Témakör: Isten országa titkai – odaadás és növekedés a gyülekezetben

Időszak, időtartam: Április 3. hete

Élettéma: Mikor jön el a te országod? – Isten országa köztünk van

Bibliai téma: A farizeusok és a tanítványok kérdése – Lukács 17,20–21; ApCsel 1,6–8

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Végletek könyve

A Biblia érzelmi megközelítésben is végletekről szól, így mutat tükröt igazán az embernek, akinek élete öröm és bánat, sírás és nevetés között hullámzik, amíg csak él. A bibliai bölcsességirodalom kiemelten foglalkozik az ellentétes érzelmek szerepével, érdemes a bölcs mondások közül megismerni néhányat (Példabeszédek 14,13; 15,13; 15,15; 15,30; Prédikátor 7,3):

  • Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat.
  • Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket.
  • A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.
  • A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet.
  • Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív.

 

Alkossanak a gyerekek 4-6 fős csoportokat, és minden csoport kapjon egy bölcs mondást a fentiek közül. Csoportonként beszéljék meg együtt, mi a mondás lényege, értelme, majd keressenek rá mai életpéldákat: Kire, milyen helyzetben lehet igaz?

Minden csoport válasszon ki egy tipikus élethelyzetet a példái közül, és improvizatív dramatikus játékkal adja elő a többi csoport előtt. A nézőknek a bemutatott élethelyzet alapján ki kell találnia, hogy az milyen életbölcsességre épül. Tehát meg kell fogalmazniuk egy-egy bölcs mondást a látott jelenet alapján. Hasonlítsátok össze ezeket az eredeti bibliai mondással.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyt áldozó nagypéntek, királyra lelő húsvét – a gyász örömre fordul

Időszak, időtartam: Április 2. hete

Élettéma: Miért sírsz? – Bánatból öröm, sírásból nevetés

Bibliai téma: Jézus megjelenik magdalai Máriának – János 20,1–18; Zsoltárok 126,1–3

 

Kép forrása

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Kereszt ablakképek

Egy keresztforma kontúrvonalán belül a legkülönbözőbb színhatású papírmozaik jelenhet meg, amit a napfény átvilágít, és mint egy üvegablakot, felragyogtat.

 

A színes keresztkép különböző hangulatokat sugározhat:

  • ●   a nagypéntek tragédiáját és megrázkódtatását,
  • ●   a nagyszombat gyászát és fájdalmát,
  • ●   a feltámadás csodáját és örömét.

 

Készítsetek keresztforma belsejébe papírmozaikot vékony, áttetsző színes papírdarabokból, majd erősítsétek az ablakra, vagy lógassátok fény elé. Lehet köztük egész sorozat nagypéntek fő stációitól a feltámadás öröméig, mindezt csak a színekkel-formákkal kifejezve.

 

Néhány ajánlott weboldal:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyt áldozó nagypéntek, királyra lelő húsvét – a gyász örömre fordul

Időszak, időtartam: Április 1. hete

Élettéma: Te vagy a zsidók királya? – Rossz döntések, a hatalom torzulásai

Bibliai téma: Jézus Pilátus előtt, Jézus vagy Barabbás – Máté 27,11–26; János 18,28–40

 

 

Kép forrása

Álomszerű Krisztus-alak,
üveg ablakkép a nizzai Chagall-múzeumban

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Mocsárjárás

Az egymást segítő csapatmunka közismert ügyességi játéka ez, amit most papírlapokból kivágott talpformákkal játsszatok. (Cipőtalp körülrajzolva, több lap egyszerre kivágva.) Játékosonként 2 db és csapatonként egy plusz talpformára van szükség. Tehát egy ötfős csapat 11 talpformát kap a játékhoz. A mocsáron – egy kijelölt területen – úgy kell a csapatnak átkelni, hogy a lába senkinek sem érhet a mocsárba (vagyis a földre). Egymás mögött állnak oszlopban a játékosok, mindenki kap két talpat, amire rálép. Az első játékos kapja a plusz talpat, amit az indulás jelére maga elé tesz, és egyik lábával rálép. Mögötte mindenki egy talppal előbbre lép, a hátsó játékos pedig felveszi maga mögül, és előreadja a leghátsó talpat. Az első játékos maga elé teszi a talpat, rálép, és a többiek is előrelépnek eggyel. A csapat ezt a mozgást ismételve halad végig a mocsáron, földre lépés nélkül. Kisebb csapatlétszámmal (3-4 fő), és egymás mellett több csapattal is játszhatjátok.

Játékötlet: A Bibliából jöttem. Játékok a hitoktatásban (Parakletos Könyvesház, 2004, 1. játék)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyi szolgálat: Jézus, a szolgáló király – helyem és szolgálatom a közösségben, Jézus csapatában

Időszak, időtartam: Március 4. hete

Élettéma: Értitek, mit tettem veletek? – A szolgálat példája

Bibliai téma: Lábmosás az utolsó vacsorán – János 13,1–20

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Levelek és pálmafa papírból

Néhány papírmodell további kézműves munkához, virágvasárnapi dekorációhoz:

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyi szolgálat: Jézus, a szolgáló király – helyem és szolgálatom a közösségben, Jézus csapatában

Időszak, időtartam: Március 3. hete

Élettéma: Hogyan érkezik meg a király? – Szelíden és szent haraggal

Bibliai téma: Jézus bevonulása Jeruzsálembe – Máté 21,1–17

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Lázár-képek

Néhány beszédes Lázár-kép, Lázár-képmás, ami egyszerre érzékletes és elgondolkodtató. Kisebbek és nagyobbak számára is találhatsz köztük kipróbálni valót:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.