Mocsárjárás

Az egymást segítő csapatmunka közismert ügyességi játéka ez, amit most papírlapokból kivágott talpformákkal játsszatok. (Cipőtalp körülrajzolva, több lap egyszerre kivágva.) Játékosonként 2 db és csapatonként egy plusz talpformára van szükség. Tehát egy ötfős csapat 11 talpformát kap a játékhoz. A mocsáron – egy kijelölt területen – úgy kell a csapatnak átkelni, hogy a lába senkinek sem érhet a mocsárba (vagyis a földre). Egymás mögött állnak oszlopban a játékosok, mindenki kap két talpat, amire rálép. Az első játékos kapja a plusz talpat, amit az indulás jelére maga elé tesz, és egyik lábával rálép. Mögötte mindenki egy talppal előbbre lép, a hátsó játékos pedig felveszi maga mögül, és előreadja a leghátsó talpat. Az első játékos maga elé teszi a talpat, rálép, és a többiek is előrelépnek eggyel. A csapat ezt a mozgást ismételve halad végig a mocsáron, földre lépés nélkül. Kisebb csapatlétszámmal (3-4 fő), és egymás mellett több csapattal is játszhatjátok.

Játékötlet: A Bibliából jöttem. Játékok a hitoktatásban (Parakletos Könyvesház, 2004, 1. játék)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyi szolgálat: Jézus, a szolgáló király – helyem és szolgálatom a közösségben, Jézus csapatában

Időszak, időtartam: Március 4. hete

Élettéma: Értitek, mit tettem veletek? – A szolgálat példája

Bibliai téma: Lábmosás az utolsó vacsorán – János 13,1–20

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Levelek és pálmafa papírból

Néhány papírmodell további kézműves munkához, virágvasárnapi dekorációhoz:

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyi szolgálat: Jézus, a szolgáló király – helyem és szolgálatom a közösségben, Jézus csapatában

Időszak, időtartam: Március 3. hete

Élettéma: Hogyan érkezik meg a király? – Szelíden és szent haraggal

Bibliai téma: Jézus bevonulása Jeruzsálembe – Máté 21,1–17

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Lázár-képek

Néhány beszédes Lázár-kép, Lázár-képmás, ami egyszerre érzékletes és elgondolkodtató. Kisebbek és nagyobbak számára is találhatsz köztük kipróbálni valót:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyi szolgálat: Jézus, a szolgáló király – helyem és szolgálatom a közösségben, Jézus csapatában

Időszak, időtartam: Március 2. hete

Élettéma: Tudod-e, ki vagyok? – Bajban derül ki, ki a barát, és ki a király

Bibliai téma: Lázár feltámasztása – János 11,1–44

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Üljön le mellém…

A gyerekek körben ülnek, de egy szék most üresen marad. Akinek az üres szék a jobb keze felől esik, az kezdi a játékot: „Üljön le mellém…” és folytatja a mondatot egy névjátékkal, tulajdonsággal, fejtörővel, tréfás beugratóval, egyéni ötletek alapján.

Pl.: Üljön le mellém,

  • …akinek a neve karral kezdődik. (Karcsi, Karola)
  • …akinek a nevében három e betű van. (Emese)
  • …akinek a neve elölről, hátulról is ugyanaz. (Anna, Ede)
  • …akinek ki van kötve a cipőfűzője.
  • …aki piros csíkos felsőt hord.
  • …akinek üres minden zsebe.
  • …aki vajas kenyeret reggelizett.
  • …aki leghamarabb kiszámolja, mennyi 13+23+33.
  • …aki kitalálja, hány betű van abban a névben, amire gondolok. (pl. Henrietta = 9)

Akire a meghívás illik, az feláll (ha szükséges, kimondja a megoldást), és elfoglalja az üres széket. Ha több játékosra is illik a meghívás, akkor a gyorsaság számít: aki hamarabb kapcsol, és odaér, azé az üres hely. A másik játékos visszaül a régi helyére. Az újonnan megüresedett helyre ismét meghívást tesz az, akinek a jobb keze felől esik. Túl sokáig gondolkodni nem lehet, ilyen esetben a játékvezető az üres szék másik oldalán ülőt szólítja fel, hogy hívjon meg valakit maga mellé.

A meghíváshoz elég ötletesnek és figyelmesnek is kell lenni. A játék addig érdekes, amíg van elég ötlet és kihívás benne.

Alapötlet: Keresztesi Hajnalka: Az én jobbomon lévő hely üres c. játéka A Bibliából jöttem c. játékgyűjteményből (Parakletos, 2004)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyi szolgálat: Jézus, a szolgáló király – helyem és szolgálatom a közösségben, Jézus csapatában

Időszak, időtartam: Március 1. hete

Élettéma: Hol vannak a vendégek? – Isten országába kaptál meghívást

Bibliai téma: A nagy vacsora; a királyi menyegző – Lukács 14,15–24; Máté 22,1–14

Kép forrása

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Székfoglaló történetmeséléssel

A székfoglaló játék továbbfejlesztett változata, amiben már nem a versengés a fontos. Itt a történetmondás kreatív alkalmazása, az egymásra figyelés, a mozgásos kooperáció kerül fő helyre.

Kérj fel valakit mesélőnek, aki úgy érzi, el tudná mondani a bibliai történetet. (Vagy ezt, vagy egy másikat, pl. a kánai menyegző történetét.) A többieket oszd kétfelé, és a két csoport üljön le egymással szemben egy-egy széksorra. A két széksor egymástól 2-3 méter távolságra legyen.

A mesélő válasszon egy szót, amit majd beleépít a történetbe. Pl. pohár. Vagy: bor. De lehet semlegesebb szó is, mondjuk: talán. Így nehezebb és érdekesebb is a játék.

A mesélő mondja ki hangosan a szót, majd a sorok között sétálva mesélje a történetet. A többiek figyelnek. Amikor elhangzik a választott szó, mindenki felpattan a székéről, és a két sor helyet cserél. A mesélő is megpróbál leülni. Akinek nem jut hely, ottmarad középen, és folytatja a megkezdett történetet. De mielőtt folytatná, ő is választ hangosan egy szót, amit majd beépít a történetbe.

Játék forrása

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

Témakör: Királyi szolgálat: Jézus, a szolgáló király – helyem és szolgálatom a közösségben, Jézus csapatában

Időszak, időtartam: Február 4. hete

Élettéma: Ki az első? – Versengés és szolgálat ellentéte

Bibliai téma: A főhelyek; a Zebedeus fiak kérése – Lukács 14,8–11; Márk 10,35–45

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.