Számok városa/faluja

A megismert bibliai történetekben fontos szerepe volt a számoknak. Melyik szám hol szerepelt az alábbiak közül?

A számokhoz kapcsolódva keressetek fel különböző helyeket a városotokban/falutokban. A felfedező séta történhet kisebb csoportokban, felnőtt vagy ifis vezetővel:

300 – Mi van tőletek (gyülekezet, iskola vagy egy kiválasztott központi hely) 300 lépésnyi távolságra? Induljon el egy-egy csapat északi, déli, keleti és nyugati irányba, és keressen ilyen helyet. Készülhet róla fénykép, és jelölhetitek térképen, térképvázlaton is.

40 – Gyűjtsetek a városban, faluban 40 utcanevet. Jelölhetitek a térképen, és betűrendbe is állíthatjátok.

12 – Melyik a város 12 legfontosabb középülete? (Pl. városháza, kórház, vasútállomás, könyvtár, múzeum, stb. A templomok most ne szerepeljenek a listán, azok külön kerülnek elő.)

10 – Keressetek 10 különböző közlekedési táblát a településen, és fotózzátok le mindet.

7 – Keressetek 7 emlékművet, szobrot vagy emléktáblát, és fotózzátok le mindet.

3 – Menjetek be 3 különböző (más-más felekezethez tartozó) templomba, és figyeljétek meg, hogy néz ki belülről, milyen a szerkezete, mik a legfontosabb részei. Készíthettek vázlatrajzot és fotókat is.

1 – Melyik a város legmagasabb pontja, illetve épülete? Készítsetek róla egy fotót.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 29. – november 4.

Élettéma: Merre menjünk? – tájékozódás térben, időben

Bibliai téma: Honfoglaló túra – részösszefoglalás – 1Sámuel 3,19

Bevezetés:

  • ●   Az őszi szünetre eső hittanóra alternatív lehetőségeket nyújt az összefoglaló szintézisre az eddig tanultak játékos és élményszerű felidézésével. Hogy erre van-e alkalom a szünetben, illetve milyen módon tudja megoldani a hitoktató, az a helyi lehetőségektől függ. Két lehetőséget kínálunk erre:
  • ●   1. Társasjáték-túra: Bibliai honfoglaló, társasjáték-készítés és csoportjáték a tanult ószövetségi történetek alapján.
  • ●   2. Városfoglaló túra: Helyismereti játékok és alkotómunka a tanult ószövetségi történetek felidézésével. Analógiák, szimbólumok felismerése.
  • ●   Óratervünkben a Társasjáték-túrát ismertetjük. A Városfoglaló túra feladataira a További ötletekben teszünk javaslatokat.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Miklya Zsolt: Sámuel fülel

Kép forrása

Éli pap vigyázott
Isten házában
a gyermek Sámuelre.
Sámuel segített,
sátrat takarított,
vigyázott a rendre.

Sámuel egy éjjel
arra lett figyelmes,
hogy a nevét hallja.
Azt hitte, Éli szólt,
de ő nem lehetett.
Akkor ki mondhatta?

„Sámuel, Sámuel!”
Újra ezt hallotta
a fiú, míg fülelt.
Isten szólította,
s fontos feladattal
bízta meg Sámuelt.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 4. hete

Élettéma: Kire figyelsz? – Istenre hallgass

Bibliai téma: Sámuel elhívása és feladata – 1Sámuel 3

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Kenyér Háza társasjátékcsalád

Készítsetek további társasjátékterveket a Kenyér Háza társasjátékcsalád társasai közé (lásd az óraterv szedegető-játékát). A gyerekek saját maguktól is kitalálhatnak játékötleteket a történethez és témához. Most két játékötletet ajánlunk kidolgozásra:

 

  1. Útvonaljáték

Játéktábla méretben rajzoljátok meg a térkép megfelelő részletét, majd rajzoljátok rá az útvonalat, amit Elimelek Betlehemből Móáb földjére, majd Naomi és Ruth visszafelé megtett. Az útvonalat rajzoljátok meg úgy, hogy lépéskockák vagy lépéspontok legyenek rajta. Mindezt matrica- vagy papírragasztással is meg lehet oldani. Az út közben fekvő városok, folyó, patak mind olyan állomások, ahol történhet valami. Egyéb veszélyt és áldást jelentő eseménymezők helyezhetők el, illetve eseménykártyákat lehet írni. Az oda és visszaútnak is lehetnek eltérő szabályai. Maga a szabályalkotás is a gyerekek feladata legyen.

Térkép forrása

 

Egy kész útvonaltábla

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 3. hete

Élettéma:
Hová indulsz, hol fogsz lakni? – Istennél lelsz otthonra

Bibliai téma:
Ruth otthont talál – Ruth 1–4

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

A félelem nagy úr: Jönnek a pomogácsok!

„A félelem nagy úr” – olyan nagy, hogy érdemes vele tovább foglalkozni. Ahogy teszi ezt Lázár Ervin, mikor egy egész mesét a félelem legyőzésének szentel. Gyere haza Mikkamakka! c. meséjében a Négyszögletű Kerek Erdő lakói egy időre vezető nélkül maradnak, mert Mikkamakka bemegy a városba. Jól elvannak addig, amíg meg nem jelenik Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon, a tuskólábú, köcsögfejű, hordóhasú, lepényfülű, melencemellű, kemenceszájú, hígvelejű, széllelbélelt”. Akinek már az is baj, ha valakinek jó kedve van. Ezért bedobja a rémhírt, hogy legyen mitől félni, rettegni: „Tudjátok meg, hogy az erdőben rettenetesen elszaporodtak a pomogácsok!”

De kik azok a pomogácsok? Bizonyára nagyon félelmes lények. Zordonbordon mindenesetre rettenthetetlen harcosoknak mondja őket.

Az erdőlakók is találgatnak. Keressétek meg, milyen rémes dolgokat találnak ki róluk.

Végül hogyan győzik le a pomogácsokat és Zordonbordont az erdőlakók?

Mitől válik Zordonbordon nevetségessé?

Forrás

 

Tegyétek őt még nevetségesebbé: Építsetek dobozokból, hordóból, ócska fazekakból és mindenféle ócska eszközökből egy Zordonbordon alakot. Legyen minél félelmesebb. Aztán döntsétek le őt, a félelem bálványát.

Majd fogjátok a dobozokat, fazekakat és eszközöket, és alkossatok velük ritmuszenekart. Akár több szólamban is kísérhetitek valamelyik harci éneket, pl. a 68. zsoltárt: „Hogyha felindul az Isten, / Elkergettetnek szertelen / Minden ő ellenségi…”

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 2. hete

Élettéma: Miért történt ez velünk? – Harc az Úrért

Bibliai téma: Gedeon elhívása és győzelme – Bírák 6–7

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Törzsi területek

Az órai csoportmunkához a következő feladat is kapcsolódhat. Csoportonként nyissanak ki a gyerekek egy-egy Bibliát vagy Bibliai atlaszt, és keressék meg a térképet, ami a 12 törzs elhelyezkedését ábrázolja Kánaánban (III. térkép az újfordítású Biblia végén).

Olvassák le a térképről a törzsek neveit. Mutassák meg a helyüket is.

Rúben, Simeon, Júda, Dán, Naftáli, Gád, Ásér, Issakár, Zebulon, Benjámin, Efraim, Manassé

Beszéljétek meg: Miért hiányzik közülük Júda? Hogy kerül közéjük József két fia, Efraim és Manassé?

Összehasonlíthatjátok a Wikipédia német nyelvű térképét a magyar kiadású térképpel. Előbbi szemléletesebb, utóbbinak leegyszerűsített változata az RPI segédanyagai között is megtalálható (lásd a képet).

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

Időszak, időtartam: Október 1. hete

Élettéma: Ki a ti uratok? – Válaszd a jót!

Bibliai téma: Honfoglalás – Józsué búcsúja – Józsué (23) 24

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.