306. Jézus elfogatása

,

Üzenet —Téma:

* Csalás és hazugság az ördög eszközei.
* Krisztus példája: készen lenni a szenve­désre.
* Szeresd az ellenségedet!

Előzmények:

Az Úr Jézus tizenegy tanítványával az Olaj­fák hegyére ment. A Gecsemáné-kertben tusakodott imádságban. Tudta, hogy nemsokára kezdődik kínszenvedése.

Történet:

Júdás Iskáriótes felfegyverzett csapat élén közeledett. Társainak ezt az ismertetőjelet adta: „Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el!”

Jézus nem menekült, nem próbált elbújni, hanem eléjük ment, s megszólította őket: „Kit kerestek?”

„A Názáreti Jézust” — válaszolták.

Erre Júdás odalépett, és a megbeszélt jel szerint megcsókolta*. Jézus megkérdezte tőle: „Barátom*, hát ezért jöttél? Csókkal árulod el az Emberfiát?”

Júdás nem válaszolt. Jézus a katonákhoz fordult: „Én vagyok (az).”

Szavában és fellépésében akkora erő volt, hogy azok „visszatántorodtak és a földre estek”. Jézus újra föltette a kérdést: „Kit kerestek?”

„A Názáreti Jézust” — hangzott mostmár kisebb önbizalommal.

„Mondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni.”

A legnehezebb óráiban is tanítványaira gondolt, őket kímélni akarta. János hozzáteszi: „Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit.” (Lásd a főpapi imádságban: Jn 17,12; 304. lecke.)

A főpap szolgái megragadták az Urat. Péter ezt már nem nézte tétlenül, kirántotta kardját*, és lecsapta Málkusnak, a főpap szolgájának a fülét.

Jézus megrótta heves tanítványát: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál* is többet (segítségül)?” Azzal meggyógyította Málkus fülét. Ennek bizonyára volt hatása a jelenlévőkre.

Azután így szólt a sokasághoz: „Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el.” „De ez a ti órátok, és a sötétség hatalmának ideje.” Mert különben „miképpen teljesednének be az Írások, hogy ennek így kell történnie?”

A tanítványok megértették, hogy Mesterük elveszett. Megijedtek, hogy őket is elfogják. Félve menekültek el. Csak egy valaki követte Jézust, egy ifjú*, de azt is elfogták. Ő — hogy életét mentse — „ingét otthagyva meztelenül* elmenekült”.

Jegyzetek:

Csók —Zsidó férfiak között szokásos köszöntés. Sok keleti országban ma is él ez a szokás. Az Ószövetségben is fordul elő „áruló” köszöntés: az 1Móz 27,27-ben Jákób megcsókolta vak atyját, Izsákot; a 2Sám 15,5-ben Absolon megcsókolta a királyhoz jövő embereket, hogy jó lapot szerezzen náluk; a Péld 7,13-ban egy parázna nő csókol meg egy fiatalembert, hogy elcsábítsa; Péld 27,6: „csalárd a gyűlölködőnek a csókja”.

Barát — Az itt használt görög „hetéra” szót olyankor használták, amikor nem ismerték valakinek a nevét. Az Úr Jézus világosan mutatja meg, hogy Júdás nem tartozik már a tanítványi körhöz, a neve ki van törölve onnan.

Péter előrántja a kardját — Péter itt rosszul cselekedett, bár reakciója érthető. Elutasította ezzel Krisztus szenvedését, mint akkor is, amikor Jézus először jelentette ki, mi vár rá: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” (Mt 16,22)

Tizenkét sereg angyal — Egy angyal elegendő volt megölni 185.000 embert, olvassuk az Ézs 37,36-ban. Egy római légió 6.000 katonát jelentett, tehát a 12 légió 12 x 6.000 = 72.000. Ez beláthatatlanul nagy erőt jelent.

Félve menekültek el — Bár mindannyian bizonygatták, hogy Jézus sal akarnak meghalni, most mind menekülnek, Péter is. (Mt 26,35: „Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is.”) Jézus jövendölése elhangzott (Mt 26,31: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán”)! Péter reakciója: „Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom.” (Mt 26,33; 303. lecke) Végül ő is megfutamodott, egyedül hagyva Mesterét.

Egy ifjú — Joggal gondolnak Márkra, hiszen az evangélisták közül egyedül ő írja le ezt az esetet.

Mezítelen test — A görög „gymnos” = meztelen szót használja. A „gimnasztika” szavunk is innen származik. A görögök mezítelenül sportoltak.

Énekek:

Református énekeskönyv: 35:1; 59:1-2; 142:5-7; 334:2-3; 335:1-2; 440:2-3
Jertek, énekeljünk: 129; 131; 199; 227:1-2
Harangszó: 9:1-2.7; 42; 50:3
Dicsérjétek az Urat!: 14:1.3; 67; 77:3; 162
Erőm és énekem az Úr: 38; 59; 114:2

Megjegyzések:

Hazugság és hazudozás az ördög eszközei — Júdás hazugsága Jézus és tanítványai ellenségeinek egyik módszerét mutatja: hamis, alattomos módon dolgoznak. Innen lehet felismerni őket. Az Úr Jézus követésében az ellenség elé nyíltan és rettegés nélkül kell lépni.

Szenvedésre készen — Az Ézs 53,7-ben olvassuk a próféciát: „Minta bárány, ha vágóhídra viszik.” Akármennyire is hangsúlyozott Jézus isteni hatalma a Gecsemáné-kertben, mégsem akart élni vele. Tudta, hogy elérkezett szenvedésének órája, ezért kiszolgáltatta magát. Ilyen nagy ára volt a bűnök bocsánatának.
Mint Jézus követőinek, nekünk is el kell készülnünk a szenvedésre. A jóléti társadalom szociális és egészségügyi gondoskodása miatt távolinak tűnik ez a probléma, mégis érdemes elgondolkozni rajta, milyen területen kell nekünk is számolni a szenvedéssel.

Menekülés vagy kitartás — Ne ítéljük el a tanítványokat! Mi vajon bátrabban kitartunk, amikor Krisztusért kell szenvednünk? Gondoljunk a sok vértanúra, úgy régebben, mint most. Helytállni az elnyomás idején senki sem tud Isten segítsége nélkül!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • Mit teszel, ha bántanak? Győzd le a rosszat a jóval. (*)
  • Hogyan szeretheted az ellenségedet? A szeretet példái. (** ***)
  • Szenvedéssel járó helyzetek a gyerekek életében. Szenvedés a hitünkért. (** ***) Az egyháztörténet példái: hitükért szenvedő keresztyének. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • A szeretet „fegyvere” Lázár Ervin: A hétfejű tündér c. meséjében. (**)
  • Jézus és tanítványai Dsida Jenő: Nagycsütörtökön c. versében. (***)

Testnevelés és sport

  • Fogójáték: halászfogó. (*)

Vázlat:

Júdás (Iskáriótes) — katonai csapat
Gecsemáné-kert
Jézus — Péter, Jakab, János

áruló csók
Péter — kard
Málkus füle — Jézus gyógyítása
Jézust elfogják
tanítványok menekülése

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .