274. Jézus meggyógyít egy asszonyt szombatnapon

,

Üzenet – Téma:

* Az Úr szabadíthatja meg a betegséggel meg­kötözötteket.
* Jézus a szombat Ura, szabad hát jót tenni szombaton.

Előzmények:

Jézus Jeruzsálem pusztulásáról és az Ő vissza­jöveteléről beszélt tanítványainak. Az ajtóőrről, s az okos és gonosz szolgáról szóló példázatokkal tanított az éberségről.

Történet:

Egy szombaton Jézus valamelyik zsinagógában tanított. Egy asszony* is hallgatta, akit már tizennyolc éve gyötört a betegség. Teljesen meggörnyedve* járt, nem tudott kiegyenesedni. Feltűnő, hogy bár beteg, mégis eljött a zsinagógába istentiszteletre. A gonosz lélek nem tudta eltántorítani attól, hogy részt vegyen az istentiszteleten. (Kérdés, hogy itt „megszállottság”-ról beszélhetünk-e?)

Jézus megszólította az asszonyt: „Asszony, megszabadultál betegségedből.” Rátette kezét, s a betegség abban a pillanatban elhagyta. Az asszony felegyenesedve dicsőítette Istent gyógyulásáért, amely nem csupán testét érintette. Lelke is meggyógyult, a gonosz lélek elhagyta őt.

Az Úr Jézus itt megbizonyította, hogy hatalmasabb a Sátánnál. Márpedig csak Isten hatalmasabb, mint a Sátán!

A zsinagógai elöljáró tanúja volt a csodálatos gyógyulásnak. Nem örült neki. Úgy érezte, kötelessége a zsinagógában levőket figyelmeztetni: „Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton!”

A gyógyulás csodáját (méghozzá tizennyolc évi betegség után) egy szintre helyezte egy orvos sikeres gyógykezelésével. Törvényeskedő gondolkozása akadályozta meg, hogy az isteni hatalmat észrevegye. Számára egyedül a szombat megtartása volt a fontos. Pedig a kézrátétel és a gyógyulás bejelentése nem „munkálkodás”, hanem irgalmasság.

Feltűnő az is, hogy nem volt bátorsága egyenesen Jézust megfeddeni, csak közvetve tette meg (ezzel, sajnos gyakran találkozunk).

Jézus azonban közvetlenül ellenfeleihez szólt: „Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát* (a meggyógyult asszonyra céloz), akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?” Jézus ellenfelei (az elöljáró, és a zsinagóga többi vezetői) megszégyenültek. Érezték jól, hogy Jézusnak igaza van.

A zsinagógában levők pedig örültek azoknak a csodálatos dolgoknak, melyek Jézus által történtek.

Jegyzetek:

Egy asszony a zsinagógában – Az ortodox zsidó zsinagógákban a nők külön ülnek egy válaszfal mögött. Valószínűleg Jézus korában is így volt.

Meggörnyedt – Az ördög mindig azon van, hogy az embert megfossza méltóságától. Az embertelen, meggörbült testtartás az állatéhoz hasonlít.
Jézus itt beteljesítette a Zsolt 146,8 szavait: „Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket”.

Ábrahám leánya – A zsidók büszkék a származásukra. Maradhat-e hát közülük valaki csak egy napnál is tovább a Sátán hatalmában? Neki is joga van arra, hogy a Messiás megszabadítsa. Gondoljunk a „gyermekek kenyerére” a kánaáni asszony történetében (Mt 15,21–28; 255. lecke)!

Énekek:

Református énekeskönyv: 146:5–6; 226:1–2; 238:5–8; 300:2–3; 439:1
Jertek, énekeljünk: 68:2.5; 127:1
Harangszó: 27:4; 37:1
Dicsérjétek az Urat!: 2:5; 35:2.5; 62:2–3
Erőm és énekem az Úr: 18:2–3; 29

Megjegyzések:

A Sátán hatalmából megszabadítva – A Sátán erős, de Isten hatalma felette van. Jézusnak – Ő maga is Isten lévén – isteni hatalma van. A tanítványok is kaptak tőle hatalmat, hogy ördögöket űzennek ki (lásd Mt 10,8; 249. lecke).
Gyakran nehéz pontosan megállapítani, hogy mikor van valaki a Sátán hatalmában. Vigyáznunk kell, hogy ne jussunk túl gyorsan erre a következtetésre!
Jézus különböző gyógyításaiból kitűnik, hogy a betegek gyakran a Sátán hatalmában vannak. Gondoljunk csak a Mk 9,14 kk-ben szereplő fiúra (260. lecke)! Akkor vannak epilepsziás rohamai, mikor a „néma lélek” megragadja.

Jót tenni szombaton – Bajban lévőn segíteni nem a negyedik parancsolat értelmében vett munka. Természetesen vigyázzunk, hogy a „jót tenni” fogalmat ne terjesszük ki túlságosan! A felebarátunk javára végzett tevékenységeket, melyek a hét más napjáig is nyugodtan várhatnak, ne végezzük vasárnap, mert az nekünk úgy jobb!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Technika / Egészségtan

  • Jót tenni másokkal. Az irgalmasság cselekedetei embertársainkkal szemben. A hátrányos helyzetben lévőkkel is. (** ***)
  • A szeretet, mint a legfontosabb emberi érték. Fontosabb a viselkedési szabályok, vallási törvények, formák külső megtartásánál. (***)
  • A törvényeskedés, a képmutató magatartás jellemzői és veszélyei. (***)
  • Testi és lelki egészségünk: A görnyedt és a helyes testtartás. Lelki „görnyedtség”, csüggedés, keserűség az élet terhei alatt. (** ***)

Dráma

  • Mai képmutatók: életjátékok, dramatikus jellemrajzok csoportmunkában. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Térbe hajtható papírmodell készítése a bibliai történethez kapcsolódva. (** ***)
  • F. Millet: „Kalászszedők” c. képének megismerése, beszélgetés a kép alapján. (** ***)

Testnevelés

  • Görnyedt testtartást imitáló, törzshajlításra építő játékos tornagyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok, gerinctorna. (**)

Vázlat:

Jézus
szombat – zsinagóga
asszony – 18 éve meggörnyedt – gonosz lélek
„Asszony, megszabadultál”
Jézus hatalmasabb, mint a Sátán
elöljáró
– törvényeskedő gondolkodás (gyógyítás szombaton)
képmutatás
Jézus: irgalmasnak kell lenni

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .