Üzenet – Téma:

* Isten hívása nekünk is szól.
* Többet ér az alázat az első helyeknél.

Előzmények:

Az Úr Jézus szombaton meggyógyított egy asszonyt. A zsinagóga elöljárója kifogásolta, hogy ez szombaton történt. Jézus ellenfelei szemére vetette képmutatásukat.

Történet:

Lukács14,1–14: Jézust szombaton az egyik vezető farizeus hívta meg vendégségbe. A jelenlevők figyelték, hogyan viselkedik.

Egy beteg ember is volt köztük. Egy vízkóros*, akinek felpuffadt a teste. Közvetlen Jézus előtt ült. (Lehet, hogy egyenesen azért hívták, hogy meglássák, mit tesz vele.)

Jézus megkérdezte, vajon szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem. De senki sem válaszolt erre.

Akkor kézen fogta a beteget, és meggyógyította. (Hogyan történt a gyógyítás, arról nincs szó.) Aztán azt mondta a jelenlevőknek: „Vajon, ha közületek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal?”

Senki sem tudott válaszolni. Természetesen az Úr Jézus ezzel a példával ugyanarra az ellentmondásra utalt, mint amit a zsinagógában mondott (lásd Lk 13,15–16; 274. lecke).

Jézusnak feltűnt, milyen szívesen választják maguknak a vendégek a jobb helyeket. Elhatározta, hogy kipellengérezi nagyravágyásukat.

„Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha odamegy hozzád, aki meghívott téged is meg őt is, és így szól: Engedd át neki a helyet! – akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni.

Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Barátom, ülj feljebb! – s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

Jézus ezután az önzetlen vendéglátásról beszélt vendéglátójának, amit így fejezett be: „Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor.”

Példázat:

Lukács 14,15–24: Az egyik vendég megértette Jézus szavait. Azt mondta neki: „Boldog az, aki Isten országának vendége.”

Jézus válaszul a nagy vacsora* példázatát mondta el. „Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van. (Tehát már korábban meghívták őket. Most arra emlékeztették és figyelmeztették a meghívottakat, hogy a vacsora készen van.)

De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!

A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem! A harmadik azt mondta: Megnősültem, azért nem mehetek.*

Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának.

A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat.

A szolga megtette, amit parancsoltak neki. Azt mondta urának: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely.

Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: „Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.”

Megjegyzések a példázathoz:

Összehasonlításul elolvashatjuk, és/vagy megtárgyalhatjuk ehhez a Mt 22,1–14-ben a királyi menyegző példázatát.

Feltűnő, hogy Jézus nem fűz magyarázatot ehhez a példázathoz. Világos, hogy a példázat folytatása annak a tanácsnak, hogy ne készítsünk vacsorát barátoknak, szomszédoknak vagy előkelő embereknek, hanem éppen a szegényeknek és hátrányos helyzetűeknek.

Jézus ezzel a példázattal különösen azokra a magabiztos emberekre céloz, akiket nem érdekel az Isten országába szóló meghívás. Meghívottak ugyan, de különböző kifogásokkal elutasítják a részvételt. Ezért a vendéglátó másokat fog összegyűjtetni. Az utolsó, a városon kívüli csoport, valószínűleg a pogányokat jelenti.

A példázatba foglalt hasonlatot ki lehet terjeszteni általában az emberiségre vagy a vallásos emberekre.

A ház ura Isten. Ő hívogat a vacsorára, a kegyelemből való részesedésre. A meghívottak mentegetőzései nagyon elfogadhatónak tűnnek, de valójában azt mutatják, hogy az ilyen emberek földi tennivalóikat többre értékelik, mint az Isten országában való életet. Kimondatik rájuk az ítélet. Nem jutnak be Isten országába.

Az új vendégek viszont remélni sem mertek ilyen megtiszteltetést.

És velünk mi van? Hallgatunk Krisztus meghívására?

Jegyzetek:

Vízkórosság – Valószínűleg ödéma, abnormális nedvfelgyülemlés, melyet többek közt szív- vagy vesebetegség, allergia vagy fehérjeszegénység okozhat.

Vacsora – A vacsora volt Izráelben a főétkezés. Akkorra mindenki befejezte munkáját, és nyugodtan élvezhette az ételt és a társaságot. Az első két meghívott kifogása ezért rendkívül különös. A szántóföldet nem este nézik meg, még kevésbé próbálják ki este az ökröket.

A harmadik meghívott – A nősülés kifogása még különösebb. Lehet, hogy a felesége nem akarja, hogy elmenjen a vacsorára? Ez nem felel meg az asszonyok alárendelt helyzetének az akkori Izráelben. Mások arra gondolnak, hogy az az ember friss házas volt. Azt mondanánk: „mézesheteit élte”. Akkoriban az első házasév az emberek életében külön helyet foglalt el. Az 5Móz 20,7-ben az áll, hogy az olyan férfi, aki eljegyzett egy leányt, de még nem vette el, hagyja el a sereget, és térjen haza. Nehogy másvalaki vegye el a feleségét, ha ő meghal a harcban. Az 5Móz 24,5-ben azt olvassuk, hogy első házasévében nem kell hadba vonulnia a férfinak. Egy évig „kötelezettség nélkül” volt otthon, hogy „örüljön” a feleségével. De hogy emiatt ne menjen el egy vacsorára, az már eléggé mondvacsinált.

Énekek:

Református énekeskönyv: 100:1.3; 435; 436:1–3.5; 437:2–4
Jertek, énekeljünk: 104; 114; 211
Harangszó: 35
Dicsérjétek az Urat!: 30; 59; 64:1
Erőm és énekem az Úr: 66; 82:1; 97

Megjegyzések:

Jót tenni szombaton – Az evangéliumokban sok helyen találkozunk szombatnapi gyógyításokkal. Jézus szavaiból megtanulhatjuk, hogy a nyugalom napja az istentiszteleten való részvételen túl gyakran arra is alkalmat nyújt, hogy törődjünk a felebarátunkkal és jót tegyünk vele.

Alázatosnak lenni – A legszebbet és legjobbat nem könnyű átengedni másnak. Az Úr Jézus többször is figyelmeztetett arra, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik (lásd Mt 23,12; Lk 18,14).

Jót tenni anélkül, hogy viszonzást várnánk – A 12–14. versek felszólításának általában nem szoktunk eleget tenni. A gyermekek számára is nehezen érthető ez. Beszélgessünk az osztályban előforduló klikkekről és a „bűnbak” jelenségről!

Isten hívása – Nekünk is szól a nagy vacsorára szóló meghívás. Ha nem akarunk rajta részt venni, végzetesen kívül maradunk.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Családi, közösségi együttlétek, ünnepek (születésnap, lakodalom, anyák napja stb.). Meghívás írásban vagy szóban az ünnepi alkalmakra. (* **)
 • Az ünnepi lakomák jelentősége a különböző korokban és kultúrákban. Ünnep és lakoma ma közösségeink életében. (***)
 • Őszinte és hátsó szándék, nyílt és rejtett elutasítás emberi kapcsolatainkban. (***)
 • Első helyre, elsőségre törekvés, versengés a sportban, tanulásban stb. Az alázat szerepe emberi kapcsolatainkban. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Születésnapi vers együtt mondása, olvasása. (*)
 • Meghívó szövegének megfogalmazása megbeszélés után önállóan. (**)
 • A bibliai példatörténet dramatizálása. (* **)
 • Mai élethelyzetek dramatizálása a bibliai példázat(ok) alapján. (** ***)
 • Élménybeszámoló megfogalmazása írásban (elbeszélő jelleggel) egy ünnepi lakomáról.

Technika / Vizuális kultúra (Rajz)

 • Meghívó készítése születésnapra, egyéb ünnepi alkalomra minta (* **) ill. egyéni tervek alapján. (**)
 • Illusztráció készítése egy lakomáról szóló élménybeszámolóhoz. (***)

Vázlat:

Jézus – szombat
a farizeusok egyik vezetőjének vendége
meggyógyított beteg
dicsőségvágy

példázat: a nagy vacsora
sok meghívott – senki sem jön – zsidók
új vendégek: szegények, nyomorékok – pogányok

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .