256. A süketnéma meggyógyítása

,

Üzenet – Téma:

* Jót tenni úgy, hogy senki se lássa.
* Érzékszerveinket is Istentől kaptuk, hasz­náljuk az Ő dicsőségére!

Előzmények:

Sziro-Föníciában az Úr Jézus megszabadította egy kánaáni asszony leányát a tisztátalan lélektől, mely hatalmában tartotta. Jézus megdicsérte az asszonyt nagy hitéért.

Történet:

Jézus és tanítványai ismét elhagyták Főníciát. Megérkeztek Tízváros vidékére, mely városok nagyrészt a Galileai-tenger és a Jordán túlsó partján terültek el (Damaszkusz is közéjük tartozott – bővebben lásd a térképet és a 246. lecke Decapolis c. jegyzetét).

Egy süketnéma* embert vittek Jézushoz, aki süketsége miatt nagyon nehezen beszélt. Az emberek kérték Jézust, tegye rá a kezét, hogy meggyógyuljon.

Az Úr Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból. Ujját a süket fülébe dugta, majd az ujjára köpve* megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: „Effata”, ami azt jelenti: „Nyílj meg!”

Erre az ember azonnal hallott és beszélt, éppen úgy, mint bárki más.

Jézus megparancsolta az embereknek, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. Szerfölött álmélkodtak hatalmán. „Mindent helyesen (jól) cselekedett” – mondták –, „a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.”

Néhány gondolat a történettel kapcsolatban:

Megint azt látjuk, hogy az Úr Jézus minden beteget vagy nyomorékot meggyógyított, akit hozzá vittek. Mindig könyörületességre indult.

Itt nincs szó a süketnéma személyes hitéről. Ez azt mutatja, hogy Jézus a nem hívőkön is segíteni akar.

Hogy a süketnémát egymagában félrevonta, arra mutat, hogy Jézus a gyógyításokkal nem a maga dicsőségét kereste. Nem csinált belőlük „mutatványt”, ahogy azt az imádsággal gyógyítók teszik gyakran, amikor teli teremben fellépnek. Alázatosságát bizonyítja, amikor megtiltja, hogy ne híreszteljék ezt.

Cselekedetei jelképesek. Természetesen ezt az embert látható jelek nélkül is meg tudta volna gyógyítani, hiszen Ő Isten. Itt azt akarta megmutatni, hogy az isteni erő, mely által a gyógyulás történt, belőle áradt. Hiszen saját ujját és nyálát használta.

Látjuk, hogy az Úr Jézus először „kapcsolatba lépett” mennyei Atyjával. Nem volt szüksége arra, hogy a mennyből kérjen erőt, mivel Ő is Isten. Itt ugyanaz a helyzet, mint a vakon született meggyógyításánál: Isten cselekedeteinek kell nyilvánvalókká lenni. Isten dicsőségéről van szó! Ez a süketnéma számára is példa. Az embernek mindig Istenre kell föltekinteni, és minden segítséget tőle várni.

Jézus fohászkodása természetesen nem a tehetetlenség érzését jelenti. Az emberek közti szenvedés miatt való a szomorúság megnyilvánulása, mely szenvedés a bűn következménye.

A görög „effata” szót („nyílj meg!”) Jézus nem varázsszóként használta, nem afféle „szézám, nyílj ki!” ez. Szavának hatalma van, mint mikor bekiált a sírba Lázárnak: „Lázár, jöjj ki!” (Jn 11,43; 284.lecke).

Minden gyógyítás annak bizonysága, hogy Jézus a várt Messiás. E süketnéma meggyógyítása szintén, kiváltképpen, ha Ézsaiás próféciájára gondolunk: a vakok látni, a süketek hallani és a némák ujjongani fognak (Ézs 35,5–6; lásd még az Ézs 29,18-at és 32,3–4-et is).

Az emberek reakciója mutatja, mennyire hatott rájuk a csoda. A felkiáltás: „Mindent helyesen cselekedett”, azt is jelenti, ámulnak, hogy Jézus nem szűnik meg állandóan jót cselekedni, bár sokan gyűlölik és üldözik.

Gondoljunk arra is, hogy a süketnéma meggyógyítása nem csupán egy emberrel való jótett volt, hanem a környezetével is: a családjával és barátaival! Tudtak már egymással beszélgetni, és sokkal jobban megérthették egymást.

Jegyzetek:

Süket és néma – Mielőtt feltalálták a modern hallásjavító készülékeket, a süket ember nagyon magányos volt. Ehhez járult még az is, hogy alig vagy egyáltalán nem tudott megtanulni beszélni, legfeljebb hangokat adni. A század eleje óta különleges eszközökkel elérték, hogy sok süket tud beszélni. Továbbá jelbeszéddel is megértethetik magukat. Ezzel kapcsolatban az amerikai Helen Kellerre (szül. 1880-ban) gondolunk, aki vakon és süketen (ezért némán is) született. Tanítónőjétől, Ann Sulivantól megtanult beszélni, olvasni és írni, tanult a Harvard egyetemen is, és ismert írónő lett. Ann Sulivan úgy tanította Helent, hogy a tenyerébe koppantva különböző jelzéseket adott.
Önéletrajz: „The story of my life” („Életem története”), 1902.

Nyál – Keleten a nyálnak általában nagy gyógyító erőt tulajdonítottak. Az ún. rabbinuskönyvek több példát is közölnek erről.

256

Énekek:

Református énekeskönyv: 9:1; 145:1–2; 167:1; 450:1–2
Jertek, énekeljünk: 68:2.5; 75:1.3; 189
Harangszó: 51:1; 47
Dicsérjétek az Urat!: 35:1–2.5; 62:1–2
Erőm és énekem az Úr: 18:1–2; 110

Megjegyzés:

Jót tenni anélkül, hogy azt valaki észrevenné – Már sokat beszéltünk a gyermekeknek az Úr Jézus gyógyításairól. Most azt a tényt hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak ez a csodálatos gyógyítása úgy történt, hogy a süketnémát félrevonta a sokaságból.
Itt azt tanuljuk meg Krisztustól, hogy ne a magunk dicsőségéért cselekedjünk jót másokkal. Ne nagyképűsködjünk jó szolgálatainkkal mások előtt! Mindennel, amit teszünk, Istent dicsőítsük! Egy romániai látogatás alkalmával feltűnt, hogy egy öreg romániai keresztyén mindig ezt gyakorolta. Ha például megköszöntük az ételt, fölfelé mutatott, és azt mondta: „Istené a dicsőség”.
Sajnos, gyakran hallunk jó tettekkel való dicsekedést. Ez nem méltó egy keresztyénhez.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A fogyatékos ember megértése. Tapasztalatszerzés a süketség, némaság állapotával kapcsolatban. A süketnémák jelbeszéde. Játékos gyakorlatok. (* ** ***)
 • Hogyan érintkezzünk a fogyatékos emberrel? Hogyan tud beépülni a társadalomba? (***)
 • Hogyan és miért segítsünk egymásnak? Dicséretért? Vagy valami másért? Beszélgetés életpéldák alapján. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma / Ének-zene

 • Állatok, tárgyak megnevezése rajzok alapján, hangjuk utánzása. Nevük első hangjának leválasztása. (*)
 • Betűírás és összeolvasás. (*)
 • A beszéd fontossága. Közlések, párbeszéd „némanyelven”: mozgással, mutogatással, meta-kommunikatív eszközökkel, jelbeszéddel. Játékos gyakorlatok. (* ** ***)
 • Hangerőgyakorlatok: beszéd és énekhang erősítése, halkítása. (* **)
 • Figyelemösszpontosító, hangokra koncentráló gyakorlatok. (* **)
 • Tárgyak, hangszerek hangjának felismerése. A hangok jelzése. Ritmusgyakorlatok. (* **)
 • Mai történet folytatása szóban vagy írásban. Téma: Segítség beteg társamnak. (***)

Természetismeret (Környezetismeret) / Biológia és egészségtan / Fizika

 • Érzékszerveink. A hallás szerepe a tájékozódásban. Tájékozódó-játékok. (* **)
 • Tudnivalók a hangok keletkezéséről, a hallásról. (***)

Vázlat:

Jézus
Tízváros
Galileai-tenger
süket ember
nyál ->  „Effata” = „Nyílj meg!”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .