Véget ért a tanulmányi verseny és a feladatok közlése, ám az Időkapu nyitva marad. A feladatok és a megoldások a későbbiekben is megtalálhatók lesznek, ötleteket adva, mintát nyújtva a sokrétű intelligencia kreatív fejlesztéséhez hittanos vonatkozásokban is. Hiszen a hit nem mond ellent sem a gondolkodásnak, sem az alkotókedvnek. Sőt együtt csodákra is képes.

Búcsúlevél az Időkapu-blogon

A képen a versenyt szervező Parakletos Csapat

Áldott Reformáció 501-et kívánunk minden Olvasónknak!

 

A vizsolyi templom

Reformátoraink nyomában járt képzeletben az Időkapu pályázat csapatainak többsége, az alábbi feladat-lehetőségek közül választva:

  • ●   Készítsétek el egy körutazás útvonaltervét, amely érinti a legfontosabb magyar és külföldi városokat, ahol reformátoraink megfordultak. A város neve mellett szerepeljen egy-két jelentős magyar reformátor neve, aki ott megfordult, s hogy mit csinált ott (pl. tanult, tanított, lelkész volt). Városonként szerepeljen egy-két fontos látnivaló is.
  • ●   Tervezzetek meg és képzeljetek el egy csoport- vagy osztálykirándulást a magyar reformáció valamelyik helyszínére, például Göncre és Vizsolyba.
    • ●   Beküldendő a kirándulás programja: hol mit fogtok megnézni, néhány érdekes információval.
    • ●   A képzeletbeli kirándulást „dokumentálhatjátok” az útról készült rajzos beszámolóval is.

A beküldött anyagokat részben itt, részben az Időkapu-blogon közöljük:

Osztálykirándulások Vizsolyba

Kirándulások reformátoraink nyomában

Szenczi Molnár Albert nyomában Felső-Magyarországon

Európai körutazások a reformáció útján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformátoraink nemcsak az országot járták, hanem a külföldi jeles egyetemeket is. A reformált hit nemcsak egy népközösség ügye volt, hanem egész Európát átható mozgalommá vált. Az Időkapu pályázat egyik kreatív feladata ezért az volt, hogy készítsék el a csapatok egy körutazás útvonaltervét társasjáték formájában. A játéktáblán a városok és útvonalak szerepelnek, ahol reformátoraink megfordultak, a játék logikája szerinti szimbolikus formában. A feladatot két csapat választotta, megoldásaik az Időkapu-blogon találhatók:

ReformTársas-tervek

English class: ReformTársas játéktábla terve

ART: Magyarország reformációja társasjáték

 

 

Sztárai Mihály reformátor hegedűjével járta Tolnát és Baranyát, és nemcsak prédikált, hanem Istent dicsőítő énekeket is szerzett és énekelt. Az Időkapu-pályázat csapatai a következő feladatok közül választhattak:

  • ●   Mutassátok be a „Mindenkoron áldom az én Uramat” (Ref. ék. 254.) vagy a „Mely igen jó az Úristent dicsérni” (Ev. ék. 47; Ref. ék. 255) kezdetű éneket zenés-énekes feldolgozással és előadással, húros hangszer (gitár, lant, citera, hegedű stb.) kíséretével.
  • ●   Az egyik fenti dicséret dallamára írjatok új énekszöveget, amelynek témája istendicséret, a külső nehézségek ellenére.

Az Időkapu-blogon a legjobban sikerült dalszövegek és dalfeldolgozások közül válogattunk:

„Mely igen jó” – dicséret és hálaadás

„Mely igen jó…” – dicséretek

„Mely igen jó…” – új dalszöveg, dalfeldolgozás, szövegátirat

„Mindenkoron áldom az én Uramat” – dalfeldolgozás és új dalszövegek

 

 

A reformáció története szorosan kapcsolódik a nyomdatörténethez, hiszen a korszak „okostelefonja” a nyomtatott könyv volt. A ReformMédia egyik feladata az volt, hogy készítsék el a csapatok egy újonnan kiadott Újszövetség címlaptervét (grafikai és tipográfiai terv). A célközönség: ifjúsági korosztály, a könyv fotókkal vagy rajzokkal illusztrált. Több könyvterv és egy Facebook-terv is született:

Újszövetség – Facebook Biblia terve

Fiatalos Újszövetség – címlaptervek

Újszövetség fiataloknak – címlap- és borítótervek

A tervek a Képgalériában is megtalálhatók.

 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regényében szerepel Gábor pap, aki lutheránus volt. A 3. forduló „regényes korszak” c.  Időkapu-feladata az volt, hogy írjanak a csapatok egy új történetet, ami az Egri csillagok Gábor papjával esett meg a török hódoltságban, vagy fogalmazzanak meg egy levelet az ő nevében.

Jobbnál jobb megoldások születtek:

A lutheránus Gábor pap

A vallás meghatározza az életet

Gábor pap levele barátjának

Gábor pap levele öccsének

A falu új papja

Gábor pap levele barátjához

Levél Gábor paptól Dobó Istvánnak

Búcsúlevél

A túlélő Gábor pap levele

 

„Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában”

Gratulálunk minden résztvevőnek! Gratulálunk a győzteseknek!

Aki versenyben vesz részt, azért teszi, hogy nyerjen: a versenypályán futók „azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.” (1Korinthus 9,25)

Az 1. helyezett ART (Alázatos Rezgő Tehenek) csapat

Meggyőződésünk, hogy aki kitartott velünk ebben a hosszúra nyúlt csapatversenyben, azok közül mindenki nyert: ismereteket, kapcsolatokat, összefogást, alkotókedvet és legfőképpen hitet abban, hogy Isten ma is munkálkodik közöttünk, érdemes vele barátkozni.

Mindenki nyert azért is, mert érdemes újra rácsodálkozni, milyen remek közös alkotás született: az Időkapu-blog, ami most egy Video-tárral is bővül. És még nincs vége, kitart ebben az évben, átkísér az új esztendőbe is. Hiszen a reformációnak sincs vége az évfordulóval, az jövőre is folytatódik.

A három fordulós csapatverseny végeredménye

„Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában”

A hátralévő feladatok értékelését is elvégeztük, így kialakult a harmadik forduló végeredménye. Szinte minden csapat jobban teljesített, a korábbinál több pontot szerzett. Némelyik feladatnál úgy éreztük, hogy szüret van, beérett a termés.  a verseny aktuális állását megmutassuk, közzétesszük az 1-2. forduló összesített eredményét is. A pontverseny is megmutatja, hogy milyen erős és izgalmas verseny zajlik, miközben a közölt anyagok is magukért beszélnek. Semmi sincs még lefutva, a 3. forduló eredményein múlik a végeredmény.

 

Ige és mérték magyarul – a 3/3. feladat értékelése

Az 5-6-7. feladatok értékelése

A 3. forduló végeredménye