Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 3. hete

Élettéma:
Hová indulsz, hol fogsz lakni? – Istennél lelsz otthonra

Bibliai téma:
Ruth otthont talál – Ruth 1–4

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

A félelem nagy úr: Jönnek a pomogácsok!

„A félelem nagy úr” – olyan nagy, hogy érdemes vele tovább foglalkozni. Ahogy teszi ezt Lázár Ervin, mikor egy egész mesét a félelem legyőzésének szentel. Gyere haza Mikkamakka! c. meséjében a Négyszögletű Kerek Erdő lakói egy időre vezető nélkül maradnak, mert Mikkamakka bemegy a városba. Jól elvannak addig, amíg meg nem jelenik Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon, a tuskólábú, köcsögfejű, hordóhasú, lepényfülű, melencemellű, kemenceszájú, hígvelejű, széllelbélelt”. Akinek már az is baj, ha valakinek jó kedve van. Ezért bedobja a rémhírt, hogy legyen mitől félni, rettegni: „Tudjátok meg, hogy az erdőben rettenetesen elszaporodtak a pomogácsok!”

De kik azok a pomogácsok? Bizonyára nagyon félelmes lények. Zordonbordon mindenesetre rettenthetetlen harcosoknak mondja őket.

Az erdőlakók is találgatnak. Keressétek meg, milyen rémes dolgokat találnak ki róluk.

Végül hogyan győzik le a pomogácsokat és Zordonbordont az erdőlakók?

Mitől válik Zordonbordon nevetségessé?

Forrás

 

Tegyétek őt még nevetségesebbé: Építsetek dobozokból, hordóból, ócska fazekakból és mindenféle ócska eszközökből egy Zordonbordon alakot. Legyen minél félelmesebb. Aztán döntsétek le őt, a félelem bálványát.

Majd fogjátok a dobozokat, fazekakat és eszközöket, és alkossatok velük ritmuszenekart. Akár több szólamban is kísérhetitek valamelyik harci éneket, pl. a 68. zsoltárt: „Hogyha felindul az Isten, / Elkergettetnek szertelen / Minden ő ellenségi…”

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 2. hete

Élettéma: Miért történt ez velünk? – Harc az Úrért

Bibliai téma: Gedeon elhívása és győzelme – Bírák 6–7

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Törzsi területek

Az órai csoportmunkához a következő feladat is kapcsolódhat. Csoportonként nyissanak ki a gyerekek egy-egy Bibliát vagy Bibliai atlaszt, és keressék meg a térképet, ami a 12 törzs elhelyezkedését ábrázolja Kánaánban (III. térkép az újfordítású Biblia végén).

Olvassák le a térképről a törzsek neveit. Mutassák meg a helyüket is.

Rúben, Simeon, Júda, Dán, Naftáli, Gád, Ásér, Issakár, Zebulon, Benjámin, Efraim, Manassé

Beszéljétek meg: Miért hiányzik közülük Júda? Hogy kerül közéjük József két fia, Efraim és Manassé?

Összehasonlíthatjátok a Wikipédia német nyelvű térképét a magyar kiadású térképpel. Előbbi szemléletesebb, utóbbinak leegyszerűsített változata az RPI segédanyagai között is megtalálható (lásd a képet).

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 1. hete

Élettéma: Ki a ti uratok? – Válaszd a jót!

Bibliai téma: Honfoglalás – Józsué búcsúja – Józsué (23) 24

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Sófárhangok

A bibliai történetben szereplő kürt héber neve: sófár. Kosszarvból készül, amelyet megtisztítanak, hegyét levágják, és már fújható is. A sófárral különböző jeleket fújnak, van köztük éles, egyenes hang, amit a bibliai időkben akkor szólaltattak meg, ha egybe kellett hívni a népet. Három elcsukló, sóhajtáshoz hasonló kürtszó volt a gyász jele. És hét apró, szaggatott hang volt a riadó, ami harci készenlétet jelentett. A hittanóra kürtös játéka erre emlékeztet. Forrás

Sófárhang egy rövid youtube felvételen (kép forrása)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Szeptember 4. hete

Élettéma: Hol fogunk élni? – Isten hazát ad népének

Bibliai téma: Honfoglalás – átkelés a Jordánon, Jerikó bevétele – Józsué 3; 6

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Neveden szólítottalak

Az Ézsaiás 43,1–3.5 igéi szintén bátorító és áldó igék, Mózes áldása mellé illenek. Beveheted ezt is az órai anyagba, csatolva megtalálod a dominókba tördelt változatát is.

De most így szól az Úr,
a te teremtőd, Jákób,
a te formálód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok,
és ha folyókon, azok nem sodornak el.
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg,
a láng nem éget meg téged.
Mert én, az Úr vagyok a te Istened,
Izráel Szentje, a te szabadítód!

…Ne félj, mert én veled vagyok!

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Szeptember 3. hete

Élettéma: Veletek van Isten? – a gyülekezet közössége

Bibliai téma: Isten gyülekezete – Izráel, mint népközösség – 5Mózes 31,7–8; 33,27–29; Ézsaiás 43,1–3.5

 

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Otthon és kapcsolat, közösség és otthon

Időszak, időtartam: Szeptember 1-2. (teljes) hete – két tanítási óra, ami külön, de egy foglalkozásként is megtartható (évindító gyermek-csendesnap programjának is alkalmas)

Élettéma: Hol vagyok otthon? – Hogyan lehetek valahol otthon? – családi kapcsolatok, kapcsolatépítés, otthonteremtés

Bevezető és ráhangoló jellegű foglalkozás, célja a hittanév motivált elkezdése, a csoportkohézió erősítése, élményszerű tapasztalati tanulás.

Bibliai téma: Család, város, ház, haza – közösségeink – Zsoltárok 127,1–2
Építői a bölcsesség, értelem, ismeret – Példabeszédek 24,3–4

 

Kép forrása

 

Előkészítés:

  • ●   Megfelelő szabadtéri helyszín kiválasztása, teremrendezés a mozgásos játékokhoz.
  • ●   Tanulónként egy írólap a listakészítéshez.
  • ●   Csoportonként néhány A4-es méretű lap a tervezéshez (szükség esetén többet is használhatnak az épületszintek miatt).
  • ●   A igeépítő játékhoz csoportonként ki kell vágni egy sorkészletet (8 sor). Lásd a csatolt mellékletet.

 

Szabadtéri mozgásos játékok                                                                     15-20 perc

Kezdjétek nagy fogózással az évet, többféle fogó-szabály alkalmazásával, melyekben a menedék, a „ház” is valamilyen szerepet játszik. Az új játék, új szabály bevezetésével nemcsak a szabálytartást, hanem a szabályok rugalmas alkalmazását is gyakoroljátok.

 

Fészekfogó

A gyerekek párban helyezkednek el szétszórtan a játéktéren, és páros kézfogással fészkeket alakítanak. Kijelölsz egy fogót és egy menekülőt, akik a párok között fognak futni. Jelre indul a játék, a fogó üldözi a menekülőt, aki bármelyik fészekbe bebújhat (nevezhetjük háznak is). A fészekbe bújást nem szabad akadályozni. Annak a játékosnak kell tovább futnia, aki felé a fészekbe bújó háttal áll. A fogó a fészekből kifutót üldözi tovább. A fészekbe bújt gyerek a fészekben maradó kezét megfogja, és vele új fészket alkot.

Ha a fogó megérinti a menekülőt, mielőtt bebújt volna egy fészekbe, szerepet cserélnek: az addig menekülő lesz az új fogó, a régi fogó pedig a menekülő. Az elfogás csak a fészken kívül érvényes.

Másik változat, amit akkor vess be, ha kezd unalmas lenni a játék: A fészekből kifutó játékosnak most nem menekülni kell, hanem ő lesz az új fogó.

 

Üsd a harmadikat

A fogó és a menekülő félreáll, amíg a többiek páros körbe állnak, arccal befelé nézve. Tehát kettős kör alakul ki, ahol a párok egymás mögött állnak. Jelre a fogó üldözni kezdi a menekülőt, kívül a körön. A körön belül futni vagy a párok között átfutni egyiküknek sem szabad. Ha a fogó megérinti a menekülőt, szerepcsere történik, és az ellenkező irányba futnak tovább. A menekülő úgy szabadulhat meg, hogy a belső körben az egyik páros elé beáll (ez a ház), mielőtt a fogó hozzáérne. A fogó ezután a páros külső körben lévő tagját üldözi, aki a menekülő beállásával harmadikká vált. A harmadik játékosnak menekülnie kell, nem állhat rögtön sem a saját, sem a szomszéd oszlopa elé. Az a játékos győz, aki a játék ideje alatt egyszer sem lesz fogó.

Játékváltozat: A harmadik játékosnak nem menekülnie kell, hanem ő az új fogó. A játék neve most: Üt a harmadik!

 

Folyosófogó

A fogó és a menekülő félreáll. A többi játékos kézfogással négy vagy öt soros alakzatban helyezkedik el, folyosókat alkotva (a ház most folyosókból áll). A fogó és a menekülő beáll az egyik folyosóba, és sípjelre indul az üldözés. A fogó és a menekülő is csak a folyosókban mozoghat, kézfogás alatt átbújni vagy átnyúlni nem szabad. Következő sípjelre a tanulók balra negyed fordulatot tesznek, és kézfogással új folyosókat alkotnak. Megváltozik a folyosók iránya, a fogó és a menekülő is új helyzetben találja magát. Ha meghatározott számú folyosóváltás alatt a fogó megérinti a menekülőt, akkor ő a győztes. Ha nem sikerül megérintenie, akkor a menekülő nyer. A következő játékmenetre új fogót és menekülőt jelölsz ki, az ő helyükre a régiek állnak be.

Forrás

 

Tantermi mozgásos játékok                                                                       15-20 perc

Lehet, hogy nem tudtok kimenni szabad térre játszani. Vagy szívesen folytatjátok a teremben is mozgásos játékokkal az udvari fogózást. Mindkét helyzetre alkalmasak a következő, kevesebb helyigényű, mégis intenzív mozgással járó játékok.

 

Mókusok, ki a házból!

A teremben a székeket támlával összefordítva helyezzétek el, így 2 játékosnak lehet egy háza. Nagyobb létszám esetén 3 vagy 4 széket is összefordíthattok, így többszemélyes házak lesznek. Annyi házra van szükség, hogy minden mókusnak legyen helye. Rajtuk kívül van egy kikiáltó, akinek nem jut hely. Játék kezdetén a mókusok a házakban ülnek, a kikiáltó a házak közt tartózkodik. Amikor elkiáltja: „Mókusok, ki a házból!” – mindenki kiugrik, átfut egy másik házba, és leül valamelyik üres székre. Egy széken csak egy mókus fér el, a későn érkezőnek tovább kell szaladni, és új házat keresni. A kikiáltó is igyekszik beugrani egy házba, és leülni. Akinek nem jut szék, és a házakon kívül reked, az lesz az új kikiáltó.

Forrás: Bújj, bújj, zöld ág… Népi gyermekjátékok (Móra, Bp, 1976, 64-65. o.)

 

Székfoglaló

A teremben szétszórva helyezitek el a székeket, mindenkinek jut egy, amire leül. A játékvezetőnek is van széke, de ő nem ül rajta, hanem távolról elindul a széke felé. A többiek átüléssel próbálják megakadályozni, hogy üres székhez jusson. Meddig tart a székhez jutás? Szerepváltással több játékforduló következhet. Ki lesz az ügyesebb székfoglaló?

Forrás: Játékkönyv, Szerk: Kaposi László, II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp, 2013, 33-34. o.

 

Fúj a szél azokra

A játékosok körben ülnek, egy gyerek középen áll, neki nincs széke. Elkiáltja magát: Fúj a szél azokra, akiknek pl. van testvérük.

Ekkor mindenkinek fel kell állnia, akinek testvére van, és egy másik helyre kell ülnie. A középen álló gyerek is igyekszik helyet foglalni. Akinek nem jut hely, középre áll, és most ő talál ki valami újat, amivel minél több társát fel tudja állítani, pl.: Fúj a szél azokra, akik szeretik a palacsintát.

Forrás

 

Ön- és társismereti, kapcsolatépítő játékok                                                          40-45 perc

Az utolsó tantermi játék már tartalmaz önismereti elemeket is, de még a mozgás a lényeg. Most olyan játékok következnek, ahol a hangsúly egymás jobb megismerésére helyeződik. A gyerekek a nyár alatt is sokat változnak, szükség van újabb és újabb ismerkedésre ahhoz, hogy a csoport jól összerázódjon. A csoportépítést szolgálják tehát a következő játékok.

 

Szeretem – nem szeretem

A székek maradhatnak körben, a gyerekek kapnak egy-egy írólapot, ami alá helyezzenek egy könyvet vagy füzetet. Mindenki írjon egy listát öt olyan dologról, amit szeret, és öt olyan dologról, amit nem szeret. A listára kerülhet bármilyen tárgy, esemény, hely, tulajdonság stb., személyek neve viszont nem. Ha elkészültek, összehajtogatják a papírokat és odaadják neked. Felolvasod a listákat, a gyerekek pedig próbálják kitalálni, ki írhatta az adott listát.

Mókás újraismerkedés sülhet ki a dologból, ha sikerül jól moderálnod, egy kicsit műsorvezető szerepben.

 

Csoportalakítás – családalapítás

A listákról kiderült tulajdonságok alapján alkossatok kis csoportokat, amelyek a következő játékban családok lesznek. A csoportalakítás történhet spontán módon, de a te irányításoddal is, attól függően, mennyire találják fel magukat a gyerekek. Arra kell ügyelnetek, hogy minden kis csoportba kerüljön fiú és lány is, lehetőleg közel egyforma arányban.

Amint megalakultak a csoportok, foglaljanak helyet egy-egy asztal körül, és beszéljék meg, ki kicsoda a családban.

 

A mi házunk

Csoportonként/családonként tervezzetek egy-egy házat, amiben a család együtt fog lakni. Minden családtag igényeit és szükségleteit vegyétek figyelembe, amennyire lehet. Sikerül-e egyezségre jutni? Milyen megoldások, ötletek segítenek ebben?

A rajz felülnézetben ábrázolja az épületet, ha több szintes, akkor minden szintet külön. A kertről, udvarról is készülhet tervrajz.

Végül a csoportok mutassák be egymásnak a terveiket. Beszéljenek arról is, hogyan jutottak egyezségre.

(A feladat Zákeus-otthon címen szerepelt a 3. osztályos anyag 24. óraterve után, a további ötletek között.)

Forrás

 

Bibliai tanítás – imádság – ének:                                                                           10-15 perc

Igeépítő

A Zsoltárok 127,1 és a Példabeszédek 24,3–4 verseit oszd ki a csoportoknak soronként szétvágva és összekeverve. (Nyomtatható változatban megtalálod az Igeépítő c. csatolt dokumentumban: egy oldalon 4 csoport cédulája szerepel.)

Ki tudja a sorokat okosan összeépíteni? Mely sorok tartoznak szorosabban össze? Hova lehet rést, sorközt tenni?

Ha az Úr nem építi a házat,
hiába fáradoznak az építők.
Ha az Úr nem őrzi a várost,
hiába óvják azt az őrök.

Bölcsesség építi a házat,
értelem szilárdítja meg,
és ismeret tölti meg a szobákat
mindenféle drága és kedves értékkel.

 

Akkor hát ki építi a házat? Az építők? A bölcsesség? A bölcs és okos építők? Vagy/és valaki más? Olvassátok el a zsoltárvers folytatását is:

Hiába keltek korán,
és feküsztök későn:
fáradsággal szerzett kenyeret esztek.
De akit az Úr szeret,
annak álmában is ad eleget.

 

Adjatok hálát Istennek, hogy ismét „összehozott” benneteket. Hogy egy jó csoportot, szeretetben épülő családot akar belőlünk formálni. Kérjétek őt, hogy legyen veletek egész évben, és egy pillanatra se hagyja abba az építkezést.

 

Mindenek meghalljákHarangszó 49:1-2.5.7

 

Mindenek meghallják és jól megtanulják,
Kik segedelmüket nem Istentől várják:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.

Hogyha a városnak, avagy háznak népét
Nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.
 

Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak,
Kik csak benne bíznak s hozzá fohászkodnak:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.
 

Boldog, aki lelkét hittel erősíti,
Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.

 

 

 

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.