Luther nagy hatású prédikátor volt, pedig eljárása egyszerű, amire ő maga azt mondta: „bárki utánam csinálhatja”. Szerinte a jó prédikáció 6 pontja:

  • 1. Gondolj arra, hogy a magasságos Isten követe vagy.
  • 2. Hagyatkozz a Bibliára, azt tanulmányozd.
  • 3. Nem kell mindent elmondani, törekedj a lényegre.
  • 4. Add elő egyszerűen, érthetően.
  • 5. Kevés szóval mondd el, amit akarsz, a hosszú prédikáció unalmas.
  • 6. Lassan és mértéktartóan beszélj.

Vagyis:
„Fogj hozzá bátran, nyisd ki a szád és fejezd be hamar.”

(Lauri Pohjanpää: Bizonyságtévők fellege, Evangélikus Országos Múzeum, Bp, 1993.)

Az Időkapu a hithez pályázat 1. fordulójának 4. feladata így szól:
Fogalmazz meg prédikáció-stílusban egy bibliai tanítást vagy elmélkedést, amivel képzeletben kiállsz az emberek elé, és elmondod nekik. A hallgatóid lehetnek gyerekek, fiatalok vagy felnőttek, a barátaid vagy ismeretlenek.

A bibliai tanítások közül következik most három:

Miatyánk-gondolatok

Apa, tárt karokkal

Ne legyünk kivételezők

 

Reformáltak

 

Ünnepi igehirdetés az Időkapuról

 

 

Lukács evangéliuma 21,1–4

 

Kedves osztálytársaim és barátaim!

A mai napon Lukács evangéliumából választottam egy részt, méghozzá az özvegyasszony két fillérjének történetét. Az ige rövid, mégis fontos üzenetet hordoz. A történet szerint egyik nap a zsidók elmentek templomba, és áldozati ajándékot is vittek. A sok gazdag ember mind sokat dobott a perselybe, de volt köztük egy szegény özvegyasszony, aki csak két fillért dobott. Ekkor Jézus így szólt: Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegyasszony többet dobott mindegyiküknél, mert ők a feleslegükből dobtak, ő viszont mindenét odaadta, amije volt.

Nagyon fontos kiemelni az előbbi igerészletet. Az őszintén adott kevés is néha több, mint a színlelt ajándék.

Amikor valakivel együtt vagyunk, miért tesszük? Azért, mert éppen van egy kis szabadidőnk, vagy azért, mert jó vele lennünk?

Ha valakivel beszélgetünk, azt miért tesszük? Mert kíváncsiak vagyunk valamilyen pletykára, vagy őszintén érdekel, hogy mi van vele?

Amikor elmegyünk templomba, miért tesszük? Azért, hogy azt is kipipálhassuk, vagy azért, mert tényleg fontos nekünk, hogy odaadjuk Istennek az időnket, a figyelmünket és magunkat? Ha minden nap csak tíz percet, de azt tényleg odaszánjuk Istennek, az kedvesebb neki, mintha órákat ülnénk a templomban azt várva, mikor lesz vége, hogy mehessünk haza. Mert akkor testben voltunk csak ott, de lélekben messze jártunk.

Istennek mindig szívből adjunk, és sohase színből!

 

A szászrégeni evangélikus templom kapuja

A Luther Márton asztala körül zajló beszélgetések – az Asztali beszélgetések – is legendásak voltak. A reformációi tanulmányi verseny egyik kreatív feladata volt rögzíteni egy „asztali beszélgetést” videofelvétellel vagy írott jegyzőkönyv formájában. A beszélgetés tárgya: bibliai vonatkozású mai élettéma megbeszélése egy asztaltársaságban.

A legjobban sikerült videofelvétel az Oko-sokk csapatáé lett:

A többit is megtekinthetitek az Időkapu-blogon.

És egy jegyzőkönyv: Beszélgetés az elmúlásról

 

Lásd meg! – Az ART-csapat video-üzenete.

„Van egy történet a Bibliában, amelyik arról szól, hogy a jó pásztor megkeresi az elveszett bárányt. Kinek szól ez a történet? A farizeusoknak, akik azt gondolják magukról, hogy jók. Pedig többet ér egy elveszett ember, aki megtér, mint az, aki büszke, és azt hiszi, hogy vele semmi baj nincs.”

Az üzenet folytatását megtalálod az Időkapu-blogon.

 

Luther Mártonról több olyan legenda is elterjedt, aminek igazsága nem bizonyított, mégis a reformátor jelképes történetévé vált az utókor számára. Ezek közül dolgoztak fel néhányat a csapatok a következő lehetőségek közül választva:

  • Legenda-mese: Elbeszélés megfogalmazása mesélő stílusban.
  • Legenda-ikon: Képi ábrázolás készítése, ami jelképesen kifejezi a történet lényegét.

Legendák forrása

Válogatás a csapatok művei közül:

Luther Márton szerzetessé válása

Egy életet megváltoztató villámcsapás

Luther 95 tétele

A tintatartó legendája

Luther és a fák

 

„Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában”

Luther Márton

A Luther-legendák és a ReformMédia feladatainak értékelését is elvégeztük, így kialakult az első forduló végeredménye. Nem hirdetünk „győztest”, korai lenne, hiszen két teljes forduló még hátravan. A pontverseny is szépen mutatja, milyen gazdag és értékes anyag született, milyen sok és sokféle tehetség, értékes személyiség rejlik a csapatnevek mögött.

 

A feladatok értékelése

Az 1. forduló pontversenyének végeredménye

 

Ha nyomorúságban járunk,
Isten mindenben gondviselőnk,
Ezért nem félünk semmitől,
seregek Ura van velünk.
Inoghat a föld, Isten nem inog,
Nagy és erős ő, Harcinkban győző,
Mindeneket ő igazgat.

 

„Isten a mi erősségünk” – dalok és dalszövegek az Időkapu a hithez reformációi csapatverseny alkotásaiból

 

 

 

Luther mondta a zenéről következőket: „Az ördög szomorú szellem, az embereket elszomorítja, ezért aztán nem is bírja a vidámságot. Ez az oka, hogy a muzsikától igencsak menekül; nincs maradása, ha valahol ének szól, kivált, ha vallásos ének. Így hozott Dávid a hárfájával enyhülést Saulnak az ő kísértésében, amikor gyötörte az ördög (1Sám 16,23).” (194. asztali beszélgetés)

Luther leghíresebb, „Erős vár a mi Istenünk” című énekét hallhatjuk különböző feldolgozásokban, valamint új dalszöveg-költéseket a a 46. zsoltár alapján:

 

Luther himnusza, a 46. zsoltár Re-formerz és Reform-girls hangon

Erős vár a mi Istenünk – ART-költés, Egy irányba-rap

„Isten a mi erősségünk” – dalok és dalszövegek – English class, Oko-sokk, Reformáltak, Szabadhegyi trió

 

 

Az Időkapu a hithez pályázat 1. fordulójának 3. feladata így szól:

Luther Márton egyik legnagyobb tette a Biblia német nyelvre való lefordítása volt. Ettől kezdve az egyszerű emberek is anyanyelvükön tudták olvasni német földön a Szentírást, amit addig csak a latinul (és persze a héberül, görögül) tudók olvashattak. Ma sokszor halljuk panaszként, hogy a keresztény beszéd és a Biblia is „kánaáni nyelven” szól, vagyis nem igazán érthető a mai ember számára. „Fordíts le” mai nyelvre egy történetet a Bibliából, vagyis fogalmazd meg a mai ember számára érthető módon. Egy bibliai elbeszélést kell írnod és illusztrációval ellátnod gyerekek vagy ifis korosztály számára.

Az Időkapu-blogon a „fordítások” közül az alábbiakat közöltük:

Mai tékozlók

Noé bárkája két változatban

Mózes az égő csipkebokornál

Dávid és Góliát

Jézus meggyógyítja a bénát

Virágvasárnap mai szemmel

 

„Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában”

Luther Márton

Három feladat értékelését végeztük el a héten, miközben az alkotásokból válogatott anyagot folyamatosan közöljük az Időkapu-blogon. Hét közben az „újrafordított” bibliai történetek kerültek sorra, hétvégén Luther-himnuszok következnek. Az alábbi címekre kattintva megtalálod a feladatok értékelésének fő szempontjait, néhány megjegyzést, valamint a pontverseny állását.

 

Feladatok értékelése

Pontverseny állása