Írta: Baker Ágnes

 

Bódi Kati grafikája

Vili legszívesebben felszívódott volna. Láthatatlan akart lenni, hogy a többiek békén hagyják. De hiába húzta meg magát a leghátsó padban, mindig akadt valaki az osztályban, aki belekötött, cikizte, durván beszólt neki. Ilyenkor elöntötte a düh, és gyakran verekedésbe keveredett. A tanárokkal sem volt jobb a helyzete, idegesítette őket, hogy nem bírt az órán nyugodtan megülni. Ezért folyton rászóltak. Mit csináljon, ha csak akkor elviselhetőbb a fájdalom a lábában, ha izeg-mozog, mozgatja a lábát. Erről nem mert beszélni senkinek. Félt, hogy akkor visszakerül a kórházba. Vili mára már elhitte magáról, hogy ő rossz gyerek, aki nem figyel az órán, verekedik, és bosszantja a tanítókat. Nem volt rossz tanuló, de mindig akadt, akinek gondja volt vele. A legnagyobb baja saját magával volt. Haragudott magára, a helyzetére, s amikor bántották, a düh kitört belőle, mint egy vulkán.

Vili azóta, hogy megsérült mindkét lába, nem tudott már focizni a bajnokcsapatban. Mankókkal járt. Osztálytársai azzal szórakoztak, hogy elvették tőle, vagy eldugták előle a mankót, és jót röhögtek azon, hogy Vili kétségbeesetten próbálta visszaszerezni tőlük. Lúzer, lúzer! – kiabálta Alex.

Egy nap történt valami, ami miatt egy kis időre elfeledkeztek Viliről. Óriási hír hozta lázba az egész nagy múltú sportiskolát. Kiderült, új igazgatót kapnak, aki valami nemzetközi hírű, válogatott focista volt. Ő lesz a suli focicsapatának edzője is! Mindenki erről beszélt a suliban. Különösen a sportosztályokban voltak izgatottak a gyerekek. Az első edzés után a fiúk egymást túlkiabálva mesélték élményeiket. Vili fájó szívvel hallgatta a beszámolót arról, milyen király az új edző, mennyire tök jó fej, és micsoda trükköket tud… Nem csak a gyerekek, a tanárok is igyekeztek kedvében járni a jóképű tanár úrnak. Az ebédlőben a gyerekek tülekedtek a tanári asztal körüli helyekért, hogy a közelében lehessenek.

Az új igazgató ismerkedett az osztályokkal, tanárokkal. Viliék osztályába is beült egy órára. A gyerekek földre szállt angyalként ültek a padokban, és lesték minden mozdulatát. Az igazgató átfutotta a névsort, majd meglepett arccal meredt a naplóra.

Kis idő múlva körbenézett a tanulókon, és megkérdezte:

– Melyikőtök Miskei Vilmos?

– Én vagyok, Igazgató úr… – sápadt el Vili, és a padra támaszkodva felállt.

Az igazgató hosszasan nézte, majd így szólt:

– Nagyszünetben gyere be hozzám az irodámba.

Az osztálytársak döbbenten fordultak Vili felé. A tanár figyelmét nem kerülték el a gúnyos mosolyok, összenézések Alexéktől, a menők bandájától. Vili lesütött szemmel ült le. A szíve majd kiugrott a helyéből, úgy dobogott. Biztos az igazgató fülébe jutottak a verekedései.

Mikor vége lett az órának, némelyek sajnálkozó megjegyzést tettek Vilire. „Most megkapja a magáét!” Vili is így érezte. Mások biztosak voltak abban, hogy kiteszik a sportosztályból, hiszen mi keresnivalója lenne köztük, amikor már nem tud focizni.

Vili nem akarta otthagyni ezt az osztályt, és új gyerekek közé kerülni. Itt legalább volt két barátja, Beni és Petya. Különben is, máshol sem lenne jobb a helyzete!

Csendesen kopogott. Nehéz szívvel nyomta le az igazgatói szoba kilincsét.

– Gyere be – szólt egy barátságos hang. – Menyhárt Lázár vagyok – nyújtotta kezét az igazgató. Téged hogy szólíthatlak? – kérdezte, miközben egy széket tett alá.

– Vili – nyögte ki a fiú.

– Nos, Vili, volt nekem egy közeli barátom, a legjobb kapus, akit valaha ismertem. Miskei Tibornak hívták. Ismerted te ezt az embert?

– Igen. Ő volt az apukám…

Lázár tanár úr nagyot sóhajtott.

– Sajnálom, Vili – mondta átkarolva a fiú vállát. – Nehéz időket élhettél át. Tudom, hogy nagyon hiányzik neked a papád. Nagyszerű ember volt! Nekem is hiányzik… A lábad abban a balesetben sérült meg?

– Igen – felelte könnybe lábadt szemmel Vili. – Azóta nem focizom…

– Értem. Én sem focizom, amióta megműtöttek. Azelőtt évekig egy külföldi klubban játszottam, amíg súlyosan le nem sérültem. Ezért is nem emlékszel rám, no meg egy kicsit a külsőm is megváltozott… – és mosolyogva végigsimította szakállát. Vilinek most már derengett az ismerős hang, és az a huncut barna tekintet.

– Vili! Apádnak megígértem, hogy ha vele bármi történne az életben, gondom lesz rád. De a temetés után nem találtalak benneteket. Anyukáddal eltűntetek!

– A nagyihoz költöztünk. Nála laktunk, amíg annyira rendbejött a lábam, hogy járni tudjak suliba. Anya sokáig senkivel nem akart találkozni. A telefont se vette fel.

– Így már értem. Vili, lenne kedved kijárni velem az edzésekre? Segíthetnél nekem! Van számodra egy kis feladatom.

– Igen? – ragyogott fel Vili szeme. Hosszú idő óta először érezte, hogy valami jó történik vele.

Másnap az ebédlőben a szokásos déli tolongás, tülekedés, sorban állás. Petya segített Vili tálcáját vinni. Már megszokta, hogy két tálcával egyensúlyoz az asztalok között.

– Vili! – hasított át a zajos termen az igazgató öblös hangja. Vili megállt, és a tanári asztal felé fordult. A zsivaj hirtelen elcsendesült, és minden szem az igazgatóra tapadt.

– Gyere, szeretném, ha az asztalomnál ebédelnél!

Vili eltátotta a száját, Petya pedig majdnem leejtette a két tálcát.

– Nem csak most! Mindig! – kiáltotta nyomatékosan az igazgató, hogy mindenki hallja. – Na jó, a barátod is jöhet – mosolyodott el a két elképedt fiú láttán.

– Tudjátok, – folytatta az igazgató kihasználva a figyelmet – Vili papája a legjobb barátom volt. Ő volt a legnagyszerűbb kapus, akit valaha ismertem. Vili olyan számomra, mint egy családtag!

Alex feje elvörösödött. Elöntötte a pulykaméreg. Kérdőn nézett haverjaira. Ők a vállukat vonogatták… Semmit nem tudtak róla. Mindhárman újak ebben a suliban. A baleset óta az ofő kérésére pedig nem beszélt az osztály Vili családjáról.

Másnap délután Vili két barátjával hittanórára ment.

Beni és Petya hívták el Vilit hittanra. Vili szeretett ide járni, itt nem piszkálták. Dia nénit is kedvelte. Élvezte, hogy az órák szituációs játékkal kezdődnek, majd Dia néni magyaráz a Bibliából, aztán meg beszélgetnek róla.

– Miután a harcban meghalt Saul király, és fia Jonathán, Dávid lett az új király Izráelben. Dávid király nem feledkezett meg legjobb barátjáról Jonathánról. Felkutatta, ki maradt életben a családjából, hogy jót tegyen vele. Jonathánnak élt egy fia, úgy hívták Mefibóset, aki mozgássérült volt mind a két lábára. Dávid király, a palotába hozatta Mefibósetet. Tudjátok, az antik világban, ha új király került a trónra, gyakran az előző uralkodó családját elpusztította, hogy ne maradjon trónkövetelő – magyarázta Dia néni.

Vili letette a kütyüt a kezéből, amivel a pad alatt játszott, és növekvő érdeklődéssel hallgatta a tanárnő elbeszélését.

– Nos, Mefibóset megérkezett a trónterembe. Reszketve borult le a király előtt. Annyira félt, hogy Dávid királynak meg kellett nyugtatni. Ne félj! – szólította meg. Az apukádért Jonathánért vissza adom neked az összes birtokot, ami a családotoké volt. Te pedig ezentúl az asztalomnál fogsz étkezni, mint egy királyfi…

Vilinek az lett az érzése, hogy ez a történet róla szól!

– Petya! – súgta izgatottan.

– Pszt! – intette le barátja.

– Petya!

– Mi van már?

– Benne vagyok a Bibliában!

Petya elvigyorodott.

– Hát ez tényleg te vagy, öregem!

 

Forrás

Mefibóset történetének teljes leírását megtalálod a Bibliában, Sámuel II. könyvének 9. részében.

 

 

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: A gyermek Dávid
 • Igehely: 1Sámuel 16,1–23
 • Szervezési forma: Zsoltáros nap

 

1. Az Úr a pásztorom

Énekeljük el a gyerekekkel „Az Úr a pásztorom” kezdetű keresztény gyermekdalt:

Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő.
Nyájával arra jár, amerre várva vár
A forrás hűs vize, a zöld mező.

Ha Ő a pásztorom, semmi sem árt.
Törődik énvelem, vigyáz rám szüntelen,
Követem lábnyomát mindenen át.

 

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: A gyermek Dávid
 • Igehely: 1Sámuel 16,1–13
 • Szervezési forma: Szabadtéri foglalkozás, ahol sok búvóhely van

 

1. Sorakozó

A gyerekeket osszuk egyenlő létszámú csoportokra. Melyik csoport tud leghamarabb nagyságrend szerinti sorba felállni? A játékot többször, többféle csoportfelosztással is eljátszhatjuk.

 

2. Hol a legkisebb?

Játsszunk bújócskajátékot úgy, hogy a hunyónak a legkisebb gyereket kell megtalálnia. A gyerekek közül kiválasztunk egy hunyót. Mindenki elbújik, számolás után a hunyó elindul megkeresni a legkisebbet. Azonban a többiek is figyelnek, és ha a hunyó eltávolodott az apacsfaltól, megpróbálják leapacsolni. Ha leütötték, akkor újra indul a játék: aki apacsolt, az lesz a hunyó. Vajon sikerül-e a legkisebbet megtalálni?

Hogy az apacsolóknak ne legyen olyan könnyű a helyzete, játszhatjuk a hunyót a következő szigorítással: Ha a hunyó észrevesz valakit, megnevezi a rejtőzés helyét és néven nevezi a rejtőzőt, akkor az illető kiesik a játékból, ki kell lépnie a rejtekhelyéről.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: Sámuel elhívatása
 • Igehely: 1Sámuel 3,1–21
 • Szervezési forma: Napközis foglalkozás

 

1. Meghallod a hangom?

A gyerekek válasszanak párt maguknak, majd a párok álljanak fel egymással szemben jó 4-5 méter távolságra egy-egy sorban. Az egyik csoport hunyja be a szemét vagy forduljon meg (hogy ne tudjanak lesni). A másik csoport keveredjen össze úgy, hogy senki se legyen szemben a saját párjával. Azután kezdjék el keresztnevükön szólítgatni a párokat. A szólítottak behunyt szemmel, csak a hangra figyelve keressék meg a párjukat, ami nem lesz egyszerű, hiszen nagy lesz a hangzavar. Az ütközések elkerülése miatt óvatosan, kis léptekkel, kinyújtott kézzel előre-oldalra tapogatva haladjanak.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: Sámuel születése
 • Igehely: 1Sámuel 1,1–28
 • Szervezési forma: Gyülekezeti foglalkozás templomlátogatással
 • Előkészítés: A gyerekek hozzanak be magukról kisbabakori fotót, vagy olyat, ami a keresztelőjükön készült.

 

1. Miről álmodozunk?

Beszélgessünk a gyerekkel arról, hogy ők mit szeretnének a világon a legjobban? Miről álmodoznak? Mi a legnagyobb álmuk?

Majd olvassuk fel az Anna álma című történetet, és beszéljük meg, mire vágyott a legjobban Anna? Milyen ígéretet tett Istennek?

 

2. Kisbabák Isten előtt

Beszélgessünk arról, miért fontos Istennek felajánlani a gyermekeket? Miért fontos a keresztség? Mit jelent az, hogy valaki Istennek szenteli az életét? Hogyan szentelheti Istennek az életét egy gyermek? Hogyan szolgálhatunk neki gyerekként?

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: Sámuel születése és elhívatása
 • Igehely: 1Sámuel 1 – 3
 • Elmeséli: Miklya Luzsányi Mónika

 

Anna álma

Hunyd le a szemed! Most képzeld magad elé, amit a legjobban szeretnél a világon. Amire leginkább vágysz. Mit látsz? Lehet, hogy valami új játékot. Vagy egy számítógépet. Biciklit. De az is lehet, hogy valami egészen mást. Mondjuk egy kiskutyát vagy egy cicát. Valami kis állatot, amit dédelgetni tudsz. De az is lehet, hogy egy igazán hűséges, jó barátra vágysz leginkább. Akivel jókat lehet játszani. Nagyokat nevetni. Aki mindenben megért. Vagy éppen egy kistestvérre, aki mindig veled van.

Bizony, sokszor vágyunk valami olyasmire, amit nem lehet megvenni. Ami nem megfizethető, és megszerezni sem lehet. Amit csak Istentől kaphatunk ajándékba. Valami ilyenre vágyott Anna is. Ha lehunyta a szemét, nem új ruhát látott maga előtt. Nem is fényes ékszereket vagy szépséges szőnyegeket. Hanem egy kisbabát. Egy kisfiút, akinek ő lenne az édesanyja. Mert igazság szerint Anna családjában már voltak kisbabák. Akkoriban több felesége is lehetett egy férfinak, és Anna férjének, Elkánának volt egy másik felesége is. Őt Penninának hívták, és már voltak gyermekei. Elkána nagyon szerette Annát, pedig nem lehetett közös gyermekük. Amikor Anna emiatt sírdogált az ünnepi asztalnál, a férje így vigasztalta:

– Miért sírsz, Anna, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked tíz fiúnál?

„Nem…” – gondolta Anna, de nem mondta ki, hiszen ezzel nagyon megbántotta volna a férjét. Szerette ő Elkánát, hogyne szerette volna, de a világon legeslegjobban egy gyermeket szeretett volna. Mert hiába halmozta el a férje mindenfélével, Anna semmilyen ajándéknak nem tudott igazán örülni. Úgy érezte, élete legszebb ajándéka egy kisfiú lenne. Akit etethetne. Fürdethetne. Aki ott játszana körülötte, és ő hallgathatná a nevetését. Akinek szép kis ruhácskákat varrhatna. Anna mindent megadott volna egy kisgyermekért.

Ezért is ment el minden évben ő is Silóba, a szent sátorhoz. Ezért vett részt az ünnepi vacsorán, ahol persze Peninna rendesen kicsúfolta. De Anna nem törődött a csúfolódással. Igazság szerint az ünnepi asztallal sem törődött. Egyedül az érdekelte, hogy segítsen neki Isten.

Akkoriban Silóban tartották az istentiszteleteket. Ott mutatták be az áldozatokat a szent sátor udvarán. Az áldozattal pedig lakoma is járt, amint részt vett az egész család. De Anna alig várta, hogy vége legyen a lakomának. Miután ettek és ittak, felkelt, és már futott, szaladt is a sátortemplomhoz, hogy imádkozzon. Éli és két fia, Hofni és Fineás voltak akkor az Úr papjai. Éli ott ült egy széken a sátortemplom bejáratánál.

Anna, ahogy a templomba lépett, imádkozni és könyörögni kezdett Istenhez. Sírt és zokogott. Magában beszélt. De persze nem magának, hanem Istenhez szólt.

– Istenem, ha rám tekintesz, és fiúgyermeket kapok, odaadom neked. Téged fog szolgálni egész életében.

Éli gyanúsan szemlélte. Egyre gyanúsabban.

„Mit csinál ez az asszony? Mért rendez itt jelenetet? Ez nem templomba való viselkedés! Biztos berúgott az áldozati lakomán, és most botrányt rendez itt nekem” – háborodott fel magában Éli, és már ugrott is, hogy figyelmeztesse a rendbontó asszonyt.

– Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki, és viselkedj rendesen!

Anna csodálkozva nézte a papot. Miről beszél? Éli a főpap, nem? És még nem látott olyat, hogy valaki zokogva kérjen valamit az Úrtól? Hogy hosszasan beszéljen hozzá? De Anna nem gondolkodott el ezen fölöttébb, hanem elmondta Élinek, hogy milyen fogadalmat tett. Éli megnyugodott, és áldással engedte útjára az asszonyt:

– Menj el békével! Izráel Istene teljesítse a kérésedet!

Úgy is történt. Alig egy év múlva kisfia született Annának, és ő nem felejtette el, amit megfogadott. A gyermeket Sámuelnek nevezte el, ami azt jelenti: „Az Úrtól kértem őt”. Amikor pedig Sámuel nagyobbacska lett, elvitte Silóba, Éli főpaphoz, és felajánlotta Istennek egész életére. Attól kezdve Sámuel ott élt, és a szent sátornál szolgált, az Úr előtt.

Nem volt ez könnyű döntés Annának. És a férjének, Elkánának sem. Mert hiába látogatták rendszeresen Sámuelt, csak nem lehettek vele minden nap. Hiába varrt neki Anna szép kis ruhácskákat, nem láthatták, hogyan szaladgál bennük. Mégis boldogok voltak, mert tudták, hogy Sámuel jó helyen van. És Isten sem feledkezett meg Annáról és Elkánáról. Öt gyermeket kaptak még a felajánlott Sámuel helyett.

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: Sámson születése, a gyermek Sámson
 • Igehely: Bírák 13–16
 • Szervezési forma: Szabadtéri vagy tornatermi program

 

Sámson nemcsak erős volt, hanem ügyes és agyafúrt is. A tábori nap keretében tarthatunk Sámson-próbákat, amikor különböző erő-, ügyességi és furfangpróbák során „mérkőznek” meg a gyerekek. A próbákat természetesen a helyszín és a felszereltség határozza meg, de azért adunk néhány ötletet, amelyek viszonylag könnyen és egyszerűen megvalósíthatók.

 

1. Erőpróba: Kakasviadal

A történetben, és a bibliai időkben, de a mai valóságban is a fiúk gyakran összeakaszkodnak, vagy akár még össze is verekszenek. Ennek finomított verziója a kakasviadal, amikor egy körülbelül három méter átmérőjű körben áll szemben egymással a pár. Karjukat a mellük előtt összefonják, és féllábra állnak. Fél lábon ugrálva, mellkasukkal lökdösve egymást kell elérniük, hogy valamelyikük kívül kerüljön a körön.

Ha ezt a játékot is túl vadnak tartjuk, akkor játszhatják a gyerekek úgy is, hogy a küzdők karjukat összefonják a mellkasukon, de két lábon állnak, háttal egymásnak. Sípszóra a hátukat egymásnak vetik, és úgy próbálják meg egymást kiszorítani a körből.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: Sámson születése, a gyermek Sámson
 • Igehely: Bírák 13
 • Szervezési forma: Napközis tábori program

1. Ki a rossz gyerek?

Szerintetek milyen a rossz gyerek? Mondjon mindenki egy szót, ami szerinte a rossz gyerekeket jellemzi (a „rossz” szó már nem szerepelhet).

 

Kép forrása

 

2. Sámson, a rossz gyerek

Olvassuk fel a gyerekeknek Sámson történetének első részét (Egy kócos gyerek), majd beszélgessünk arról, hogy milyennek ismertük meg Sámsont a történetből? Miért tartották rossz gyereknek? Miért csúfolták a többiek? Miben volt más Sámson, mint a többiek?

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: Sámson születése, a gyermek Sámson
 • Igehely: Bírák 13

 

Sámson gyermekkoráról nem sokat tudunk, ám fogantatása körülményeiről részletesen beszámol a Biblia, illetve arról is határozott képet állít elénk, hogy milyen ifjúvá serdült. A Biblia által meghatározott két pont között nem nehéz elképzelnünk és felvázolnunk Sámson gyermekkori karakterét, aki minden bizonnyal sok mindenben eltért a társaitól. Ez a helyzet ma is ismerős, hiszen sok gyerek szenved attól, hogy a többiek nem fogadják el, hogy csúfolják, ezért szélsőségesen reagál. A gyerek Sámson alakja lehetőséget ad arra, hogy erről a témáról is beszélgessünk a gyerekekkel. Indukciós szövegként a Reformátusok Lapja 2015. novemberi lapszámaiban megjelent történeteket használjuk, amelyek a fantázia segítségével, de bibliai alapon mutatják be Sámson gyermekkorát. Elmeséli: Miklya Luzsányi Mónika. Az illusztráció Damó István grafikája.

 

Egy kócos gyerek

– Na mi van, kócos? Már megint nem fésülködtél? – kiabált Nábál Sámson után. A fiú letette a korsókat, és hátrafordult. Általában elég volt csak összeráncolnia szemöldökét, szertefutottak a csúfolók. Nem csoda, hiszen Sámson fél kézzel földre teperte Penuélt is, aki pedig derék legény volt, s vagy két évvel idősebb a kócos gyereknél. De hiába a két év, Sámson már most jó fejjel magasabb volt nála, és bizony erősebb is. Tudta hát minden gyerek Corában, hogy Sámsonnal nem érdemes kikezdeni. Így csak messziről kiáltoztak utána. Mert azt nem bírták ki, hogy ne csúfolják. Hiszen nem elég, hogy nagy volt és erős, s ha verekedésre került a sor, úgy harcolt, mint egy oroszlán, ráadásul még a haja is derékig ért.

– Nem is vagy te fiú! Hanem inkább lány! Fuss haza a mamádhoz, és kérd meg, hogy fonjon gyöngyöket a hajadba! – kiabálta Nábál is, és Sámsont elöntötte a méreg. Nábál persze azonnal futásnak eredt, de már késő volt. A kócos két ugrással utolérte, és már csépelte is ott, ahol tudta. Nábál visítására kiszaladtak a házból az asszonyok, közöttük Sámson anyja is. Odafutott a verekedőkhöz, és szigorúan utasította a fiát:

– Sámson! Azonnal hagyd abba!

A fiú megszégyenülten porolgatta a ruháját, de az anyja nem hagyta abba a korholást:

– Már megint verekedtél! Miért kell neked mindig kikezdeni a többiekkel?

– Nem is én kezdtem! – védekezett a fiú. – Nábál volt! Ő kezdte!

– Nem is igaz! – kiabálta Nábál fájó tagjait lapogatva. – Ő ugrott rám, és kezdett el csépelni.

– Igen, mert csúfoltál! Azt mondta, hogy lány vagyok!

– Ebből most már elég legyen! – szakította félbe a veszekedést Sámson anyja. – Mindegy, hogy ki kezdte! Nem verekszünk, és kész! – nézett keményen a fia szemébe. – Most pedig indulj haza! Majd otthon számolunk!

Sámson hátrafordult, felemelte a korsókat, és lehajtott fejjel hazabaktatott. De Sámson anyja nem csak a fiával volt szigorú. Odafordult Nábálhoz:

– Te pedig ne merd még egyszer lánynak csúfolni a fiamat!

De akkora odaért Nábál anyja is:

– És? Miért ne csúfolja? Hiszen a te fiadon nevet mindenki az egész faluban! Olyan erős, mint egy bika, és hosszabb a haja, mint a legtöbb lánynak! Ne az én fiamat okold, ha bántják a gyereked, hanem saját magad! Biztos vagyok benne, hogy egyszer le nem vágtad a gyereked haját! Csak nő világba, és még csodálkozol, hogy csúfolják? Milyen anya az ilyen? Aki még a fia haját sem képes levágni?

– Istenfélő! – vetette oda a szót Sámson anyja. – Nagyon jól tudod, miért nem vágom le a fiam haját!

– Hát persze – nevetett gúnyosan Nábál anyja. – Egy angyal mondta neked még a születése előtt!

– Igen! – vágta rá az asszony. – És egyszer még te is hálás leszel, hogy engedelmeskedtem az angyal szavának. És ti is! – fordult a többi asszony felé. – Ti is ünnepelni fogjátok még egyszer a fiamat!

– És mikor? Amikor újra verekedni fog? – kérdezték gúnyosan az asszonyok.

– Nem, hanem amikor megbünteti a filiszteusokat.

Erre aztán kitört a hahotázás:

– A filiszteusokat? Akik vasfegyvereikkel úgy kaszabolják le az ellenséget, mint más a búzát? Akik vaspántos kapukkal védik a városaikat? Közelükbe se fog menni a fiad! Elbújik majd ő is, ha jönnek a filiszteus katonák, csakúgy, mint a többiek.

De Sámson anyja nem hallgatott rájuk. Sarkon fordult, és elindult hazafelé. Mert még számolni valója volt a fiával.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

 • Történet, téma: Mózes születése
 • Igehely: 2Móz 2, 1-10
 • Szervezési forma: Napközis foglalkozás

 

1. Mire van szüksége a kisbabának?

Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak be olyan tárgyakat, dolgokat, amikre egy újszülött babának szüksége lehet. Ha valakinek nincs kistestvére, vagy valamiért nem tud ilyen tárgyat hozni, akkor keressen az interneten fényképet, és azt hozza el. Legrosszabb esetben mondja el, hogy szerinte mi az a három legfontosabb tárgy, amire egy újszülöttnek szüksége lehet.

Mi magunk, ha tudunk, vigyünk be egy mózeskosarat.

Nézzük meg a tárgyakat, beszéljük meg, melyiket, mire használjuk, és miért fontos. (A mózeskosár ekkor még ne kerüljön még elő!)

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A bejegyzés megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a „Gyerekek a Bibliában” c. sorozatban: https://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/