A ReformAkaMédia másik feladata volt adventi üzenet megfogalmazása képnyelven, ahol a kép jelértéke, az üzenet áll középpontban. Fotó, montázs, grafika, kollázs vagy elektronikus mém is szóba jöhetett. A legtöbb munkát közzétettük az Időkapu-blogon. Alkotók szerint különválasztva megtalálható a Képgalériában, témacsoportokba szerkesztve pedig a blog bejegyzései között:

 

Adventi képüzenetek

Mémek adventje

Adventi képek és üzenetek

 

Kálvin genfi Akadémiája is médiaerővel bírt. A kiművelt, tudós prédikátor a korszak fontos médiuma: gondolatközvetítője volt. Egy-egy iskola, kollégium pedig a környék szellemi életének központja, ami hatással volt a környezetükben élőkre is.

A csapatok egyik feladata volt hitvalló rádió- vagy video-üzenetet készíteni egy fontos mai kérdés, életprobléma felvetésével, illetve a kép nyelvén. A megoldásokat az Időkapu-blogról közöljük:

Az Internet világa napjainkban – egy riport hangfelvétele és jegyzőkönyve

Hitkérdések és Jézus ereje

Az „Időkapu a hithez” pályázat egyik zsoltáros feladata az volt, hogy a 68. genfi zsoltárt, a francia reformátusok (a hugenották) csataénekét, harci indulóját mutassák be a csapatok „harci” stílusban zenés-énekes feldolgozással és előadással (egy videofelvételen). Másik feladat volt, hogy a 68. zsoltár 2-5. és további válogatott versei alapján írjanak új énekszöveget az eredeti vagy új dallamra.

Az Időkapu-blogon a legjobb megoldások közül válogattunk:

A hugenották harci zsoltára – két zsoltárfeldolgozás és egy dalszöveg

Egy zsoltárfeldolgozás és két dalszöveg a 68. zsoltár alapján

Kálvin alapvető tanítói, igehirdetői módszere az írásmagyarázat volt. Kommentárokat fűzött a Biblia könyveihez, végigmagyarázta majdnem az egész Bibliát. Ennek nyomán az „Időkapu a hithez” pályázat egyik feladata volt a csapatok számára, hogy egy bibliai történethez vagy más bibliai részhez (pl. zsoltárhoz) készítsenek magyarázó jegyzeteket vagy egy magyarázatos biblia-oldalt. Remek megoldások születtek:

Az Éden kertjében – magyarázó jegyzetekkel

Ábrahám (Abrám) elhívatása – szövegértelmezés és magyarázat

A kánai menyegző – magyarázatokkal

A magvető – magyarázó jegyzetekkel

A Tékozló fiú magyarázata

Utolsó vacsora – magyarázó jegyzetekkel

A 14. zsoltár – magyarázó jegyzetekkel

„Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában”

A hátralévő feladatok értékelését is elvégeztük, így kialakult a második forduló végeredménye. Hogy a verseny aktuális állását megmutassuk, közzétesszük az 1-2. forduló összesített eredményét is. A pontverseny is megmutatja, hogy milyen erős és izgalmas verseny zajlik, miközben a közölt anyagok is magukért beszélnek. Semmi sincs még lefutva, a 3. forduló eredményein múlik a végeredmény.

 

A feladatok értékelése

A 2. forduló végeredménye – az összesített pontverseny aktuális állása

Egy irányba csapat

Kálvin rendtartást készített, és szigorúan szabályozta az egyház belső életét Genfben. Ennek nyomán az „Időkapu a hithez” pályázat egyik feladata volt, hogy készítsék el a csapatok egy mai diákpresbitérium szabályzatának tervét, vagy készítsenek Életvezetési tanácsok gyűjteményt a Biblia alapján, vagy rajzos ruha- és lakberendezési terveket, bibliai ruhaszalon tervét.

Az alábbiakban a legjobb tervek és tanácsok közül válogattunk:

Egy diákpresbitérium szabályzata

Életvezetési tanácsok

Retro Divatház

Classic Divatház

Immanuel Design – otthonos lakberendezés

Valamennyi rajzos terv megtekinthető a Képgalériában.

 

ART-csapat

Kálvin Genfi Kátéja kérdés-felelet formájában megírt rövid, világos magyarázat a hitről. A párbeszédforma tanító jellegű, és felveti a kérdést: Nem lenne-e szükség ma is valódi kérdés-felelet kapcsolatra, valódi párbeszédre a hitről?

Az „Időkapu a hithez” tanulmányi verseny kálvini reformációhoz kacsolódó fordulójában a „Kérdezz-felelek” c. feladat egyik része ez volt: Fogalmazzatok meg a hitről, a hit számotokra fontos kérdéseiről egy rövid párbeszédet. A párbeszéd célja, hogy őszinte kérdések és válaszok, valós problémák fogalmazódjanak meg, a mai ember szemszögéből megközelítve.

A párbeszédek közül válogattunk:

Hitkérdések

Párbeszéd a hitről

Tíz kérdés Istenről

Nehéz kérdések

Az ítélkezésről

A barátságról

Az „Időkapu a hithez” tanulmányi verseny két feladatának értékelését végeztük el, és tettük közzé az Időkapu-blogon. A „Kérdezz-felelek” c. feladatra a hit kérdéseiről szóló beszélgetések és társasjátékok születtek, a „Szabályok, tanácsok, tervek” c. feladatra pedig életvezetési tanácsok, diákpresbitériumi szabályzat, valamint ruha- és lakberendezési tervek készültek.

Alább megosztjuk a feladatok értékelésének fő szempontjait, és néhány megjegyzést, tanulságot.

A 2. forduló 2. és 4. feladatának értékelése

A pontverseny állása

Kálvini reformáció

 

Az „Időkapu a hithez” c. tanulmányi verseny második fordulójában továbbra is részt vesz a 14 csapat, többségüknél növekvő játékkedvet és színvonalat tapasztalunk. Köszönjük minden csapatnak és segítőiknek az aktív és lelkes részvételt. A Kálvin-kvíz és a csoportszelfik értékelése megtörtént, aminek pontjai az alábbi táblázatban szerepelnek. A csoportszelfik és leírások megtekinthetők a Csapatok galériájában.

A 2. forduló pontversenyének állása

A Kálvin-kvíz megoldásai