10-2. Pünkösdi nyelvek

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, 

 

 • Bibliai történet: ApCsel 1,8; 2,1–47
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Történetolvasás, beszélgetés a nyelvtanulásról és a pünkösdi nyelvcsodáról; a megtérés nyelve: önismereti játék; a játék nyelve: mozgásos labdajátékok, bújócska

 

Nyelvek ajándéka (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

A pünkösdi nyelvcsodát megközelíthetjük egy mai történeten keresztül is, ami egy elsős kisfiúról, Baluról (Bálintról) szól, akinek problémát okoz a nyelvtanulás. Vajon miért? Figyeljék meg ezt a gyerekek, miközben felolvassuk Miklya Luzsányi Mónika Nyelvtanulás című történetét (lásd a csatolt mellékletben, eredetileg megjelent a szerző Balu a suliban című kötetében).

Beszélgessünk:

Mi az, ami nem ment jól a suliban Balunak? Miért nem tetszett neki az angol?
Hogyan tanulták az angol nyelvet? Hogyan tanulta anya?
Mit szeretett volna Balu, hogyan lenne jó tanulni az angolt (vagy más idegen nyelvet)? Létezik-e módszer a „hiperűrsebességű” nyelvtanulásra?
Mi gondolkodtatta el Balut, hogy mégis jó lenne angolul tanulni?
Milyen „nyelven” értették meg egymást azonnal a holland kislánnyal? (A labda, a játék nyelve.)

A történetben van egy másik történet: Anya elmeséli, hogyan történt meg egyszer a hiperűrsebességgel való nyelvtanulás. Ez Isten módszere, az Ő csodája. Ki az, aki el tudja mesélni, hogyan is történt az eset?

 

A megtérés „nyelve” (Önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

„Mit tegyünk?” – kérdezték az emberek a tanítványokat.
„Térjetek meg!” – mondta Péter. De mit jelent ez?

A megtérés Isten felé fordulás.

A megtérés olyan, mint bocsánatot kérni.

Egymástól mikor szoktunk bocsánatot kérni? Mikor kell bocsánatot kérni Istentől?

 

Adjunk a gyerekeknek egy-egy piros cédulát. Egyik oldalára mindenki írja fel, amiért bocsánatot szeretne kérni Istentől.

A megtérés olyan, mint odaadni a legkedvesebbet.

Kinek mi a legkedvesebb? Oda tudnád-e adni Istennek, rá mernéd-e bízni, hogy tegyen vele, amit akar? Ha igen, írd le a „legkedvesebb” nevét is a cédula másik oldalára.

Végül tűzzük vagy ragasszuk fel a cédulákat egy lapra úgy, hogy a cédulák együtt egy szívet formázzanak. – A gyülekezet is ilyen „szív alakú” közösség, ha megtért emberekből áll.

Képek: 123RF

A játék nyelve (Testi-mozgásos, kapcsolati, verbális-nyelvi)

Balut a holland kislány labdázni hívta. Mit játszottak a labdával?

Kiütőzzünk mi is az udvaron! A gyerekek milyen kiütőváltozatot ismernek?

A kiütőjátéknak több változata van, játsszuk először az egyszerű átadó kiütőt, majd egy angol és egy holland játékot ajánlunk, végül a magyar nemzetest:

 

Átadó kiütő

Jelöljük ki a játékteret, amin a játékosok szétszórtan helyezkednek el. Válasszunk egy kiütőt, aki kezébe fogja a labdát. Három lépést tehet bármilyen irányba, mielőtt eldobja. Ha eltalál valakit, átadja neki a kiütő szerepét, az eltalált játékos lesz az új kiütő. Ahol megfogja a labdát, onnan három lépést tehet ő is, majd dobnia kell. Ha a kiütő nem talál el senkit, ő marad a kiütő. Három sikertelen próbálkozás után érdemes új kiütőt választani.

 

„Csapd agyon a szúnyogot!” (Pack quat)

Tárgyas fogójáték, az üldözöttek közül valaki egy tárgyat (pl. labdát, babzsákot) visz magával. A fogó csak azt kergetheti, akinél a tárgy van. Ha az üldözött szorongatott helyzetbe kerül, a tárgyat átadhatja, odadobhatja valaki másnak. Attól kezdve azt kell üldözni, akihez a tárgy került.

 

Madárbújócska – Holland bújócska nyomán

A bújók madarak, akik elrejtőznek a vadász elől. Játék kezdetén kijelölünk egy fát, aminek a törzsét érintve megmenekülnek a madarak. A vadász huny, valameddig számol, közben a madarak elrejtőznek. Majd vadászni indul, és ha egy madarat meglát, kergetni kezdi. A madár szárnyával verdesve menekül, igyekszik a menedékfát elérni. Ha sikerül, megmenekül, ha nem, a vadász zsákmánya lesz. Amelyik madarat sokáig nem veszi észre a vadász, madárhangon, fütyüléssel adhat jelt magáról. Pl. olyankor, amikor jó eséllyel elér a menedékfához. Akit utolsóként talál meg a vadász, és megmenekül, az lesz a madarak közt a győztes. A vadász akkor győz, ha több madarat zsákmányolt, mint ahány megmenekült.

Forrás: Lukácsy András: Népek játékai (Móra, Bp., 1964, 75., 166. o.)

 

Nemzetes

Kedvelt magyar gyermekjáték a nemzetes, amely során játékosan ismerkedhetünk a népek, nemzetek neveivel:

A játékosok a bíró kivételével egy-egy országnevet választanak maguknak. Körülállják a labdát, egyik kezüket a labda fölé tartva. A bíró véletlenszerűen szólítja az egyiket, például: „Jöjjön az a híres-nevezetes… Lengyelország!” Aki a nevét hallja, felkapja a labdát, és gyorsan megpróbál valakit megdobni. A többiek már a nevet hallva szétrebbennek. Ha sikerül a dobás, az a játékos esik ki, akit eltalált a dobó. Ha nem sikerül, akkor a dobó esik ki. Az nyer, aki utoljára marad, ő lesz a következő játékban a bíró.

Forrás: Magyar néprajz / Eszközös ügyességi játékok

 

Játszhatjuk mindezt a pünkösdi történetben szereplő népnevekkel is: pártus, méd, elámi, perzsa, zsidó, római, krétai, arab, egyiptomi, pontuszi, szír, líbiai, fríg, görög. Elhelyezünk a játéktér közepén egy labdát, amit a gyerekek körbeállnak, egyenlő távolságra a labdától. A játékvezető kiáltására – pl. „Jöjjön az a híres, nevezetes… római!” – a szólított játékos odafut a labdához, felkapja, mialatt a többiek futva menekülnek. A labdát felkapó játékos igyekszik eltalálni egy menekülőt. Akit kidob, hibapontot kap, ha senkit sem talál el, a dobó kap hibapontot. A labdát a menekülő elkaphatja, ami a dobó számára jelent hibapontot. Hibapontot ér az is, ha a szólított játékos elfelejtette vagy nem ismeri fel a nevét. A pontokat a játékvezető jegyzi.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

10-1. Pünkösdi ablakok

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 

Képforrás: 123RF

 • Bibliai történet: ApCsel 1,8; 2,1–41
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Mozgásos szóértelmező játék: Repül a, repül a…; történetmesélés, beszélgetés: a Szentlélek jelei; pünkösdi ablakdíszek, mobildíszek készítése

 

Repül a, repül a… (Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

A „mondó” (először a pedagógus) a játékosokkal szemben foglal helyet. Mindenki a két mutatóujjával, ujjait váltogatva dobol az asztalon. Ha nem asztal mellett ülnek, a térdüket is ütögethetik a gyerekek. Közben a mondó egyedül vagy a többiekkel együtt ismételgeti: Repül a, repül a, repül a… – s egyszer csak, váratlanul megnevez egy állatot, tárgyat vagy más egyebet, és felemeli a kezét. Pl.:

Repül a, repül a, repül a, repül a – galamb!
Repül a, repül a, repül a, repül a – szék!
Repül a, repül a, repül a, repül a – légy!
Repül a, repül a, repül a, repül a – helikopter!
Repül a, repül a, repül a, repül a – falevél!

Ha a megnevezett élőlény vagy tárgy repül, akkor a gyerekek felemelik a kezüket, ha nem repül, akkor az asztalon (vagy a térdükön) hagyják.

Vannak olyan válaszok, amikor indoklással mindkét választás elfogadható. Pl. a falevél repül, ha felkapja és sodorja a szél, viszont saját erőből nem repül. Hasonló a helyzet a papírsárkánnyal vagy a vitorlázó repülővel. Ezek az esetek jó példák a szél munkájára.

 

Néhány kör után mondót válthatunk, akinek új szavakat kell kitalálni, ismételni nem lehet. Néhány szerepváltás után a pedagógus visszaveszi a játékvezetést a következő fordulattal: …repül a, repül a Szentlélek.

Vajon most hány kéz lendül magasba, hány marad az asztalon?

Beszéljük meg, ki miért tett így vagy úgy. A válaszokból kiderül, ki hogyan képzeli el a Szentlelket.

Valószínűleg Jézus tanítványai sem tudták sokkal pontosabban, mi is az a Szentlélek. Annyit tudtak, amennyit Jézus elárult róla, amíg köztük volt: „erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” (ApCsel 1,8).

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

09-2. Felhőjelek

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, kirándulás, sport, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 

 

 • Bibliai történet: Zsoltárok 135,6–7; Dániel 7,13; ApCsel 1,4–14; Jelenések 1,7
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, egzisztenciális, önismereti, kapcsolati, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Felhőkirakó felhőbúcsú jelentéssel; történetmondás, beszélgetés: Jézus mennybemenetele; éneklés, imatémák gyűjtése, beszélgetés, közös imádság; felhőképek készítése; séta, felhővizsgáló; bodza megfigyelése, bodza- és felhőhasonlat megfigyelése versben, bodzaszörp készítése

 

Búcsúfelhőzet (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Vegyük elő megint a felhőformákat (lásd az előző bejegyzés keretjátékát), és rakjanak ki belőle a gyerekek egy búcsúfelhőzetet. Amikor a felhők integetve búcsúznak, és azt mondják: „Isten veled!” „Ég veled!”

 

De hogy jön ide a búcsúzás? Kitől vagy mitől búcsúznak a felhők? Mi ez a búcsúhangulat?

Figyeljék meg a gyerekek a bibliai történetben: Mondjuk el a mennybemenetel történetét az ApCsel 1,4–14 alapján.

Beszélgessünk:

A tanítványok is kíváncsiak voltak, és megkérdezték Jézustól, hogy mikor állítja fel Izrael királyságát, mikor kezdődik el az Ő uralma. Mit válaszolt erre Jézus?
Mit ígért meg Jézus a tanítványainak? Milyen feladatot kaptak tőle?
Mi történt ezután? Milyen szerepe volt itt a felhőnek? Mit tettek a tanítványok csodálkozásukban?
Mit mondtak a tanítványoknak a fehér ruhás férfiak? Kik lehettek ők?
Mit tettek a tanítványok ezután? Mi jelentett számukra a közös imádkozás?

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

09-1. Felhőtitkok

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 

 

 • Bibliai történet: 1Mózes 1,20–31; Zsoltárok 110,1; Ézsaiás 53,2–10; Máté 6,25–34; 11,29; 22,23–33; 22,44; János 1,29–34; ApCsel 1,9–11; Jelenések 21,1–8.22–27
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, természeti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Felhőformákból felhőzet alkotása csoportmunkában, felhőtulajdonságok megnevezése, névadás; történetolvasás, beszélgetés: a bárányember és tulajdonságai, a Jézus-párhuzam felfedezése; személyes kérdések írása, válaszkereső beszélgetés

 

Felhőformák (Vizuális-térbeli, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, természeti, verbális-nyelvi)

Előzetesen vágjunk ki különböző minőségű és színű papírokból jó sok felhőformát. A fehértől a sötét tónusig bármilyen árnyalat szóba jöhet, ahogy a célnak megfelelő mintázat is.

Terítsük szét egy asztalon vegyesen a felhőformákat. A különböző színek, papírminőségek egymás mellett izgalmas hatást keltenek. Kis csoportokban állítsanak össze a gyerekek különböző felhőzeteket, amihez a felhőkészletből válogassanak elemeket.

Miután a csoportok elkészültek, mutassák is be egymásnak, hogy milyen az ég ezzel a felhőzettel: Viharos? Haragos? Szelíd? Vidám? Bánatos? Bolondos? Stb.

Tartsunk közvéleménykutatást: Kinek melyik felhőzet tetszik a legjobban? Van-e köztük kedvenc felhőd, aminek a formája, színe és mintája különösen tetszik? Tudsz-e találó nevet adni ennek a felhőnek?

Kép forrása

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

08-4. Annyi áldás…

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, családi alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, film, hanganyag, 

 

 • Bibliai történet: Zsoltárok 127,3; 128,1–4
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Anyaképek a versek nyelvén, értő versolvasás; beszélgetés az anyukákról, milyen vagyok anyaszemmel, kérdések anyának; virágos versálom, álomképek anyáról, anyák napi köszöntő énekek

 

Már anyaölben is (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Az egyik legnagyobb áldás (és áldáshordozó) az édesanyánk.

Idézzük fel a gyerekekkel: Mi mindent kaptál az anyukádtól? Mi mindent kapsz rajta keresztül?

Előzetesen egy papírcsíkra írjuk fel csupa nagy betűvel a szót: ANYUKÁM. Mutassuk fel a szóképet, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy mondjanak egy-egy mondatot, ami így kezdődik: Anyukám…

A stafétaszerű mondatalkotás után olvassuk fel Bertóti Johanna versét, aminek a címe: Anyukám (elérhető a címre kattintva), és az alábbi sorpárral kezdődik:

 

Kihűti forró kakaóm,
kisimítja a takaróm…

 

A versbeszélő gyerek mi mindent mond el az édesanyjáról? Van-e köztük olyan, amit közületek is mondott valaki? Melyik a legérdekesebb állítása?

Mit jelent az, hogy „jó barátja a Mikulás”? Szerintetek tavasszal is lehet egy anyuka a Mikulás barátja? Ha igen, hogyan?

Aki szeretne, elmesélhet egy anyatörténetet.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

08-3. Csodás játék áldással

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, barkácsolás, kézművesség, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, e-könyvek, online szöveg, hanganyag, 

 

 • Bibliai történet: 2Sámuel 12,3; Ézsaiás 40,11; Máté 14,22–33; Márk 5,21–24.35–43; 6,30–44; János 2,1–11; 6,1–13
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, kapcsolati, egzisztenciális, testi mozgásos, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Bárányemlék, bárányalak készítése; történetolvasás, beszélgetés: csodapróbák és Jézus csodája; csodatörténetek felidézése, hírmondójáték; hálaadó ének felelgetve

 

Bárányka, kelj fel! (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

Idézzük fel bárányos történetünk szomorú záróeseményét, amikor Csillag, a kis ikerbárány meghal, és Avi megpróbálja feltámasztani. Jésua/Jézus szavaival próbálkozik, amit a hírmondóktól hallott. Avi pontosan idézi Jésua szavait, amivel Jairus lányát feltámasztotta, mégsem sikerül neki a csoda. Csillag nem kel fel, nem mozdul többé. Vajon miért?

Emlékezzünk Csillagra egy kisbari készítésével. Egy fehér vagy nyers színű kartonlapot hajtsunk ketté, másoljunk rá egy báránysablont (fejénél érintkezik a hajtásvonallal). Vágjuk ki (a fej hajtásvonalát nem szabad keresztülvágni), és kissé kinyitva állítsuk lábra. A test már megáll a lábán, következő lépésben gyapjúba kell öltöztetni. Ez történhet vattapamacsok ragasztásával vagy vastag fonal testre való rátekerésével. Végül filctollal arcot rajzolhatunk a fejre, és fekete foltot, csillagot, amiről a nevét kapta.

Sablonok, ötletek a báránykészítéshez:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

08-2. Otthon lakó állatok

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, hanganyag, 

 

 • Bibliai történet: 2Sámuel 12,3; Zsoltárok 50,8–11; 78,71; Példabeszédek 12,10; Ézsaiás 40,11; János 10,3
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, kapcsolati, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli, egzisztenciális
 • Tevékenység: Versolvasás otthon lakó állatokról, képzeletjáték; tabló- vagy albumkészítés, kreatív írás; történetolvasás, beszélgetés egy kisállat haláláról, kreatív feldolgozás

 

„Nálatok laknak-e állatok?” (Verbális-nyelvi, természeti, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli)

Olvassuk fel a gyerekeknek Rigó Béla: Nálatok laknak-e állatok? c. versét is (elérhető a címre kattintva).

Majd hallgassuk meg a Kaláka együttes dalfeldolgozásában (kattints a névre).

Milyen állatok szerepelnek a versben? Hol élnek ezek az állatok?

Kinél milyen állatok laknak otthon? Gyűjtsétek össze, és írjatok róla listát. Külön csoportba kerülhetnek a házban és a ház körül élő állatok.

Az egyéni listákat összesítve készíthetünk csoportlistát a házi kedvencekről, illetve a ház körül élő háziállatokról. Toplista is készülhet a legnépszerűbb kedvenceinkről.

 

A vers végén szereplő mondat kitágítja, folytatja a verset, minden olvasóban másként.

Benned hogyan folytatódik ez a gondolat: „S ha volna szárnyatok, / szállnátok utána.”

Mit tennél, ha volna szárnyad? Mit tennél, ha volna négy lábad?

Mit tennél egy lepke, egy bari, egy kutyus, egy cica vagy egy kishal helyében? Találj ki hozzá egy mesét. Lerajzolhatod vagy le is írhatod.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

08-1. Csillagos bárány

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, természetismeret, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, 

 

 • Bibliai történet: 3Mózes 22,18–20; 2Sámuel 12,3; Zsoltárok 78,71; Példabeszédek 12,10; Ézsaiás 40,11; Márk 5,41; János 10,3
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, kapcsolati, természeti, verbális-nyelvi, egzisztenciális
 • Tevékenység: Állatpantomim: kitalálós játék, beszélgetés a házi kedvenceinkről; történetolvasás, beszélgetés: kisbárányok születtek; beszélgetés az állatgondozásról tapasztalatok, képek alapján; állatgondozási tervek készítése kis csoportokban

 

Kedvenceink (Testi-mozgásos, kapcsolati, természeti, verbális-nyelvi)

Bevezető játéknak ajánljuk a következőt:

Mi a kedvenc állatod?Játszd el mozgással, a többiek pedig találják ki, mire gondoltál.

Aki kitalálja, az lehet a következő mutogató. (Ha sokan jelentkeznek, a mutogató választhat, ki árulja el a megfejtést.)

 

A játék során bemutatott állatok között vannak-e házi kedvencek? – Most figyeljünk rájuk:

Ki szeretne mesélni a saját (illetve a család) házi kedvencéről?

Hogy hívják az állatot? Miért pont úgy? Van-e a nevének története?

A mesélésre, sztorizásra érdemes bővebb időt adni, ha a gyerekekben van erre igény. Utána sokkal könnyebben be tudják majd fogadni a történetet, ami szintén egy „házi” kedvencről szól.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

07-4. Falatról falatra

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, barkácsolás, kézművesség, természetismeret, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, online szöveg, 

 

 • Bibliai történet: Máté 6,25–26; 10,29–31; 14,13–21; János 6,1–13
 • Intelligenciatípus: Önismereti, kapcsolati, testi-mozgásos, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, természeti, zenei-ritmikus, egzisztenciális
 • Tevékenység: Kapcsolati-önismereti játék; hal alakú és halkrémes szendvicsek készítése; énekes-ritmikus asztali imádságok; pocakvers és aggódás-oldó igék

 

Mid van, amit odaadhatsz? (Önismereti, kapcsolati, testi-mozgásos, verbális-nyelvi)

Géri, a történetben szereplő kisfiú nem teketóriázott, odaadta az anyukája készítette ebédjét, pedig lehet, hogy már éhes volt ő is. Neked mid van, amit odaadhatsz másoknak? Ezt a kérdést aktiválja az alábbi önismereti játék.

Szükség van annyi színes papírból kivágott kenyér- és halformára, hogy minden gyereknek jusson legalább egy-egy (inkább több legyen). A gyerekek írjanak a formákra néhány dolgot, amit oda tudnának adni másnak, illetve amit meg tudnának osztani másokkal. Egy formára egy adomány kerüljön, ami lehet bármilyen tárgyi vagy cselekvő, lelki segítség. Pl.: Megfelezzük az uzsonnámat. Kölcsönadom a játékomat. Játszunk egy társast. Elmegyünk sétálni. Segítek matekozni. Jót beszélgetünk suli után. Stb.

Gyűjtsük a megírt formákat egy kosárkába, és üljünk le körbe. Indítsuk útnak a kosarat: A kezdő játékos húz egy kenyér- vagy halformát. Felolvassa, mit kapott. Elmondja azt is, hogy ez számára mit jelent, mit kezd vele stb. Majd feláll, és odaviszi valakinek a kosárkát, aki hasonlóan folytatja a játékot. Addig játszhatjuk, amíg mindenkinek van legalább egy hala és egy kenyere.

 

Halas szendvicsek (Vizuális-térbeli, természeti, testi-mozgásos, kapcsolati)

Kirándulásra, szeretetvendégségre, szülinapra, névnapra, vagy csak úgy, készítsünk hal alakú vagy halkrémes szendvicseket. A kenyér és hal egy tálon (kosárban) szerepelhet így is. A szendvicseknek adhatnak a gyerekek fantázianevet.

Hal alakú szendvicsek:

Halkrémes szendvicsek

 

Asztali imádságok (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Köszönjük meg Istennek a mindennapi kenyeret énekelve (kottával együtt elérhető az énekeskönyv címsorára kattintva):

 

Jézust áldja énekünk 41

Áldd meg, édes Istenünk,
Mindennapi kenyerünk! Ámen!

 

Jézust áldja énekünk 40

Jövel Jézus, áldj meg minket,
Mindennapi kenyerünket! Ámen!

 

Jézust áldja énekünk 39

Jövel Jézus, légy itt vélünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad, Urunk, hogy jólessék,
A te neved dicsértessék!

 

Hálát adhatunk az alábbi versimával is:

Köszönjük Istenünk,
hogy nem fogy ki a szó
és a falat a szánkból,
mindig van mit mondanunk,
és van mivel megtöltenünk
a pocakunkat.

 

Források:

Jézust áldja énekünk (Református Pedagógiai Intézet, Bp., 2003)
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt: Játéktár a Mesélő Bibliához (Harmat, Bp, 2008)

 

Verébfalatok (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, egzisztenciális)

A tanítványok aggodalmaskodása vezetett a csodához, hiszen ők problémáznak azon, hogy most már vacsorázni is kéne. Jézus csodája egyfajta válasz az aggodalmaskodóknak, és Isten gondoskodásának cselekvő példázata. A pocakvers derűs hangon foglalja össze gyerekek számára a „tanulságot”:

 

Miklya Zsolt: Pocakvers

Pocakba ment sok falat,
kosárban is sok maradt.
És a morzsa, kenyérmorzsa
a sok verébnek maradt.

 

Kép forrása

Jézus így tanít erről:

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál?

Máté 6,25–26

 

Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.

Máté 10,29–31

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

07-3. Gyógyítás és vacsora

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ének, zene, ritmus, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, 

 

 • Bibliai történet: Ézsaiás 35,5–6; Máté 11,4–5; 14,13–21; János 6,1–13
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, kapcsolati, zenei-ritmikus, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Társcipelő és énekes körjáték; történetolvasás, beszélgetés: gyógyítás és vacsoráztatás csodával; kreatív írás és kommunikáció: sms-üzenetek írása a szereplők nevében; hálaadó ének felelgető éneklése, dalszövegírás

 

Gólya, gólya, gilice (Testi-mozgásos, kapcsolati, zenei-ritmikus, egzisztenciális)

Már jól ismerik a gyerekek a „cipelős” játékot. Álljanak össze hármasával, és „gólya viszi a fiát” játékkal jöjjenek a terem közepére (vagy szabad részére). Akit hoznak, az most sánta, csak sántikálva tud lépkedni. A sántikálók középen összefogódzva körbeállnak, a cipelők pedig körülöttük kézfogással egy nagyobb kört alkotnak.

Énekeljük a Gólya, gólya, gilice című játékdalt (elérhető a címre kattintva), miközben a belső kör lassan, bicegve, a külső kör rendes léptekkel körbe jár. A kérdést a külsők, a választ a belsők éneklik, a záró sorokat pedig mindenki. Ének végén mindannyian leguggolnak. Mikor felállnak, csodák csodája, a bicegők lába meggyógyult.

 

Gólya, gólya, gilice,
mitől véres a lábad?
Török gyerek elvágta,
magyar gyerek gyógyítja,
síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

 

Játék végén mondjuk el a gyerekeknek, hogy a „török gyerek” a 150 éves török uralomra utal, amikor a törökök bizony sok bajt, keserűséget okoztak Magyarországon az embereknek. Mondhatni, megbénították az ország életét. Hosszú ideig tartott, mire sikerült ebből kigyógyulni.

A gyerekjáték, a játékdal mivel gyógyít? A felsorolt hangszerekkel (és a játékkal) milyen gyógyítást lehet adni a betegnek?

Ha valakinek beteg a lába, ma kihez fordulhat?

A bibliai időkben kihez tudtak fordulni a beteg emberek? – Voltak már akkor is orvosok és felcserek, akik el tudták látni a sebet, enyhítették a tüneteket, de sok betegséggel szemben tehetetlenek voltak. Nem ismerték a betegségek okát, és nem is tudták ezeket gyógyítani. Ezért volt különleges Jézus gyógyítása, aki nem „síppal, dobbal”, hanem Isten teremtő erejével érte el a gyógyulást.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.