05-2. Pajzsok védelmében

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
  • Bibliai történet: Zsoltárok 91,1–4; Máté 8,5–9; Efezus 6,13–17
  • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, kapcsolati
  • Tevékenység: Kortörténet: a római hadsereg felépítése, a légionárius öltözete, fegyverei; hullámpapírból pajzs és kard készítése; pajzsokkal védelmi alakzatok alakítása, összehangolt mozgás alakzatban

 

Légionáriusok (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A római hadsereg légiókból állt, innen a római katona = légionárius kifejezés. A légiók száma koronként változott, Jézus korában 25 légiója volt a Római Birodalomnak. Egy légió létszáma 4800 fő volt, a légió 10 cohorsból állt, egy cohors pedig 6 centuriából. A centuria (század) eredetileg száz emberből állt, később 80 fő lett a létszám. Minden centuria élén egy centurio, azaz százados állt. A leigázott országokban a helyőrségeket ilyen katonai egységek tudták legénységgel ellátni. A kapernaumi helyőrség századosa is centurio volt, aki a katonai parancsnokság mellett a rómaiak ügyvivője volt a városban és annak környékén.

Figyeljük meg a gyerekekkel a római katonák öltözetét és fegyverzetét a Légionáriusok című tankockán (elérhető a címre kattintva). A képek kattintással nagyíthatók.

Képek forrása:

 

Pajzs- és kardkészítő műhely (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi)

Készítsünk a gyerekekkel pajzsot és kardot hullámkartonból. A pajzs formája követheti a római mintát: Az alap téglalap alakú, kb. derékig érő, vörösre festett, erre kerülnek a sasszárnyak és villámok, illetve középen egy kidudorodó, fémszínű forma (a vasdudor a pajzson fegyverként ütésre szolgált). A vörös Mars hadisten színe, aki a háború istene, a rómaiak hadi istene volt. A római légiók jelvénye volt a sas szárnyakkal, karmai között villámmal. A sas magának a Római Birodalomnak is jelképévé vált, mint a felsőbb, égi akarat hírnöke.

Római pajzs kifestő

 

 

A római légió pajzsával szemben készíthetünk olyan pajzsot is, amire Krisztus betűszimbóluma kerül. A krisztogram a görög ΧΡΙΣΤΟΣ (Krisztus) szó kezdőbetűiből kialakított X (khi) P (rho) betűszimbólum.

A pajzsábrázolás szintén római, a kereszténységet birodalmi vallássá tevő császárkorra (IV-V. század) jellemző.

Forrás

 

 

A kard a római egyenes, kétélű, rövid kard, a gladius formáját követheti. Pengéjét beboríthatjuk alufóliával, vagy lefesthetjük ezüst akrilfestékkel.

Római kard készítése

Hasonló pajzs- és kardkészítő munkát láthatunk a Mesemadárműhely blogon, lovagkori változatban.

 

További inspiráló képanyag a pajzskészítéshez:

Római pajzs készítése

Római pajzsok – gyerekmunkák

Római pajzsok készülnek – osztálykeretben

 

 

Pajzsalakzatok (Testi-mozgásos, kapcsolati, verbális-nyelvi)

Pajzsaikkal a katonák sora szinte áthatolhatatlan falat tudott alkotni a támadókkal szemben. Ha az első sor felállította a pajzsfalat, a második sorban álló katonák a pajzsok tetején át lándzsát tudtak vetni az ellenségre. A pajzsokat a fejük fölé emelve pedig a felülről érkező nyilaktól és kövektől védték magukat.

Jellegzetes védelmi rendjük volt az úgynevezett teknősbéka-alakzat, amelyben a katonák szorosan egymás mellett egy négyzet alakú csoportban helyezkedtek el, mind a négy oldalon pajzsfalat alkottak, a belül lévő katonák pedig a pajzsukat a fejük fölé emelték. Így a csatatéren szinte páncélburokban tudtak előrenyomulni.

Ehhez a katonáknak szoros egységként kellett együttműködni, szinte testvércsapatként ismerték és értették egymást. Amikor egy katona elesett, a sorokat összezárták, és a pajzsok védelmében a sérültet hátrafelé biztonságba és védelembe vonszolták. Így a pajzs rendkívül hatékony védelmi eszköz volt, és nemcsak az egyéni, hanem a közös védelmet is szolgálta.

Teknősalakzat ábrázolása
Trajánusz oszlopán

 

Az elkészített római pajzsokkal alakítsunk ki közösen védelmi alakzatokat:

  • Álljanak a gyerekek csatasorba, a pajzsokat tegyék a földre, majd vezényszóra térdeljenek le mögötte.
  • Álljanak két sorba, az első sor az előbbihez hasonlóan helyezkedjen el, a második sor katonái tegyék a pajzsukat az előttük lévő pajzs tetejére (lásd a képet).
  • Álljanak több soros csatasorba, és alakítsanak teknősbéka-alakzatot úgy, hogy az első sor a mellkas elé kifelé, a belső sorok a fejük fölé emelik a pajzsot. A sorok szélén állók pedig oldalra kifelé fordítják a pajzsot.
  • Végül kialakíthatunk egy sátorszerű alakzatot is, ami az összetartozásunkat fejezi ki (lásd az osztályképet), és illik hozzá a zsoltárvers: „Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.” (Zsoltárok 91,4)

A csatasorral, majd a teknősbéka-alakzattal az együttes mozgást is kipróbálhatjuk: nyomulás előre, visszavonulás hátra.

Képek forrása:

Pajzsalakzatok

Teknősbéka-alakzatok

Sátor pajzsalakzat

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Gyerekek a Bibliában – újszövetségi történetek menüpont alatt.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .