07-6. Ház- és csoportépítők

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, természetismeret, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Máté 7,24–27; Lukács 6,47–49
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, kapcsolati, verbális-nyelvi, természeti, egzisztenciális, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Tenyértorony-építés, mozgáspróbák, példázat mesélése, beszélgetés; éneklés mímes-mozgásos játékkal, ellentétes dalváltozatok; építés csoportmunkában, építmények bemutatása

 

Torony- és házépítők (Testi-mozgásos, kapcsolati, verbális-nyelvi, természeti, egzisztenciális)

Építsünk a gyerekekkel tenyértornyot a 07-3. bejegyzésben leírt módon: kis csoportokban körbe állva, a kezeinket tenyérrel lefelé egymásra helyezve. Tartsuk a tornyot erősen, egyenesen. Hirtelen kitör a vihar: szél süvít, eső zuhog, csapkodja a tornyot. Hangunkkal jelezzük a vihart, testünket ingatjuk, de a ház még bírja. Csakhogy jön az árvíz, ami mindent elsodor, és összedől a torony, minden kéz lehullik. Csak mi maradunk állva, mint a nagy hegyek.

De mi van, ha erős alapra épül a torony? Építsük fel a tenyértornyot újra egy asztal körül ülve. A legalsó kéz az asztalon fekszik, arra tornyozzuk fel a többi kezünket. Eljátsszuk újra a vihart és árvizet a hangunkkal, testünk ingásával, de a torony az asztalon állva marad.

 

A játék után meséljük el, mire tanította Jézus a barátait az okos és bolond építő példájával. (Máté 7,24–27)

Mire ügyel a házat építő ember? (Utalhatunk az árvízveszély mellett a földrengésveszélyre is, aminek szomorú aktualitása van.)

Az életünk is olyan, mint egy jól vagy rosszul felépített ház. – Mi adja hozzá az alapot? Mit jelent Jézusra hallgatni? Hogy tudjuk Isten szavára alapozni az életünket?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

07-5. Taníts minket…

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Bibliai történet: Lukács 11,1–13; Máté 5,22.42.44; 6,9–13; 7,7–11
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Jézus imatanítása és példázata, beszélgetés az imádságról, imatémákról, bocsánatkérésről, megbocsátásról, imakérésekről; versolvasás, beszélgetés a hálaadásról; hálaadó imádság megfogalmazása szóban és képalkotással

 

Taníts minket… (Verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális)

Jézust a legjobb barátai mindenhova elkísérték, minden nap vele voltak. Mit gondoltok, mit kértek tőle? – Hallgassuk meg a gyerekek válaszait, majd érdeklődjünk tovább:

A tanítványok így kezdték kérésüket: Taníts minket…

Szerintetek hogyan folytatták? – A gyerek közül, aki vállalkozik rá, egészítse ki a mondatot, majd beszélgessünk az elhangzott gondolatok alapján.

Végül áruljuk el, mit kértek Jézus barátai: Taníts minket imádkozni!

Jézus erre elmondta a következő imádságot:

 

Atyánk,
szenteltessék meg a te neved!
Jöjjön el a te országod!
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk naponként.
És bocsásd meg bűneinket,
mert mi is megbocsátunk
minden ellenünk vétkezőnek.
És ne vígy minket kísértésbe!

 

Vizsgáljuk meg az imagondolatokat, és „fordítsuk” le a gyerekek számára érthetőbb nyelvre:

 • Hogyan szólítsuk Istent? Ki ő nekünk? – Atyánk, Teremtőnk, az életünket köszönhetjük neki
 • Mi az imádság első kérése? – „szenteltessék meg” → Tisztelje mindenki a te neved
 • Mi a következő kérés? Mit vár az imádkozó? – Isten országát: a szeretet világát
 • Mit kér a mindennapokra? – Kenyeret, enni- és innivalót, ami az élet fenntartásához szükséges
 • Miért kér bocsánatot? – A bűneink miatt → ha bántunk másokat, rosszat teszünk valakinek, vagy rosszat gondolunk róla
 • És ha velünk tesz rosszat valaki? Akkor örök harag? – Nekünk is meg kell bocsátanunk
 • Hol van a kísértés? Miért vinne Isten oda? – A „kísértés” a fejünkben van: amikor eszedbe jut valami rossz dolog, és meg is teszed; vagy megkívánsz valamit, amit nem lenne szabad – Isten ezt megengedi, hogy te a jót tudd választani

 

Folytassuk a beszélgetést:

Ha valakinek rosszat tettél, odamész hozzá bocsánatot kérni? Tudsz rá példát is mondani?

Ha valaki bántott téged, meg tudsz neki bocsátani? Tudsz erre is példát mondani?

Jézus mást is mondott erről, így tanította a barátait:

 

– Ha van valamitek, ne sajnáljátok attól, akinek nincs! Adjatok neki jó szívvel, őszintén!

– A barátaitokhoz kedvesek vagytok, ugye? De ha valaki rosszat tesz nektek, vele miért nem vagytok kedvesek? Szeressétek az ellenségeiteket is!

– Ne mondjátok senkinek: Bolond! Ostoba! Gazember! Ti talán annyira jók vagytok?

 

Kép, szöveg forrása: Így szól hozzám a BibliaKees de Kort képeivel (Parakletos Könyvesház, 2022, 175-177. o.)

 

Ugye ismerős? Gondold végig – nem muszáj beszélni róla:

Mit szoktál sajnálni a másiktól? Mi az, amit jó szívvel oda tudsz adni neki?

Ki az, akit nem kedvelsz, esetleg utálsz? Hogyan tudnál a kedvében járni?

Szoktál-e csúfolódni? Mondtál-e már valakinek bántó szavakat? Hogyan lehetne kicserélni ezeket kedves szavakra?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

07-4. Egy csodauzsi

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, természetismeret, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: 6,34–44; János 6,5–13
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, testi-mozgásos, kapcsolati, egzisztenciális, vizuális-térbeli, természeti, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Számoló mondóka megismerése, számlálás mozgással, csoportalkotás; számlálás kis csoportokban; halas szendvicsek készítése csoportmunkában, vendéglátás; mondókák mímes játékkal, versimádság

 

Hány alma? (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, testi-mozgásos, kapcsolati)

Mondjuk el a gyerekeknek az Egy alma, két alma… kezdetű mondókát válasz nélkül, mint egy találós kérdést. Rájön-e valaki a megoldásra? (Már óvodások között is lehet ilyen okos, jó számoló.)

 

– Egy alma, két alma,
három alma, négy alma,
öt alma, hány alma?

– Tizenöt alma.

 

Ha valakinek sikerül megfejteni, kérdezzük meg, miből jött rá? Hogyan számolta ki?

Majd próbáljuk ki mozgással, mutassuk meg, hogyan is számol a mondóka:

Mondjuk lassan, tételenként a mondókát, és intésünkre álljon fel mindig annyi új gyerek, amennyit mondunk:

 

Egy alma,                     1
két alma,                     +2
három alma,                +3
négy alma,                  +4
öt alma,                       +5
hány alma?                 __
Tizenöt alma.              15

 

Ki tud 15-ig számolni? – Egy vállalkozó gyerek számolja meg az állókat. Így ellenőrizzük, jól számolt-e a mondóka.

Majd kérjük meg az álló gyerekeket, hogy rendeződjenek 5 fős csoportokba. Hasonlóan kérjük meg az ülőket is, alkossanak 5 fős csoportokat.

A csoportok helyezkedjenek el egy-egy asztal körül.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

07-3. Baráti körben

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Márk 1,16–20; 3,13–19
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, kapcsolati, testi-mozgásos, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Tanítványsoroló mondókák megismerése; csoportjátékok: kiszámoló, tenyértorony-építés; tenyérnyom-alakzatok készítése csoportmunkában

 

Tanítványsorolók (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, kapcsolati)

Jézus a két halásztestvéren kívül másokat is hívott, hogy kövessék őt. Közülük tizenkettőt választott ki arra, hogy mindig vele legyenek. Ők voltak a legszorosabb baráti kör Jézus körül.

Egy régi mondóka így sorolja a tanítványok neveit:

 

Péter volt az első, kit követett András,
Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás,
Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Júdás,
így nevezi őket sorban a Szentírás.

 

Egy tulajdonságsoroló számmondóka is segít a névsorolvasásban:

 

Péter, András – két testvérhalász,
(meg) János, Jakab – négy testvérhalász.
Fülöp jó barát,
Bertalan igaz,
Máté vámszedő,
Júdás meg ravasz.
Jakab, Simon, Taddeus,
három hallgatag.
Tamás bátor kérdező,
a hite megmarad.

 

Jézus barátai, a tanítványok egy kis közösséget alkottak Jézus körül. Meg kellett tanulniuk azt is, hogy tudnak együttműködni. Játsszunk most olyan játékokat, amelyek együttműködésre épülnek.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

07-2. Gyertek velem

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Márk 1,16–20; Jelenések 19,7; Efezus 5,23–25
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, vizuális-térbeli, önismereti
 • Tevékenység: Fogyó-gyarapodó körjátékok: kérőjáték, elhívásjáték; történetmesélés: tanítványok elhívása; színes halformák készítése, halak elhelyezése hálóban

 

Járok egyedül (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati)

Hagyományos népi gyermekjátékaink közül a várkörjárás a leánykérés szokását jeleníti meg a gyerekek számára (pl. Cickom, cickom; Járom az új váromat). Hogy jön ez ide? Úgy, ahogy a bibliai kép az egyházat – Jézus követőit – a Bárány menyasszonyaként, Jézus hitestársaként ábrázolja (vö. Jelenések 19,7; Efezus 5,23–25)

 

A Járok egyedül című játék szövege közel áll a bibliai képhez, ezért javasoljuk ezt elővenni. A játékleírás kottával együtt megtalálható a Csemadok honlapján (kattints a játék címére).

Játék elején választunk egy királynét és egy kérőt, a többiek – vegyesen fiúk és lányok – kört alkotnak. A királyné beáll a kör közepére, a kérő a körön kívül marad. A körben állók énekelve körbe lépegetnek, a kérő velük ellentétes irányban lépdel, a királynő állva marad.

Az ének így kezdődik:

Járok egyedül,
Csak magam egyedül,
Szépen kérem királynémat,
Adja nekem ezt!

 

Utána egy alkudozó párbeszéd következik, majd a kérő megfogja a kiválasztott játékos kezét, és magával viszi, már ketten járnak a kör körül. Az „elhívottak” száma egyre gyarapodik, a kör pedig egyre fogy (ezért a típust fogyó-gyarapodó játéknak is nevezik).

 

A bibliai képhez közelíthetjük a játékot, ha nem királyné, hanem király szereplővel játsszuk:

Járok egyedül,
Csak magam egyedül,
Szépen kérem királyomat,
Adja nekem ezt!

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

07-1. Barátságkuckó

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, érzékszervi játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, online szöveg, 
 • Bibliai történet: Példabeszédek 17,17; Lukács 2,52
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, testi-mozgásos, zenei-ritmikus, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Barátság-ige alkalmazása; kapcsolatépítő mozgásos, érzékelő játékok; versolvasás, beszélgetés, rajz a barátunkról; egy különös barát meséje versben, szóbeli szövegalkotásban; tengerészlépés gyakorlása egyénileg és párokban

 

Mindig szeret a barát (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Kik voltak Jézus barátai, amíg felnőtt? Nem tudjuk pontosan. Csak annyit tudunk a Bibliából, hogy kedves volt az emberek számára. Barátságos. Ő, aki értelmével csodálatra késztette a rabbikat, jól ismerte a barátság értékét is:

 

Mindig szeret a barát,
de testvérré a nyomorúságban válik.

Példabeszédek 17,17

 

Játékainkkal igyekszünk baráti közösségbe vonni a gyerekeket.

 

Gyere ide… (Kapcsolati, testi-mozgásos)

Körben ülünk a székeken, egy szék üresen marad. Aki mellett jobbról üres a szék, azt mondja:

„A jobb oldali helyem szabad, gyere ide, Kati! (vagy más)”

Kati odaül mellé, ekkor valaki más mellett lesz üres a jobb oldali szék. Ő is odahív valakit maga mellé, az előbbihez hasonlóan. Így halad a játék, amíg meg nem unjuk.

 

Ki nincs itt? (Kapcsolati, testi-mozgásos, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

A gyerekek felállva kört alakítanak, kiválasztunk egy hunyót, aki a kör közepére áll, és eltakarja (vagy bekötjük) a szemét. A többiek az alábbi mondókára körbe járnak, közben valakit közülük lopva elbújtatunk.

Az erdőben jártunk-keltünk,
egy gyereket elvesztettünk,
mondd meg… (a hunyó neve)
mondd meg nekünk,
ki az, aki nincs itt velünk!”

A mondóka végén a hunyó kinyitja a szemét (leveszi a kendőt), körülnéz, és próbálja kitalálni, ki hiányzik a társai közül. Ha sikerül, helyet cserél az elbújtatott gyerekkel. Ha nem sikerül, ő marad a hunyó.

 

Találd ki a nevemet (Kapcsolati, testi-mozgásos, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

A gyerekek az előző játékhoz hasonlóan körben állnak, és a kör közepére állítjuk a hunyót, akinek bekötjük a szemét. A többiek az alábbi mondókára körbe járnak:

Búzavirág koszorú,
ma senki sem szomorú,
találd ki a nevemet,
elfoglalom helyedet!

A mondóka végén a bekötött szemű gyerek óvatosan közelebb lép a körhöz, és valakit megérint. Megtapogatja, és próbálja kitalálni, ki lehet az. Ha sikerül, helyet cserélnek. Ha nem, újra ő lesz a kitaláló. (Három sikertelen próba után váltsunk hunyót.)

 

Megismerem a hangod (Kapcsolati, testi-mozgásos)

Folytassuk a szembekötősdit a következőképpen: A nyitott szemű játékosok körbeállják a bekötött szemű játékost, és különböző hangadással incselkednek (pisszegés, nevetés, állathangok). Majd jelre egyszerre elhallgatnak, mire a bekötött szemű próbál elkapni valakit. Ha sikerül, megkérdi: „Ki vagy?” Az illető elváltoztatott hangon mond egy másik nevet (nem a sajátját), vagy állathangon válaszol (kukorékol, brummog stb.). A kérdező megpróbálja kitalálni, ki az. Ha sikerül, szerepet cserélnek. Ha nem sikerül, tovább keres. (Három sikertelen próba után itt is váltsunk kitalálót.)

 

Források:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.