusztult fátlan országot találtak. Ezsdrás és Nehémiás újraszervezte az országot, a templomot is újjáépíttette, és újraindult az istentisztelet. Korábban bizonyára olyan erdős volt a város környéke, hogy nem kellett szabályozni az áldozathoz szükséges fa beszerzését, könnyen megoldották. Vagy az hozott fát, aki áldozni akart, vagy a vidékről érkező zarándokok szedtek össze annyi fát a város közelében, hogy az oltáron mindig éghetett a tűz. A fogság után a kiirtott erdők miatt ez már gondot jelentett, Nehémiásnak ezért kellett szabályozni, hogy kik és hogyan hordjanak fát a jeruzsálemi templomba az áldozatokhoz: „Megállapítottam a papok és a léviták tennivalóját, mindenkinek a maga munkáját, és azt, hogy meghatározott időben hozzák be a tűzifát” (Neh 13,30–31).

Sajnos az erdőirtás a következő évszázadokban is folytatódott, az egymást váltó hódítók fát nem ültettek, de mindegyik irtotta az erdőket, hiszen az akkori földközi-tengeri birodalmaknak a hajóépítéshez rengeteg fára volt szüksége. A Kr. e. 1. századtól a rómaiak tartották megszállva Izráel földjét, őket váltották a bizánciak, majd a törökök, és mindenki pusztította az itteni erdőket.

 

Júdea hegyei között Izraelben

 

A 19. században megkezdődött a szétszórtságban élő zsidók visszatelepedése őseik földjére. (Ez volt a cionista mozgalom, a jeruzsálemi Sion, héberül Cion hegy nevéből.) A visszatérő zsidók lepusztult, sivatagos terület találtak, ahol csak nomád beduinok éltek. A visszatelepülők eleinte mezőgazdasági telepeket, kibbucokat hoztak létre, ahol a földet közösen művelték, a szűkös csapadékot is felfogták az épületek tetejéről. Ők alkalmazták először a csepegtető öntözést, hogy a kevés víz párolgás nélkül eljusson a növények gyökeréhez.

 

Víztakarékos csepegtető öntözőrendszer

 

Ahogy nőtt a kibbucok által megművelt terület, egyre több vízre volt szükség. Az 1948-ban létrejött a modern Izráel állam elő intézkedése volt, hogy a Jordánból indulva csővezetéket építettek ki, amin az öntözővizet messzebbre is lehet szállítani. Ez persze azóta is folyamatos feszültséghez vezet, hiszen a szomszédos arab államoknak is szüksége van a vízre, a hírekben sokszor hallunk a Golán-fennsíkról. Nemcsak stratégiailag fontos, de itt van több folyó forrása is. Az igazi vita emiatt van, hogy ki vezetheti el a források vizét öntözésre. Az arabok közt is terjed a városias életmód, egyre több vízre lenne szükség, ezért bizonyára köztük is sokszor elhangzik a kérdés: Mikor esik már?

 

A Tábor-hegy egy virágzó mandulakert felől

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

Az olajfa a Bibliában az egyik legtöbbször említett növény. Olasz hatásra nálunk az oliva név terjedt el, így nevezzük a fa termését és az abból készült olajat is. Trianonig az olajfa hazánkban is őshonos volt, a mai Horvátország területéről a termőterület átért a tengerparton Olaszországba, ahonnan az oliva elnevezés származik. Nálunk más növényi olajokat is használtak, pl. napraforgó- és repceolaj, ezért a faolajat ezektől megkülönböztetve nevezték olivának. Mivel a bibliai tájakon csak az olajfa olaját ismerték, ott az olaj mindig az olivaolajat jelenti.

 

A sok célra hasznos olajfa

 

A fa latin neve, olea europaea arra utal, hogy az ma Dél- Európában, a Fekete tengertől Portugáliáig mindenütt elterjedt haszonnövény. Ám az olajfa ázsiai eredetű, őshazája a mai iraki-török határvidék, innen Örményországig ma is vadon is él az erdőkben, de már nagyon régen elterjedt egész Ázsiában. Európában a görögök, majd a rómaiak terjesztették el.

A Bibliában az olajfa az első név szerint megnevezett kultúrnövény, az özönvíz leírásában olvasunk róla: „Estére megjött hozzá a galamb, és íme, már egy leszakított olajág volt a csőrében.” (1Mózes 8,11) Azóta lett az olajágat hozó galamb a megbékélés jelképe. Később a választott népnek ígért „tejjel mézzel folyó” Kánaán gazdagságának felsorolásában is szerepel. Izráel népe az Úr gondviselését látta abban, hogy az olajfa termése sokféle célra használható, és a fa megél a kövek között is, ahol mást nem lehetne termelni: „Az ÚR vezette egymaga, nem volt vele idegen isten. A föld magaslatain hordozta, a mező termésével etette. Mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából.” (5Mózes 32,12–13)

 

Olajfa termése

 

Az olajfáért mint Isten áldásáért adott hálát Jób is: „amikor lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából is patakokban ömlött az olaj” (Jób 29,6).

Az olaj volt az egyik legfontosabb élelmiszer, használták sütésre, főzésre. Nagyon népszerű volt az olajjal készült kenyérféle, olyan alapételnek számított, hogy az volt a szegény, akinek már erre sem jutott. Amikor Illés próféta idején éhínség volt Izráelben, a sareptai özvegyasszony ilyet készített a próféta számára (1Királyok 17). Ma Izráelben és a szomszédos országokban mindenütt népszerű étel, ami segít elképzelni, mit süthetett a sareptai özvegy Illésnek. A régi, Károli-fordítás pogácsának nevezi, az újfordítás lepénynek. Ismerjük a mai receptet, valószínűleg hasonló lehetett a sareptai özvegy kenyérkéje is. Ki ehet próbálni:

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 40 gramm élesztő, 3 dl jó minőségű olivaolaj, kevés só. Elkészítése: Csészében egy dl meleg vízben elkeverünk egy kanál lisztet és az élesztőt, összekeverjük a lisztet az olajjal, beleöntjük a felfuttatott élesztőt, összegyúrjuk kicsit, pihentetjük, zsemle méretűre szaggatjuk, forró sütőben kb. 200 fokon 20 perc alatt barnára sütjük.

 

Olaj, olajbogyó, kenyér – a bőség jelei

 

Az ókorban az olajat testápolásra is használták, naponta kenték be a fejüket olajjal. Ezt csak akkor hagyták ki, ha valaki gyászolt vagy böjtölt, ezzel jelezték, hogy most befelé fordulnak, nem törődnek a mindennapi testápolással. Mikor Dávid király Betsabétől született gyermeke meghalt, a gyászt ezzel fejezte be: „Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott” (2Sámuel 12,20).

Az ókori görög görög orvosok feljegyezték, hogy kevesebb a juhok közt a fájós lábú, nem gyullad be a folyton növő és letöredező körmük, ha az olajfák alatt legeltették őket. Innen kiindulva megfigyelték, hogyha szüretkor az olajfa leveleit nem szedik ki, hanem belekerül a présbe, akkor az olajnak nagyobb a sebgyógyító hatása. Nagy Sándor azt hirdette a katonáiról, hogy sebezhetetlenek, ami így inkább csak legenda, de annyi alapja volt, hogy hadjáratai idején ügyelt rá, hogy otthoni olajjal el legyenek látva. Olajjal kenték be testüket a katonák, így kevesebbet szenvedtek a páncél okozta horzsolásoktól, ami az akkori hadseregek állandó gondja volt.

Az evangéliumokban is sokszor olvasunk az olajfáról és az olajról, közismert az irgalmas samaritánus története, aki utazóként elsősegélyre olajat tart magánál: „Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire” (Lukács 10,33).

 

A Gecsemáné-kert Jeruzsálemben

 

Jeruzsálem mellett volt az Olajfák hegye. Jézus sokszor tartózkodott itt a tanítványaival, innen siratta el a várost hitetlensége miatt, itt volt a Gecsemáné-kert, ahol Jézus a szenvedésére készült, ide jöttek érte a katonák Júdás vezetésével.

Amikor a zsidók a 19. századtól kezdtek visszaköltözni őseik földjére, kiderült, hogy a török időkben lepusztított országban alig van gyümölcsfa. Az európai fajták nem bírták az itteni klímát, de az olajfa jól megél a köves és nehezen öntözhető területen is, ma újra egész olajfaerdők virulnak Izráelben.

 

Olajfakert egy izraeli kibucban, a Negev-sivatagban

 

Az 1948-ban létrejött Izráel állam címerében is a hétágú gyertyatartót két olajfaág fogja közre.

 

 

 

 

Közzéteszi: Győri István, református lelkész, egyetemi tanár

 

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.