257. Négyezer ember megvendégelése

,

Üzenet – Téma:

* Aki az Urat keresi, nem szűkölködik.

Előzmények:

Tízvárosban az Úr Jézus egy süketnémát gyógyított meg.

Történet:

Jézus még mindig Tízváros* vidékén tartóz­kodott. A Galileai-tenger menti hegyoldalban telepedett le. Vele voltak a tanítványai. Hajójukat a közelben kötötték ki.

A vidék lakói hallottak Jézus csodáiról. A süketnéma meggyógyításának híre futótűzként elterjedt az egész környéken. Mikor megtudták, hogy Jézus a közelben van, ezrek siettek hozzá. Vitték a bénákat, sántákat, vakokat, süketeket és sok más nyomorékot. Mennyi fáradságba került a családtagoknak és barátoknak a betegeket fölvinni a meredek hegyoldalon! De szívesen megtették. A betegeket Jézus lába elé tették. Milyen megható látvány lehetett ez!

És az Úr Jézus meggyógyította a nyomorékokat mind.

Amikor az emberek látták, hogy a némák beszélnek, a bénák és a sánták járnak, a vakok látnak, nagyon csodálkoztak. Dicsőítették és magasztalták Izráel Istenét. Tízvárosban túlnyomórészt pogányok laktak. Tudtak ugyan Izráel Istenéről, de nem szolgálták Őt. Jézus, a zsidó rabbi csodái azonban bebizonyították nekik, hogy Izráel Istene hatalmas. Hogy Jézus a Messiás, az nem jutott eszükbe. Csak a názáreti gyógyítót látták benne.

Három napig maradtak az emberek Jézussal. A magukkal hozott élelem elfogyott. Eljött az ideje, hogy hazamenjenek.

Az Úr Jézus természetesen észrevette problémájukat. Azt mondta tanítványainak: „Szánakozom a sokaságon, mert három napja velem vannak, és nincs mit enniük; éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton.”

A tanítványok így válaszoltak: „Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jóllakassunk ekkora sokaságot?” Ugyanis körülbelül négyezer ember volt ott!

Jézus megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?”

Ők így feleltek: „Hét.”

Jézus megparancsolta az embereknek, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte* és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig az embereknek.

Mindenkinek jutott.

Volt ott pár hal is. Jézus azokat is megáldotta, és a tanítványai szétosztották.

Mindenki jóllakott. A maradék darabokkal hét kosarat* töltöttek meg.

Ezek után Jézus elbocsátotta az embereket.

Jegyzetek:

Tízváros – Ennek a vidéknek a lakói túlnyomórészt hellén (görög) kultúrájú emberek voltak. De tudtak Izráel Istenéről. A Mt 4,25-ben azt olvassuk, hogy Jézus fellépése kezdetén a Tízvárosból is jöttek hozzá és követték Őt. A meggyógyult megszállott elterjesztette Jézus hírét ezen a vidéken (lásd Mk 5,20, 246. lecke).

Hálaadás a kenyérért és annak megtörése – Itt gondoljunk az úrvacsorára, annál is inkább, mert arra a görög „eucharisteo” szót használják, szó szerint „eucharistésas”, azaz „hálát adva”.

Kosarak – Görögül: „spuridas”; a „spuris” nagy, fonott kosár volt. Ilyen kosárban eresztették le Pált Damaszkusz várfalán (lásd ApCsel 9,25; 322. lecke). A Mk 6,43-ban, az első megvendégelés alkalmával „kophinos”-ról volt szó, azaz kis hátikosárról.

Énekek:

Református énekeskönyv: 136:23.25–26; 145:5; 172; 254:1.5; 501
Jertek, énekeljünk: 68; 80; 171; 218; 219; 255–257
Harangszó: 24:1.5; 37; 53:5.7–8; 54:2–5
Dicsérjétek az Urat!: 10–13; 44:1.3; 50:5–7; 95:1
Erőm és énekem az Úr: 46; 48; 99:2

Megjegyzések:

Egy újabb megvendégelés-történet – Ez a történet a második kenyérrel és hallal való megvendégelés. Hasonlíttassuk ezt össze az ötezer ember megvendégeléséről szóló történettel (251. lecke)!
Fontos, hogy itt Jézus a kezdeményező; az elsőnél a tanítványok voltak.
Az emberek itt három napig voltak vele, akkor csak egyig.
Végül az első alkalommal Izráel üdvösségéről volt szó, most a pogányokéról (lásd a „Kosarak” jegyzetet).

Aki az Urat keresi, nem szűkölködik – Ennél a témánál a Zsolt 34,11-re gondoljunk: „Akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.” Ha Isten a károgó holló-fiakat is táplálja (Zsolt 147,9), akkor engedné, hogy szükséget lásson az ember, aki hozzá jön segítségért? Ha éhségben vagy szükségben megtanulnánk, kihez forduljunk, sokkal jobbak lennének a kilátásaink. Ezért olyan fontos anyagi és lelki segítséget egyaránt nyújtani. Sok keresztyén szervezet tudja ezt, és szerte a világon végzi a segítségnyújtás mindkét formáját. Nekünk is tudnunk kell, hogy mindennapi életünkben tőle függünk. Nem véletlenül hangzik a legtökéletesebb imádság, a Mi Atyánk egyik kérése így: „Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.”
A világban levő szegénységet nekünk magunknak kell megszüntetni. Ha megtesszük, amit tennünk kell, kevesebb lesz a nélkülözés.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • Segítségnyújtás a rászorulóknak, szükséget szenvedőknek közvetlen környezetünkben (** ***), és a fejletlenebb országokban. (***)
  • Nyomorúság, éhség, nélkülözés a Földön. Ennek okai, megoldásának módjai. Segítő szervezetek és intézkedések. Adatgyűjtés, búvárkodás, beszélgetés a témában. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Személyes (elképzelt) élményen alapuló tudósítás fogalmazása írásban a bibliai történet alapján. (**)
  • Túrmezei Erzsébet: „Kenyérszegő” c. versének feldolgozása, összehasonlítva Kovács Margit azonos c. szobrával. (** ***)
  • Rákos Sándor: Kenyér c. versének feldolgozása. Imádság megfogalmazása írásban a vers üzenetéhez kapcsolódva. (***)

Matematika

  • Az idő mérése. Ismerkedés az órával: különböző időpontok beállítása óramodellen, rögzítése rajzon. (*)

Természetismeret (Környezetismeret)

  • Táplálkozásunk rendszeressége. Táplálékaink csoportosítása (képek, rajzok segítségével): mikor fogyasztjuk, egészséges-e, honnan származik. (*)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Különböző ételek rajzolása, festése vagy kivágása és ragasztása papírból kenyérszelet-vagy tányérformára. (*)
  • Kovács Margit: Kenyérszegő c. szobrának megfigyelése. Emberalak formázása agyagból v. gyurmából a bibliai történethez kapcsolódva „Kenyérosztó” címmel. (** ***)

Vázlat:

Jézus
hegyoldal
betegek gyógyítása

7 kenyér és néhány hal
mindenki evett (4000 ember)
7 kosár maradék

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .