272. A terméketlen fügefa

,

Üzenet – Téma:

* Használjuk fel a kegyelmi időt: megtérésre, gyümölcstermő életre!

Előzmények:

Jézus elmondta a bolond gazdag példázatát. Ezzel arra tanított, hogy nem jó, ha szívünk a földi javakon csüng.

Bevezetés:

Lk 13,1–5: Jézusnak elújságolták néhányan egy szomorú esemény hírét. Pilátus, a római helytartó egy csoport galileai férfit megölettetett, amikor áldozatot mutattak be* (lásd a „Templomi gyilkosság” c. jegyzetet).

Megkérdezték tőle, hogy mit szól hozzá. Jézus viszontkérdéssel válaszolt: „Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük?” Ő maga adta meg a választ: „Nem! Sőt, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el.” Jézus természetesen nem arra célzott, hogy őket is Pilátus fogja kivégeztetni. Inkább arra, hogy megtérés nélkül senki sem nyer bűnbocsánatot. És akkor a halál nem az örök üdvösségre, hanem az örök kárhozatra való átmenet.

Jézus még egy példát mondott ehhez. Egy halálesetről szólt, melyet nem emberi kezek okoztak: „Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban*, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik?” Ismét maga adta meg a választ: „Nem! Sőt, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.”

Példázat:

Hogy megmagyarázza, milyen fontos a hit és megtérés gyümölcseit teremni, de azt is, hogy Isten türelmes, a következő példázatot mondta el:

Egy embernek volt egy fügefája* a szőlőjében. Kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérjének: „Íme, három éve*, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába?”

A vincellér így válaszolt: „Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.”

Néhány megjegyzés a példázathoz:

Jézus itt a zsidókhoz szól. Isten választotta ki őket. Ezért azt várja tőlük, hogy szeretetből az engedelmesség gyümölcseit teremjék. Ők azonban csalódást okoztak.

Jézus napjaiban sem volt a legtöbb zsidó őszintén vallásos. Ezért Isten elhatározta – mint a példázatbeli gazda –, hogy ezt a különleges helyet a földön (szőlőskertjében) elveszi tőlük.

Ám nemcsak a zsidókra vonatkozik ez az ítélet. Aki Isten szőlőskertjében, Jézus Krisztus gyülekezetében nem termi a hit és megtérés gyümölcseit, nincs joga ahhoz, hogy helye legyen Isten országában.

Krisztus azonban beavatkozik, ahogy a példázatbeli vincellér. Közbenjár Istennél, „a szőlő Gazdájánál”. Kéri számukra a kegyelmi idő meghosszabbítását. Továbbra is prédikál a zsidóknak, amit majd az apostolok folytatnak az Ő nevében.

Korunkban Isten igéje kínálja nekünk az örömhírt, amelyben mindenki olvashatja, hogyan teremheti a hit és megtérés gyümölcseit.

Megsemmisítő az ítélet, amelyről a példázatban és az előző beszélgetésben is szó van. Már Keresztelő János is kihirdette (Mt 3,10): „A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.” Komolyan kell hát venni a figyelmeztetést, melyet Jézus itt továbbvisz.

Ismételten: itt nem azokról van szó, akik még sohasem hallottak Istenről és Jézus Krisztusról. Azokra vonatkozik, akik a gyülekezetben (szőlőben) vannak. A szőlő Gazdájának türelme a gyümölcstelen életek felé nem tart örökké. Hála Istennek, hogy van Szószóló, az Úr Jézus, aki könyörög a jogos ítélet végrehajtásának elhalasztásáért. Ő az ige és a Szentlélek által mindent megtesz, hogy „a terméketlen fügefa” még gyümölcsöt teremjen!

Jegyzetek:

Templomi gyilkosság – Egyes magyarázók szerint Pilátus így torolta meg, hogy Galileában váratlanul megtámadtak egy római kohorszot.
Pilátus ezzel két hibát követett el: az áldozati vért emberi vérrel elegyítette, ráadásul ez abban a templomrészben történt, ahova pogányok egyáltalán nem mehettek be.
Ez az áldozás valószínűleg húsvét előtt történt, amikor a zsidók maguk áldozhattak. Mózes törvénye szerint az embervérrel bemocskolt áldozati vér nem volt alkalmas az engesztelés megszerzésére. Így ezek a galileaiak engesztelés nélkül haltak meg. Ettől óv itt Jézus. Mert ha a bűneink miatti büntetést kellene elszenvednünk, akkor nem élne már ember a földön. Ezért: térjetek meg, mielőtt váratlanul meghalnátok!

Siloámi torony – Nem tudjuk, melyik toronyról van itt szó. Siloám forrás (tó) volt Jeruzsálem mellett (Ézs 8,6; Jn 9,7). Josephus zsidó történetíró említ egy eseményt, amely hasonlít az említett torony ledőléséhez, de az időpont és a körülmények nem egyeznek.
A torony valószínűleg úgynevezett donjon vagy védelmi torony volt a város délkeleti részén, a Siloám-tó közelében. Lehet, hogy éppen az építőkre zuhant rá, így aztán a tornyot soha nem fejezték be.

Fügefa – A Földközi-tenger mellékén és Nyugat-Ázsiában honos. 7 méterre is megnő, nagy, húsos levelei vannak. Az ágak a talaj közelében kezdődnek (lásd Lk 19,4: Zákeus könnyen föl tudott rá mászni; 288. lecke), és mélyen lehajolnak (lásd Jn 1,48: Nátánáel alatta elmélkedett és imádkozott; 220. lecke).
Vannak nemes és vad példányai (Zákeus vadfügefára mászott fel).
A béke és a jómód képe volt Izráelben, ha az ember „a maga szőlője és fügefája alatt” ült. Így volt ez Salamon uralkodása idejében (1Kir 5,5; Károli: 1 Kir 4,25).
A fügét keresni kell a sűrű lomb között. Nyersen is, szárítva is eszik. Ismerős a „fügekoszorú”. Dávid Abigailtól kétszáz koszorú (kalács) fügét kapott (lásd 1Sám 25,18; 105. lecke), és Ezékiás sebeire is egy csomó préselt fügét tettek (lásd 2Kir 20,7; 174. lecke).
A szőlőbe egy vagy több fügefát is ültettek, hogy árnyékában megpihenhessenek.

Három év – Izráel történetének három korszakát jelentheti: az első a babiloni fogság előtti, a második a fogság utáni, a harmadik pedig, amelyben Keresztelő János és Jézus fellépett. De vonatkozhat Jézus földi vándorlásának három évére is, mely gyorsan eltelt.

Énekek:

Református énekeskönyv: 1; 92:3–8; 213:7.11–16; 279:1–3; 492
Jertek, énekeljünk: 65:3–4; 197 (a „szeretet” szót a „türelem” szóval is helyettesíthetjük)
Harangszó: 30:(1)2–3; 53:1.5
Dicsérjétek az Urat!: 8; 31:6–9; 50:1.5; 55:1.3
Erőm és énekem az Úr: 19

Megjegyzések:

Használjuk fel a kegyelmi időt – Az időt, mely arra adatott nekünk, hogy megtérjünk, a hit és megtérés gyümölcseit teremjük, kegyelmi időnek is nevezik. A gyermeknek is gyakran mondják: „Még kapsz egy lehetőséget.” Így kapunk mi is alkalmas időt Istentől, hogy megváltozzék az életünk.
Nyugtalanítson hát bennünket, ha gyümölcstelen a lelki életünk.

Nincs kapcsolat a szerencsétlenség és a bűn között – Az emberek gyakran kapcsolatba hoznak valamilyen szerencsétlenséget (betegség, haláleset stb.) egy meglevő vagy vélt bűnnel. Jézus ebben a részben azt tanítja, hogy mindenki vétkezik, így ebben az esetben mindenkit szerencsétlenségnek kellene érni, vagy meg kellene betegednie. Beszélgessünk erről a gyermekekkel, előkeresve a 266. leckét a vakon született ember meggyógyításáról, ahol ugyanerről a problémáról van szó.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • A halogatás, mulasztás, megfelelő alkalmak elszalasztásának vétke. Felelősség önmagunkkal, másokkal, környezetünkkel szemben. (***)
  • Van-e összefüggés a bűn és a szerencsétlenségek között? Vétkeink természetes követ­kezményei. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Beszélgetés Petőfi Sándor: Pató Pál úr c. verse alapján a halogató életmód terméketlenségéről. Párhuzam a vers és a terméketlen fügefa példázata között. Patópálkodás emberi kapcso­latainkban és a lelki élet terén. A változás esélye. (***)
  • Egy mai Pató Pál története elbeszélő fogalmazással, rajzos illusztrációkkal. Versíró kísérletek. (***)

Természetismeret / Biológia / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • Palesztina vidékének jellegzetes gyümölcsfái (füge, datolyapálma, gránátalma stb.). Testfelépítésük, környezeti feltételeik és termesztésük. Összehasonlítás hazánk gyümölcsfáival.

Vázlat:

Jézus
galileai férfiak – Pilátus megölette őket
megtérés

példázat
– fügefa
– már három éve semmi gyümölcs —> kivágni
– vincellér: még 1 év  —>  külön gondozás, „hátha terem”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .