Jézus csodái vizes kifestőA teremtés vizes kifestő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teremtés – vizes kifestő

Jézus csodái – vizes kifestő

 

A vizes kifestő tényleg varázslatos színezőkönyv, ahogyan ígéri.  A gyerekek egy vízzel újratölthető ecset-tollal festik át a könyv fehér-áttetsző felületét, amin a víz hatására előtűnnek és megelevenednek a színek. Részletről részletre kelnek életre a történet mozgalmas képei, amit a gyerekek a felfedezés örömével fogadnak. Így kapcsolódik a felfedező tanulás a Teremtéshez vagy Jézus csodáihoz. Száradás után a képek kifehérednek és eltűnnek, így a könyv sokszor újrafesthető.

A függőlegesen lapozható, vastagtáblás kifestő 5 oldal rövid történetein és figyelemfelhívó feladatain, valamint egy hatodik, a témát összefoglaló oldalon keresztül meséli el a történeteket. A „színezés” már a firkálni tudó gyereknek is sikerélményt nyújt, így 3 éves kortól nyugodtan ajánlható a kifestő. Ám az olvasni tanuló vagy olvasni tudó gyerekek sem maradnak ki a jóból, csak náluk a felfedezés izgalma a szövegre is kiterjed. Leginkább 3-8 év között ajánljuk.

 

Megvásárolhatók a keresztyén könyvesboltokban, és megrendelhető itt a web-boltunkban.

Nyitott sír angyalHúsvéti kézimunka-csomag

Az első húsvétkor a Jézus sírjához érkező asszonyoknak egy angyal hirdette az örömhírt: Ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.  Mt 28,5-6

Ennek a kézimunka-csomagnak a segítségével te is elkészíthetsz egy nyitott sír makettet, és elmesélheted Jézus feltámadásának történetét. A leírásban megtalálod a húsvéti történetet is, ami segít, hogy te is továbbadd a húsvéti örömhírt!

A makett elkészítéséhez hobbi ragasztóra, ollóra, tűzőgépre és vízfestékre lesz még szükséged, minden mást megtalálsz a csomagban.

Megvásárolható a keresztyén könyvesboltokban, vagy megrendelhető itt a web-boltunkban.

 Dávid és góliátbibliai böngésző kicsiknek

 

Aki keres, az talál – szólítja meg alcímével a lapozó-könyv a kis olvasókat. Akik valóban olvasóvá válnak már a kiemelt és elrejtett kis képek keresgélésével is. Hiszen az olvasás nem a betűolvasással, hanem a képolvasással kezdődik. Erre épít a lapozgató, így az olvasni még nem tudó gyerekek is olvasásélménnyel gazdagodnak, miközben keresgélik a képelemeket, és gondolkodnak, beszélnek róluk. Az olvasni tudó vagy tanuló gyerekeknek pedig kiemelt szóképek segítenek a megértésben. A félkör alakú fülecskék megkönnyítik a lapozást a pici kezeknek.

 

Kapható a keresztény könyvesboltokban, illetve megrendelhető itt a web-boltunkban.

Sírókból nevetők

„Sírás lesz a vége” – mondták gyerekkorunkban az öregek, amikor túl nagy volt a hancúrozás és nevetés. Sokszor igazuk is lett. Mert könnyen megtörténik a baj, és eltörik a mécses, kicsordulnak a könnyek. Fordítva már nehezebben történik meg. Kevésbé érezzük igaznak a bajban, hogy „nevetés lesz a vége”. Vajon miért?

Pedig a Biblia is tud erről az állapotról: „Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, …megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön.” Erről szól az egész zsoltár: „Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni.” (Zsoltárok 126,1–2.5)

Keressetek mai élethelyzeteket, amikor sírásból lesz nevetés, amikor a rossz jóra fordul. Nem csak gyógyulásra lehet gondolni, bármilyen bajból való szabadulás, megmenekülés vagy hangulatváltozás szóba jöhet. Kis csoportok válasszanak ki és dramatizáljanak egy-egy ilyen nevetés-végű élethelyzetet.

 

 

Egy sírós kifestő

A képen látható maketten a mosolygó lányka és Jézus szavai: Ne félj, csak higgy!

Forrás

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 3 menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/hittan-3/

igaz ember hitből élIgaz ember hitből él

Reformációi olvasókönyv a reformáció első évszázadából

 

Olvasókönyvünk a reformáció első szakaszát mutatja be a gyerekeknek és ifjú olvasóknak. Részletesen foglalkozik Luther és Kálvin életével, s mellettük olyan reformátorok életéből emel ki fontos epizódokat, mint Ulrich Zwingli, Philipp Melanchthon, Martin Bucer vagy Nicolas Cop, Guillaume Farel, Teodore Béza. A magyar reformáció kapcsán szó esik a mohácsi tragédiáról és következményeiről, a dunántúli, majd az alföldi, főleg a debreceni reformáció eseményeiről, egészen a tordai országgyűlés vallásszabadságot biztosító törvényéig. Olyan jeles személyiségek és reformátorok szerepelnek, mint Habsburg Mária királyné, Török Bálintné Pemfflinger Kata, Sztárai Mihály, Dévai Bíró Mátyás, Nádasdy Tamás, Sylvester János, Radán Balázs, Kálmáncsehi Sánta Márton, Méliusz Juhász Péter, Huszár Gál, Szegedi Kis István, Bornemisza Péter és Károli Gáspár.

A szerző célja, hogy az ismert egyháztörténeti eseményeken túl megismertesse a fiatalokkal a reformáció történetének kevésbé ismert történéseit, közelebb hozza személyeit. A történetek izgalmas cselekményvezetése, szépirodalmi színvonalú stílusa lehetővé teszi, hogy az olvasók ne csak egy adathalmazt lássanak a reformáció eseményeiben, hanem át is éljék azokat. Mindezt segítik Damó István a kor hangulatát idéző grafikái. Olvasókönyvünk történetei a Reformátusok Lapja gyerekrovatában jelentek meg először, a reformáció 500. évében. Tíz éves kortól ajánljuk.

 

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban és megrendelhető itt a web-boltunkban.

Luther-kapu – Wittenberg, Schlosskirche

 

Tematikus sorrendben szerkesztett bemutató – a Tételek, hitigazságok faladat megoldásaiból:

 

Re-formerz

 1. Az élet szent, mert minden emberi élet Isten ajándéka.
 2. A házasság két ember és Isten kapcsolata. A hűség hitvallása.
 3. A szüzesség Isten ajándéka, amelyet ha nem megfelelő magatartással használunk, az Isten szemében bűn.
 4. Felebarátaink szeretete: úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak.
 5. Fogadjuk el Jézust Megváltónknak.

 

Lásd tovább: Hitünk 57 pontja

 

„Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában”

2. A kálvini reformáció

Kálvin János 

A tanulmányi verseny 2. fordulójának feladatait közöljük. Emlékeztetőül: a feladatok leadási határideje október 27. éjfél.

A hét feladat közül azt oldja meg a versenyző csapat, amelyikhez kedve, képessége és indíttatása van. Egyik sem „kötelező”. Az elért pontszám a csapatok aktivitásán is múlik, de nem dől össze a világ, ha egy csapat nem old meg minden feladatot. A verseny nem maximalizmusra akar nevelni, hanem lehetőséget teremt többféle aktivitásra és alkotó munkára. Azoknál a feladatoknál, ahol további két vagy három választási lehetőség van, csak az egyik feladatot kell megoldani.

 

 

A feladatok elérhetők a honlapunkon a Média/Időkapu cím alatt is.

 

Reformációs egyháztöri versenyünkre a jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 22-ig.

A 2017/18-as tanévben is folytatjuk hittanóra-sorozatunkat, amely elsősorban 3. osztályos gyülekezeti gyerekcsoport számára készül, de vegyes életkori összetételű alsós csoporttal is megoldható. A segédanyagot a tavalyi 2-os hittan-sorozat folytatásának szánjuk, hasonló szerkezetű és szemléletű óratervekkel és kiegészítő feladattárral. Az órasorozat a hivatalos hittantantervekkel összehangoltan alkalmazható, de tovább alakítható, kiegészíthető, illetve konkrét egységei más koncepciójú órasorozatba is beépíthetők.

A sorozat bőséges faladat- és játékgyűjteményként funkcionál, illetve megmutatja, hogyan építhetők be a játékok, feladatok a hitoktatás gyakorlatába. Az élményszerű, felfedező tanulásra, a facilitáló pedagógusi munkára és a sokrétű intelligencia komplex fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Ezen keresztül szeretne a gyerekek számára „élhető hitet”, „létre bátorító” üzenetet átadni a bibliai történetek kreatív, problémacentrikus, kapcsolatokra és kommunikációra építő feldolgozásával. Ezt segítik elő az óracímek gondolatébresztő kérdései is.

A bibliai témákat élettémák és az egyházi év rendje szerint válogattuk, csoportosítottuk és rendeztük sorba. A munkában figyelembe vettük a református és evangélikus egyház gyülekezeti hittantervét, valamint az iskolai erkölcstan élettémáit is. Az órasorozatba beépül egy-egy szabad hét a téli és tavaszi szünet idejére. Az őszi szünetre eső 9. heti téma megoldása a hitoktatón, a csoport és a gyülekezet helyzetén, szándékán múlik.

A feldolgozandó témakörök:

 • ●   Lakóhely, otthon a teremtett világban: 2 óra
 • ●   Isten megszabadítja népét – Mózes történetei – kapcsolat Istennel és egymással: 7 óra
 • ●   Isten törvényt ad és otthont készít népének – bizalom, hűség és bátorság: a hit lovagi erényei: 4 óra
 • ●   Az ígéret gyermekei – karácsony ajándéka: 3 óra
 • ●   Isten törődik velünk – Jézus megkeres, gyógyít, megment – együttérzés, segítségnyújtás, hála, önismeret: 8 óra
 • ●   Jézus közösséget épít – az evangélium szabályai – húsvéti üzenet – együttműködés, kapcsolatépítés: 6 óra
 • ●   Pünkösd utáni gyülekezet – a gyülekezetépítés feladatai – közösségi élet és feladatok: 7 óra

 

 

Martin LutherVárjuk a jelentkezőket az „Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában”  interaktív tanulmányi versenyre! 12-16 éves gyerekekből álló 3-5 fős csapatok jelentkezhetnek, egy felnőtt segítővel. Gyülekezeti, iskolai vagy családi, baráti közösségek egyaránt nevezhetnek. Már az első forduló feladatai is megtekinthetők lentebb.

A versenyre jelentkezni 2017. szeptember 1–15. között lehet, a mellékelt jelentkezési lapon.

 

Részletek itt!