2012. január első hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: A világ, amiben élünk
Bibliai téma: Teremtés
Igeszakasz: 1Móz 1-2
A foglalkozás címe: A teremtés hét napja
Üzenet/téma: A teremtés rendjének megismerése
Aranymondás/kulcsige: Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. (ApCsel 4,24)
365 bibliai történet: 1-2**

A gyűjtött anyag csoportosítása:

Van-e köztük olyan, amit az ember készített, nem tartozik a természethez?
A természet dolgai közül melyik élő, melyik élettelen?
Melyik hova tartozik: szárazföldre, vízbe, levegőbe, világűrbe?

Történetmondás:

1Móz 1 – 2,4 alapján, támaszkodva a gyerekek mindennapi ismereteire

Elmélyítés:

Mutasd velem játék:

Sorold fel a teremtés napjait és eseményeit hangokkal és mozgással kísérve. A gyerekek ismételjék a mozgásokat:

 • Első nap: legyen sötétség és világosság (tenyérrel eltakarod a szemed, majd elveszed a tenyered és kinyitod a szemed)
 • Második nap: legyen külön az égbolt és a vizek a földön (az ég felé, majd a föld felé fordítod az arcod)
 • Harmadik nap: legyenek külön a vizek és a szárazföld, nőjenek növények a földön (hullámmozgás a kezeddel vízszintesen, majd függőlegesen, mintha egy növény sarjadna)
 • Negyedik nap: legyenek égitestek az égen (a napot és csillagokat mutatod szétnyíló tenyérrel, ujjakkal)
 • Ötödik nap: legyenek madarak és halak (repülő madár, majd úszó hal mozgását utánozod a karoddal)
 • Hatodik nap: legyenek szárazföldi állatok (valamilyen állat hangját utánozod, mindenki választhat egy állathangot, amit utánoz) és legyen ember (mindenki magára mutat)
 • Hetedik nap: a nyugalom napja (karodra hajtod a fejed, de nem alszol, csak pihensz; vagy karba tett kézzel ülsz)

Ismételjétek a játékot a következőképpen: mutatod a nap számát, „lemozogjátok” az eseményeket, és a gyerekek közül valaki elmondja, hogy mi történt.

Alkalmazás / munkáltatás:

(Idő és lehetőség függvényében választható, akár mindkét feladat, de legalább az egyik.)

1. Teremtés-kiállítás:

A gyűjtött anyagot (ami a foglalkozás elején már előkerült) most csoportosítsátok a teremtés napjainak megfelelően! Az első napnál elég, ha a világosra, sötétre utal valami.

Közben beszélgessetek a képekről:

Melyik a kedvenc napod a teremtés napjai közül? Miért?
Miért pihent meg Isten a hetedik napon?
A napokat feltétlenül 24 órás napoknak kell elképzelnünk?

Hívd fel a gyerekek figyelmét arra, hogy Isten milyen csodálatos rendet teremtett a természetben, ahol minden élő és élettelen dolognak megvan a maga helye, rendeltetése, életideje!

Megfelelő csoportosítás után a képeket, dolgokat tablókon, tárlóban is elhelyezhetitek.

2. Teremtésmodell:

Homokasztalon vagy homokgödörben (esetleg kisebb méretben gyurma, agyag segítségével) alakítsátok ki a teremtett világ színtereit: a tengert borítsátok be kék papírral, a szárazföldön síkságot, domb- és hegyvidéket formáljatok!

Népesítsétek is be a színtereket! A növényeket kis ágak, levelek jelenthetik. Állatokat, embert formázhattok agyagból, gyurmából, termésekből, esetleg papírból hajtogatással. Égitesteket is vághattok ki papírból, és felfüggeszthetitek a teremben vagy egy faágon a homokgödör fölött.

Ének-zene:

Különböző ritmusú és hangzású zenékhez kapcsoljátok a teremtés megfelelő napjait és mozgásait (te is játszhatsz valamilyen hangszeren)! Pl.:

 • lassú: világosodik, nyílnak a virágok, kibomlanak a rügyek
 • gyorsabb: ugrálnak a kecskék, repülnek a madarak, hullámzik a tenger
 • hangos: mindenféle állathang utánzása mozgás közben
 • halk, nyugodt: a Nap és Hold váltakozása az égen, halak a vízben

Énekeljétek a Református énekeskönyv 160. dicséretét! Az első és harmadik sor rímpárja többféle változatban énekelhető:

Minden teremtett állatok
Az Úr Istent áldják.
Néki sok ezer angyalok
„Szent, szent, szent” azt mondják.

Minden teremtett nappalok
…Néki sok ezer csillagok

Minden teremtett madarak
?Néki sok ezer bogarak

Minden teremtett tengerek
…Néki sok ezer delfinek

stb.

2012. január első hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: A világ, amiben élünk
Bibliai téma: Teremtés
Igeszakasz: 1Móz 1 – 2
A foglalkozás címe: Minden, amit teremtett, jó!
Üzenet/téma: Rácsodálkozás Isten teremtett világára.
Aranymondás/kulcsige: És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Móz 1,31a)
365 bibliai történet: 1*

Motiváció:

Tegyetek sétát egy parkba, közeli erdőbe, esetleg folyópartra! Rossz idő esetén legalább az udvarra vidd ki a gyerekeket!

 • Gyűjtsetek színeket! Aki egy új színt talál, tegye rá a kezét, vagy mutasson rá!
 • Mindenki keressen valamit, ami él – tegye rá a kezét!

Elmondhatod: A fák, bokrok akkor is élnek, ha nincs rajtuk levél. Télen pihennek.

 • Mindenki keressen valamit, ami nem él!
 • Mindenki keressen valamit, amit az ember csinált!
 • Mindenki keressen valamit, amit Isten teremtett!

(Szóba jöhetnek élettelen dolgok is: föld, kő, víz, hó, jég?)

Figyeljétek meg, mennyi minden köszönhető Istennek! Mutass rá az ember által alkotott mesterséges környezet és az Isten által teremtett természeti környezet közötti különbségre! Beszélgessetek a természet védelméről is, hogyan vigyázhatnak az épségére, tisztaságára ők, a kisgyerekek. Ilyenkor télen is, amikor a természet pihen.

Történetmondás:

1Móz 1 – 2,4 alapján, támaszkodva a gyerekek mindennapi ismereteire (kedvenc állatok, madarak, fák stb.)

Szemléltetés:

Az óvodás munkalap (1*) felnagyított képeit előzetesen színezd ki, és a történetmondás során ragaszd fel a táblára! (Elkészítheted a képeket a minta alapján saját kezűleg is.) A képkorongokat kifeszített zsinegre, szalagra is felakaszthatod vagy felcsipeszelheted. Ehhez érdemes előtte kartonra ragasztani a képeket.

Elmélyítés:

Vetíts a gyerekeknek a teremtés sorrendjében minél több érdekes képet a teremtett világról! (Készíthetsz hozzá PowerPoint bemutatót is.)

Beszéljétek meg, mi van a képen, és hogy a gyerekek szerint az miért jó!

Megcsinálhatod ezt a feladatot úgy is, hogy újságból kivágott fotókkal „teríted meg” az asztalt, és abból válogatnak a gyerekek.

Alkalmazás:

Válasszanak ki a gyerekek egy-egy állatot, amellyel szívesen azonosulnak! Legyenek köztük madarak, vízi és szárazföldi állatok is! Engedd el őket a teremben/szobában, hadd játsszák az állatok életét, mutassák meg mozgásukat, utánozzák a hangjukat!

Majd szólítsd őket csoportonként:

 • Jöjjenek hozzám a vízi állatok!
 • Jöjjenek hozzám a madarak!
 • Jöjjenek hozzám a szárazföldi állatok!

Munkáltatás:

365/1* óvodás munkalap:
https://kateteka.hu/1-teremtes/

(Az instrukciókat megtalálod az 1* Feldolgozás „Munkalap” címszava alatt.)

Ének:

Énekeljétek a „Ki teremtette?” kezdetű éneket (Jertek, énekeljünk 92.) egyszerű mozdulatokkal kísérve:

 1. – egész világ: két karral nagy kört rajzolunk a levegőbe
 2. – hullámzó tenger: karunkkal a tenger hullámzását utánozzuk
 3. – sok csillag: fel, a magasba mutogatunk
 4. – repülő madárka: karunkkal repülő mozgást végzünk
 5. – téged, őt, engem: egymásra és magunkra mutatunk

Elénekelhetitek a dalt új versszakokkal és mozgással is, és kitalálhattok még hasonló szakaszokat (lásd a 365 bibliai történet 2. lecke, ovis Felfolgozás-lapját): https://kateteka.hu/2-edenkertben/

Ki teremtette

 • a barna medvét,
  bandukoló medvét (cammogó járás)
 • a flamingót,
  rózsaszín flamingót (karunkkal utánozzuk a flamingó hosszú íves nyakát)
 • a zöld békát,
  ugrándozó békát (békaugrások a földön)
  Stb.