04-1. Nézzétek meg a hollókat

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 8,1–11; 1Királyok 17,1–7
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, önismereti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai történetek felidézése feleletválasztással; mozgásos eledelkapó játék; szólások, közmondások jelentésazonosítása, alkotása és gyűjtése; projekciós játék; madárszínek azonosítása, festés madárszínekkel

 

Holló-kvíz (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

A holló Nóé és Illés próféta életében is fontos szerepet töltött be. Figyeljük meg ezt egy kvízjátékon keresztül. A gyerekek előtte ismerkedjenek meg a két bibliai történettel, illetve idézzük fel ezeket (1Mózes 8,1–11; 1Királyok 17,1–7).

A tankockán található válaszok közül válasszuk ki az igazat! Segít az igehely.

A tankocka elérhető itt: Igaz vagy hamis?

 

A kvízjáték végén feltehetjük a kérdést, amit Jób könyve így fogalmaz meg: „Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük?” (Jób 38,41)

A kérdés nyitott, egy jó beszélgetés elindítója lehet. Jézus válasza így hangzik a Bibliában: „Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket.” (Lukács 12,24)

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

03-2. Nóé és az állatok védelme

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, természettudomány, 
Multimédia:  hanganyag, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 6,9 – 8,22
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, természeti
 • Tevékenység: Zenehallgatás, hangulat- és mozgásjáték; állatkarakter választása, rajzos-írásos üzenetváltás; állatkitaláló karaktervonások alapján; veszélyeztetett állatfajok megismerése, problémafeltáró beszélgetés, kreatív írás

 

A tengeren (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos)

Az özönvíz ideje alatt az állatok és az emberek a bárkában voltak összezárva. Nem láttak semmit, csak a víz hullámzását, a vihar tombolását, majd csendesülését hallották.

Az özönvíz által elárasztott föld olyan volt, mint a tenger. Hallgassuk meg Claude Debussy A tenger című művének részletét (a viharos rész 1:31-től kezdődik). A gyerekek hunyják le a szemüket, és képzeljék el, hogy ők is ott vannak Nóé bárkájában. Milyen érzések kavarognak bennük?

Vajon hogyan viselkedhettek az állatok a különböző hangok hallatán?

Hallgassuk meg a darab részletét újra, és gyerekek játsszák is el az állatok mozgásait, amivel kifejezik az izgatottságot, félelmet, menekülési vágyat stb.

A zenemű részlete elérhető itt: Debussy: A tenger (részlet)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

03-1. Állatok a bárkában

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 6,9 – 8,22
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti, kapcsolati, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Állatmondókák megismerése, kreatív átírása; névkitaláló csoportbarkochba játék; állatok csoportosítása különböző szempontok szerint; bárkamodell készítése csoportmunkában

 

Hívószavak (Verbális-nyelvi)

Nóénak nem lehetett könnyű összegyűjteni az állatokat. Hogy ez hogyan is történt, nem írja le a Biblia, hiszen nem a „módszer” a fontos, hanem Isten megmentő szeretete. Ettől függetlenül állathívogató és egyéb állatos mondókák mintájára a gyerekek írhatnak különböző állathívogatókat, állatmondókákat más állatokra alkalmazva is. Pl.:

Nincs szebb állat, mint a lúd,
nem kell néki gyalogút.
Télen-nyáron mezítláb,
úgy kíméli a csizmát.

Nincs szebb állat, mint a boci,
nem kell neki hintó, kocsi.
Kerék nélkül, gyalog jár,
jó helye lesz Noénál.

Nincs szebb állat, mint a malac,
mindegy neki, milyen falat.
Mindent szeret, amit adsz,
egy cseppet sem válogat.

Csigabiga gyere ki,
ég a házad ideki.
Ha nem hiszed, gyere ki,
majd meglátod ideki.

Rókakoma gyere ki,
nyúlhús vár rád ideki.
Ne csodálkozz, ha szalad,
neki is kell a falat.

Cicuskám kelj fel,
itt a jó tejfel.

Ha én cica volnék,
száz egeret fognék,
de én cica nem vagyok,
egeret se foghatok.

Kutyuskám, kelj fel,
csontot kapsz reggel.

Ha én egér volnék,
sajt után kutatnék.
Kamrafalban laknék,
macska elől futnék.

Dirmeg-dörmög a medve,
nincsen neki jó kedve.
Alhatnék, mert hideg van,
jobb most bent a barlangban.

Zimmeg-zümmög a dongó,
virágokról hírmondó.
Süt a nap és tavasz van,
ez a jó a tavaszban.

Kérdezi az őzike,
az ebédet főzik-e?
Ebben a nagy sietségben
konyhapénzzel győzik-e?

Kérdezi az őzike,
friss füvecske ízlik-e?
Ebben a nagy szárazságban
esőfelhő hízik-e?

Kérdezi az őszapó,
van-e pondró eladó?
Fenyőmagban az a jó,
hogy télen is kapható.

Forrás: Bihari gyermekmondókák – közzéteszi Faragó József és Fábián Imre (Kriterion, Bukarest, 1982)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

02-2. Tekeredik a kígyó

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: 1Mózes 3,1–15
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Mozaikszerű sor- és síkminták alkotása; kígyómodell készítése papírból; fogójáték: láncfogó; énekes-vonulós játék: kígyó-rétes

 

Kígyóbőr (Logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

Az ajánlott linken egy kígyóbőr fekete-fehér rajza tölthető le ingyenesen. Töltsük le és nyomtassuk ki a színezőt, a gyerekek pedig alkossanak sor- illetve síkmintát a kígyó pikkelyeinek textúráját felhasználva.

A színező elérhető itt: Kígyóbőr textúrája

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

02-1. Igaz-hamis kígyónyelvek

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 3,1–15
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliai szöveg elemzése, hangzós felolvasása, kreatív történetmesélés; igaz vagy hamis állítások a kígyóról; önismereti játék; hamis és fiktív féligazságok felismerése, írása; álhírek felismerése, írása, védekezés módja

 

Kígyónyelv (Verbális-nyelvi)

Olvassuk el a gyerekekkel a bűnbeesés történetét (akár gyermekbibliából, akár az újfordítású Bibliából). Majd beszéljük meg, hogy miért volt alattomos a kígyó beszéde? Miben mondott igazat, miben nem?

A kígyók beszédét leginkább úgy szoktuk utánozni, hogy a sziszegő hangokat eltorzítjuk: s, z helyett sz-t, c helyett cs-t ejtünk, az sz-t pedig hosszan ejtjük, jól meg is nyújthatjuk. Olvassák fel így a kígyó beszédét a gyerekek.

Isten megbüntette a kígyót, ezért kell hason csúsznia. De vajon hogyan mesélhetik el a kígyók a gyerekeiknek ezt a történetet? Mint láttuk, nagyon értenek a szófacsaráshoz. Próbáljuk meg kitalálni, hogyan „adják el”, szépítik meg a valóságot a kígyók, majd mondják el a gyerekek kígyónyelven, sziszegve a kígyók szerinti történetet.

Végül beszéljünk arról, hogy a nyelv csalafinta: nagyon gonosz is tud lenni, és sok jót is tudunk általa cselekedni (Jakab 3,1–12). Hozzanak a gyerekek mindkettőre példát.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

01-2. Teremtett állatok – állatképek

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kézműves oldal, film, 
 • Alapige: 1Mózes 1,20–31; 2,18–20
 • Intelligenciatípus: Természeti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Állatfelismerés, állatok kültakarója; állatalakok árnyjátékkal; állatok tulajdonságai és szuperképessége; önismereti játék; hálaadó imádság

 

„Formatervezett” állatok (Természeti)

Tankockafeladatok:

Felismerjük-e az állatokat csak a kültakarójuk alapján? Tippeljétek meg, melyik állat lehet a képen, azután az i-betűre húzva az egeret nézzétek meg a megfejtést! Klikkeléssel a képek nagyíthatóak!

A tankocka elérhető itt: Állatok kültakarója

 

Nézzük meg az állatok képeit, és vegyük végig a külső tulajdonságaikat. Beszélgessünk arról, hogy miért „praktikus a kialakításuk”? Miért jó, hogy a halnak pikkelyei vannak, és áramvonalas? Vagy mire szolgálhatnak a zebra csíkjai, az oroszlán sörénye?

A tankocka elérhető itt: Formatervezett állatok

A tankockákon szereplő állatok:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

01-1. Teremtett állatok – állatsoroló

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 1,20–31; 2,18–20
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Szóláncalkotó, névadó játék; állatok csoportosítása, állatnevek gyűjtése; madártollak rajza, színezése; hangfelismerő, hangutánzó játék

 

Névkereső, névadó (Verbális-nyelvi)

1. Szólánc alkotása:

A gyerekek kis csoportokban dolgozzanak. Minden csoport adott idő (mondjuk 10 perc) alatt alkosson egy szóláncot, amely állatok nevéből áll. A szólánc alkotásának elve többféle is lehet:

 • A szó utolsó betűje legyen a következő szó első betűje (pl. farkas, sakál, leopárd, darázs)
 • Azonos betűvel kezdődjenek (alliteráljanak) a nevek (pl. teve, tapír, tonhal, tukán)
 • Szótagazonosság legyen a nevek elején (pl. kakas, kaméleon, kabóca, kardfogú tigris)
 • Szótagazonosság legyen a nevek végén-elején (pl. róka, kanári, rigó, gólya)

 

2. Tankockafeladat:

Isten alighogy megteremtette az embert, munkát adott neki: nevet kellett adnia az állatoknak. Ez nem lehetett könnyű feladat, tekintve, hogy milyen sok állat él a Földön. Most néhány olyan állatot mutatunk, amit valószínűleg nem ismersz. Te milyen nevet adnál nekik? Érdemes ráklikkelni a képre, hogy megnézhesd a fotókat nagyobb méretben, mert érdekes és vicces dolgokat fedezhetsz fel. Például: Észrevetted, hogy a szürke szarvasnak agyara van? Ha elnevezted az állatokat, húzd az egeret az i-betűre, és meglátod, mi a valódi nevük.

A tankocka elérhető itt: Állatok új neve

 

A tankockán szereplő állatok és a képek forrásai:

 

Állatok csoportosítása (Logikai-matematikai, természeti)

Isten sokféle állatot teremtett, és Biblia csoportosítja is az állatok sokaságát. A gyerekek keressék ki a teremtés leírásából, hogy az állatok mely csoportjait különbözteti meg itt a Szentírás!

 • Vízi állatok
 • Madarak
 • Szárazföldi állatok: jószágok (barmok), vadállatok
 • Csúszómászó állatok

Mondjunk különböző állatokat, és próbáljuk őket elhelyezni a különböző csoportokba. Talán a csúszómászók csoportjának meghatározása a legnehezebb, mert nem azonos a mai állatrendszertani kategóriával. Mózes törvényében ezt a pontosítást olvashatjuk: „földön nyüzsgő kisebb állatok”, „hasán csúszik” vagy „a földön mászik”, „négy vagy több lábon jár” (3Mózes 11,42.44). Ide tartoznak tehát a kígyók, békák, de a férgek, rovarok is, legalábbis a földön mászók.

Játsszunk táblázatos állatnévgyűjtőt. Minden gyerek hajtson széltében ketté, majd újra ketté egy írólapot. A hajtásokkal négy oszlopra (hasábra) osztottuk a lapot. Minden oszlop tetejére írjuk fel egy állatcsoport nevét a teremtés leírása szerint. Majd válasszunk (sorsoljunk) ki egy betűt, és ezzel a kezdőbetűvel gyűjtsenek a gyerekek állatneveket minden oszlopba meghatározott idő (pl. egy perc) alatt. Melyik állatcsoporthoz tudunk több nevet gyűjteni? Adott idő alatt ki gyűjt több jó állatnevet? (A hibás neveket és ha valahova nem írt, a kihagyott helyeket le kell vonni az összértékből.)

Végül beszéljünk arról, hogyan csoportosíthatjuk még az állatokat, illetve az állatok egy részét? (Pl. háziállat – vadállat, növényevő – ragadozó.) Keressük ki az írólapról (húzzuk alá) a háziállatok nevét. Melyik oszlopban (bibliai csoportban) találjuk őket? Majd keressük ki hasonlóan a ragadozók nevét. Stb.

 

Madarat tolláról (Vizuális-térbeli, természeti)

1. A madarak tolla kápráztatóan szép, színes és érdekes mintázatú lehet. Ha van a csoportban a szülők között madártenyésztő, vagy akinek papagájai vannak, esetleg csak néhány baromfija a ház körül, akkor érdemes begyűjteni ezeket a tollakat. A gyerekek vizsgálják meg, hogyan épül fel egy toll, majd készítsenek tanulmányrajzot róla.

Az ajánlott weboldalon a madártoll rajzolásának különböző módozatait, stílusait mutatják be, lépésről lépésre. A szöveg angol nyelvű, de a képek magukért beszélnek.

A cikk elérhető itt: Hogyan rajzoljunk tollat?

 

2. Ha vidéken élünk, és tudunk szerezni fehér liba- vagy kacsatollakat, akkor színes alkoholos filccel kiszínezhetik azokat a gyerekek.

Ötlet és kép forrása

 

Állatkórus (Zenei-ritmikus, természeti)

A gyerekek hallgassák meg a tankockán lévő állatok hangját, és találják ki, hogy mely állatot hallják. Dolgozhatnak

 • egyéni munkában: Mindenki lejegyzi egy lapra sorban az állatok nevét.
 • csoportmunkában: Hallgassák végig a hanganyagot, majd emlékezetből gyűjtsék össze az állatok nevét.
 • frontálisan: Minden hang után mondja valaki az állat nevét (a nehezeknél tippelni is lehet).

A tankocka elérhető itt: Állathangok

Majd nézzük meg együtt a videót, amiről a hanganyag való, és ellenőrizzük, hogy jól tippeltünk-e?

A videó elérhető itt: Állathangok gyerekeknek

 

Milyen hangutánzó szavakkal szoktuk utánozni egy adott állat hangját. Pl. cica: miáu, kutya: vau-vau. Hangoztassuk is ezeket a hangokat. Majd próbáljuk meg az állat valódi hangját utánozni.

Egy állathangutánzó mondókát is megismerhetünk egy tankockafeladaton keresztül, illetve a mondóka felelgető mondogatásával.

A tankocka elérhető itt: Állathang-mondóka

 

Liba mondja: gi-gá-gá,
mikor megyünk világgá?
Ruca mondja: zsák-zsák-zsák,
lassan telik a papzsák.
Pulyka mondja: rút-rút-rút,
pöffeszkedő mindig rút.
Kecske mondja: mek-mek-mek,
ne csúfolj, mert megböklek.
Borjú mondja: mú-ú-ú,
minden sarkon egy kapu.
Disznó mondja: röf-röf-röf,
hol egy tócsa, hadd fürdök.
Tyúkom mondja: koty-koty-koty,
gazdasszonykám, gondoskodj.
Azt is mondja: kotkodács,
mindennapra egy tojás.

(Fugyivásárhely, Bihar)

 

Végül mindenki válasszon egy állathangot, és alakítsunk állati kórust úgy, hogy mindenki a választott állat hangját utánozza.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/