305. Jézus szenvedése a Gecsemáné-kertben

,

Üzenet —Téma:

* Jézus engedelmes volt az Atyának.
* Nehéz helyzetben is imádkozhatunk.

Előzmények:

Az utolsó vacsora után az Úr Jézus elbúcsú­zott tanítványaitól, és imádkozott értük.

Történet:

Az Úr Jézus tizenegy tanítványával elhagyta Jeruzsálemet, leereszkedtek a Kidrón* völgyébe, és az Olajfák hegyének lábánál betértek egy kertbe. Az olajfákkal beültetett kertet Gecsemánénak* nevezték. A tanítványok fáradtan letelepedtek, Jézus azonban Péterrel, Jakabbal és Jánossal beljebb vonult imádkozni.

Így szólt hozzájuk: „Felette igen szomorú az én lelkem mindhalálig! Maradjatok itt, és vigyázatok énvelem.” (Károli) Ő, a mindenség Ura barátaitól együttérzést, támogatást kért gyötrődésében. Arcra borulva könyörgött:

„Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.” Pontosan tudta, milyen szenvedések várnak rá. De még a legnagyobb nyomorúságában is teljesen alávetette magát Atyja akaratának: „…ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.”

A három tanítvány közben elaludt. Jézus csalódottan keltette fel őket, és Péternek mondta (aki azt állította, hogy kész vele meghalni): „Simon, alszol? Nem bírtál egy óráig vigyázni?” (Károli) Majd így szólt hozzájuk: „Vigyázgatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.” (Károli) Figyelmeztette őket a próbatételre, ami bizonyosan jönni fog.

Másodszor is elment Jézus, és tovább imádkozott: „Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod.” Még inkább alávetette magát Atyja akaratának. Szörnyű gyötrődésében „verejtéke olyan volt, minta földre hulló nagy vércseppek”*. Imaharcában angyal erősítette.

A három tanítványt Jézus újra alva találta. Otthagyta őket, s megint imádkozott. Majd visszatért, és így szólt tanítványaihoz: „Aludjatok tovább és pihenjetek! Ime, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik.” Teljesen felkészült hát arra, amit az Atya várt tőle.

Végül csak felébresztette őket: „Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul.”
Jézus önként ment szembe árulójával.

Jegyzetek:

Kidrón — „Nyugtalan.” A Kedrón vagy Kidrón patakja választja el az Olajfák hegyét Jeruzsálem óvárosának keleti részétől. A Kidrón völgyén át vezetett az út Betániába, és tovább Jerikóba. A 2Sám 15,23-ban olvassuk, hogy Dávid átkelt a Kidrónon, amikor Absolon elől menekült.
E völgyben régóta sok sírhely volt. Mutogatják itt Mária és Absolon sírját (bár Absolont Efraim erdejében egy „nagy gödörbe” dobták, és fölébe „nagy rakás követ” szórtak —2Sám 18,17).

Gecsemáné — E kert neve a héber „Gath-Sjamna” szövegromlásából származik, ami „olajprés”-t jelent, utalva arra az időre, amikor e dombon igen sok olajfa nőtt.
Betánia, ahol Mária, Márta és Lázár lakott, az Olajfák hegyének lábánál, Jeruzsálemmel átellenben feküdt. Betánia jelentése: „Nyomorúság háza”.
Az Olajfák hegyének lábánál található „Mária sírja”, és egy gyönyörű templom, a „Nemzetek temploma”. A templom homlokzata csodálatos színes mozaikkal van díszítve, és Krisztus képével, amint sír a szent város felett.
Kicsit magasabban találjuk az orosz templomot, amit III. Sándor orosz cár építtetett, és a kis ferences templomot, amit „Dominus flevit”-nek (az Úr sír) hívnak.

Vért verejtékezve — Görögül: „tombosis haimatos” (gondoljunk a „trombózis” szavunkra). Testi-lelki kínlódás ritka kísérőjelensége, hogy a verejték a pórusokon át kifelé préselődik, vér is jön vele, amitől a verejték vörösre színeződik.

Énekek:

Református énekeskönyv: 18,1; 40:4; 55:1-4; 334:1-3; 338; 440:2; 475; 478
Jertek, énekeljünk: 15:3; 55; 60
Harangszó: 36:1; 41; 42; 43
Dicsérjétek az Urat!: 3; 14:1.3; 162; 171
Erőm és énekem az Úr: 27:2; 38; 40; 111; 116; 134:3-4

Megjegyzések:

Atyjának engedelmeskedve — Jézus engedelmessége egészen különleges magatartás. Az Üdvözítő tudta, mi vár rá. Félt tőle. Kérte, ha lehetséges, ne kelljen végigjárni ezt az utat. Mégis teljesen engedelmes maradt Atyjának.
Ilyesfajta engedelmességre az ember önmagától nem képes. Hasonlót Izsáknál találunk, amikor Mórijjá hegyén engedte, hogy apja az oltárra kösse (1Móz 22; 20. lecke). De Izsák akkor még nem tudta, mi vár rá, csak eltűrte.

Szorultságban imádkozni — Az Úr Jézus félelemmel nézett szenvedése elé. Ebben az ínségben nem az Atyja akarata ellen tiltakozott, inkább imádságában elé tárta keservét. Isten nem hallgatta meg a kívánságot, hanem imádság közben elvégezte Jézusban, hogy az Atya akaratára igent mondjon teljes szívből. Ekkor tűnt el félelme és gyötrődése.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Dráma / Történelem

  • Félelem, nyugtalanság, szomorúság az ember életében. Mi adhat ilyenkor megnyugvást, vigasztalást? Az imádság szerepe. (* ** ***) Imádság félelem idején. (**)
  • Dietrich Bonhoeffer élete; fogolytársainak írt imádsága nyomorúság idején. (***)
  • Engedelmesség szüleinknek, nevelőinknek. Amikor nehéz engedelmeskedni. Életjátékok. Engedelmesség Istennek. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • A „Félsz-e?” c. vers megismerése. Beszélgetés félelmeinkről. (*)
  • A bibliai történet tömör, hírszerű megfogalmazása írásban. (**)
  • Szituációs játékok a bibliai történethez kapcsolódóan (párbeszéd, monológ). (**)
  • Imádság megfogalmazása a bibliai történet egyik szereplője nevében. (** ***)

Biológia / Földünk és környezetünk (Földrajz) / Könyvtárhasználat

  • Az olajfa jellemző tulajdonságai, előfordulása, termesztése, haszna. (***)

Vizuális kultúra (Rajz — Művészettörténet) / Technika / Könyvtárhasználat

  • Van Gogh: Olajfa liget c. képének megfigyelése. A nyugtalanság jegyei az ábrázolásban.

Vázlat:

Kidrón
Olajfák hegye

Gecsemáné
Jézus — Péter — Jakab — János Jézus egyedül:
– imádság
– alvó tanítványok — „Virrasszatok”
– imádság
– szivárgó vér
– angyal
– alvó tanítványok
– imádság

„közel van, aki engem elárul”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .