Holderdő

Olvasd el Kovács András Ferenc Holderdő című versét, és figyeld meg, melyik napon mit csinálna szívesen a versbeszélő? (Kattints a címre.)

A Holderdő című tankockán párosíthatod, melyik kép illik az adott naphoz (kattints a címre).

Minden napra jut valami furcsaság. Vagy nem is olyan furcsa, csak a játékos versnyelv teszi azzá? Neked melyik nap tetszik a legjobban? Miért?

Mit gondolsz, ki lehet az, aki a versben beszél? Gyerek vagy felnőtt? (Válaszodat indokold.)

Nyitókép forrása

Készíts te is egy vicces hetirendet. Minden napra juthat valami érdekes dolog, amit tenni szeretnél. Lehetnek köztük egészen fura dolgok is, szabadjára eresztheted a fantáziád.

Minden naphoz egy-egy mondatot írj egymás alá, sorban. Nem fontos, hogy a sorok, mondatok rímeljenek. Enélkül is összeállhat egy soroló mondóka vagy lista.

A vasárnap a keresztények számára a nyugalom napja. Amikor találkozni lehet Istennel. Számodra mit jelent ez? Valóban el tudsz csendesülni, le tudsz nyugodni ezen a napon? Mi kell ehhez? Beleférhet a vasárnapi nyugalomba a játék is?

 

Napok napja

László Noémi Napok napja című versében kevesebb a játék, nagyobb a sürgés-forgás (kattints a címre). Vajon miért? Olvasd el a verset, és keresd a választ.

A napok úgy jelennek meg a versben, mintha szereplők lennének. Minden nap egy-egy személy, akinek más dolga van, más a feladata. Nálatok mi a napok dolga? Erről is írhatsz egy heti listát.

A hét a Napok napjában is úgy fejeződik be, hogy átnyúlik a következő hétbe: kel az új Hétfő. Nálatok milyen a hétfői felkelés? Kell-e hozzá ébresztőóra? Téged ki vagy mi ébreszt?

 

Jár az óra

László Noémi versében csörög az ébresztőóra, ami lehet, hogy még egy régi vekker, de lehet, hogy egy digitális óra vagy az okostelefon csengőhangja. Az ember története során sokféle eszközzel mérte az időt, erről szól Miklya Zsolt Válasz Julinak című verse. A kislány kérdésére – „Jár az óra. Hogyan járna? Nincsen annak lába!” – a felnőtt válasz egy-egy óratípus költői képével szólal meg. Milyen órákról beszélnek ezek a képek? Hallgasd meg a dalt a Paulik Családi Zenekar feldolgozásában, majd fejtsd meg a költői képek óraüzenetét.

Segít az órapárosító tankocka: Miklya Zsolt: Válasz Julinak – órapárosító (kattints a címre).

A verskérdésre adott választ keresd meg a versrészletek és képek párosításával! Ha a párosítás sikerült, a versrészleteket sorrendbe rakhatod, és egybeolvashatod az egész verset.

Képek forrása

A vers megtalálható Miklya Zsolt Ezüstszín fonál című kötetében vagy az Angyalmese című irodalmi szöveggyűjteményben (Kálvin, 2020, 118.o.).

 

Téli napóra

Jócskán benne vagyunk a télben, mégis feltűnően sok a napsütés. Használd ki a lehetőséget, és készíts napórát, ami napos időben mutatja az idő múlását.

Elég hozzá egy bot, amit az udvaron a puha talajba leszúrsz. De most hideg van, a talaj sem olyan puha, a papírból készült napóra pedig pontosabb, és oda helyezheted, ahol védett helyen sokáig sütheti a nap. Vasné Tana Judit leírása és modellje segítségével készítsd el ezt a profi árnyékvetőt. Online elérhető a Reftanár.hu-n vagy a Mikkamakka folyóirat weboldalán (letölthető melléklettel): Napóra készítése árnyékvetővel.

Tudtad-e, hogy már az ókori egyiptomiak is készítettek hordozható napórákat? Sőt, volt köztük lépcső formájú is. Mert előfordult, hogy egy lépcsősort használták napórának, ilyenkor egy árnyékvető a lépcső fokain mutatta az idő múlását. Ilyen lehetett Áház napórája is (2Királyok 20,8–11). A képen hordozható egyiptomi napóra látható, ahol a párkány az árnyékvető. Forrás: Napóra a Bibliában

 

 

Szomorú hír ért minket 2023. december 30-án: Hatvannégy éves korában szombat hajnalban elhunyt Kovács András Ferenc Kossuth-díjas erdélyi magyar KÖLTŐ, számos gyerekverskötet szerzője. Hajnali csillag peremén című kötete felejthetetlen élményt nyújt a verseket, dalokat szeretőknek, és bátran kijelenthetjük, hogy beleírta sorait az IDŐbe. Nem nagy szavakkal, sokkal inkább dallammal, ritmussal és játékkal.

Újév első napján, első hétfőjén napsorolójával búcsúzunk,
egyben nyitunk új lapot a kószáláshoz:

 

Kovács András Ferenc
Holderdő

Hétfőn holdra kéne menni,
s szilvaízzel jól bekenni.
Kedden korán kéne kelni,
s tiszta utcán énekelni.
Szeredán és csütörtökön
megélni egy sütőtökön,
s tejbekásás étkeken
tengni-lengni pénteken.
Szombaton meg hengergőzni,
héthatárnak sütni-főzni,
csak vasárnap csendesülni:
megfürödni, nyugton ülni.
Hétfőn újra holdra szállni,
s holderdőben elkószálni…

Vers forrása ● Kép forrása

 

Hallgassuk meg a verset a Kaláka együttes feldolgozásában is (nyitókép):

 

 

 

 

Petőfi Sándor

Kutyák dala

 

Süvölt a zivatar
A felhős ég alatt;
A tél iker fia,
Eső és hó szakad.

Mi gondunk rá? mienk
A konyha szöglete.
Kegyelmes jó urunk
Helyheztetett ide.

S gondunk ételre sincs.
Ha gazdánk jóllakék,
Marad még asztalán,
S mienk a maradék.

Az ostor, az igaz,
Hogy pattog némelykor,
És pattogása fáj,
No de: ebcsont beforr.

S harag multán urunk
Ismét magához int,
S mi nyaljuk boldogan
Kegyelmes lábait!

Pest, 1847. január

Petőfi Sándor

Farkasok dala

 

Süvölt a zivatar
A felhős ég alatt,
A tél iker fia,
Eső és hó szakad.

Kietlen pusztaság
Ez, amelyben lakunk;
Nincs egy bokor se’, hol
Meghúzhatnók magunk.

Itt kívül a hideg,
Az éhség ott belül,
E kettős üldözőnk
Kinoz kegyetlenül;

S amott a harmadik:
A töltött fegyverek.
A fehér hóra le
Piros vérünk csepeg.

Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor…
De szabadok vagyunk!

Pest, 1847. január

 

kép forrása

 

Minden olvasónknak Istentől áldott, békés napokat,
jó egészséget kívánunk az új esztendőre!

 

Bertóti Johanna
ÚJÉVI VERS

Bódi Kati illusztrációja

Mit kíván a házibivaly?
„Több legyen a fű, mint tavaly.”

No, és mit a békalánykák?
„Egyik combunkat se rántsák.”

Mit kíván a makimajom?
„Kevesebb legyen a bajom.”

Mit kíván a kerti pele?
„Éléskamrám legyen tele!”

Mit kíván a zsiráfállat?
Egy szép, hosszú, tarka sálat.

Na, és mit a papagájok?
Értsék, hogyha magyarázok.

Mit kíván a lepkék népe?
„Legyen végre világbéke!”

Vers és kép forrása

 

A vers és megzenésített változata nemrég jelent meg Bertóti Johanna Almából ki, körtébe be című gyerekverskötetében (Koinónia, 2020), amit szeretettel ajánlunk (címre kattintva olvasható a könyv ajánlója).

Érdemes meghallgatni a verset egy kislány előadásában is: Léna verses doboza

 

 

Klesitz Piroska: PünkösdKlesitz Piroska: Pünkösd

Dsida Jenő
PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS

Kész a világ,
Feszült, ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét…
De jaj, sötét van,
Mélységes iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering utjain,
S csak egyet tud és egyet érez…
…Most váratlanul vágyon megvonaglik
és felzug Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!…

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva…

És nagy szavát az Ur – kimondja!

1924

Reményik Sándor: Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

 

Istenarc - gyerekrajz

Kép forrása

Dsida Jenő: Krisztus

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudtalak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, és tudom, hogy te egyszerű
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedből sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei –

József Attila: Isten

Hogyha golyóznak a gyerekek,
az isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja.

Ö sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.

Ö vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem –
tetten értem az én szívemben.

Szabó Lőrinc: Lóci verset ír

Ünnep előtt volt. Kint a kertben
húsvéti bárány bégetett,
most borult virágba az alma,
a barackfa már vetkezett,

én meg épp versbe igyekeztem
fogni életet és halált,
mikor egyszerre nyílt az ajtó,
jött Lóci és elémbe állt

s megszólalt: – Apu, verset írtam!
– De hisz még nem tudsz írni, te!
– Nem is írtam, csak kigondoltam.
– No, halljuk. – Hát figyelj ide, –

szólt Lóci, azzal nekikezdett
s két sorban elmondta a verset:
„Az életet adja, adja,
egyszerre csak abbahagyja.”

Én nagyot néztem: – Ki? Kiről szól
a versed? Ennyi az egész?
– Hát az istenről, az a címe! –
magyarázta a gyerek; és:

– Nem kéne még valami hozzá?
kérdeztem én kiváncsian.
– Nem hát, – felelt ő, – ez az élet,
ebben már minden benne van.

– Benne van, jól van, igazad van,
szép a vers, menj és játssz tovább! –
Szinte ijedten csókoltam meg
Lóci hatéves homlokát…

Ő elrohant… Kint ragyogott a
tavasz, a bárány bégetett
s én eltünődve ezt a verset
írtam a magamé helyett.

 

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2014 decemberében pályázatot hirdetett énekszövegek írására két kategóriában: 1. Új énekszöveg írása egy ismert református, evangélikus vagy metodista dallamhoz. 2. A reformáció európai dalaénekszöveg írása dallam nélkül. Az első fordulóban kiválasztott énekszövegeket újabb pályázat keretében zenésíthették meg az arra vállalkozók.

We Hymn YouMiklya Zsolt Zsoltárhang vízjelekben c. verse lett az 1. kategória győztese, melyet a 66. genfi zsoltár dallamára írt. A 2. kategóriában két első díjat is kiadtak, és a modern dal szövegíró–dalszerző győztese Miklya Zsolt és a Hangraforgó együttes – F. Sipos Bea és Faggyas László – Limesen égő című dala lett. Átfordul egyszer című daluk szintén bekerült abba a dalválogatásba, ami a GEKE kiadásában WE HYMN YOU címmel jelent meg.

Az ünnepélyes díjátadóra 2017. március 18-án került sor Wittenbergben a Luther-hotelben, másnap pedig a Stadtkirchében lettek „felavatva” a dalok az istentiszteleti liturgia részeként. A Limesen égő magyarul hangozhatott el a Hangraforgó-duó előadásában, az alábbi felvétel itt készült. A dal előtt Jochen Arnold, a zsűri elnöke mond néhány méltató szót.

A három dal versszövegeit és nyomtatható kottáit alább közöljük.

 

Miklya Zsolt

Limesen égő

Pilinszky János nyomán

Te győzz le inkább, virradat,
csillámló fényű kis halak
nyomába úgysem érek.
A felszín alvó tükreit
míg ébresztgetik fényeid,
a mély lenn egyre mélyebb.

A foszló álomszéleken
eltűnőben a kinn, a benn,
határon túli lét vagy.
Nem ér utol önkívület,
hisz nincsen semmi kívüled,
ami ébredni célt ad.

Limesen égő őrtüzek
a néma csillagképeket
nem tudják felidézni.
Csak bámulom a múltakat,
míg szívemet egy új lakat
markolja és igézi.

A lázadásom nem kötött
magához mást, csak füstködöt,
szemem azóta marja.
Már semmin sem csodálkozom,
a füsttel úszik el korom,
akarja, nem akarja.

Ne győzz le mégsem, virradat.
Csak hadd mossam meg arcomat
az ébredő tükörben.
Mélyedből, fel, ha bukkanok,
mint hazatérő angyalok,
hadd mondjam, visszajöttem.

Átfordul egyszer

Ézsaiás 40,28–31 verseire

Kezei által gyógyulunk meg,
sebesen átlót hajt fölénk,
madárból hal lesz, halból béka,
ugrálásból sosem elég.

Koszlott tapétatengerekről
hullámot tépked le a kéz,
hajóhad indult róla egykor,
papírtutajt sodor a víz.

Zörögve várod, egyszer úgyis
meghajtja életfeleződ,
mert szárnyra kelnek mind az ifjak,
szitáló papírrepülők.

Kezei által gyógyulunk meg,
átlóra átló, és a tér
átfordul egyszer mindenestül,
szél hajtogatta árpapír.

Zsoltárhang vízjelekben

a 66. zsoltár dallamára

Élő színekről álmodoztam,
gyerkőc, a papiros felett.
Táncost láttam a színdobozban
beszáradt vízfesték helyett.
Lapomat fény felé emeltem:
áttetsző minta vízjelén
hajó úszott fényes mederben,
nem tudtam, te vagy az, vagy én.

Azóta hány hajóban ültem,
hány új parton várt tévedés?
Hány hálót merítettem űrben,
hány jó szót rejtett feledés?
Porszemnyi léttel szembesültem,
part menti szél szemembe fújt,
hálóba én magam kerültem,
úgy éreztem, nincs már kiút.

Nem voltál több: az ismeretlen,
kitől reszketni, félni kell.
Nem voltál más: kimondhatatlan,
csendet átütő égi jel.
Régi írások rólad írtak,
rólad regéltek ezt meg azt,
én meg a papírt összegyűrtem,
nem leltem írásban vigaszt.

Ám kinn a parton, elfogottan,
vízjeled rajtam átütött:
papírhajó fölé hajoltam
egyszer, s két élhajtás között
láttam egy másik hajót úszni.
Azóta róla álmodom.
Már bennem úszik, nem hagy futni,
élő mederré változom.

 

 

Mit kíván a magyar nemzet

Mit kíván a magyar nemzet?
Olyan hazát, hol nem ugyanazt ismétli mindig a gramofon,
Olyan hazát, hol nem löknek a sínek közé a peronon,
Olyan hazát, hol az árvalányhaj s az árvalány is védett növény,
Olyan hazát, hol a keserű nem sors, hanem stampi tömény,
Olyan hazát, hol a legkisebb is számít, nem csak a legnagyobb,
Olyan hazát, hol nem agóniát jelent, hogy „köszi, megvagyok”
Olyan hazát, hol zsebről zsebre nem jár a nesze meg hoci,
Olyan hazát, hol összejön néha kis pénzből is a nagy foci,
Olyan hazát, hol nagykapu mellett nincs mindig okos kiskapu,
Olyan hazát, hol híd alatt nem tengődik más, csak lapu,
Olyan hazát, hol nem menő a fogjuk meg és vigyétek,
Olyan hazát, hol hősi halálnál azért jobb pálya az élet.

Forrás

Felső kép forrása

 

Kokárda

Egy gyermekvasutas kokárdája 2017. március 15-én

 

Laci te,
Hallod-e?
Jer ide,
Jer, ha mondom,
Rontom-bontom,
Ülj meg itten az ölemben,
De ne moccanj, mert különben
Meg talállak csípni,
Igy ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
S nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglátod, hogy mi fut
Rajta át fejedbe…
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe.

 

Petőfi Sándor Arany Lacinak c. ikonikus verse a mindenkori gyereket megszólító üzenetté vált irodalmunkban, aligha van olyan magyar ember, aki ne ismerné. S bár kötelező iskolai tananyagként bő másfél évtized múltán biztosan más hatást vált ki, mint eredeti nyelvi közegében, azért még ma is eleven, az „élőbeszéd” frissességével tud megszólítani minket. Főleg, ha vesszük a lapot, és belemegyünk a játékba. Arany János fia belement, és azóta is, számtalan verselő, mesélő, grafikus, animátor folytatta a nyelvjátékot, a gyerekekkel való párbeszédet. Érdemes megnézni a Cinemon Stúdió rajzfilmfeldolgozását, amiben Szabó Gyula színművész mesél.