36-1. Költöző madarak

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, lexikon, szótár, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: Jeremiás 8,7
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Szentföldi panoráma és történetmesélés madárszemszögből; madárismeret: weboldalajánló, fecskeválogató, jellemzés szóban; zenehallgatás, animációs film megtekintése; műfecskefészek készítése

 

Hazatérő vándorok (Verbális-nyelvi)

 

Még a gólya is, az égen,
tudja költözése idejét,
a gerlice, a fecske és a daru is
vigyáz, mikor kell megjönnie,
csak az én népem nem ismeri
az Úr törvényét.

Jeremiás 8,7

 

Tavasszal visszatérnek hazánkba az itt fészkelő vándormadarak, köztük a fecske és a gólya (a daru nálunk csak átvonuló madár). A vándormadarak élete Izraelben is hasonló. Képzeljék el a gyerekek, hogy egy vándormadár családot alkotnak (nagy létszám esetén kis csoportokban dolgozhatnak):

Válasszátok ki, hogy milyen madárcsalád lesztek: fecskék vagy gólyák? Most érkeztetek haza Egyiptomból, és a vándorlásotok során sok érdekeset láttatok! Láncmeséléssel meséljétek el, mi mindent tapasztaltatok Egyiptomban, majd út közben, illetve Izrael földjén.

A feladat lehetőséget ad arra is, hogy átismételjünk egy-egy bibliai történetet, amit a gyerekek már ismernek. Hagyjuk, hogy maguk alkossák meg a bibliai történet rekonstrukcióját a mesével, mintegy „felülnézetből”, a madarak szemével tükrözve, ami lehet, hogy eltér a megszokottól.

Nyitókép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

35-3. Madár-önismeret

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: 3Mózes 11,19; 5Mózes 14,18; Példabeszédek 26,2; Prédikátor 10,20; Máté 8,20
 • Intelligenciatípus: Önismereti, vizuális-térbeli, kapcsolati, verbális-nyelvi, egzisztenciális
 • Tevékenység: Projekciós játék: otthonképek; ige értelmezése: Jézus otthona; hírtorzulás: fülbesúgó játék; pletyka, álhír, átokmondás emberi és igei mérlegen; beszélgetés az előítéletekről, megbocsátásról

 

A madarak fészke (Önismereti, vizuális-térbeli)

A gyerekek rajzolják le egy lapra, hogy felnőttkorukban milyen házban szeretnének lakni. Beszélgessünk arról, hogy miért fontos egy kényelmes ház vagy lakás, és mitől lesz igazán otthonná? Mi az, amire feltétlenül szükségünk van benne, mi az, ami jó, ha van, és mi az, ami jó lenne, de számunkra már luxus.

Olvassuk el, mit mondott Jézus erről saját magára vonatkoztatva:

A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.

Máté 8,20

Miért válaszolt Jézus ilyen furcsán az őt követni akarónak? Hol tudunk mi Jézusnak lakhelyet készíteni? Mi kell ahhoz, hogy Jézus velünk lakjon, velünk járjon?

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

35-2. Az ég madarai

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, mozgásos játék, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, hanganyag, 
 • Alapige: Zsoltárok 84,4; 104 (16–17); Példabeszédek 27,8; Máté 6,26–27; Márk 4,30–32
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, természeti, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Igemagok és mustármag-csipegető játék; természetvédelem: ökológiai terv megfogalmazása, plakátkészítés; madaras ág dekoráció készítése; zsidó-magyar történelmi párhuzam, bujdosó ének megismerése, daltanulás, zenehallgatás

 

Madárcsemege (Testi-mozgásos, természeti)

Jézus többször beszél általánosságban az „ég madarairól”. A Hegyi beszédben az égi madarakat példaként állítja az emberek elé, a mustármag példázatában pedig a fává növekedett növényre raknak biztonságos fészket az égi madarak:

 

Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is?

Máté 6,26–27

 

Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.

Márk 4,30–32

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

35-1. Madarak, fák

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 2,18–20; Ézsaiás 38,14; Márk 4,30–32
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Névadó játék a madárkarakter alapján; madárismeret: Izrael rigói és egy közel-keleti kismadár

 

Hamarosan itt a Madarak, fák napja, ezért a következő hetekben a Bibliában szereplő madarakkal foglalkozunk.

 

A madarak neve (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, természeti)

A Teremtés könyve szerint Ádám maga adott nevet minden állatnak, közöttük a madaraknak is (1Mózes 2,18–20). Milyen nevet adnánk az alábbi tankockán szereplő madaraknak? Nyugodtan adhatunk beszélő nevet is, ami kifejezi a madár jellemét.

A tankocka elérhető itt: Madarak neve

Képek forrása (a madárfaj nevével):

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

34-4. Belső kakasszó

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kép, galéria, 
 • Alapige: 1Mózes 3; 2Mózes 7–8; 4Mózes 22; Jónás 1–2; Máté 26,34.74–75; Márk 14,30.68.72; Lukács 22,34.60–62; János 13,38; 18,27
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliaismeret: állatok és személyek párosítása, a kapcsolat jelentősége; nehéz élethelyzet elmesélése személyes és szerepátélés alapján; érzelmek kifejezése, bűnbánat hangjai, imádság megfogalmazása szerephelyzetben

 

Állatfóbia (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

A gyerekek találják ki, hogy melyik bibliai személy melyik állattól fél vagy retteg. Ha párosítottuk a neveket és az állatokat (szókártyákkal vagy tankockán), a gyerekek válasszanak maguknak egy bibliai személyt, és írják le, miért félnek, miért tartanak attól az állattól. (Mit jelent számukra az az állat?)

Megbeszélhetjük azt is, mi a közös bennük? (Valamilyen bűnre, mulasztásra emlékeztetnek az állatok.)

A tankocka elérhető itt: Állatfóbia

A keresett párok:

 • kígyó – Éva
 • böglyök, békák – fáraó
 • cethal – Jónás
 • szamár – Bálám
 • kakas – Péter

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

34-3. Kotlószárnyak

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, 
 • Alapige: Zsoltárok 36,8; 91,4; Máté 23,37; Lukács 13,34
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, testi-mozgásos, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliaismeret: kotlóskép és védőszárnyak, a bibliai kép megjelenése egy vers természetképeiben; mímes-mozgásos játék; fogójátékok a csibe-kotló-héja/sas mozgására

 

Szárnyai alatt (Verbális-nyelvi, testi-mozgásos, egzisztenciális)

 

Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!

Lukács 13,34

 

Jézus prófétai szavai bemutatják a kotlós csibéket védő viselkedését. Ő kifejezetten a kotlós tyúkra (anyamadárra) alkalmazza a képet, ami a zsoltárokban (mint madárszárnyak) Isten oltalmazó jelenléte képeként szerepel:

 

Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyad árnyékába
menekülnek az emberek.

Zsoltárok 36,8

Tollaival betakar téged,
szárnyai alatt oltalmat találsz,
pajzs és páncél a hűsége.

Zsoltárok 91,4

 

Kép forrása

 

Zelk Zoltán Mint kiscsibék című verse is ezeken a bibliai képeken nyugszik, belőlük építkezik (a teljes vers elérhető a címre kattintva):

 

Kertek, lankák közt vitt utam,
tikkadtan pihegett a táj
s lebegett fönn az alkonyat,
mint óriási madár.

Puha szárnyakkal, nesztelen
kóválygott a vidék felett,
s összebújtak, mint kiscsibék
virágok és füvek.

 

Olvassuk el a verset, majd beszéljük meg:

Hogyan alakítja át a bibliai képet a költő? Hogyan válik a versben saját élménnyé?

Mit jelent az, hogy „tikkadt”? És az, hogy „tikkadtan pihegett a táj”?

Mihez hasonlítja az alkonyatot? Mi hasonlít a kiscsibékhez? Mi hasonlít a kotlóstyúkhoz?

Miért tudtak nyugodtan elaludni a „csibék”? Miért érezték magukat biztonságban?

 

Kisebb gyerekekkel mozgással is követhetjük a verset:

 • Pihegjünk tikkadtan, mint a táj.
 • Mutassuk meg, hogyan lebegett az alkonyat: lebegjünk, körözzünk, mint egy nagy madár.
 • Legyünk együtt a kotlós nagy szárnya: Fogóddzunk össze szorosan egy nagy karéjban, majd záródjunk össze, mint egy sátor egy kis terület fölött.
 • Legyünk csibék, bújjunk össze félősen a kotlós szárnya alá (az előbbi szűk területre).
 • Aludjunk el csipogva.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

34-2. Kakashangok

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: Jób 38,36; Máté 23,37; Lukács 13,34
 • Intelligenciatípus: Természeti, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, egzisztenciális
 • Tevékenység: Természetismeret: a házi tyúk eredete, a kakas jellemzői, hangadása, kakashangok megfigyelése, utánzása; a Szól a kakas már című jiddis népköltés megismerése, éneklése

 

Kakashangverseny (Természeti, zenei-ritmikus)

Kakasnak nevezzük a tyúkalakúak rendjébe tartozó madarak hím példányait. A kakas tollazata rendszerint színpompásabb, mint a tojóé. A tyúkfélék hímjének taréja, áll- és füllebenye fejlettebb, farktollai ívben felfelé állnak. Szűkebb értelemben a házi tyúk hímjét nevezzük kakasnak, tojóját tyúknak vagy kotlósnak. A házi tyúk eredeti hazája India, és perzsa-babiloni közvetítéssel jutott el Palesztina térségébe, már az ószövetségi időkben. A Jób 38,36 üzenete (ha szó szerint fordítjuk): Isten adott értelmet a kakasnak, hogy jelezze a hajnal közeledtét.

A nyitóképen bankivatyúk látható, a házi tyúk vadon élő őse. Forrás

Az újszövetségi korban a baromfi Palesztinában igen elterjedt volt, így a kakasszót ismerte mindenki. Nagypéntek hajnalán, mire megszólalt a kakas, Péter háromszor tagadta meg Jézust.

Ha valaki falun él, nagyon is jól tudja, hogy a kakasokhoz szinte órát lehet igazítani. Napfelkelte környékén (sokszor még a sötétben) kezdik el a kukorékolást. Az első kakaszóra válaszol a legközelebb lévő társa, azután egy második, harmadik, így adják át egymásnak tovább a hangot, jelezve, hogy mindjárt itt a reggel. Ám az etológusok szerint nemcsak a reggel érkeztét jelzik, hanem a kukorékolással jelölik ki a saját területi határaikat: addig az ő területük, ameddig a hangjuk elhallatszik.

Hallgassuk meg, hogyan adják át egymásnak a hangot a kakasok, majd a gyerekek is rendezzenek kakashangversenyt. Figyeljünk egymásra, ne összevissza kukorékoljanak a gyerekek, hanem stafétaszerűen, ahogyan azt a kakasok is teszik.

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

34-1. Kakasjelek

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, digitális oktató anyag, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, 
 • Alapige: Máté 26,34.74–75; Márk 14,30.68.72; Lukács 22,31–62; János 13,38; 18,27
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai történet megismerése és elmondása különböző nézőpontokból; kakasrajz kiegészítése; kakasszimbólum értelmezése, toronydíszek megfigyelése, kakaskép készítése papírapplikációval

 

Míg megszólal a kakas (Verbális-nyelvi)

Pétert tagadása jól ismert része a húsvéti eseményeknek, ezért nem árt benne egy kicsit mélyebbre ásni. Igen sok minden történt Jézus figyelmeztetése és a kakas megszólalása között. Olvassuk el a kijelölt igét (Lukács 22,31–62), majd a vállalkozó gyerekek mondják el a történetet Péter, egy katona (a templomőrségből), a főpap szolgája (akinek Péter levágta a fülét), a szolgáló (aki felismerte Pétert), és végezetül a kakas szemszögéből.


Péter kakasa (Logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

Töltsük le az alábbi linken található képeket, és nyomtassuk ki. A gyerekek húzzák össze a számokhoz tartozó vonalakat, hogy megkapják a kakast.

Kakasrajz-kiegészítő:

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

33-2. Isten báránya

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Ézsaiás 53,7; Ezékiel 34,17–22; János 1,29; 10,1–18; Jelenések 5,12
 • Intelligenciatípus: Természeti, kapcsolati, verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Barifejek készítése tojáshéjból, magkeltetéssel; barinévadó játék; bárányhasonlat értelmezése, beszélgetés, önismereti kérdések; imádság írása a bibliai báránykép alkalmazásával

 

Barifejek (Természeti)

A húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe, amelynek jelképe a tojás. A megújuló természetet idézhetjük a szobába, ha készítünk a gyerekekkel egy saját kis „birkanyájat”.

 1. Törjük fel a tojásokat, mossuk ki, majd szárítsuk meg őket.
 2. Alkoholos filccel rajzoljunk a tojásra bariarcot (a képen emberarcokat láthatunk).
 3. A tojásba tegyünk vattát, kicsit nyomkodjuk le (vizesen összeesik, így nem baj, ha szárazon, lenyomkodás nélkül majdnem tele van a tojás a vattával).
 4. Nedvesítsük meg jól a vattát növényspriccelővel.
 5. Szórjunk rá magokat. A legviccesebb „hajat” a zsázsa, a lucerna és a retek adja.
 6. Minden nap spricceljünk egy kis vizet a vattára, de vigyázzunk, hogy ne áztassuk el nagyon.
 7. Néhány nap múlva csírázni kezdenek a magok, és már csak meg kell várni, hogy megnőjenek.

Forrás

 

Barinévadó (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

A jó pásztor nevükön szólítja a juhait. A magyar nyelvben gyakran előfordulnak „beszélő” állatnevek, amikor valamilyen tulajdonságot fejez ki a név.

Milyen lehet az a kutya, akit

 • Morzsinak,
 • Csahosnak,
 • Negrónak,
 • Vakkancsnak,
 • Bodrinak,
 • Kajlának hívnak.

Adjunk beszélő neveket a tankockaképeken látható bárányoknak!

A tankocka elérhető itt: Barinévadó

 

Mint a bárány… (Önismereti, kapcsolati, egzisztenciális)

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyen tulajdonságait ismerjük a bárányoknak, juhoknak? Egyrészt szelídek, ám a kosokról azt mondják, hogy hirtelen haragúak és makacsok is tudnak lenni. Ezékiel olyannak írja le őket (és nem csak a kosokat), mint akik közt igazságot kell tenni (Ez 34,17–22).

Olvassuk el a gyerekeknek az ézsaiási igét a szenvedő szolgáról:

Amikor kínozták, alázatos maradt,
száját sem nyitotta ki.
Mint a bárány, ha vágóhídra viszik,
vagy mint a juh,
mely némán tűri, hogy nyírják,
ő sem nyitotta ki száját.

Ézsaiás 53,7

 

Milyen emberről szól ez az ige? Milyennek ismerjük meg Ézsaiás leírásából. Kiről szól az ige valójában?

A húsvéti események során melyek voltak azok az a helyzetek, amikor más biztosan hangot adott volna fájdalmának, vagy éppen az igazságtalanságot rótta volna fel. Jézus nem tette. Mit gondolunk, miért?

Beszélgessünk arról, hogy miért fontos az alázat és az önfegyelem? A gyerekek kis csoportokban alakítsanak ki spontán játékkal olyan szituációkat, amelyekben fontos, hogy az ember megőrizze az önfegyelmét.

Végezetül mindenki egytől tízig osztályozza magát, mennyire jellemzőek rá az alábbi tulajdonságok (1: semennyire, 10: nagyon)

Alázat

Önfejűség

Szelídség

Önfegyelem

Hirtelen harag / hirtelen cselekvés

Panaszkodás

Megbocsátás

 

Bárányima (Egzisztenciális, verbális-nyelvi)

Jézus áldozatával hordozta és vette el a világ bűnét. Azzal győzött, hogy némán alávetette magát a szenvedésnek és megöletésnek. De feltámadt, és mint a halálon győztest is Báránynak, Isten Bárányának nevezi a Szentírás (János 1,29).

Méltó a megöletett Bárány,
hogy övé legyen az erő és a gazdagság,
a bölcsesség és a hatalom,
a tisztesség, a dicsőség és az áldás!

Jelenések 5,12

 

Ézsaiás hasonlatát és az Isten Báránya képet felhasználva a gyerekek alkossanak közösen egy hálaadó imádságot Jézus húsvéti áldozatáért, amelyben a bárányok tulajdonságait is megemlítik. Mindez történhet csoportmunkában is.

 

A nyitókép Matthias Grünewald: Isenheimi oltár (1512–1516) című művének részlete (elérhető a címre kattintva).

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

33-1. A húsvéti bárány

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, film, hanganyag, 
 • Alapige: Lukács 15,1–7; János 10,1–18
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Bárányszemszög: projekciós játék nézőpontváltással; labirintusjáték, labirintus rajzolása; makettkészítés: elbújó bárány; gyülekezeti énekek frissítve; bárányos népi gyermekjátékok, mondókák

 

Egy bárány érzései (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Olvassuk fel a gyerekeknek az elveszett bárány példázatát (Lukács 15,1–7), majd képzeljék magukat a bárány helyzetébe, és úgy fejezzék be a félmondatokat, mintha ők vesztek volna el:

 • Nagyon szeretném, ha…
 • Ki nem állhatom, hogy…
 • Tetszik, hogy…
 • Az a legjobb, amikor…
 • Nyugodtabb lennék, ha…
 • Attól tartok, hogy…
 • Mennyivel könnyebb lenne, ha…
 • Nehéz lesz megtenni, de…
 • Legközelebb megpróbálom, hogy…
 • Az lesz a helyes, ha…

Jézus a jó pásztor, és mi vagyunk a nyája. Első bárányai a tanítványok voltak, akik biztosan nagyon elveszettnek érezték magukat nagypénteken. Az ő nevükben is fejezd be a fenti mondatokat.

Mi változott húsvét hétfőn? Hogyan fejezték volna be a mondatokat a tanítványok Jézus feltámadása után.

Nyitókép forrása

 

Báránylabirintusok (Logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

A pásztornak nem egyszerű megtalálni egy bárányt, ha eltévedt. Segíts neki!

A labirintusjátékok a forrásoldalakról letölthetőek.

Forrás

 

 

Forrás

 

 

Forrás

 

 

 

Ha a gyerekek elég kreatívok, és nem elég nekik a nyomtatott labirintusrajz, tervezhetnek maguk is báránylabirintust, és elkészíthetik a nagyobb méretben, csoportmunkában.

 

Báránybújócska (Vizuális-térbeli)

A bárány elbújik a fű között, de mi gyorsan megtaláljuk! A kép csak irányadó, hasonló módon készíthetjük mi is a fűbe rejtőző báránykát.

Kép, ötlet forrása

 

Szükséges anyagok, eszközök:

 • papírpohár, hurkapálca
 • zöld és egyéb színes papír, fehér karton
 • filctoll, olló, ragasztó

Elkészítés módja:

 • A papírpohár alját fúrjuk ki úgy, hogy keresztülhúzhassuk rajta a hurkapálcát, és mozgatni tudjuk.
 • Készítsünk egy báránysíkbábot, és ragasszuk a hurkapálca végére.
 • A papírpohárra ragasszunk zöld papírból füvet: a pohár kerületének megfelelő csíkot vágjunk le, azt rojtozzuk ki, és ragasszuk rá a pohárra. A fűre virágot is ragaszthatunk.
 • A pohár mozgatásával hol elbújik, hol előbújik a bari.

Itt gyereksíkbábbal láthatjuk a bújócskajáték elkészítését: Hogyan készítsünk bújócskabábot?

 

Az Isten bárányára (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Az egyik legszebb bűnbánó énekünk Az Isten bárányára kezdetű dicséret (Ref. ék.: 459.).

Hallgassuk meg kamarakórusra átírt feldolgozását a Debrecen-Nagyerdei Kamarakórus előadásában (elérhető a címre kattintva).

A bűnbánathoz illik a lassú, elnyújtott énekstílus, ami gyülekezeti éneklésünkre jellemző. A húsvét öröme viszont frissebb tempót kíván. A gyerekek által is kedvelt a Felvirradt áldott szép napunk kezdetű húsvéti örömének (Ref. ék.: 356.), amit érdemes frissíteni egy kicsit. Énekelhetjük táncritmusban, és húsvéti körtáncot is járhatunk rá. (Hangfelvétel elérhető a címre kattintva)

 

Farkasok és bárányok (Testi-mozgásos, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

Kinn a bárány

A jól ismert gyermekjátékot már több mint két évszázada játsszák a gyerekek magyar nyelvterületen.

A gyerekek választanak egy bárányt, aki beáll a kör közepére, és egy farkast, aki a körön kívül van. A kört alkotó gyerekek megfogják egymás kezét, majd eléneklik a „Benn a bárány…” kezdetű dalt:

Benn a bárány, kinn a farkas.
Hízik a bárány, szárad a farkas.
Szabad vásár mindennek:
gazdagnak és szegénynek.

„Szabad vásár”-nál a kör kezeket felemelve kaput nyit. Ekkor a farkas kergetni kezdi a bárányt. „Hízik a bárány”-nál leengedik a kezüket. Ha a farkas és a bárány külön rekedtek, akkor várniuk kell a következő kapunyitásra. Ezeket a sorokat mindaddig ismétlik, amíg meg nem fogja a farkas a bárányt.

Forrás, kottával

 

Hol jártál báránykám

Ez is egy jól ismert gyermekének, amely fogójátékként is játszható.

A gyerekek felsorakoznak az udvar egyik oldalán, ők lesznek a bárányok. Kiválasztunk egy gazdasszonyt, aki az udvar másik oldalán áll, a bárányokkal szemben. A bárányok és a gazdasszony között portyáznak a farkasok, akiket szintén a gyerek közül választottunk ki. Miután eléneklik a felelgető éneket, megindulnak a bárányok az asszonyka felé, a farkasok pedig megpróbálják elkapni a bárányokat.

Hol jártál, báránykám?
Zöld erdőben, asszonykám.
Mit ettél, báránykám?
Édes füvet, asszonykám.
Mit ittál, báránykám?
Forrásvizet, asszonykám.
Ki vert meg báránykám?
Szomszéd legény, asszonykám.
Sírtál-e, báránykám?
Sírtam biz’ én, asszonykám.
Hogy sírtál, báránykám?
Ühüm-bühüm, asszonykám

Forrás, kottával

 

Süss fel nap

A jól ismert naphívogatót a következő változatban is énekelhetjük a gyerekekkel:

Süss fel, nap,
Szent György nap,
kertek alatt egy kis bárány
majd megfagy.

Süss ki kopasz kert alá,
bújj be hideg föld alá,
süss fel, süss fel,
Isten napocskája.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/