Bibliai kézikönyv gyerekeknekAki hosszú, ismeretlen útra indul, annak nagyon hasznos egy jó útikalauz. Gyerekek, fiatalok, Bibliával ismerkedők számára ilyen útikalauz ez a kézikönyv, mely segít eligazodni a történetek, helyszínek, szereplők, üzenetek között.

A bibliai könyvek és történetek áttekintése, a kortörténeti utalások, ókori szokások, ünnepek bemutatása, fogalom magyarázatok, név- és tárgymutatók – ezek mind-mind segítenek a Biblia megértésében. A színes képek, ábrák, térképek még a Bibliát jól ismerőknek is nyújtanak új információkat.

A hitoktatók is sok hasznos feldolgozási ötletet meríthetnek a Nézz utána, Gyakori kérdések és válaszok, Figyeld meg részekből.

A könyv megvásárolható itt a webboltunkban.

 

Sátor-ovifejlesztő memóriajáték

A Sátor­ovi memóriajáték kártyái számos ószövetségi történethez felhasználhatók. A 25 kártyapáron személyek, állatok, növények és tárgyak szerepelnek, melyek bemutatják a vándorló, nomád pásztorkodó életmódot. A nem egyforma, mégis könnyen párosítható színes képpárok megmozgatják a gyerekek fantáziáját. Nemcsak memóriajátékot játszhatunk vele, hanem számos kommunikációs, aktivizáló, történetmesélős tevékenységhez jól alkalmazhatjuk. A Hittan 2 sorozat óratervei és kiegészítő játékai többször is hivatkoznak erre a játékra.

Megvásárolható a keresztyén könyvesboltokban vagy itt a web­boltunkban.

Mi leszek, ha nagy leszek?Mi leszek, ha nagy leszek? - KifestőMiklya Luzsányi Mónika – Horváth Mónika:

Színes gyermekkönyv és kifestő füzetek

Lóci még csak nagycsoportos, de már folyton azon jár az esze, hogy milyen foglalkozást válasszon, ha majd nagy lesz. Hiszen annyi jó mesterség van! Miközben történeteiben bátor katonának, igazságos bírónak vagy gondos kertésznek képzeli magát, sok mindent megtudhatunk a mai és régi foglalkozásokról. Többek között, hogy milyen világhálója volt Pál apostolnak, hogy miért nem lehet Lóciból király, hogy miért nem kell faltágító festék a mennyországba, és miért hagyott fel Péter a halászattal.

A bibliai és mai foglalkozásokhoz kapcsolódó történetek 6­-7 éves gyerekek számára szólnak. A könyv mellé kifestő és foglalkoztató füzet is készült két részben, 6-­6 foglalkozás bemutatásával. A könyv és a hozzá tartozó kifestők megvásárolhatók a keresztyén könyvesboltokban és itt a webboltunkban.

Mi leszek, ha nagy leszek? - Kifestő

SzámkifestőMiklya Zsolt – Vajda Melinda

Bibliai szám- és fogalomgyarapító

A Számkifestő az 1–12-ig terjedő számokhoz kapcsolódva mesél egy-egy bibliai történetről vagy példázatról. A színezős képek és rajzos feladatok mellett egy-egy mennyiségre, mértani helyzetre utaló fogalom is található az oldalpárokon. A foglalkoztató jellegű feladatok a bibliai téma megismerését és a számfogalom elmélyülését egyaránt szolgálják. Az egyszerű, tömör szövegek az olvasni tanuló gyerekek számára is könnyen érthetőek, a nagyobbakat pedig a bibliai utalások motiválják, hogy nézzenek utána a történeteknek a Bibliában.Számkifestő 9 pénzérme

 

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban és itt a webboltunkban.

 

Alkotó gyerekbiblia módzsertani füzetA gyerekek általában szeretnek alkotni, élvezik, ha kezük közül kikerül egy homokvár, egy rajz vagy egy gyurma emberke. Már a legkisebb ovisok is büszkén szaladnak elénk – a talán még felismerhetetlen – rajzzal: Ezt én csináltam neked!

Ezt az alkotás utáni vágyat köti össze a bibliai történetek megismerésével az Alkotó gyermekbiblia. A könyv lapjain rövid szövegek és elkezdett képek vannak, amit a gyerekek befejezhetnek, megrajzolhatnak. Így saját magunk készíthetik el a saját egyedi Bibliájukat azokkal a képekkel, amik az ő fejükben megelevenedtek a történeteket hallva.

Az Alkotó gyermekbiblia a hitoktatásban is jól használható, külön módszertani füzet segíti a hitoktatókat a felkészülésben.

Alkotó gyerekbiblia

Megvásárolható a webboltunkban itt!

 

A-031258bibliai játékkártya – ókori pénzekkel

 

A mai pénzközpontú világban fontos, hogy már a gyerekekkel is beszéljünk arról, hogy mit tanít a Biblia a gazdagságról, szegénységről, vagyonról. Hogyan sáfárkodhatunk jól anyagi javainkkal? Ebben nyújt segítséget az Ezüstöm, aranyam társasjáték, és a hozzá kapcsolódó Gyűjtsünk kincset a mennyben tábori anyagunk.Ezüstöm, aranyam

A kvartett játék nemcsak izgalmas szórakozást nyújt, hanem sok hasznos információt is tartalmaz a Jézus korabeli pénzekről. A játékosok megismerik a Jézus idején használatban lévő pénzeket, pénzértékeket, találkoznak a pénzhez, vagyonhoz fűződő bibliai tanításokkal, és sok érdekes információval. A tábori anyag pedig egy hétre való bibliai tanítást, feladatötletet, játékot, kézimunkát, akadályversenyt tartalmaz.

 

Mindkettő megvásárolható a keresztény könyvesboltokban vagy a web-boltunkban itt.

A KALÁSZSZEDŐ RUTHTábori programterv és feladattár Ruth könyve alapján Itt az igazi nyár, kezdődik az aratás. A legjobb időszak, hogy a gyerekekkel feldolgozzuk Ruth történetét. Ehhez nyújt segítséget ez a tábori program, melyben bőségesen találunk interaktív feladatokat az élményszerű feldolgozáshoz. Év közben sokszor nincs idő egy­egy komolyabb, hosszabb tevékenységre, ráadásul teremben kicsit nehéz ismerkedni a gabonával, csépelni, kenyeret sütni. De nyáron minden más! A táborban, vagy ha csak egy délutánunk van, már akkor is sokkal több az idő, ki lehet menni akár a tarlóra kalászt szedegetni is…

A programterv sajátossága, hogy végigveszi a könyv minden fejezetét, melyek a tábor természetes tagolását adják: az „idegenbe” való megérkezés napja után négy napon át egy-­egy fejezet kerül feldolgozásra, majd az elutazás, az áldással való távozás napja következik. A segédanyag rajzos mellékleteket, a motivációt­értékelést segítő színes matricákat is tartalmaz, és jól kiegészíthető a Ruth kalászai c. satírozós cerka­füzettel.

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban, vagy megrendelhető a webboltunkban.

 

Kezes-lábas ÓszövetségBibliai társasjáték óvodás kortól

A Kezes-lábas annak a klasszikus gyerekjátéknak az új, továbbfejlesztett változata, ahol az összekevert kártyákból vicces alakokat/karaktereket lehet kirakni. A kártyákon egy-egy emberalak négy része jelenik meg: külön a fej, a törzs bal és jobb oldala, illetve a lábak. Az egymáshoz illő testrészeket kell a játék során összerakni. Cél, hogy minél több teljes karaktert összeállítsunk, miközben megismerkedünk az Ószövetség legismertebb személyeivel, történeteivel.

Nyolc pár, tehát tizenhat személy képeit tartalmazza a játék (pl. Ábrahám-Sára – Dániel-Eszter). MindeDávid hárfávaln személyhez tartozik valamilyen tárgy (esetleg élőlény is), ami az adott személyre jellemző (pl. Mózes két kőtáblával – Józsué nagy fürt szőlővel).

Öt játékváltozatot találhatunk a szabályfüzetben. Az egyszerű Kezes-lábas már ovisokkal is játszható, de a nagyobbaknak is élményt jelent. A Páros kezes-lábas és a bibliaismereti kérdésekkel kiegészített játékok pedig már a nagyobb, ill. a Bibliában járatosabb gyerekek számára készültek. De nyugodtan kezes-lábasozhat együtt több korosztály is, így családi együttlétek, kirándulások kedvelt játékává válhat.

 

Játékterv: Miklya Zsolt

Grafika: Kelemen Czakó Rita

 

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban és itt a web-boltunkban is.


Így szól hozzám a Biblia pályázatA Parakletos Könyvesház pályázatot hirdet, melynek keretében missziós szervezetek, egyházak, intézmények, alapítványok kaphatnak ingyenesen szétosztható gyermekkönyveket.

Elsősorban olyan pályázókat várunk, akik az alábbi célcsoportok között végeznek egyházi vagy missziós szolgálatot: hátrányos helyzetűek, roma gyerekek és családok, gyermekotthonok, utcai, lakótelepi misszió, értelmileg sérült és fogyatékkal élő gyerekek.


Részletes pályázati kiírás itt letölthető.

Pályázati adatlap itt letölthető.