08-6. Leányka, kelj fel…

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Prédikátor 3,3–4; Márk 5,21–24.35–43; Lukács 7,3–5
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, testi-mozgásos, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Zsinagógaépítés székekből, székfoglalás; történetmesélés: Jairus leánya, beszélgetés; zsebkendőjáték, sírásemlékek felidézése, sírásból öröm: történet kreatív folytatása, célba dobás; színezés, rajzolás, makettkészítés

 

Székekből zsinagóga (Verbális-nyelvi, kapcsolati, testi-mozgásos)

Emlékeztek a kapernaumi századosra? Ő volt az a parancsnok, aki Kapernaum városában egy század római katonával állomásozott, hogy fenntartsa a rendet. Amikor megbetegedett a szolgája, akkor pedig Jézushoz fordult, mert felismerte, hogy Isten hatalmával tud gyógyítani. Ilyesmire csak az szánja rá magát, aki bízik Istenben. A kapernaumi százados, római létére ilyen ember volt. Ő úgy tartotta fenn a rendet, hogy zsinagógát építtetett a zsidó lakosság részére (vö. Lk 7,3–5). Így már a kapernaumi gyülekezetnek is volt háza, ahol összegyűlhettek imádkozni, igét olvasni, Istent dicsérni. A gyerekek (fiúk) pedig járhattak oda tanulni, hogy ők is olvasni tudják a Bibliát, mire nagyok lesznek.

A gyülekezet vezetőit elöljáróknak nevezték, ők vezették az istentiszteletet, tanítottak az iskolában, intézték a gyülekezet ügyes-bajos dolgait.

 

Mi is építsünk egy „zsinagógát” a csoportszobában/teremben, amiben mindenki elfér. Elöl lehet egy asztal, amire elhelyezünk egy gyertyatartót és egy Bibliát, két oldalt és szemben pedig befelé fordított székek jelölhetik a zsinagóga falait (együtt egy téglalapot rajzoljon ki a térszerkezet). Miután elkészült, helyezkedjünk el a székeken: egyik oldalon a lányok, másik oldalon a fiúk. (Elmondhatjuk, hogy eredetileg a zsinagógákban a nép állt, csak a vének – a gyülekezet vezetői – ültek, és az asszonyoknak külön helye volt a karzaton.)

Gyújtsuk meg a gyertyát, nyissuk ki Bibliát, és meséljük el Jairus és leánya történetét.

 

Leányka, kelj fel! (Verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális)

A kapernaumi zsinagóga vezetője, fő elöljárója egy Jairus nevű férfi volt. Mindenki ismerte és tisztelte őt, mert igazán szerette Istent, és gondját viselte a gyülekezetnek, szeretetben élt családjával, embertársaival. Igen ám, de a betegség nem válogat, és sokszor azt éri utol, aki a legkedvesebb. Egy napon megbetegedett Jairus kislánya. Hiába hívták a város orvosait, akik értettek ugyan a gyógyfüvekhez, orvosságokhoz, de most azok sem tudtak segíteni. Imádkoztak teljes szívvel, de az ima is kevés volt. Vagy mégis az ima segített? Sokat hallottak már Jézusról, és most fülükbe jutott a hír, hogy megint Kapernaumba érkezik. Márpedig amerre Jézus jár, ott csodák történnek, gyógyulások. A római százados beteg szolgáját is meggyógyította a puszta szavával. Jairus bizonyos volt benne, hogy ilyen csodára csak Isten képes. Jézus csak az Ő erejével gyógyíthat, biztos, hogy Isten küldötte ő.

Jairus döntött. Nem törődik vele, mit szólnak hozzá mások. A gyülekezet szigorú elöljárói. Az ő kislánya most beteg, és egyedül Isten, vagyis Isten erejével Jézus gyógyíthatja meg.

Jairus nem sokat tétovázott, útnak indult, hogy még elérje Jézust a kikötőben.

Folytassuk a történetet a Márk 5,21–24.35–43 alapján. A vérfolyásos asszony esetét nem kell említeni, elég annyit mondani, hogy nagy tömeg követte őket Jairus házához. A halál tényét sem kell befejezettnek tekinteni, mint a Jairus házát „megszálló” gyászolók. Ma is hallunk újraélesztésről, ami a halál pereméről hozza vissza a beteget az élők közé. Ha a gyerekek azzal állnak hozzá a betegséghez, hogy mindent el kell követni a gyógyulás érdekében, mert Istennek semmi sem lehetetlen, pozitív képet építünk, és tettre késszé neveljük őket.

 

Beszélgessünk az alábbi (vagy hasonló) kérdések segítségével:

Mit tett Jairus, amikor beteg lett a kislánya? Miért fordult Jézushoz? Hogyan fogadta a kérést Jézus?

Sokan a bajt látták erősebbnek. Milyen hírt kapott Jairus? Mi volt erre Jézus válasza?

Jairus házánál mivel találkoztak? Miért volt akkora sírás-jajgatás?

Mit mondott a síróknak, és mit tett Jézus? Hogyan gyógyította meg a leánykát?

A jó orvos gyógyulás után sem hagyja magára a beteget. Mit mondott Jézus, hogyan gondoskodott a leányról, miután felkelt az ágyról?

Mi kihez fordulhatunk, ha súlyosan megbetegszik valaki a családból? Mit kell ilyenkor tenni? Mit tehetnek a gyerekek, ha egyedül vannak a beteggel, és hirtelen jön a rosszullét? Beszéljünk a segélyhívás lehetőségéről, elérhetőségeiről, hogy mit kell tennie, mondania ilyenkor a gyerekeknek. Gyakorlatban is kipróbálhatjuk egy-egy „telefonbeszélgetés” erejéig.

 

Sírásból nevetés (Önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, vizuális-térbeli)

Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje van a gyásznak, de ideje a gyógyításnak is. (Vö. Préd 3,3–4)

Adjunk körbe egy tál papírzsebkendőt, mindenki vegyen egyet.

Vegyük két tenyerünkbe kinyitva a zsebkendőt. Temessük bele az arcunkat, mintha sírnánk, és nem szeretnénk, hogy azt bárki megláthassa. Képzeljen el mindenki egy helyzetet, amikor sírt, mert valami bánat érte. Próbáljuk felidézni a sírás okát. Ha kibuggyan egy-két könnycsepp, nem baj, hiszen ott a zsebkendő.

Ha valaki szeretne mesélni a gyerekek közül egy emlékezetes sírásáról, adjunk rá lehetőséget. Milyen bánat érte, miért fakadt sírva?

Előkerülhet a halál problémája is, egy szeretett személy elvesztése. Nem a gyerekek megríkatása a célunk, de a beszélgetés, a probléma kibeszélése is gyógyító hatású lehet.

Végül mindenki gyűrje össze a zsebkendőjét, és formázzon belőle kicsi golyócskát, amit beledobhat a tálba. Ezek most már nem bánat-, hanem örömpirulák.

 

Vajon hogy folytatódott a történet? Mi lett a lánykával? Képzeljük el a gyógyulás napjait, ahogyan visszatér Jairus házába az öröm. El is játszhatnak a gyerekek néhány élethelyzetet.

Vagy kipróbálhatnak néhány játékot, például célba dobás a tálba a zsebkendőgolyókkal egy-két lépés távolságról, növelve a távolságot.

Színezhetünk, készíthetünk makettet vagy egyéni rajzot is a leánykáról, már gyógyult állapotban.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

08-5. Beteg vagyok…

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, természetismeret, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 30,3; Példabeszédek 16,24; Máté 8,14–15
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti, testi-mozgásos, kapcsolati, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Vers- vagy dalhallgatás, beszélgetés, lázmérés, testhőskála sorbaállással; mesehallgatás, beszélgetés, bodzatea-kóstoló; betegségmegelőző, természetes gyógymódok, vers- és mesehallgatás, beszélgetés, rajzolás; tavaszi kirándulás, hangmegfigyelés, állatmegfigyelés és -simogatás

 

…lázam van (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti, testi-mozgásos)

Hallgassuk meg Miklya Zsolt Láz című verséből készült dalt a Paulik Családi Zenekar Dúdoló című CD-jéről, vagy olvassuk fel a gyerekeknek a verset, és beszélgessünk.

 

Miklya Zsolt: Láz

Beteg vagyok,
lázam van,
zörömbölnek
házamban.

Megnyugodok,
elcsitulok,
elpihenek
ágyamban.

 

Mit gondoltok, ki mondja a versben, hogy beteg vagyok, lázam van…? Kislány lehet, vagy kisfiú? A betegségnek mindegy, hogy fiút vagy lányt támad meg.

Milyen ez a betegség a versben? Milyen az, ha valaki lázas?

Mit jelent az, hogy zörömbölnek házamban? Milyen szavak jutnak eszetekbe a zörömböl szóról? (dörömböl, zörög)

Mit jelent a versben a ház? (A gyerek testéről, illetve mellkasáról van szó. A teste forró, tüdeje pedig ziháló, zörgő hangot ad, pl. tüdőgyulladáskor.)

Mitől nyugszik meg a beteg gyerek?

Kép forrása

 

Mérjük meg a gyerekek testhőmérsékletét. Elmondhatjuk, hogy mennyi a normális testhőmérséklet, mikortól nevezzük hőemelkedésnek, mikortól láznak.

A gyerekeket sorba állíthatjuk aszerint, kinek mennyi a testhőmérséklete (azonos értékűeket egymás mellé). Melyik testhőmérsékletből van legtöbb a csoportban?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

08-4. Katonadolog

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, mozgásos játék, nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Máté 8,5–13; Lukács 7,1–10
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Testtudat fejlesztése dallal, mozgással, testépítő makettel; mozgások parancsszóra, kötelékben, korlátozott testhelyzetben; történetmesélés: a kapernaumi százados, beszélgetés; csákóhajtogatás, mozgások sisakkal

 

János Peti táncol (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, verbális-nyelvi, önismereti)

Nézzük meg a János Peti táncol című gyermekdal animációval kísért felvételét (elérhető a címre kattintva, szöveg a videó alatt), és mozogjunk együtt a figurával. Előtte bemutathatjuk a mozgásokat, így mire János Peti táncolni kezd, a gyerekek már tudni fogják, mit kell tenniük.

A francia gyermekdal bővebb változatát is megtaláljuk Bertóti Johanna előadásában és fordításában Jancsika táncol címmel, mozgással kísérve (elérhető a címre kattintva). Ez a változat hosszabb, több mozgásformát tartalmaz, de jól mozgó, figyelmes gyerekcsoporttal élvezetesebb is lehet.

Dalszöveg forrása: Sziromszárnyak. Irodalmi szöveggyűjtemény (Kálvin, Bp, 2022, 10. o.)

 

Képzeljük el, hogy János Peti (illetve Jancsika) nem táncol, mert beteg lett. Játsszuk el a beteg állapotot is lankadt, bágyadt mozdulatokkal:

 

János Peti nem táncol
A karja nem táncol
A keze nem táncol
Az ujja nem táncol
A lába nem táncol
A talpa nem táncol
A feje sem táncol

 

Ha egy fiú megbetegedett, régen a felnőttek ezzel vigasztalták: Elmúlik, mire katona leszel.

Ma is mondjuk, ha kisebb sérülés, betegség éri a gyereket: katonadolog.

Mert a katonáknak – mint manapság a sportolóknak – tűrni kell a testi fájdalmat és szenvedést. Minden sportban van egy tűréshatár, egy „holtpont”, amit el kell érni, és túl kell rajta lépni.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

08-3. Betegség idején

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, film, 
 • Bibliai történet: Ézsaiás 53,4; Máté 4,23–24; 8,14–17
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, természeti, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Gyógyító mondókák mozgással kísérve; vers- és dalhallgatás, mímes-mozgásos és szerepjáték, beszélgetés; gyarapító fogójáték, fertőző betegségek analógiája; mondókázás, hangutánzás több szólamban

 

Viharhoz hasonlítanak az olyan, életünket megrázó váratlan próbatételek is, mint a betegség. A testi-lelki egészségünket érő támadás a gyerekeket éppúgy elérheti, mint a felnőtteket. Nincs olyan gyerek, akinek ne lennének valamilyen betegségről tapasztalatai. Ezek feldolgozása, illetve megelőzése is célja a Viharkuckó témafelvetésének.

 

Gyógyuljál, seb, gyógyuljál (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, természeti)

Vannak mondókáink félelem ellen? Hát persze. Elűzik a félelmet, szorongást, miközben nevetést csalnak a szánkra. Próbáljuk ki egy szeles mondókával:

 

Fújja szél a fákat,
letöri az ágat,
reccs!

 

Kísérhetjük mozgással: az első két sornál felemelt kézzel jobbra-balra dőlünk a szélfútta fákat utánozva, az utolsó szónál nagyot csapunk a térdünkre.

 

Vannak mondókáink betegség ellen is? Persze. Ezek is úgy gyógyítanak, hogy elűzik a félelmet, a nyomasztó betegségtudatot, és mosolyra késztetnek. Hiszen már a Biblia is így „mondókázik”:

 

Az örvendező szív megszépíti az arcot,
a bánatos szív pedig összetöri a lelket.

A csüggedőnek mindig rossz napja van,
a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.

Példabeszédek 15,13.15

 

Népi gyermekmondókáink közül próbáljunk ki néhányat, sikerül-e velük bánatot, csüggedést, rossz kedvet űzni:

 

Bíj-báj,
macskamáj,
ha meggyógyul,
majd nem fáj.

 

Gyógyuljál, seb, gyógyuljál,
fájdalmat ne okozzál.

 

Steril vatta, steril géz,
jódtinktúra, hová mész?
Láttam egy kis gyereket,
ki az utcán elesett,
bekötöm a sebeket.

 

Mozgással kísérve: Az első két mondókánál simogassuk a fájó testrészt magunkon, vagy párban állva a társunkon, mintha mi lennénk a gyógyítók.

A harmadik mondóka párbeszédes része után mozdulatokkal játsszuk el, ahogy társunkon bekötözzük a sebeket.

steril = tiszta, nem fertőz
jódtinktúra = jód alkoholos oldata, fertőtlenítésre használják

 

A gyógyításhoz hozzátartozik a betegség megelőzése, az egészséges életmód is. Íme, két ökotudatos mondóka:

 

Friss levegőt a szobába,
friss levegőt eleget,
nyiss ablakot nyáron, télen,
ne féltsed a meleget.

 

Vitamin a hasamba,
betegség a pokolba.

 

Az utóbbi két mondókához hozzátartozik az ablaknyitás és a tízórai, uzsi gyümölcs- és zöldségfalatkái.

Forrás: Bihari gyermekmondókák (Kriterion, Bukarest, 1982, 115-116., 252. o.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

08-2. Hajósok, hajók és tenger

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kézműves oldal, 
 • Bibliai történet: Zsoltárok 107,23–28; Márk 4,35–41
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti, önismereti, vizuális-térbeli, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Szókincsbővítő és memorizáló játék; versolvasás, beszélgetés, tengerélmény mesélése, képi ábrázolása; hullám- és hajókép ujjfestéssel, kollázzsal; hajómodellek készítése, úszáspróbák

 

Kit és mit visz a kishajó? (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

A játék célja a kreatív, képzeletmozgató szókincsbővítés, amikor egy témához és/vagy az ábécé egy hangjához/betűjéhez kapcsolódva gyűjtünk szavakat. Lehet csak olyasmit gyűjteni, amit valóban szállíthat egy hajó. Ilyenkor szóba jöhetnek tárgyak, növények, állatok, személyek. De lehet ez egy képzeletbeli mesehajó is, ami fantázialényeket és képzelt vagy gondolt dolgokat, szavakat szállít. Így a rakomány „beállítása” és maga a szállítmány elég változatos lehet. Pl.:

Kit visz a kishajó t-vel?

 • tengerészt, tudóst, tanítót, titkárt, takarítót, tornatanárt
 • Tibort, Tündét, Tamarát, Tónit, Tamást, Terézt

Mit visz a kishajó t-vel?

 • tepsit, tálat, tortát, tüzet, téglát, tornyot
 • tevét, tehenet, tücsköt, tejet, túrót, tojást
 • tanácsot, titkot, tréfát, találós kérdést, trombitahangot

Kit és mit visz a kishajó t-vel? – szókapcsolás:

 • Tibort, tortát.
 • Tamarát, titkot.
 • Tanítót, tréfát.
 • Tengerészt, tücsköt.

 

A játékkör addig tarthat, amíg valaki folytatni tudja a felsorolást.

Nehezített játékfokozat a memóriaváltozat, amit kisebb csoportban érdemes játszani: A soron következő játékosnak meg kell ismételni a már elhangzott szavakat, és bővíteni a sort egy újjal. Így az emlékezet is erősen próbára van téve.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

08-1. Viharkuckó

, Életkorok:  óvodás, alsós, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  óvodai foglalkozás, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Bibliai történet: 2Mózes 15,2; Zsoltárok 107,23–28; Ézsaiás 12,2; Márk 4,35–41
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, vizuális-térbeli, verbális-nyelvi, természeti, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Párbeszédes lépegetőjáték; térrendezés, mímes-mozgásos játék, ringató mondókázás, mondókavariációk; történetmesélés: a vihar lecsendesítése; imádság, dúdoló ének félelem idején

 

Gyere velem, barátom (Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati)

Párválasztó játék párbeszéddel a Szervusz, kedves barátom kezdetű gyerekdal és -játék mintájára (lásd a címre kattintva):

Páronként szemben állnak egymással a gyerekek, és énekelve, mozgással kísérve beszélgetnek:

Gyere velem barátom, lépjünk együtt párba’. (kezet fognak)

Nem mehetek barátom, egyik lábam sánta. (nemet intenek)

Hajón úgyis sánta lesz mind a kettőnk lába. (dülöngélnek)

Viharban meg táncolunk, mint farsangi bálba’. (összefogóznak, dülöngélnek)

Karjukkal összefogódzva, oldalazó (jobbra-balra lépő) tengerészjárással elindulnak. (Bővebben lásd a 07-1. Barátságkuckó című bejegyzés végén.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.