Témakör: Isten királyi megbízást ad – a hatalom forrása és célja, a hatalommal való élés módja

Időszak, időtartam: November 3. hete

Élettéma: Hol a te Istened? – Az ember és Isten ereje

Bibliai téma: Dávid és Góliát – 1Sámuel 17

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Bizalomzsoltár, pásztorkép

Dávid nemcsak a juhok, bárányok hangját ismerte, hanem a húrok pengetéséhez is értett. Hangok, dallamok, dalok és zsoltárok laktak a szívében. Talán ezért is volt mindig tele Isten iránti bizalommal. Számos zsoltára erről a bizalomról szól, így a jó pásztort dicsérő 23. zsoltár is. Ismerkedjetek meg az 1–4. verseivel:

Az Úr az én pásztorom,
nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget,
csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti,
igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól,
mert te velem vagy:
vessződ és botod megvigasztal engem.

 

Kép forrása

Válasszatok a feladatok közül:

  • ●   Mit jelentenek ezek a szavak: nem szűkölködöm, terelget, lelkemet felüdíti, halál árnyéka völgye, vessződ és botod? Hogyan vigasztalhat a vessző és a bot?
  • ●   Rajzoljátok le azt a képet, ami a zsoltárból a legjobban megragadott.
  • ●   Dúdoljátok, és/vagy énekeljétek a zsoltárt, csak úgy. Mintha nem másoknak, hanem csak Istennek dúdolgatnátok.
  • ●   Terelgessetek egy gesztenyenyájat. Ilyenkor ősszel sok gesztenyét lehet találni, és ha rátaláltok egy jó gesztenyelelőhelyre, akkor nagyot lehet játszani a gesztenyékkel az udvaron, a parkban is. Készítsétek el itt levelekkel, ágakkal, botokkal a nyáj karámját, legelőjét, itatóhelyét. A sötét völgyet is, ami halálfélelemmel fenyegeti az állatokat, és a megbújó ragadozók, rablók miatt valóban veszélyes lehet. Majd játsszátok el a gesztenyenyáj terelgetését.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten királyi megbízást ad – a hatalom forrása és célja, a hatalommal való élés módja

Időszak, időtartam: November 2. hete

Élettéma: Mi lakik a szívedben? – A legkisebbet választom

Bibliai téma: Dávid királlyá választása – 1Sámuel 16

 

Feldolgozás a Children’s Bible Lessons leckéje alapján

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Szamár-kereső társasjáték

A játéktábla alapja egy nagyobb méretű négyzetrácsos lap, ahol a vízszintes sorok és függőleges oszlopok egy-egy betűjelet vagy számjelet kapnak, ezt kell először megrajzolni. Pl. a sorok 1, 2, 3, 4, 5…stb. jelűek, az oszlopok pedig A, B, C, D, E…stb. jelűek. A táblán így minden négyzet alakú mezőnek van egy betű-szám kódja, pl. B-6, E-9, K-15, stb. Ez alapján minden mezőt pontosan be lehet azonosítani, meg lehet találni. Az alapra ezek után rajzoljátok rá egy hegyvidék fő részeit, köztük olyan helyeket, ahol történik valami. Pl. forrás, patak (amin csak a gázlónál lehet átkelni), szakadék (amit meg kell kerülni), egyéb járhatatlan helyek (ahova nem lehet lépni), város, fogadó, ahol történik valami, stb.

A játéktáblát tehát meg kell tervezni és rajzolni, és kitalálni a különböző helyekre vonatkozó szabályokat, játéklehetőségeket. Ezeket betartva kell a játékospároknak a pályát bejárnia, és keresnie a szamarakat. Az eltévedt állatok egy-egy rejtett mezőn találhatók, amit csak a játékvezető ismer. Neki kell a játék előtt megterveznie, és felírnia kód szerint, hogy melyik mezőn helyezte el a szamarakat. A játéktábla méretétől függően helyezzen el legalább tíz rejtett mezőt, de lehet nyugodtan többet is. Megkönnyíti a saját dolgát, ha kisméretű négyzetrácsos lapon készíti el a tábla modelljét, és ott jelöli X-ekkel a szamármezőket.

A játékterv és a kellékek elkészítése után próbáljátok is ki a játékot.

Kép forrása

 

 

Ajánljuk ezen kívül az Úton útfélen című társasjátékunkat, ami egy labirintus-útvonaljáték, és elveszett tárgyakat, élőlényeket kell benne megkeresni, többek között szamarat is.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten királyi megbízást ad – a hatalom forrása és célja, a hatalommal való élés módja

Időszak, időtartam: November 1. hete

Élettéma: Ki legyen a királyunk? – a királyválasztás gondjai

Bibliai téma: Saul, az első király – 1Sámuel 8,1 – 10,8

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Számok városa/faluja

A megismert bibliai történetekben fontos szerepe volt a számoknak. Melyik szám hol szerepelt az alábbiak közül?

A számokhoz kapcsolódva keressetek fel különböző helyeket a városotokban/falutokban. A felfedező séta történhet kisebb csoportokban, felnőtt vagy ifis vezetővel:

300 – Mi van tőletek (gyülekezet, iskola vagy egy kiválasztott központi hely) 300 lépésnyi távolságra? Induljon el egy-egy csapat északi, déli, keleti és nyugati irányba, és keressen ilyen helyet. Készülhet róla fénykép, és jelölhetitek térképen, térképvázlaton is.

40 – Gyűjtsetek a városban, faluban 40 utcanevet. Jelölhetitek a térképen, és betűrendbe is állíthatjátok.

12 – Melyik a város 12 legfontosabb középülete? (Pl. városháza, kórház, vasútállomás, könyvtár, múzeum, stb. A templomok most ne szerepeljenek a listán, azok külön kerülnek elő.)

10 – Keressetek 10 különböző közlekedési táblát a településen, és fotózzátok le mindet.

7 – Keressetek 7 emlékművet, szobrot vagy emléktáblát, és fotózzátok le mindet.

3 – Menjetek be 3 különböző (más-más felekezethez tartozó) templomba, és figyeljétek meg, hogy néz ki belülről, milyen a szerkezete, mik a legfontosabb részei. Készíthettek vázlatrajzot és fotókat is.

1 – Melyik a város legmagasabb pontja, illetve épülete? Készítsetek róla egy fotót.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 29. – november 4.

Élettéma: Merre menjünk? – tájékozódás térben, időben

Bibliai téma: Honfoglaló túra – részösszefoglalás – 1Sámuel 3,19

Bevezetés:

  • ●   Az őszi szünetre eső hittanóra alternatív lehetőségeket nyújt az összefoglaló szintézisre az eddig tanultak játékos és élményszerű felidézésével. Hogy erre van-e alkalom a szünetben, illetve milyen módon tudja megoldani a hitoktató, az a helyi lehetőségektől függ. Két lehetőséget kínálunk erre:
  • ●   1. Társasjáték-túra: Bibliai honfoglaló, társasjáték-készítés és csoportjáték a tanult ószövetségi történetek alapján.
  • ●   2. Városfoglaló túra: Helyismereti játékok és alkotómunka a tanult ószövetségi történetek felidézésével. Analógiák, szimbólumok felismerése.
  • ●   Óratervünkben a Társasjáték-túrát ismertetjük. A Városfoglaló túra feladataira a További ötletekben teszünk javaslatokat.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Miklya Zsolt: Sámuel fülel

Kép forrása

Éli pap vigyázott
Isten házában
a gyermek Sámuelre.
Sámuel segített,
sátrat takarított,
vigyázott a rendre.

Sámuel egy éjjel
arra lett figyelmes,
hogy a nevét hallja.
Azt hitte, Éli szólt,
de ő nem lehetett.
Akkor ki mondhatta?

„Sámuel, Sámuel!”
Újra ezt hallotta
a fiú, míg fülelt.
Isten szólította,
s fontos feladattal
bízta meg Sámuelt.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 4. hete

Élettéma: Kire figyelsz? – Istenre hallgass

Bibliai téma: Sámuel elhívása és feladata – 1Sámuel 3

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Kenyér Háza társasjátékcsalád

Készítsetek további társasjátékterveket a Kenyér Háza társasjátékcsalád társasai közé (lásd az óraterv szedegető-játékát). A gyerekek saját maguktól is kitalálhatnak játékötleteket a történethez és témához. Most két játékötletet ajánlunk kidolgozásra:

 

  1. Útvonaljáték

Játéktábla méretben rajzoljátok meg a térkép megfelelő részletét, majd rajzoljátok rá az útvonalat, amit Elimelek Betlehemből Móáb földjére, majd Naomi és Ruth visszafelé megtett. Az útvonalat rajzoljátok meg úgy, hogy lépéskockák vagy lépéspontok legyenek rajta. Mindezt matrica- vagy papírragasztással is meg lehet oldani. Az út közben fekvő városok, folyó, patak mind olyan állomások, ahol történhet valami. Egyéb veszélyt és áldást jelentő eseménymezők helyezhetők el, illetve eseménykártyákat lehet írni. Az oda és visszaútnak is lehetnek eltérő szabályai. Maga a szabályalkotás is a gyerekek feladata legyen.

Térkép forrása

 

Egy kész útvonaltábla

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.