Üzenet – Téma:

* Ne aggodalmaskodjunk az anyagi javak miatt!
* Szívünk ne a gazdagságon csüggjön!

Előzmények:

Az Úr Jézus imádkozni tanította a tanítványait.

Bevezetés:

Lk 12,1–12: Sok ezer* ember gyűlt össze az Úr Jézus körül. Majdnem letaposták egymást, hogy minél közelebb jussanak hozzá.

Jézus óvta őket a farizeusok tanításától, amely kovászként átformálja a gondolkodást. A farizeusok nem őszinték. Kegyesnek tettetik magukat, de – talán tudtukon kívül – hamis céljaik vannak. Becsapják a népet. Ám minden, amit titokban tesznek, lelepleződik. Amit sötétségben mondanak, azt a világosságban fogják hallani. S amit a belső szobában fülbe súgva mondanak, azt a háztetőkről fogják hirdetni.

Jézus azt is mondta, hogy barátainak* nem kell félnie azoktól, akik megölik a testet, de aztán többé semmit sem árthatnak. Jobban teszik, ha az iránt vannak tisztelettel, akinek, miután megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen.

Isten a verebekről is gondoskodik, melyeket ötösével két fillérét árulnak. Nektek pedig még a hajszálaitok is meg vannak számlálva. Azért ne féljetek – mondta Jézus az embereknek –, mert ti sok verébnél értékesebbek vagytok.

A farizeusok megtiltották, hogy az emberek Jézus követői legyenek. Jézus így biztatta őket: „Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt.” Az angyalok ugyanis szeretni és tisztelni fogják azokat, akik vallást tesznek az Úr Jézusról. Hiszen az angyaloknak is az a feladatuk a mennyben, hogy Istent és a Bárány Jézus Krisztust dicsőítsék (lásd többek közt Jel 5,11–12).

„Ha valaki az Emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlelket káromolja*, annak nem bocsáttatik meg” – figyelmeztetett azután Jézus. A kijelentés arra utal, hogy a farizeusok megkeményítették szívüket, s bár tudták, hogy nincs igazuk, gyűlöletből mégis teljes erővel szembeszállnak az Úr Jézussal. Erre a bűnre nincs bocsánat. Aki ezt teszi, a Szentlélek ellen vétkezik, akit az Atya és a Fiú azért küldött, hogy az üdvösség Jézusban nyert útjáról tegyen bizonyságot.

Jézus elleni gyűlöletükben a farizeusok odáig mentek, hogy gonosztevőként bántak Jézus követőivel.

Jézus azonban bátorította őket. Ha a farizeusok zsinagógákba viszik és a felsőbbség elé hurcolják őket, hogy elítéljék, ne aggódjanak. A Szentlélek megtanítja őket arra, amit mondaniuk kell.

Történet:

A sokaságból valaki kérést intézett Jézushoz. Ennek az embernek volt egy problémája, melynek semmi köze Jézus követéséhez és a farizeusok problémáihoz.

„Mester mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget*!” Ez az ember nyilván összeveszett a testvérével az apai örökségen. Legyen most Jézus a bíró közte és testvére között.

Jézus így válaszolt neki: „Ember, ki tett engem bíróvá* vagy osztóvá* köztetek?” Intette, hogy óvakodjék a kapzsiságtól. Ha bőségben él is, ne csüggjön azon a szíve.

Egy példázattal tette ezt érthetőbbé.

Egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Ezért azon törte a fejét, hogy mit tegyen. Hol raktározza a termést? Elhatározta hát, hogy lebontja a csűreit, és nagyobbakat épít, melyekbe a gabonát és minden más javát betakaríthatja. Akkor aztán nem lesz gondja évekig; pihenhet, ehet, ihat és vigadozhat.

„Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.”

„Isten szerint gazdagnak lenni” azt jelenti, hogy megelégedni az Ő szeretetével és a hit gazdagságával.

Jegyzetek:

Sok ezer – A görög szövegben „müriadon”, azaz miriád = tízezernyi, töméntelen sok.

Barátok – A 4. versben Jézus tanítványait „barátaimnak” nevezi. János evangéliumában fordul még elő, hogy Jézus tanítványait nyomatékosan „barátok”-nak nevezi (Jn 15,13–15).

Káromol – A Szentlélek káromlására a görög szöveg a „blasphémeó” szót használja, ami annyit jelent, hogy „istenkáromlás”. Ebben a jelentésben használjuk mi is a blaszfémia szót.

Örökség – Az örökség szétosztása Izráelben a következőképpen történt: hogy a vagyon folyamatossága megmaradjon, az örökség a törvényes feleségek fiainak járt. A lányok hozományt kaptak, az elsőszülött fiúnak kétszeres örökrészt adtak.

Bíró, osztó – Itt két szó van a görög szövegben: „dikasztész” és „kritész”. A „dikasztész” hivatalosan kinevezett bíró, míg a „kritész” egy szokványos elbíráló; gondoljunk a „kritikus” szavunkra.

Énekek:

Református énekeskönyv: 49:2–4; 62:7; 267:4–5; 269:4–5; 455:4
Jertek, énekeljünk: 171; 177:1
Harangszó: 28; 29; 46
Dicsérjétek az Urat!: 29:2; 158:1–2
Erőm és énekem az Úr: 34; 78:1; 126:1

Megjegyzések:

Ne féljünk és ne aggodalmaskodjunk – A Lk 12,6–12 és 22–32-ben Jézus arra mutat rá, hogy Isten gyermekeinek nem kell félniük vagy aggodalmaskodniuk. Ő gondoskodik róluk, és értékesek a szemében. Beszélgethetünk erről a gyermekekkel. Korunkban sok gyermeknek van szüksége erre a vigasztaló üzenetre.

Isten nevét védjük meg – Jézus követőjének meg kell védenie Isten nevét (8–12.v). A hitnek az emberek előtt való megvallását az Úr Jézus meg fogja jutalmazni azzal, hogy megnevezi azokat a személyeket az Atya és az angyalok előtt. Ez érvényes a gyermekekre is, amit el kell nekik mondani.

Szívünk ne a gazdagságon csüggjön – Gazdagnak lenni önmagában véve nem bűnös dolog. Olyan bibliai szent életű emberek, mint Ábrahám, Izsák, Jákób, József és Jób, nagyon gazdagok voltak, mégis szolgálták az Urat. Az a lényeg, hogy ne a gazdagság kívánása legyen az első számunkra, hogy el ne feledkezzünk arról, aki mindezt adta. Mindig arra gondoljunk, hogy Isten a vagyont csak kölcsönbe adja (lásd a Mt 5,3-at is).
Vö. Péld 30,8–9: A gazdagság gondot is ad.
Egyszer mindenről számot kell adnunk, amit Isten nekünk adott, azaz az életről, egészségről, adományokról, ruházatról, szabadságról stb. Gondoljunk itt erre a textusra: „Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is” (34.v) Hol van a keresztyén ember kincse?

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • A pénz, a vagyon szerepe az ember életében. A szegénység és a gazdagság veszélyei. Felelős gazdálkodás (sáfárság) javainkkal. Megelégedettség, adakozás másoknak. (***)
  • Mik a legfontosabb értékeink? Az anyagi és lelki értékek helyes viszonya. A pénz, a vagyon helye értékrendünkben. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • Beszélgetés Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön c. regénye alapján a szívben hordott kincsről, a szeretetről. (***)
  • A gazdagság könnyen bolonddá tesz:
    – Móra Ferenc: Kevély Kereki c. elbeszélésének feldolgozása beszélgetéssel, dramatizálással.
    – A bibliai példázat mai változatai dramatikus játékkal, írásbeli fogalmazással. (***)

Vázlat:

Jézus
– nagy sokaság
– figyelmeztetés

a farizeusok tanítása
– kovász
nem őszinte

vallástétel  <–>    megtagadás

a Szentlélek káromlása – Isten Igéjének nevetségessé tétele  <–>    nincs rá bocsánat

farizeusok: megtiltják Jézus követését kérés: az örökség megosztása

példázat: a bolond gazdag

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .