Üzenet – Téma:

* Jézus keresi az elveszettet.
* Jézus nélkül mi is elveszettek vagyunk.

Előzmények:

Az Úr Jézus meggyógyított szombaton egy vízkórost. Ezt egy beszélgetés követte arról, hogy szabad-e szombaton gyógyítani. Majd Jézus a nagy vacsoráról szóló példázattal rámutatott annak fontosságára, hogy szükséges hallgatni a hívására.

Bevezetés:

1–2. v.: Jézust meglehetősen vegyes társaság vette körül: vámszedők* és bűnösök*, akik szívesen hallgatták Őt. De farizeusok és írástudók is, akik szerint szégyen, hogy Jézus bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. (Nincs szó arról, hogy mikor látták a bűnösökkel együtt enni. Talán a Mk 2,15–16-ra utal ez: Lévi elhívására; 230. lecke. Akkor is megjegyzéseket tettek emiatt.)

Az Úr Jézus válaszul három példázatot mondott el: az elveszett juh, az elveszett drahma (8–10. v.; 277. lecke), és a tékozló fiú (11–32. v.; 278. lecke) példázatát.

Példázat:

„Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.”

Néhány megjegyzés a példázathoz:

A 262. leckében már röviden szó volt erről a példázatról a Mt 18,12–13 kapcsán.

Jézus e példázatot nyilván kétszer is felhasználta. Akkor ez volt hangsúlyos: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett” (11.v.). Ott a tanítványoknak beszélt, és az örömhír állt középpontban. Itt is ugyanarról van szó, de most a farizeusokhoz és írástudókhoz szól, akik elítélik Jézus vámszedőkkel és bűnösökkel való érintkezését. Tudják meg, hogy ők az a kilencvenkilenc, akik igaznak gondolják magukat, s úgy vélik, nincs szükségük megtérésre. Őket tehát nem keresik, és így nem is találják meg. Sorsukra vannak hagyva, mint a kilencvenkilenc juh a pusztában.

Itt az Úr Jézus „elveszett” juhról szól; a Mt 18-ban pedig „eltévedt” juhról. Nyilvánvaló a különbség: „elveszettnek lenni” sokkal komolyabb, mint „eltévedtnek lenni”.

Aki elveszett, arról lemondanak. Így tekintenek a farizeusok és az írástudók a vámszedőkre és bűnösökre. Mit keresnek ezek Jézus közelében? Kár a fáradságért! Hiszen le vannak írva!

Ők sem értéktelenek, jelenti ki Jézus. Hát nem azért jött, hogy az elveszettet megkeresse? Azért eszik velük, hogy megmutassa, ők sincsenek leírva. A kegyelem számukra is érvényes.

Aki eltévedt, csak egy időre tévelygett el a nyájtól. A Mt 18-ban a „kicsinyek közül egy”-ről, a „hitben kicsiny”-ről van szó, akit ismét vissza kell vinni a nyájhoz.

A pásztort állandóan fenyegeti a veszély, hogy egyik juhát elveszíti. Jézus ezzel világosan mutat rá, hogy az Ő feladata is az elveszett megkeresése.

A pásztor nagyon örül, amikor az elveszett juhot megtalálja. Ez Jézus örömére utal, mivel az „elveszettek”, a vámszedők és bűnösök készek hallgatni Őt. Így bátorítja őket, hogy ne érezzék magukat többé „elveszettnek”.

Nagy az öröm a mennyben. A Mt 18-ban csak arról van szó, hogy a pásztor örül. Itt azt olvassuk, hogy a mennyben van öröm az egyetlen megtérő bűnösön. De a Mt 18 is hozzáfűzi: „Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” (Lásd az Ez 34,16-ot is!)

A Mt 18,13-ban Jézus kilencvenkilenc el nem tévedtről szól, akik már megtartattak.

Itt kilencvenkilenc „igaz”-ról beszél, „akinek nincs szüksége megtérésre”: ők az öntelt farizeusok és írástudók. Azt hiszik, ők nem elveszettek, eléggé igazak ahhoz, hogy bemenjenek az örök életre. Úgy vélik, ők alkotják a nyájat, s a vámszedők és bűnösök bűneik miatt sohasem fognak ahhoz tartozni. Erre az öntelt vallásosságra haragszik az Úr Jézus.

Jegyzetek:

Vámszedők– A 230. leckében („Lévi elhívása”) bőséges tájékoztatást találunk a vámszedőkről. A farizeusok és írástudók reagálásából láthatjuk, hogy azok szerintük méltatlan gyermekei voltak Ábrahámnak.

Bűnösök – Azok gyűjtőneve, akik nem tartották meg Mózes törvényeit, és a farizeusok előírta rendszabályokat. Kitaszították őket a zsinagógákból, és a zsidó vezetők szerint nem tartoztak többé a szövetség népe közé. Az volt a vélemény, hogy ők nem üdvözülhetnek. Jézus bebizonyította nekik, hogy ez téves felfogás. Ő éppen az ilyen emberekért jött közénk. Gondoljunk a nagy vacsoráról szóló példázatra (275. lecke): a hivatalosok visszautasították a meghívást, ezért a nyomornegyedekből szedték össze az embereket.

Énekek:

Református énekeskönyv: 23:1–2; 95:1.4; 119:88; 215; 229:1–2; 292:7; 297:7–9; 397:3
Jertek, énekeljünk: 136; 139; 140; 146:1–2.4; 215; 216
Harangszó: 50
Dicsérjétek az Urat!: 7; 48:1.8; 68; 92:1; 98:1; 135:1
Erőm és énekem az Úr: 15; 115:3; 120

Megjegyzések:

Jézus keresi az elveszettet – A példázatban az elveszett megkeresésén és a megtalálása fölötti örömön van a hangsúly. Ugyanakkor figyelmezteti az önigazakat. A gyerekeknek az első két motívumot hangsúlyozzuk!

Sokan gondolják, hogy nincs szükségük megtérésre – Korunkban sokan azt hiszik, hogy nincs szükségük Istenre. Járják a saját útjukat, és mindent maguk akarnak elérni. Ők, mint a kilencvenkilenc juh, a pusztában maradnak.
Ézsaiás arra figyelmeztet, hogy Krisztus nélkül mindnyájan tévelygő juhok vagyunk (Ézs 53,6). Vegyük ezt komolyabban, mint az „igaz” farizeusok és írástudók!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Tárgyi, kapcsolatbeli értékeink. Elveszíteni valamit vagy valakit. A keresés feszültsége és a megtalálás öröme. Kereső/tájékozódó társas/közösségi játékok. (* ** ***)
 • Felelősek vagyunk azért, ami vagy aki a miénk. (***)
 • A bűn, a vétek, mint „elveszett” állapot. A belőle való „megtaláltatás”. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Íráselőkészítő gyakorlatok: formaérzékenység fejlesztése, folyamatos vonalvezetés, kéz finommozgásainak fejlesztése színezéssel. (*)
 • A bibliai példatörténet mozzanatainak helyes sorrendje képek sorbarendezésével. Vázlatírás. A történet elmondása szóban, kibővítése írásban elbeszélő fogalmazásként. (**)
 • A bibliai példázathoz kapcsolódó vers feldolgozása (Miklya Zsolt: Pásztorének). Verstanulás. (**)
 • A bibliai példatörténet aktualizálása drámajátékkal. Mai élethelyzetek az elveszett juh analógiájára. (***)

Matematika

 • Számlálás húszas számkörön belül. Kitekintés a húszas számkörön túlra 100-ig. A 100 számfogalmának előkészítése tevékenykedtetéssel. (*)
 • Szöveges feladatok, összeadás, kivonás százas számkörben a bibliai példázathoz, a pásztorélethez kapcsolódva. (**)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • A bibliai történet befejező mozzanatának rajzi ábrázolása. A színek hangulati, érzelmeket kifejező szerepe. (* **)
 • Juhalakok és pásztoralak formázása gyurmából vagy agyagból. Terepasztal berendezése papírokkal, textilekkel, egyéb anyagokkal. (**)

Testnevelés

 • Szabadtéri játék: bújócska. (**)

Vázlat:

vámszedők és bűnösök
farizeusok és írástudók
Jézus  –>  példázat

pásztor – nyáj – száz juh
egy elveszett
– keresés
– megtalálás
– öröm

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .